Gmina Bierawa

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
7493170045654035548200000000
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
604005831059281396575005649443501954513749091642055516155464
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
325903390736208318643422232259334893191640028541645218150347
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
724921696143791761914590211411843922806247422340827728
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000000000017
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 50309
 2. Przetargi
  Wyświetleń: 39116
 3. Konkursy ofert
  Wyświetleń: 29595
 4. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 27973
 5. Referat inwestycji - informacje
  Wyświetleń: 15850
 6. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 15096
 7. Informacje bieżące
  Wyświetleń: 14860
 8. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 13203
 9. Gminne Centrum Kultury i Rekreacji
  Wyświetleń: 11304
 10. Szkoła Podstawowa w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 9052
 11. Zamówienia Publiczne
  Wyświetleń: 8247
 12. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 8241
 13. Informacje bieżące
  Wyświetleń: 7359
 14. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 7076
 15. Oferty pracy, wyniki postępowań
  Wyświetleń: 6848
 16. Ogłoszenia, komunikaty
  Wyświetleń: 6547
 17. Oferty pracy, wyniki naboru
  Wyświetleń: 6329
 18. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 6104
 19. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie
  Wyświetleń: 5899
 20. WYBORY i REFERENDA
  Wyświetleń: 5529
 21. Szkoła Podstawowa z nauczaniem języka mniejszości narodowej - języka niemieckiego im.Josepha Freiherra von Eichendorffa w Solarni
  Wyświetleń: 5432
 22. jednostki pomocnicze gminy
  Wyświetleń: 5297
 23. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 4358
 24. Strona Główna Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 4191
 25. Polityka prywatności serwisu bip.bierawa.pl
  Wyświetleń: 4168
 26. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 4153
 27. Publicznie Dostępny Wykaz Danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 4129
 28. Referaty i samodzielne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 3976
 29. Szkoła Podstawowa w Dziergowicach
  Wyświetleń: 3943
 30. Ogłoszenia o naborze kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 3907
 31. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 3885
 32. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa drogi transportu rolnego Bierawa - Piskorzowiec - powódź 2010 r.
  Wyświetleń: 3625
 33. Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 3580
 34. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 3511
 35. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 3483
 36. Ewidencja ludności, dowody osobiste
  Wyświetleń: 3461
 37. Rejestr aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 3385
 38. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 3328
 39. Jak załatwić sprawę w Urzędzie ?
  Wyświetleń: 3327
 40. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ Z NAUCZANIEM JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ - JĘZYKA NIEMIECKIEGO w SOLARNI
  Wyświetleń: 3276
 41. Uchwały z XXIX sesji Rady Gminy z 25 kwietnia 2017 r.
  Wyświetleń: 3272
 42. Wójt i zastępca
  Wyświetleń: 3235
 43. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 3232
 44. Gospodarka przestrzenna
  Wyświetleń: 3226
 45. Informacje o stanie zobowiązań gminy-sprawozdania statystyczne
  Wyświetleń: 3201
 46. Rejestr aktów prawa zewnętrznego i wewnętrznego kontroli zarządczej Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 3190
 47. Zawiadomienie RDOŚ w Opolu w sprawie o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi woj. nr 408 na odc. Bierawa - Korzonek"
  Wyświetleń: 3167
 48. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 3144
 49. USC
  Wyświetleń: 3122
 50. Zawiadomienie o terminie Sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 3107
 51. Publiczne Gimnazjum w Bierawie
  Wyświetleń: 3101
 52. Dotacje na przedsięwzięcia ekologiczne
  Wyświetleń: 3070
 53. Wykaz środków trwałych wg Klasyfikacji Środków Trwałych
  Wyświetleń: 2967
 54. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 2950
 55. Rekrutacja dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018
  Wyświetleń: 2946
 56. Oświata
  Wyświetleń: 2902
 57. Statut Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2902
 58. Oświadczenia o stanie majątkowym złożone przez radnych w 2016 r.
  Wyświetleń: 2896
 59. Programy
  Wyświetleń: 2891
 60. Protokoły
  Wyświetleń: 2888
 61. Statut Publicznego Przedszkola w Bierawie z Oddziałami Zamiejscowymi
  Wyświetleń: 2888
 62. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 2866
 63. Strategia Rozwoju Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2834
 64. Zrealizowane zadania
  Wyświetleń: 2808
 65. Opłata skarbowa
  Wyświetleń: 2770
 66. Rejestr instytucji kultury
  Wyświetleń: 2768
 67. Komunikacja w języku migowym
  Wyświetleń: 2764
 68. ePUAP
  Wyświetleń: 2752
 69. Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
  Wyświetleń: 2751
 70. Uchwały z XVIII sesji Rady Gminy z dnia 27 czerwca 2016 r.
  Wyświetleń: 2741
 71. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 2730
 72. Ogłoszenie o wyborze oferty Przebudowa ulicy Wiejskiej w miejscowości Goszyce etap I
  Wyświetleń: 2725
 73. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 2719
 74. Publiczna Szkoła Podstawowa w Starej Kuźni
  Wyświetleń: 2709
 75. INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIANE
  Wyświetleń: 2699
 76. Uchwały z XXIV sesji Rady Gminy z 5 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 2631
 77. Pobierz programy
  Wyświetleń: 2617
 78. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Stare Koźle - Bierawa
  Wyświetleń: 2600
 79. Plan Rozwoju Lokalnego
  Wyświetleń: 2594
 80. Uchwały podatkowe obowiązujące w 2017 roku oraz w 2018 roku
  Wyświetleń: 2564
 81. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi gminnej ulicy parkowej w Starej Kuźni
  Wyświetleń: 2540
 82. Zasady korzystania z mikrobusu przystosowanego do przewozu uczniów niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2530
 83. Programy Europejskiego Funduszu Społecznego
  Wyświetleń: 2527
 84. Plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bierawa
  Wyświetleń: 2524
 85. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 2509
 86. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 2494
 87. Publiczne Przedszkole w Dziergowicach
  Wyświetleń: 2482
 88. Rejestry, ewidencje, archiwa
  Wyświetleń: 2460
 89. Ogłoszenie o zamówieniu Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubieszów
  Wyświetleń: 2416
 90. Informacja z otwarcia ofert Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubieszów
  Wyświetleń: 2412
 91. Kontynuacja Programu - II etap
  Wyświetleń: 2408
 92. Młodzieżowa Rada Gminy
  Wyświetleń: 2390
 93. Gminna Komisja ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 2385
 94. Wykaz dziennych opiekunów w Gminie Bierawa
  Wyświetleń: 2357
 95. Ogłoszenie o zamówieniu Utwardzenie placu kostką brukową przy ulicy Wąskiej w miejscowości Dziergowice
  Wyświetleń: 2347
 96. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stare Koźle
  Wyświetleń: 2341
 97. Informacje, wystąpienia, stanowiska,wnioski
  Wyświetleń: 2331
 98. Budżet Gminy Bierawa na 2017 rok wraz z opiniami
  Wyświetleń: 2306
 99. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Kanalizacja sanitarna w miejscowości Dziergowice etap II wraz z kanalizacją deszczową w ul. Kozielskiej
  Wyświetleń: 2287
 100. Ogłoszenie dotyczące rekrutacji uczestników
  Wyświetleń: 2260
 101. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 2256
 102. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 2249
 103. Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 2219
 104. Informacja o wyborze oferty Odbudowa podbudowy i nawierzchni ul. Kościuszki w Starym Koźlu nr drogi 108133 O.
  Wyświetleń: 2214
 105. Stanowienie aktów publicznoprawnych
  Wyświetleń: 2212
 106. Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych osobowych
  Wyświetleń: 2203
 107. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej w Bierawie ulica Cicha
  Wyświetleń: 2190
 108. Zawiadomienie RDOŚ w Opolu w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Bierawa-Korzonek"
  Wyświetleń: 2179
 109. Protokoły Rady Gminy Bierawa kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 2167
 110. Urząd Stanu Cywilnego-kontakt
  Wyświetleń: 2130
 111. Statut ZGKiM w Bierawie
  Wyświetleń: 2123
 112. OBWIESZCZENIE Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę małej elektrowni wodnej na rzece Bierawce w m. Bierawa
  Wyświetleń: 2120
 113. Informacja z otwarcia ofert - zakup samochodu dla OSP Kotlarnia
  Wyświetleń: 2034
 114. Informacje na temat dostawy wody i odbioru ścieków
  Wyświetleń: 1981
 115. Przedmiot i procedura wydawania decyzji administracyjnych
  Wyświetleń: 1969
 116. Ogłoszenie o wyborze oferty Nadzór inwestorski dla zadania pn. Kanalizacja bytowa – etap I w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1961
 117. Plan Zagospodarowania Przestrzennego sołectwa Dziergowice
  Wyświetleń: 1941
 118. Przedmiot i procedura uchwalania uchwał rady gminy i wydawania zarządzeń Wójta
  Wyświetleń: 1934
 119. Regulamin Organizacyjny ZGKiM w Bierawie
  Wyświetleń: 1920
 120. Informacja z otwarcia ofert Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1902
 121. Plan postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 1880
 122. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia drugiego konkursu ofert na zadanie z zakresu kultury fizycznej w I półroczu 2017 roku
  Wyświetleń: 1879
 123. Uchwały z XXIII sesji Rady Gminy z 28 listopada 2016 r.
  Wyświetleń: 1877
 124. Uchwały z XV sesji Rady Gminy z 4 kwietnia 2016 r.
  Wyświetleń: 1872
 125. Oświadczenia majątkowe złożone przez pracowników samorządowych w 2014r.
  Wyświetleń: 1869
 126. Obwieszczenie RDOŚ Katowice w sprawie zmiany wydanej decyzji środowiskowej "Budowa gazociągu relacji K-Koźle - Granica RP (Polska - Czechy)"
  Wyświetleń: 1859
 127. Ogłoszenie o wyborze oferty Odbudowa nawierzchni po budowie kanalizacji w Dziergowicach, ul. Kozielska – budowa chodnika etap I
  Wyświetleń: 1841
 128. Zarządzenia Wójta wydane w 2016 roku
  Wyświetleń: 1810
 129. Informacje podstawowe
  Wyświetleń: 1804
 130. Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach o wydaniu decyzji "Budowa gazociągu relacji K-Koźle - Granica RP (Polska - Czechy)"
  Wyświetleń: 1794
 131. Petycje
  Wyświetleń: 1779
 132. Ogłoszenie o wyborze oferty Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lubieszów-Bierawa
  Wyświetleń: 1769
 133. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
  Wyświetleń: 1761
 134. Ogłoszenie o wyborze oferty Kanalizacja bytowa - etap I w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1759
 135. Ogłoszenie o wyborze oferty Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa – II półrocze 2017 r.
  Wyświetleń: 1755
 136. Plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzeźce
  Wyświetleń: 1751
 137. Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 1747
 138. Ogłoszenie o wyborze oferty Kanalizacja sanitarna w miejscowości Dziergowice etap II wraz z kanalizacją deszczową w ul. Kozielskiej
  Wyświetleń: 1699
 139. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 1671
 140. Oświadczenia o stanie majątkowym złożone przez pracowników samorządowych w 2015 r.
  Wyświetleń: 1659
 141. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1630
 142. Statut Publicznej Szkoły Podstawowej w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1620
 143. Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o postępowaniu z udziałem społeczeństwa
  Wyświetleń: 1618
 144. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Sołectwa Stara Kuźnia
  Wyświetleń: 1617
 145. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji środowiskowej
  Wyświetleń: 1617
 146. Ogłoszenie o wyborze oferty Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2015/2016 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1602
 147. Skład Rady Gminy Bierawa na kadencję 2014-2018
  Wyświetleń: 1591
 148. OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwziecia na środowisko Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Ortowice.
  Wyświetleń: 1571
 149. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania - "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół Dwujęzycznych"
  Wyświetleń: 1547
 150. status prawny, organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
  Wyświetleń: 1535
 151. Kompetencje Wójta Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1531
 152. Zarządzenia Wójta wydane w 2015 roku
  Wyświetleń: 1519
 153. Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
  Wyświetleń: 1515
 154. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1514
 155. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Sołectwa Stare Koźle
  Wyświetleń: 1511
 156. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Remont poprzez przebudowę nawierzchni jezdni i przebudowę chodnika na drodze gminnej - ulicy Gliwickiej w Brzeźcach w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu
  Wyświetleń: 1503
 157. status prawny, organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
  Wyświetleń: 1501
 158. Statut Publicznego Gimnazjum w Bierawie
  Wyświetleń: 1496
 159. Dostawa oleju opałowego
  Wyświetleń: 1491
 160. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Sołectwa Goszyce
  Wyświetleń: 1491
 161. Kompetencje Zastępcy Wójta Gminy
  Wyświetleń: 1486
 162. Terminy posiedzeń Komisji
  Wyświetleń: 1482
 163. Obwieszczenie informujące o podjęciu postępowania "Rozbudowa drogi woj. nr 408 w m. Brzeźce"
  Wyświetleń: 1480
 164. Uchwały z XVII sesji Rady Gminy z 1 czerwca 2016 r.
  Wyświetleń: 1477
 165. Ceny wody i ścieków
  Wyświetleń: 1474
 166. Zarządzenie nr 8/2015 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych na mienie gminy
  Wyświetleń: 1474
 167. Ogłoszenie o wyborze oferty Dostawa używanego autobusu dla potrzeb Urzędu Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1472
 168. Statut Szkoły Podstawowej w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 1471
 169. Ogłoszenie o wyborze oferty Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Kotlarnia
  Wyświetleń: 1468
 170. Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w II półroczu 2016 roku
  Wyświetleń: 1450
 171. Zarządzenia Wójta wydane w 2012r.
  Wyświetleń: 1450
 172. Wybory do Sejmu i do Senatu RP - 25 października 2015 r.
  Wyświetleń: 1446
 173. Ogłoszenie o zamówieniu Kanalizacja sanitarna w miejscowości Dziergowice etap II wraz z kanalizacją deszczową w ul. Kozielskiej
  Wyświetleń: 1443
 174. Konsultacje projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok
  Wyświetleń: 1441
 175. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia w 2017 roku
  Wyświetleń: 1423
 176. Ogłoszenie o wyborze oferty Uzbrojenie w sieć wodociągową i kanalizacyjną działek budowlanych w Starej Kuźni - etap I
  Wyświetleń: 1421
 177. Jak załatwić sprawę w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bierawie?
  Wyświetleń: 1389
 178. Ogłoszenie o wyborze oferty Remont poprzez przebudowę nawierzchni jezdni i przebudowę chodnika na drodze gminnej – ulicy Gliwickiej w Brzeźcach w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu
  Wyświetleń: 1387
 179. Sołectwo Stare Koźle
  Wyświetleń: 1383
 180. Zarządzenia Wójta Gminy wydane w 2017 r.
  Wyświetleń: 1376
 181. status prawny, organy i osoby sprawujące funkcje
  Wyświetleń: 1370
 182. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1358
 183. Regulamin Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie
  Wyświetleń: 1357
 184. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 1356
 185. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Kanalizacja bytowa - etap I w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1354
 186. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lubieszów - Bierawa
  Wyświetleń: 1339
 187. Zarządzenie nr 651/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Dziergowicach oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1337
 188. Ogłoszenie o udzielniu zamówienia Dostawa używanego autobusu dla potrzeb Urzędu Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1332
 189. Statut Ośrodka Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 1328
 190. Sołectwo Brzeźce
  Wyświetleń: 1327
 191. Zarządzenie nr 19/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1324
 192. Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do pracy i wyniki naboru
  Wyświetleń: 1323
 193. Opłaty za wywóz i składowanie odpadów przez zakład budżetowy
  Wyświetleń: 1319
 194. Komisje Rady Gminy Bierawa w kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 1312
 195. Protokoły Rady Gminy Bierawa kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 1305
 196. Sposób załatwiania spraw
  Wyświetleń: 1305
 197. 1. ZASADA PRZEJRZYSTOŚCI
  Wyświetleń: 1298
 198. uchwały z V sesji Rady Gminy z 9 marca 2015 r.
  Wyświetleń: 1296
 199. Plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kotlarnia
  Wyświetleń: 1292
 200. Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 1290
 201. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Uzbrojenie w sieć wodociągową i kanalizacyjną działek budowlanych w Starej Kuźni - etap I
  Wyświetleń: 1290
 202. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Kotlarnia
  Wyświetleń: 1285
 203. Zarządzenia Wójta Gminy wydane w 2003r.
  Wyświetleń: 1281
 204. status prawny, organy i osoby sprawujące funkcje
  Wyświetleń: 1280
 205. Uchwały podatkowe obowiązujące w 2016 r.
  Wyświetleń: 1280
 206. Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok
  Wyświetleń: 1276
 207. Uchwały z VI sesji Rady Gminy z 27 kwietnia 2015 r.
  Wyświetleń: 1275
 208. Plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Lubieszów
  Wyświetleń: 1268
 209. Uchwały Rady Gminy ( od I - IX Sesji )
  Wyświetleń: 1266
 210. Wyniki postępowań przetargowych
  Wyświetleń: 1262
 211. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Sołectwa Solarnia
  Wyświetleń: 1257
 212. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa drogi transportu rolnego Bierawa - Cisek wzdłuż wału lewego - powódź 2010 r.
