Gmina Bierawa

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
60400583105928139657342130000000
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
325903390736208318643422232259334893191640028541645218150347
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
724921696143791761914590211411843922806247422340827728
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000000000017
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 37651
 2. Przetargi
  Wyświetleń: 18891
 3. Konkursy ofert
  Wyświetleń: 17473
 4. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 13791
 5. Informacje bieżące
  Wyświetleń: 10159
 6. Referat inwestycji - informacje
  Wyświetleń: 9161
 7. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 8529
 8. Gminne Centrum Kultury i Rekreacji
  Wyświetleń: 7717
 9. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 7532
 10. Szkoła Podstawowa w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 6492
 11. Zamówienia Publiczne
  Wyświetleń: 6080
 12. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 5402
 13. Informacje bieżące
  Wyświetleń: 5166
 14. Oferty pracy, wyniki postępowań
  Wyświetleń: 4944
 15. Ogłoszenia, komunikaty
  Wyświetleń: 4638
 16. Oferty pracy, wyniki naboru
  Wyświetleń: 4488
 17. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie
  Wyświetleń: 3937
 18. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 3930
 19. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 3657
 20. Zespół Szkół z nauczaniem języka mniejszości narodowej - języka niemieckiego im. J. Freiherra von Eichendorffa w Solarni
  Wyświetleń: 3601
 21. WYBORY i REFERENDA
  Wyświetleń: 3436
 22. jednostki pomocnicze gminy
  Wyświetleń: 3196
 23. Strona Główna Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2905
 24. Ogłoszenia o naborze kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2826
 25. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa drogi transportu rolnego Bierawa - Piskorzowiec - powódź 2010 r.
  Wyświetleń: 2749
 26. Zawiadomienie RDOŚ w Opolu w sprawie o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi woj. nr 408 na odc. Bierawa - Korzonek"
  Wyświetleń: 2747
 27. Szkoła Podstawowa w Dziergowicach
  Wyświetleń: 2719
 28. Referaty i samodzielne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2584
 29. Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 2562
 30. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 2533
 31. Rekrutacja dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018
  Wyświetleń: 2512
 32. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 2445
 33. Publicznie Dostępny Wykaz Danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 2433
 34. Polityka prywatności serwisu bip.bierawa.pl
  Wyświetleń: 2420
 35. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ Z NAUCZANIEM JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ - JĘZYKA NIEMIECKIEGO w SOLARNI
  Wyświetleń: 2361
 36. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 2312
 37. Rejestr aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 2278
 38. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 2253
 39. Ewidencja ludności, dowody osobiste
  Wyświetleń: 2235
 40. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 2220
 41. Jak załatwić sprawę w Urzędzie ?
  Wyświetleń: 2216
 42. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi gminnej ulicy parkowej w Starej Kuźni
  Wyświetleń: 2161
 43. Wójt i zastępca
  Wyświetleń: 2158
 44. Rejestr aktów prawa zewnętrznego i wewnętrznego kontroli zarządczej Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 2113
 45. Uchwały z XXIV sesji Rady Gminy z 5 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 2093
 46. Gospodarka przestrzenna
  Wyświetleń: 2070
 47. Ogłoszenie o zamówieniu Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubieszów
  Wyświetleń: 2069
 48. Uchwały z XVIII sesji Rady Gminy z dnia 27 czerwca 2016 r.
  Wyświetleń: 2069
 49. Informacje o stanie zobowiązań gminy-sprawozdania statystyczne
  Wyświetleń: 2050
 50. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 2048
 51. Publiczne Gimnazjum w Bierawie
  Wyświetleń: 2031
 52. USC
  Wyświetleń: 2019
 53. Zawiadomienie o terminie Sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 1995
 54. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Stare Koźle - Bierawa
  Wyświetleń: 1989
 55. Protokoły
  Wyświetleń: 1974
 56. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 1954
 57. Oświata
  Wyświetleń: 1934
 58. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 1922
 59. Programy
  Wyświetleń: 1916
 60. Informacja z otwarcia ofert Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubieszów
  Wyświetleń: 1909
 61. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 1909
 62. Zrealizowane zadania
  Wyświetleń: 1901
 63. Wykaz środków trwałych wg Klasyfikacji Środków Trwałych
  Wyświetleń: 1884
 64. Statut Publicznego Przedszkola w Bierawie z Oddziałami Zamiejscowymi
  Wyświetleń: 1871
 65. Dotacje na przedsięwzięcia ekologiczne
  Wyświetleń: 1870
 66. Pobierz programy
  Wyświetleń: 1869
 67. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 1865
 68. ePUAP
  Wyświetleń: 1849
 69. OBWIESZCZENIE Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę małej elektrowni wodnej na rzece Bierawce w m. Bierawa
  Wyświetleń: 1844
 70. Zawiadomienie RDOŚ w Opolu w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Bierawa-Korzonek"
  Wyświetleń: 1836
 71. Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
  Wyświetleń: 1834
 72. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 1817
 73. Budżet Gminy Bierawa na 2017 rok wraz z opiniami
  Wyświetleń: 1816
 74. Statut Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1816
 75. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Kanalizacja sanitarna w miejscowości Dziergowice etap II wraz z kanalizacją deszczową w ul. Kozielskiej
  Wyświetleń: 1810
 76. Strategia Rozwoju Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1809
 77. Uchwały podatkowe obowiązujące w 2017 roku
  Wyświetleń: 1798
 78. Opłata skarbowa
  Wyświetleń: 1793
 79. Komunikacja w języku migowym
  Wyświetleń: 1776
 80. Rejestr instytucji kultury
  Wyświetleń: 1765
 81. Zasady korzystania z mikrobusu przystosowanego do przewozu uczniów niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1755
 82. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 1726
 83. Plan Rozwoju Lokalnego
  Wyświetleń: 1715
 84. Publiczne Przedszkole w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1710
 85. INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIANE
  Wyświetleń: 1698
 86. Publiczna Szkoła Podstawowa w Starej Kuźni
  Wyświetleń: 1696
 87. Programy Europejskiego Funduszu Społecznego
  Wyświetleń: 1676
 88. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 1669
 89. Kontynuacja Programu - II etap
  Wyświetleń: 1661
 90. Obwieszczenie RDOŚ Katowice w sprawie zmiany wydanej decyzji środowiskowej "Budowa gazociągu relacji K-Koźle - Granica RP (Polska - Czechy)"
  Wyświetleń: 1619
 91. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej w Bierawie ulica Cicha
  Wyświetleń: 1605
 92. Rejestry, ewidencje, archiwa
  Wyświetleń: 1604
 93. Wykaz dziennych opiekunów w Gminie Bierawa
  Wyświetleń: 1549
 94. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stare Koźle
  Wyświetleń: 1539
 95. Informacje, wystąpienia, stanowiska,wnioski
  Wyświetleń: 1526
 96. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 1517
 97. Młodzieżowa Rada Gminy
  Wyświetleń: 1516
 98. Plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bierawa
  Wyświetleń: 1491
 99. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia drugiego konkursu ofert na zadanie z zakresu kultury fizycznej w I półroczu 2017 roku
  Wyświetleń: 1466
 100. Stanowienie aktów publicznoprawnych
  Wyświetleń: 1459
 101. Gminna Komisja ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 1457
 102. Uchwały z XXIII sesji Rady Gminy z 28 listopada 2016 r.
  Wyświetleń: 1431
 103. Ogłoszenie dotyczące rekrutacji uczestników
  Wyświetleń: 1415
 104. Protokoły Rady Gminy Bierawa kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 1414
 105. Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o postępowaniu z udziałem społeczeństwa
  Wyświetleń: 1393
 106. Urząd Stanu Cywilnego-kontakt
  Wyświetleń: 1381
 107. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 1374
 108. Zarządzenia Wójta wydane w 2016 roku
  Wyświetleń: 1350
 109. Informacje na temat dostawy wody i odbioru ścieków
  Wyświetleń: 1328
 110. Uchwały z XXIX sesji Rady Gminy z 25 kwietnia 2017 r.
  Wyświetleń: 1321
 111. Statut ZGKiM w Bierawie
  Wyświetleń: 1308
 112. Ogłoszenie o wyborze oferty Nadzór inwestorski dla zadania pn. Kanalizacja bytowa – etap I w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1290
 113. Przedmiot i procedura wydawania decyzji administracyjnych
  Wyświetleń: 1265
 114. Ogłoszenie o wyborze oferty Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lubieszów-Bierawa
  Wyświetleń: 1259
 115. Przedmiot i procedura uchwalania uchwał rady gminy i wydawania zarządzeń Wójta
  Wyświetleń: 1240
 116. Obwieszczenie informujące o podjęciu postępowania "Rozbudowa drogi woj. nr 408 w m. Brzeźce"
  Wyświetleń: 1228
 117. Regulamin Organizacyjny ZGKiM w Bierawie
  Wyświetleń: 1227
 118. Ogłoszenie o wyborze oferty Kanalizacja bytowa - etap I w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1214
 119. Oświadczenia majątkowe złożone przez pracowników samorządowych w 2014r.
  Wyświetleń: 1190
 120. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania - "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół Dwujęzycznych"
  Wyświetleń: 1156
 121. Plan Zagospodarowania Przestrzennego sołectwa Dziergowice
  Wyświetleń: 1151
 122. Ogłoszenie o wyborze oferty Kanalizacja sanitarna w miejscowości Dziergowice etap II wraz z kanalizacją deszczową w ul. Kozielskiej
  Wyświetleń: 1143
 123. Ogłoszenie o wyborze oferty Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2015/2016 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1141
 124. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1124
 125. Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych osobowych
  Wyświetleń: 1121
 126. Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 1102
 127. Plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzeźce
  Wyświetleń: 1097
 128. OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwziecia na środowisko Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Ortowice.
  Wyświetleń: 1093
 129. Ogłoszenie o wyborze oferty Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Kotlarnia
  Wyświetleń: 1080
 130. Informacje podstawowe
  Wyświetleń: 1073
 131. Oświadczenia o stanie majątkowym złożone przez pracowników samorządowych w 2015 r.
  Wyświetleń: 1072
 132. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia w 2017 roku
  Wyświetleń: 1057
 133. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Remont poprzez przebudowę nawierzchni jezdni i przebudowę chodnika na drodze gminnej - ulicy Gliwickiej w Brzeźcach w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu
  Wyświetleń: 1050
 134. Ogłoszenie o wyborze oferty Dostawa używanego autobusu dla potrzeb Urzędu Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1040
 135. Ogłoszenie o zamówieniu Kanalizacja sanitarna w miejscowości Dziergowice etap II wraz z kanalizacją deszczową w ul. Kozielskiej
  Wyświetleń: 1034
 136. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Sołectwa Stara Kuźnia
  Wyświetleń: 1023
 137. Kompetencje Wójta Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1005
 138. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 998
 139. Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w II półroczu 2016 roku
  Wyświetleń: 991
 140. Dostawa oleju opałowego
  Wyświetleń: 972
 141. Ogłoszenie o wyborze oferty Uzbrojenie w sieć wodociągową i kanalizacyjną działek budowlanych w Starej Kuźni - etap I
  Wyświetleń: 971
 142. Zarządzenia Wójta wydane w 2015 roku
  Wyświetleń: 968
 143. Ogłoszenie o wyborze oferty Remont poprzez przebudowę nawierzchni jezdni i przebudowę chodnika na drodze gminnej – ulicy Gliwickiej w Brzeźcach w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu
  Wyświetleń: 962
 144. Zarządzenie nr 8/2015 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych na mienie gminy
  Wyświetleń: 950
 145. Skład Rady Gminy Bierawa na kadencję 2014-2018
  Wyświetleń: 949
 146. Ceny wody i ścieków
  Wyświetleń: 945
 147. Kompetencje Zastępcy Wójta Gminy
  Wyświetleń: 942
 148. Sołectwo Stare Koźle
  Wyświetleń: 942
 149. status prawny, organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
  Wyświetleń: 942
 150. Zarządzenia Wójta wydane w 2012r.
  Wyświetleń: 936
 151. Wybory do Sejmu i do Senatu RP - 25 października 2015 r.
  Wyświetleń: 934
 152. status prawny, organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
  Wyświetleń: 929
 153. Zarządzenie nr 19/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 929
 154. Statut Publicznego Gimnazjum w Bierawie
  Wyświetleń: 923
 155. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Kanalizacja bytowa - etap I w Dziergowicach
  Wyświetleń: 922
 156. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Sołectwa Goszyce
  Wyświetleń: 920
 157. Statut Publicznej Szkoły Podstawowej w Dziergowicach
  Wyświetleń: 920
 158. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Sołectwa Stare Koźle
  Wyświetleń: 906
 159. Terminy posiedzeń Komisji
  Wyświetleń: 900
 160. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Uzbrojenie w sieć wodociągową i kanalizacyjną działek budowlanych w Starej Kuźni - etap I
  Wyświetleń: 893
 161. Ogłoszenie o zamówieniu Kanalizacja bytowa - etap I w Dziergowicach.
  Wyświetleń: 893
 162. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji środowiskowej
  Wyświetleń: 889
 163. Sołectwo Brzeźce
  Wyświetleń: 885
 164. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 881
 165. Jak załatwić sprawę w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bierawie?
  Wyświetleń: 870
 166. Opłaty za wywóz i składowanie odpadów przez zakład budżetowy
  Wyświetleń: 863
 167. uchwały z V sesji Rady Gminy z 9 marca 2015 r.
  Wyświetleń: 851
 168. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 851
 169. Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
  Wyświetleń: 845
 170. Zarządzenie nr 651/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Dziergowicach oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 842
 171. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nadzór inwestorski dla zadania pn. Kanalizacja bytowa - etap I w Dziergowicach
  Wyświetleń: 832
 172. Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do pracy i wyniki naboru
  Wyświetleń: 832
 173. Uchwały z VI sesji Rady Gminy z 27 kwietnia 2015 r.
  Wyświetleń: 832
 174. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lubieszów - Bierawa
  Wyświetleń: 827
 175. Regulamin Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie
  Wyświetleń: 826
 176. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa drogi transportu rolnego Bierawa - Cisek wzdłuż wału lewego - powódź 2010 r.
