Gmina Bierawa

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
604005831059281396575005639714000000
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
325903390736208318643422232259334893191640028541645218150347
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
724921696143791761914590211411843922806247422340827728
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000000000017
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 38868
 2. Przetargi
  Wyświetleń: 20247
 3. Konkursy ofert
  Wyświetleń: 18238
 4. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 15069
 5. Informacje bieżące
  Wyświetleń: 10544
 6. Referat inwestycji - informacje
  Wyświetleń: 9744
 7. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 8936
 8. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 8283
 9. Gminne Centrum Kultury i Rekreacji
  Wyświetleń: 8022
 10. Szkoła Podstawowa w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 6724
 11. Zamówienia Publiczne
  Wyświetleń: 6273
 12. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 5617
 13. Informacje bieżące
  Wyświetleń: 5356
 14. Oferty pracy, wyniki postępowań
  Wyświetleń: 5114
 15. Ogłoszenia, komunikaty
  Wyświetleń: 4802
 16. Oferty pracy, wyniki naboru
  Wyświetleń: 4653
 17. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 4159
 18. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie
  Wyświetleń: 4121
 19. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 3842
 20. Zespół Szkół z nauczaniem języka mniejszości narodowej - języka niemieckiego im. J. Freiherra von Eichendorffa w Solarni
  Wyświetleń: 3732
 21. WYBORY i REFERENDA
  Wyświetleń: 3620
 22. jednostki pomocnicze gminy
  Wyświetleń: 3398
 23. Strona Główna Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 3028
 24. Ogłoszenia o naborze kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2920
 25. Szkoła Podstawowa w Dziergowicach
  Wyświetleń: 2830
 26. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa drogi transportu rolnego Bierawa - Piskorzowiec - powódź 2010 r.
  Wyświetleń: 2788
 27. Zawiadomienie RDOŚ w Opolu w sprawie o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi woj. nr 408 na odc. Bierawa - Korzonek"
  Wyświetleń: 2781
 28. Referaty i samodzielne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2693
 29. Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 2669
 30. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 2650
 31. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 2600
 32. Publicznie Dostępny Wykaz Danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 2564
 33. Polityka prywatności serwisu bip.bierawa.pl
  Wyświetleń: 2559
 34. Rekrutacja dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018
  Wyświetleń: 2544
 35. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ Z NAUCZANIEM JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ - JĘZYKA NIEMIECKIEGO w SOLARNI
  Wyświetleń: 2440
 36. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 2417
 37. Rejestr aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 2395
 38. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 2369
 39. Ewidencja ludności, dowody osobiste
  Wyświetleń: 2365
 40. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 2326
 41. Jak załatwić sprawę w Urzędzie ?
  Wyświetleń: 2321
 42. Wójt i zastępca
  Wyświetleń: 2249
 43. Rejestr aktów prawa zewnętrznego i wewnętrznego kontroli zarządczej Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 2221
 44. Uchwały z XXIV sesji Rady Gminy z 5 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 2204
 45. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi gminnej ulicy parkowej w Starej Kuźni
  Wyświetleń: 2191
 46. Informacje o stanie zobowiązań gminy-sprawozdania statystyczne
  Wyświetleń: 2170
 47. Gospodarka przestrzenna
  Wyświetleń: 2169
 48. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 2142
 49. Publiczne Gimnazjum w Bierawie
  Wyświetleń: 2138
 50. USC
  Wyświetleń: 2122
 51. Zawiadomienie o terminie Sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 2118
 52. Uchwały z XVIII sesji Rady Gminy z dnia 27 czerwca 2016 r.
  Wyświetleń: 2108
 53. Ogłoszenie o zamówieniu Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubieszów
  Wyświetleń: 2102
 54. Protokoły
  Wyświetleń: 2062
 55. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 2045
 56. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Stare Koźle - Bierawa
  Wyświetleń: 2032
 57. Programy
  Wyświetleń: 2014
 58. Oświata
  Wyświetleń: 2013
 59. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 2006
 60. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 1989
 61. Zrealizowane zadania
  Wyświetleń: 1986
 62. Wykaz środków trwałych wg Klasyfikacji Środków Trwałych
  Wyświetleń: 1985
 63. Dotacje na przedsięwzięcia ekologiczne
  Wyświetleń: 1980
 64. Statut Publicznego Przedszkola w Bierawie z Oddziałami Zamiejscowymi
  Wyświetleń: 1967
 65. Pobierz programy
  Wyświetleń: 1961
 66. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 1949
 67. Informacja z otwarcia ofert Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubieszów
  Wyświetleń: 1941
 68. Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
  Wyświetleń: 1932
 69. ePUAP
  Wyświetleń: 1929
 70. Statut Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1921
 71. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 1905
 72. Strategia Rozwoju Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1891
 73. Opłata skarbowa
  Wyświetleń: 1879
 74. Komunikacja w języku migowym
  Wyświetleń: 1874
 75. Zawiadomienie RDOŚ w Opolu w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Bierawa-Korzonek"
  Wyświetleń: 1868
 76. OBWIESZCZENIE Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę małej elektrowni wodnej na rzece Bierawce w m. Bierawa
  Wyświetleń: 1867
 77. Budżet Gminy Bierawa na 2017 rok wraz z opiniami
  Wyświetleń: 1866
 78. Rejestr instytucji kultury
  Wyświetleń: 1854
 79. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Kanalizacja sanitarna w miejscowości Dziergowice etap II wraz z kanalizacją deszczową w ul. Kozielskiej
  Wyświetleń: 1852
 80. Uchwały podatkowe obowiązujące w 2017 roku
  Wyświetleń: 1847
 81. Zasady korzystania z mikrobusu przystosowanego do przewozu uczniów niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1834
 82. INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIANE
  Wyświetleń: 1818
 83. Plan Rozwoju Lokalnego
  Wyświetleń: 1815
 84. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 1802
 85. Publiczne Przedszkole w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1786
 86. Publiczna Szkoła Podstawowa w Starej Kuźni
  Wyświetleń: 1775
 87. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 1768
 88. Programy Europejskiego Funduszu Społecznego
  Wyświetleń: 1757
 89. Kontynuacja Programu - II etap
  Wyświetleń: 1735
 90. Rejestry, ewidencje, archiwa
  Wyświetleń: 1694
 91. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej w Bierawie ulica Cicha
  Wyświetleń: 1647
 92. Obwieszczenie RDOŚ Katowice w sprawie zmiany wydanej decyzji środowiskowej "Budowa gazociągu relacji K-Koźle - Granica RP (Polska - Czechy)"
  Wyświetleń: 1641
 93. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stare Koźle
  Wyświetleń: 1627
 94. Wykaz dziennych opiekunów w Gminie Bierawa
  Wyświetleń: 1625
 95. Informacje, wystąpienia, stanowiska,wnioski
  Wyświetleń: 1614
 96. Informacja z otwarcia ofert Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1599
 97. Plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bierawa
  Wyświetleń: 1591
 98. Młodzieżowa Rada Gminy
  Wyświetleń: 1590
 99. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 1587
 100. Gminna Komisja ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 1534
 101. Stanowienie aktów publicznoprawnych
  Wyświetleń: 1522
 102. Ogłoszenie o wyborze oferty Odbudowa nawierzchni po budowie kanalizacji w Dziergowicach, ul. Kozielska – budowa chodnika etap I
  Wyświetleń: 1502
 103. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia drugiego konkursu ofert na zadanie z zakresu kultury fizycznej w I półroczu 2017 roku
  Wyświetleń: 1500
 104. Ogłoszenie dotyczące rekrutacji uczestników
  Wyświetleń: 1495
 105. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 1468
 106. Uchwały z XXIII sesji Rady Gminy z 28 listopada 2016 r.
  Wyświetleń: 1465
 107. Protokoły Rady Gminy Bierawa kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 1463
 108. Urząd Stanu Cywilnego-kontakt
  Wyświetleń: 1453
 109. Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o postępowaniu z udziałem społeczeństwa
  Wyświetleń: 1412
 110. Zarządzenia Wójta wydane w 2016 roku
  Wyświetleń: 1398
 111. Statut ZGKiM w Bierawie
  Wyświetleń: 1389
 112. Informacje na temat dostawy wody i odbioru ścieków
  Wyświetleń: 1373
 113. Uchwały z XXIX sesji Rady Gminy z 25 kwietnia 2017 r.
  Wyświetleń: 1354
 114. Przedmiot i procedura wydawania decyzji administracyjnych
  Wyświetleń: 1346
 115. Ogłoszenie o wyborze oferty Nadzór inwestorski dla zadania pn. Kanalizacja bytowa – etap I w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1344
 116. Przedmiot i procedura uchwalania uchwał rady gminy i wydawania zarządzeń Wójta
  Wyświetleń: 1335
 117. Ogłoszenie o wyborze oferty Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lubieszów-Bierawa
  Wyświetleń: 1297
 118. Regulamin Organizacyjny ZGKiM w Bierawie
  Wyświetleń: 1282
 119. Ogłoszenie o wyborze oferty Kanalizacja bytowa - etap I w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1254
 120. Obwieszczenie informujące o podjęciu postępowania "Rozbudowa drogi woj. nr 408 w m. Brzeźce"
  Wyświetleń: 1246
 121. Oświadczenia majątkowe złożone przez pracowników samorządowych w 2014r.
  Wyświetleń: 1236
 122. Plan Zagospodarowania Przestrzennego sołectwa Dziergowice
  Wyświetleń: 1221
 123. Ogłoszenie o wyborze oferty Kanalizacja sanitarna w miejscowości Dziergowice etap II wraz z kanalizacją deszczową w ul. Kozielskiej
  Wyświetleń: 1190
 124. Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych osobowych
  Wyświetleń: 1187
 125. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania - "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół Dwujęzycznych"
  Wyświetleń: 1182
 126. Ogłoszenie o wyborze oferty Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2015/2016 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1177
 127. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1173
 128. Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 1165
 129. Plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzeźce
  Wyświetleń: 1161
 130. Informacje podstawowe
  Wyświetleń: 1142
 131. OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwziecia na środowisko Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Ortowice.
  Wyświetleń: 1134
 132. Ogłoszenie o wyborze oferty Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa – II półrocze 2017 r.
  Wyświetleń: 1133
 133. Oświadczenia o stanie majątkowym złożone przez pracowników samorządowych w 2015 r.
  Wyświetleń: 1131
 134. Ogłoszenie o wyborze oferty Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Kotlarnia
  Wyświetleń: 1109
 135. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia w 2017 roku
  Wyświetleń: 1096
 136. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Sołectwa Stara Kuźnia
  Wyświetleń: 1088
 137. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Remont poprzez przebudowę nawierzchni jezdni i przebudowę chodnika na drodze gminnej - ulicy Gliwickiej w Brzeźcach w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu
  Wyświetleń: 1086
 138. Ogłoszenie o wyborze oferty Dostawa używanego autobusu dla potrzeb Urzędu Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1076
 139. Ogłoszenie o zamówieniu Kanalizacja sanitarna w miejscowości Dziergowice etap II wraz z kanalizacją deszczową w ul. Kozielskiej
  Wyświetleń: 1064
 140. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 1061
 141. Kompetencje Wójta Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1051
 142. Zarządzenia Wójta wydane w 2015 roku
  Wyświetleń: 1029
 143. Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w II półroczu 2016 roku
  Wyświetleń: 1026
 144. Dostawa oleju opałowego
  Wyświetleń: 1014
 145. Ogłoszenie o wyborze oferty Uzbrojenie w sieć wodociągową i kanalizacyjną działek budowlanych w Starej Kuźni - etap I
  Wyświetleń: 1008
 146. Skład Rady Gminy Bierawa na kadencję 2014-2018
  Wyświetleń: 1005
 147. Ceny wody i ścieków
  Wyświetleń: 1000
 148. Sołectwo Stare Koźle
  Wyświetleń: 994
 149. Zarządzenie nr 8/2015 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych na mienie gminy
  Wyświetleń: 993
 150. Ogłoszenie o wyborze oferty Remont poprzez przebudowę nawierzchni jezdni i przebudowę chodnika na drodze gminnej – ulicy Gliwickiej w Brzeźcach w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu
  Wyświetleń: 990
 151. Zarządzenia Wójta wydane w 2012r.
  Wyświetleń: 989
 152. status prawny, organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
  Wyświetleń: 983
 153. Kompetencje Zastępcy Wójta Gminy
  Wyświetleń: 982
 154. status prawny, organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
  Wyświetleń: 982
 155. Statut Publicznego Gimnazjum w Bierawie
  Wyświetleń: 977
 156. Wybory do Sejmu i do Senatu RP - 25 października 2015 r.
  Wyświetleń: 975
 157. Statut Publicznej Szkoły Podstawowej w Dziergowicach
  Wyświetleń: 970
 158. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Sołectwa Goszyce
  Wyświetleń: 967
 159. Zarządzenie nr 19/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 963
 160. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Sołectwa Stare Koźle
  Wyświetleń: 960
 161. Terminy posiedzeń Komisji
  Wyświetleń: 959
 162. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Kanalizacja bytowa - etap I w Dziergowicach
  Wyświetleń: 951
 163. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji środowiskowej
  Wyświetleń: 947
 164. Sołectwo Brzeźce
  Wyświetleń: 929
 165. Ogłoszenie o zamówieniu Kanalizacja bytowa - etap I w Dziergowicach.
  Wyświetleń: 924
 166. Jak załatwić sprawę w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bierawie?
  Wyświetleń: 919
 167. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Uzbrojenie w sieć wodociągową i kanalizacyjną działek budowlanych w Starej Kuźni - etap I
  Wyświetleń: 919
 168. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 916
 169. Opłaty za wywóz i składowanie odpadów przez zakład budżetowy
  Wyświetleń: 911
 170. Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
  Wyświetleń: 906
 171. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 900
 172. uchwały z V sesji Rady Gminy z 9 marca 2015 r.
  Wyświetleń: 895
 173. Zarządzenie nr 651/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Dziergowicach oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 888
 174. Uchwały z VI sesji Rady Gminy z 27 kwietnia 2015 r.
  Wyświetleń: 879
 175. status prawny, organy i osoby sprawujące funkcje
  Wyświetleń: 871
 176. Sposób załatwiania spraw
  Wyświetleń: 869
 177. Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do pracy i wyniki naboru
  Wyświetleń: 867
 178. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lubieszów - Bierawa
  Wyświetleń: 866
 179. Statut Ośrodka Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 865
 180. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nadzór inwestorski dla zadania pn. Kanalizacja bytowa - etap I w Dziergowicach
  Wyświetleń: 863
 181. Ogłoszenie o udzielniu zamówienia Dostawa używanego autobusu dla potrzeb Urzędu Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 863
 182. Regulamin Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie
  Wyświetleń: 856
 183. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Kotlarnia
  Wyświetleń: 850
 184. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa drogi transportu rolnego Bierawa - Cisek wzdłuż wału lewego - powódź 2010 r.