  Wyświetleń: 1256
 213. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok
  Wyświetleń: 1256
 214. Sołectwo Kotlarnia
  Wyświetleń: 1246
 215. Protokoły Rady Gminy Bierawa kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 1242
 216. Konkurs ofert na wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3
  Wyświetleń: 1237
 217. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora świadczeń zdrowotnych w 2014 roku
  Wyświetleń: 1234
 218. Wybory samorządowe 16 listopada 2014 r.
  Wyświetleń: 1234
 219. Podejmowanie działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1233
 220. Uchwały z VIII sesji Rady Gminy Bierawa z 29 czerwca 2015 r.
  Wyświetleń: 1232
 221. 4. ZASADA PRZEWIDYWALNOŚCI
  Wyświetleń: 1231
 222. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r.
  Wyświetleń: 1231
 223. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1231
 224. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nadzór inwestorski dla zadania pn. Kanalizacja bytowa - etap I w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1230
 225. Oświadczenia o stanie majątkowym złożone przez pracowników samorządowych w 2016 r.
  Wyświetleń: 1227
 226. uchwały z VII sesji Rady Gminy z 11 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 1227
 227. ZAWIADOMIENIE RDOŚ w Opolu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej Przebudowa istniejącej napowietrznej linii WN 110 kV Kędzierzyn-Kuźnia Raciborska
  Wyświetleń: 1226
 228. Wybory Samorządowe w 2010r.
  Wyświetleń: 1225
 229. Plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ortowice
  Wyświetleń: 1224
 230. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego w 2014r.
  Wyświetleń: 1222
 231. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 1215
 232. Sołectwo Dziergowice
  Wyświetleń: 1213
 233. Ogłoszenie o zamówieniu Kanalizacja bytowa - etap I w Dziergowicach.
  Wyświetleń: 1210
 234. Plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Grabówka
  Wyświetleń: 1209
 235. Spis formularzy A - 2009r.
  Wyświetleń: 1209
 236. Poprawa parametrów technicznych poprzez przebudowę drogi gminnej (ul Wolności) w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 1208
 237. Zarządzenie nr 1/2007
  Wyświetleń: 1208
 238. Spis formularzy B - 2009r.
  Wyświetleń: 1206
 239. Protokoły Rady Gminy Bierawa kadencji 2002-2006
  Wyświetleń: 1202
 240. Ogłoszenie o wyborze oferty Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1201
 241. Informacja ogólna na temat akcji społecznej PRZEJRZYSTA POLSKA
  Wyświetleń: 1200
 242. Oświadczenia majątkowe złożone przez radnych i wójta gminy w związku z wyborem
  Wyświetleń: 1199
 243. Oświadczenia o stanie majątkowym złożone przez pracowników samorządowych
  Wyświetleń: 1199
 244. Sołectwo Lubieszów
  Wyświetleń: 1198
 245. ZARZĄDZENIE Nr 1/ 2005
  Wyświetleń: 1198
 246. Oświadczenia o stanie majątkowym, informacje pracowników samorządowych złożone w 2007r.
  Wyświetleń: 1192
 247. Punkt Konsultacyjny
  Wyświetleń: 1191
 248. Ogoszenie o wyniku naboru na stanowisko instruktor w GCKiR
  Wyświetleń: 1189
 249. status prawny, organy i osoby sprawujące funkcje
  Wyświetleń: 1189
 250. Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami
  Wyświetleń: 1184
 251. Statut Publicznej Szkoły Podstawowej w Starej Kuźni
  Wyświetleń: 1184
 252. Zarządzenia Wójta wydane w 2014 r.
  Wyświetleń: 1182
 253. Przedterminowe wybory Wójta Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1179
 254. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 1176
 255. 3. ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ
  Wyświetleń: 1175
 256. uchwały z XXX sesji Rady Gminy z 18 marca 2013r.
  Wyświetleń: 1175
 257. Wybory do Sejmu i Senatu w 2011r.
  Wyświetleń: 1175
 258. Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015 r.
  Wyświetleń: 1172
 259. Konsultacje projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2013r.
  Wyświetleń: 1167
 260. Plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Korzonek
  Wyświetleń: 1167
 261. Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
  Wyświetleń: 1166
 262. Stawki podatkowe obowiązujące w 2007r.
  Wyświetleń: 1165
 263. ZARZĄDZENIE Nr 4/ 2008
  Wyświetleń: 1163
 264. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
  Wyświetleń: 1160
 265. Budżet Gminy Bierawa na rok 2003
  Wyświetleń: 1154
 266. Wybory samorządowe w 2006r.
  Wyświetleń: 1154
 267. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych
  Wyświetleń: 1153
 268. uchwały z XI sesji Rady Gminy z 12 września 2011r.
  Wyświetleń: 1152
 269. Projekt rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 roku
  Wyświetleń: 1149
 270. Środki Trwałe GCKiR
  Wyświetleń: 1145
 271. Kontynuacja Programu Przejrzysta Polska - ZASADA PRZEJRZYSTOŚCI
  Wyświetleń: 1144
 272. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1143
 273. Ogłoszenie w sprawie uzupełniającego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1141
 274. Spis formularzy B - karty informacyjne dla: decyzji i postanowień, wskazań lokalizacyjnych
  Wyświetleń: 1140
 275. Ogłoszenie w sprawie bezpłatnych badań cytologicznych
  Wyświetleń: 1138
 276. Stypendium dla ucznia za szczególne osiągnięcia
  Wyświetleń: 1137
 277. Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie na sezon grzewczy 2008/2009
  Wyświetleń: 1135
 278. Oświadczenia i informacje złożone przez pracowników samorządowych w 2009r.
  Wyświetleń: 1135
 279. Zarządzenia Wójta Gminy wydane w 2006r.
  Wyświetleń: 1133
 280. Spis formularzy A - 2007 r.
  Wyświetleń: 1132
 281. Ogłoszenie o zamówieniu Odbudowa podbudowy i nawierzchni ul. Kościuszki w Starym Koźlu, nr drogi 108133 O
  Wyświetleń: 1131
 282. Roczny Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok
  Wyświetleń: 1131
 283. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1129
 284. Uchwały z IX sesji Rady Gminy Bierawa z 31 sierpnia 2015 r.
  Wyświetleń: 1129
 285. Konkurs ofert na realizację w roku 2015 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1125
 286. Rejestry i ewidencje
  Wyświetleń: 1125
 287. ZARZĄDZENIE Nr 2/ 2004
  Wyświetleń: 1125
 288. Oświadczernia majątkowe złożone przez radnych i Wójta w związku z upływem kadencji w 2010r.
  Wyświetleń: 1123
 289. Zarządzenia Wójta Gminy wydane w 2004r.
  Wyświetleń: 1123
 290. Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - Budowa MEW na rzece Bierawce
  Wyświetleń: 1122
 291. Zarządzenia Wójta Gminy wydane w 2005r.
  Wyświetleń: 1122
 292. Ogłoszenie o zamówieniu Remont i modernizacja Domu Kultury w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1120
 293. ZASADA BRAKU TOLERANCJI DLA KORUPCJI
  Wyświetleń: 1116
 294. Sołectwo Stara Kuźnia
  Wyświetleń: 1110
 295. Zarządzenia Wójta wydane od 07 XII 2006r. i w 2007r.
  Wyświetleń: 1108
 296. Zarządzenie nr 567/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
  Wyświetleń: 1104
 297. Wzory formularzy podatkowych obowiązujących od 2012r.
  Wyświetleń: 1103
 298. Ogłoszenie o wyborze oferty Przebudowa drogi transportu rolnego Bierawa – Piskorzowiec – powódź 2010 r.
  Wyświetleń: 1102
 299. Sołectwo Bierawa
  Wyświetleń: 1101
 300. Spis formularzy B - 2008r.
  Wyświetleń: 1100
 301. Oświadczenia majątkowe złożone przez radnych i wójta gminy w związku z wyborem oraz powołaniem zastępcy wójta
  Wyświetleń: 1097
 302. Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 1095
 303. Budżet Gminy Bierawa na rok 2015 wraz z opiniami
  Wyświetleń: 1093
 304. Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa oraz zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1093
 305. Spis formularzy E - 2007 r.
  Wyświetleń: 1093
 306. Sesje Młodzieżowej Rady Gminy - sprawozdania
  Wyświetleń: 1091
 307. Stawki podatkowe obowiązujące w 2008r.
  Wyświetleń: 1091
 308. 6. ZASADA ROZLICZALNOŚCI
  Wyświetleń: 1089
 309. status prawny, organy i osoby sprawujące funkcje
  Wyświetleń: 1089
 310. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w 2013 r.
  Wyświetleń: 1089
 311. Zadania Młodzieżowej Rady Gminy, skład
  Wyświetleń: 1087
 312. Oświadczenia o stanie majątkowym, informacje pracowików samorządowych złożone w 2008r.
  Wyświetleń: 1086
 313. Ogłoszenie o wyborze oferty Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1084
 314. Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli zewnętrznych w 2009r.
  Wyświetleń: 1082
 315. Stawki czynszów
  Wyświetleń: 1082
 316. Regulamin Organizacji Wewnętrznej GCKiR
  Wyświetleń: 1081
 317. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w 2014r.
  Wyświetleń: 1081
 318. Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli zewnętrznych w 2012r.
  Wyświetleń: 1079
 319. Zarządzenia Wójta wydane w 2013 roku
  Wyświetleń: 1077
 320. Zarządzenie nr 1 / 2004 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie
  Wyświetleń: 1074
 321. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych segment A i B w zabudowie bliźniaczej - mieszkania socjalne, budowa zjazdu z ulicy Dąbrowy, budowa dojazdu, parkingu i chodnika w Bierawie
  Wyświetleń: 1073
 322. Sołectwo Korzonek
  Wyświetleń: 1073
 323. Sołectwo Solarnia
  Wyświetleń: 1073
 324. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia uzupełniającego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1071
 325. Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli zewnętrznych w 2014 roku
  Wyświetleń: 1070
 326. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2015/2016 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1069
 327. Sołectwo Ortowice
  Wyświetleń: 1069
 328. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia w 2015 roku
  Wyświetleń: 1068
 329. Ogłoszenie drugiego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1065
 330. Zarządzenia Wójta wydane w 2008r.
  Wyświetleń: 1065
 331. Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli zewnętrznych w 2013 roku
  Wyświetleń: 1062
 332. Budżet Gminy na rok 2009
  Wyświetleń: 1061
 333. A R C H I W A
  Wyświetleń: 1060
 334. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadania z zakresu ochrony zdrowia działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1059
 335. Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli zewnętrznej w 2007r.
  Wyświetleń: 1058
 336. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu mniejszości narodowych w 2014 roku
  Wyświetleń: 1056
 337. uchwały z X Sesji Rady Gminy z dnia 08 sierpnia 2003r.
  Wyświetleń: 1056
 338. Budżet Gminy Bierawa na rok 2016 wraz z opiniami
  Wyświetleń: 1053
 339. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora świadczenia zdrowotnego w 2016 r.
  Wyświetleń: 1053
 340. Statut Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie
  Wyświetleń: 1053
 341. uchwały z IX sesji Rady Gminy z 17 czerwca 2011r.
  Wyświetleń: 1053
 342. Uchwały z XXV sesji Rady Gminy z 28 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 1053
 343. ANEKS do Zarządzenia nr 4/2008
  Wyświetleń: 1052
 344. Kompetencje Dyrektora
  Wyświetleń: 1052
 345. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 1052
 346. Sołectwo Goszyce
  Wyświetleń: 1051
 347. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
  Wyświetleń: 1051
 348. Zarządzenia Wójta wydane w 2009r.
  Wyświetleń: 1051
 349. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych
  Wyświetleń: 1049
 350. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok
  Wyświetleń: 1048
 351. Sołectwo Grabówka
  Wyświetleń: 1047
 352. Statut Publicznego Przedszkola w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1047
 353. Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Urzędu Gminy Bierawa na sezon grzewczy 2013/2014
  Wyświetleń: 1046
 354. Oświadczenia i informacje złożone przez pracowników samorządowych w 2010r.
  Wyświetleń: 1046
 355. Spis formularzy B - 2010
  Wyświetleń: 1043
 356. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003r.
  Wyświetleń: 1042
 357. Wyniki wyborów samorządowych w 2006r.
  Wyświetleń: 1042
 358. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1040
 359. Spis formularzy A - 2010
  Wyświetleń: 1040
 360. Zarządzenie nr 15/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i oddania w najem
  Wyświetleń: 1039
 361. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu mniejszości narodowych
  Wyświetleń: 1037
 362. Spis formularzy A - karty informacyjne dla: wniosków o wydanie decyzji, wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosków o ustalenie programu dostosowawczego
  Wyświetleń: 1035
 363. Zarządzenia Wójta wydane w 2010r.
  Wyświetleń: 1034
 364. 5. ZASADA FACHOWOŚCI
  Wyświetleń: 1030
 365. uchwały podatkowe obowiązujące w 2015 r.
  Wyświetleń: 1030
 366. Budżet Gminy Bierawa na rok 2004
  Wyświetleń: 1029
 367. Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli zewnętrznej w roku 2005
  Wyświetleń: 1029
 368. Komisje Rady Gminy Bierawa kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 1028
 369. Oświadczenia majątkowe złożone przez radnych w 2011r.
  Wyświetleń: 1028
 370. System monitoringu wizyjnego w ramach projektu Gmina Bierawa dziś i jutro bezpieczna
  Wyświetleń: 1028
 371. Komisje Rady Gminy Bierawa - kadencja 2002 - 2006
  Wyświetleń: 1027
 372. Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli zewnętrznej w 2006r.
  Wyświetleń: 1025
 373. Remont budynku przedszkola w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 1025
 374. Oświadczenia majątkowe złożone przez radnych w 2012r.
  Wyświetleń: 1024
 375. Budżet Gminy Bierawa na 2006r.
  Wyświetleń: 1023
 376. Oświadczenia, informacje złożone przez Wójta Gminy i Zastępcę w związku z objęciem stanowisk
  Wyświetleń: 1023
 377. Skład Rady Gminy Bierawa na kadencję 2002-2006
  Wyświetleń: 1022
 378. Skład Rady Gminy Bierawa na kadencję 2010-2014
  Wyświetleń: 1022
 379. Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły i Zespołu Szkół
  Wyświetleń: 1021
 380. Oświadczenia o stanie majątkowym złożone przez radnych w 2015 r.
  Wyświetleń: 1021
 381. Spis formularzy B - 2007 r.
  Wyświetleń: 1021
 382. Wykaz danych o dokumentach zawierających informcje o środowisku i jego ochronie w 2015 r.
  Wyświetleń: 1019
 383. Zarządzenie nr 2/2007
  Wyświetleń: 1019
 384. Budżet Gminy Bierawa na rok 2005
  Wyświetleń: 1018
 385. Komisje Rady Gminy Bierawa w kadencji 2010 - 2014
  Wyświetleń: 1017
 386. Ogłoszenie o konkursie
  Wyświetleń: 1017
 387. Oświadczenia majątkowe złożone przez radnych w 2013 roku
  Wyświetleń: 1013
 388. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2003r.
  Wyświetleń: 1012
 389. Uchwały z XII sesji Rady Gminy z 28 grudnia 2015 r.
  Wyświetleń: 1011
 390. Ogłoszenie o wyborze oferty Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagosp przestrz oraz zmiany Miejscowego planu zagosp przestrz Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1010
 391. Informacja o wyborze oferty Remont Domu Kultury w Starej Kuźni
  Wyświetleń: 1008
 392. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 1008
 393. stawki podatku od nieruchomosci i podatku rolnego (obowiązujące w 2005r.)
  Wyświetleń: 1007
 394. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Koźlu w ramach programu Radosna Szkoła - zaprojektuj i wybuduj
  Wyświetleń: 1006
 395. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005r.
  Wyświetleń: 1005
 396. Stawki podatkowe obowiązujące w 2009r.
  Wyświetleń: 1002
 397. Zarządzenie nr.3/2007
  Wyświetleń: 1001
 398. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1000
 399. 2. ZASADA BRAKU TOLERANCJI DLA KORUPCJI
  Wyświetleń: 998
 400. Ogłoszenie o wszczęciu procedury naboru na stanowiska GCKiR
  Wyświetleń: 998
 401. Uchwały z X sesji Rady Gminy z 19 października 2015 r.
  Wyświetleń: 997
 402. uchwały z XLVI sesji Rady Gminy z 29.06.2010r.
  Wyświetleń: 997
 403. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2004r.
  Wyświetleń: 996
 404. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 r.
  Wyświetleń: 995
 405. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2011 - 2014 wraz z opinią
  Wyświetleń: 995
 406. ZARZĄDZENIE DYREKTORA nr 4/2006 z dnia 27 listopad 2006
  Wyświetleń: 992
 407. Informacja dla podmiotów gospodarczych nt. możliwości skorzystania z pomocy prawnej
  Wyświetleń: 991
 408. Zakres pracy Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 991
 409. Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli zewnętrznych w 2011r.
  Wyświetleń: 989
 410. Stawki podatkowe na 2006r.
  Wyświetleń: 989
 411. Zarządzenie nr 361/2013 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Dziergowiach, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 989
 412. Organy i osoby sprawujące w nich funkcje
  Wyświetleń: 987
 413. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Roboty dodatkowe przy zadaniu pn.: Kanalizacja sanitarna Solarni i części Dziergowic wraz z rurociągiem tłocznym do oczyszczalni w ZA Kędzierzyn
  Wyświetleń: 986
 414. Remont pokrycia dachowego wraz z wymianą orynnowania i obróbek blacharskich na budynku Urzędu Gminy w Bierawie
  Wyświetleń: 985
 415. Zarządzenie nr 646/2014 w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starej Kuźni, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 982
 416. Konsultacje projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok
  Wyświetleń: 980
 417. uchwały z XXXI Sesji Rady Gminy z dnia 31 marca 2005r.