  Wyświetleń: 825
 177. status prawny, organy i osoby sprawujące funkcje
  Wyświetleń: 822
 178. Ogłoszenie o udzielniu zamówienia Dostawa używanego autobusu dla potrzeb Urzędu Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 821
 179. Statut Ośrodka Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 820
 180. Sposób załatwiania spraw
  Wyświetleń: 816
 181. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Kotlarnia
  Wyświetleń: 814
 182. Stawki podatkowe obowiązujące w 2007r.
  Wyświetleń: 807
 183. Ogłoszenie o wyborze oferty Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dziergowicach
  Wyświetleń: 806
 184. status prawny, organy i osoby sprawujące funkcje
  Wyświetleń: 804
 185. 4. ZASADA PRZEWIDYWALNOŚCI
  Wyświetleń: 799
 186. Ogoszenie o wyniku naboru na stanowisko instruktor w GCKiR
  Wyświetleń: 798
 187. Sołectwo Dziergowice
  Wyświetleń: 798
 188. Uchwały Rady Gminy ( od I - IX Sesji )
  Wyświetleń: 795
 189. Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 794
 190. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dziergowicach
  Wyświetleń: 793
 191. Uchwały podatkowe obowiązujące w 2016 r.
  Wyświetleń: 790
 192. Uchwały z VIII sesji Rady Gminy Bierawa z 29 czerwca 2015 r.
  Wyświetleń: 786
 193. Sołectwo Lubieszów
  Wyświetleń: 780
 194. Zarządzenia Wójta Gminy wydane w 2003r.
  Wyświetleń: 779
 195. status prawny, organy i osoby sprawujące funkcje
  Wyświetleń: 776
 196. Statut Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 776
 197. Protokoły Rady Gminy Bierawa kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 774
 198. 1. ZASADA PRZEJRZYSTOŚCI
  Wyświetleń: 770
 199. Sołectwo Stara Kuźnia
  Wyświetleń: 767
 200. uchwały z VII sesji Rady Gminy z 11 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 767
 201. Wybory Samorządowe w 2010r.
  Wyświetleń: 765
 202. Zarządzenia Wójta wydane w 2014 r.
  Wyświetleń: 765
 203. Oświadczenia majątkowe złożone przez radnych i wójta gminy w związku z wyborem
  Wyświetleń: 761
 204. Protokoły Rady Gminy Bierawa kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 759
 205. Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami
  Wyświetleń: 757
 206. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora świadczeń zdrowotnych w 2014 roku
  Wyświetleń: 756
 207. Wyniki postępowań przetargowych
  Wyświetleń: 753
 208. Zarządzenie nr 15/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i oddania w najem
  Wyświetleń: 753
 209. Uchwały z XVII sesji Rady Gminy z 1 czerwca 2016 r.
  Wyświetleń: 751
 210. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 750
 211. Wybory samorządowe 16 listopada 2014 r.
  Wyświetleń: 748
 212. Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
  Wyświetleń: 747
 213. Konkurs ofert na wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3
  Wyświetleń: 746
 214. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
  Wyświetleń: 745
 215. Sołectwo Kotlarnia
  Wyświetleń: 742
 216. Zarządzenie nr 1/2007
  Wyświetleń: 742
 217. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych
  Wyświetleń: 741
 218. Oświadczenia o stanie majątkowym złożone przez pracowników samorządowych
  Wyświetleń: 741
 219. Plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kotlarnia
  Wyświetleń: 739
 220. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 737
 221. Informacja ogólna na temat akcji społecznej PRZEJRZYSTA POLSKA
  Wyświetleń: 736
 222. Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015 r.
  Wyświetleń: 728
 223. Protokoły Rady Gminy Bierawa kadencji 2002-2006
  Wyświetleń: 724
 224. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r.
  Wyświetleń: 721
 225. Konsultacje projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2013r.
  Wyświetleń: 721
 226. Kontynuacja Programu Przejrzysta Polska - ZASADA PRZEJRZYSTOŚCI
  Wyświetleń: 721
 227. Oświadczenia i informacje złożone przez pracowników samorządowych w 2009r.
  Wyświetleń: 721
 228. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Sołectwa Solarnia
  Wyświetleń: 721
 229. uchwały z XXX sesji Rady Gminy z 18 marca 2013r.
  Wyświetleń: 721
 230. Ogłoszenie o zamówieniu Remont i modernizacja Domu Kultury w Dziergowicach
  Wyświetleń: 720
 231. Spis formularzy B - 2009r.
  Wyświetleń: 719
 232. Oświadczenia o stanie majątkowym, informacje pracowników samorządowych złożone w 2007r.
  Wyświetleń: 717
 233. Podejmowanie działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 717
 234. Przedterminowe wybory Wójta Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 717
 235. status prawny, organy i osoby sprawujące funkcje
  Wyświetleń: 717
 236. Plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Lubieszów
  Wyświetleń: 715
 237. Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa oraz zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 714
 238. Rejestry i ewidencje
  Wyświetleń: 714
 239. Sesje Młodzieżowej Rady Gminy - sprawozdania
  Wyświetleń: 713
 240. Statut Publicznej Szkoły Podstawowej w Starej Kuźni
  Wyświetleń: 713
 241. ZASADA BRAKU TOLERANCJI DLA KORUPCJI
  Wyświetleń: 713
 242. Komisje Rady Gminy Bierawa w kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 712
 243. Plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Grabówka
  Wyświetleń: 711
 244. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego w 2014r.
  Wyświetleń: 711
 245. 6. ZASADA ROZLICZALNOŚCI
  Wyświetleń: 708
 246. Uchwały z IX sesji Rady Gminy Bierawa z 31 sierpnia 2015 r.
  Wyświetleń: 708
 247. Stawki czynszów
  Wyświetleń: 707
 248. 3. ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ
  Wyświetleń: 706
 249. Sołectwo Grabówka
  Wyświetleń: 705
 250. uchwały podatkowe obowiązujące w 2015 r.
  Wyświetleń: 705
 251. Projekt rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 roku
  Wyświetleń: 704
 252. Punkt Konsultacyjny
  Wyświetleń: 704
 253. Stawki podatkowe obowiązujące w 2009r.
  Wyświetleń: 704
 254. Środki Trwałe GCKiR
  Wyświetleń: 704
 255. Sołectwo Ortowice
  Wyświetleń: 702
 256. Spis formularzy A - 2009r.
  Wyświetleń: 700
 257. Ogłoszenie w sprawie uzupełniającego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej
  Wyświetleń: 699
 258. Wybory do Sejmu i Senatu w 2011r.
  Wyświetleń: 699
 259. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia uzupełniającego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej
  Wyświetleń: 698
 260. Konkurs ofert na realizację w roku 2015 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 697
 261. Sołectwo Solarnia
  Wyświetleń: 697
 262. Statut Publicznego Przedszkola w Dziergowicach
  Wyświetleń: 697
 263. Stawki podatkowe obowiązujące w 2008r.
  Wyświetleń: 695
 264. Oświadczenia, informacje złożone przez Wójta Gminy i Zastępcę w związku z objęciem stanowisk
  Wyświetleń: 693
 265. Kompetencje Dyrektora
  Wyświetleń: 692
 266. ZARZĄDZENIE Nr 1/ 2005
  Wyświetleń: 692
 267. ANEKS do Zarządzenia nr 4/2008
  Wyświetleń: 691
 268. Komisje Rady Gminy Bierawa w kadencji 2010 - 2014
  Wyświetleń: 691
 269. Sołectwo Bierawa
  Wyświetleń: 691
 270. Ogłoszenie w sprawie bezpłatnych badań cytologicznych
  Wyświetleń: 690
 271. Ogłoszenie o wszczęciu procedury naboru na stanowiska GCKiR
  Wyświetleń: 689
 272. Spis formularzy B - karty informacyjne dla: decyzji i postanowień, wskazań lokalizacyjnych
  Wyświetleń: 688
 273. Zarządzenie nr 567/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
  Wyświetleń: 688
 274. Oświadczernia majątkowe złożone przez radnych i Wójta w związku z upływem kadencji w 2010r.
  Wyświetleń: 686
 275. Oświadczenia majątkowe złożone przez radnych i wójta gminy w związku z wyborem oraz powołaniem zastępcy wójta
  Wyświetleń: 685
 276. Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli zewnętrznej w 2007r.
  Wyświetleń: 684
 277. Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie na sezon grzewczy 2008/2009
  Wyświetleń: 683
 278. Roczny Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok
  Wyświetleń: 683
 279. Zarządzenie nr 1 / 2004 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie
  Wyświetleń: 681
 280. Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli zewnętrznych w 2014 roku
  Wyświetleń: 680
 281. Komisje Rady Gminy Bierawa kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 680
 282. Plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ortowice
  Wyświetleń: 679
 283. Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - Budowa MEW na rzece Bierawce
  Wyświetleń: 679
 284. Komisje Rady Gminy Bierawa - kadencja 2002 - 2006
  Wyświetleń: 677
 285. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu mniejszości narodowych
  Wyświetleń: 676
 286. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 675
 287. Zarządzenia Wójta Gminy wydane w 2006r.
  Wyświetleń: 675
 288. ZARZĄDZENIE Nr 4/ 2008
  Wyświetleń: 675
 289. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej
  Wyświetleń: 674
 290. Budżet Gminy Bierawa na rok 2015 wraz z opiniami
  Wyświetleń: 673
 291. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych
  Wyświetleń: 673
 292. Wzory formularzy podatkowych obowiązujących od 2012r.
  Wyświetleń: 673
 293. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 672
 294. Sołectwo Korzonek
  Wyświetleń: 671
 295. Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 671
 296. Stypendium dla ucznia za szczególne osiągnięcia
  Wyświetleń: 670
 297. Oświadczenia o stanie majątkowym, informacje pracowików samorządowych złożone w 2008r.
  Wyświetleń: 668
 298. Zadania Młodzieżowej Rady Gminy, skład
  Wyświetleń: 667
 299. Zarządzenia Wójta wydane w 2013 roku
  Wyświetleń: 667
 300. ZAWIADOMIENIE RDOŚ w Opolu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej Przebudowa istniejącej napowietrznej linii WN 110 kV Kędzierzyn-Kuźnia Raciborska
  Wyświetleń: 667
 301. 5. ZASADA FACHOWOŚCI
  Wyświetleń: 665
 302. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu mniejszości narodowych w 2014 roku
  Wyświetleń: 665
 303. Oświadczenia o stanie majątkowym złożone przez radnych w 2015 r.
  Wyświetleń: 664
 304. Plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Korzonek
  Wyświetleń: 664
 305. Wybory samorządowe w 2006r.
  Wyświetleń: 664
 306. A R C H I W A
  Wyświetleń: 663
 307. Budżet Gminy Bierawa na rok 2003
  Wyświetleń: 663
 308. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Roboty dodatkowe przy zadaniu pn.: Kanalizacja sanitarna Solarni i części Dziergowic wraz z rurociągiem tłocznym do oczyszczalni w ZA Kędzierzyn
  Wyświetleń: 663
 309. ZARZĄDZENIE Nr 2/ 2004
  Wyświetleń: 663
 310. Skład Rady Gminy Bierawa na kadencję 2002-2006
  Wyświetleń: 662
 311. Sołectwo Goszyce
  Wyświetleń: 662
 312. Zarządzenia Wójta Gminy wydane w 2005r.
  Wyświetleń: 662
 313. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia w 2015 roku
  Wyświetleń: 661
 314. Stawki podatkowe na 2006r.
  Wyświetleń: 659
 315. Jednostki pomocnicze Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 658
 316. Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli zewnętrznych w 2013 roku
  Wyświetleń: 654
 317. Uchwały z XXV sesji Rady Gminy z 28 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 653
 318. Zarządzenie nr.3/2007
  Wyświetleń: 652
 319. Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie
  Wyświetleń: 651
 320. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
  Wyświetleń: 651
 321. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej
  Wyświetleń: 650
 322. Petycje
  Wyświetleń: 650
 323. Spis formularzy A - 2010
  Wyświetleń: 648
 324. Spis formularzy B - 2008r.
  Wyświetleń: 647
 325. uchwały z X Sesji Rady Gminy z dnia 08 sierpnia 2003r.
  Wyświetleń: 647
 326. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w 2013 r.
  Wyświetleń: 647
 327. Oświadczenia i informacje złożone przez pracowników samorządowych w 2010r.
  Wyświetleń: 646
 328. Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli zewnętrznych w 2012r.
  Wyświetleń: 644
 329. Zarządzenie nr 2/2007
  Wyświetleń: 644
 330. Uchwały z XII sesji Rady Gminy z 28 grudnia 2015 r.
  Wyświetleń: 643
 331. Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli zewnętrznych w 2010r.
  Wyświetleń: 642
 332. Organy i osoby sprawujące w nich funkcje
  Wyświetleń: 642
 333. Poprawa parametrów technicznych poprzez przebudowę drogi gminnej (ul Wolności) w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 642
 334. 2. ZASADA BRAKU TOLERANCJI DLA KORUPCJI
  Wyświetleń: 641
 335. Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli zewnętrznych w 2011r.
  Wyświetleń: 641
 336. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2015/2016 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 641
 337. Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Kotlarnia
  Wyświetleń: 641
 338. Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli zewnętrznych w 2009r.
  Wyświetleń: 639
 339. Remont budynku przedszkola w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 639
 340. Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Urzędzie w 2004r.
  Wyświetleń: 638
 341. Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli zewnętrznej w roku 2005
  Wyświetleń: 636
 342. Spis formularzy E - karty informacyjne dla: raportów oddziaływania przedsiewzięcia na środowisko, analiz porealizacyjnych, przeglądó ekologicznych, raportów o bezpieczeństwie, dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych
  Wyświetleń: 635
 343. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w 2014r.
  Wyświetleń: 635
 344. Spis formularzy E - 2007 r.
  Wyświetleń: 633
 345. Skład Rady Gminy Bierawa na kadencję 2006 - 2010
  Wyświetleń: 632
 346. stawki podatku od nieruchomosci i podatku rolnego (obowiązujące w 2005r.)
  Wyświetleń: 632
 347. System monitoringu wizyjnego w ramach projektu Gmina Bierawa dziś i jutro bezpieczna
  Wyświetleń: 632
 348. Ogłoszenie o zamówieniu
  Wyświetleń: 631
 349. Zarządzenia Wójta Gminy wydane w 2004r.
  Wyświetleń: 630
 350. Spis formularzy A - 2007 r.
  Wyświetleń: 629
 351. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok
  Wyświetleń: 629
 352. Zarządzenia Wójta wydane od 07 XII 2006r. i w 2007r.
  Wyświetleń: 629
 353. Budżet Gminy Bierawa na rok 2004
  Wyświetleń: 628
 354. Zarządzenie nr 13/2015 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu
  Wyświetleń: 627
 355. Budżet Gminy Bierawa na rok 2005
  Wyświetleń: 626
 356. Ogłoszenie o wyborze oferty Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagosp przestrz oraz zmiany Miejscowego planu zagosp przestrz Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 626
 357. Skład Rady Gminy Bierawa na kadencję 2010-2014
  Wyświetleń: 624
 358. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2003r.
  Wyświetleń: 624
 359. uchwały z XXXI Sesji Rady Gminy z dnia 31 marca 2005r.
  Wyświetleń: 624
 360. Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Urzędu Gminy Bierawa na sezon grzewczy 2013/2014
  Wyświetleń: 623
 361. Uchwały podatkowe obowiązujące od 01.01.2011r.
  Wyświetleń: 623
 362. Wyniki wyborów samorządowych w 2006r.
  Wyświetleń: 623
 363. Zarządzenia Wójta wydane w 2008r.
  Wyświetleń: 621
 364. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003r.
  Wyświetleń: 620
 365. Statut Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie
  Wyświetleń: 619
 366. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 619
 367. Zarządzenie nr 646/2014 w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starej Kuźni, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 619
 368. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Roboty dodatkowe przy zadaniu pn.: Kanalizacja sanitarna Solarni i części Dziergowic wraz z rurociągiem tłocznym do oczyszczalni w ZA Kędzierzyn
  Wyświetleń: 617
 369. Zakres pracy Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 617
 370. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadania z zakresu ochrony zdrowia działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 615
 371. uchwały z XI sesji Rady Gminy z 12 września 2011r.
  Wyświetleń: 615
 372. uchwały z XXXI sesji Rady Gminy z 24 kwietnia 2013r.
  Wyświetleń: 615
 373. ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ
  Wyświetleń: 615
 374. Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli zewnętrznej w 2008r.
  Wyświetleń: 614
 375. Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli zewnętrznej w 2006r.
  Wyświetleń: 613
 376. uchwały z XXXIII Sesji Rady Gminy z dnia 24 czerwca 2005r.
  Wyświetleń: 612
 377. II Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 25.02.2014r.
  Wyświetleń: 611
 378. I Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 25.02.2014r.
  Wyświetleń: 610
 379. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 18.03.2014 r.
  Wyświetleń: 610
 380. Oświadczenia majątkowe złożone przez radnych w 2011r.
  Wyświetleń: 610
 381. System monitoringu wizyjnego w ramach projektu Gmina Bierawa dziś i jutro bezpieczna
  Wyświetleń: 608
 382. Zarządzenia Wójta wydane w 2010r.
  Wyświetleń: 608
 383. Ogłoszenie o wyborze oferty Przedłużenie sieci wodociągowej w Brzeźcach, ul. Kwiatowa
  Wyświetleń: 607
 384. uchwały z IX sesji Rady Gminy z 17 czerwca 2011r.