  Wyświetleń: 848
 185. Stawki podatkowe obowiązujące w 2007r.
  Wyświetleń: 846
 186. 4. ZASADA PRZEWIDYWALNOŚCI
  Wyświetleń: 844
 187. Ogoszenie o wyniku naboru na stanowisko instruktor w GCKiR
  Wyświetleń: 838
 188. Sołectwo Dziergowice
  Wyświetleń: 837
 189. Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 836
 190. Ogłoszenie o wyborze oferty Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dziergowicach
  Wyświetleń: 836
 191. Uchwały podatkowe obowiązujące w 2016 r.
  Wyświetleń: 836
 192. Uchwały Rady Gminy ( od I - IX Sesji )
  Wyświetleń: 836
 193. status prawny, organy i osoby sprawujące funkcje
  Wyświetleń: 835
 194. Uchwały z VIII sesji Rady Gminy Bierawa z 29 czerwca 2015 r.
  Wyświetleń: 832
 195. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dziergowicach
  Wyświetleń: 826
 196. Sołectwo Lubieszów
  Wyświetleń: 825
 197. Zarządzenia Wójta Gminy wydane w 2003r.
  Wyświetleń: 825
 198. Protokoły Rady Gminy Bierawa kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 819
 199. Statut Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 817
 200. 1. ZASADA PRZEJRZYSTOŚCI
  Wyświetleń: 814
 201. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
  Wyświetleń: 814
 202. status prawny, organy i osoby sprawujące funkcje
  Wyświetleń: 814
 203. uchwały z VII sesji Rady Gminy z 11 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 809
 204. Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami
  Wyświetleń: 807
 205. Wybory Samorządowe w 2010r.
  Wyświetleń: 807
 206. Oświadczenia majątkowe złożone przez radnych i wójta gminy w związku z wyborem
  Wyświetleń: 804
 207. Protokoły Rady Gminy Bierawa kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 804
 208. Sołectwo Stara Kuźnia
  Wyświetleń: 801
 209. Zarządzenia Wójta wydane w 2014 r.
  Wyświetleń: 800
 210. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora świadczeń zdrowotnych w 2014 roku
  Wyświetleń: 797
 211. Plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kotlarnia
  Wyświetleń: 793
 212. Konkurs ofert na wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3
  Wyświetleń: 792
 213. Wybory samorządowe 16 listopada 2014 r.
  Wyświetleń: 792
 214. Wyniki postępowań przetargowych
  Wyświetleń: 791
 215. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 790
 216. Uchwały z XVII sesji Rady Gminy z 1 czerwca 2016 r.
  Wyświetleń: 786
 217. Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
  Wyświetleń: 785
 218. Zarządzenie nr 15/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i oddania w najem
  Wyświetleń: 785
 219. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 783
 220. Oświadczenia o stanie majątkowym złożone przez pracowników samorządowych
  Wyświetleń: 782
 221. Sołectwo Kotlarnia
  Wyświetleń: 781
 222. Zarządzenie nr 1/2007
  Wyświetleń: 780
 223. Komisje Rady Gminy Bierawa w kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 778
 224. Informacja ogólna na temat akcji społecznej PRZEJRZYSTA POLSKA
  Wyświetleń: 777
 225. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych
  Wyświetleń: 776
 226. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r.
  Wyświetleń: 773
 227. uchwały z XXX sesji Rady Gminy z 18 marca 2013r.
  Wyświetleń: 773
 228. Oświadczenia i informacje złożone przez pracowników samorządowych w 2009r.
  Wyświetleń: 771
 229. Protokoły Rady Gminy Bierawa kadencji 2002-2006
  Wyświetleń: 770
 230. Oświadczenia o stanie majątkowym, informacje pracowników samorządowych złożone w 2007r.
  Wyświetleń: 768
 231. Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015 r.
  Wyświetleń: 768
 232. Rejestry i ewidencje
  Wyświetleń: 766
 233. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Sołectwa Solarnia
  Wyświetleń: 765
 234. Konsultacje projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2013r.
  Wyświetleń: 761
 235. Kontynuacja Programu Przejrzysta Polska - ZASADA PRZEJRZYSTOŚCI
  Wyświetleń: 761
 236. Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa oraz zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 759
 237. Plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Lubieszów
  Wyświetleń: 759
 238. Przedterminowe wybory Wójta Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 759
 239. Plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Grabówka
  Wyświetleń: 758
 240. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego w 2014r.
  Wyświetleń: 758
 241. Podejmowanie działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 757
 242. Spis formularzy B - 2009r.
  Wyświetleń: 752
 243. Stawki czynszów
  Wyświetleń: 752
 244. uchwały podatkowe obowiązujące w 2015 r.
  Wyświetleń: 752
 245. Sesje Młodzieżowej Rady Gminy - sprawozdania
  Wyświetleń: 751
 246. status prawny, organy i osoby sprawujące funkcje
  Wyświetleń: 750
 247. Stawki podatkowe obowiązujące w 2009r.
  Wyświetleń: 750
 248. Uchwały z IX sesji Rady Gminy Bierawa z 31 sierpnia 2015 r.
  Wyświetleń: 750
 249. ZASADA BRAKU TOLERANCJI DLA KORUPCJI
  Wyświetleń: 749
 250. 3. ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ
  Wyświetleń: 748
 251. Projekt rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 roku
  Wyświetleń: 748
 252. Ogłoszenie o zamówieniu Remont i modernizacja Domu Kultury w Dziergowicach
  Wyświetleń: 747
 253. Punkt Konsultacyjny
  Wyświetleń: 744
 254. Statut Publicznej Szkoły Podstawowej w Starej Kuźni
  Wyświetleń: 744
 255. Środki Trwałe GCKiR
  Wyświetleń: 744
 256. Wybory do Sejmu i Senatu w 2011r.
  Wyświetleń: 742
 257. 6. ZASADA ROZLICZALNOŚCI
  Wyświetleń: 741
 258. Spis formularzy A - 2009r.
  Wyświetleń: 741
 259. Stawki podatkowe obowiązujące w 2008r.
  Wyświetleń: 739
 260. Ogłoszenie w sprawie uzupełniającego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej
  Wyświetleń: 738
 261. Sołectwo Ortowice
  Wyświetleń: 738
 262. Petycje
  Wyświetleń: 737
 263. Komisje Rady Gminy Bierawa w kadencji 2010 - 2014
  Wyświetleń: 735
 264. Statut Publicznego Przedszkola w Dziergowicach
  Wyświetleń: 734
 265. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia uzupełniającego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej
  Wyświetleń: 733
 266. Sołectwo Grabówka
  Wyświetleń: 733
 267. Sołectwo Solarnia
  Wyświetleń: 733
 268. Oświadczenia, informacje złożone przez Wójta Gminy i Zastępcę w związku z objęciem stanowisk
  Wyświetleń: 731
 269. Oświadczernia majątkowe złożone przez radnych i Wójta w związku z upływem kadencji w 2010r.
  Wyświetleń: 731
 270. Spis formularzy B - karty informacyjne dla: decyzji i postanowień, wskazań lokalizacyjnych
  Wyświetleń: 730
 271. Zarządzenie nr 567/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
  Wyświetleń: 730
 272. Ogłoszenie w sprawie bezpłatnych badań cytologicznych
  Wyświetleń: 729
 273. ZARZĄDZENIE Nr 1/ 2005
  Wyświetleń: 729
 274. Sołectwo Bierawa
  Wyświetleń: 727
 275. ANEKS do Zarządzenia nr 4/2008
  Wyświetleń: 726
 276. Konkurs ofert na realizację w roku 2015 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 725
 277. Ogłoszenie o wszczęciu procedury naboru na stanowiska GCKiR
  Wyświetleń: 725
 278. Kompetencje Dyrektora
  Wyświetleń: 724
 279. Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli zewnętrznej w 2007r.
  Wyświetleń: 723
 280. Roczny Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok
  Wyświetleń: 722
 281. Stypendium dla ucznia za szczególne osiągnięcia
  Wyświetleń: 721
 282. Oświadczenia majątkowe złożone przez radnych i wójta gminy w związku z wyborem oraz powołaniem zastępcy wójta
  Wyświetleń: 720
 283. Zarządzenia Wójta Gminy wydane w 2006r.
  Wyświetleń: 719
 284. Komisje Rady Gminy Bierawa kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 717
 285. Plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ortowice
  Wyświetleń: 717
 286. Wzory formularzy podatkowych obowiązujących od 2012r.
  Wyświetleń: 717
 287. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych
  Wyświetleń: 716
 288. Oświadczenia o stanie majątkowym, informacje pracowików samorządowych złożone w 2008r.
  Wyświetleń: 716
 289. Wybory samorządowe w 2006r.
  Wyświetleń: 716
 290. Komisje Rady Gminy Bierawa - kadencja 2002 - 2006
  Wyświetleń: 715
 291. Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie na sezon grzewczy 2008/2009
  Wyświetleń: 714
 292. Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 714
 293. Zarządzenie nr 1 / 2004 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie
  Wyświetleń: 713
 294. ZARZĄDZENIE Nr 4/ 2008
  Wyświetleń: 713
 295. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 712
 296. A R C H I W A
  Wyświetleń: 711
 297. Sołectwo Korzonek
  Wyświetleń: 711
 298. Budżet Gminy Bierawa na rok 2003
  Wyświetleń: 710
 299. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 709
 300. Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - Budowa MEW na rzece Bierawce
  Wyświetleń: 709
 301. Stawki podatkowe na 2006r.
  Wyświetleń: 709
 302. Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli zewnętrznych w 2014 roku
  Wyświetleń: 708
 303. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej
  Wyświetleń: 706
 304. Oświadczenia o stanie majątkowym złożone przez radnych w 2015 r.
  Wyświetleń: 706
 305. Plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Korzonek
  Wyświetleń: 706
 306. Sołectwo Goszyce
  Wyświetleń: 705
 307. Zarządzenia Wójta wydane w 2013 roku
  Wyświetleń: 705
 308. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu mniejszości narodowych w 2014 roku
  Wyświetleń: 704
 309. Budżet Gminy Bierawa na rok 2015 wraz z opiniami
  Wyświetleń: 703
 310. Zadania Młodzieżowej Rady Gminy, skład
  Wyświetleń: 701
 311. 5. ZASADA FACHOWOŚCI
  Wyświetleń: 698
 312. Skład Rady Gminy Bierawa na kadencję 2002-2006
  Wyświetleń: 698
 313. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu mniejszości narodowych
  Wyświetleń: 697
 314. Zarządzenia Wójta Gminy wydane w 2005r.
  Wyświetleń: 696
 315. ZARZĄDZENIE Nr 2/ 2004
  Wyświetleń: 695
 316. Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli zewnętrznych w 2013 roku
  Wyświetleń: 694
 317. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia w 2015 roku
  Wyświetleń: 691
 318. ZAWIADOMIENIE RDOŚ w Opolu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej Przebudowa istniejącej napowietrznej linii WN 110 kV Kędzierzyn-Kuźnia Raciborska
  Wyświetleń: 691
 319. Jednostki pomocnicze Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 689
 320. Zarządzenie nr.3/2007
  Wyświetleń: 687
 321. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Roboty dodatkowe przy zadaniu pn.: Kanalizacja sanitarna Solarni i części Dziergowic wraz z rurociągiem tłocznym do oczyszczalni w ZA Kędzierzyn
  Wyświetleń: 686
 322. Uchwały z XXV sesji Rady Gminy z 28 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 686
 323. Oświadczenia i informacje złożone przez pracowników samorządowych w 2010r.
  Wyświetleń: 685
 324. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
  Wyświetleń: 684
 325. Uchwały z XII sesji Rady Gminy z 28 grudnia 2015 r.
  Wyświetleń: 683
 326. Spis formularzy A - 2010
  Wyświetleń: 682
 327. Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli zewnętrznych w 2012r.
  Wyświetleń: 681
 328. Zarządzenie nr 2/2007
  Wyświetleń: 681
 329. Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli zewnętrznych w 2009r.
  Wyświetleń: 680
 330. uchwały z X Sesji Rady Gminy z dnia 08 sierpnia 2003r.
  Wyświetleń: 680
 331. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w 2013 r.
  Wyświetleń: 680
 332. Spis formularzy B - 2008r.
  Wyświetleń: 679
 333. Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli zewnętrznych w 2010r.
  Wyświetleń: 678
 334. Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Urzędzie w 2004r.
  Wyświetleń: 678
 335. Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie
  Wyświetleń: 678
 336. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej
  Wyświetleń: 678
 337. Poprawa parametrów technicznych poprzez przebudowę drogi gminnej (ul Wolności) w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 678
 338. stawki podatku od nieruchomosci i podatku rolnego (obowiązujące w 2005r.)
  Wyświetleń: 678
 339. Budżet Gminy Bierawa na rok 2004
  Wyświetleń: 677
 340. Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli zewnętrznej w roku 2005
  Wyświetleń: 676
 341. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2015/2016 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 672
 342. 2. ZASADA BRAKU TOLERANCJI DLA KORUPCJI
  Wyświetleń: 671
 343. Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli zewnętrznych w 2011r.
  Wyświetleń: 671
 344. Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Kotlarnia
  Wyświetleń: 671
 345. Organy i osoby sprawujące w nich funkcje
  Wyświetleń: 671
 346. Zarządzenia Wójta wydane od 07 XII 2006r. i w 2007r.
  Wyświetleń: 671
 347. Spis formularzy A - 2007 r.
  Wyświetleń: 670
 348. Spis formularzy E - 2007 r.
  Wyświetleń: 669
 349. Zarządzenia Wójta Gminy wydane w 2004r.
  Wyświetleń: 669
 350. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2003r.
  Wyświetleń: 664
 351. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok
  Wyświetleń: 664
 352. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w 2014r.
  Wyświetleń: 664
 353. Ogłoszenie o wyborze oferty Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagosp przestrz oraz zmiany Miejscowego planu zagosp przestrz Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 663
 354. uchwały z XXXI sesji Rady Gminy z 24 kwietnia 2013r.
  Wyświetleń: 663
 355. Zarządzenia Wójta wydane w 2008r.
  Wyświetleń: 663
 356. Remont budynku przedszkola w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 662
 357. Skład Rady Gminy Bierawa na kadencję 2006 - 2010
  Wyświetleń: 661
 358. Spis formularzy E - karty informacyjne dla: raportów oddziaływania przedsiewzięcia na środowisko, analiz porealizacyjnych, przeglądó ekologicznych, raportów o bezpieczeństwie, dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych
  Wyświetleń: 660
 359. System monitoringu wizyjnego w ramach projektu Gmina Bierawa dziś i jutro bezpieczna
  Wyświetleń: 660
 360. Budżet Gminy Bierawa na rok 2005
  Wyświetleń: 659
 361. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003r.
  Wyświetleń: 659
 362. uchwały z XI sesji Rady Gminy z 12 września 2011r.
  Wyświetleń: 659
 363. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok
  Wyświetleń: 657
 364. Wyniki wyborów samorządowych w 2006r.
  Wyświetleń: 657
 365. Ogłoszenie o zamówieniu
  Wyświetleń: 656
 366. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 655
 367. Statut Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie
  Wyświetleń: 655
 368. uchwały z XLII sesji Rady Gminy z 27 marca 2014 r.
  Wyświetleń: 655
 369. Zarządzenie nr 13/2015 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu
  Wyświetleń: 654
 370. uchwały z IX sesji Rady Gminy z 17 czerwca 2011r.
  Wyświetleń: 652
 371. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 652
 372. Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli zewnętrznej w 2006r.
  Wyświetleń: 651
 373. Oświadczenia majątkowe złożone przez radnych w 2011r.
  Wyświetleń: 651
 374. Skład Rady Gminy Bierawa na kadencję 2010-2014
  Wyświetleń: 651
 375. uchwały z XXXI Sesji Rady Gminy z dnia 31 marca 2005r.
  Wyświetleń: 650
 376. ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ
  Wyświetleń: 650
 377. Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Urzędu Gminy Bierawa na sezon grzewczy 2013/2014
  Wyświetleń: 649
 378. Uchwały podatkowe obowiązujące od 01.01.2011r.
  Wyświetleń: 649
 379. Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli zewnętrznej w 2008r.
  Wyświetleń: 647
 380. Zakres pracy Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 647
 381. Zarządzenia Wójta wydane w 2010r.
  Wyświetleń: 646
 382. Zarządzenie nr 646/2014 w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starej Kuźni, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 646
 383. Ogłoszenie o wyborze oferty Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 644
 384. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadania z zakresu ochrony zdrowia działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 642
 385. II Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 25.02.2014r.
  Wyświetleń: 641
 386. uchwały z XXXIII Sesji Rady Gminy z dnia 24 czerwca 2005r.
  Wyświetleń: 640
 387. Budżet Gminy Bierawa na rok 2016 wraz z opiniami
  Wyświetleń: 639
 388. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004r.