  Wyświetleń: 980
 418. Ogłoszenie o wyborze oferty Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej w Bierawie ulica Cicha
  Wyświetleń: 979
 419. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 978
 420. uchwały z XV sesji Rady Gminy z 30 listopada 2011r.
  Wyświetleń: 978
 421. uchwały z XLII sesji Rady Gminy z 27 marca 2014 r.
  Wyświetleń: 975
 422. Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli zewnętrznych w 2010r.
  Wyświetleń: 974
 423. Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie
  Wyświetleń: 973
 424. Ogłoszenie o zamówieniu
  Wyświetleń: 973
 425. Zarządzenia Wójta Gminy wydane od dnia 09 grudnia 2010r. i w 2011r.
  Wyświetleń: 973
 426. Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Kotlarnia
  Wyświetleń: 971
 427. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu mniejszości narodowych
  Wyświetleń: 971
 428. Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych w 2016 r.
  Wyświetleń: 971
 429. Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na rzecz Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 971
 430. uchwały z XII Sesji Rady Gminy z dnia 26 września 2003r.
  Wyświetleń: 971
 431. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2011 zadań z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych
  Wyświetleń: 968
 432. Postanowienie przedłużające ważność decyzji środowiskowej z dnia 22.10.2009r. oraz o etapowości inwestycji.
  Wyświetleń: 967
 433. Spis formularzy A - 2008
  Wyświetleń: 967
 434. Wybory ławników sądowych na kadencję 2011-2014
  Wyświetleń: 967
 435. uchwały podatkowe obowiązujące w 2012r.
  Wyświetleń: 966
 436. uchwały z XXXIX Sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2005r.
  Wyświetleń: 966
 437. Informacja o wyborze oferty Przebudowa drogi gminnej 108166 O ul. Wodna w Dziergowicach w celu poprawy bezpieczeństwa i podniesienia parametrów użytkowych
  Wyświetleń: 965
 438. Jednostki pomocnicze Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 965
 439. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Roboty dodatkowe przy zadaniu pn.: Kanalizacja sanitarna Solarni i części Dziergowic wraz z rurociągiem tłocznym do oczyszczalni w ZA Kędzierzyn
  Wyświetleń: 965
 440. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Droga gminna do terenów inwestycyjnych w miejscowości Stare Koźle
  Wyświetleń: 962
 441. Stawki podatkowe obowiązujące w 2010r.
  Wyświetleń: 962
 442. uchwały z XXXIII Sesji Rady Gminy z dnia 24 czerwca 2005r.
  Wyświetleń: 960
 443. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004r.
  Wyświetleń: 958
 444. Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Urzędzie w 2004r.
  Wyświetleń: 955
 445. Zarządzenie nr 13/2015 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu
  Wyświetleń: 955
 446. Budżet Gminy Bierawa na rok 2014 wraz z opiniami
  Wyświetleń: 953
 447. Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli zewnętrznej w 2008r.
  Wyświetleń: 953
 448. Ogłoszenie o wyłożeniu spisu inwentaryzacyjnego do publicznego wglądu
  Wyświetleń: 952
 449. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej
  Wyświetleń: 951
 450. uchwały z VII sesji Rady Gminy z 31 marca 2011r.
  Wyświetleń: 950
 451. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Usługa oświetleniowa na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 949
 452. System monitoringu wizyjnego w ramach projektu Gmina Bierawa dziś i jutro bezpieczna
  Wyświetleń: 949
 453. uchwały z XXVI Sesji Rady Gminy z dnia 25 listopada 2004 r.
  Wyświetleń: 949
 454. uchwały z XXXI sesji Rady Gminy z 24 kwietnia 2013r.
  Wyświetleń: 949
 455. Informacja z otwarcia ofert Odbudowa nawierzchni po budowie kanalizacji w Dziergowicach, ul. Kozielska- budowa chodnika etap II
  Wyświetleń: 947
 456. Skład Rady Gminy Bierawa na kadencję 2006 - 2010
  Wyświetleń: 947
 457. uchwały z III sesji Rady Gminy z 29 grudnia 2014r.
  Wyświetleń: 946
 458. Konkurs ofert na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Bierawie z oddziałami zamiejscowymi
  Wyświetleń: 945
 459. Ogłoszenie o wyborze oferty Przedłużenie sieci wodociągowej w Brzeźcach, ul. Kwiatowa
  Wyświetleń: 945
 460. uchwały z X sesji Rady Gminy z 11 sierpnia 2011r.
  Wyświetleń: 944
 461. ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ
  Wyświetleń: 944
 462. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadań z zakresu ochrony zdrowia
  Wyświetleń: 939
 463. Zarządzenie nr 664/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 939
 464. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Roboty dodatkowe przy zadaniu pn.: Kanalizacja bytowa - etap I w Dziergowicach
  Wyświetleń: 937
 465. Budżet Gminy na rok 2010
  Wyświetleń: 936
 466. Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
  Wyświetleń: 936
 467. Informacja o podziale Gminy na okręgi wyborcze oraz obwody głosowania
  Wyświetleń: 932
 468. Ogłoszenie o zamówieniu Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 928
 469. OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu mpzp dla terenów położonych w sołectwach Bierawa i Lubieszów.
  Wyświetleń: 927
 470. Ogłoszenie o zamówieniu Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bierawie, działki nr 459 i 463/2
  Wyświetleń: 927
 471. uchwały z XXV Sesji Rady Gminy z dnia 22 października 2004 r.
  Wyświetleń: 926
 472. Konkurs ofert na wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi do lat trzech
  Wyświetleń: 925
 473. uchwały z XIX Sesji Rady Gminy z dnia 26 kwietnia 2004r.
  Wyświetleń: 925
 474. Zarządzenie nr 347/2013 w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Bierawie
  Wyświetleń: 925
 475. Oświadczenia majątkowe złożone przez radnych w 2014r.
  Wyświetleń: 923
 476. uchwały z XXXIX sesji Rady Gminy z 27 listopada 2013r.
  Wyświetleń: 923
 477. Ogłoszenie o zamówieniu Nadzór inwestorski dla zadania pn. Kanalizacja bytowa - etap I w Dziergowicach
  Wyświetleń: 920
 478. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o zmianie terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sołectwach Bierawa i Lubieszów wraz z prognozą oddziaływania na śr
  Wyświetleń: 919
 479. uchwały z XI Sesji Rady Gminy z dnia 16 września 2003r.
  Wyświetleń: 918
 480. Oświadczenia o stanie majątkowym złożone przez pracowników samorządowych w 2011r.
  Wyświetleń: 917
 481. uchwały z XLII Sesji Rady Gminy z dnia 27 marca 2006r.
  Wyświetleń: 917
 482. Uchwały podatkowe obowiązujące od 01.01.2011r.
  Wyświetleń: 915
 483. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi gminnej 108166 O ul. Wodna w Dziergowicach w celu poprawy bezpieczeństwa i podniesienia parametrów użytkowych
  Wyświetleń: 914
 484. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 912
 485. Uchwały z XV Sesji Rady Gminy z 26 listopada 2007r.
  Wyświetleń: 912
 486. I Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 25.02.2014r.
  Wyświetleń: 911
 487. Ogłoszenie o zamówieniu Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w Dziergowicach
  Wyświetleń: 911
 488. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 911
 489. Ogłoszenie konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 910
 490. Zarządzenie nr 628/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Korzonku obręb Grabówka oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 910
 491. Druga tura wyborów 26 listopada 2006r.
  Wyświetleń: 909
 492. uchwały podatkowe obowiązujące w 2013r.
  Wyświetleń: 909
 493. uchwały z XLIX sesji Rady Gminy z 27 września 2010r.
  Wyświetleń: 907
 494. Ogłoszenie o wyłożeniu spisu inwentaryzacyjnego do publicznego wglądu
  Wyświetleń: 906
 495. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania z zakresu ochrony zdrowia
  Wyświetleń: 906
 496. Uchwały z XIII sesji Rady Gminy z dnia 25 stycznia 2016 r.
  Wyświetleń: 906
 497. uchwały z XXVII Sesji Rady Gminy z dnia 10 grudnia 2004 r.
  Wyświetleń: 906
 498. Spis formularzy E - karty informacyjne dla: raportów oddziaływania przedsiewzięcia na środowisko, analiz porealizacyjnych, przeglądó ekologicznych, raportów o bezpieczeństwie, dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych
  Wyświetleń: 905
 499. uchwały z XLIV sesji Rady Gminy z 27 kwietnia 2010r.
  Wyświetleń: 905
 500. Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante Usługa oświetleniowa na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 904
 501. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 904
 502. Zarządzenie nr 2 / 2005
  Wyświetleń: 904
 503. Ogłoszenie o zamówieniu
  Wyświetleń: 903
 504. Ogłoszenie o zamówieniu
  Wyświetleń: 902
 505. Uchwały z XI sesji Rady Gminy z 30 listopada 2015 r.
  Wyświetleń: 901
 506. Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Rozbudowa drogi wewnętrznej, dojazdowej do gruntów rolnych w Dziergowicach
  Wyświetleń: 900
 507. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Kanalizacja sanitarna Solarni i części Dziergowic wraz z rurociągiem tłocznym do oczyszczalni w ZA Kędzierzyn
  Wyświetleń: 899
 508. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2013 zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 898
 509. uchwały z XLIII Sesji Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2006r.
  Wyświetleń: 897
 510. uchwały z XXII Sesji Rady Gminy z dnia 05 sierpnia 2004r.
  Wyświetleń: 897
 511. uchwały z XXXIV Sesji Rady Gminy z dnia 22 sierpnia 2005r.
  Wyświetleń: 896
 512. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania z zakresu mniejszości narodowych
  Wyświetleń: 895
 513. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok
  Wyświetleń: 894
 514. Obwieszczenie - przedłużenie terminu załatwienia sprawy
  Wyświetleń: 892
 515. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w granicach udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego położonych w sołectwach Bierawa i Lubieszów
  Wyświetleń: 891
 516. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 18.03.2014 r.
  Wyświetleń: 888
 517. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r.
  Wyświetleń: 886
 518. Ogłoszenie o wyborze oferty Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Dwujęzycznych w Solarni
  Wyświetleń: 886
 519. uchwały z XL sesji Rady Gminy z 21 grudnia 2009r.
  Wyświetleń: 886
 520. Budżet Gminy Bierawa na rok 2013 wraz z opiniami
  Wyświetleń: 885
 521. OBWIESZCZENIE o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa
  Wyświetleń: 885
 522. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Dwujęzycznych w Solarni
  Wyświetleń: 885
 523. Ogłoszenie o zamówieniu Remont poprzez przebudowę nawierzchni jezdni i przebudowę chodnika na drodze gminnej - ulicy Gliwickiej w Brzeźcach w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu
  Wyświetleń: 884
 524. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2011 z zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 884
 525. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 2011
  Wyświetleń: 884
 526. OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwziecia na środowisko Rozbudowa drogi wewnętrznej, dojazdowej do gruntów rolnych Bierawa - Lubieszów
  Wyświetleń: 883
 527. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej w Brzeźcach, ul. Kwiatowa
  Wyświetleń: 883
 528. Zarządzenie nr 366/2013 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starej Kuźni, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 882
 529. Obwieszczenie o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 881
 530. Ogłoszenie o wyborze oferty Odwiert otworu studziennego awaryjnego nr R ujęcia wód podziemnych w Korzonku
  Wyświetleń: 881
 531. Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa używanego autobusu dla potrzeb Urzędu Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 881
 532. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Roboty dodatkowe przy zadaniu pn.: Kanalizacja bytowa - etap I w Dziergowicach
  Wyświetleń: 879
 533. uchwały z 42 sesji Rady Gminy z 05 marca 2010r.
  Wyświetleń: 878
 534. Konkurs ofert na wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi do lat trzech
  Wyświetleń: 875
 535. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2016/2017 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 874
 536. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r.
  Wyświetleń: 873
 537. Ogłoszenie o zamówieniu Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Dwujęzycznych w Solarni
  Wyświetleń: 873
 538. Informacja o wyborze oferty Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Dwujęzycznych w Solarni w ramach programu Radosna Szkoła - zaprojektuj i wybuduj
  Wyświetleń: 872
 539. II Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 25.02.2014r.
  Wyświetleń: 871
 540. Konkurs ofert na wybór dziennych opiekunów sprawujących opieke nad dziećmi do lat trzech
  Wyświetleń: 871
 541. uchwały z XVIII Sesji Rady Gminy z dnia 23 marca 2004r.
  Wyświetleń: 871
 542. Informacja o wyborze oferty Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Koźlu w ramach programu Radosna Szkoła - zaprojektuj i wybuduj
  Wyświetleń: 870
 543. OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla sołectw Dziergowice i Brzeźce
  Wyświetleń: 869
 544. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o odstąpieniu od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 869
 545. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nadzór inwestorski dla zadania pn. Kanalizacja sanitarna Solarni i części Dziergowic wraz z rurociągiem tłocznym do oczyszczalni w ZA Kędzierzyn
  Wyświetleń: 869
 546. Zarządzenie nr 653/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
  Wyświetleń: 868
 547. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 867
 548. Budżet Gminy Bierawa na rok 2007
  Wyświetleń: 864
 549. uchwały z IV sesji Rady Gminy z 16 lutego 2015 r.
  Wyświetleń: 864
 550. uchwały z XLI Sesji Rady Gminy z dnia 10 lutego 2006r.
  Wyświetleń: 863
 551. Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli zewnętrznych w 2015 roku
  Wyświetleń: 862
 552. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia System monitoringu wizyjnego w ramach projektu Gmina Bierawa dziś i jutro bezpieczna
  Wyświetleń: 862
 553. uchwały z XIII Sesji Rady Gminy z dnia 24 października 2003r.
  Wyświetleń: 860
 554. Zarządzenie nr 630/2014 w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Brzeźcach, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 858
 555. OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwziecia na środowisko Rozbudowa drogi wewnętrznej, dojazdowej do gruntów rolnych w Dziergowicach.
  Wyświetleń: 857
 556. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005r.
  Wyświetleń: 856
 557. Ogłoszenie o zamówieniu Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej w Brzeźcach, ul. Kwiatowa
  Wyświetleń: 856
 558. Zarządzenie nr 415/2013 w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starej Kuźni, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 856
 559. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010r.
  Wyświetleń: 855
 560. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 854
 561. Budżet Gminy na rok 2008
  Wyświetleń: 853
 562. uchwały z XXII sesji Rady Gminy z 18 czerwca 2012r.
  Wyświetleń: 853
 563. uchwały z XXX Sesji Rady Gminy z dnia 28 lutego 2005r.
  Wyświetleń: 853
 564. II Przetarg - Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa sprzętu komputerowego oraz świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu w ramach projektu pn.: Połączeni cyfrowo w Gminie Bierawa
  Wyświetleń: 852
 565. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 852
 566. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie z zakresu kultury fizycznej w I półroczu 2016 r.
  Wyświetleń: 851
 567. Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej strefy przemysłowej 3 w Bierawie
  Wyświetleń: 850
 568. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006r.
  Wyświetleń: 850
 569. uchwały z II sesji Rady Gminy z 8 grudnia 2014r.
  Wyświetleń: 850
 570. uchwały z XXII sesji Rady Gminy z 21 kwietnia 2008r.
  Wyświetleń: 850
 571. Ogłoszenie o wyborze oferty Remont budynku przedszkola w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 849
 572. Oświadczenia o stanie majątkowym złożone przez pracowników samorządowych w 2013 roku
  Wyświetleń: 848
 573. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Bierawa za 2010r.
  Wyświetleń: 847
 574. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2016/2017 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 847
 575. uchwały z XXXIX sesji Rady gminy z 23.11.2009r.
  Wyświetleń: 846
 576. Ogłoszenie o zamówieniu Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 845
 577. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadania z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych
  Wyświetleń: 845
 578. Ogłoszenie o zamówieniu Przedłużenie sieci wodociągowej w Bierawie, ul. Cicha i Jana Pawła II
  Wyświetleń: 844
 579. Uchwały z IX Sesji Rady Gminy z 21 maja 2007r.
  Wyświetleń: 844
 580. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie wszczęcia postępowania
  Wyświetleń: 842
 581. Zarządzenie nr 353/2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości ora zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu tych nieruchomości
  Wyświetleń: 842
 582. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przedłużenie rozdzielczej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Koźle, ul. Wierzbowa
  Wyświetleń: 840
 583. Budżet Gminy Bierawa na rok 2012 wraz z opiniami
  Wyświetleń: 840
 584. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brzeźce – Stare Koźle
  Wyświetleń: 840
 585. Zarządzenie nr 605/2014 w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Lubieszowie
  Wyświetleń: 840
 586. uchwały z XII sesji Rady Gminy z 12 października 2011r.
  Wyświetleń: 837
 587. uchwały z XXI sesji Rady Gminy z 18 kwietnia 2012r.
  Wyświetleń: 836
 588. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2011 zadań z zakresu ochrony zdrowia
  Wyświetleń: 835
 589. Spis formularzy E - 2008r.
  Wyświetleń: 835
 590. uchwały z V sesji Rady Gminy z 31 stycznia 2011r.