  Wyświetleń: 606
 385. uchwały z XLII sesji Rady Gminy z 27 marca 2014 r.
  Wyświetleń: 606
 386. OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwziecia na środowisko Rozbudowa drogi wewnętrznej, dojazdowej do gruntów rolnych Bierawa - Lubieszów
  Wyświetleń: 605
 387. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2004r.
  Wyświetleń: 605
 388. Ogłoszenie o wyborze oferty Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 602
 389. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
  Wyświetleń: 602
 390. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004r.
  Wyświetleń: 601
 391. Spis formularzy A - karty informacyjne dla: wniosków o wydanie decyzji, wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosków o ustalenie programu dostosowawczego
  Wyświetleń: 601
 392. Uchwały z X sesji Rady Gminy z 19 października 2015 r.
  Wyświetleń: 601
 393. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 r.
  Wyświetleń: 599
 394. Konkurs ofert na wybór dziennych opiekunów sprawujących opieke nad dziećmi do lat trzech
  Wyświetleń: 599
 395. Ogłoszenie o zamówieniu Nadzór inwestorski dla zadania pn. Kanalizacja bytowa - etap I w Dziergowicach
  Wyświetleń: 598
 396. Remont pokrycia dachowego wraz z wymianą orynnowania i obróbek blacharskich na budynku Urzędu Gminy w Bierawie
  Wyświetleń: 598
 397. uchwały podatkowe obowiązujące w 2012r.
  Wyświetleń: 598
 398. Oświadczenia majątkowe złożone przez radnych w 2012r.
  Wyświetleń: 597
 399. Stawki podatkowe obowiązujące w 2010r.
  Wyświetleń: 597
 400. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 596
 401. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w Dziergowicach
  Wyświetleń: 595
 402. uchwały z XI Sesji Rady Gminy z dnia 16 września 2003r.
  Wyświetleń: 594
 403. Zarządzenia Wójta Gminy wydane od dnia 09 grudnia 2010r. i w 2011r.
  Wyświetleń: 594
 404. Zarządzenia Wójta wydane w 2009r.
  Wyświetleń: 594
 405. Ogłoszenie o wyłożeniu spisu inwentaryzacyjnego do publicznego wglądu
  Wyświetleń: 593
 406. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania z zakresu mniejszości narodowych
  Wyświetleń: 593
 407. Budżet Gminy Bierawa na rok 2016 wraz z opiniami
  Wyświetleń: 591
 408. Regulamin Organizacji Wewnętrznej GCKiR
  Wyświetleń: 590
 409. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 589
 410. Ogłoszenie drugiego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 589
 411. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005r.
  Wyświetleń: 589
 412. Ogłoszenie o zamówieniu
  Wyświetleń: 588
 413. uchwały z XLVI sesji Rady Gminy z 29.06.2010r.
  Wyświetleń: 588
 414. Konkurs ofert na wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi do lat trzech
  Wyświetleń: 587
 415. Konkurs ofert na wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi do lat trzech
  Wyświetleń: 587
 416. Konkurs ofert na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Bierawie z oddziałami zamiejscowymi
  Wyświetleń: 586
 417. uchwały z XXII Sesji Rady Gminy z dnia 05 sierpnia 2004r.
  Wyświetleń: 586
 418. OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwziecia na środowisko Rozbudowa drogi wewnętrznej, dojazdowej do gruntów rolnych w Dziergowicach.
  Wyświetleń: 585
 419. Zarządzenie nr 653/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
  Wyświetleń: 585
 420. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania z zakresu ochrony zdrowia
  Wyświetleń: 583
 421. Spis formularzy B - 2007 r.
  Wyświetleń: 582
 422. Budżet Gminy Bierawa na 2006r.
  Wyświetleń: 581
 423. Informacja dla podmiotów gospodarczych nt. możliwości skorzystania z pomocy prawnej
  Wyświetleń: 580
 424. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych segment A i B w zabudowie bliźniaczej - mieszkania socjalne, budowa zjazdu z ulicy Dąbrowy, budowa dojazdu, parkingu i chodnika w Bierawie
  Wyświetleń: 580
 425. uchwały z XII Sesji Rady Gminy z dnia 26 września 2003r.
  Wyświetleń: 580
 426. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Koźlu w ramach programu Radosna Szkoła - zaprojektuj i wybuduj
  Wyświetleń: 579
 427. Informacja o wyborze oferty Remont Domu Kultury w Starej Kuźni
  Wyświetleń: 578
 428. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok
  Wyświetleń: 578
 429. uchwały z XXVI Sesji Rady Gminy z dnia 25 listopada 2004 r.
  Wyświetleń: 577
 430. Ogłoszenie o wyłożeniu spisu inwentaryzacyjnego do publicznego wglądu
  Wyświetleń: 576
 431. Oświadczenia majątkowe złożone przez radnych w 2013 roku
  Wyświetleń: 576
 432. Zarządzenie nr 613/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i oddania w najem
  Wyświetleń: 576
 433. Ogłoszenie o zamówieniu Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 574
 434. uchwały z III sesji Rady Gminy z 29 grudnia 2014r.
  Wyświetleń: 574
 435. Budżet Gminy na rok 2009
  Wyświetleń: 573
 436. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Usługa oświetleniowa na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 573
 437. uchwały podatkowe obowiązujące w 2013r.
  Wyświetleń: 573
 438. Zarządzenie nr 628/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Korzonku obręb Grabówka oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 573
 439. Spis formularzy B - 2010
  Wyświetleń: 571
 440. uchwały z XIX Sesji Rady Gminy z dnia 26 kwietnia 2004r.
  Wyświetleń: 571
 441. uchwały z XLII Sesji Rady Gminy z dnia 27 marca 2006r.
  Wyświetleń: 571
 442. Informacja o podziale Gminy na okręgi wyborcze oraz obwody głosowania
  Wyświetleń: 570
 443. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 570
 444. Uchwały z XIII sesji Rady Gminy z dnia 25 stycznia 2016 r.
  Wyświetleń: 570
 445. Wybory ławników sądowych na kadencję 2011-2014
  Wyświetleń: 570
 446. Wykaz danych o dokumentach zawierających informcje o środowisku i jego ochronie w 2015 r.
  Wyświetleń: 570
 447. uchwały z XV sesji Rady Gminy z 30 listopada 2011r.
  Wyświetleń: 567
 448. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 566
 449. Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa używanego autobusu dla potrzeb Urzędu Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 564
 450. uchwały z XXXIX sesji Rady Gminy z 27 listopada 2013r.
  Wyświetleń: 564
 451. Zawiadomienie RDOŚ w sprawie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Przebudowa istniejącej linii WN 110 kV Kedzierzyn-Kuźnia Raciborska
  Wyświetleń: 564
 452. uchwały z XXVII Sesji Rady Gminy z dnia 10 grudnia 2004 r.
  Wyświetleń: 562
 453. Zarządzenie nr 664/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 562
 454. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Kanalizacja sanitarna Solarni i części Dziergowic wraz z rurociągiem tłocznym do oczyszczalni w ZA Kędzierzyn
  Wyświetleń: 561
 455. Zarządzenie nr 347/2013 w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Bierawie
  Wyświetleń: 561
 456. OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu mpzp dla terenów położonych w sołectwach Bierawa i Lubieszów.
  Wyświetleń: 559
 457. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 559
 458. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert z zakresu ochrony zdrowia
  Wyświetleń: 559
 459. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Ortowice.
  Wyświetleń: 558
 460. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2011 - 2014 wraz z opinią
  Wyświetleń: 558
 461. Zarządzenie nr 634/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 558
 462. Druga tura wyborów 26 listopada 2006r.
  Wyświetleń: 556
 463. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Roboty dodatkowe przy zadaniu pn.: Kanalizacja bytowa - etap I w Dziergowicach
  Wyświetleń: 556
 464. uchwały z XXXIV Sesji Rady Gminy z dnia 22 sierpnia 2005r.
  Wyświetleń: 556
 465. Obwieszczenie - przedłużenie terminu załatwienia sprawy
  Wyświetleń: 555
 466. Ogłoszenie o zamówieniu
  Wyświetleń: 555
 467. Ogłoszenie o zamówieniu Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Dwujęzycznych w Solarni
  Wyświetleń: 555
 468. Ogłoszenie o zamówieniu Remont poprzez przebudowę nawierzchni jezdni i przebudowę chodnika na drodze gminnej - ulicy Gliwickiej w Brzeźcach w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu
  Wyświetleń: 555
 469. uchwały z XXX Sesji Rady Gminy z dnia 28 lutego 2005r.
  Wyświetleń: 555
 470. Informacja o wyborze oferty Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Dwujęzycznych w Solarni w ramach programu Radosna Szkoła - zaprojektuj i wybuduj
  Wyświetleń: 554
 471. uchwały z X sesji Rady Gminy z 11 sierpnia 2011r.
  Wyświetleń: 554
 472. Zarządzenie nr 630/2014 w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Brzeźcach, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 554
 473. Postanowienie przedłużające ważność decyzji środowiskowej z dnia 22.10.2009r. oraz o etapowości inwestycji.
  Wyświetleń: 553
 474. uchwały z XIV Sesji Rady Gminy z dnia 02 grudnia 2003r.
  Wyświetleń: 552
 475. uchwały z XXXIX Sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2005r.
  Wyświetleń: 550
 476. uchwały z XIII Sesji Rady Gminy z dnia 24 października 2003r.
  Wyświetleń: 549
 477. Budżet Gminy Bierawa na rok 2014 wraz z opiniami
  Wyświetleń: 548
 478. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 14.01.2014r.
  Wyświetleń: 547
 479. OBWIESZCZENIE o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa
  Wyświetleń: 547
 480. Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na rzecz Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 547
 481. Ogłoszenie o zamówieniu Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w Dziergowicach
  Wyświetleń: 546
 482. uchwały z XLI Sesji Rady Gminy z dnia 10 lutego 2006r.
  Wyświetleń: 546
 483. Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante Usługa oświetleniowa na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 545
 484. uchwały z XXV Sesji Rady Gminy z dnia 22 października 2004 r.
  Wyświetleń: 545
 485. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w granicach udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego położonych w sołectwach Bierawa i Lubieszów
  Wyświetleń: 544
 486. Ogłoszenie o zamówieniu Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bierawie, działki nr 459 i 463/2
  Wyświetleń: 544
 487. uchwały z XLIII Sesji Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2006r.
  Wyświetleń: 544
 488. uchwały z XXIII Sesji Rady Gminy z dnia 10 września 2004r.
  Wyświetleń: 544
 489. Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Rozbudowa drogi wewnętrznej, dojazdowej do gruntów rolnych w Dziergowicach
  Wyświetleń: 544
 490. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Droga gminna do terenów inwestycyjnych w miejscowości Stare Koźle
  Wyświetleń: 543
 491. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2012r.
  Wyświetleń: 543
 492. Uchwały z XI sesji Rady Gminy z 30 listopada 2015 r.
  Wyświetleń: 543
 493. uchwały z XXII sesji Rady Gminy z 21 kwietnia 2008r.
  Wyświetleń: 542
 494. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu mniejszości narodowych
  Wyświetleń: 541
 495. uchwały z XLIV sesji Rady Gminy z 27 kwietnia 2010r.
  Wyświetleń: 541
 496. uchwały z XLIX sesji Rady Gminy z 27 września 2010r.
  Wyświetleń: 541
 497. Informacja o wyborze oferty Przebudowa drogi gminnej 108166 O ul. Wodna w Dziergowicach w celu poprawy bezpieczeństwa i podniesienia parametrów użytkowych
  Wyświetleń: 539
 498. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Dziergowice
  Wyświetleń: 539
 499. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2011 zadań z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych
  Wyświetleń: 539
 500. uchwały z XXIV Sesji Rady Gminy z dnia 29 września 2004r.
  Wyświetleń: 538
 501. Ogłoszenie o zamówieniu Przedłużenie sieci wodociągowej w Bierawie, ul. Cicha i Jana Pawła II
  Wyświetleń: 536
 502. uchwały z XXXII Sesji Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2005r.
  Wyświetleń: 536
 503. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 5.02.2014r.
  Wyświetleń: 535
 504. Zarządzenie nr 361/2013 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Dziergowiach, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 534
 505. Zarządzenie nr 2 / 2005
  Wyświetleń: 533
 506. uchwały z XV Sesji Rady Gminy z dnia 22 grudnia 2003r.
  Wyświetleń: 531
 507. Uchwały z IX Sesji Rady Gminy z 21 maja 2007r.
  Wyświetleń: 530
 508. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej w Brzeźcach, ul. Kwiatowa
  Wyświetleń: 528
 509. Informacja o wyborze oferty
  Wyświetleń: 525
 510. uchwały z VII sesji Rady Gminy z 31 marca 2011r.
  Wyświetleń: 525
 511. Oświadczenia o stanie majątkowym złożone przez pracowników samorządowych w 2011r.
  Wyświetleń: 524
 512. Konkurs ofert na wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi do lat trzech
  Wyświetleń: 523
 513. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora świadczeń zdrowotnych w 2013 roku
  Wyświetleń: 522
 514. Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej strefy przemysłowej 3 w Bierawie
  Wyświetleń: 522
 515. uchwały podatkowe obowiązujące w 2014 roku
  Wyświetleń: 522
 516. Oświadczenia o stanie majątkowym złożone przez pracowników samorządowych w 2013 roku
  Wyświetleń: 521
 517. Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Rozbudowa drogi wewnętrznej, dojazdowej do gruntów rolnych Bierawa - Lubieszów
  Wyświetleń: 521
 518. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 520
 519. Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy
  Wyświetleń: 517
 520. Zarządzenia Wójta Gminy wydane w 2017 r.
  Wyświetleń: 515
 521. Ogłoszenie o wyborze oferty Remont budynku przedszkola w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 514
 522. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie wszczęcia postępowania
  Wyświetleń: 511
 523. Ogłoszenie o wyborze oferty Przebudowa drogi transportu rolnego Bierawa – Piskorzowiec – powódź 2010 r.
  Wyświetleń: 507
 524. Spis formularzy A - 2008
  Wyświetleń: 503
 525. uchwały z XXIX sesji Rady Gminy z 08 grudnia 2008r.
  Wyświetleń: 503
 526. Zarządzenie nr 372/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
  Wyświetleń: 502
 527. uchwały z XVI Sesji Rady Gminy z dnia 16 lutego 2004r.
  Wyświetleń: 501
 528. Zarządzenie nr 605/2014 w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Lubieszowie
  Wyświetleń: 501
 529. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi gminnej 108166 O ul. Wodna w Dziergowicach w celu poprawy bezpieczeństwa i podniesienia parametrów użytkowych
  Wyświetleń: 500
 530. Oświadczenia o stanie majątkowym złożone przez pracowników samorządowych w 2016 r.
  Wyświetleń: 500
 531. uchwały z XL sesji Rady Gminy z 21 grudnia 2009r.
  Wyświetleń: 500
 532. uchwały z II sesji Rady Gminy z 8 grudnia 2014r.
  Wyświetleń: 499
 533. Uchwały z XV Sesji Rady Gminy z 26 listopada 2007r.
  Wyświetleń: 499
 534. uchwały z 42 sesji Rady Gminy z 05 marca 2010r.
  Wyświetleń: 497
 535. Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych w 2016 r.
  Wyświetleń: 496
 536. Zarządzenie nr 624/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
  Wyświetleń: 496
 537. Budżet Gminy Bierawa na rok 2013 wraz z opiniami
  Wyświetleń: 495
 538. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005r.