  Wyświetleń: 639
 389. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Roboty dodatkowe przy zadaniu pn.: Kanalizacja sanitarna Solarni i części Dziergowic wraz z rurociągiem tłocznym do oczyszczalni w ZA Kędzierzyn
  Wyświetleń: 638
 390. Stawki podatkowe obowiązujące w 2010r.
  Wyświetleń: 638
 391. Zarządzenia Wójta wydane w 2009r.
  Wyświetleń: 638
 392. Spis formularzy A - karty informacyjne dla: wniosków o wydanie decyzji, wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosków o ustalenie programu dostosowawczego
  Wyświetleń: 637
 393. I Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 25.02.2014r.
  Wyświetleń: 636
 394. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 r.
  Wyświetleń: 636
 395. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 18.03.2014 r.
  Wyświetleń: 636
 396. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2004r.
  Wyświetleń: 636
 397. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
  Wyświetleń: 636
 398. uchwały podatkowe obowiązujące w 2012r.
  Wyświetleń: 636
 399. Ogłoszenie o wyborze oferty Przedłużenie sieci wodociągowej w Brzeźcach, ul. Kwiatowa
  Wyświetleń: 635
 400. Oświadczenia majątkowe złożone przez radnych w 2012r.
  Wyświetleń: 634
 401. Remont pokrycia dachowego wraz z wymianą orynnowania i obróbek blacharskich na budynku Urzędu Gminy w Bierawie
  Wyświetleń: 634
 402. System monitoringu wizyjnego w ramach projektu Gmina Bierawa dziś i jutro bezpieczna
  Wyświetleń: 633
 403. Uchwały z X sesji Rady Gminy z 19 października 2015 r.
  Wyświetleń: 633
 404. Konkurs ofert na wybór dziennych opiekunów sprawujących opieke nad dziećmi do lat trzech
  Wyświetleń: 631
 405. OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwziecia na środowisko Rozbudowa drogi wewnętrznej, dojazdowej do gruntów rolnych Bierawa - Lubieszów
  Wyświetleń: 628
 406. uchwały z III sesji Rady Gminy z 29 grudnia 2014r.
  Wyświetleń: 628
 407. Ogłoszenie o zamówieniu Nadzór inwestorski dla zadania pn. Kanalizacja bytowa - etap I w Dziergowicach
  Wyświetleń: 627
 408. Budżet Gminy Bierawa na 2006r.
  Wyświetleń: 626
 409. Ogłoszenie drugiego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 626
 410. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w Dziergowicach
  Wyświetleń: 626
 411. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 625
 412. Spis formularzy B - 2007 r.
  Wyświetleń: 624
 413. uchwały z XI Sesji Rady Gminy z dnia 16 września 2003r.
  Wyświetleń: 623
 414. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005r.
  Wyświetleń: 622
 415. Regulamin Organizacji Wewnętrznej GCKiR
  Wyświetleń: 620
 416. Zarządzenia Wójta Gminy wydane od dnia 09 grudnia 2010r. i w 2011r.
  Wyświetleń: 620
 417. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania z zakresu mniejszości narodowych
  Wyświetleń: 619
 418. Konkurs ofert na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Bierawie z oddziałami zamiejscowymi
  Wyświetleń: 618
 419. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania z zakresu ochrony zdrowia
  Wyświetleń: 617
 420. Informacja o podziale Gminy na okręgi wyborcze oraz obwody głosowania
  Wyświetleń: 616
 421. Konkurs ofert na wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi do lat trzech
  Wyświetleń: 616
 422. Ogłoszenie o wyłożeniu spisu inwentaryzacyjnego do publicznego wglądu
  Wyświetleń: 616
 423. Ogłoszenie o zamówieniu
  Wyświetleń: 616
 424. uchwały z XXII Sesji Rady Gminy z dnia 05 sierpnia 2004r.
  Wyświetleń: 616
 425. uchwały z XLVI sesji Rady Gminy z 29.06.2010r.
  Wyświetleń: 614
 426. Oświadczenia majątkowe złożone przez radnych w 2013 roku
  Wyświetleń: 612
 427. Zarządzenie nr 653/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
  Wyświetleń: 612
 428. Konkurs ofert na wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi do lat trzech
  Wyświetleń: 611
 429. Informacja o wyborze oferty Remont Domu Kultury w Starej Kuźni
  Wyświetleń: 610
 430. OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwziecia na środowisko Rozbudowa drogi wewnętrznej, dojazdowej do gruntów rolnych w Dziergowicach.
  Wyświetleń: 610
 431. uchwały podatkowe obowiązujące w 2013r.
  Wyświetleń: 610
 432. Uchwały z XIII sesji Rady Gminy z dnia 25 stycznia 2016 r.
  Wyświetleń: 610
 433. uchwały z XV sesji Rady Gminy z 30 listopada 2011r.
  Wyświetleń: 610
 434. Informacja dla podmiotów gospodarczych nt. możliwości skorzystania z pomocy prawnej
  Wyświetleń: 609
 435. uchwały z XII Sesji Rady Gminy z dnia 26 września 2003r.
  Wyświetleń: 609
 436. Wybory ławników sądowych na kadencję 2011-2014
  Wyświetleń: 609
 437. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych segment A i B w zabudowie bliźniaczej - mieszkania socjalne, budowa zjazdu z ulicy Dąbrowy, budowa dojazdu, parkingu i chodnika w Bierawie
  Wyświetleń: 608
 438. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Koźlu w ramach programu Radosna Szkoła - zaprojektuj i wybuduj
  Wyświetleń: 606
 439. Budżet Gminy na rok 2009
  Wyświetleń: 605
 440. uchwały z XIX Sesji Rady Gminy z dnia 26 kwietnia 2004r.
  Wyświetleń: 605
 441. uchwały z XLII Sesji Rady Gminy z dnia 27 marca 2006r.
  Wyświetleń: 604
 442. uchwały z XXXIX sesji Rady Gminy z 27 listopada 2013r.
  Wyświetleń: 603
 443. Wykaz danych o dokumentach zawierających informcje o środowisku i jego ochronie w 2015 r.
  Wyświetleń: 603
 444. Spis formularzy B - 2010
  Wyświetleń: 602
 445. Zarządzenie nr 628/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Korzonku obręb Grabówka oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 601
 446. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 600
 447. uchwały z XXVI Sesji Rady Gminy z dnia 25 listopada 2004 r.
  Wyświetleń: 600
 448. Zarządzenie nr 613/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i oddania w najem
  Wyświetleń: 600
 449. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Usługa oświetleniowa na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 597
 450. Zawiadomienie RDOŚ w sprawie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Przebudowa istniejącej linii WN 110 kV Kedzierzyn-Kuźnia Raciborska
  Wyświetleń: 597
 451. Ogłoszenie o zamówieniu Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 596
 452. Zarządzenie nr 664/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 594
 453. Ogłoszenie o wyłożeniu spisu inwentaryzacyjnego do publicznego wglądu
  Wyświetleń: 593
 454. uchwały z X sesji Rady Gminy z 11 sierpnia 2011r.
  Wyświetleń: 593
 455. Zarządzenie nr 347/2013 w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Bierawie
  Wyświetleń: 592
 456. Druga tura wyborów 26 listopada 2006r.
  Wyświetleń: 591
 457. uchwały z XXVII Sesji Rady Gminy z dnia 10 grudnia 2004 r.
  Wyświetleń: 591
 458. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 590
 459. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Roboty dodatkowe przy zadaniu pn.: Kanalizacja bytowa - etap I w Dziergowicach
  Wyświetleń: 590
 460. Zarządzenie nr 634/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 590
 461. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 589
 462. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert z zakresu ochrony zdrowia
  Wyświetleń: 589
 463. Ogłoszenie o zamówieniu
  Wyświetleń: 588
 464. Zarządzenie nr 630/2014 w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Brzeźcach, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 588
 465. Obwieszczenie - przedłużenie terminu załatwienia sprawy
  Wyświetleń: 587
 466. Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa używanego autobusu dla potrzeb Urzędu Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 587
 467. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Kanalizacja sanitarna Solarni i części Dziergowic wraz z rurociągiem tłocznym do oczyszczalni w ZA Kędzierzyn
  Wyświetleń: 586
 468. uchwały z XXX Sesji Rady Gminy z dnia 28 lutego 2005r.
  Wyświetleń: 586
 469. uchwały z XXXIV Sesji Rady Gminy z dnia 22 sierpnia 2005r.
  Wyświetleń: 586
 470. Budżet Gminy Bierawa na rok 2014 wraz z opiniami
  Wyświetleń: 584
 471. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Ortowice.
  Wyświetleń: 584
 472. uchwały z XIV Sesji Rady Gminy z dnia 02 grudnia 2003r.
  Wyświetleń: 583
 473. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2011 - 2014 wraz z opinią
  Wyświetleń: 583
 474. OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu mpzp dla terenów położonych w sołectwach Bierawa i Lubieszów.
  Wyświetleń: 582
 475. Ogłoszenie o zamówieniu Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Dwujęzycznych w Solarni
  Wyświetleń: 582
 476. Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Rozbudowa drogi wewnętrznej, dojazdowej do gruntów rolnych w Dziergowicach
  Wyświetleń: 582
 477. OBWIESZCZENIE o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa
  Wyświetleń: 579
 478. Ogłoszenie o zamówieniu Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w Dziergowicach
  Wyświetleń: 579
 479. Zarządzenia Wójta Gminy wydane w 2017 r.
  Wyświetleń: 579
 480. Ogłoszenie o zamówieniu Remont poprzez przebudowę nawierzchni jezdni i przebudowę chodnika na drodze gminnej - ulicy Gliwickiej w Brzeźcach w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu
  Wyświetleń: 577
 481. Uchwały z XI sesji Rady Gminy z 30 listopada 2015 r.
  Wyświetleń: 576
 482. uchwały z XIII Sesji Rady Gminy z dnia 24 października 2003r.
  Wyświetleń: 576
 483. Ogłoszenie o zamówieniu Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bierawie, działki nr 459 i 463/2
  Wyświetleń: 575
 484. Informacja o wyborze oferty Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Dwujęzycznych w Solarni w ramach programu Radosna Szkoła - zaprojektuj i wybuduj
  Wyświetleń: 574
 485. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 14.01.2014r.
  Wyświetleń: 574
 486. Postanowienie przedłużające ważność decyzji środowiskowej z dnia 22.10.2009r. oraz o etapowości inwestycji.
  Wyświetleń: 574
 487. uchwały z XLIV sesji Rady Gminy z 27 kwietnia 2010r.
  Wyświetleń: 574
 488. uchwały z XXIII Sesji Rady Gminy z dnia 10 września 2004r.
  Wyświetleń: 573
 489. uchwały z XXXIX Sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2005r.
  Wyświetleń: 573
 490. Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na rzecz Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 572
 491. uchwały z XLIII Sesji Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2006r.
  Wyświetleń: 572
 492. uchwały z XXII sesji Rady Gminy z 21 kwietnia 2008r.
  Wyświetleń: 572
 493. uchwały z XXV Sesji Rady Gminy z dnia 22 października 2004 r.
  Wyświetleń: 572
 494. Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante Usługa oświetleniowa na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 571
 495. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Droga gminna do terenów inwestycyjnych w miejscowości Stare Koźle
  Wyświetleń: 571
 496. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w granicach udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego położonych w sołectwach Bierawa i Lubieszów
  Wyświetleń: 570
 497. Zarządzenie nr 2 / 2005
  Wyświetleń: 570
 498. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 roku
  Wyświetleń: 569
 499. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2012r.
  Wyświetleń: 568
 500. uchwały z XLI Sesji Rady Gminy z dnia 10 lutego 2006r.
  Wyświetleń: 567
 501. Informacja o wyborze oferty Przebudowa drogi gminnej 108166 O ul. Wodna w Dziergowicach w celu poprawy bezpieczeństwa i podniesienia parametrów użytkowych
  Wyświetleń: 566
 502. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu mniejszości narodowych
  Wyświetleń: 565
 503. uchwały z XLIX sesji Rady Gminy z 27 września 2010r.
  Wyświetleń: 564
 504. uchwały z XXIV Sesji Rady Gminy z dnia 29 września 2004r.
  Wyświetleń: 564
 505. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2011 zadań z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych
  Wyświetleń: 562
 506. Ogłoszenie o zamówieniu Przedłużenie sieci wodociągowej w Bierawie, ul. Cicha i Jana Pawła II
  Wyświetleń: 561
 507. Zarządzenie nr 361/2013 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Dziergowiach, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 560
 508. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Dziergowice
  Wyświetleń: 559
 509. uchwały z XV Sesji Rady Gminy z dnia 22 grudnia 2003r.
  Wyświetleń: 559
 510. uchwały z VII sesji Rady Gminy z 31 marca 2011r.
  Wyświetleń: 558
 511. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej w Brzeźcach, ul. Kwiatowa
  Wyświetleń: 557
 512. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 557
 513. Konkurs ofert na wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi do lat trzech
  Wyświetleń: 556
 514. uchwały z II sesji Rady Gminy z 8 grudnia 2014r.
  Wyświetleń: 556
 515. uchwały z XXXII Sesji Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2005r.
  Wyświetleń: 554
 516. Oświadczenia o stanie majątkowym złożone przez pracowników samorządowych w 2011r.
  Wyświetleń: 553
 517. uchwały podatkowe obowiązujące w 2014 roku
  Wyświetleń: 552
 518. Uchwały z IX Sesji Rady Gminy z 21 maja 2007r.
  Wyświetleń: 552
 519. Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Rozbudowa drogi wewnętrznej, dojazdowej do gruntów rolnych Bierawa - Lubieszów
  Wyświetleń: 552
 520. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 5.02.2014r.
  Wyświetleń: 551
 521. Ogłoszenie o wyborze oferty Przebudowa drogi transportu rolnego Bierawa – Piskorzowiec – powódź 2010 r.
  Wyświetleń: 551
 522. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora świadczeń zdrowotnych w 2013 roku
  Wyświetleń: 546
 523. Oświadczenia o stanie majątkowym złożone przez pracowników samorządowych w 2013 roku
  Wyświetleń: 546
 524. Informacja o wyborze oferty
  Wyświetleń: 543
 525. Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej strefy przemysłowej 3 w Bierawie
  Wyświetleń: 543
 526. Spis formularzy A - 2008
  Wyświetleń: 543
 527. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie wszczęcia postępowania
  Wyświetleń: 541
 528. uchwały z XXIX sesji Rady Gminy z 08 grudnia 2008r.
  Wyświetleń: 539
 529. Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych w 2016 r.
  Wyświetleń: 536
 530. Ogłoszenie o wyborze oferty Remont budynku przedszkola w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 533
 531. uchwały z XL sesji Rady Gminy z 21 grudnia 2009r.
  Wyświetleń: 533
 532. Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy
  Wyświetleń: 532
 533. Oświadczenia o stanie majątkowym złożone przez pracowników samorządowych w 2016 r.
  Wyświetleń: 529
 534. Zarządzenie nr 372/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
  Wyświetleń: 527
 535. Zarządzenie nr 605/2014 w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Lubieszowie
  Wyświetleń: 527
 536. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi gminnej 108166 O ul. Wodna w Dziergowicach w celu poprawy bezpieczeństwa i podniesienia parametrów użytkowych
  Wyświetleń: 526
 537. uchwały z 42 sesji Rady Gminy z 05 marca 2010r.
  Wyświetleń: 526
 538. uchwały z IV sesji Rady Gminy z 16 lutego 2015 r.
  Wyświetleń: 526
 539. Zarządzenie nr 624/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
  Wyświetleń: 525
 540. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005r.
  Wyświetleń: 524
 541. uchwały z I sesji Rady Gminy kadencji 2014-2018 w dniu 28 listopada 2014r.
  Wyświetleń: 524
 542. uchwały z XVI Sesji Rady Gminy z dnia 16 lutego 2004r.
