Przejdź do treści strony
Gmina Bierawa Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych


 

Ogłoszenie
 
Wójta Gminy Bierawa
z dnia   25 lutego 2014 roku
 
 
o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu
- działalności na rzecz mniejszości narodowych,
przez organizacje pozarządowe i inne podmioty realizujące zadania publiczne
 
 
Ogłasza się, że po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu  działalności na rzecz mniejszości narodowych w roku 2014, dokonano wyboru niżej wymienionych ofert:
 
Lp.       Nazwa podmiotu                                Tytuł projektu                                 Przyznana dotacja
 
1.        Towarzystwo Społeczno-           Bieżące utrzymanie świetlicy
           Kulturalne Niemców na             mniejszości niemieckiej w Lubieszowie                 6.450,- zł
           Śląsku Opolskim                     
 
2.      Towarzystwo Społeczno-            Podtrzymywanie tożsamości mniejszości
Kulturalne Niemców na           narodowej oraz integracja obywatelska
Śląsku Opolskim                   mniejszości niemieckiej w ramach poznawania
dziedzictwa kulturowego mniejszości niemieckiej           5.750,- zł
 
3.       Towarzystwo Społeczno-        Poznawanie historii i kultury mniejszości niemieckiej
Kulturalne Niemców na           - kultura, obyczaje oraz historia jarmarków        
          Śląsku Opolskim                   bożonarodzeniowych (Weihnachtsmarkt)                   5.800,- zł
                                              
                                                                      

Łączna ilość ofert złożonych na rok 2014 wyniosła  3 na wnioskowaną kwotę 18.000,- zł
Dofinansowanie otrzymały 3 oferty na łączną kwotę  18.000,- zł.
Oferty powyższe spełniły wymagane kryteria wyszczególnione w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i ogłoszenia otwartego Konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego w sferze zadań publicznych.
 
Z wnioskodawcą zostaną spisane odrębne umowy dotyczące realizacji poszczególnych projektów.
 
 
                                                                                                               Wójt Gminy Bierawa
                                                                                              mgr Krzysztof Ficoń
 
 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Bierawa
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Barbara Gawlik
Data wytworzenia: 2014-02-27

 

Metryczka
  • opublikowano:
    27-02-2014 11:11
    przez: Barbara Gawlik
Dane jednostki:

Gmina Bierawa
47-240 Bierawa
ul. Wojska Polskiego 12
NIP: 749-20-55-417 REGON: 531412935
Numer konta: 25 1240 1659 1111 0000 2591 9936

Dane kontaktowe:

tel.: 77 487 22 66
fax: 77 487 22 62
e-mail: ug@bierawa.pl
strona www: bierawa.pl