  Wyświetleń: 494
 539. Budżet Gminy na rok 2010
  Wyświetleń: 491
 540. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa drogi gminnej 108166 O ul. Wodna w Dziergowicach w celu poprawy bezpieczeństwa i podniesienia parametrów użytkowych
  Wyświetleń: 490
 541. ZARZĄDZENIE DYREKTORA nr 4/2006 z dnia 27 listopad 2006
  Wyświetleń: 490
 542. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok
  Wyświetleń: 488
 543. Uchwały z I Sesji Rady Gminy z dnia 27 XI 2006r. kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 488
 544. uchwały z XVIII Sesji Rady Gminy z dnia 23 marca 2004r.
  Wyświetleń: 488
 545. Konsultacje projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok
  Wyświetleń: 487
 546. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadań z zakresu ochrony zdrowia
  Wyświetleń: 487
 547. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie z zakresu kultury fizycznej w I półroczu 2016 r.
  Wyświetleń: 487
 548. Oświadczenia majątkowe złożone przez radnych w 2014r.
  Wyświetleń: 485
 549. uchwały z XXI sesji Rady Gminy z 11 marca 2008r.
  Wyświetleń: 485
 550. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 roku
  Wyświetleń: 483
 551. Budżet Gminy na rok 2008
  Wyświetleń: 482
 552. Ogłoszenie o wyborze oferty Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 482
 553. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 481
 554. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia System monitoringu wizyjnego w ramach projektu Gmina Bierawa dziś i jutro bezpieczna
  Wyświetleń: 480
 555. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia w 2016 r.
  Wyświetleń: 480
 556. Zarządzenie nr 448/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
  Wyświetleń: 480
 557. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2011 z zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 479
 558. Spis formularzy E - 2008r.
  Wyświetleń: 479
 559. uchwały z I sesji Rady Gminy kadencji 2014-2018 w dniu 28 listopada 2014r.
  Wyświetleń: 479
 560. uchwały z VIII Sesji Rady Gminy z 20 kwietnia 2007r.
  Wyświetleń: 479
 561. uchwały z XL Sesji Rady Gminy Bierawa z dnia 19 stycznia 2006r.
  Wyświetleń: 479
 562. Zarządzenie nr 472/2013 w sprawie ogłoszenia nieruchomości przeznaczonej do użyczenia
  Wyświetleń: 479
 563. Ogłoszenie o wyborze oferty Odwiert otworu studziennego awaryjnego nr R ujęcia wód podziemnych w Korzonku
  Wyświetleń: 478
 564. Uchwały z XI Sesji Rady Gminy z 12 lipca 2007r.
  Wyświetleń: 478
 565. Zarządzenie nr 437/2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Grabówka oraz zatwierdzenia o ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 478
 566. Ogłoszenie o zamówieniu Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej w Brzeźcach, ul. Kwiatowa
  Wyświetleń: 477
 567. Uchwały z XLVII Sesji Rady Gminy z dnia 25 października 2006r.
  Wyświetleń: 477
 568. uchwały z XXVIII Sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2004r.
  Wyświetleń: 477
 569. Budżet Gminy Bierawa na rok 2007
  Wyświetleń: 476
 570. uchwały z XXV sesji Rady Gminy z 18 sierpnia 2008r.
  Wyświetleń: 476
 571. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 475
 572. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007r.
  Wyświetleń: 474
 573. uchwały z XXXVI Sesji Rady Gminy z 27 października 2005r.
  Wyświetleń: 474
 574. uchwały z XLIII sesji Rady Gminy z dnia 8 i 13 maja 2014r.
  Wyświetleń: 474
 575. uchwały z XXIX Sesji Rady Gminy z dnia 24 stycznia 2005r.
  Wyświetleń: 474
 576. Obwieszczenie o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Dziergowice
  Wyświetleń: 473
 577. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008r.
  Wyświetleń: 473
 578. Zarządzenie nr 603/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 473
 579. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Bierawa za 2010r.
  Wyświetleń: 471
 580. uchwały z VI sesji Rady Gminy z 01 marca 2011r.
  Wyświetleń: 471
 581. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przedłużenie sieci wodociągowej w Brzeźcach, ul. Kwiatowa
  Wyświetleń: 470
 582. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 470
 583. Uchwały z II Sesji Rady Gminy z 06 grudnia 2006r.
  Wyświetleń: 470
 584. uchwały z III sesji Rady Gminy z 22 grudnia 2010r.
  Wyświetleń: 470
 585. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 469
 586. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 469
 587. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Remont nawierzchni boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Publicznym Gimnazjum w Bierawie
  Wyświetleń: 469
 588. Ogłoszenie o zamówieniu Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 469
 589. Zarządzenie nr 532/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 469
 590. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o odstąpieniu od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 468
 591. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 468
 592. uchwały z IV sesji Rady Gminy z 16 lutego 2015 r.
  Wyświetleń: 468
 593. uchwały z XLVI Sesji Rady Gminy z dnia 01 września 2006r.
  Wyświetleń: 468
 594. Postanowienie o braku potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia: Budowa kanałów zbiorczych do zbierania ścieków bytowych z I etapu skanalizowania wsi Dziergwoice
  Wyświetleń: 467
 595. uchwały z XLIX sesji Rady Gminy z 27 października 2014 r.
  Wyświetleń: 467
 596. uchwały z XXII sesji Rady Gminy z 18 czerwca 2012r.
  Wyświetleń: 467
 597. uchwały z XXXVII Sesji Rady Gminy z 29 listopada 2005r.
  Wyświetleń: 467
 598. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przedłużenie sieci wodociągowej w Bierawie, ul. Cicha i Jana Pawła II
  Wyświetleń: 465
 599. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Dwujęzycznych w Solarni w ramach programu Radosna Szkoła - zaprojektuj i wybuduj
  Wyświetleń: 465
 600. Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
  Wyświetleń: 464
 601. Postanowienie o braku potrzeby sporządzenia raportu dla budowy rurociągu tranzytowego z Ortowic
  Wyświetleń: 464
 602. uchwały z XLV sesji Rady Gminy z 25 czerwca 2014r.
  Wyświetleń: 464
 603. Zarządzenie nr 342/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 464
 604. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert z zakresu ochrony zdrowia i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 463
 605. uchwały z 41 sesji Rady Gminy z 01 lutego 2010r.
  Wyświetleń: 463
 606. uchwały z XX Sesji Rady Gminy z dnia 18 czerwca 2004r.
  Wyświetleń: 463
 607. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2013 zadań z zakresu ochrony zdrowia
  Wyświetleń: 462
 608. Uchwały z XIII Sesji Rady Gminy z 27 września 2007r.
  Wyświetleń: 462
 609. Zarządzenie nr 513/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Starym Koźlu i Starej Kuźni oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 462
 610. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2011 zadań z zakresu ochrony zdrowia
  Wyświetleń: 461
 611. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania z zakresu mniejszości narodowych w 2012 r.
  Wyświetleń: 461
 612. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2011r.
  Wyświetleń: 461
 613. Uchwały z IV Sesji Rady Gminy z 28 grudnia 2006r.
  Wyświetleń: 461
 614. uchwały z XXXVIII Sesji Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2005r.
  Wyświetleń: 461
 615. Budżet Gminy na rok 2011 wraz z opiniami
  Wyświetleń: 460
 616. uchwały z V sesji Rady Gminy z 31 stycznia 2011r.
  Wyświetleń: 460
 617. uchwały z VIII sesji Rady Gminy z 29 kwietnia 2011r.
  Wyświetleń: 460
 618. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w 2012 r.
  Wyświetleń: 460
 619. uchwała z XLIV sesji Rady Gminy z dnia 2 czerwca 2014r.
  Wyświetleń: 459
 620. uchwały z XXIII sesji Rady Gminy z 10 sierpnia 2012r.
  Wyświetleń: 459
 621. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora świadczenia zdrowotnego w 2016 r.
  Wyświetleń: 458
 622. uchwały z XII sesji Rady Gminy z 12 października 2011r.
  Wyświetleń: 458
 623. uchwały z XLV Sesji Rady Gminy z dnia 11 sierpnia 2006r.
  Wyświetleń: 458
 624. uchwały z XXI Sesji Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2004r.
  Wyświetleń: 458
 625. Ogłoszenie o zamówieniu Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Dwujęzycznych w Solarni w ramach programu Radosna Szkoła - zaprojektuj i wybuduj
  Wyświetleń: 457
 626. Ogłosznie o udzieleniu zamówienia Remont i modernizacja Domu Kultury w Dziergowicach
  Wyświetleń: 457
 627. Zarządzenie nr 515/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Starym Koźlu oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 457
 628. Zarządzenie nr 536/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziału w nieruchomości położonej w Starym Koźlu oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu udziału w nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 457
 629. Ogłoszenie o zamówieniu Odwiert otworu studziennego, awaryjnego nr R ujęcia wód podziemnych w Korzonku
  Wyświetleń: 456
 630. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa zakup i montaż wyposażenia pozostałe wyposażenie
  Wyświetleń: 455
 631. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2013 zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 455
 632. uchwały z XLVII sesji Rady Gminy z 1 września 2014 r.
  Wyświetleń: 455
 633. uchwały z XVI sesji Rady Gminy z 12 grudnia 2007r.
  Wyświetleń: 455
 634. Zarządzenie nr 341/2013 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
  Wyświetleń: 455
 635. Zarządzenie nr 370/2013 w sprawie wykazu nieruchomości do dzierżawy
  Wyświetleń: 455
 636. Zarządzenie nr 545/2014 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych na mienie gminy
  Wyświetleń: 455
 637. Obwieszczenie Starosty Kędzierzyńsko - Kozielskiego o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 454
 638. uchwały z XXVII sesji Rady Gminy z 12 listopada 2008r.
  Wyświetleń: 454
 639. Zarządzenie nr 471/2013 w sprawie ogłoszenia trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starej Kuźni, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 454
 640. Zarządzenie nr 560/2014 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Starej Kuźni, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 454
 641. Informacja o wyborze oferty Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bierawie, działki nr 759/1, 759/2, 765/2, 755
  Wyświetleń: 453
 642. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nadzór inwestorski dla zadania pn. Kanalizacja sanitarna Solarni i części Dziergowic wraz z rurociągiem tłocznym do oczyszczalni w ZA Kędzierzyn
  Wyświetleń: 453
 643. Uchwały z XLIV Sesji Rady Gminy z dnia 26.06.2006 r.
  Wyświetleń: 453
 644. Uchwały z XII Sesji Rady Gminy z 03 września 2007r.
  Wyświetleń: 453
 645. uchwały z XL sesji Rady Gminy z 20 grudnia 2013r.
  Wyświetleń: 453
 646. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r.
  Wyświetleń: 452
 647. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sołectwach Bierawa i Lubieszów
  Wyświetleń: 452
 648. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg gminnych do terenów inwestycyjnych w miejscowości Bierawa
  Wyświetleń: 452
 649. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych
  Wyświetleń: 452
 650. Przedłużenie rozdzielczej sieci wodociągowej w Lubieszowie, ulica Leśna
  Wyświetleń: 452
 651. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006r.
  Wyświetleń: 452
 652. uchwały z XLVII sesji Rady Gminy z 29 września 2014 r.
  Wyświetleń: 452
 653. uchwały z XXXIII sesji Rady Gminy z 18 lipca 2013r.
  Wyświetleń: 452
 654. Zarządzenie nr 346/2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Bierawie oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 452
 655. Zarządzenie nr 353/2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości ora zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu tych nieruchomości
  Wyświetleń: 452
 656. Zarządzenie nr 505/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Bierawie oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 452
 657. Ogłoszenie o zamówieniu emont Domu Kultury w Starej Kuźni
  Wyświetleń: 451
 658. uchwały z XXXV sesji Rady Gminy z 12 września 2013r.
  Wyświetleń: 451
 659. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Dostawa sprzętu komputerowego oraz świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu w ramach projektu pn.: Połączeni cyfrowo w Gminie Bierawa
  Wyświetleń: 451
 660. Obwieszczenie o przyjęciu dokumnetu pn. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu przeznaczonego pod budowę gazociągu średniego ciśnienia Sośnicowice - Bierawa
  Wyświetleń: 450
 661. uchwały z VII Sesji Rady Gminy z 30 marca 2007r.
  Wyświetleń: 450
 662. uchwały z XLV sesji Rady Gminy z 19.05.2010r.
  Wyświetleń: 450
 663. uchwały z XVIII sesji Rady Gminy z 14 stycznia 2008r.
  Wyświetleń: 450
 664. Zarządzenie nr 343/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
  Wyświetleń: 450
 665. Informacja o wyborze oferty Remont i modernizacja Domu Kultury w Dziergowicach
  Wyświetleń: 449
 666. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania z zakresu ochrony zdrowia i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 449
 667. uchwały z XXXV Sesji Rady Gminy z dnia 16 września 2005r.
  Wyświetleń: 449
 668. Zarządzenie nr 548/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 449
 669. Budżet Gminy Bierawa na rok 2012 wraz z opiniami
  Wyświetleń: 448
 670. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lubieszów - Bierawa
  Wyświetleń: 448
 671. uchwały z XX sesji Rady Gminy z 22 marca 2012r.
  Wyświetleń: 448
 672. uchwały z XXIII sesji Rady Gminy z 02 czerwca 2008r.
  Wyświetleń: 448
 673. uchwały z XXXVI sesji Rady Gminy z 30 września 2013r.
  Wyświetleń: 448
 674. Ogłoszenie o aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 447
 675. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brzeźcach, działki nr 95 i 135
  Wyświetleń: 447
 676. Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w I półroczu 2016 roku
  Wyświetleń: 447
 677. uchwały z 50 sesji Rady Gminy z 14 listopada 2014 r.
  Wyświetleń: 447
 678. uchwały z XXIX sesji Rady Gminy z 15 lutego 2013r.
  Wyświetleń: 447
 679. uchwały z XXXIII sesji Rady Gminy z 30 kwietnia 2009r.
  Wyświetleń: 447
 680. Zarządzenie nr 383/2013 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych na mienie gminy
  Wyświetleń: 447
 681. Informacja o wyborze oferty Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2014/2015 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 446
 682. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odwiert otworu studziennego, awaryjnego nr R ujęcia wód podziemnych w Korzonk
  Wyświetleń: 446
 683. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bierawie, działki nr 759/1, 759/2, 765/2, 755
  Wyświetleń: 446
 684. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bierawie, działki nr 759/1, 759/2, 765/2, 755
  Wyświetleń: 446
 685. Zarządzenie nr 585/2014 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na spredaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Brzeźcach, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 446
 686. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - droga wojewódzka nr 408 w m. Stare Koźle
  Wyświetleń: 446
 687. Informacja o wyborze oferty Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej w Brzeźcach, ul. Kwiatowa
  Wyświetleń: 445
 688. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dziergowicach w ramach programu Radosna Szkoła
  Wyświetleń: 445
 689. Sprawozdania dotyczące udziału Gminy Bierawa w akcji społecznej Przejrzysta Polska
  Wyświetleń: 445
 690. uchwały z L/10 sesji Rady Gminy z 20 października 2010r.
  Wyświetleń: 445
 691. uchwały z XXXVI sesji Rady Gminy z 13 sierpnia 2009r.
  Wyświetleń: 445
 692. Zarządzenie nr 479/2013 w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierawie, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 445
 693. Zarządzenie nr 512/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Lubieszowie oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 445
 694. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półorcze 2011r.