  Wyświetleń: 524
 543. Budżet Gminy Bierawa na rok 2013 wraz z opiniami
  Wyświetleń: 523
 544. Budżet Gminy na rok 2010
  Wyświetleń: 521
 545. Uchwały z XV Sesji Rady Gminy z 26 listopada 2007r.
  Wyświetleń: 521
 546. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadań z zakresu ochrony zdrowia
  Wyświetleń: 519
 547. Oświadczenia majątkowe złożone przez radnych w 2014r.
  Wyświetleń: 518
 548. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok
  Wyświetleń: 516
 549. Konsultacje projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok
  Wyświetleń: 515
 550. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2011 z zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 515
 551. ZARZĄDZENIE DYREKTORA nr 4/2006 z dnia 27 listopad 2006
  Wyświetleń: 515
 552. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa drogi gminnej 108166 O ul. Wodna w Dziergowicach w celu poprawy bezpieczeństwa i podniesienia parametrów użytkowych
  Wyświetleń: 514
 553. Budżet Gminy na rok 2008
  Wyświetleń: 513
 554. Ogłoszenie o wyborze oferty Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 513
 555. Uchwały z I Sesji Rady Gminy z dnia 27 XI 2006r. kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 512
 556. uchwały z XLIX sesji Rady Gminy z 27 października 2014 r.
  Wyświetleń: 512
 557. uchwały z XXI sesji Rady Gminy z 11 marca 2008r.
  Wyświetleń: 512
 558. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie z zakresu kultury fizycznej w I półroczu 2016 r.
  Wyświetleń: 511
 559. Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
  Wyświetleń: 510
 560. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia System monitoringu wizyjnego w ramach projektu Gmina Bierawa dziś i jutro bezpieczna
  Wyświetleń: 509
 561. uchwały z XVIII Sesji Rady Gminy z dnia 23 marca 2004r.
  Wyświetleń: 509
 562. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 507
 563. uchwały z XLIII sesji Rady Gminy z dnia 8 i 13 maja 2014r.
  Wyświetleń: 507
 564. uchwały z XLVII sesji Rady Gminy z 1 września 2014 r.
  Wyświetleń: 507
 565. uchwały z XXII sesji Rady Gminy z 18 czerwca 2012r.
  Wyświetleń: 507
 566. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 506
 567. Spis formularzy E - 2008r.
  Wyświetleń: 506
 568. Budżet Gminy Bierawa na rok 2007
  Wyświetleń: 505
 569. uchwały z VIII Sesji Rady Gminy z 20 kwietnia 2007r.
  Wyświetleń: 504
 570. Ogłoszenie o wyborze oferty Odwiert otworu studziennego awaryjnego nr R ujęcia wód podziemnych w Korzonku
  Wyświetleń: 503
 571. uchwały z XXVIII Sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2004r.
  Wyświetleń: 503
 572. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora świadczenia zdrowotnego w 2016 r.
  Wyświetleń: 502
 573. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia w 2016 r.
  Wyświetleń: 502
 574. uchwały z XLV sesji Rady Gminy z 25 czerwca 2014r.
  Wyświetleń: 502
 575. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przedłużenie sieci wodociągowej w Brzeźcach, ul. Kwiatowa
  Wyświetleń: 501
 576. uchwały z XXV sesji Rady Gminy z 18 sierpnia 2008r.
  Wyświetleń: 501
 577. Zarządzenie nr 448/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
  Wyświetleń: 501
 578. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 500
 579. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 500
 580. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007r.
  Wyświetleń: 500
 581. Zarządzenie nr 437/2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Grabówka oraz zatwierdzenia o ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 500
 582. Uchwały z XI Sesji Rady Gminy z 12 lipca 2007r.
  Wyświetleń: 499
 583. uchwały z XLVII sesji Rady Gminy z 29 września 2014 r.
  Wyświetleń: 499
 584. Zarządzenie nr 603/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 499
 585. Uchwały z XLVII Sesji Rady Gminy z dnia 25 października 2006r.
  Wyświetleń: 498
 586. Ogłoszenie o zamówieniu Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej w Brzeźcach, ul. Kwiatowa
  Wyświetleń: 497
 587. Uchwały z II Sesji Rady Gminy z 06 grudnia 2006r.
  Wyświetleń: 497
 588. Zarządzenie nr 472/2013 w sprawie ogłoszenia nieruchomości przeznaczonej do użyczenia
  Wyświetleń: 497
 589. uchwały z XXIX Sesji Rady Gminy z dnia 24 stycznia 2005r.
  Wyświetleń: 496
 590. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o odstąpieniu od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 495
 591. Ogłoszenie o zamówieniu Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 495
 592. uchwały z XXXVI Sesji Rady Gminy z 27 października 2005r.
  Wyświetleń: 495
 593. uchwały z VI sesji Rady Gminy z 01 marca 2011r.
  Wyświetleń: 495
 594. uchwały z XL Sesji Rady Gminy Bierawa z dnia 19 stycznia 2006r.
  Wyświetleń: 495
 595. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008r.
  Wyświetleń: 494
 596. Obwieszczenie o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Dziergowice
  Wyświetleń: 493
 597. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Remont nawierzchni boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Publicznym Gimnazjum w Bierawie
  Wyświetleń: 493
 598. uchwały z XII sesji Rady Gminy z 12 października 2011r.
  Wyświetleń: 493
 599. uchwały z XXIII sesji Rady Gminy z 10 sierpnia 2012r.
  Wyświetleń: 493
 600. Zarządzenie nr 532/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 493
 601. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 492
 602. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Bierawa za 2010r.
  Wyświetleń: 492
 603. uchwały z XL sesji Rady Gminy z 20 grudnia 2013r.
  Wyświetleń: 492
 604. Zarządzenie nr 342/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 492
 605. uchwały z III sesji Rady Gminy z 22 grudnia 2010r.
  Wyświetleń: 491
 606. uchwały z 50 sesji Rady Gminy z 14 listopada 2014 r.
  Wyświetleń: 490
 607. Zarządzenie nr 513/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Starym Koźlu i Starej Kuźni oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 490
 608. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 489
 609. uchwała z XLIV sesji Rady Gminy z dnia 2 czerwca 2014r.
  Wyświetleń: 489
 610. uchwały z VIII sesji Rady Gminy z 29 kwietnia 2011r.
  Wyświetleń: 489
 611. uchwały z XX Sesji Rady Gminy z dnia 18 czerwca 2004r.
  Wyświetleń: 489
 612. uchwały z XXXVII Sesji Rady Gminy z 29 listopada 2005r.
  Wyświetleń: 489
 613. uchwały z XXXVIII Sesji Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2005r.
  Wyświetleń: 489
 614. Zarządzenie nr 536/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziału w nieruchomości położonej w Starym Koźlu oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu udziału w nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 489
 615. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przedłużenie sieci wodociągowej w Bierawie, ul. Cicha i Jana Pawła II
  Wyświetleń: 488
 616. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2011 zadań z zakresu ochrony zdrowia
  Wyświetleń: 488
 617. Postanowienie o braku potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia: Budowa kanałów zbiorczych do zbierania ścieków bytowych z I etapu skanalizowania wsi Dziergwoice
  Wyświetleń: 488
 618. uchwały z 41 sesji Rady Gminy z 01 lutego 2010r.
  Wyświetleń: 488
 619. Uchwały z IV Sesji Rady Gminy z 28 grudnia 2006r.
  Wyświetleń: 488
 620. Zarządzenie nr 341/2013 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
  Wyświetleń: 488
 621. uchwały z XLVI Sesji Rady Gminy z dnia 01 września 2006r.
  Wyświetleń: 487
 622. uchwały z XXI Sesji Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2004r.
  Wyświetleń: 487
 623. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2013 zadań z zakresu ochrony zdrowia
  Wyświetleń: 486
 624. Postanowienie o braku potrzeby sporządzenia raportu dla budowy rurociągu tranzytowego z Ortowic
  Wyświetleń: 486
 625. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2011r.
  Wyświetleń: 486
 626. uchwały z XXXIII sesji Rady Gminy z 18 lipca 2013r.
  Wyświetleń: 486
 627. Budżet Gminy na rok 2011 wraz z opiniami
  Wyświetleń: 485
 628. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert z zakresu ochrony zdrowia i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 485
 629. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006r.
  Wyświetleń: 485
 630. Uchwały z XIII Sesji Rady Gminy z 27 września 2007r.
  Wyświetleń: 485
 631. uchwały z XLV Sesji Rady Gminy z dnia 11 sierpnia 2006r.
  Wyświetleń: 485
 632. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Dwujęzycznych w Solarni w ramach programu Radosna Szkoła - zaprojektuj i wybuduj
  Wyświetleń: 484
 633. uchwały z V sesji Rady Gminy z 31 stycznia 2011r.
  Wyświetleń: 484
 634. Zarządzenie nr 560/2014 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Starej Kuźni, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 484
 635. Ogłoszenie o zamówieniu Odwiert otworu studziennego, awaryjnego nr R ujęcia wód podziemnych w Korzonku
  Wyświetleń: 483
 636. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2013 zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 483
 637. uchwały z XXXV sesji Rady Gminy z 12 września 2013r.
  Wyświetleń: 483
 638. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w 2012 r.
  Wyświetleń: 483
 639. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r.
  Wyświetleń: 482
 640. uchwały z XXIX sesji Rady Gminy z 15 lutego 2013r.
  Wyświetleń: 482
 641. Zarządzenie nr 515/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Starym Koźlu oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 482
 642. Ogłoszenie o konkursie
  Wyświetleń: 481
 643. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania z zakresu mniejszości narodowych w 2012 r.
  Wyświetleń: 481
 644. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 2011
  Wyświetleń: 481
 645. Zarządzenie nr 545/2014 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych na mienie gminy
  Wyświetleń: 481
 646. Informacja o wyborze oferty Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bierawie, działki nr 759/1, 759/2, 765/2, 755
  Wyświetleń: 480
 647. Ogłosznie o udzieleniu zamówienia Remont i modernizacja Domu Kultury w Dziergowicach
  Wyświetleń: 480
 648. Uchwały z XII Sesji Rady Gminy z 03 września 2007r.
  Wyświetleń: 480
 649. uchwały z XX sesji Rady Gminy z 22 marca 2012r.
  Wyświetleń: 480
 650. uchwały z XXVII sesji Rady Gminy z 12 listopada 2008r.
  Wyświetleń: 479
 651. Zarządzenie nr 346/2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Bierawie oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 479
 652. Zarządzenie nr 353/2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości ora zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu tych nieruchomości
  Wyświetleń: 479
 653. Zarządzenie nr 548/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 479
 654. Informacja o wyborze oferty Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2014/2015 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 478
 655. uchwały z XXXVI sesji Rady Gminy z 30 września 2013r.
  Wyświetleń: 478
 656. Zarządzenie nr 370/2013 w sprawie wykazu nieruchomości do dzierżawy
  Wyświetleń: 478
 657. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg gminnych do terenów inwestycyjnych w miejscowości Bierawa
  Wyświetleń: 477
 658. Ogłoszenie o zamówieniu Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Dwujęzycznych w Solarni w ramach programu Radosna Szkoła - zaprojektuj i wybuduj
  Wyświetleń: 477
 659. uchwały z XVI sesji Rady Gminy z 12 grudnia 2007r.
  Wyświetleń: 477
 660. uchwały z XXIII sesji Rady Gminy z 02 czerwca 2008r.
  Wyświetleń: 477
 661. uchwały z XXXIV sesji Rady Gminy z 5 sierpnia 2013r.
  Wyświetleń: 477
 662. uchwały z XXXV Sesji Rady Gminy z dnia 16 września 2005r.
  Wyświetleń: 477
 663. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Dostawa sprzętu komputerowego oraz świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu w ramach projektu pn.: Połączeni cyfrowo w Gminie Bierawa
  Wyświetleń: 477
 664. uchwały z VII Sesji Rady Gminy z 30 marca 2007r.
  Wyświetleń: 476
 665. uchwały z XLV sesji Rady Gminy z 19.05.2010r.
  Wyświetleń: 476
 666. Zarządzenie nr 343/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
  Wyświetleń: 476
 667. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Dziergowice
  Wyświetleń: 475
 668. Uchwały z XLIV Sesji Rady Gminy z dnia 26.06.2006 r.
  Wyświetleń: 475
 669. uchwały z XXX sesji Rady Gminy z 19 grudnia 2008r.
  Wyświetleń: 475
 670. Budżet Gminy Bierawa na rok 2012 wraz z opiniami
  Wyświetleń: 474
 671. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa zakup i montaż wyposażenia pozostałe wyposażenie
  Wyświetleń: 474
 672. Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w I półroczu 2016 roku
  Wyświetleń: 474
 673. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania z zakresu ochrony zdrowia i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 474
 674. Zarządzenie nr 471/2013 w sprawie ogłoszenia trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starej Kuźni, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 474
 675. Zarządzenie nr 512/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Lubieszowie oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 474
 676. Uchwały z III Sesji Rady Gminy z 11 grudnia 2006r.
  Wyświetleń: 473
 677. uchwały z L/10 sesji Rady Gminy z 20 października 2010r.
  Wyświetleń: 473
 678. Zarządzenie nr 505/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Bierawie oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 473
 679. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007r.
  Wyświetleń: 472
 680. Informacja o wyborze oferty Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bierawie, działki nr 459 i 463/2
  Wyświetleń: 472
 681. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nadzór inwestorski dla zadania pn. Kanalizacja sanitarna Solarni i części Dziergowic wraz z rurociągiem tłocznym do oczyszczalni w ZA Kędzierzyn
  Wyświetleń: 472
 682. uchwały z XLI sesji Rady Gminy z 29 stycznia 2014 r.
  Wyświetleń: 472
 683. Zarządzenie nr 585/2014 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na spredaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Brzeźcach, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 472
 684. Ogłoszenie o aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 471
 685. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lubieszów - Bierawa
  Wyświetleń: 471
 686. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych
  Wyświetleń: 471
 687. Przedłużenie rozdzielczej sieci wodociągowej w Lubieszowie, ulica Leśna
  Wyświetleń: 471
 688. uchwały z XIX sesji Rady Gminy z 15 lutego 2012r.
  Wyświetleń: 471
 689. uchwały z XXI sesji Rady Gminy z 18 kwietnia 2012r.
  Wyświetleń: 471
 690. Zarządzenie nr 383/2013 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych na mienie gminy
  Wyświetleń: 471
 691. Zarządzenie nr 459/2013 w sprawie nieodpłatnego nabycie nieruchomości na mienie gminy
  Wyświetleń: 471
 692. Zarządzenie nr 479/2013 w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierawie, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 471
 693. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półorcze 2011r.
  Wyświetleń: 470
 694. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku Kotlarnia - Goszyce
  Wyświetleń: 470
 695. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odwiert otworu studziennego, awaryjnego nr R ujęcia wód podziemnych w Korzonk
  Wyświetleń: 470
 696. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brzeźcach, działki nr 95 i 135
  Wyświetleń: 470
 697. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Remont pokrycia dachowego wraz z wymianą orynnowania i obróbek blacharskich na budynku Urzędu Gminy w Bierawie
  Wyświetleń: 470
 698. uchwały z XVIII sesji Rady Gminy z 14 stycznia 2008r.
  Wyświetleń: 470
 699. uchwały z XXXIII sesji Rady Gminy z 30 kwietnia 2009r.
  Wyświetleń: 470
 700. Obwieszczenie o przyjęciu dokumnetu pn. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu przeznaczonego pod budowę gazociągu średniego ciśnienia Sośnicowice - Bierawa
  Wyświetleń: 469
 701. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sołectwach Bierawa i Lubieszów
  Wyświetleń: 469
 702. Ogłoszenie o zamówieniu emont Domu Kultury w Starej Kuźni
  Wyświetleń: 468
 703. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bierawie, działki nr 759/1, 759/2, 765/2, 755
  Wyświetleń: 468
 704. uchwały z XXXIV sesji Rady Gminy z 21 maja 2009r.
  Wyświetleń: 468
 705. uchwały z XXXVI sesji Rady Gminy z 13 sierpnia 2009r.
