Przejdź do treści strony
Gmina Bierawa Biuletyn Informacji Publicznej

Zasady korzystania z mikrobusu przystosowanego do przewozu uczniów niepełnosprawnych

Z A R Z Ą D Z E N I E   nr 270 /08

Wójta Gminy Bierawa
z dnia   14 listopada 2008r.

 
 
 
W sprawie: określenia zasad korzystania z mikrobusu przystosowanego do przewozu uczniów niepełnosprawnych – mieszkańców Gminy Bierawa.
 
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zarządza się co następuje:
 
 
§ 1.
 
Określa się „Zasady korzystania z mikrobusu przystosowanego do przewozu uczniów niepełnosprawnych – mieszkańców Gminy Bierawa” dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu pn. „UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie”, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.      DOCZał nr 1
 
§ 2.
 
Określa się wzór „Wniosku o przewóz mikrobusem osób uprawnionych”, w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarzadzenia.  DOCZał nr 2
 
 
§ 3.
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy.
 
 
§ 4.
 
Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 


 

informację wytworzył(a): Wójt Gminy
za treść odpowiada: Zastępca Wójta
data wytworzenia: 2008-12-01
Metryczka
  • opublikowano:
    01-12-2008 11:56
    przez: Barbara Gawlik
  • zmodyfikowano:
    01-12-2008 11:57
    przez: Barbara Gawlik
Dane jednostki:

Gmina Bierawa
47-240 Bierawa
ul. Wojska Polskiego 12
NIP: 749-20-55-417 REGON: 531412935
Numer konta: 25 1240 1659 1111 0000 2591 9936

Dane kontaktowe:

tel.: 77 487 22 66
fax: 77 487 22 62
e-mail: ug@bierawa.pl
strona www: bierawa.pl