  Wyświetleń: 444
 695. Informacja o wyborze oferty Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bierawie, działki nr 459 i 463/2
  Wyświetleń: 444
 696. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Urzędu Gminy Bierawa na sezon grzewczy 2013/2014
  Wyświetleń: 444
 697. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odprowadzenie ścieków przemysłowych z gminnego składowiska odpadów komunalnych w Grabówce
  Wyświetleń: 444
 698. uchwały z XXI sesji Rady Gminy z 18 kwietnia 2012r.
  Wyświetleń: 444
 699. uchwały z XXXIV sesji Rady Gminy z 5 sierpnia 2013r.
  Wyświetleń: 444
 700. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 2011
  Wyświetleń: 444
 701. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Kotlarnia
  Wyświetleń: 443
 702. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bierawie, działki nr 459 i 463/2
  Wyświetleń: 443
 703. Uchwały z III Sesji Rady Gminy z 11 grudnia 2006r.
  Wyświetleń: 443
 704. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej - IRZP.6220.1.2014
  Wyświetleń: 443
 705. Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej dla Budowy drogi dojazdowej do obszaru inwestycyjnego w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 442
 706. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Remont pokrycia dachowego wraz z wymianą orynnowania i obróbek blacharskich na budynku Urzędu Gminy w Bierawie
  Wyświetleń: 442
 707. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 442
 708. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007r.
  Wyświetleń: 441
 709. Informacja o wyborze oferty Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Urzędu Gminy Bierawa na sezon grzewczy 2013/2014
  Wyświetleń: 441
 710. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 441
 711. Zarządzenie nr 416/2013 w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w Korzonku obręb Grabówka, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 441
 712. Zarządzenie nr 459/2013 w sprawie nieodpłatnego nabycie nieruchomości na mienie gminy
  Wyświetleń: 441
 713. Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie wyrobiska eksploatującego kruszywo naturalne ze złoża Bierawa, budowie zakładu przeróbczego i zaplecza kopalni na działce nr 1274/4 w Bierawie
  Wyświetleń: 440
 714. Obwieszczenie - odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsiewzięcia Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubieszów
  Wyświetleń: 440
 715. Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu pownownego postępowania
  Wyświetleń: 440
 716. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brzeźcach, działki nr 95 i 135
  Wyświetleń: 440
 717. uchwały z XLI sesji Rady Gminy z 29 stycznia 2014 r.
  Wyświetleń: 440
 718. uchwały z XXX sesji Rady Gminy z 19 grudnia 2008r.
  Wyświetleń: 440
 719. Zarządzenie nr 387/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 440
 720. Zarządzenie nr 619/2014m w sprawie ogłoszenia pierwszych ustnych przetargów ograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Bierawie, stanowiących własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 440
 721. Informacja o wyborze oferty Przedłużenie sieci wodociągowej w Bierawie, ul. Cicha j Jana Pawła II
  Wyświetleń: 439
 722. uchwały z XVII sesji Rady Gminy z 27 grudnia 2011r.
  Wyświetleń: 439
 723. Zarządzenie nr 449/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 439
 724. Droga gminna do terenów inwestycyjnych w miejscowości Stare Koźle
  Wyświetleń: 438
 725. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Budowa małej elektrowni wodnej na rzece Bierawce przy stopniu wodnym w km 1+680 w Bierawie
  Wyświetleń: 438
 726. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadania z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych
  Wyświetleń: 438
 727. Oświadczenia majątkowe złożone przez radnych i Wójta w związku z upływem kadencji w 2014 r.
  Wyświetleń: 438
 728. uchwały z XXXIV sesji Rady Gminy z 21 maja 2009r.
  Wyświetleń: 438
 729. Zarządzenie nr 415/2013 w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starej Kuźni, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 438
 730. Zarządzenie nr 490/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 438
 731. Zarządzenie nr 589/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i oddania w najem
  Wyświetleń: 438
 732. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2011r.
  Wyświetleń: 437
 733. Obwieszczenie o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 437
 734. OBWIESZCZENIE o przyjęciu w dniu 12 września 2011 roku uchwały w sprawie mpzp gminy Bierawa dla poszczególnych sołectw.
  Wyświetleń: 437
 735. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji środowiskowej - Budowa węzła betoniarskiego w Bierawie.
  Wyświetleń: 437
 736. uchwały z II sesji Rady Gminy z 08 grudnia 2010r.
  Wyświetleń: 437
 737. Zarządzenie nr 362/2013 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w Korzonku obręb Grabówka, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 437
 738. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010r.
  Wyświetleń: 436
 739. Informacja o wyborze oferty Dostawa sprzętu komputerowego oraz świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu w ramach projektu pn.: Połączeni cyfrowo w Gminie Bierawa
  Wyświetleń: 436
 740. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku Kotlarnia - Goszyce
  Wyświetleń: 436
 741. Ogłoszenie o konkursie
  Wyświetleń: 436
 742. uchwały z XIX sesji Rady Gminy z 15 lutego 2012r.
  Wyświetleń: 436
 743. Zarządzenie nr 432/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 436
 744. Informacja o wyborze oferty Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dziergowicach i Lubieszowie
  Wyświetleń: 435
 745. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji środowiskowej Budowa ulicy Sosnowej w Dziergowicach
  Wyświetleń: 435
 746. uchwały z XLVII sesji Rady Gminy z 02 sierpnia 2010r.
  Wyświetleń: 435
 747. uchwały z XVI sesji Rady Gminy z 12 grudnia 2011r.
  Wyświetleń: 435
 748. Zarządzenie nr 491/2014 w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Dziergowicach, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 435
 749. Zarządzenie nr 599/2014 w sprawie odwołania pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Starej Kuźni, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 435
 750. Informacja o wyborze oferty Remont drogi transportu rolnego w m. Brzeźce.
  Wyświetleń: 434
 751. uchwały z LI sesji Rady Gminy z 10 listopada 2010r.
  Wyświetleń: 434
 752. Zarządzenie nr 586/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Starej Kuźni oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 434
 753. Zarządzenie nr 592/2014 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na wynajem pomieszczeń użytkowych w Dziergowicach
  Wyświetleń: 434
 754. Ogłoszenie o wyborze oferty Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dziergowicach w ramach programu Radosna Szkoła
  Wyświetleń: 433
 755. Ogłoszenie o zamówieniu Przedłużenie sieci wodociągowej w Brzeźcach, ul. Kwiatowa
  Wyświetleń: 433
 756. Ogłoszenie o zamówieniu Remont nawierzchni boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Publicznym Gimnazjum w Bierawie
  Wyświetleń: 433
 757. Uchwały z X Sesji Rady Gminy z 28 czerwca 2007r.
  Wyświetleń: 433
 758. uchwały z XLVIII sesji Rady Gminy z 31 sierpnia 2010r.
  Wyświetleń: 433
 759. uchwały z XXVIII sesji Rady Gminy z 28 grudnia 2012r.
  Wyświetleń: 433
 760. Zarządzenie nr 255/2013 w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Dziergowicach, stanowiącej własności Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 433
 761. Zarządzenie nr 364/2013 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starej Kuźni, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 433
 762. Zarządzenie nr 470/2013 w sprawie ogłoszenia trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starej Kuźni, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 433
 763. Zarządzenie nr 499/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 433
 764. Zarządzenie nr 594/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych, położonych w Bierawie oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 433
 765. II Przetarg - Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa sprzętu komputerowego oraz świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu w ramach projektu pn.: Połączeni cyfrowo w Gminie Bierawa
  Wyświetleń: 432
 766. uchwały z XXXII sesji Rady Gminy z 26 marca 2009r.
  Wyświetleń: 432
 767. uchwały z XXXVIII sesji Rady Gminy z 22 października 2009r.
  Wyświetleń: 432
 768. Zarządzenie nr 345/2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej położonej w Korzonku oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 432
 769. Zarządzenie nr 531/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 432
 770. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2014/2015 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 431
 771. uchwały z XXIV sesji Rady Gminy z 24 września 2012r.
  Wyświetleń: 431
 772. Zarządzenie nr 390/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
  Wyświetleń: 431
 773. Zarządzenie nr 588/2014 w sprawie ogłoszenia pierwszych ustnych przetargów nieograniczonych na wynajem pomieszczeń użytkowych w Dziergowicach
  Wyświetleń: 431
 774. Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli zewnętrznych w 2015 roku
  Wyświetleń: 430
 775. Informacja o udzieleniu zamówienia Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lubieszowie dz. nr 89 i nr 12
  Wyświetleń: 430
 776. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Remont drogi transportu rolnego w m. Brzeźce
  Wyświetleń: 430
 777. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2013/2014 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 430
 778. Zarządzenie nr 332/2013 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Dziergowicach, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 430
 779. Zarządzenie nr 360/2013 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Dziergowicach, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 430
 780. Zarządzenie nr 366/2013 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starej Kuźni, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 430
 781. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Budowa rurociągu tranzytowego z Ortowic do oczyszczalni ścieków w Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A. wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Korzonek Wieś
  Wyświetleń: 429
 782. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 108193 O ul. Górniczej
  Wyświetleń: 429
 783. Zarządzenie nr 593/2014 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Starej Kuźni, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 429
 784. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009r.
  Wyświetleń: 428
 785. Zarządzenie nr 417/2013 w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starej Kuźni, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 428
 786. Zarządzenie nr 555/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
  Wyświetleń: 428
 787. OBWIESZCZENIE o przyjęciu w dniu 27 września 2010 roku uchwały w sprawie mpzp gminy Bierawa dla sołectw Dziergowice i Brzeźce.
  Wyświetleń: 427
 788. uchwały z 43 sesji Rady Gminy z 30 marca 2010r.
  Wyświetleń: 427
 789. Zarządzenie nr 374/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 427
 790. Informacja o wyborze oferty Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Koźlu w ramach programu Radosna Szkoła - zaprojektuj i wybuduj
  Wyświetleń: 426
 791. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Ortowice
  Wyświetleń: 426
 792. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej nr 5/14
  Wyświetleń: 426
 793. uchwały z XXVIII sesji Rady Gminy z 20 listopada 2008r.
  Wyświetleń: 426
 794. Zarządzenie nr 568/2014 w sprawie odwołania pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starym Koźlu, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 426
 795. Zarządzenie nr 574/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
  Wyświetleń: 426
 796. OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów kopalnictwa odkrywkowego w sołectwie Bierawa i Lubieszów
  Wyświetleń: 425
 797. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Budowa 5 domków letniskowych w Dziergowicach.
  Wyświetleń: 425
 798. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów
  Wyświetleń: 425
 799. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o przyjęciu dokumentu pn. zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla planowanej budowy gazociągu
  Wyświetleń: 425
 800. Uchwały z XIV sesji Rady Gminy z 29 lutego 2016 r.
  Wyświetleń: 425
 801. uchwały z XXXV sesji Rady Gminy z 19 czerwca 2009r.
  Wyświetleń: 425
 802. Wszczęcie postępowania o wydanie decyzji
  Wyświetleń: 425
 803. Zarządzenie nr 382/2013 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych na mienie gminy
  Wyświetleń: 425
 804. OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowaniu przestrzennego Gminy Bierawa dla poszczególnych sołectw
  Wyświetleń: 424
 805. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Rozszerzenie przez Kopalnię Bierawa firmy CEMEX Polska Sp. z o.o. eksploatacji na działkach w obrębie Bierawa i Lubieszów
  Wyświetleń: 424
 806. Ogłoszenie o wyborze oferty Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Stare Koźle – Bierawa
  Wyświetleń: 424
 807. uchwały z XIII sesji z dnia 3 listopada 2011r. i z XIV sesji z dnia 7 listopada 2011r.
  Wyświetleń: 424
 808. Zarządzenie nr 578/2014 w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty ceny nabycia udziału w nieruchomości położonej w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 424
 809. Ogłoszenie o wyborze oferty Poprawa parametrów technicznych poprzez przebudowę drogi gminnej ul Wolności w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 423
 810. uchwały z XXV sesji Rady Gminy z 29 października 2012r.
  Wyświetleń: 423
 811. Zarządzenie nr 540/2014 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych na mienie gminy
  Wyświetleń: 423
 812. Ogłoszenie o zamówieniu Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych segment A i B w zabudowie bliźniaczej - mieszkania socjalne, budowa zjazdu z ulicy Dąbrowy, budowa dojazdu, parkingu i chodnika w Bierawie
  Wyświetleń: 422
 813. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych w 2016 r.
  Wyświetleń: 422
 814. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubieszów
  Wyświetleń: 422
 815. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przedłużenie rozdzielczej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Koźle, ul. Wierzbowa
  Wyświetleń: 421
 816. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półorcze 2013r.
  Wyświetleń: 421
 817. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla poszczególnych sołectw
  Wyświetleń: 421
 818. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w solectwach Bierawa i Lubieszów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 421
 819. Ogłoszenie o zamówieniu Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Koźlu w ramach programu Radosna Szkoła - zaprojektuj i wybud
  Wyświetleń: 421
 820. uchwały z XVII sesji Rady Gminy z 28 grudnia 2007r.
  Wyświetleń: 421
 821. uchwały z XXVI sesji Rady Gminy z 24 września 2008r.
  Wyświetleń: 421
 822. Zarządzenie nr 331/2013 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Dziergowicach, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 421
 823. Zarządzenie nr 373/2013 w sprawie ogłoszenie pierwszego ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierawie, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 421
 824. Zarządzenie nr 539/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej, położonej w Brzeźcach oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 421
 825. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 r.
  Wyświetleń: 420
 826. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008r.
  Wyświetleń: 420
 827. Ogłoszenie o udzielniu zamówienia Remont Domu Kultury w Starej Kuźni
  Wyświetleń: 420
 828. uchwały z VI Sesji Rady Gminy z 15 lutego 2007r.
  Wyświetleń: 420
 829. Zarządzenie nr 419/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 420
 830. Informacja o udzieleniu zamówienia Przedłużenie rozdzielczej sieci wodociągowej w Lubieszowie, ulica Leśna
  Wyświetleń: 419
 831. Informacja o wyborze oferty Przebudowa i remont sali gimnastycznej w Gimnazjum Publicznym w Bierawie
  Wyświetleń: 419
 832. Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły i Zespołu Szkół
  Wyświetleń: 419
 833. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o zmianie terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sołectwach Bierawa i Lubieszów wraz z prognozą oddziaływania na śr
  Wyświetleń: 419
 834. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013r.
  Wyświetleń: 418
 835. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 29 stycznia 2014r.
  Wyświetleń: 418
 836. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o przyjęciu dokumentu pn. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sołectwach BIerawa i Lubieszów.
  Wyświetleń: 418
 837. Informacja o wyborze oferty Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2013/2014 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 417
 838. Obwieszczenie informujące o wydaniu postanowienia w sprawie podjęcia postępowania
  Wyświetleń: 417
 839. OBWIESZCZENIE o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa
  Wyświetleń: 417
 840. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeźce
  Wyświetleń: 417
 841. Ogłoszenie o aktualizacji Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 417
 842. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lubieszowie
  Wyświetleń: 417
 843. uchwały z I sesji Rady Gminy z 01 grudnia 2010r.
  Wyświetleń: 417
 844. uchwały z XXXI sesji Rady Gminy z 04 lutego 2009r.
  Wyświetleń: 417
 845. Informacja o wyborze oferty Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2012/2013 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 416
 846. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Remont budynku przedszkola w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 416
 847. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dziergowicach
  Wyświetleń: 416
 848. Ogłoszenie o zamówieniu Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2014/2015 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 416
 849. Zarządzenie nr 365/2013 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starej Kuźni, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 416
 850. Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - IRZP.6220.6.2014
  Wyświetleń: 416
 851. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półorcze 2012r.