  Wyświetleń: 468
 706. Zarządzenie nr 619/2014m w sprawie ogłoszenia pierwszych ustnych przetargów ograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Bierawie, stanowiących własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 468
 707. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - droga wojewódzka nr 408 w m. Stare Koźle
  Wyświetleń: 468
 708. Informacja o wyborze oferty Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej w Brzeźcach, ul. Kwiatowa
  Wyświetleń: 467
 709. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 467
 710. Obwieszczenie Starosty Kędzierzyńsko - Kozielskiego o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 467
 711. uchwały z XVI sesji Rady Gminy z 12 grudnia 2011r.
  Wyświetleń: 467
 712. uchwały z XXIV sesji Rady Gminy z 24 września 2012r.
  Wyświetleń: 467
 713. Zarządzenie nr 449/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 467
 714. Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu pownownego postępowania
  Wyświetleń: 466
 715. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bierawie, działki nr 459 i 463/2
  Wyświetleń: 466
 716. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dziergowicach w ramach programu Radosna Szkoła
  Wyświetleń: 466
 717. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Urzędu Gminy Bierawa na sezon grzewczy 2013/2014
  Wyświetleń: 466
 718. uchwały z XVII sesji Rady Gminy z 27 grudnia 2011r.
  Wyświetleń: 466
 719. Zarządzenie nr 364/2013 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starej Kuźni, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 466
 720. Zarządzenie nr 416/2013 w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w Korzonku obręb Grabówka, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 466
 721. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Kotlarnia
  Wyświetleń: 465
 722. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bierawie, działki nr 759/1, 759/2, 765/2, 755
  Wyświetleń: 465
 723. Zarządzenie nr 490/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 465
 724. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej - IRZP.6220.1.2014
  Wyświetleń: 465
 725. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2011r.
  Wyświetleń: 464
 726. Informacja o wyborze oferty Dostawa sprzętu komputerowego oraz świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu w ramach projektu pn.: Połączeni cyfrowo w Gminie Bierawa
  Wyświetleń: 464
 727. Informacja o wyborze oferty Remont i modernizacja Domu Kultury w Dziergowicach
  Wyświetleń: 464
 728. Obwieszczenie - odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsiewzięcia Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubieszów
  Wyświetleń: 464
 729. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brzeźcach, działki nr 95 i 135
  Wyświetleń: 464
 730. Sprawozdania dotyczące udziału Gminy Bierawa w akcji społecznej Przejrzysta Polska
  Wyświetleń: 464
 731. Zarządzenie nr 332/2013 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Dziergowicach, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 464
 732. Oświadczenia majątkowe złożone przez radnych i Wójta w związku z upływem kadencji w 2014 r.
  Wyświetleń: 463
 733. uchwały z LI sesji Rady Gminy z 10 listopada 2010r.
  Wyświetleń: 463
 734. Zarządzenie nr 345/2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej położonej w Korzonku oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 463
 735. Zarządzenie nr 415/2013 w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starej Kuźni, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 463
 736. OBWIESZCZENIE o przyjęciu w dniu 12 września 2011 roku uchwały w sprawie mpzp gminy Bierawa dla poszczególnych sołectw.
  Wyświetleń: 462
 737. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odprowadzenie ścieków przemysłowych z gminnego składowiska odpadów komunalnych w Grabówce
  Wyświetleń: 462
 738. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2014/2015 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 462
 739. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadania z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych
  Wyświetleń: 462
 740. Zarządzenie nr 362/2013 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w Korzonku obręb Grabówka, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 462
 741. Zarządzenie nr 387/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 462
 742. Zarządzenie nr 491/2014 w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Dziergowicach, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 462
 743. Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej dla Budowy drogi dojazdowej do obszaru inwestycyjnego w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 461
 744. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji środowiskowej - Budowa węzła betoniarskiego w Bierawie.
  Wyświetleń: 461
 745. Ogłoszenie o zamówieniu Przedłużenie sieci wodociągowej w Brzeźcach, ul. Kwiatowa
  Wyświetleń: 461
 746. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych w 2016 r.
  Wyświetleń: 461
 747. Ogłoszenie o wyborze oferty Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Dwujęzycznych w Solarni
  Wyświetleń: 460
 748. Ogłoszenie o wyborze oferty Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Stare Koźle – Bierawa
  Wyświetleń: 460
 749. Ogłoszenie o zamówieniu Remont nawierzchni boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Publicznym Gimnazjum w Bierawie
  Wyświetleń: 460
 750. uchwały z XXVIII sesji Rady Gminy z 28 grudnia 2012r.
  Wyświetleń: 460
 751. uchwały z XXXII sesji Rady Gminy z 26 marca 2009r.
  Wyświetleń: 460
 752. Zarządzenie nr 255/2013 w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Dziergowicach, stanowiącej własności Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 460
 753. Zarządzenie nr 470/2013 w sprawie ogłoszenia trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starej Kuźni, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 460
 754. Zarządzenie nr 588/2014 w sprawie ogłoszenia pierwszych ustnych przetargów nieograniczonych na wynajem pomieszczeń użytkowych w Dziergowicach
  Wyświetleń: 460
 755. Zarządzenie nr 592/2014 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na wynajem pomieszczeń użytkowych w Dziergowicach
  Wyświetleń: 460
 756. uchwały z XLVIII sesji Rady Gminy z 31 sierpnia 2010r.
  Wyświetleń: 459
 757. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 459
 758. Droga gminna do terenów inwestycyjnych w miejscowości Stare Koźle
  Wyświetleń: 458
 759. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010r.
  Wyświetleń: 458
 760. Informacja o wyborze oferty Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dziergowicach i Lubieszowie
  Wyświetleń: 458
 761. Obwieszczenie o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 458
 762. Uchwały z X Sesji Rady Gminy z 28 czerwca 2007r.
  Wyświetleń: 458
 763. uchwały z XXXVIII sesji Rady Gminy z 22 października 2009r.
  Wyświetleń: 458
 764. Informacja o wyborze oferty Przedłużenie sieci wodociągowej w Bierawie, ul. Cicha j Jana Pawła II
  Wyświetleń: 457
 765. Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie wyrobiska eksploatującego kruszywo naturalne ze złoża Bierawa, budowie zakładu przeróbczego i zaplecza kopalni na działce nr 1274/4 w Bierawie
  Wyświetleń: 457
 766. Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły i Zespołu Szkół
  Wyświetleń: 457
 767. uchwały z XXV sesji Rady Gminy z 29 października 2012r.
  Wyświetleń: 457
 768. Zarządzenie nr 417/2013 w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starej Kuźni, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 457
 769. Zarządzenie nr 586/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Starej Kuźni oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 457
 770. Zarządzenie nr 594/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych, położonych w Bierawie oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 457
 771. Informacja o wyborze oferty Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Urzędu Gminy Bierawa na sezon grzewczy 2013/2014
  Wyświetleń: 456
 772. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 108193 O ul. Górniczej
  Wyświetleń: 456
 773. uchwały z II sesji Rady Gminy z 08 grudnia 2010r.
  Wyświetleń: 456
 774. uchwały z XIII sesji z dnia 3 listopada 2011r. i z XIV sesji z dnia 7 listopada 2011r.
  Wyświetleń: 456
 775. Uchwały z XIV sesji Rady Gminy z 29 lutego 2016 r.
  Wyświetleń: 456
 776. uchwały z XLVII sesji Rady Gminy z 02 sierpnia 2010r.
  Wyświetleń: 456
 777. Zarządzenie nr 366/2013 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starej Kuźni, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 456
 778. Zarządzenie nr 589/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i oddania w najem
  Wyświetleń: 456
 779. Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli zewnętrznych w 2015 roku
  Wyświetleń: 455
 780. II Przetarg - Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa sprzętu komputerowego oraz świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu w ramach projektu pn.: Połączeni cyfrowo w Gminie Bierawa
  Wyświetleń: 455
 781. OBWIESZCZENIE o przyjęciu w dniu 27 września 2010 roku uchwały w sprawie mpzp gminy Bierawa dla sołectw Dziergowice i Brzeźce.
  Wyświetleń: 455
 782. uchwały z 43 sesji Rady Gminy z 30 marca 2010r.
  Wyświetleń: 455
 783. Zarządzenie nr 499/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 455
 784. Zarządzenie nr 599/2014 w sprawie odwołania pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Starej Kuźni, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 455
 785. uchwały z XXXV sesji Rady Gminy z 19 czerwca 2009r.
  Wyświetleń: 454
 786. Zarządzenie nr 390/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
  Wyświetleń: 454
 787. Informacja o wyborze oferty Remont drogi transportu rolnego w m. Brzeźce.
  Wyświetleń: 453
 788. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Ortowice
  Wyświetleń: 453
 789. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Budowa małej elektrowni wodnej na rzece Bierawce przy stopniu wodnym w km 1+680 w Bierawie
  Wyświetleń: 453
 790. Zarządzenie nr 432/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 453
 791. Zarządzenie nr 531/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 453
 792. Zarządzenie nr 555/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
  Wyświetleń: 453
 793. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 r.
  Wyświetleń: 452
 794. Informacja o udzieleniu zamówienia Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lubieszowie dz. nr 89 i nr 12
  Wyświetleń: 452
 795. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Budowa 5 domków letniskowych w Dziergowicach.
  Wyświetleń: 452
 796. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Remont drogi transportu rolnego w m. Brzeźce
  Wyświetleń: 452
 797. uchwały z XXVIII sesji Rady Gminy z 20 listopada 2008r.
  Wyświetleń: 452
 798. Zarządzenie nr 539/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej, położonej w Brzeźcach oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 452
 799. Zarządzenie nr 578/2014 w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty ceny nabycia udziału w nieruchomości położonej w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 452
 800. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półorcze 2013r.
  Wyświetleń: 451
 801. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009r.
  Wyświetleń: 451
 802. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Budowa rurociągu tranzytowego z Ortowic do oczyszczalni ścieków w Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A. wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Korzonek Wieś
  Wyświetleń: 451
 803. Ogłoszenie o wyborze oferty Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dziergowicach w ramach programu Radosna Szkoła
  Wyświetleń: 451
 804. Zarządzenie nr 374/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 451
 805. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej nr 5/14
  Wyświetleń: 450
 806. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Roboty dodatkowe przy zadaniu pn.: Kanalizacja bytowa - etap I w Dziergowicach
  Wyświetleń: 450
 807. Ogłoszenie o zamówieniu Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Koźlu w ramach programu Radosna Szkoła - zaprojektuj i wybud
  Wyświetleń: 450
 808. Uchwały z XVI sesji Rady Gminy z 10 maja 2016 r.
  Wyświetleń: 450
 809. Zarządzenie nr 360/2013 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Dziergowicach, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 450
 810. Zarządzenie nr 382/2013 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych na mienie gminy
  Wyświetleń: 450
 811. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o zmianie terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sołectwach Bierawa i Lubieszów wraz z prognozą oddziaływania na śr
  Wyświetleń: 449
 812. Zarządzenie nr 331/2013 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Dziergowicach, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 449
 813. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla poszczególnych sołectw
  Wyświetleń: 448
 814. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2013/2014 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 448
 815. Informacja o wyborze oferty Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Koźlu w ramach programu Radosna Szkoła - zaprojektuj i wybuduj
  Wyświetleń: 447
 816. OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów kopalnictwa odkrywkowego w sołectwie Bierawa i Lubieszów
  Wyświetleń: 447
 817. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji środowiskowej Budowa ulicy Sosnowej w Dziergowicach
  Wyświetleń: 447
 818. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o przyjęciu dokumentu pn. zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla planowanej budowy gazociągu
  Wyświetleń: 447
 819. uchwały z XVII sesji Rady Gminy z 28 grudnia 2007r.
  Wyświetleń: 447
 820. uchwały z XXVI sesji Rady Gminy z 24 września 2008r.
  Wyświetleń: 447
 821. Zarządzenie nr 574/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
  Wyświetleń: 447
 822. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półorcze 2012r.
  Wyświetleń: 446
 823. uchwały z XXVI sesji Rady Gminy z 26 listopada 2012r.
  Wyświetleń: 446
 824. Wszczęcie postępowania o wydanie decyzji
  Wyświetleń: 446
 825. Zarządzenie nr 540/2014 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych na mienie gminy
  Wyświetleń: 446
 826. Zarządzenie nr 593/2014 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Starej Kuźni, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 446
 827. Informacja o udzieleniu zamówienia Przedłużenie rozdzielczej sieci wodociągowej w Lubieszowie, ulica Leśna
  Wyświetleń: 445
 828. Zarządzenie nr 373/2013 w sprawie ogłoszenie pierwszego ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierawie, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 445
 829. Zarządzenie nr 568/2014 w sprawie odwołania pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starym Koźlu, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 445
 830. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przedłużenie rozdzielczej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Koźle, ul. Wierzbowa
  Wyświetleń: 444
 831. Informacja o wyborze oferty Przebudowa i remont sali gimnastycznej w Gimnazjum Publicznym w Bierawie
  Wyświetleń: 444
 832. Ogłoszenie o aktualizacji Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 444
 833. Zarządzenie nr 419/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 444
 834. Obwieszczenie informujące o wydaniu postanowienia w sprawie podjęcia postępowania
  Wyświetleń: 443
 835. OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowaniu przestrzennego Gminy Bierawa dla poszczególnych sołectw
  Wyświetleń: 443
 836. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Rozszerzenie przez Kopalnię Bierawa firmy CEMEX Polska Sp. z o.o. eksploatacji na działkach w obrębie Bierawa i Lubieszów
  Wyświetleń: 443
 837. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów
  Wyświetleń: 443
 838. uchwały z VI Sesji Rady Gminy z 15 lutego 2007r.
  Wyświetleń: 443
 839. Zarządzenie nr 365/2013 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starej Kuźni, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 443
 840. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w solectwach Bierawa i Lubieszów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 442
 841. Ogłoszenie o udzielniu zamówienia Remont Domu Kultury w Starej Kuźni
  Wyświetleń: 442
 842. Ogłoszenie o zamówieniu Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2014/2015 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 442
 843. Zarządzenie nr 330/2013 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Dziergowicach, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 442
 844. Zarządzenie nr 376/2013 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierawie, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 442
 845. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013r.
  Wyświetleń: 441
 846. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008r.
  Wyświetleń: 441
 847. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o przyjęciu dokumentu pn. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sołectwach BIerawa i Lubieszów.
  Wyświetleń: 441
 848. uchwały z I sesji Rady Gminy z 01 grudnia 2010r.
  Wyświetleń: 440
 849. uchwały z XXXI sesji Rady Gminy z 04 lutego 2009r.
  Wyświetleń: 440
 850. Zarządzenie nr 468/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
  Wyświetleń: 440
 851. Informacja o wyborze oferty System monitoringu wizyjnego w ramach projektu Gmina Bierawa dziś i jutro bezpieczna
  Wyświetleń: 439
 852. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla poszczególnycg sołectw
  Wyświetleń: 439
 853. Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa sprzętu komputerowego oraz świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu w ramach projektu pn.: Połączeni cyfrowo w Gminie Bierawa
  Wyświetleń: 439
 854. uchwały z XXXII sesji Rady Gminy z 19 czerwca 2013r.
  Wyświetleń: 439
 855. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubieszów
  Wyświetleń: 439
 856. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego oraz świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu w ramach projektu pn.: Połączeni cyfrowo w Gminie Bierawa
  Wyświetleń: 438
 857. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Remont budynku przedszkola w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 438
 858. Ogłoszenie o zamówieniu Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych segment A i B w zabudowie bliźniaczej - mieszkania socjalne, budowa zjazdu z ulicy Dąbrowy, budowa dojazdu, parkingu i chodnika w Bierawie
  Wyświetleń: 438
 859. Oświadczenia o stanie majątkowym złożone przez radnych w 2016 r.
  Wyświetleń: 438
 860. Zarządzenie nr 375/2013 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierawie, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 438
 861. Informacja o wyborze oferty Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2012/2013 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 437
 862. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla poszczególnych sołectw
  Wyświetleń: 437
 863. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy i urządzenia Pensjonatu o funkcji hotelowo-gastronomicznej w Dziergowicach
  Wyświetleń: 437
 864. Ogłoszenie o wydaniu decyzji o zewoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 437
 865. Uchwały z XIV Sesji Rady Gminy z 29 października 2007r.
  Wyświetleń: 437
 866. uchwały z XXXIX sesji Rady gminy z 23.11.2009r.