  Wyświetleń: 835
 591. Zarządzenie nr 416/2013 w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w Korzonku obręb Grabówka, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 835
 592. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 834
 593. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa drogi gminnej 108166 O ul. Wodna w Dziergowicach w celu poprawy bezpieczeństwa i podniesienia parametrów użytkowych
  Wyświetleń: 834
 594. Ogłoszenie o wyborze oferty Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Stare Koźle – Bierawa
  Wyświetleń: 834
 595. Uchwały z XIV sesji Rady Gminy z 29 lutego 2016 r.
  Wyświetleń: 834
 596. Zarządzenie nr 515/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Starym Koźlu oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 834
 597. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji środowiskowej - Budowa węzła betoniarskiego w Bierawie.
  Wyświetleń: 832
 598. Konkurs ofert na wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi do lat trzech
  Wyświetleń: 831
 599. Budżet Gminy na rok 2011 wraz z opiniami
  Wyświetleń: 830
 600. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007r.
  Wyświetleń: 829
 601. uchwały z XXIII Sesji Rady Gminy z dnia 10 września 2004r.
  Wyświetleń: 829
 602. uchwały z XXIX sesji Rady Gminy z 08 grudnia 2008r.
  Wyświetleń: 829
 603. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008r.
  Wyświetleń: 828
 604. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert z zakresu ochrony zdrowia
  Wyświetleń: 828
 605. uchwały z 41 sesji Rady Gminy z 01 lutego 2010r.
  Wyświetleń: 828
 606. uchwały z XIV Sesji Rady Gminy z dnia 02 grudnia 2003r.
  Wyświetleń: 828
 607. uchwały z XXIV Sesji Rady Gminy z dnia 29 września 2004r.
  Wyświetleń: 827
 608. Informacja o wyborze oferty Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brzeźcach, działki nr 95 i 135
  Wyświetleń: 825
 609. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 824
 610. Postanowienie o braku potrzeby sporządzenia raportu dla budowy rurociągu tranzytowego z Ortowic
  Wyświetleń: 824
 611. Zarządzenie nr 613/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i oddania w najem
  Wyświetleń: 824
 612. Zarządzenie nr 370/2013 w sprawie wykazu nieruchomości do dzierżawy
  Wyświetleń: 823
 613. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Dwujęzycznych w Solarni w ramach programu Radosna Szkoła - zaprojektuj i wybuduj
  Wyświetleń: 822
 614. uchwały z XLIX sesji Rady Gminy z 27 października 2014 r.
  Wyświetleń: 822
 615. uchwały z XXIX sesji Rady Gminy z 15 lutego 2013r.
  Wyświetleń: 820
 616. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lubieszów - Bierawa
  Wyświetleń: 819
 617. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2012r.
  Wyświetleń: 819
 618. uchwały z VIII Sesji Rady Gminy z 20 kwietnia 2007r.
  Wyświetleń: 819
 619. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Ortowice.
  Wyświetleń: 818
 620. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa drogi gminnej ul. Dworcowej w Dziergowicach
  Wyświetleń: 818
 621. Uzgodnienie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa rurociągu tranzytowego z Ortowic do oczyszczalni ścieków w Zakładach Azotowych SA
  Wyświetleń: 818
 622. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych w 2016 r.
  Wyświetleń: 816
 623. Uchwały z III Sesji Rady Gminy z 11 grudnia 2006r.
  Wyświetleń: 816
 624. uchwały z XXXIII sesji Rady Gminy z 30 kwietnia 2009r.
  Wyświetleń: 816
 625. Zarządzenie nr 364/2013 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starej Kuźni, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 816
 626. Zawiadomienie RDOŚ w sprawie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Przebudowa istniejącej linii WN 110 kV Kedzierzyn-Kuźnia Raciborska
  Wyświetleń: 815
 627. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2013 zadań z zakresu ochrony zdrowia
  Wyświetleń: 814
 628. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półorcze 2012r.
  Wyświetleń: 813
 629. Uchwały z XVI sesji Rady Gminy z 10 maja 2016 r.
  Wyświetleń: 813
 630. Zarządzenie nr 634/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 813
 631. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa zakup i montaż wyposażenia pozostałe wyposażenie
  Wyświetleń: 812
 632. uchwały z XLV sesji Rady Gminy z 25 czerwca 2014r.
  Wyświetleń: 812
 633. uchwały z XXV sesji Rady Gminy z 18 sierpnia 2008r.
  Wyświetleń: 811
 634. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przedłużenie sieci wodociągowej w Brzeźcach, ul. Kwiatowa
  Wyświetleń: 810
 635. Ogłoszenie o zamówieniu emont Domu Kultury w Starej Kuźni
  Wyświetleń: 810
 636. Uchwały z XI Sesji Rady Gminy z 12 lipca 2007r.
  Wyświetleń: 809
 637. Uchwały z XLVII Sesji Rady Gminy z dnia 25 października 2006r.
  Wyświetleń: 808
 638. Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Rozbudowa drogi wewnętrznej, dojazdowej do gruntów rolnych Bierawa - Lubieszów
  Wyświetleń: 808
 639. Informacja o wyborze oferty
  Wyświetleń: 807
 640. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dziergowicach w ramach programu Radosna Szkoła
  Wyświetleń: 807
 641. Zarządzenie nr 341/2013 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
  Wyświetleń: 807
 642. OBWIESZCZENIE o przyjęciu w dniu 12 września 2011 roku uchwały w sprawie mpzp gminy Bierawa dla poszczególnych sołectw.
  Wyświetleń: 806
 643. uchwały z XXXVIII Sesji Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2005r.
  Wyświetleń: 806
 644. Obwieszczenie GAZ-SYSTEM S.A
  Wyświetleń: 805
 645. uchwały z XXXII Sesji Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2005r.
  Wyświetleń: 804
 646. Ogłoszenie o zamówieniu Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Koźlu w ramach programu Radosna Szkoła - zaprojektuj i wybud
  Wyświetleń: 803
 647. uchwały z XLI sesji Rady Gminy z 29 stycznia 2014 r.
  Wyświetleń: 803
 648. uchwały z XXVII sesji Rady Gminy z 12 listopada 2008r.
  Wyświetleń: 803
 649. uchwały z XXXVI sesji Rady Gminy z 13 sierpnia 2009r.
  Wyświetleń: 803
 650. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007r.
  Wyświetleń: 802
 651. Ogłoszenie o zamówieniu Remont drogi transportu rolnego w m. Brzeźce
  Wyświetleń: 802
 652. uchwały z XV Sesji Rady Gminy z dnia 22 grudnia 2003r.
  Wyświetleń: 802
 653. Zarządzenie nr 383/2013 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych na mienie gminy
  Wyświetleń: 802
 654. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brzeźcach, działki nr 95 i 135
  Wyświetleń: 801
 655. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 14.01.2014r.
  Wyświetleń: 800
 656. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 5.02.2014r.
  Wyświetleń: 800
 657. Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie wyrobiska eksploatującego kruszywo naturalne ze złoża Bierawa, budowie zakładu przeróbczego i zaplecza kopalni na działce nr 1274/4 w Bierawie
  Wyświetleń: 799
 658. uchwały z XLVIII sesji Rady Gminy z 31 sierpnia 2010r.
  Wyświetleń: 799
 659. Ogłoszenie o zamówieniu Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych segment A i B w zabudowie bliźniaczej - mieszkania socjalne, budowa zjazdu z ulicy Dąbrowy, budowa dojazdu, parkingu i chodnika w Bierawie
  Wyświetleń: 798
 660. uchwały z XXXII sesji Rady Gminy z 19 czerwca 2013r.
  Wyświetleń: 798
 661. Zarządzenie nr 471/2013 w sprawie ogłoszenia trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starej Kuźni, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 797
 662. uchwały z I sesji Rady Gminy kadencji 2014-2018 w dniu 28 listopada 2014r.
  Wyświetleń: 796
 663. uchwały z XLVII sesji Rady Gminy z 1 września 2014 r.
  Wyświetleń: 796
 664. Zarządzenie nr 437/2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Grabówka oraz zatwierdzenia o ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 796
 665. Ogłoszenie o wyborze oferty Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 792
 666. uchwały z XLV Sesji Rady Gminy z dnia 11 sierpnia 2006r.
  Wyświetleń: 791
 667. Zarządzenie nr 332/2013 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Dziergowicach, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 791
 668. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2011r.
  Wyświetleń: 790
 669. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006r.
  Wyświetleń: 790
 670. uchwały z XXXII sesji Rady Gminy z 26 marca 2009r.
  Wyświetleń: 789
 671. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji środowiskowej - Wydobywanie kopaliny z części złoża Kotlarnia-Solarnia położonego w obrębie wsi Dziergowice w gminie Bierawa
  Wyświetleń: 788
 672. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 788
 673. OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów kopalnictwa odkrywkowego w sołectwie Bierawa i Lubieszów
  Wyświetleń: 787
 674. Ogłoszenie o zamówieniu Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Dwujęzycznych w Solarni w ramach programu Radosna Szkoła - zaprojektuj i wybuduj
  Wyświetleń: 787
 675. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert z zakresu ochrony zdrowia i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 787
 676. uchwały z XXVIII sesji Rady Gminy z 28 grudnia 2012r.
  Wyświetleń: 787
 677. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półorcze 2013r.
  Wyświetleń: 786
 678. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla zadania: Budowa kanałów zbiorczych przeznaczonych do zbierania ścieków z I etapu skanalizowania wsi Dziergowice w gminie Bierawa
  Wyświetleń: 786
 679. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Remont nawierzchni boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Publicznym Gimnazjum w Bierawie
  Wyświetleń: 786
 680. uchwały z XXIV sesji Rady Gminy z 24 września 2012r.
  Wyświetleń: 786
 681. Zarządzenie nr 372/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
  Wyświetleń: 786
 682. Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w I półroczu 2016 roku
  Wyświetleń: 785
 683. Zarządzenie nr 603/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 785
 684. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Dziergowice
  Wyświetleń: 784
 685. Ogłoszenie o wyborze oferty Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2016/2017 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 784
 686. uchwały z 50 sesji Rady Gminy z 14 listopada 2014 r.
  Wyświetleń: 784
 687. uchwały z XX Sesji Rady Gminy z dnia 18 czerwca 2004r.
  Wyświetleń: 784
 688. uchwały z XXI sesji Rady Gminy z 11 marca 2008r.
  Wyświetleń: 784
 689. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bierawie, działki nr 459 i 463/2
  Wyświetleń: 783
 690. Zarządzenie nr 365/2013 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starej Kuźni, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 783
 691. uchwały z XXX sesji Rady Gminy z 19 grudnia 2008r.
  Wyświetleń: 782
 692. Zarządzenie nr 594/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych, położonych w Bierawie oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 782
 693. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora świadczeń zdrowotnych w 2013 roku
  Wyświetleń: 780
 694. Obwieszczenie o przyjęciu dokumnetu pn. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu przeznaczonego pod budowę gazociągu średniego ciśnienia Sośnicowice - Bierawa
  Wyświetleń: 779
 695. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Remont drogi transportu rolnego w m. Brzeźce
  Wyświetleń: 779
 696. Ogłoszenie o zamówieniu Odprowadzenie ścieków przemysłowych z gminnego składowiska odpadów komunalnych w Grabówce
  Wyświetleń: 779
 697. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie z zakresu kultury fizycznej w II półroczu 2016 r.
  Wyświetleń: 779
 698. uchwały podatkowe obowiązujące w 2014 roku
  Wyświetleń: 779
 699. uchwały z XVII sesji Rady Gminy z 27 grudnia 2011r.
  Wyświetleń: 779
 700. Informacja o wyborze oferty Przedłużenie rozdzielczej sieci wodociągowej w Lubieszowie, ulica Leśna
  Wyświetleń: 778
 701. Zarządzenie nr 559/2014 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starym Koźlu, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 778
 702. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2011r.
  Wyświetleń: 777
 703. Uchwały z XLIV Sesji Rady Gminy z dnia 26.06.2006 r.
  Wyświetleń: 777
 704. uchwały z XXVI sesji Rady Gminy z 24 września 2008r.
  Wyświetleń: 777
 705. Informacja o wyborze oferty Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa zakup i montaż wyposażenia sprzęt komputerowy i multimedialny
  Wyświetleń: 776
 706. OBWIESZCZENIE o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa
  Wyświetleń: 776
 707. uchwały z LI sesji Rady Gminy z 10 listopada 2010r.
  Wyświetleń: 776
 708. uchwały z VI sesji Rady Gminy z 01 marca 2011r.
  Wyświetleń: 776
 709. uchwały z XIII sesji z dnia 3 listopada 2011r. i z XIV sesji z dnia 7 listopada 2011r.
  Wyświetleń: 776
 710. Zarządzenie nr 345/2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej położonej w Korzonku oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 776
 711. Zarządzenie nr 346/2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Bierawie oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 776
 712. Zarządzenie nr 373/2013 w sprawie ogłoszenie pierwszego ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierawie, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 774
 713. Zarządzenie nr 505/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Bierawie oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 774
 714. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji środowiskowej Budowa ulicy Sosnowej w Dziergowicach
  Wyświetleń: 773
 715. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2014/2015 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 773
 716. Zarządzenie nr 360/2013 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Dziergowicach, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 773
 717. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008r.
  Wyświetleń: 772
 718. uchwały z XXIII sesji Rady Gminy z 10 sierpnia 2012r.
  Wyświetleń: 772
 719. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w 2012 r.
  Wyświetleń: 772
 720. Zarządzenie nr 344/2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych położonych w Dziergowicach i Starej Kuźnia oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 772
 721. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubieszów
  Wyświetleń: 771
 722. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej - IRZP.6220.1.2014
  Wyświetleń: 771
 723. Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa sprzętu komputerowego oraz świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu w ramach projektu pn.: Połączeni cyfrowo w Gminie Bierawa
  Wyświetleń: 770
 724. Ogłoszenie o zamówieniu Przedłużenie sieci wodociągowej w Brzeźcach, ul. Kwiatowa
  Wyświetleń: 770
 725. Ogłoszenie o zamówieniu Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2011/2012 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 770
 726. Zarządzenie nr 468/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
  Wyświetleń: 770
 727. Oświadczenia majątkowe złożone przez radnych i Wójta w związku z upływem kadencji w 2014 r.
  Wyświetleń: 769
 728. uchwały z XIX sesji Rady Gminy z 15 lutego 2012r.
  Wyświetleń: 769
 729. uchwały z XXIV sesji Rady Gminy z 30 czerwca 2008r.
  Wyświetleń: 769
 730. Zarządzenie nr 624/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
  Wyświetleń: 769
 731. Zarządzenie nr 513/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Starym Koźlu i Starej Kuźni oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 768
 732. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bierawie, działki nr 759/1, 759/2, 765/2, 755
  Wyświetleń: 767
 733. Zarządzenie nr 363/2013 w sprawie ogłoszeni pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starej Kuźni, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 767
 734. Obwieszczenie o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Dziergowice
  Wyświetleń: 766
 735. Zawiadomienie stron - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku Brzeźce - Stare Koźle
  Wyświetleń: 766
 736. Droga gminna do terenów inwestycyjnych w miejscowości Stare Koźle
  Wyświetleń: 765
 737. Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy
  Wyświetleń: 765
 738. uchwały z XL sesji Rady Gminy z 20 grudnia 2013r.
  Wyświetleń: 765
 739. uchwały z XLV sesji Rady Gminy z 19.05.2010r.
  Wyświetleń: 765
 740. uchwały z XXIX Sesji Rady Gminy z dnia 24 stycznia 2005r.
  Wyświetleń: 765
 741. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla poszczególnych sołectw
  Wyświetleń: 764
 742. Postanowienie o braku potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia: Budowa kanałów zbiorczych do zbierania ścieków bytowych z I etapu skanalizowania wsi Dziergwoice
  Wyświetleń: 764
 743. Uchwały z IV Sesji Rady Gminy z 28 grudnia 2006r.
  Wyświetleń: 764
 744. Zarządzenie nr 330/2013 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Dziergowicach, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 764
 745. Zarządzenie nr 545/2014 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych na mienie gminy
  Wyświetleń: 764
 746. Informacja z otwarcia ofert Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej w Bierawie, ul. Cicha.
  Wyświetleń: 763
 747. Obwieszczenie - odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsiewzięcia Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubieszów
  Wyświetleń: 763
 748. uchwała z XLIV sesji Rady Gminy z dnia 2 czerwca 2014r.
  Wyświetleń: 763
 749. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w solectwach Bierawa i Lubieszów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 762
 750. uchwały z XX sesji Rady Gminy z 22 marca 2012r.
  Wyświetleń: 762
 751. Zarządzenie nr 459/2013 w sprawie nieodpłatnego nabycie nieruchomości na mienie gminy
  Wyświetleń: 762
 752. Informacja o wyborze oferty Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej w Brzeźcach, ul. Kwiatowa
  Wyświetleń: 761
 753. Obwieszczenie o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BIERAWA, dla terenów położonych w sołectwach Bierawa i Lubieszów
  Wyświetleń: 761
 754. Obwieszczenie o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BIERAWA, dla terenów położonych w sołectwach Bierawa i Lubieszów
  Wyświetleń: 761
 755. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla: budowy kanałów zbiorczych przeznaczonych do zbierania ścieków z I etapu skanalizowania wsi Dziergowice
  Wyświetleń: 761
 756. uchwały z XXI Sesji Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2004r.
  Wyświetleń: 760
 757. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 760
 758. Zarządzenie nr 448/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
  Wyświetleń: 760
 759. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półorcze 2011r.