  Wyświetleń: 415
 852. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla poszczególnycg sołectw
  Wyświetleń: 415
 853. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego oraz świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu w ramach projektu pn.: Połączeni cyfrowo w Gminie Bierawa
  Wyświetleń: 415
 854. Ogłoszenie o wyborze oferty Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Dwujęzycznych w Solarni
  Wyświetleń: 415
 855. Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa sprzętu komputerowego oraz świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu w ramach projektu pn.: Połączeni cyfrowo w Gminie Bierawa
  Wyświetleń: 415
 856. OBWIESZCZENIE o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu postępownia z udziałem społeczeństwa
  Wyświetleń: 414
 857. Uchwały z V Sesji Rady Gminy z 23 stycznia 2007r.
  Wyświetleń: 414
 858. Zarządzenie nr 376/2013 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierawie, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 414
 859. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla poszczególnych sołectw
  Wyświetleń: 413
 860. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bierawa o przyjęciu dokumentu pn. zmiana studium uwarunkowań i kierunkó zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa
  Wyświetleń: 413
 861. Zarządzenie nr 375/2013 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierawie, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 413
 862. Zarządzenie nr 468/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
  Wyświetleń: 413
 863. Zarządzenie nr 566/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
  Wyświetleń: 413
 864. Informacja o wyborze oferty System monitoringu wizyjnego w ramach projektu Gmina Bierawa dziś i jutro bezpieczna
  Wyświetleń: 412
 865. Uchwały z XIV Sesji Rady Gminy z 29 października 2007r.
  Wyświetleń: 412
 866. Uchwały z XVI sesji Rady Gminy z 10 maja 2016 r.
  Wyświetleń: 412
 867. Zarządzenie nr 418/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 412
 868. Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu ponownego postępowania z udziałem społeczeństwa
  Wyświetleń: 411
 869. Ogłoszenie o zamówieniu Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2011/2012 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 411
 870. uchwały z XXXII sesji Rady Gminy z 19 czerwca 2013r.
  Wyświetleń: 411
 871. Zarządzenie nr 359/2013 w sprawie wprowadzenia zmiany w załączniku nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Bierawa nr 355/2013
  Wyświetleń: 411
 872. Zarządzenie nr 433/2013 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezbudowanej położonejw Dziergowicach, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 411
 873. Informacja o wyborze oferty Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg gminnych do terenów inwestycyjnych w miejscowości Bierawa
  Wyświetleń: 410
 874. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006r.
  Wyświetleń: 409
 875. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję środowiskową - IRZP.6220.5.2013
  Wyświetleń: 409
 876. OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 409
 877. Ogłoszenie konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 409
 878. Ogłoszenie o wyborze oferty Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa zakup i montaż wyposażenia sprzęt komputerowy i multimedialny
  Wyświetleń: 409
 879. uchwały z XXVI sesji Rady Gminy z 26 listopada 2012r.
  Wyświetleń: 409
 880. Zarządzenie nr 330/2013 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Dziergowicach, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 409
 881. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 408
 882. Ogłoszenie o udzieleniu zamówiania Poprawa parametrów technicznych poprzez przebudowę drogi gminnej ul Wolności w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 408
 883. Ogłoszenie o zamówieniu Utwardzenie placu kostką brukową przy ulicy Wąskiej w miejscowości Dziergowice
  Wyświetleń: 408
 884. Zarządzenie nr 604/2014 w sprawie ogłosenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starej Kuźni, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 408
 885. Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu Przebudowa i remont sali gimnastycznej w Gimnazjum Publicznym w Bierawie
  Wyświetleń: 407
 886. Ogłoszenie o wydaniu decyzji o zewoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 407
 887. Ogłoszenie o zamówieniu Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych segment A i B w zabudowie bliźniaczej - mieszkania socjalne, budowa zjazdu z ulicy Dąbrowy, budowa dojazdu, parkingu i chodnika w Bierawie
  Wyświetleń: 407
 888. uchwały z XXXIX sesji Rady gminy z 23.11.2009r.
  Wyświetleń: 407
 889. Informacja o wyborze oferty Termomodernizacja budynku i modernizacja instalacji grzewczej w domu kultury w Bierawie
  Wyświetleń: 406
 890. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej Utworzenie nowego warsztatu mechanicznego w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 406
 891. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla: budowy kanałów zbiorczych przeznaczonych do zbierania ścieków z I etapu skanalizowania wsi Dziergowice
  Wyświetleń: 406
 892. Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostepnym wykazie danych wniosku i raportu Rozbudowa istniejącej zbiornikowej instalacji gazu płynnego ze zbiornikami naziemnymi 6400 l z 4 szt do 6 szt wraz z modernizacją przyłącza gazu oraz rozbudowa konstrukc
  Wyświetleń: 406
 893. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Roboty dodatkowe przy zadaniu pn.: Kanalizacja bytowa - etap I w Dziergowicach
  Wyświetleń: 406
 894. Ogłoszenie o zamówieniu Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dziergowicach w ramach programu Radosna Szkoła
  Wyświetleń: 406
 895. Ogłoszenie o zamówieniu Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa - zakup i montaż wyposażenia - sprzęt komputerowy i multimedialny
  Wyświetleń: 406
 896. uchwały z XLVI sesji Rady Gminy z 18 sierpnia 2014 r.
  Wyświetleń: 406
 897. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012r.
  Wyświetleń: 405
 898. Informacja o udzieleniu zamówienia Nadzór Inwestorski dla zadania: Budowa rurociągu tranzytowego z Ortowic do oczyszczalni ścieków w Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A. wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Korzonek Wieś
  Wyświetleń: 405
 899. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy i urządzenia Pensjonatu o funkcji hotelowo-gastronomicznej w Dziergowicach
  Wyświetleń: 405
 900. Ogłoszenie o zamówieniu Remont drogi transportu rolnego w m. Brzeźce
  Wyświetleń: 405
 901. Oświadczenia o stanie majątkowym złożone przez radnych w 2016 r.
  Wyświetleń: 405
 902. Zarządzenie nr 480/2013 w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonejw Bierawie, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 405
 903. Obwieszczenie informujące o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 404
 904. Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa i urządzenie Pensjonatu o funkcji hotelowo-gastronomicznej w Dziergowicach
  Wyświetleń: 404
 905. OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzevy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku Kotlarnia-Goszyce
  Wyświetleń: 404
 906. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
  Wyświetleń: 404
 907. Informacja o wyborze oferty Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania: Kanalizacja sanitarna Solarni i części Dziergowic wraz z rurociągiem tłocznym do oczyszczalni w ZA Kędzierzyn
  Wyświetleń: 403
 908. Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego
  Wyświetleń: 403
 909. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Budowa prawostronnego wału rz. Odry na długości 150m w Dziergowicach
  Wyświetleń: 403
 910. Ogłoszenie o wyborze oferty Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Urzędu Gminy Bierawa na sezon grzewczy 2012/2013
  Wyświetleń: 403
 911. Obwieszczenie o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BIERAWA, dla terenów położonych w sołectwach Bierawa i Lubieszów
  Wyświetleń: 402
 912. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa rurociągu tłocznego RT2 na terenie Zakładów Azotowych Kędzierzyn
  Wyświetleń: 402
 913. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji środowiskowej - Wydobywanie kopaliny z części złoża Kotlarnia-Solarnia położonego w obrębie wsi Dziergowice w gminie Bierawa
  Wyświetleń: 402
 914. uchwały z XXXVIII sesji Rady Gminy z 21 października 2013r.
  Wyświetleń: 402
 915. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 402
 916. Informacja o udzieleniu zamówienia Remont pokrycia dachowego wraz z wymianą orynnowania i obróbek blacharskich na budynku Urzędu Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 401
 917. Informacja o wyborze oferty Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brzeźcach, działki nr 95 i 135
  Wyświetleń: 401
 918. Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu postępownia z udziałem społeczeństwa
  Wyświetleń: 401
 919. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 401
 920. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa - zakup i montaż wyposażenia - sprzęt komputerowy i multimedialny
  Wyświetleń: 401
 921. Szkoła Podstawowa w Starym Koźlu Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STARYM KOŹLU na sezon grzewczy 2011/2012
  Wyświetleń: 401
 922. Zarządzenie ne 464/2013 w sprawie ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 401
 923. Informacja o wyborze oferty Odbudowa podbudowy i nawierzchni ul. Kościuszki w Starym Koźlu nr drogi 108133 O.
  Wyświetleń: 400
 924. uchwały z XXIV sesji Rady Gminy z 30 czerwca 2008r.
  Wyświetleń: 400
 925. uchwały z XXXVII sesji Rady Gminy z 28 września 2009r.
  Wyświetleń: 400
 926. Informacja o wyborze oferty Utwardzenie placu kostką brukową przy ulicy Wąskiej w miejscowości Dziergowice
  Wyświetleń: 399
 927. Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa
  Wyświetleń: 399
 928. OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów kopalnictwa odkrywkowego w sołectwie Bierawa i Lubieszów
  Wyświetleń: 399
 929. Obwieszczenie o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BIERAWA, dla terenów położonych w sołectwach Bierawa i Lubieszów
  Wyświetleń: 399
 930. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bierawa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 399
 931. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę małej elektrowni wodnej na rzece Bierawka w m. Bierawa
  Wyświetleń: 399
 932. Ogłoszenie o zamówieniu Termomodernizacja budynku i modernizacja instalacji grzewczej w domu kultury w Bierawie
  Wyświetleń: 399
 933. Zarządzenie nr 356/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
  Wyświetleń: 399
 934. Zarządzenie nr 478/2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Bierawie oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 399
 935. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - droga wojewódzka nr 408 na odcinku Brzeźce-Stare Koźle
  Wyświetleń: 399
 936. Informacja o wyborze oferty Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa zakup i montaż wyposażenia sprzęt komputerowy i multimedialny
  Wyświetleń: 398
 937. Wszczędzie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Budowa tranzytowego rurociągu tłocznego
  Wyświetleń: 398
 938. Obwieszczenie o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - zmiana studium Gminy Bierawa dla terenów w sołectwie Bierawa i Lubieszów
  Wyświetleń: 397
 939. OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla sołectw Dziergowice i Brzeźce
  Wyświetleń: 397
 940. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 425 w Bierawie wraz z kanalizacją deszczową
  Wyświetleń: 397
 941. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Termomodernizacja budynku i modernizacja instalacji grzewczej w domu kultury w Bierawie
  Wyświetleń: 397
 942. Uzgodnienie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa rurociągu tranzytowego z Ortowic do oczyszczalni ścieków w Zakładach Azotowych SA
  Wyświetleń: 397
 943. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy
  Wyświetleń: 396
 944. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Poprawa parametrów technicznych poprzez przebudowę nawierzchni jezdni i chodników ulicy Wiejskiej w Grabówce
  Wyświetleń: 396
 945. Ogłoszenie o zamówieniu Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2012/2013 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 396
 946. uchwały z XIX sesji Rady Gminy z 01 lutego 2008r.
  Wyświetleń: 396
 947. uchwały z XVIII sesj Rady Gminy z 18 stycznia 2012r.
  Wyświetleń: 396
 948. Zarządzenie nr 363/2013 w sprawie ogłoszeni pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starej Kuźni, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 396
 949. Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej dla Przebudowy zakładowej stacji paliw na terenie Kopalni Piasku KOTLARNIA SA
  Wyświetleń: 395
 950. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przedłużenie sieci wodociągowej w rejonie ul. Granicznej w miejscowości Dziergowice
  Wyświetleń: 395
 951. Informacja o wyborze oferty Przedłużenie rozdzielczej sieci wodociągowej w Lubieszowie, ulica Leśna
  Wyświetleń: 394
 952. Informacja o wyborze oferty Remont nawierzchni boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Publicznym Gimnazjum w Bierawie
  Wyświetleń: 394
 953. Ogłoszenie o wyborze oferty Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych segment A i B w zabudowie bliźniaczej - mieszkania socjalne, budowa zjazdu z ulicy Dąbrowy, budowa dojazdu, parkingu i chodnika w Bierawie
  Wyświetleń: 394
 954. Ogłoszenie o zamówieniu Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2013/2014 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 394
 955. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2016/2017 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 394
 956. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Budowa dwóch hal wraz towarzyszącą infrastrukturą oraz adaptacja części istniejącej hali produkcyjnej na zaplecze socjalno-biurowe: działki 1442/1, 1443, 1444
  Wyświetleń: 394
 957. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Budowa obiektu mieszkalno-usługowego z przeznaczeniem usług na nowoczesny warsztat samochodowy w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 393
 958. Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla: Budowy kanałów zbiorczych z I etapu skanalizowania wsi Dziergowice
  Wyświetleń: 393
 959. Ogłoszenie o zamówieniu Odbudowa podbudowy i nawierzchni ul. Kościuszki w Starym Koźlu, nr drogi 108133 O
  Wyświetleń: 393
 960. Ogłoszenie o zamówieniu Odprowadzenie ścieków przemysłowych z gminnego składowiska odpadów komunalnych w Grabówce
  Wyświetleń: 393
 961. Ogłoszenie o zamówieniu Przedłużenie sieci wodociągowej w rejonie ul. Granicznej w miejscowości Dziergowice
  Wyświetleń: 393
 962. uchwały z XXVII sesji Rady Gminy z 10 grudnia 2012r.
  Wyświetleń: 393
 963. Zarządzenie nr 538/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 393
 964. Zawiadomienie stron - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku Brzeźce - Stare Koźle
  Wyświetleń: 393
 965. Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
  Wyświetleń: 393
 966. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Stare Koźle
  Wyświetleń: 392
 967. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa - roboty budowlano-remontowe
  Wyświetleń: 392
 968. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2011/2012 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 392
 969. Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej dla Budowa kanałów zbiorczych przeznaczonych do zbierania ścieków bytowych z II etapu skanalizowania wsi Dziergowice.
  Wyświetleń: 391
 970. Obwieszczenie informujące o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 391
 971. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagosp przestrz oraz zmiany Miejscowego planu zagosp przestrz Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 391
 972. OBWIESZCZENIE o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa
  Wyświetleń: 390
 973. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odbudowa drogi gminnej nr 108162 O ul. Turska w Dziergowicach
  Wyświetleń: 390
 974. Ogłoszenie o zamówieniu Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg gminnych do terenów inwestycyjnych w miejscowości Bierawa
  Wyświetleń: 390
 975. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów pod budowę zbiornika przeciwpowodziowego
  Wyświetleń: 389
 976. Zarządzenie nr 559/2014 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starym Koźlu, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 389
 977. Zarządzenie ne 391/2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Dziergowicach oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 388
 978. Informacja o wyborze oferty Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa ? zakup i montaż wyposażenia ? sprzęt komputerowy i multimedialny
  Wyświetleń: 387
 979. Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa - zakup i montaż wyposażenia - sprzęt komputerowy i multimedialny
  Wyświetleń: 386
 980. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla terenu położonego w obrębie Bierawa
  Wyświetleń: 386
 981. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Przebudowa nawierzchni jezdni oraz rozbudowa chodników przy ul. Gliwickiej w Brzeźacach
  Wyświetleń: 386
 982. Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku Kotlarnia - Goszyce
  Wyświetleń: 385
 983. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BIERAWA dla terenów położonych w sołectwach Bierawa i Lubieszów
  Wyświetleń: 384
 984. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Dziergowice i Brzeźce
  Wyświetleń: 384
 985. Obwieszczenie o uchwaleniu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 384
 986. Informacja o wyborze oferty Wymiana konstrukcji więźby dachowej na budynku Sali Ludowej przy ulicy Rybnej w Brzeźcach
  Wyświetleń: 383
 987. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Utwardzenie placu kostką brukową przy ulicy Wąskiej w miejscowości Dziergowice
  Wyświetleń: 383
 988. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych segment A i B w zabudowie bliźniaczej - mieszkania socjalne, budowa zjazdu z ulicy Dąbrowy, budowa dojazdu, parkingu i chodnika w Bierawie
  Wyświetleń: 383
 989. Ogłoszenie o zamówieniu Odbudowa drogi gminnej nr 108156 O ul. Sienkiewicza w Bierawie
  Wyświetleń: 383
 990. OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarinkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sołectwach Bierawa i Lubieszów wraz z prognozą oddziaływania na środow
  Wyświetleń: 382
 991. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Budowa kanalizacji sanitarnej w Dziergowicach - Podświęcie"
  Wyświetleń: 382
 992. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 382
 993. Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałów przed wydaniem decyzji Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku Brzeźce- Stare Koźle
  Wyświetleń: 382
 994. Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa
  Wyświetleń: 381
 995. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - odbudowa drogi wojewódzkiej nr 425 ul. Kozielskiej i Dworcowej po robotach zwiazanych z budowa kanalizacji.