  Wyświetleń: 437
 867. Informacja o wyborze oferty Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg gminnych do terenów inwestycyjnych w miejscowości Bierawa
  Wyświetleń: 436
 868. Informacja o wyborze oferty Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2013/2014 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 436
 869. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 29 stycznia 2014r.
  Wyświetleń: 436
 870. Ogłoszenie konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 436
 871. Ogłoszenie o wyborze oferty Poprawa parametrów technicznych poprzez przebudowę drogi gminnej ul Wolności w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 436
 872. Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - IRZP.6220.6.2014
  Wyświetleń: 436
 873. Uchwały z V Sesji Rady Gminy z 23 stycznia 2007r.
  Wyświetleń: 435
 874. uchwały z XLVI sesji Rady Gminy z 18 sierpnia 2014 r.
  Wyświetleń: 435
 875. Zarządzenie nr 418/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 435
 876. Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu ponownego postępowania z udziałem społeczeństwa
  Wyświetleń: 434
 877. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji środowiskowej - Wydobywanie kopaliny z części złoża Kotlarnia-Solarnia położonego w obrębie wsi Dziergowice w gminie Bierawa
  Wyświetleń: 434
 878. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bierawa o przyjęciu dokumentu pn. zmiana studium uwarunkowań i kierunkó zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa
  Wyświetleń: 434
 879. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dziergowicach
  Wyświetleń: 434
 880. uchwały z XXXVIII sesji Rady Gminy z 21 października 2013r.
  Wyświetleń: 434
 881. Zarządzenie nr 604/2014 w sprawie ogłosenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starej Kuźni, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 434
 882. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012r.
  Wyświetleń: 433
 883. Informacja o wyborze oferty Termomodernizacja budynku i modernizacja instalacji grzewczej w domu kultury w Bierawie
  Wyświetleń: 433
 884. OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 433
 885. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeźce
  Wyświetleń: 433
 886. OBWIESZCZENIE o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu postępownia z udziałem społeczeństwa
  Wyświetleń: 432
 887. Ogłoszenie o wyborze oferty Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa zakup i montaż wyposażenia sprzęt komputerowy i multimedialny
  Wyświetleń: 432
 888. Ogłoszenie o zamówieniu Utwardzenie placu kostką brukową przy ulicy Wąskiej w miejscowości Dziergowice
  Wyświetleń: 432
 889. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję środowiskową - IRZP.6220.5.2013
  Wyświetleń: 431
 890. Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa i urządzenie Pensjonatu o funkcji hotelowo-gastronomicznej w Dziergowicach
  Wyświetleń: 431
 891. Ogłoszenie o zamówieniu Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2011/2012 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 431
 892. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lubieszowie
  Wyświetleń: 431
 893. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 431
 894. Zarządzenie nr 433/2013 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezbudowanej położonejw Dziergowicach, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 431
 895. Zarządzenie nr 566/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
  Wyświetleń: 431
 896. Informacja o udzieleniu zamówienia Remont pokrycia dachowego wraz z wymianą orynnowania i obróbek blacharskich na budynku Urzędu Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 430
 897. Informacja o wyborze oferty Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania: Kanalizacja sanitarna Solarni i części Dziergowic wraz z rurociągiem tłocznym do oczyszczalni w ZA Kędzierzyn
  Wyświetleń: 430
 898. Informacja o wyborze oferty Utwardzenie placu kostką brukową przy ulicy Wąskiej w miejscowości Dziergowice
  Wyświetleń: 430
 899. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla: budowy kanałów zbiorczych przeznaczonych do zbierania ścieków z I etapu skanalizowania wsi Dziergowice
  Wyświetleń: 430
 900. Ogłoszenie o udzieleniu zamówiania Poprawa parametrów technicznych poprzez przebudowę drogi gminnej ul Wolności w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 430
 901. OBWIESZCZENIE o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa
  Wyświetleń: 429
 902. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej Utworzenie nowego warsztatu mechanicznego w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 429
 903. OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzevy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku Kotlarnia-Goszyce
  Wyświetleń: 429
 904. Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu Przebudowa i remont sali gimnastycznej w Gimnazjum Publicznym w Bierawie
  Wyświetleń: 429
 905. Ogłoszenie o zamówieniu Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych segment A i B w zabudowie bliźniaczej - mieszkania socjalne, budowa zjazdu z ulicy Dąbrowy, budowa dojazdu, parkingu i chodnika w Bierawie
  Wyświetleń: 429
 906. Ogłoszenie o zamówieniu Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa - zakup i montaż wyposażenia - sprzęt komputerowy i multimedialny
  Wyświetleń: 429
 907. Informacja o udzieleniu zamówienia Nadzór Inwestorski dla zadania: Budowa rurociągu tranzytowego z Ortowic do oczyszczalni ścieków w Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A. wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Korzonek Wieś
  Wyświetleń: 428
 908. uchwały z XVIII sesj Rady Gminy z 18 stycznia 2012r.
  Wyświetleń: 428
 909. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006r.
  Wyświetleń: 427
 910. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bierawa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 427
 911. Ogłoszenie o zamówieniu Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dziergowicach w ramach programu Radosna Szkoła
  Wyświetleń: 427
 912. Zarządzenie nr 359/2013 w sprawie wprowadzenia zmiany w załączniku nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Bierawa nr 355/2013
  Wyświetleń: 427
 913. Zarządzenie nr 480/2013 w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonejw Bierawie, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 427
 914. Informacja o wyborze oferty Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brzeźcach, działki nr 95 i 135
  Wyświetleń: 426
 915. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
  Wyświetleń: 426
 916. Ogłoszenie o zamówieniu Remont drogi transportu rolnego w m. Brzeźce
  Wyświetleń: 426
 917. uchwały z XXVII sesji Rady Gminy z 10 grudnia 2012r.
  Wyświetleń: 426
 918. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2016/2017 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 426
 919. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa rurociągu tłocznego RT2 na terenie Zakładów Azotowych Kędzierzyn
  Wyświetleń: 425
 920. Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostepnym wykazie danych wniosku i raportu Rozbudowa istniejącej zbiornikowej instalacji gazu płynnego ze zbiornikami naziemnymi 6400 l z 4 szt do 6 szt wraz z modernizacją przyłącza gazu oraz rozbudowa konstrukc
  Wyświetleń: 425
 921. Ogłoszenie o wyborze oferty Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej w Bierawie ulica Cicha
  Wyświetleń: 425
 922. Ogłoszenie o zamówieniu Termomodernizacja budynku i modernizacja instalacji grzewczej w domu kultury w Bierawie
  Wyświetleń: 425
 923. Informacja o wyborze oferty Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa zakup i montaż wyposażenia sprzęt komputerowy i multimedialny
  Wyświetleń: 424
 924. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Dwujęzycznych w Solarni
  Wyświetleń: 424
 925. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa - zakup i montaż wyposażenia - sprzęt komputerowy i multimedialny
  Wyświetleń: 424
 926. uchwały z XXXVII sesji Rady Gminy z 28 września 2009r.
  Wyświetleń: 424
 927. Obwieszczenie informujące o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 423
 928. Obwieszczenie o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BIERAWA, dla terenów położonych w sołectwach Bierawa i Lubieszów
  Wyświetleń: 423
 929. OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla sołectw Dziergowice i Brzeźce
  Wyświetleń: 423
 930. uchwały z XXIV sesji Rady Gminy z 30 czerwca 2008r.
  Wyświetleń: 423
 931. Zarządzenie nr 363/2013 w sprawie ogłoszeni pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starej Kuźni, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 423
 932. Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego
  Wyświetleń: 422
 933. Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu postępownia z udziałem społeczeństwa
  Wyświetleń: 422
 934. Obwieszczenie o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BIERAWA, dla terenów położonych w sołectwach Bierawa i Lubieszów
  Wyświetleń: 422
 935. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 422
 936. Szkoła Podstawowa w Starym Koźlu Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STARYM KOŹLU na sezon grzewczy 2011/2012
  Wyświetleń: 422
 937. uchwały z XIX sesji Rady Gminy z 01 lutego 2008r.
  Wyświetleń: 422
 938. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 425 w Bierawie wraz z kanalizacją deszczową
  Wyświetleń: 421
 939. Ogłoszenie o zamówieniu Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2012/2013 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 421
 940. Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa
  Wyświetleń: 420
 941. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Poprawa parametrów technicznych poprzez przebudowę nawierzchni jezdni i chodników ulicy Wiejskiej w Grabówce
  Wyświetleń: 420
 942. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przedłużenie sieci wodociągowej w rejonie ul. Granicznej w miejscowości Dziergowice
  Wyświetleń: 420
 943. Zarządzenie nr 559/2014 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starym Koźlu, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 420
 944. Informacja o wyborze oferty Przedłużenie rozdzielczej sieci wodociągowej w Lubieszowie, ulica Leśna
  Wyświetleń: 419
 945. OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów kopalnictwa odkrywkowego w sołectwie Bierawa i Lubieszów
  Wyświetleń: 419
 946. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Budowa obiektu mieszkalno-usługowego z przeznaczeniem usług na nowoczesny warsztat samochodowy w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 419
 947. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Budowa prawostronnego wału rz. Odry na długości 150m w Dziergowicach
  Wyświetleń: 419
 948. Ogłoszenie o wyborze oferty Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Urzędu Gminy Bierawa na sezon grzewczy 2012/2013
  Wyświetleń: 419
 949. Zarządzenie nr 478/2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Bierawie oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 419
 950. Zarządzenie nr 538/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 419
 951. Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
  Wyświetleń: 419
 952. Informacja o wyborze oferty Odbudowa podbudowy i nawierzchni ul. Kościuszki w Starym Koźlu nr drogi 108133 O.
  Wyświetleń: 418
 953. Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej dla Przebudowy zakładowej stacji paliw na terenie Kopalni Piasku KOTLARNIA SA
  Wyświetleń: 418
 954. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 418
 955. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odbudowa drogi gminnej nr 108162 O ul. Turska w Dziergowicach
  Wyświetleń: 418
 956. Zarządzenie ne 464/2013 w sprawie ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 418
 957. Zarządzenie nr 356/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
  Wyświetleń: 418
 958. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - droga wojewódzka nr 408 na odcinku Brzeźce-Stare Koźle
  Wyświetleń: 418
 959. Zawiadomienie stron - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku Brzeźce - Stare Koźle
  Wyświetleń: 418
 960. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę małej elektrowni wodnej na rzece Bierawka w m. Bierawa
  Wyświetleń: 417
 961. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Termomodernizacja budynku i modernizacja instalacji grzewczej w domu kultury w Bierawie
  Wyświetleń: 417
 962. Obwieszczenie informujące o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 416
 963. Wszczędzie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Budowa tranzytowego rurociągu tłocznego
  Wyświetleń: 416
 964. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Stare Koźle
  Wyświetleń: 415
 965. Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla: Budowy kanałów zbiorczych z I etapu skanalizowania wsi Dziergowice
  Wyświetleń: 415
 966. Obwieszczenie o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - zmiana studium Gminy Bierawa dla terenów w sołectwie Bierawa i Lubieszów
  Wyświetleń: 414
 967. Ogłoszenie o zamówieniu Odbudowa podbudowy i nawierzchni ul. Kościuszki w Starym Koźlu, nr drogi 108133 O
  Wyświetleń: 414
 968. Ogłoszenie o zamówieniu Przedłużenie sieci wodociągowej w rejonie ul. Granicznej w miejscowości Dziergowice
  Wyświetleń: 413
 969. OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarinkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sołectwach Bierawa i Lubieszów wraz z prognozą oddziaływania na środow
  Wyświetleń: 412
 970. Ogłoszenie o zamówieniu Odprowadzenie ścieków przemysłowych z gminnego składowiska odpadów komunalnych w Grabówce
  Wyświetleń: 412
 971. Ogłoszenie o zamówieniu Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2013/2014 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 412
 972. Informacja o wyborze oferty Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa ? zakup i montaż wyposażenia ? sprzęt komputerowy i multimedialny
  Wyświetleń: 411
 973. Informacja o wyborze oferty Remont nawierzchni boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Publicznym Gimnazjum w Bierawie
  Wyświetleń: 411
 974. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla terenu położonego w obrębie Bierawa
  Wyświetleń: 411
 975. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagosp przestrz oraz zmiany Miejscowego planu zagosp przestrz Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 411
 976. Uchwały z XV sesji Rady Gminy z 4 kwietnia 2016 r.
  Wyświetleń: 411
 977. Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa - zakup i montaż wyposażenia - sprzęt komputerowy i multimedialny
  Wyświetleń: 410
 978. OBWIESZCZENIE o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa
  Wyświetleń: 410
 979. OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa
  Wyświetleń: 410
 980. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów pod budowę zbiornika przeciwpowodziowego
  Wyświetleń: 410
 981. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy
  Wyświetleń: 410
 982. Zarządzenie ne 391/2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Dziergowicach oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 410
 983. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Dziergowice i Brzeźce
  Wyświetleń: 409
 984. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownaia przestrzennego gminy Bierawa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 409
 985. Uzgodnienie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa rurociągu tranzytowego z Ortowic do oczyszczalni ścieków w Zakładach Azotowych SA
  Wyświetleń: 409
 986. Informacja o wyborze oferty Wymiana konstrukcji więźby dachowej na budynku Sali Ludowej przy ulicy Rybnej w Brzeźcach
  Wyświetleń: 408
 987. Ogłoszenie o wyborze oferty Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych segment A i B w zabudowie bliźniaczej - mieszkania socjalne, budowa zjazdu z ulicy Dąbrowy, budowa dojazdu, parkingu i chodnika w Bierawie
  Wyświetleń: 408
 988. Ogłoszenie o zamówieniu Nadzór Inwestorski dla zadania: Budowa rurociągu tranzytowego z Ortowic do oczyszczalni ścieków w Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A. wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Korzonek Wieś
  Wyświetleń: 408
 989. Ogłoszenie o zamówieniu Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg gminnych do terenów inwestycyjnych w miejscowości Bierawa
  Wyświetleń: 408
 990. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Przebudowa nawierzchni jezdni oraz rozbudowa chodników przy ul. Gliwickiej w Brzeźacach
  Wyświetleń: 407
 991. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa - roboty budowlano-remontowe
  Wyświetleń: 407
 992. Unieważnienie postępowania pn. Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa ? zakup i montaż wyposażenia ? sprzęt komputerowy i multimedialny
  Wyświetleń: 407
 993. Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej dla Budowa kanałów zbiorczych przeznaczonych do zbierania ścieków bytowych z II etapu skanalizowania wsi Dziergowice.
  Wyświetleń: 406
 994. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2011/2012 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 406
 995. Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Urzędu Gminy Bierawa na sezon grzewczy 2012/2013
  Wyświetleń: 406
 996. Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku Kotlarnia - Goszyce
  Wyświetleń: 406
 997. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla zadania: Budowa kanałów zbiorczych przeznaczonych do zbierania ścieków z I etapu skanalizowania wsi Dziergowice w gminie Bierawa
  Wyświetleń: 405
 998. Ogłoszenie o wyborze oferty Przebudowa drogi transportu rolnego Bierawa - Cisek wzdłuż wału lewego - powódź 2010 r.
  Wyświetleń: 405
 999. Informacja o wyborze oferty Kanalizacja sanitarna Solarni i części Dziergowic wraz z rurociągiem tłocznym do oczyszczalni w ZA Kędzierzyn
  Wyświetleń: 404
 1000. Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa
  Wyświetleń: 404
 1001. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji środowiskowej dla budowy tranzytowego rurociągu tłocznego z Ortowic do oczyszczalni ścieków ZA Kędzierzyn S.A. wraz z kanalizacją sanitarną m. Korzonek Wieś.
