Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Terminy posiedzeń Komisji

ZAWIADOMIENIE

                                                                  

Zawiadamia się, że w dniu  25 października 2021 r. (poniedziałek)  odbędzie się w trybie zdalnym posiedzenie komisji ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania fizycznego i sportu.  Początek posiedzenia o godz.  15:15

Tematem posiedzenia będzie: przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny.

 

Przewodnicząca Komisji

    Violetta Klimanek


 

Zawiadamia się, że w dniu   25 października 2021 r. (poniedziałek) odbędzie się w trybie zdalnym posiedzenie komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego. Początek posiedzenia o godz. 15:45.

Tematem posiedzenia będzie omówienie projektów uchwał:

  1. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok;
  2. o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Bierawa;
  3. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych;
  4. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

 

       Przewodnicząca Komisji

      Danuta Szczygieł