  Wyświetleń: 381
 996. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odbudowa drogi gminnej nr 108156 O ul. Sienkiewicza w Bierawie
  Wyświetleń: 381
 997. Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Urzędu Gminy Bierawa na sezon grzewczy 2012/2013
  Wyświetleń: 381
 998. Ogłoszenie o zamówieniu Nadzór Inwestorski dla zadania: Budowa rurociągu tranzytowego z Ortowic do oczyszczalni ścieków w Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A. wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Korzonek Wieś
  Wyświetleń: 381
 999. Informacja o wyborze oferty Kanalizacja sanitarna Solarni i części Dziergowic wraz z rurociągiem tłocznym do oczyszczalni w ZA Kędzierzyn
  Wyświetleń: 380
 1000. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla zadania: Budowa kanałów zbiorczych przeznaczonych do zbierania ścieków z I etapu skanalizowania wsi Dziergowice w gminie Bierawa
  Wyświetleń: 380
 1001. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji środowiskowej dla budowy tranzytowego rurociągu tłocznego z Ortowic do oczyszczalni ścieków ZA Kędzierzyn S.A. wraz z kanalizacją sanitarną m. Korzonek Wieś.
  Wyświetleń: 380
 1002. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Dwujęzycznych w Solarni
  Wyświetleń: 380
 1003. Unieważnienie postępowania pn. Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa ? zakup i montaż wyposażenia ? sprzęt komputerowy i multimedialny
  Wyświetleń: 380
 1004. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - wydanie decyzji środowiskowych - przebudowa ul. Polna i ul. Leśna w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 380
 1005. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie małej elektrowni wodnej usytuowanej przy stopniu wodnym w km 1+680 rzeki Bierawki w miejscowości Bierawa
  Wyświetleń: 380
 1006. Informacja o wyborze oferty Modernizacja poprzez przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lubieszowie na działkach nr: 89, 104/1, 104/4, 125/3, 103/1, 103/4, 167, 254, 314, 168, 152, 196, 125/5
  Wyświetleń: 379
 1007. OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa
  Wyświetleń: 379
 1008. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeźce
  Wyświetleń: 379
 1009. Ogłoszenie o wyborze oferty Przebudowa drogi transportu rolnego Bierawa - Cisek wzdłuż wału lewego - powódź 2010 r.
  Wyświetleń: 379
 1010. Uchwały z XV sesji Rady Gminy z 4 kwietnia 2016 r.
  Wyświetleń: 379
 1011. Obwieszczenie o udostępnieniu treści dokumentu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowanai przestrzennego Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 378
 1012. Ogłoszenie o zamówieniu Budowa rurociągu tranzytowego z Ortowic do oczyszczalni ścieków w Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A. wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Korzonek Wieś
  Wyświetleń: 378
 1013. Ogłoszenie o zamówieniu Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa - zakup i montaż wyposażenia - sprzęt komputerowy i multimedialny
  Wyświetleń: 378
 1014. Przetarg Szkoła Stare Koźle Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STARYM KOŹLU na sezon grzewczy
  Wyświetleń: 378
 1015. Zarządzenie nr 442/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
  Wyświetleń: 378
 1016. Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - zamknięcie i rekultywacja składowiska
  Wyświetleń: 377
 1017. Informacja o wyborze oferty Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2010 2011 w formie zakupu biletów miesięcznych?
  Wyświetleń: 377
 1018. OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa.
  Wyświetleń: 377
 1019. Obwieszczenie informujące o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 376
 1020. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku Brzeźce - Stare Koźle.
  Wyświetleń: 376
 1021. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej do terenów inwestycyjnych w Starym Koźlu.
  Wyświetleń: 376
 1022. Ogłoszenie o zamówieniu Poprawa parametrów technicznych poprzez przebudowę nawierzchni jezdni i chodników ulicy Wiejskiej w Grabówce
  Wyświetleń: 376
 1023. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dziergowicach i Lubieszowie
  Wyświetleń: 376
 1024. Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów
  Wyświetleń: 376
 1025. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej rozbudowa istniejącej zbironikowej instalacji gazu płynnego ze zbiornikami naziemnymi...
  Wyświetleń: 375
 1026. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 108193 O ul. Górniczej w Ortowicach
  Wyświetleń: 375
 1027. Zarządzenie nr 344/2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych położonych w Dziergowicach i Starej Kuźnia oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 375
 1028. OBWIESZCZENIE o przyjęciu w dniu 10 listopada 2010 roku uchwały w sprawie mpzp terenów kopalnictwa odkrywkowego w sołectwach Bierawa i Lubieszów.
  Wyświetleń: 374
 1029. Obwieszczenie informujące o wydaniu postanowienia w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Rozbudowa drogi woj. nr 408 na odc. Brzeźce - Stare Koźle
  Wyświetleń: 373
 1030. OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla sołectw Dziergowice i Brzeźce.
  Wyświetleń: 373
 1031. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji środowiskowej - Budowa kolektorów zbiorczych do zbierania ścieków bytowych z budynków przy ul. Cichej i Jana Pawła II w Bierawie
  Wyświetleń: 373
 1032. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów kopalnictwa odkrywkowego w sołectwie Bierawa i Lubieszów
  Wyświetleń: 373
 1033. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Remont dachu po pożarze budynku mieszkalnego przy ulicy Gliwickiej 41 w Brzeźcach
  Wyświetleń: 373
 1034. Obwieszczenie informujące o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 372
 1035. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownaia przestrzennego gminy Bierawa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 372
 1036. Ogłoszenie o zamówieniu Modernizacja poprzez przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lubieszowie na działkach nr: 89, 104/1, 104/4, 125/3, 103/1, 103/4, 167, 254, 314, 168, 152, 196, 125/5
  Wyświetleń: 372
 1037. Informacja o wybrzoe oferty Odbudowa drogi gminnej nr 108162 O ul. Turska w Dziergowicach
  Wyświetleń: 371
 1038. Zawiadomienie RDOŚ w Opolu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w m. Kędzierzyn-Koźle.
  Wyświetleń: 371
 1039. Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku Brzeźce - Stare Koźle
  Wyświetleń: 371
 1040. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów kopalnictwa odkrywkowego w sołectwie Bierawa i Lubieszów
  Wyświetleń: 370
 1041. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji środowiskowej Rekultywacja Składowiska Odpadów Innych Niż Niebezpieczne i Obojętne Bierawa-Grabówka.
  Wyświetleń: 370
 1042. Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Urzędu Gminy Bierawa na sezon grzewczy 2011/2012
  Wyświetleń: 370
 1043. Ogłoszenie o zamówieniu Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2015/2016 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 370
 1044. Zamówienie poniżej 14 000 Euro: Wykonanie i montaż tablic pamiątkowych w ramach projektu pn. Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg gminnych do terenów inwestycyjnych w miejscowości Bierawa
  Wyświetleń: 370
 1045. Obwieszczenie informujące o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postepowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 369
 1046. Obwieszczenie o wydaniu decyzji srodowiskowej Poszerzenie eksploatacji kruszyw o nowe tereny w sołectwie Bierawa.
  Wyświetleń: 369
 1047. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Urzędu Gminy Bierawa na sezon grzewczy 2012/2013
  Wyświetleń: 369
 1048. Ogłoszenie o zamówieniu Kanalizacja sanitarna Solarni i części Dziergowic wraz z rurociągiem tłocznym do oczyszczalni w ZA Kędzierzyn
  Wyświetleń: 369
 1049. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2012/2013 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 368
 1050. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wymiana konstrukcji więźby dachowej na budynku Sali Ludowej przy ulicy Rybnej w Brzeźcach
  Wyświetleń: 368
 1051. Ogłoszenie o wyborze oferty Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej w Bierawie ulica Cicha
  Wyświetleń: 368
 1052. Informacja o wyborze oferty Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 108193 O ul. Górniczej w Ortowicach
  Wyświetleń: 366
 1053. Obwieszczenie o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sołectwach Bierawa i Lubieszów wraz z prognozą oddziaływania
  Wyświetleń: 366
 1054. Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu Odbudowa podbudowy i nawierzchni ul. Kościuszki w Starym Koźlu, nr drogi 108133 O
  Wyświetleń: 366
 1055. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sołectwach Bierawa i Lubieszów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 365
 1056. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Urzędu Gminy Bierawa na sezon grzewczy 2011/2012
  Wyświetleń: 365
 1057. Szkoła Podstawowa w Starym Koźlu Informacja o wyborze oferty ostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Koźlu na sezon grzewczy 2011/2012
  Wyświetleń: 365
 1058. Zarządzenie nr 389/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
  Wyświetleń: 365
 1059. Informacja o wyborze oferty
  Wyświetleń: 364
 1060. Informacja o wyborze oferty Przedłużenie sieci wodociągowej w rejonie ul. Granicznej w miejscowości Dziergowice
  Wyświetleń: 364
 1061. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGOGMINY BIERAWA dla terenów położonych w sołectwach Bierawa i Lubieszów
  Wyświetleń: 364
 1062. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Remont poprzez przebudowę ulicy Brzozowej w celu poprawy parametrów technicznych i zwiększenia bezpieczeństwa ruchu w miejscowości Dziergowice
  Wyświetleń: 364
 1063. OBWIESZCZENIE o przyjęciu w dniu 31 sierpnia 2010 roku uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa.
  Wyświetleń: 363
 1064. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o przepr. strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenów poł. w soł. Bierawa i Lubieszów wraz z prognozą oddziaływania na śr.
  Wyświetleń: 363
 1065. Informacja o wyborze oferty Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Urzędu Gminy Bierawa na sezon grzewczy 2011/2012
  Wyświetleń: 360
 1066. Informacja o wyborze oferty Poprawa parametrów technicznych poprzez przebudowę nawierzchni jezdni i chodników ulicy Wiejskiej w Grabówce
  Wyświetleń: 360
 1067. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - wydobywanie kopaliny ze złoża Kotlarnia-Solarnia z części działki nr 2338 o powierzchni 1,0625 ha w obrębie wsi Dziergowice
  Wyświetleń: 360
 1068. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Modernizacja poprzez przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lubieszowie na działkach nr: 89, 104/1, 104/4, 125/3, 103/1, 103/4, 167, 254, 314, 168, 152, 196, 125/5
  Wyświetleń: 360
 1069. Ogłoszenie o wyborze oferty Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2016/2017 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 360
 1070. Zamówienie poniżej 14 000 euro: Wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej
  Wyświetleń: 360
 1071. Obwieszczenie informujące o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - IRZP.6220.6.2014
  Wyświetleń: 359
 1072. Obwieszczenie o ponownym udziale społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji środowiskowej "Budowa warsztatu samochodowego w Solarni"
  Wyświetleń: 359
 1073. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2016/2017 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 358
 1074. Informacja o wyborze oferty Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa ? zakup i montaż wyposażenia ? sprzęt komputerowy i multimedialny
  Wyświetleń: 357
 1075. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 357
 1076. Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku Budowa tranzytowego rurociągu tłocznego z Ortowic do oczyszczalni ścieków w Zakładach Azotowych Kędzierzyn SA wraz z kanalizacją sanitarną w m Korzonek Wieś
  Wyświetleń: 357
 1077. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla terenu położonego w obrębie Bierawa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 356
 1078. Informacja o wyborze oferty Droga gminna do terenów inwestycyjnych w miejscowości Stare Koźle
  Wyświetleń: 355
 1079. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw: Lubieszów, Dziergowice i Solarnia
  Wyświetleń: 355
 1080. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Bierawa - Stare Koźle" -
  Wyświetleń: 355
 1081. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia Sośnicowice - Bierawa na trasie przebiegu przez obszar leśny w
  Wyświetleń: 355
 1082. Obwieszczenie informujące o przystapieniu do zmiany studium uwarunkowań - Gmina Bierawa, tereny w sołectwach Bierawa i Lubieszów
  Wyświetleń: 354
 1083. OBWIESZCZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia na trasie przebiegu przez obszar leśny w sołectwie Kotlarnia
  Wyświetleń: 354
 1084. Informacja o wyborze oferty Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa roboty budowlano-remontowe
  Wyświetleń: 353
 1085. Obwieszczenie informujące o przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy w postępowaniu o zmianę decyzji środowiskowej "Rozbudowa drogi woj. 708 na odc. Brzeźce - Stare Koźle"
  Wyświetleń: 353
 1086. Informacja o wyborze oferty Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa ? zakup i montaż wyposażenia ? sprzęt komputerowy i multimedialny
  Wyświetleń: 352
 1087. Zamówienie poniżej 14 000 Euro: Wykonanie i montaż tablic informacyjnych w ramach projektu pn. Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg gminnych do terenów inwestycyjnych w miejscowości Bierawa
  Wyświetleń: 352
 1088. Informacja o wyborze oferty Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2011/2012 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 350
 1089. OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw: Lubieszów, Dziergowice i Solarnia
  Wyświetleń: 350
 1090. Ogłoszenie o zamówieniu Odbudowa drogi gminnej nr 108162 O ul. Turska w Dziergowicach
  Wyświetleń: 350
 1091. Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Stare Koźle
  Wyświetleń: 350
 1092. Informacja o wyborze oferty Odprowadzenie ścieków przemysłowych z gminnego składowiska odpadów komunalnych w Grabówce
  Wyświetleń: 349
 1093. Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej dla Budowy tranzytowego rurociągu tłocznego z Ortowic do oczyszczalni ścieków w Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A. wraz z kanalizacją sanitarną m. Korzonek Wieś - uzupełnienie
  Wyświetleń: 349
 1094. Ogłoszenie o wyborze oferty Modernizację lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa zakup i montaż wyposażenia pozostałe wyposażenie
  Wyświetleń: 348
 1095. Ogłoszenie o wyborze oferty Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 348
 1096. Ogłoszenie o zamówieniu Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa - roboty budowlano-remontowe
  Wyświetleń: 347
 1097. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsęwzięcia polegającego na "Budowie warsztatu samochodowego ze stanowiskiem blacharskim i lakiernią oraz zapleczem socjalno-biurowym w Solarni"
  Wyświetleń: 346
 1098. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2010 2011 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 345
 1099. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji środowiskowej dla budowy kanałów zbiorczych przeznaczonych do zbierania ścieków bytowych z I etapu skanalizowania wsi Dziergowice
  Wyświetleń: 344
 1100. Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Modernizacja i rozbudowa Katowickiego Węzła Kolejowego"
  Wyświetleń: 344
 1101. Ogłoszenie o zamówieniu Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa zakup i montaż wyposażenia sprzęt komputerowy i multimedialny
  Wyświetleń: 344
 1102. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brzeźce – Stare Koźle
  Wyświetleń: 344
 1103. Ogłoszenie o zamumieniu Nadzór inwestorski dla zadania pn. Kanalizacja sanitarna Solarni i części Dziergowic wraz z rurociągiem tłocznym do oczyszczalni w ZA Kędzierzyn
  Wyświetleń: 344
 1104. Informacja o udzieleniu zamówienia Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej strefy przemysłowej 3 w Bierawie
  Wyświetleń: 343
 1105. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dziergowicach i Lubieszowie
  Wyświetleń: 343
 1106. Informacja o wyborze oferty Przedłużenie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Koźle, ul. Wierzbowa
  Wyświetleń: 342
 1107. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Dziergowice i Brzeźce
  Wyświetleń: 342
 1108. Zawiadomienie RDOŚ w Opoluw sprawie wydania decyzji o środowiskowej dla zadania pn Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy kiejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kędzierzyn - Koźle
  Wyświetleń: 341
 1109. OBWIESZCZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przeznaczonego pod budowę gazociągu średniego ciśnienia na trasie przebiegu przez obszar leśny w gminie Bierawa w sołectwie Kotlarnia
  Wyświetleń: 340
 1110. Ogłoszenie o zamówieniu Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2010 2011 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 340
 1111. Zamówienie poniżej 14 000 Euro: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg gminnych do terenów inwestycyjnych w miejscowości Bierawa