  Wyświetleń: 404
 1002. Ogłoszenie o zamówieniu Odbudowa drogi gminnej nr 108156 O ul. Sienkiewicza w Bierawie
  Wyświetleń: 404
 1003. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Budowa dwóch hal wraz towarzyszącą infrastrukturą oraz adaptacja części istniejącej hali produkcyjnej na zaplecze socjalno-biurowe: działki 1442/1, 1443, 1444
  Wyświetleń: 404
 1004. Zawiadomienie RDOŚ w Opolu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w m. Kędzierzyn-Koźle.
  Wyświetleń: 403
 1005. Informacja o wyborze oferty Modernizacja poprzez przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lubieszowie na działkach nr: 89, 104/1, 104/4, 125/3, 103/1, 103/4, 167, 254, 314, 168, 152, 196, 125/5
  Wyświetleń: 402
 1006. Obwieszczenie o udostępnieniu treści dokumentu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowanai przestrzennego Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 402
 1007. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku Brzeźce - Stare Koźle.
  Wyświetleń: 402
 1008. Przetarg Szkoła Stare Koźle Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STARYM KOŹLU na sezon grzewczy
  Wyświetleń: 402
 1009. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji środowiskowej - Budowa kolektorów zbiorczych do zbierania ścieków bytowych z budynków przy ul. Cichej i Jana Pawła II w Bierawie
  Wyświetleń: 401
 1010. Ogłoszenie o wyborze oferty Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2016/2017 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 401
 1011. Ogłoszenie o zamówieniu Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa - zakup i montaż wyposażenia - sprzęt komputerowy i multimedialny
  Wyświetleń: 401
 1012. Zarządzenie nr 344/2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych położonych w Dziergowicach i Starej Kuźnia oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 401
 1013. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 401
 1014. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - wydanie decyzji środowiskowych - przebudowa ul. Polna i ul. Leśna w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 401
 1015. Informacja o wyborze oferty Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2010 2011 w formie zakupu biletów miesięcznych?
  Wyświetleń: 400
 1016. Obwieszczenie informujące o wydaniu postanowienia w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Rozbudowa drogi woj. nr 408 na odc. Brzeźce - Stare Koźle
  Wyświetleń: 400
 1017. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odbudowa drogi gminnej nr 108156 O ul. Sienkiewicza w Bierawie
  Wyświetleń: 400
 1018. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Utwardzenie placu kostką brukową przy ulicy Wąskiej w miejscowości Dziergowice
  Wyświetleń: 400
 1019. Ogłoszenie o zamówieniu Budowa rurociągu tranzytowego z Ortowic do oczyszczalni ścieków w Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A. wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Korzonek Wieś
  Wyświetleń: 400
 1020. Obwieszczenie informujące o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 399
 1021. Obwieszczenie o uchwaleniu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 399
 1022. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Budowa kanalizacji sanitarnej w Dziergowicach - Podświęcie"
  Wyświetleń: 399
 1023. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych segment A i B w zabudowie bliźniaczej - mieszkania socjalne, budowa zjazdu z ulicy Dąbrowy, budowa dojazdu, parkingu i chodnika w Bierawie
  Wyświetleń: 399
 1024. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dziergowicach i Lubieszowie
  Wyświetleń: 399
 1025. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BIERAWA dla terenów położonych w sołectwach Bierawa i Lubieszów
  Wyświetleń: 398
 1026. OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla sołectw Dziergowice i Brzeźce.
  Wyświetleń: 397
 1027. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - odbudowa drogi wojewódzkiej nr 425 ul. Kozielskiej i Dworcowej po robotach zwiazanych z budowa kanalizacji.
  Wyświetleń: 397
 1028. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeźce
  Wyświetleń: 397
 1029. Ogłoszenie o zamówieniu Kanalizacja sanitarna Solarni i części Dziergowic wraz z rurociągiem tłocznym do oczyszczalni w ZA Kędzierzyn
  Wyświetleń: 397
 1030. Ogłoszenie o zamówieniu Poprawa parametrów technicznych poprzez przebudowę nawierzchni jezdni i chodników ulicy Wiejskiej w Grabówce
  Wyświetleń: 397
 1031. Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów
  Wyświetleń: 397
 1032. Zarządzenie nr 442/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
  Wyświetleń: 397
 1033. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie małej elektrowni wodnej usytuowanej przy stopniu wodnym w km 1+680 rzeki Bierawki w miejscowości Bierawa
  Wyświetleń: 397
 1034. Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałów przed wydaniem decyzji Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku Brzeźce- Stare Koźle
  Wyświetleń: 397
 1035. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej rozbudowa istniejącej zbironikowej instalacji gazu płynnego ze zbiornikami naziemnymi...
  Wyświetleń: 396
 1036. Obwieszczenie informujące o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 395
 1037. Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - zamknięcie i rekultywacja składowiska
  Wyświetleń: 394
 1038. OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa.
  Wyświetleń: 394
 1039. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów kopalnictwa odkrywkowego w sołectwie Bierawa i Lubieszów
  Wyświetleń: 394
 1040. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Remont dachu po pożarze budynku mieszkalnego przy ulicy Gliwickiej 41 w Brzeźcach
  Wyświetleń: 394
 1041. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów kopalnictwa odkrywkowego w sołectwie Bierawa i Lubieszów
  Wyświetleń: 392
 1042. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej do terenów inwestycyjnych w Starym Koźlu.
  Wyświetleń: 392
 1043. Obwieszczenie o wydaniu decyzji srodowiskowej Poszerzenie eksploatacji kruszyw o nowe tereny w sołectwie Bierawa.
  Wyświetleń: 392
 1044. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2016/2017 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 392
 1045. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wymiana konstrukcji więźby dachowej na budynku Sali Ludowej przy ulicy Rybnej w Brzeźcach
  Wyświetleń: 392
 1046. Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Urzędu Gminy Bierawa na sezon grzewczy 2011/2012
  Wyświetleń: 392
 1047. Informacja o wybrzoe oferty Odbudowa drogi gminnej nr 108162 O ul. Turska w Dziergowicach
  Wyświetleń: 390
 1048. Obwieszczenie o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sołectwach Bierawa i Lubieszów wraz z prognozą oddziaływania
  Wyświetleń: 390
 1049. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji środowiskowej Rekultywacja Składowiska Odpadów Innych Niż Niebezpieczne i Obojętne Bierawa-Grabówka.
  Wyświetleń: 390
 1050. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 108193 O ul. Górniczej w Ortowicach
  Wyświetleń: 390
 1051. Obwieszczenie informujące o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postepowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 389
 1052. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2012/2013 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 389
 1053. Zamówienie poniżej 14 000 Euro: Wykonanie i montaż tablic pamiątkowych w ramach projektu pn. Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg gminnych do terenów inwestycyjnych w miejscowości Bierawa
  Wyświetleń: 389
 1054. OBWIESZCZENIE o przyjęciu w dniu 10 listopada 2010 roku uchwały w sprawie mpzp terenów kopalnictwa odkrywkowego w sołectwach Bierawa i Lubieszów.
  Wyświetleń: 388
 1055. Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu Odbudowa podbudowy i nawierzchni ul. Kościuszki w Starym Koźlu, nr drogi 108133 O
  Wyświetleń: 388
 1056. Informacja o wyborze oferty Poprawa parametrów technicznych poprzez przebudowę nawierzchni jezdni i chodników ulicy Wiejskiej w Grabówce
  Wyświetleń: 387
 1057. Informacja o wyborze oferty Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 108193 O ul. Górniczej w Ortowicach
  Wyświetleń: 387
 1058. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Urzędu Gminy Bierawa na sezon grzewczy 2012/2013
  Wyświetleń: 387
 1059. Szkoła Podstawowa w Starym Koźlu Informacja o wyborze oferty ostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Koźlu na sezon grzewczy 2011/2012
  Wyświetleń: 387
 1060. Zarządzenie nr 389/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
  Wyświetleń: 387
 1061. Informacja o wyborze oferty
  Wyświetleń: 386
 1062. Obwieszczenie informujące o przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy w postępowaniu o zmianę decyzji środowiskowej "Rozbudowa drogi woj. 708 na odc. Brzeźce - Stare Koźle"
  Wyświetleń: 386
 1063. OBWIESZCZENIE o przyjęciu w dniu 31 sierpnia 2010 roku uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa.
  Wyświetleń: 386
 1064. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Urzędu Gminy Bierawa na sezon grzewczy 2011/2012
  Wyświetleń: 386
 1065. Ogłoszenie o zamówieniu Modernizacja poprzez przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lubieszowie na działkach nr: 89, 104/1, 104/4, 125/3, 103/1, 103/4, 167, 254, 314, 168, 152, 196, 125/5
  Wyświetleń: 385
 1066. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brzeźce – Stare Koźle
  Wyświetleń: 385
 1067. Ogłoszenie o zamówieniu Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2015/2016 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 385
 1068. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia Sośnicowice - Bierawa na trasie przebiegu przez obszar leśny w
  Wyświetleń: 384
 1069. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - wydobywanie kopaliny ze złoża Kotlarnia-Solarnia z części działki nr 2338 o powierzchni 1,0625 ha w obrębie wsi Dziergowice
  Wyświetleń: 383
 1070. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Modernizacja poprzez przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lubieszowie na działkach nr: 89, 104/1, 104/4, 125/3, 103/1, 103/4, 167, 254, 314, 168, 152, 196, 125/5
  Wyświetleń: 383
 1071. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Remont poprzez przebudowę ulicy Brzozowej w celu poprawy parametrów technicznych i zwiększenia bezpieczeństwa ruchu w miejscowości Dziergowice
  Wyświetleń: 383
 1072. Obwieszczenie informujące o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - IRZP.6220.6.2014
  Wyświetleń: 382
 1073. Obwieszczenie o ponownym udziale społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji środowiskowej "Budowa warsztatu samochodowego w Solarni"
  Wyświetleń: 382
 1074. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGOGMINY BIERAWA dla terenów położonych w sołectwach Bierawa i Lubieszów
  Wyświetleń: 382
 1075. Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Modernizacja i rozbudowa Katowickiego Węzła Kolejowego"
  Wyświetleń: 382
 1076. Informacja o wyborze oferty Przedłużenie sieci wodociągowej w rejonie ul. Granicznej w miejscowości Dziergowice
  Wyświetleń: 381
 1077. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sołectwach Bierawa i Lubieszów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 381
 1078. Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku Brzeźce - Stare Koźle
  Wyświetleń: 381
 1079. Informacja z otwarcia ofert Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej w Bierawie, ul. Cicha.
  Wyświetleń: 380
 1080. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw: Lubieszów, Dziergowice i Solarnia
  Wyświetleń: 380
 1081. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o przepr. strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenów poł. w soł. Bierawa i Lubieszów wraz z prognozą oddziaływania na śr.
  Wyświetleń: 379
 1082. Ogłoszenie o wyborze oferty Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 379
 1083. Ogłoszenie o zamówieniu Odbudowa drogi gminnej nr 108162 O ul. Turska w Dziergowicach
  Wyświetleń: 379
 1084. Informacja o wyborze oferty Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Urzędu Gminy Bierawa na sezon grzewczy 2011/2012
  Wyświetleń: 376
 1085. Informacja o wyborze oferty Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa roboty budowlano-remontowe
  Wyświetleń: 376
 1086. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Bierawa - Stare Koźle" -
  Wyświetleń: 376
 1087. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsęwzięcia polegającego na "Budowie warsztatu samochodowego ze stanowiskiem blacharskim i lakiernią oraz zapleczem socjalno-biurowym w Solarni"
  Wyświetleń: 375
 1088. Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku Budowa tranzytowego rurociągu tłocznego z Ortowic do oczyszczalni ścieków w Zakładach Azotowych Kędzierzyn SA wraz z kanalizacją sanitarną w m Korzonek Wieś
  Wyświetleń: 375
 1089. OBWIESZCZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia na trasie przebiegu przez obszar leśny w sołectwie Kotlarnia
  Wyświetleń: 375
 1090. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla terenu położonego w obrębie Bierawa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 375
 1091. Uchwały z XIX sesji Rady Gminy z 12 września 2016 r.
  Wyświetleń: 374
 1092. Informacja o wyborze oferty Odprowadzenie ścieków przemysłowych z gminnego składowiska odpadów komunalnych w Grabówce
  Wyświetleń: 373
 1093. Zamówienie poniżej 14 000 euro: Wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej
  Wyświetleń: 373
 1094. Informacja o wyborze oferty Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa ? zakup i montaż wyposażenia ? sprzęt komputerowy i multimedialny
  Wyświetleń: 372
 1095. Ogłoszenie o zamówieniu Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa - roboty budowlano-remontowe
  Wyświetleń: 372
 1096. Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Stare Koźle
  Wyświetleń: 372
 1097. Obwieszczenie informujące o przystapieniu do zmiany studium uwarunkowań - Gmina Bierawa, tereny w sołectwach Bierawa i Lubieszów
  Wyświetleń: 370
 1098. OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw: Lubieszów, Dziergowice i Solarnia
  Wyświetleń: 370
 1099. Zamówienie poniżej 14 000 Euro: Wykonanie i montaż tablic informacyjnych w ramach projektu pn. Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg gminnych do terenów inwestycyjnych w miejscowości Bierawa
  Wyświetleń: 370
 1100. Informacja o wyborze oferty Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa ? zakup i montaż wyposażenia ? sprzęt komputerowy i multimedialny
  Wyświetleń: 368
 1101. Ogłoszenie o zamumieniu Nadzór inwestorski dla zadania pn. Kanalizacja sanitarna Solarni i części Dziergowic wraz z rurociągiem tłocznym do oczyszczalni w ZA Kędzierzyn
  Wyświetleń: 367
 1102. Informacja o wyborze oferty Droga gminna do terenów inwestycyjnych w miejscowości Stare Koźle
  Wyświetleń: 366
 1103. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 366
 1104. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Dziergowice i Brzeźce
  Wyświetleń: 366
 1105. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2010 2011 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 366
 1106. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg gminnych do terenów inwestycyjnych w m. Bierawa ul. Leśna i Polna
  Wyświetleń: 365
 1107. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji środowiskowej dla budowy kanałów zbiorczych przeznaczonych do zbierania ścieków bytowych z I etapu skanalizowania wsi Dziergowice
  Wyświetleń: 365
 1108. Ogłoszenie o wyborze oferty Modernizację lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa zakup i montaż wyposażenia pozostałe wyposażenie
  Wyświetleń: 365
 1109. Zawiadomienie RDOŚ w Opoluw sprawie wydania decyzji o środowiskowej dla zadania pn Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy kiejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kędzierzyn - Koźle
  Wyświetleń: 365
 1110. Informacja o udzieleniu zamówienia Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej strefy przemysłowej 3 w Bierawie
  Wyświetleń: 364
 1111. Informacja z otwarcia ofert Przebudowa drogi gminnej ul. Dworcowej w Dziergowicach
  Wyświetleń: 364
 1112. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dziergowicach i Lubieszowie
  Wyświetleń: 364
 1113. Informacja o wyborze oferty Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2011/2012 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 363
 1114. Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej dla Budowy tranzytowego rurociągu tłocznego z Ortowic do oczyszczalni ścieków w Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A. wraz z kanalizacją sanitarną m. Korzonek Wieś - uzupełnienie
  Wyświetleń: 363
 1115. Obwieszczenie informujące o wystąpieniu do organów uzgadniających oraz przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy w postępowaniu o zmianę decyzji środowiskowej "Rozbudowa drogi woj. 408 na odc. Brzeźce - Stare Koźle"
  Wyświetleń: 363
 1116. OBWIESZCZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przeznaczonego pod budowę gazociągu średniego ciśnienia na trasie przebiegu przez obszar leśny w gminie Bierawa w sołectwie Kotlarnia
  Wyświetleń: 363
 1117. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 362
 1118. Obwieszczenie informujące o wezwaniu do uzupełnienia wniosku w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku Brzeźce - Stare Koźle"
  Wyświetleń: 361
 1119. Ogłoszenie o zamówieniu Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa zakup i montaż wyposażenia sprzęt komputerowy i multimedialny
  Wyświetleń: 361
 1120. Ogłoszenie o zamówieniu Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2010 2011 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 359
 1121. Ogłoszenie o wyborze oferty Przebudowa drogi gminnej ul. Dworcowej w Dziergowicach
  Wyświetleń: 358
 1122. Informacja o wyborze oferty Budowa rurociągu tranzytowego z Ortowic do oczyszczalni ścieków w Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A. wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Korzonek Wieś
  Wyświetleń: 356
 1123. Informacja o wyborze oferty Przedłużenie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Koźle, ul. Wierzbowa
  Wyświetleń: 355
 1124. Zamówienie poniżej 14 000 Euro: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg gminnych do terenów inwestycyjnych w miejscowości Bierawa
  Wyświetleń: 355
 1125. Informacja o wyborze oferty Remont poprzez przebudowę ulicy Brzozowej w celu poprawy parametrów technicznych i zwiększenia bezpieczeństwa ruchu w miejscowości Dziergowice
  Wyświetleń: 354
 1126. Uchwały z XXI sesji Rady Gminy z 26 września 2016 r.
  Wyświetleń: 354
 1127. Informacja o wyborze oferty Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lubieszowie dz. nr 89 i nr 12
  Wyświetleń: 352
 1128. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa i remont sali gimnastycznej w Gimnazjum Publicznym w Bierawie
  Wyświetleń: 350
 1129. Informacja o wyborze ofery Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej strefy przemysłowej 3 w Bierawie
  Wyświetleń: 348
 1130. Ogłoszenie o zamówieniu Wymiana konstrukcji więźby dachowej na budynku Sali Ludowej przy ulicy Rybnej w Brzeźcach
  Wyświetleń: 348
 1131. Zawiadomienie RDOŚ w Opolu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości K - Koźle, woj. opolskie"
  Wyświetleń: 348
 1132. Informacja o wyborze oferty Remont dachu po pożarze budynku mieszkalnego przy ulicy Gliwickiej 41 w Brzeźcach
  Wyświetleń: 346
 1133. Informacja o wyborze oferty Nadzór Inwestorski dla zadania: ?Budowa rurociągu tranzytowego z Ortowic do oczyszczalni ścieków w Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A. wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Korzonek Wieś?