  Wyświetleń: 759
 760. uchwały z III sesji Rady Gminy z 22 grudnia 2010r.
  Wyświetleń: 759
 761. uchwały z XXVIII Sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2004r.
  Wyświetleń: 759
 762. Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu Przebudowa i remont sali gimnastycznej w Gimnazjum Publicznym w Bierawie
  Wyświetleń: 758
 763. Ogłoszenie o wyborze oferty Przebudowa drogi transportu rolnego Bierawa - Cisek wzdłuż wału lewego - powódź 2010 r.
  Wyświetleń: 758
 764. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania z zakresu mniejszości narodowych w 2012 r.
  Wyświetleń: 758
 765. uchwały z XXXVI sesji Rady Gminy z 30 września 2013r.
  Wyświetleń: 758
 766. Zarządzenie nr 374/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 758
 767. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Dostawa sprzętu komputerowego oraz świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu w ramach projektu pn.: Połączeni cyfrowo w Gminie Bierawa
  Wyświetleń: 758
 768. Ogłoszenie o wyborze oferty Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 757
 769. Ogłoszenie o zamówieniu Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa - zakup i montaż wyposażenia - sprzęt komputerowy i multimedialny
  Wyświetleń: 756
 770. uchwały z VIII sesji Rady Gminy z 29 kwietnia 2011r.
  Wyświetleń: 756
 771. uchwały z XLVI Sesji Rady Gminy z dnia 01 września 2006r.
  Wyświetleń: 756
 772. Przetarg Szkoła Stare Koźle Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STARYM KOŹLU na sezon grzewczy
  Wyświetleń: 755
 773. uchwały z VII Sesji Rady Gminy z 30 marca 2007r.
  Wyświetleń: 754
 774. uchwały z XVI sesji Rady Gminy z 12 grudnia 2011r.
  Wyświetleń: 754
 775. uchwały z XXV sesji Rady Gminy z 29 października 2012r.
  Wyświetleń: 754
 776. Zarządzenie nr 417/2013 w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starej Kuźni, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 754
 777. Informacja z otwarcia ofert Przebudowa drogi gminnej ul. Dworcowej w Dziergowicach
  Wyświetleń: 753
 778. OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 753
 779. OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa
  Wyświetleń: 753
 780. Ogłoszenie o udzieleniu zamówiania Poprawa parametrów technicznych poprzez przebudowę drogi gminnej ul Wolności w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 753
 781. Ogłoszenie o zamówieniu Termomodernizacja budynku i modernizacja instalacji grzewczej w domu kultury w Bierawie
  Wyświetleń: 753
 782. uchwały z XXXVII sesji Rady Gminy z 28 września 2009r.
  Wyświetleń: 753
 783. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 753
 784. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2012/2013 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 752
 785. Informacja o wyborze oferty Utwardzenie placu kostką brukową przy ulicy Wąskiej w miejscowości Dziergowice
  Wyświetleń: 751
 786. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Urzędu Gminy Bierawa na sezon grzewczy 2013/2014
  Wyświetleń: 751
 787. Uchwały z II Sesji Rady Gminy z 06 grudnia 2006r.
  Wyświetleń: 751
 788. uchwały z XLVII sesji Rady Gminy z 02 sierpnia 2010r.
  Wyświetleń: 751
 789. Informacja o wyborze oferty Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bierawie, działki nr 459 i 463/2
  Wyświetleń: 750
 790. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Ortowice
  Wyświetleń: 750
 791. uchwały z XXXVI Sesji Rady Gminy z 27 października 2005r.
  Wyświetleń: 750
 792. uchwały z XVI Sesji Rady Gminy z dnia 16 lutego 2004r.
  Wyświetleń: 750
 793. Informacja o wyborze oferty Przedłużenie sieci wodociągowej w Bierawie, ul. Cicha j Jana Pawła II
  Wyświetleń: 749
 794. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Remont pokrycia dachowego wraz z wymianą orynnowania i obróbek blacharskich na budynku Urzędu Gminy w Bierawie
  Wyświetleń: 749
 795. uchwały z XIX sesji Rady Gminy z 01 lutego 2008r.
  Wyświetleń: 749
 796. Zarządzenie nr 512/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Lubieszowie oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 749
 797. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2011/2012 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 748
 798. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 r.
  Wyświetleń: 747
 799. Ogłoszenie o udzielniu zamówienia Remont Domu Kultury w Starej Kuźni
  Wyświetleń: 747
 800. uchwały z XXXIV sesji Rady Gminy z 21 maja 2009r.
  Wyświetleń: 747
 801. uchwały z XXXVIII sesji Rady Gminy z 22 października 2009r.
  Wyświetleń: 747
 802. Zarządzenie nr 255/2013 w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Dziergowicach, stanowiącej własności Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 747
 803. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 425 w Bierawie wraz z kanalizacją deszczową
  Wyświetleń: 746
 804. uchwały z XVI sesji Rady Gminy z 12 grudnia 2007r.
  Wyświetleń: 746
 805. uchwały z XVIII sesji Rady Gminy z 14 stycznia 2008r.
  Wyświetleń: 745
 806. Uchwały z XXII sesji Rady Gminy z 24 października 2016 r.
  Wyświetleń: 745
 807. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg gminnych do terenów inwestycyjnych w miejscowości Bierawa
  Wyświetleń: 744
 808. Zarządzenie nr 331/2013 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Dziergowicach, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 744
 809. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - droga wojewódzka nr 408 w m. Stare Koźle
  Wyświetleń: 744
 810. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012r.
  Wyświetleń: 743
 811. Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu pownownego postępowania
  Wyświetleń: 743
 812. Ogłosznie o udzieleniu zamówienia Remont i modernizacja Domu Kultury w Dziergowicach
  Wyświetleń: 743
 813. uchwały z L/10 sesji Rady Gminy z 20 października 2010r.
  Wyświetleń: 743
 814. Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
  Wyświetleń: 743
 815. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przedłużenie sieci wodociągowej w Bierawie, ul. Cicha i Jana Pawła II
  Wyświetleń: 742
 816. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Termomodernizacja budynku i modernizacja instalacji grzewczej w domu kultury w Bierawie
  Wyświetleń: 742
 817. Ogłoszenie o zamówieniu Modernizacja poprzez przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lubieszowie na działkach nr: 89, 104/1, 104/4, 125/3, 103/1, 103/4, 167, 254, 314, 168, 152, 196, 125/5
  Wyświetleń: 742
 818. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Budowa 5 domków letniskowych w Dziergowicach.
  Wyświetleń: 741
 819. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 741
 820. Ogłoszenie o zamówieniu Odwiert otworu studziennego, awaryjnego nr R ujęcia wód podziemnych w Korzonku
  Wyświetleń: 741
 821. uchwały z XXIII sesji Rady Gminy z 02 czerwca 2008r.
  Wyświetleń: 741
 822. uchwały z XXXV Sesji Rady Gminy z dnia 16 września 2005r.
  Wyświetleń: 741
 823. Zarządzenie nr 343/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
  Wyświetleń: 741
 824. Zarządzenie nr 479/2013 w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierawie, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 741
 825. Informacja z otwarcia ofert Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 740
 826. Ogłoszenie o aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 740
 827. uchwały z II sesji Rady Gminy z 08 grudnia 2010r.
  Wyświetleń: 740
 828. Zarządzenie nr 472/2013 w sprawie ogłoszenia nieruchomości przeznaczonej do użyczenia
  Wyświetleń: 740
 829. Zarządzenie nr 536/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziału w nieruchomości położonej w Starym Koźlu oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu udziału w nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 740
 830. Informacja o udzieleniu zamówienia Remont pokrycia dachowego wraz z wymianą orynnowania i obróbek blacharskich na budynku Urzędu Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 739
 831. Przedłużenie rozdzielczej sieci wodociągowej w Lubieszowie, ulica Leśna
  Wyświetleń: 739
 832. Zarządzenie nr 342/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 739
 833. Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa i urządzenie Pensjonatu o funkcji hotelowo-gastronomicznej w Dziergowicach
  Wyświetleń: 738
 834. uchwały z 43 sesji Rady Gminy z 30 marca 2010r.
  Wyświetleń: 738
 835. uchwały z XL Sesji Rady Gminy Bierawa z dnia 19 stycznia 2006r.
  Wyświetleń: 738
 836. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego oraz świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu w ramach projektu pn.: Połączeni cyfrowo w Gminie Bierawa
  Wyświetleń: 737
 837. OBWIESZCZENIE o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu postępownia z udziałem społeczeństwa
  Wyświetleń: 736
 838. OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowaniu przestrzennego Gminy Bierawa dla poszczególnych sołectw
  Wyświetleń: 736
 839. Zarządzenie nr 574/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
  Wyświetleń: 736
 840. OBWIESZCZENIE o przyjęciu w dniu 27 września 2010 roku uchwały w sprawie mpzp gminy Bierawa dla sołectw Dziergowice i Brzeźce.
  Wyświetleń: 735
 841. Ogłoszenie o zamówieniu Remont nawierzchni boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Publicznym Gimnazjum w Bierawie
  Wyświetleń: 735
 842. Zarządzenie nr 387/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 735
 843. Informacja o wyborze oferty Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania: Kanalizacja sanitarna Solarni i części Dziergowic wraz z rurociągiem tłocznym do oczyszczalni w ZA Kędzierzyn
  Wyświetleń: 734
 844. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brzeźcach, działki nr 95 i 135
  Wyświetleń: 734
 845. Ogłoszenie o zamówieniu Kanalizacja sanitarna Solarni i części Dziergowic wraz z rurociągiem tłocznym do oczyszczalni w ZA Kędzierzyn
  Wyświetleń: 734
 846. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych
  Wyświetleń: 733
 847. Informacja o wyborze oferty Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bierawie, działki nr 759/1, 759/2, 765/2, 755
  Wyświetleń: 732
 848. OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarinkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sołectwach Bierawa i Lubieszów wraz z prognozą oddziaływania na środow
  Wyświetleń: 732
 849. Zarządzenie nr 362/2013 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w Korzonku obręb Grabówka, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 732
 850. Ogłoszenie o zamówieniu Nadzór Inwestorski dla zadania: Budowa rurociągu tranzytowego z Ortowic do oczyszczalni ścieków w Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A. wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Korzonek Wieś
  Wyświetleń: 731
 851. Ogłoszenie o zamumieniu Nadzór inwestorski dla zadania pn. Kanalizacja sanitarna Solarni i części Dziergowic wraz z rurociągiem tłocznym do oczyszczalni w ZA Kędzierzyn
  Wyświetleń: 731
 852. uchwały z XLVI sesji Rady Gminy z 18 sierpnia 2014 r.
  Wyświetleń: 731
 853. Uchwały z XIV Sesji Rady Gminy z 29 października 2007r.
  Wyświetleń: 730
 854. Zarządzenie nr 539/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej, położonej w Brzeźcach oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 730
 855. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Kotlarnia
  Wyświetleń: 728
 856. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2013/2014 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 728
 857. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania z zakresu ochrony zdrowia i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 728
 858. Zarządzenie nr 531/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 728
 859. Informacja o wyborze oferty Przebudowa i remont sali gimnastycznej w Gimnazjum Publicznym w Bierawie
  Wyświetleń: 727
 860. OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla sołectw Dziergowice i Brzeźce.
  Wyświetleń: 727
 861. uchwały z XXXI sesji Rady Gminy z 04 lutego 2009r.
  Wyświetleń: 727
 862. Uchwały z XII Sesji Rady Gminy z 03 września 2007r.
  Wyświetleń: 726
 863. Uchwały z XIII Sesji Rady Gminy z 27 września 2007r.
  Wyświetleń: 726
 864. uchwały z XLIII sesji Rady Gminy z dnia 8 i 13 maja 2014r.
  Wyświetleń: 726
 865. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla poszczególnych sołectw
  Wyświetleń: 725
 866. Zarządzenie nr 470/2013 w sprawie ogłoszenia trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starej Kuźni, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 725
 867. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Dziergowice
  Wyświetleń: 723
 868. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Modernizacja poprzez przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lubieszowie na działkach nr: 89, 104/1, 104/4, 125/3, 103/1, 103/4, 167, 254, 314, 168, 152, 196, 125/5
  Wyświetleń: 723
 869. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Budowa rurociągu tranzytowego z Ortowic do oczyszczalni ścieków w Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A. wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Korzonek Wieś
  Wyświetleń: 722
 870. uchwały z XLVII sesji Rady Gminy z 29 września 2014 r.
  Wyświetleń: 722
 871. Zarządzenie nr 619/2014m w sprawie ogłoszenia pierwszych ustnych przetargów ograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Bierawie, stanowiących własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 721
 872. Informacja o wyborze oferty Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg gminnych do terenów inwestycyjnych w miejscowości Bierawa
  Wyświetleń: 720
 873. Obwieszczenie o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - zmiana studium Gminy Bierawa dla terenów w sołectwie Bierawa i Lubieszów
  Wyświetleń: 719
 874. Ogłoszenie o zamówieniu Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa - zakup i montaż wyposażenia - sprzęt komputerowy i multimedialny
  Wyświetleń: 719
 875. uchwały z XVIII sesj Rady Gminy z 18 stycznia 2012r.
  Wyświetleń: 719
 876. Informacja o udzieleniu zamówienia Przedłużenie rozdzielczej sieci wodociągowej w Lubieszowie, ulica Leśna
  Wyświetleń: 718
 877. OBWIESZCZENIE o przyjęciu w dniu 31 sierpnia 2010 roku uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa.
  Wyświetleń: 718
 878. Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Modernizacja i rozbudowa Katowickiego Węzła Kolejowego"
  Wyświetleń: 718
 879. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bierawie, działki nr 759/1, 759/2, 765/2, 755
  Wyświetleń: 718
 880. Zarządzenie nr 499/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 718
 881. Informacja o wyborze oferty System monitoringu wizyjnego w ramach projektu Gmina Bierawa dziś i jutro bezpieczna
  Wyświetleń: 717
 882. Zarządzenie nr 419/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 717
 883. Informacja o udzieleniu zamówienia Nadzór Inwestorski dla zadania: Budowa rurociągu tranzytowego z Ortowic do oczyszczalni ścieków w Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A. wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Korzonek Wieś
  Wyświetleń: 716
 884. Ogłoszenie o zamówieniu Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dziergowicach w ramach programu Radosna Szkoła
  Wyświetleń: 716
 885. Informacja o wyborze oferty Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2012/2013 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 714
 886. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sołectwach Bierawa i Lubieszów
  Wyświetleń: 714
 887. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Budowa prawostronnego wału rz. Odry na długości 150m w Dziergowicach
  Wyświetleń: 714
 888. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odwiert otworu studziennego, awaryjnego nr R ujęcia wód podziemnych w Korzonk
  Wyświetleń: 714
 889. Sprawozdania dotyczące udziału Gminy Bierawa w akcji społecznej Przejrzysta Polska
  Wyświetleń: 714
 890. uchwały z XXXVII Sesji Rady Gminy z 29 listopada 2005r.
  Wyświetleń: 714
 891. Zarządzenie nr 540/2014 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych na mienie gminy
  Wyświetleń: 714
 892. Informacja o wyborze oferty Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dziergowicach i Lubieszowie
  Wyświetleń: 713
 893. Ogłoszenie o zamówieniu Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg gminnych do terenów inwestycyjnych w miejscowości Bierawa
  Wyświetleń: 713
 894. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi transportu rolnego Bierawa - Cisek wzdłuż wału lewego - powódź 2010 r.
  Wyświetleń: 713
 895. Ogłoszenie o zamówieniu Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2014/2015 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 713
 896. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 108193 O ul. Górniczej
  Wyświetleń: 713
 897. Zarządzenie nr 449/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 713
 898. Ogłoszenie o zamówieniu Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych segment A i B w zabudowie bliźniaczej - mieszkania socjalne, budowa zjazdu z ulicy Dąbrowy, budowa dojazdu, parkingu i chodnika w Bierawie
  Wyświetleń: 712
 899. uchwały z VI Sesji Rady Gminy z 15 lutego 2007r.
  Wyświetleń: 712
 900. uchwały z XXXV sesji Rady Gminy z 19 czerwca 2009r.
  Wyświetleń: 712
 901. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia Sośnicowice - Bierawa na trasie przebiegu przez obszar leśny w
  Wyświetleń: 711
 902. Zarządzenie nr 532/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 711
 903. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Budowa kanalizacji sanitarnej w Dziergowicach - Podświęcie"
  Wyświetleń: 709
 904. Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Urzędu Gminy Bierawa na sezon grzewczy 2011/2012
  Wyświetleń: 709
 905. Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej dla Przebudowy zakładowej stacji paliw na terenie Kopalni Piasku KOTLARNIA SA
  Wyświetleń: 707
 906. Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Urzędu Gminy Bierawa na sezon grzewczy 2012/2013
  Wyświetleń: 707
 907. Zarządzenie nr 592/2014 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na wynajem pomieszczeń użytkowych w Dziergowicach
  Wyświetleń: 706
 908. OBWIESZCZENIE o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa
  Wyświetleń: 705
 909. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeźce
  Wyświetleń: 705
 910. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Budowa małej elektrowni wodnej na rzece Bierawce przy stopniu wodnym w km 1+680 w Bierawie
  Wyświetleń: 705
 911. Obwieszczenie Starosty Kędzierzyńsko - Kozielskiego o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 705
 912. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o przepr. strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenów poł. w soł. Bierawa i Lubieszów wraz z prognozą oddziaływania na śr.