  Wyświetleń: 340
 1112. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 338
 1113. Informacja o wyborze oferty Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lubieszowie dz. nr 89 i nr 12
  Wyświetleń: 337
 1114. Informacja z otwarcia ofert Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej w Bierawie, ul. Cicha.
  Wyświetleń: 337
 1115. Obwieszczenie informujące o wystąpieniu do organów uzgadniających oraz przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy w postępowaniu o zmianę decyzji środowiskowej "Rozbudowa drogi woj. 408 na odc. Brzeźce - Stare Koźle"
  Wyświetleń: 337
 1116. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg gminnych do terenów inwestycyjnych w m. Bierawa ul. Leśna i Polna
  Wyświetleń: 337
 1117. Uchwały z XIX sesji Rady Gminy z 12 września 2016 r.
  Wyświetleń: 337
 1118. Informacja o wyborze oferty Budowa rurociągu tranzytowego z Ortowic do oczyszczalni ścieków w Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A. wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Korzonek Wieś
  Wyświetleń: 336
 1119. Informacja o wyborze oferty Remont dachu po pożarze budynku mieszkalnego przy ulicy Gliwickiej 41 w Brzeźcach
  Wyświetleń: 336
 1120. Obwieszczenie informujące o wezwaniu do uzupełnienia wniosku w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku Brzeźce - Stare Koźle"
  Wyświetleń: 336
 1121. Informacja o wyborze ofery Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej strefy przemysłowej 3 w Bierawie
  Wyświetleń: 333
 1122. Informacja z otwarcia ofert Przebudowa drogi gminnej ul. Dworcowej w Dziergowicach
  Wyświetleń: 332
 1123. Informacja o wyborze oferty Remont poprzez przebudowę ulicy Brzozowej w celu poprawy parametrów technicznych i zwiększenia bezpieczeństwa ruchu w miejscowości Dziergowice
  Wyświetleń: 331
 1124. Zawiadomienie RDOŚ w Opolu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości K - Koźle, woj. opolskie"
  Wyświetleń: 331
 1125. Informacja o wyborze oferty Nadzór Inwestorski dla zadania: ?Budowa rurociągu tranzytowego z Ortowic do oczyszczalni ścieków w Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A. wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Korzonek Wieś?
  Wyświetleń: 327
 1126. Ogłoszenie o wyborze oferty Przebudowa drogi gminnej ul. Dworcowej w Dziergowicach
  Wyświetleń: 326
 1127. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa i remont sali gimnastycznej w Gimnazjum Publicznym w Bierawie
  Wyświetleń: 326
 1128. Ogłoszenie o zamówieniu Wymiana konstrukcji więźby dachowej na budynku Sali Ludowej przy ulicy Rybnej w Brzeźcach
  Wyświetleń: 326
 1129. Uchwały z XXI sesji Rady Gminy z 26 września 2016 r.
  Wyświetleń: 325
 1130. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi transportu rolnego Bierawa - Cisek wzdłuż wału lewego - powódź 2010 r.
  Wyświetleń: 321
 1131. Ogłoszenie o zamówieniu Remont poprzez przebudowę ulicy Brzozowej w celu poprawy parametrów technicznych i zwiększenia bezpieczeństwa ruchu w miejscowości Dziergowice
  Wyświetleń: 320
 1132. Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania "Rozbudowa i przebudowa istniejących obiektów magazynowo - produkcyjnych na potrzeby tartaku drzewnego w Dziergowicach"
  Wyświetleń: 319
 1133. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 314
 1134. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi transportu rolnego Bierawa - Piskorzowiec - powódź 2010 r.
  Wyświetleń: 314
 1135. Obwieszczenie o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa przy wydawaniu decyzji środowiskowej "Budowa budynku inwentarskiego z zapleczem socjalno-technicznym i infrastrukturą na dz. nr 790/20, 790/21 i 790/22 w m. Bierawa"
  Wyświetleń: 311
 1136. Ogłoszenie o zamówieniu Przedłużenie rozdzielczej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Koźle, ul. Wierzbowa
  Wyświetleń: 309
 1137. Obwieszczenie o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa w postępowaniu o zmianę decyzji środowiskowej "Rozbudowa drogi woj. nr 408 na odc. Brzeźce - Stare Koźle
  Wyświetleń: 306
 1138. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r.
  Wyświetleń: 299
 1139. Uchwały z XXII sesji Rady Gminy z 24 października 2016 r.
  Wyświetleń: 299
 1140. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa drogi gminnej ul. Dworcowej w Dziergowicach
  Wyświetleń: 298
 1141. Zawiadomienie RDOŚ w Opolu w sprawie wydania decyzji środowiskowej zadania "Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w m. Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie"
  Wyświetleń: 298
 1142. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 296
 1143. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Ortowice w km 12+193,92 - 13+300"
  Wyświetleń: 296
 1144. Obwieszczenie informujące o zawieszeniu postępowania w sprawie zmiany decyzji środowiskowej "Rozbudowa drogi woj. 408 na odc. Brzeźce-Stare Koźle"
  Wyświetleń: 293
 1145. Ogłoszenie o zamówieniu Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2016/2017 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 293
 1146. Zawiadomienie RDOŚ w Opolu w sprawie wydania decyzji o umorzeniu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w m. K - Koźle, woj. opolskie.
  Wyświetleń: 292
 1147. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.
  Wyświetleń: 291
 1148. Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa - Rozbudowa tartaku w Dziergowicach
  Wyświetleń: 289
 1149. Obwieszczenie GAZ-SYSTEM S.A
  Wyświetleń: 286
 1150. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Stare Koźle - Bierawa
  Wyświetleń: 285
 1151. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 283
 1152. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę małej elektrowni wodnej na rzece Bierawce w m. Bierawa
  Wyświetleń: 282
 1153. Ogłoszenie o zamówieniu Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej w Bierawie ulica Cicha
  Wyświetleń: 282
 1154. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie z zakresu kultury fizycznej w II półroczu 2016 r.
  Wyświetleń: 282
 1155. Obwieszczenie informujące w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Rozbudowa tartaku w Dziergowicach
  Wyświetleń: 276
 1156. Ogłoszenie o zamówieniu Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2016/2017 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 264
 1157. Orzeczenia PPIS marzec 2015r.
  Wyświetleń: 264
 1158. Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
  Wyświetleń: 258
 1159. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej "Rozbudowa drogi woj. nr 408 w m. Ortowice w km 12+193,92 do 13+300"
  Wyświetleń: 257
 1160. Obwieszczenie informujące o postępowaniu w sprawie zmiany decyzji środowiskowej "Rozbudowa drogi woj. 408 na odc. Brzeźce - Stare Koźle"
  Wyświetleń: 255
 1161. Konsultacje projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok
  Wyświetleń: 252
 1162. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 252
 1163. Obwieszczenie o zmianie decyzji środowiskowej nr 1/16 z dnia 04.02.2016r. "Budowa budynku inwentarskiego w m. Bierawa"
  Wyświetleń: 251
 1164. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 r.
  Wyświetleń: 247
 1165. Uchwały z XXVII sesji Rady Gminy z dnia 27 lutego 2017 r.
  Wyświetleń: 245
 1166. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Budowa budynku inwentarskiego z zapleczem socjalno-technicznym i infrastrukturą na działkach nr 790/20, 790/21 i 790/22 w m. Bierawa"
  Wyświetleń: 242
 1167. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2017 r.
  Wyświetleń: 241
 1168. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla terenu położonego w obrębie Bierawa (dz. 790/28)
  Wyświetleń: 236
 1169. Konkurs ofert na zadania z zakresu kultury fizycznej w I półroczu 2017 r.
  Wyświetleń: 231
 1170. Obwieszczenie informujące w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej "Rozbudowa i przebudowa istniejących obiektów magazynowo-produkcyjnych na potrzeby tartaku drzewnego w Dziergowicach"
  Wyświetleń: 231
 1171. Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach " Prace na liniach kolejowych na odcinku Toszek Północ - Rudziniec Gliwicki - Stare Koźle"
  Wyświetleń: 231
 1172. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji inwestycji drogowej "Rozbudowa drogi woj. nr 408 w m. Stare Koźle od km 3+300 do 5+500"
  Wyświetleń: 229
 1173. Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Rozbudowa drogi wojewódezkiej nr 408 na odcinku Brzeźce - Stare Koźle
  Wyświetleń: 228
 1174. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 220
 1175. Informacja z otwarcia ofert Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 219
 1176. Informacja o udzieleniu zamówienia usługi społeczne
  Wyświetleń: 212
 1177. Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach w sprawie wydania decyzji środowiskowej - "Prace na liniach kolejowych nr 153, 199, 681, 682, 872 na odcinku Toszek Północ - Rudziniec Gliwicki - Stare Koźle"
  Wyświetleń: 192
 1178. Zawiadomienie RDOŚ Opole dot. "Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Bierawa - Korzonek"
  Wyświetleń: 192
 1179. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Bierawa, Stare Koźle i Brzeźce
  Wyświetleń: 191
 1180. Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach w sprawie wydania decyzji środowiskowej pn. "Budowa gazociągu relacji Kędzierzyn-Koźle - Granica RP (Polska - Czechy)"
  Wyświetleń: 191
 1181. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bierawa o przyjęciu dokumentu pn. nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 190
 1182. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o przyjęciu dokumentu pn. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla terenu położonego w obrębie Bierawa
  Wyświetleń: 188
 1183. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zmianie decyzji środowiskowej "Budowa małej elektrowni wodnej na rzece Bierawce w Bierawie"
  Wyświetleń: 187
 1184. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora świadczenia zdrowotnego w roku 2017
  Wyświetleń: 187
 1185. Obwieszczenie informujące o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Rozbudowa i przebudowa obiektów na potrzeby tartaku drzewnego w Dziergowicach"
  Wyświetleń: 186
 1186. Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach o udziale społeczeństwa w toku oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa gazociągu relacji K - Koźle - Granica RP (Polska - Czechy)"
  Wyświetleń: 177
 1187. Zawiadomienie-Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji środowiskowej "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Bierawa - Korzonek w km 7+500 - 10+220"
  Wyświetleń: 177
 1188. Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach "Prace na liniach Kolejowych na odcinku Toszek Północ-Rudziniec Gliwicki - Stare Koźle"
  Wyświetleń: 175
 1189. Uchwały z XXVI sesji Rady Gminy z 30 stycznia 2017 r.
  Wyświetleń: 171
 1190. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach "Budowa gazociągu relacji K-Koźle - Granica RP (Polska - Czechy)"
  Wyświetleń: 170
 1191. Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach "Budowa gazociągu relacji K-Koźle - Granica RP (Polska - Czechy)"
  Wyświetleń: 164
 1192. Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych w 2017 r.
  Wyświetleń: 162
 1193. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa drogi gminnej ulicy Parkowej w Starej Kuźni
  Wyświetleń: 157
 1194. Informacja z otwarcia ofert Przebudowa drogi gminnej ulicy Parkowej w Starej Kuźni
  Wyświetleń: 156
 1195. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 154
 1196. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych
  Wyświetleń: 149
 1197. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie z zakresu kultury fizycznej w I półroczu 2017 roku
  Wyświetleń: 148
 1198. Obwieszczenie o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa dla zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Budowa budynku inwentarskiego z zapleczem socjalno-technicznym i infrastrukturą w Bierawie"
  Wyświetleń: 145
 1199. Obwieszczenie o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia "Rozbudowa i przebudowa istniejących obiektów magazynowo-produkcyjnych na potrzeby tartaku drzewnego na działce nr 933/3 w Dziergowicach
  Wyświetleń: 143
 1200. Zawiadomienie RDOŚ w Opolu w spawie wydania decyzji środowiskowej "Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości K-Koźle, woj. opolskie"
  Wyświetleń: 141
 1201. Rekrutacja dzieci do przedszkoli w Gminie Bierawa
  Wyświetleń: 140
 1202. Ogłoszenie o wyborze oferty Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubieszów
  Wyświetleń: 136
 1203. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Lubieszów, Dziergowice i Solarnia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 132
 1204. Ogłoszenie o zamówieniu Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 123
 1205. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubieszów
  Wyświetleń: 115
 1206. Zawiadomienie RDOŚ w Opolu o wydanej decyzji "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Bierawa - Korzonek"
  Wyświetleń: 114
 1207. Uchwały z XXVIII sesji Rady Gminy z 27 marca 2017 r.
  Wyświetleń: 92
 1208. Uchwały z XXX sesji Rady Gminy Bierawa z 9 maja 2017 r.
  Wyświetleń: 88
 1209. Ogłoszenie o wyborze oferty Przebudowa drogi gminnej ulicy Parkowej w Starej Kuźni
  Wyświetleń: 73
 1210. Ogłoszenie o wyborze oferty Odbudowa nawierzchni po budowie kanalizacji w Dziergowicach, ul. Kozielska – budowa chodnika etap I
  Wyświetleń: 57
 1211. Informacja z otwarcia ofert Odbudowa nawierzchni po budowie kanalizacji w Dziergowicach, ul. Kozielska – budowa chodnika etap I
  Wyświetleń: 42
 1212. Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 34
 1213. Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach dot. zmiany decyzji środowiskowej "Budowa gazociagu relacji Kędzierzyn-Koźle - Granica RP (Polska - Czechy)"
  Wyświetleń: 29
 1214. Ogłoszenie o zamówieniu Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa – II półrocze 2017 r.
  Wyświetleń: 28
 1215. Informacja z otwarcia ofert Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 21
 1216. Oświadczenia o stanie majątkowym złożone przez radnych w 2017 roku
  Wyświetleń: 2
 1217. Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach "Budowa gazociągu relacji Kędzierzyn-Koźle - Granica RP (Polska - Czechy)"
  Wyświetleń: 1
 1218. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania "Budowa , przebudowa i modernizacja prawego wału rzeki Odry na dł. 150 m - wał poprzeczny gm. Bierawa
  Wyświetleń: 1
 1219. Zawiadomienie RDOŚ w Opolu "Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie"
  Wyświetleń: 1
Metryczka
 • wytworzono:
  03-12-2014
  przez: Artur Pawlaczyk
 • opublikowano:
  03-12-2014 11:34
  przez: Artur Pawlaczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Bierawa
  odwiedzin: 2220
Dane jednostki:

Gmina Bierawa
47-240 Bierawa
ul. Wojska Polskiego 12
NIP: 749-20-55-417 REGON: 531412935
Numer konta: 25 1240 1659 1111 0000 2591 9936

Dane kontaktowe:

tel.: 77 487 22 66
fax: 77 487 22 62
e-mail: ug@bierawa.pl
strona www: bierawa.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×