  Wyświetleń: 344
 1134. Ogłoszenie o zamówieniu Remont poprzez przebudowę ulicy Brzozowej w celu poprawy parametrów technicznych i zwiększenia bezpieczeństwa ruchu w miejscowości Dziergowice
  Wyświetleń: 344
 1135. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi transportu rolnego Bierawa - Cisek wzdłuż wału lewego - powódź 2010 r.
  Wyświetleń: 342
 1136. Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania "Rozbudowa i przebudowa istniejących obiektów magazynowo - produkcyjnych na potrzeby tartaku drzewnego w Dziergowicach"
  Wyświetleń: 342
 1137. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi transportu rolnego Bierawa - Piskorzowiec - powódź 2010 r.
  Wyświetleń: 340
 1138. Obwieszczenie o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa przy wydawaniu decyzji środowiskowej "Budowa budynku inwentarskiego z zapleczem socjalno-technicznym i infrastrukturą na dz. nr 790/20, 790/21 i 790/22 w m. Bierawa"
  Wyświetleń: 339
 1139. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 338
 1140. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r.
  Wyświetleń: 337
 1141. Uchwały z XXII sesji Rady Gminy z 24 października 2016 r.
  Wyświetleń: 336
 1142. Obwieszczenie o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa w postępowaniu o zmianę decyzji środowiskowej "Rozbudowa drogi woj. nr 408 na odc. Brzeźce - Stare Koźle
  Wyświetleń: 334
 1143. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa drogi gminnej ul. Dworcowej w Dziergowicach
  Wyświetleń: 333
 1144. Ogłoszenie o zamówieniu Przedłużenie rozdzielczej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Koźle, ul. Wierzbowa
  Wyświetleń: 327
 1145. Obwieszczenie GAZ-SYSTEM S.A
  Wyświetleń: 324
 1146. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 324
 1147. Zawiadomienie RDOŚ w Opolu w sprawie wydania decyzji środowiskowej zadania "Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w m. Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie"
  Wyświetleń: 324
 1148. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Ortowice w km 12+193,92 - 13+300"
  Wyświetleń: 319
 1149. Ogłoszenie o zamówieniu Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej w Bierawie ulica Cicha
  Wyświetleń: 318
 1150. Zawiadomienie RDOŚ w Opolu w sprawie wydania decyzji o umorzeniu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w m. K - Koźle, woj. opolskie.
  Wyświetleń: 318
 1151. Ogłoszenie o zamówieniu Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2016/2017 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 315
 1152. Obwieszczenie informujące o zawieszeniu postępowania w sprawie zmiany decyzji środowiskowej "Rozbudowa drogi woj. 408 na odc. Brzeźce-Stare Koźle"
  Wyświetleń: 312
 1153. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.
  Wyświetleń: 310
 1154. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 305
 1155. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Stare Koźle - Bierawa
  Wyświetleń: 305
 1156. Obwieszczenie informujące w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Rozbudowa tartaku w Dziergowicach
  Wyświetleń: 304
 1157. Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa - Rozbudowa tartaku w Dziergowicach
  Wyświetleń: 304
 1158. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę małej elektrowni wodnej na rzece Bierawce w m. Bierawa
  Wyświetleń: 303
 1159. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie z zakresu kultury fizycznej w II półroczu 2016 r.
  Wyświetleń: 303
 1160. Konsultacje projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok
  Wyświetleń: 290
 1161. Ogłoszenie o zamówieniu Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2016/2017 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 286
 1162. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 r.
  Wyświetleń: 282
 1163. Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
  Wyświetleń: 279
 1164. Orzeczenia PPIS marzec 2015r.
  Wyświetleń: 278
 1165. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej "Rozbudowa drogi woj. nr 408 w m. Ortowice w km 12+193,92 do 13+300"
  Wyświetleń: 277
 1166. Obwieszczenie informujące o postępowaniu w sprawie zmiany decyzji środowiskowej "Rozbudowa drogi woj. 408 na odc. Brzeźce - Stare Koźle"
  Wyświetleń: 274
 1167. Uchwały z XXVII sesji Rady Gminy z dnia 27 lutego 2017 r.
  Wyświetleń: 274
 1168. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Budowa budynku inwentarskiego z zapleczem socjalno-technicznym i infrastrukturą na działkach nr 790/20, 790/21 i 790/22 w m. Bierawa"
  Wyświetleń: 272
 1169. Konkurs ofert na zadania z zakresu kultury fizycznej w I półroczu 2017 r.
  Wyświetleń: 271
 1170. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 271
 1171. Obwieszczenie o zmianie decyzji środowiskowej nr 1/16 z dnia 04.02.2016r. "Budowa budynku inwentarskiego w m. Bierawa"
  Wyświetleń: 270
 1172. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2017 r.
  Wyświetleń: 269
 1173. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla terenu położonego w obrębie Bierawa (dz. 790/28)
  Wyświetleń: 258
 1174. Informacja o udzieleniu zamówienia usługi społeczne
  Wyświetleń: 254
 1175. Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach " Prace na liniach kolejowych na odcinku Toszek Północ - Rudziniec Gliwicki - Stare Koźle"
  Wyświetleń: 254
 1176. Informacja z otwarcia ofert Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 253
 1177. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji inwestycji drogowej "Rozbudowa drogi woj. nr 408 w m. Stare Koźle od km 3+300 do 5+500"
  Wyświetleń: 250
 1178. Obwieszczenie informujące w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej "Rozbudowa i przebudowa istniejących obiektów magazynowo-produkcyjnych na potrzeby tartaku drzewnego w Dziergowicach"
  Wyświetleń: 247
 1179. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 245
 1180. Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Rozbudowa drogi wojewódezkiej nr 408 na odcinku Brzeźce - Stare Koźle
  Wyświetleń: 238
 1181. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o przyjęciu dokumentu pn. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla terenu położonego w obrębie Bierawa
  Wyświetleń: 227
 1182. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bierawa o przyjęciu dokumentu pn. nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 221
 1183. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora świadczenia zdrowotnego w roku 2017
  Wyświetleń: 220
 1184. Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach w sprawie wydania decyzji środowiskowej pn. "Budowa gazociągu relacji Kędzierzyn-Koźle - Granica RP (Polska - Czechy)"
  Wyświetleń: 219
 1185. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Bierawa, Stare Koźle i Brzeźce
  Wyświetleń: 214
 1186. Zawiadomienie RDOŚ Opole dot. "Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Bierawa - Korzonek"
  Wyświetleń: 214
 1187. Obwieszczenie informujące o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Rozbudowa i przebudowa obiektów na potrzeby tartaku drzewnego w Dziergowicach"
  Wyświetleń: 213
 1188. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zmianie decyzji środowiskowej "Budowa małej elektrowni wodnej na rzece Bierawce w Bierawie"
  Wyświetleń: 213
 1189. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji "Gazociąg Kędzierzyn-Koźle - Granica RP (Polska - Czechy)"
  Wyświetleń: 213
 1190. Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach w sprawie wydania decyzji środowiskowej - "Prace na liniach kolejowych nr 153, 199, 681, 682, 872 na odcinku Toszek Północ - Rudziniec Gliwicki - Stare Koźle"
  Wyświetleń: 210
 1191. Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach o udziale społeczeństwa w toku oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa gazociągu relacji K - Koźle - Granica RP (Polska - Czechy)"
  Wyświetleń: 207
 1192. Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach "Prace na liniach Kolejowych na odcinku Toszek Północ-Rudziniec Gliwicki - Stare Koźle"
  Wyświetleń: 206
 1193. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa drogi gminnej ulicy Parkowej w Starej Kuźni
  Wyświetleń: 201
 1194. Uchwały z XXVI sesji Rady Gminy z 30 stycznia 2017 r.
  Wyświetleń: 198
 1195. Informacja z otwarcia ofert Przebudowa drogi gminnej ulicy Parkowej w Starej Kuźni
  Wyświetleń: 196
 1196. Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych w 2017 r.
  Wyświetleń: 194
 1197. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach "Budowa gazociągu relacji K-Koźle - Granica RP (Polska - Czechy)"
  Wyświetleń: 191
 1198. Zawiadomienie-Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji środowiskowej "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Bierawa - Korzonek w km 7+500 - 10+220"
  Wyświetleń: 191
 1199. Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach "Budowa gazociągu relacji K-Koźle - Granica RP (Polska - Czechy)"
  Wyświetleń: 184
 1200. Ogłoszenie o zamówieniu Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 184
 1201. Ogłoszenie o wyborze oferty Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubieszów
  Wyświetleń: 182
 1202. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie z zakresu kultury fizycznej w I półroczu 2017 roku
  Wyświetleń: 176
 1203. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych
  Wyświetleń: 175
 1204. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 174
 1205. Obwieszczenie o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa dla zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Budowa budynku inwentarskiego z zapleczem socjalno-technicznym i infrastrukturą w Bierawie"
  Wyświetleń: 171
 1206. Rekrutacja dzieci do przedszkoli w Gminie Bierawa
  Wyświetleń: 170
 1207. Obwieszczenie o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia "Rozbudowa i przebudowa istniejących obiektów magazynowo-produkcyjnych na potrzeby tartaku drzewnego na działce nr 933/3 w Dziergowicach
  Wyświetleń: 165
 1208. Zawiadomienie RDOŚ w Opolu w spawie wydania decyzji środowiskowej "Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości K-Koźle, woj. opolskie"
  Wyświetleń: 160
 1209. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Lubieszów, Dziergowice i Solarnia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 156
 1210. Ogłoszenie o zamówieniu Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 149
 1211. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubieszów
  Wyświetleń: 142
 1212. Zawiadomienie RDOŚ w Opolu o wydanej decyzji "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Bierawa - Korzonek"
  Wyświetleń: 139
 1213. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odbudowa nawierzchni po budowie kanalizacji w Dziergowicach, ul. Kozielska – budowa chodnika etap I
  Wyświetleń: 134
 1214. Informacja z otwarcia ofert Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brzeźce – Stare Koźle
  Wyświetleń: 121
 1215. Informacja z otwarcia ofert Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa – II półrocze 2017 r.
  Wyświetleń: 120
 1216. Uchwały z XXVIII sesji Rady Gminy z 27 marca 2017 r.
  Wyświetleń: 118
 1217. Uchwały z XXX sesji Rady Gminy Bierawa z 9 maja 2017 r.
  Wyświetleń: 113
 1218. Informacja z otwarcia ofert Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 105
 1219. Ogłoszenie o wyborze oferty Przebudowa drogi gminnej ulicy Parkowej w Starej Kuźni
  Wyświetleń: 102
 1220. Obwieszczenie Marszałka Woj. Opol. w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego w związku z wykonaniem gazociągu DN1000 K-Koźle - Granica Państwa
  Wyświetleń: 99
 1221. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej "Rozszerzenie przez Żwirownię CEMEX w Bierawie eksploatacji"
  Wyświetleń: 84
 1222. Oświadczenia o stanie majątkowym złożone przez pracowników samorządowych w 2017 roku
  Wyświetleń: 79
 1223. Informacja z otwarcia ofert Odbudowa nawierzchni po budowie kanalizacji w Dziergowicach, ul. Kozielska – budowa chodnika etap I
  Wyświetleń: 71
 1224. Oświadczenia o stanie majątkowym złożone przez radnych w 2017 roku
  Wyświetleń: 68
 1225. Ogłoszenie o zamówieniu Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa – II półrocze 2017 r.
  Wyświetleń: 63
 1226. Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 56
 1227. Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
  Wyświetleń: 53
 1228. Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach "Budowa gazociągu relacji Kędzierzyn-Koźle - Granica RP (Polska - Czechy)"
  Wyświetleń: 47
 1229. Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach dot. zmiany decyzji środowiskowej "Budowa gazociagu relacji Kędzierzyn-Koźle - Granica RP (Polska - Czechy)"
  Wyświetleń: 47
 1230. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania "Budowa , przebudowa i modernizacja prawego wału rzeki Odry na dł. 150 m - wał poprzeczny gm. Bierawa
  Wyświetleń: 47
 1231. Zawiadomienie RDOŚ w Opolu "Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie"
  Wyświetleń: 47
 1232. Ogłoszenie o wyborze oferty Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 42
 1233. Ogłoszenie o wyborze oferty Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brzeźce – Stare Koźle
  Wyświetleń: 35
 1234. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 13
 1235. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brzeźce – Stare Koźle
  Wyświetleń: 10
 1236. Uchwały z XXXII sesji Rady Gminy z 19 czerwca 2017 r.
  Wyświetleń: 9
 1237. Ogłoszenie o zamówieniu Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2017/2018 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 5
 1238. Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach "Budowa gazociągu relacji K-Koźle-Granica RP (Polska -Czechy)"
  Wyświetleń: 4
 1239. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji obejmującej budowę, przebudowę i modernizację prawego wału rzeki Odry na długości 150 m - wał poprzeczny gm. Bierawa
  Wyświetleń: 4
 1240. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 4
 1241. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa – II półrocze 2017 r.
  Wyświetleń: 2
Metryczka
 • wytworzono:
  03-12-2014
  przez: Artur Pawlaczyk
 • opublikowano:
  03-12-2014 11:34
  przez: Artur Pawlaczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Bierawa
  odwiedzin: 2326
Dane jednostki:

Gmina Bierawa
47-240 Bierawa
ul. Wojska Polskiego 12
NIP: 749-20-55-417 REGON: 531412935
Numer konta: 25 1240 1659 1111 0000 2591 9936

Dane kontaktowe:

tel.: 77 487 22 66
fax: 77 487 22 62
e-mail: ug@bierawa.pl
strona www: bierawa.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×