  Wyświetleń: 705
 913. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przedłużenie sieci wodociągowej w rejonie ul. Granicznej w miejscowości Dziergowice
  Wyświetleń: 705
 914. uchwały z XVII sesji Rady Gminy z 28 grudnia 2007r.
  Wyświetleń: 705
 915. Obwieszczenie informujące o przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy w postępowaniu o zmianę decyzji środowiskowej "Rozbudowa drogi woj. 708 na odc. Brzeźce - Stare Koźle"
  Wyświetleń: 703
 916. Ogłoszenie o zamówieniu Poprawa parametrów technicznych poprzez przebudowę nawierzchni jezdni i chodników ulicy Wiejskiej w Grabówce
  Wyświetleń: 703
 917. Zarządzenie nr 390/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
  Wyświetleń: 703
 918. Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej dla Budowy drogi dojazdowej do obszaru inwestycyjnego w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 702
 919. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2017 r.
  Wyświetleń: 702
 920. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Rozszerzenie przez Kopalnię Bierawa firmy CEMEX Polska Sp. z o.o. eksploatacji na działkach w obrębie Bierawa i Lubieszów
  Wyświetleń: 702
 921. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagosp przestrz oraz zmiany Miejscowego planu zagosp przestrz Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 702
 922. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o przyjęciu dokumentu pn. zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla planowanej budowy gazociągu
  Wyświetleń: 701
 923. Ogłoszenie o wyborze oferty Przebudowa drogi gminnej ul. Dworcowej w Dziergowicach
  Wyświetleń: 701
 924. Ogłoszenie o zamówieniu Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2012/2013 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 701
 925. uchwały z XXXIII sesji Rady Gminy z 18 lipca 2013r.
  Wyświetleń: 701
 926. Informacja o wyborze oferty Remont i modernizacja Domu Kultury w Dziergowicach
  Wyświetleń: 700
 927. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Budowa obiektu mieszkalno-usługowego z przeznaczeniem usług na nowoczesny warsztat samochodowy w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 700
 928. Zarządzenie nr 604/2014 w sprawie ogłosenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starej Kuźni, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 700
 929. uchwały z XXXV sesji Rady Gminy z 12 września 2013r.
  Wyświetleń: 699
 930. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów kopalnictwa odkrywkowego w sołectwie Bierawa i Lubieszów
  Wyświetleń: 697
 931. Ogłoszenie o wyborze oferty Poprawa parametrów technicznych poprzez przebudowę drogi gminnej ul Wolności w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 697
 932. Szkoła Podstawowa w Starym Koźlu Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STARYM KOŹLU na sezon grzewczy 2011/2012
  Wyświetleń: 696
 933. Zarządzenie nr 382/2013 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych na mienie gminy
  Wyświetleń: 696
 934. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia w 2016 r.
  Wyświetleń: 695
 935. Uchwały z I Sesji Rady Gminy z dnia 27 XI 2006r. kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 695
 936. Zarządzenie nr 490/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 695
 937. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dziergowicach
  Wyświetleń: 694
 938. uchwały z XXXVIII sesji Rady Gminy z 21 października 2013r.
  Wyświetleń: 694
 939. Zarządzenie nr 432/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 693
 940. Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Stare Koźle
  Wyświetleń: 692
 941. OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów kopalnictwa odkrywkowego w sołectwie Bierawa i Lubieszów
  Wyświetleń: 691
 942. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla terenu położonego w obrębie Bierawa
  Wyświetleń: 691
 943. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Stare Koźle - Bierawa
  Wyświetleń: 691
 944. Informacja o wyborze oferty Dostawa sprzętu komputerowego oraz świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu w ramach projektu pn.: Połączeni cyfrowo w Gminie Bierawa
  Wyświetleń: 690
 945. Informacja o wyborze oferty Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2014/2015 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 690
 946. Ogłoszenie o zamówieniu Odbudowa drogi gminnej nr 108156 O ul. Sienkiewicza w Bierawie
  Wyświetleń: 690
 947. Uchwały z XIX sesji Rady Gminy z 12 września 2016 r.
  Wyświetleń: 690
 948. Zarządzenie nr 548/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 689
 949. Zarządzenie nr 578/2014 w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty ceny nabycia udziału w nieruchomości położonej w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 689
 950. Zarządzenie nr 585/2014 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na spredaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Brzeźcach, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 689
 951. Obwieszczenie informujące o wydaniu postanowienia w sprawie podjęcia postępowania
  Wyświetleń: 688
 952. Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa
  Wyświetleń: 688
 953. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla poszczególnycg sołectw
  Wyświetleń: 688
 954. Ogłoszenie o aktualizacji Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 688
 955. Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów
  Wyświetleń: 688
 956. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013r.
  Wyświetleń: 687
 957. Konkurs ofert na zadania z zakresu kultury fizycznej w I półroczu 2017 r.
  Wyświetleń: 687
 958. Zarządzenie nr 376/2013 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierawie, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 687
 959. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy i urządzenia Pensjonatu o funkcji hotelowo-gastronomicznej w Dziergowicach
  Wyświetleń: 686
 960. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej nr 5/14
  Wyświetleń: 686
 961. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Poprawa parametrów technicznych poprzez przebudowę nawierzchni jezdni i chodników ulicy Wiejskiej w Grabówce
  Wyświetleń: 686
 962. uchwały z XXVIII sesji Rady Gminy z 20 listopada 2008r.
  Wyświetleń: 686
 963. Zarządzenie nr 359/2013 w sprawie wprowadzenia zmiany w załączniku nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Bierawa nr 355/2013
  Wyświetleń: 686
 964. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku Kotlarnia - Goszyce
  Wyświetleń: 685
 965. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji środowiskowej - Budowa kolektorów zbiorczych do zbierania ścieków bytowych z budynków przy ul. Cichej i Jana Pawła II w Bierawie
  Wyświetleń: 685
 966. Zarządzenie nr 491/2014 w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Dziergowicach, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 684
 967. Zarządzenie nr 560/2014 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Starej Kuźni, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 684
 968. Informacja o wyborze oferty Przedłużenie sieci wodociągowej w rejonie ul. Granicznej w miejscowości Dziergowice
  Wyświetleń: 683
 969. Informacja o wyborze oferty Remont drogi transportu rolnego w m. Brzeźce.
  Wyświetleń: 683
 970. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 683
 971. Ogłoszenie o zamówieniu Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2016/2017 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 683
 972. uchwały z XXVI sesji Rady Gminy z 26 listopada 2012r.
  Wyświetleń: 683
 973. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Remont budynku przedszkola w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 682
 974. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009r.
  Wyświetleń: 681
 975. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2010 2011 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 681
 976. Uchwały z XXX sesji Rady Gminy Bierawa z 9 maja 2017 r.
  Wyświetleń: 681
 977. Zarządzenie nr 356/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
  Wyświetleń: 681
 978. Informacja o udzieleniu zamówienia Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lubieszowie dz. nr 89 i nr 12
  Wyświetleń: 680
 979. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów
  Wyświetleń: 680
 980. Zamówienie poniżej 14 000 euro: Wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej
  Wyświetleń: 680
 981. Informacja o wyborze oferty Modernizacja poprzez przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lubieszowie na działkach nr: 89, 104/1, 104/4, 125/3, 103/1, 103/4, 167, 254, 314, 168, 152, 196, 125/5
  Wyświetleń: 679
 982. Obwieszczenie informujące o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 679
 983. Informacja o wyborze oferty Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa ? zakup i montaż wyposażenia ? sprzęt komputerowy i multimedialny
  Wyświetleń: 678
 984. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - wydanie decyzji środowiskowych - przebudowa ul. Polna i ul. Leśna w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 678
 985. Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostepnym wykazie danych wniosku i raportu Rozbudowa istniejącej zbiornikowej instalacji gazu płynnego ze zbiornikami naziemnymi 6400 l z 4 szt do 6 szt wraz z modernizacją przyłącza gazu oraz rozbudowa konstrukc
  Wyświetleń: 677
 986. Obwieszczenie informujące w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Rozbudowa tartaku w Dziergowicach
  Wyświetleń: 676
 987. Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu ponownego postępowania z udziałem społeczeństwa
  Wyświetleń: 676
 988. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lubieszowie
  Wyświetleń: 676
 989. uchwały z I sesji Rady Gminy z 01 grudnia 2010r.
  Wyświetleń: 675
 990. Zarządzenie nr 566/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
  Wyświetleń: 675
 991. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bierawa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 674
 992. Zarządzenie nr 588/2014 w sprawie ogłoszenia pierwszych ustnych przetargów nieograniczonych na wynajem pomieszczeń użytkowych w Dziergowicach
  Wyświetleń: 674
 993. Ogłoszenie o zamówieniu Przedłużenie sieci wodociągowej w rejonie ul. Granicznej w miejscowości Dziergowice
  Wyświetleń: 673
 994. Zarządzenie nr 586/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Starej Kuźni oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 673
 995. Zarządzenie nr 593/2014 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Starej Kuźni, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 673
 996. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o przyjęciu dokumentu pn. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sołectwach BIerawa i Lubieszów.
  Wyświetleń: 671
 997. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi transportu rolnego Bierawa - Piskorzowiec - powódź 2010 r.
  Wyświetleń: 671
 998. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeźce
  Wyświetleń: 670
 999. Ogłoszenie o zamówieniu Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej w Bierawie ulica Cicha
  Wyświetleń: 670
 1000. Zarządzenie nr 375/2013 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierawie, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 670
 1001. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odbudowa drogi gminnej nr 108162 O ul. Turska w Dziergowicach
  Wyświetleń: 669
 1002. Zarządzenie nr 589/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i oddania w najem
  Wyświetleń: 669
 1003. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg gminnych do terenów inwestycyjnych w m. Bierawa ul. Leśna i Polna
  Wyświetleń: 668
 1004. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odprowadzenie ścieków przemysłowych z gminnego składowiska odpadów komunalnych w Grabówce
  Wyświetleń: 668
 1005. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Remont poprzez przebudowę ulicy Brzozowej w celu poprawy parametrów technicznych i zwiększenia bezpieczeństwa ruchu w miejscowości Dziergowice
  Wyświetleń: 668
 1006. Obwieszczenie informujące o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 667
 1007. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji środowiskowej Rekultywacja Składowiska Odpadów Innych Niż Niebezpieczne i Obojętne Bierawa-Grabówka.
  Wyświetleń: 667
 1008. Zarządzenie nr 555/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
  Wyświetleń: 667
 1009. Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałów przed wydaniem decyzji Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku Brzeźce- Stare Koźle
  Wyświetleń: 667
 1010. Informacja o wyborze oferty Budowa rurociągu tranzytowego z Ortowic do oczyszczalni ścieków w Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A. wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Korzonek Wieś
  Wyświetleń: 666
 1011. Uchwały z XXI sesji Rady Gminy z 26 września 2016 r.
  Wyświetleń: 666
 1012. Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa - zakup i montaż wyposażenia - sprzęt komputerowy i multimedialny
  Wyświetleń: 665
 1013. Obwieszczenie o udostępnieniu treści dokumentu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowanai przestrzennego Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 665
 1014. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 665
 1015. Ogłoszenie o wyborze oferty Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych segment A i B w zabudowie bliźniaczej - mieszkania socjalne, budowa zjazdu z ulicy Dąbrowy, budowa dojazdu, parkingu i chodnika w Bierawie
  Wyświetleń: 665
 1016. Informacja o wyborze oferty Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa roboty budowlano-remontowe
  Wyświetleń: 664
 1017. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej rozbudowa istniejącej zbironikowej instalacji gazu płynnego ze zbiornikami naziemnymi...
  Wyświetleń: 664
 1018. Ogłoszenie o zamówieniu Wymiana konstrukcji więźby dachowej na budynku Sali Ludowej przy ulicy Rybnej w Brzeźcach
  Wyświetleń: 664
 1019. Ogłoszenie o wyborze oferty Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dziergowicach w ramach programu Radosna Szkoła
  Wyświetleń: 663
 1020. OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa.
  Wyświetleń: 662
 1021. Ogłoszenie o zamówieniu Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa - roboty budowlano-remontowe
  Wyświetleń: 662
 1022. uchwały z XXXIV sesji Rady Gminy z 5 sierpnia 2013r.
  Wyświetleń: 662
 1023. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Ortowice w km 12+193,92 - 13+300"
  Wyświetleń: 661
 1024. Obwieszczenie informujące o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 660
 1025. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej Utworzenie nowego warsztatu mechanicznego w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 660
 1026. Informacja o wyborze oferty
  Wyświetleń: 659
 1027. Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej dla Budowa kanałów zbiorczych przeznaczonych do zbierania ścieków bytowych z II etapu skanalizowania wsi Dziergowice.
  Wyświetleń: 659
 1028. uchwały z XXVII sesji Rady Gminy z 10 grudnia 2012r.
  Wyświetleń: 659
 1029. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
  Wyświetleń: 658
 1030. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 r.
  Wyświetleń: 657
 1031. Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa
  Wyświetleń: 657
 1032. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Dziergowice i Brzeźce
  Wyświetleń: 657
 1033. Szkoła Podstawowa w Starym Koźlu Informacja o wyborze oferty ostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Koźlu na sezon grzewczy 2011/2012
  Wyświetleń: 657
 1034. Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - IRZP.6220.6.2014
  Wyświetleń: 657
 1035. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bierawa o przyjęciu dokumentu pn. zmiana studium uwarunkowań i kierunkó zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa
  Wyświetleń: 656
 1036. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Przebudowa nawierzchni jezdni oraz rozbudowa chodników przy ul. Gliwickiej w Brzeźacach
  Wyświetleń: 655
 1037. Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla: Budowy kanałów zbiorczych z I etapu skanalizowania wsi Dziergowice
  Wyświetleń: 655
 1038. Zarządzenie nr 418/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 655
 1039. Obwieszczenie o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa przy wydawaniu decyzji środowiskowej "Budowa budynku inwentarskiego z zapleczem socjalno-technicznym i infrastrukturą na dz. nr 790/20, 790/21 i 790/22 w m. Bierawa"
  Wyświetleń: 654
 1040. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 654
 1041. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Dziergowice i Brzeźce
  Wyświetleń: 654
 1042. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa drogi gminnej ulicy Parkowej w Starej Kuźni
  Wyświetleń: 654
 1043. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Remont dachu po pożarze budynku mieszkalnego przy ulicy Gliwickiej 41 w Brzeźcach
  Wyświetleń: 654
 1044. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora świadczenia zdrowotnego w roku 2017
  Wyświetleń: 653
 1045. Zarządzenie nr 442/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
  Wyświetleń: 652
 1046. Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu postępownia z udziałem społeczeństwa
  Wyświetleń: 651
 1047. Informacja o wyborze oferty Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Urzędu Gminy Bierawa na sezon grzewczy 2013/2014
  Wyświetleń: 650
 1048. Informacja o wyborze oferty Termomodernizacja budynku i modernizacja instalacji grzewczej w domu kultury w Bierawie
  Wyświetleń: 650
 1049. Obwieszczenie o wydaniu decyzji srodowiskowej Poszerzenie eksploatacji kruszyw o nowe tereny w sołectwie Bierawa.
  Wyświetleń: 650
 1050. Uchwały z X Sesji Rady Gminy z 28 czerwca 2007r.
  Wyświetleń: 650
 1051. Zarządzenie nr 480/2013 w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonejw Bierawie, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 649
 1052. Informacja o wyborze oferty Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2013/2014 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 648
 1053. Obwieszczenie informujące o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 648
 1054. Ogłoszenie o zamówieniu Budowa rurociągu tranzytowego z Ortowic do oczyszczalni ścieków w Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A. wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Korzonek Wieś
  Wyświetleń: 647
 1055. OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw: Lubieszów, Dziergowice i Solarnia
  Wyświetleń: 646
 1056. Ogłoszenie o zamówieniu Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2013/2014 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 646
 1057. Uchwały z V Sesji Rady Gminy z 23 stycznia 2007r.
  Wyświetleń: 646
 1058. Obwieszczenie informujące o wezwaniu do uzupełnienia wniosku w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku Brzeźce - Stare Koźle"
  Wyświetleń: 645
 1059. Ogłoszenie o zamówieniu Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa zakup i montaż wyposażenia sprzęt komputerowy i multimedialny
  Wyświetleń: 644
 1060. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BIERAWA dla terenów położonych w sołectwach Bierawa i Lubieszów
  Wyświetleń: 643
 1061. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej do terenów inwestycyjnych w Starym Koźlu.
  Wyświetleń: 643
 1062. Ogłoszenie o zamówieniu Przedłużenie rozdzielczej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Koźle, ul. Wierzbowa
  Wyświetleń: 643
 1063. Wszczędzie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Budowa tranzytowego rurociągu tłocznego
  Wyświetleń: 643
 1064. Informacja o udzieleniu zamówienia usługi społeczne
  Wyświetleń: 642
 1065. Obwieszczenie informujące o wydaniu postanowienia w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Rozbudowa drogi woj. nr 408 na odc. Brzeźce - Stare Koźle
  Wyświetleń: 642
 1066. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 29 stycznia 2014r.
  Wyświetleń: 642
 1067. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla terenu położonego w obrębie Bierawa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 642
 1068. Ogłoszenie o wydaniu decyzji o zewoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 642
 1069. Informacja o wyborze oferty Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa ? zakup i montaż wyposażenia ? sprzęt komputerowy i multimedialny
  Wyświetleń: 641
 1070. Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego
  Wyświetleń: 641
 1071. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa - roboty budowlano-remontowe
  Wyświetleń: 641
 1072. Obwieszczenie o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sołectwach Bierawa i Lubieszów wraz z prognozą oddziaływania
  Wyświetleń: 639
 1073. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów kopalnictwa odkrywkowego w sołectwie Bierawa i Lubieszów
  Wyświetleń: 639
 1074. Zarządzenie nr 433/2013 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezbudowanej położonejw Dziergowicach, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 639
 1075. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa i remont sali gimnastycznej w Gimnazjum Publicznym w Bierawie
  Wyświetleń: 638
 1076. Ogłoszenie o wyborze oferty Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Urzędu Gminy Bierawa na sezon grzewczy 2012/2013
  Wyświetleń: 637
 1077. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję środowiskową - IRZP.6220.5.2013
  Wyświetleń: 636
 1078. OBWIESZCZENIE o przyjęciu w dniu 10 listopada 2010 roku uchwały w sprawie mpzp terenów kopalnictwa odkrywkowego w sołectwach Bierawa i Lubieszów.
  Wyświetleń: 636
 1079. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Urzędu Gminy Bierawa na sezon grzewczy 2012/2013
  Wyświetleń: 636
 1080. Zarządzenie nr 599/2014 w sprawie odwołania pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Starej Kuźni, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 636
 1081. Obwieszczenie informujące o wystąpieniu do organów uzgadniających oraz przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy w postępowaniu o zmianę decyzji środowiskowej "Rozbudowa drogi woj. 408 na odc. Brzeźce - Stare Koźle"
  Wyświetleń: 635
 1082. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku Brzeźce - Stare Koźle.
  Wyświetleń: 635
 1083. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownaia przestrzennego gminy Bierawa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 635
 1084. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę małej elektrowni wodnej na rzece Bierawka w m. Bierawa
  Wyświetleń: 635
 1085. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy
  Wyświetleń: 635
 1086. Zarządzenie ne 464/2013 w sprawie ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 635
 1087. Informacja o udzieleniu zamówienia Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej strefy przemysłowej 3 w Bierawie
  Wyświetleń: 634
 1088. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Urzędu Gminy Bierawa na sezon grzewczy 2011/2012
  Wyświetleń: 634
 1089. Ogłoszenie o zamówieniu Odbudowa drogi gminnej nr 108162 O ul. Turska w Dziergowicach
  Wyświetleń: 634
 1090. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów pod budowę zbiornika przeciwpowodziowego
  Wyświetleń: 633
 1091. Zawiadomienie RDOŚ w Opoluw sprawie wydania decyzji o środowiskowej dla zadania pn Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy kiejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kędzierzyn - Koźle
  Wyświetleń: 633
 1092. Informacja o wyborze oferty Wymiana konstrukcji więźby dachowej na budynku Sali Ludowej przy ulicy Rybnej w Brzeźcach
  Wyświetleń: 632
 1093. Informacja o wyborze oferty Kanalizacja sanitarna Solarni i części Dziergowic wraz z rurociągiem tłocznym do oczyszczalni w ZA Kędzierzyn
  Wyświetleń: 631
 1094. Obwieszczenie informujące o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postepowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 630
 1095. OBWIESZCZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przeznaczonego pod budowę gazociągu średniego ciśnienia na trasie przebiegu przez obszar leśny w gminie Bierawa w sołectwie Kotlarnia
  Wyświetleń: 630
 1096. Zarządzenie ne 391/2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Dziergowicach oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 630
 1097. Informacja o wyborze oferty Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Urzędu Gminy Bierawa na sezon grzewczy 2011/2012
  Wyświetleń: 629
 1098. Obwieszczenie o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa w postępowaniu o zmianę decyzji środowiskowej "Rozbudowa drogi woj. nr 408 na odc. Brzeźce - Stare Koźle
  Wyświetleń: 629
 1099. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - odbudowa drogi wojewódzkiej nr 425 ul. Kozielskiej i Dworcowej po robotach zwiazanych z budowa kanalizacji.
  Wyświetleń: 627
 1100. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw: Lubieszów, Dziergowice i Solarnia
  Wyświetleń: 626
 1101. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - wydobywanie kopaliny ze złoża Kotlarnia-Solarnia z części działki nr 2338 o powierzchni 1,0625 ha w obrębie wsi Dziergowice
  Wyświetleń: 626
 1102. Wszczęcie postępowania o wydanie decyzji
  Wyświetleń: 626
 1103. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 625
 1104. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o przyjęciu dokumentu pn. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla terenu położonego w obrębie Bierawa
  Wyświetleń: 625
 1105. Ogłoszenie o zamówieniu Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2010 2011 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 625
 1106. Unieważnienie postępowania pn. Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa ? zakup i montaż wyposażenia ? sprzęt komputerowy i multimedialny
  Wyświetleń: 625
 1107. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - droga wojewódzka nr 408 na odcinku Brzeźce-Stare Koźle
  Wyświetleń: 625
 1108. Informacja o wyborze oferty Remont nawierzchni boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Publicznym Gimnazjum w Bierawie
  Wyświetleń: 624
 1109. Obwieszczenie informujące o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - IRZP.6220.6.2014
  Wyświetleń: 624
 1110. Obwieszczenie o ponownym udziale społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji środowiskowej "Budowa warsztatu samochodowego w Solarni"
  Wyświetleń: 624
 1111. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji środowiskowej dla budowy tranzytowego rurociągu tłocznego z Ortowic do oczyszczalni ścieków ZA Kędzierzyn S.A. wraz z kanalizacją sanitarną m. Korzonek Wieś.
  Wyświetleń: 624
 1112. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dziergowicach i Lubieszowie
  Wyświetleń: 624
 1113. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wymiana konstrukcji więźby dachowej na budynku Sali Ludowej przy ulicy Rybnej w Brzeźcach
  Wyświetleń: 622
 1114. Zarządzenie nr 568/2014 w sprawie odwołania pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starym Koźlu, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 622
 1115. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Utwardzenie placu kostką brukową przy ulicy Wąskiej w miejscowości Dziergowice
  Wyświetleń: 621
 1116. Ogłoszenie o zamówieniu Remont poprzez przebudowę ulicy Brzozowej w celu poprawy parametrów technicznych i zwiększenia bezpieczeństwa ruchu w miejscowości Dziergowice
  Wyświetleń: 621
 1117. Obwieszczenie informujące o postępowaniu w sprawie zmiany decyzji środowiskowej "Rozbudowa drogi woj. 408 na odc. Brzeźce - Stare Koźle"
  Wyświetleń: 620
 1118. Ogłoszenie o zamówieniu Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2016/2017 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 620
 1119. Zarządzenie nr 538/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 620
 1120. OBWIESZCZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia na trasie przebiegu przez obszar leśny w sołectwie Kotlarnia
  Wyświetleń: 619
 1121. OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzevy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku Kotlarnia-Goszyce
  Wyświetleń: 618
 1122. Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu Odbudowa podbudowy i nawierzchni ul. Kościuszki w Starym Koźlu, nr drogi 108133 O
  Wyświetleń: 618
 1123. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych segment A i B w zabudowie bliźniaczej - mieszkania socjalne, budowa zjazdu z ulicy Dąbrowy, budowa dojazdu, parkingu i chodnika w Bierawie
  Wyświetleń: 618
 1124. Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa - Rozbudowa tartaku w Dziergowicach
  Wyświetleń: 616
 1125. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGOGMINY BIERAWA dla terenów położonych w sołectwach Bierawa i Lubieszów
  Wyświetleń: 616
 1126. Obwieszczenie o uchwaleniu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 616
 1127. Informacja o wyborze oferty Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa ? zakup i montaż wyposażenia ? sprzęt komputerowy i multimedialny
  Wyświetleń: 613
 1128. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sołectwach Bierawa i Lubieszów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 613
 1129. Ogłoszenie o wyborze oferty Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa zakup i montaż wyposażenia sprzęt komputerowy i multimedialny
  Wyświetleń: 613
 1130. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa rurociągu tłocznego RT2 na terenie Zakładów Azotowych Kędzierzyn
  Wyświetleń: 612
 1131. Zarządzenie nr 389/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
  Wyświetleń: 612
 1132. Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - zamknięcie i rekultywacja składowiska
  Wyświetleń: 611
 1133. obwieszczenie informujące o zebraniu dowodów w sprawie zmiany decyzji środowiskowej "Rozbudowa drogi woj. nr 408 w m. Brzeźce"
  Wyświetleń: 609
 1134. Uchwały z XXVII sesji Rady Gminy z dnia 27 lutego 2017 r.
  Wyświetleń: 609
 1135. Informacja o wyborze oferty Odprowadzenie ścieków przemysłowych z gminnego składowiska odpadów komunalnych w Grabówce
  Wyświetleń: 608
 1136. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 108193 O ul. Górniczej w Ortowicach
  Wyświetleń: 608
 1137. Ogłoszenie o zamówieniu Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2015/2016 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 608
 1138. Zawiadomienie RDOŚ w Opolu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w m. Kędzierzyn-Koźle.
  Wyświetleń: 608
 1139. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie małej elektrowni wodnej usytuowanej przy stopniu wodnym w km 1+680 rzeki Bierawki w miejscowości Bierawa
  Wyświetleń: 607
 1140. Zawiadomienie RDOŚ w Opolu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości K - Koźle, woj. opolskie"
  Wyświetleń: 607
 1141. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 606
 1142. Obwieszczenie informujące o zawieszeniu postępowania w sprawie zmiany decyzji środowiskowej "Rozbudowa drogi woj. 408 na odc. Brzeźce-Stare Koźle"
  Wyświetleń: 605
 1143. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 604
 1144. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Budowa dwóch hal wraz towarzyszącą infrastrukturą oraz adaptacja części istniejącej hali produkcyjnej na zaplecze socjalno-biurowe: działki 1442/1, 1443, 1444
  Wyświetleń: 603
 1145. Informacja o wyborze oferty Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2010 2011 w formie zakupu biletów miesięcznych?
  Wyświetleń: 602
 1146. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zmianie decyzji środowiskowej "Budowa małej elektrowni wodnej na rzece Bierawce w Bierawie"
  Wyświetleń: 601
 1147. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 601
 1148. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji środowiskowej dla budowy kanałów zbiorczych przeznaczonych do zbierania ścieków bytowych z I etapu skanalizowania wsi Dziergowice
  Wyświetleń: 599
 1149. Informacja z otwarcia ofert Przebudowa drogi gminnej ulicy Parkowej w Starej Kuźni
  Wyświetleń: 598
 1150. Obwieszczenie informujące o przystapieniu do zmiany studium uwarunkowań - Gmina Bierawa, tereny w sołectwach Bierawa i Lubieszów
  Wyświetleń: 598
 1151. Informacja o wyborze oferty Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 108193 O ul. Górniczej w Ortowicach
  Wyświetleń: 596
 1152. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsęwzięcia polegającego na "Budowie warsztatu samochodowego ze stanowiskiem blacharskim i lakiernią oraz zapleczem socjalno-biurowym w Solarni"
  Wyświetleń: 596
 1153. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 596
 1154. Zamówienie poniżej 14 000 Euro: Wykonanie i montaż tablic informacyjnych w ramach projektu pn. Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg gminnych do terenów inwestycyjnych w miejscowości Bierawa
  Wyświetleń: 596
 1155. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Stare Koźle
  Wyświetleń: 592
 1156. Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania "Rozbudowa i przebudowa istniejących obiektów magazynowo - produkcyjnych na potrzeby tartaku drzewnego w Dziergowicach"
  Wyświetleń: 591
 1157. Informacja o wybrzoe oferty Odbudowa drogi gminnej nr 108162 O ul. Turska w Dziergowicach
  Wyświetleń: 590
 1158. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odbudowa drogi gminnej nr 108156 O ul. Sienkiewicza w Bierawie
  Wyświetleń: 589
 1159. Zamówienie poniżej 14 000 Euro: Wykonanie i montaż tablic pamiątkowych w ramach projektu pn. Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg gminnych do terenów inwestycyjnych w miejscowości Bierawa
  Wyświetleń: 587
 1160. Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku Kotlarnia - Goszyce
  Wyświetleń: 587
 1161. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa - zakup i montaż wyposażenia - sprzęt komputerowy i multimedialny
  Wyświetleń: 584
 1162. Rekrutacja dzieci do przedszkoli w Gminie Bierawa
  Wyświetleń: 583
 1163. Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku Brzeźce - Stare Koźle
  Wyświetleń: 581
 1164. Informacja o wyborze oferty Droga gminna do terenów inwestycyjnych w miejscowości Stare Koźle
  Wyświetleń: 580
 1165. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 580
 1166. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Budowa budynku inwentarskiego z zapleczem socjalno-technicznym i infrastrukturą na działkach nr 790/20, 790/21 i 790/22 w m. Bierawa"
  Wyświetleń: 580
 1167. Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku Budowa tranzytowego rurociągu tłocznego z Ortowic do oczyszczalni ścieków w Zakładach Azotowych Kędzierzyn SA wraz z kanalizacją sanitarną w m Korzonek Wieś
  Wyświetleń: 580
 1168. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dziergowicach i Lubieszowie
  Wyświetleń: 580
 1169. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji inwestycji drogowej "Rozbudowa drogi woj. nr 408 w m. Stare Koźle od km 3+300 do 5+500"
  Wyświetleń: 575
 1170. Informacja o wyborze oferty Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lubieszowie dz. nr 89 i nr 12
  Wyświetleń: 571
 1171. Zamówienie poniżej 14 000 Euro: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg gminnych do terenów inwestycyjnych w miejscowości Bierawa
  Wyświetleń: 571
 1172. Zawiadomienie RDOŚ w Opolu w sprawie wydania decyzji środowiskowej zadania "Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w m. Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie"
  Wyświetleń: 570
 1173. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Bierawa - Stare Koźle" -
  Wyświetleń: 569
 1174. Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej dla Budowy tranzytowego rurociągu tłocznego z Ortowic do oczyszczalni ścieków w Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A. wraz z kanalizacją sanitarną m. Korzonek Wieś - uzupełnienie
  Wyświetleń: 568
 1175. Informacja o wyborze oferty Remont poprzez przebudowę ulicy Brzozowej w celu poprawy parametrów technicznych i zwiększenia bezpieczeństwa ruchu w miejscowości Dziergowice
  Wyświetleń: 565
 1176. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 563
 1177. Informacja o wyborze ofery Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej strefy przemysłowej 3 w Bierawie
  Wyświetleń: 561
 1178. Informacja o wyborze oferty Poprawa parametrów technicznych poprzez przebudowę nawierzchni jezdni i chodników ulicy Wiejskiej w Grabówce
  Wyświetleń: 560
 1179. Informacja o wyborze oferty Przedłużenie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Koźle, ul. Wierzbowa
  Wyświetleń: 560
 1180. Ogłoszenie o wyborze oferty Modernizację lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa zakup i montaż wyposażenia pozostałe wyposażenie
  Wyświetleń: 557
 1181. Zarządzenie nr 478/2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Bierawie oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 556
 1182. Zawiadomienie RDOŚ w Opolu w sprawie wydania decyzji o umorzeniu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w m. K - Koźle, woj. opolskie.
  Wyświetleń: 556
 1183. Oświadczenia o stanie majątkowym złożone przez pracowników samorządowych w 2017 roku
  Wyświetleń: 554
 1184. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.
  Wyświetleń: 552
 1185. Obwieszczenie o zmianie decyzji środowiskowej nr 1/16 z dnia 04.02.2016r. "Budowa budynku inwentarskiego w m. Bierawa"
  Wyświetleń: 549
 1186. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubieszów
  Wyświetleń: 549
 1187. Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach " Prace na liniach kolejowych na odcinku Toszek Północ - Rudziniec Gliwicki - Stare Koźle"
  Wyświetleń: 548
 1188. Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych w 2017 r.
  Wyświetleń: 547
 1189. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bierawa o przyjęciu dokumentu pn. nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 545
 1190. Informacja o wyborze oferty Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2011/2012 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 544
 1191. Informacja o wyborze oferty Nadzór Inwestorski dla zadania: ?Budowa rurociągu tranzytowego z Ortowic do oczyszczalni ścieków w Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A. wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Korzonek Wieś?
  Wyświetleń: 542
 1192. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla terenu położonego w obrębie Bierawa (dz. 790/28)
  Wyświetleń: 538
 1193. Informacja o wyborze oferty Remont dachu po pożarze budynku mieszkalnego przy ulicy Gliwickiej 41 w Brzeźcach
  Wyświetleń: 535
 1194. Obwieszczenie informujące w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej "Rozbudowa i przebudowa istniejących obiektów magazynowo-produkcyjnych na potrzeby tartaku drzewnego w Dziergowicach"
  Wyświetleń: 535
 1195. Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach w sprawie wydania decyzji środowiskowej - "Prace na liniach kolejowych nr 153, 199, 681, 682, 872 na odcinku Toszek Północ - Rudziniec Gliwicki - Stare Koźle"
  Wyświetleń: 534
 1196. Ogłoszenie o wyborze oferty Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubieszów
  Wyświetleń: 532
 1197. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie z zakresu kultury fizycznej w I półroczu 2017 roku
  Wyświetleń: 528
 1198. Informacja z otwarcia ofert Odbudowa nawierzchni po budowie kanalizacji w Dziergowicach, ul. Kozielska – budowa chodnika etap I
  Wyświetleń: 526
 1199. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych
  Wyświetleń: 524
 1200. Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
  Wyświetleń: 523
 1201. Obwieszczenie informujące o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Rozbudowa i przebudowa obiektów na potrzeby tartaku drzewnego w Dziergowicach"
  Wyświetleń: 520
 1202. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej "Rozbudowa drogi woj. nr 408 w m. Ortowice w km 12+193,92 do 13+300"
  Wyświetleń: 519
 1203. Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach o udziale społeczeństwa w toku oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa gazociągu relacji K - Koźle - Granica RP (Polska - Czechy)"
  Wyświetleń: 516
 1204. Zawiadomienie RDOŚ Opole dot. "Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Bierawa - Korzonek"
  Wyświetleń: 513
 1205. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę małej elektrowni wodnej na rzece Bierawce w m. Bierawa
  Wyświetleń: 503
 1206. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Bierawa, Stare Koźle i Brzeźce
  Wyświetleń: 497
 1207. Ogłoszenie o wyborze oferty Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 495
 1208. Uchwały z XXVI sesji Rady Gminy z 30 stycznia 2017 r.
  Wyświetleń: 493
 1209. Ogłoszenie o wyborze oferty Przebudowa drogi gminnej ulicy Parkowej w Starej Kuźni
  Wyświetleń: 492
 1210. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Lubieszów, Dziergowice i Solarnia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 491
 1211. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 478
 1212. Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach "Prace na liniach Kolejowych na odcinku Toszek Północ-Rudziniec Gliwicki - Stare Koźle"
  Wyświetleń: 477
 1213. Obwieszczenie o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia "Rozbudowa i przebudowa istniejących obiektów magazynowo-produkcyjnych na potrzeby tartaku drzewnego na działce nr 933/3 w Dziergowicach
  Wyświetleń: 460
 1214. Obwieszczenie o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa dla zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Budowa budynku inwentarskiego z zapleczem socjalno-technicznym i infrastrukturą w Bierawie"
  Wyświetleń: 458
 1215. Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach "Budowa gazociągu relacji K-Koźle - Granica RP (Polska - Czechy)"
  Wyświetleń: 458
 1216. Zawiadomienie RDOŚ w Opolu w spawie wydania decyzji środowiskowej "Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości K-Koźle, woj. opolskie"
  Wyświetleń: 456
 1217. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odbudowa nawierzchni po budowie kanalizacji w Dziergowicach, ul. Kozielska – budowa chodnika etap I
  Wyświetleń: 450
 1218. Oświadczenia o stanie majątkowym złożone przez radnych w 2017 roku
  Wyświetleń: 450
 1219. Ogłoszenie o zamówieniu Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 446
 1220. Informacja z otwarcia ofert Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 442
 1221. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brzeźce – Stare Koźle
  Wyświetleń: 442
 1222. Informacja z otwarcia ofert Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa – II półrocze 2017 r.
  Wyświetleń: 440
 1223. Orzeczenia PPIS marzec 2015r.
  Wyświetleń: 437
 1224. Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach w sprawie wydania decyzji środowiskowej pn. "Budowa gazociągu relacji Kędzierzyn-Koźle - Granica RP (Polska - Czechy)"
  Wyświetleń: 434
 1225. Zawiadomienie-Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji środowiskowej "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Bierawa - Korzonek w km 7+500 - 10+220"
  Wyświetleń: 429
 1226. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa ulicy Wiejskiej w miejscowości Goszyce etap I
  Wyświetleń: 427
 1227. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach "Budowa gazociągu relacji K-Koźle - Granica RP (Polska - Czechy)"
  Wyświetleń: 425
 1228. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2017/2018 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 425
 1229. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji "Gazociąg Kędzierzyn-Koźle - Granica RP (Polska - Czechy)"
  Wyświetleń: 422
 1230. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Bierawa za 2016 rok
  Wyświetleń: 421
 1231. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa – II półrocze 2017 r.
  Wyświetleń: 420
 1232. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 419
 1233. Ogłoszenie o wyborze oferty Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 406
 1234. Informacja z otwarcia ofert Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brzeźce – Stare Koźle
  Wyświetleń: 401
 1235. Ogłoszenie o wyborze oferty Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brzeźce – Stare Koźle
  Wyświetleń: 399
 1236. Ogłoszenie o zamówieniu Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa – II półrocze 2017 r.
  Wyświetleń: 398
 1237. Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Rozbudowa drogi wojewódezkiej nr 408 na odcinku Brzeźce - Stare Koźle
  Wyświetleń: 390
 1238. Zawiadomienie RDOŚ w Opolu o wydanej decyzji "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Bierawa - Korzonek"
  Wyświetleń: 384
 1239. Ogłoszenie o zamówieniu Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 382
 1240. Uchwały z XXVIII sesji Rady Gminy z 27 marca 2017 r.
  Wyświetleń: 374
 1241. Ogłoszenie o zamówieniu Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2017/2018 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 361
 1242. Uchwały z XXXII sesji Rady Gminy z 19 czerwca 2017 r.
  Wyświetleń: 357
 1243. Ogłoszenie o wyborze oferty Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2017/2018 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 356
 1244. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Lubieszów, Dziergowice i Solarnia
  Wyświetleń: 347
 1245. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej "Rozszerzenie przez Żwirownię CEMEX w Bierawie eksploatacji"
  Wyświetleń: 337
 1246. Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach dot. zmiany decyzji środowiskowej "Budowa gazociagu relacji Kędzierzyn-Koźle - Granica RP (Polska - Czechy)"
  Wyświetleń: 333
 1247. Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach "Budowa gazociągu relacji Kędzierzyn-Koźle - Granica RP (Polska - Czechy)"
  Wyświetleń: 324
 1248. Ogłoszenie o zamówieniu Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2018 r. I półrocze
  Wyświetleń: 316
 1249. Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
  Wyświetleń: 316
 1250. uchwały z XXXV sesji Rady Gminy Bierawa z 9 października 2017 r.
  Wyświetleń: 314
 1251. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Bierawa, Stare Koźle i Brzeźce
  Wyświetleń: 312
 1252. Informacja z otwarcia ofert Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2017/2018 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 308
 1253. Obwieszczenie Marszałka Woj. Opol. w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego w związku z wykonaniem gazociągu DN1000 K-Koźle - Granica Państwa
  Wyświetleń: 293
 1254. Ogłoszenie o zamówieniu Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniego obszaru Gminy Bierawa obejmującego sołectwa Grabówka, Korzonek, Ortowice, Stara Kuźnia, Kotlarnia i Goszyce
  Wyświetleń: 284
 1255. Uchwały z XXXIV sesji Rady Gminy z dnia 28 sierpnia 2017 r.
  Wyświetleń: 282
 1256. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania "Budowa , przebudowa i modernizacja prawego wału rzeki Odry na dł. 150 m - wał poprzeczny gm. Bierawa
  Wyświetleń: 277
 1257. Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej w II półroczu 2017 r.
  Wyświetleń: 277
 1258. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie z zakresu kultury fizycznej w II półroczu 2017 roku
  Wyświetleń: 277
 1259. Informacja z otwarcia ofert Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniego obszaru Gminy Bierawa obejmującego sołectwa Grabówka, Korzonek, Ortowice, Stara Kuźnia, Kotlarnia i Goszyce
  Wyświetleń: 272
 1260. Unieważnienie postępowania Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniego obszaru Gminy Bierawa obejmującego sołectwa Grabówka, Korzonek, Ortowice, Stara Kuźnia, Kotlarnia i Goszyce
  Wyświetleń: 271
 1261. Zawiadomienie RDOŚ w Opolu "Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie"
  Wyświetleń: 265
 1262. Zarządzenia Wójta Gminy wydane w 2018 r.
  Wyświetleń: 263
 1263. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej "Wydobycie kruszywa naturalnego z rzeki Odry"
  Wyświetleń: 261
 1264. Informacja z otwarcia ofert Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniego obszaru Gminy Bierawa obejmującego sołectwa Grabówka, Korzonek, Ortowice, Stara Kuźnia, Kotlarnia i Goszyce
  Wyświetleń: 259
 1265. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji Gazociąg Kędzierzyn-Koźle - Granica RP (Polska -Czechy)
  Wyświetleń: 258
 1266. Zawiadomienia RDOŚ w Opolu o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w m. K-Koźle"
  Wyświetleń: 251
 1267. Uchwały z XXXIII sesji Rady Gminy z 24 lipca 2017 r.
  Wyświetleń: 239
 1268. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 238
 1269. Ogłoszenie o zamówieniu Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniego obszaru Gminy Bierawa obejmującego sołectwa Grabówka, Korzonek, Ortowice, Stara Kuźnia, Kotlarnia i Goszyce
  Wyświetleń: 237
 1270. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniego obszaru Gminy Bierawa obejmującego sołectwa Grabówka, Korzonek, Ortowice, Stara Kuźnia, Kotlarnia i Goszyce
  Wyświetleń: 234
 1271. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego w związku z wykonaniem gazociągu DN1000 (Polska - Czechy)
  Wyświetleń: 229
 1272. Uchwały z XXXVI sesji Rady Gminy z 6 listopada 2017 r.
  Wyświetleń: 228
 1273. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego "Rozbudowa drogi woj. nr 408 na odc. Bierawa - Korzonek w km 7+500 - 10+220"
  Wyświetleń: 224
 1274. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2018 r.
  Wyświetleń: 221
 1275. Obwieszczenie Marszałka Woj. Opol. pozwolenie wodnoprawne "Gazociąg K-Koźle - Granica Państwa (Polska Czechy)"
  Wyświetleń: 220
 1276. Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw: Lubieszów, Dziergowice i Solarnia
  Wyświetleń: 220
 1277. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r. r.
  Wyświetleń: 218
 1278. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 218
 1279. Uchwały z XXXIX sesji Rady Gminy z 27 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 217
 1280. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji obejmującej budowę, przebudowę i modernizację prawego wału rzeki Odry na długości 150 m - wał poprzeczny gm. Bierawa
  Wyświetleń: 208
 1281. Zawiadomienie SKO o umorzeniu postępowania odwoławczego (droga nr 408 na odcinku Brzeźce - Stare Koźle)
  Wyświetleń: 207
 1282. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 r.
  Wyświetleń: 201
 1283. Konkurs ofert na zadania z zakresu kultury fizycznej w I półroczu 2018 r.
  Wyświetleń: 196
 1284. Obwieszczenie informjące o wpłynięciu odwołania od decyzji środowiskowej "Rozbudowa drogi woj. nr 408 na odcinku" Brzeźce - Stare Koźle
  Wyświetleń: 196
 1285. Obwieszczenie Marszałka Woj. Opol. o sprostowaniu omyłki w decyzji pozwolenia wodnoprawnego w związku z wykonaniem gazociągu Polska Czechy
  Wyświetleń: 195
 1286. Informacja z otwarcia ofert Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2018 r.
  Wyświetleń: 191
 1287. Budżet Gminy Bierawa na 2018 rok wraz z opiniami
  Wyświetleń: 187
 1288. Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu MPZP dla terenu położonego w obrębie Dziergowice
  Wyświetleń: 187
 1289. Zawiadomienie RDOŚ w Opolu "Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w m. K-Koźle"
  Wyświetleń: 187
 1290. Informacja z otwarcia ofert Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2018 r. I półrocze
  Wyświetleń: 186
 1291. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 183
 1292. Uchwały z XXXVII sesji Rady Gminy z 27 listopada 2017 r.
  Wyświetleń: 183
 1293. Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach "Budowa gazociągu relacji K-Koźle-Granica RP (Polska -Czechy)"
  Wyświetleń: 181
 1294. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji "Rozbudowa drogi wojewódzkiej ne 408 na odc. Bierawa - Korzonek w km 7+500 - 10+220".
  Wyświetleń: 177
 1295. Ogłoszenie o wyborze oferty Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniego obszaru Gminy Bierawa obejmującego sołectwa Grabówka, Korzonek, Ortowice, Stara Kuźnia, Kotlarnia i Goszyce
  Wyświetleń: 177
 1296. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp wschodniego obszaru Gminy Bierawa obejmującego sołectwa Grabówka, Korzonek, Ortowice, Stara Kuźnia, Kotlarnia i Goszyce
  Wyświetleń: 174
 1297. Zawiadomienie RDOŚ w Opolu (informacja)
  Wyświetleń: 171
 1298. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia w 2018 roku
  Wyświetleń: 166
 1299. Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp dla terenu położónego w obrębie Dziergowice
  Wyświetleń: 165
 1300. Ogłoszenie o zamówieniu Odbudowa nawierzchni po budowie kanalizacji w Dziergowicach, ul. Kozielska – budowa chodnika etap II
  Wyświetleń: 165
 1301. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o wydaniu decyzji zmieniającej wydaną decyzję nr 6/14 z dnia 03.11.2014r. o środowiskowych uwarunkowaniach "Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Brzeźce - Stare-Koźle"
  Wyświetleń: 162
 1302. Ogłoszenie o zamówieniu Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2018 r.
  Wyświetleń: 158
 1303. Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych w 2018 roku
  Wyświetleń: 156
 1304. Obwieszczenie Marszałka Wójewództwa Opolskiego "Gazociąg K-Koźle - Granica RP (Polska - Czechy)"
  Wyświetleń: 154
 1305. Unieważnienie postępowania Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2018 r.
  Wyświetleń: 153
 1306. Ogłoszenie o zamówieniu Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kotlarnia
  Wyświetleń: 150
 1307. Obwieszczenie Woj. Opol. o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji o pozwoleniu na budowę "Gazociąg K-Koźle - Granica RP"
  Wyświetleń: 148
 1308. Unieważnienie postępowania Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kotlarnia
  Wyświetleń: 148
 1309. Uchwały z XXXVIII sesji Rady Gminy z 12 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 142
 1310. Obw. Marszałka Woj. Śląskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego "Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w m. K-Koźle, woj. opolskie
  Wyświetleń: 138
 1311. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych w 2018 r.
  Wyświetleń: 138
 1312. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
  Wyświetleń: 135
 1313. Ogłoszenie o wyborze oferty Odbudowa nawierzchni po budowie kanalizacji w Dziergowicach, ul. Kozielska – budowa chodnika etap II
  Wyświetleń: 131
 1314. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o przyjęciu dokumentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Bierawa, Stare Koźle i Brzeźce
  Wyświetleń: 130
 1315. Informacja z otwarcia ofert Przebudowa ulicy Wiejskiej w miejscowości Goszyce etap I
  Wyświetleń: 126
 1316. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2018 r. I półrocze
  Wyświetleń: 123
 1317. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie Programu Ochrony Powietrza
  Wyświetleń: 120
 1318. uchwały z 40 sesji Rady Gminy z dnia 12 lutego 2018 r.
  Wyświetleń: 114
 1319. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zmieniającej pozwolenie na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
  Wyświetleń: 110
 1320. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej "Wydobywanie kruszywa naturalnego z części złoża Kotlarnia-Solarnia w granicach projektowanego obszaru górniczego Dziergowice 3"
  Wyświetleń: 109
 1321. Wybory samorządowe w 2018 roku
  Wyświetleń: 107
 1322. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 10.10.2017r.
  Wyświetleń: 104
 1323. Ogłoszenie o zamówieniu Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kotlarnia
  Wyświetleń: 104
 1324. BIP Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji
  Wyświetleń: 101
 1325. Ogłoszenie o wyborze oferty Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kotlarnia
  Wyświetleń: 97
 1326. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie z zakresu kultury fizycznej w I półroczu 2018 roku
  Wyświetleń: 97
 1327. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji o pozwoleniu na budowę "Gazociąg K-Koźle - Granica RP (Polska-Czechy)"
  Wyświetleń: 90
 1328. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa ulicy Wiejskiej w miejscowości Goszyce etap I
  Wyświetleń: 90
 1329. Rekrutacja dzieci do przedszkoli w Gminie Bierawa na rok szkolny 2018/2019
  Wyświetleń: 87
 1330. Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego - Budowa wału przeciwpowodziowego rz. Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w K-Koźlu
  Wyświetleń: 86
 1331. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kotlarnia
  Wyświetleń: 83
 1332. Rekrutacja dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019
  Wyświetleń: 81
 1333. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Brzeźce od km 1+700 do km 3+300"
  Wyświetleń: 74
 1334. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odbudowa nawierzchni po budowie kanalizacji w Dziergowicach, ul. Kozielska – budowa chodnika etap II
  Wyświetleń: 69
 1335. uchwały z 41 sesji Rady Gminy z dnia 26 marca 2018 r.
  Wyświetleń: 65
 1336. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora świadczenia zdrowotnego w roku 2018
  Wyświetleń: 52
 1337. Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
  Wyświetleń: 48
 1338. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa"
  Wyświetleń: 44
 1339. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Bierawa za 2017 rok
  Wyświetleń: 36
 1340. Zawiadomienie RDOŚ w Opolu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej "Budowa, przebudowa i modernizacja prawego wału rzeki Odry na długości 2,85 km gmina Bierawa, woj. opolskie"
  Wyświetleń: 15
Metryczka
 • wytworzono:
  03-12-2014
  przez: Artur Pawlaczyk
 • opublikowano:
  03-12-2014 11:34
  przez: Artur Pawlaczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Bierawa
  odwiedzin: 3232
Dane jednostki:

Gmina Bierawa
47-240 Bierawa
ul. Wojska Polskiego 12
NIP: 749-20-55-417 REGON: 531412935
Numer konta: 25 1240 1659 1111 0000 2591 9936

Dane kontaktowe:

tel.: 77 487 22 66
fax: 77 487 22 62
e-mail: ug@bierawa.pl
strona www: bierawa.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×