Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

PEŁNOMOCNIK DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Funkcję Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Bierawa pełni Klaudia Janas. Biuro pełnomocnika mieści się w Urzędzie Gminy Bierawa (pokój nr 42 na I piętrze). Pełnomocnik przyjmuje petentów oraz udziela wszelkich informacji w godzinach pracy Urzędu Gminy Bierawa, tj.: 
1. poniedziałki w godz. od 8.00 do 16.00,
2. wtorek-piątek w godz.  7.00 do 15.00.

KONTAKT

Klaudia Janas
tel. 77/ 4872-266 wew. 114
e-mail:

Zakres zadań pełnomocnika:

1.       Prowadzenie obsługi kancelaryjno-biurowej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bierawie.

2.       Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

3.      Opracowywanie corocznie wraz z  Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkotykowych.

4.       Koordynowanie realizacji poszczególnych zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkotykowych.

5.       Obsługa spraw GKRPA w sprawie przyjmowania wniosków dotyczących podjęcia leczenia odwykowego osób uzależnionych. 

6.       Koordynowanie działań podjętych w ramach udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, a także problemy związane z zażywaniem substancji psychoaktywnych oraz innych uzależnień pomocy psychospołecznej, prawnej, doradztwo.

7.      Wspieranie działalności profilaktycznej realizowanej na terenie przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, klubów Wiejskich, osiedlowych, sal gimnastycznych w szkołach (pozalekcyjne zajęcia sportowe), w ośrodkach kultury oraz innych.

8.       Organizowanie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla mieszkańców gminy.

9.      Wspomaganie działalności instytucji społecznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, zwalczaniu i
zapobieganiu narkomanii oraz innych uzależnień.

10.   Organizacja szkoleń oraz zwiększenie dostępności do informacji o zagrożeniach wynikających z nadużywania  alkoholu oraz zażywania substancji psychoaktywnych dla realizatorów GPPiRPAN.

11.    Nadzór i koordynowanie działalności Ogniska Terapeutycznego w Kotlarni.

12.   Współpraca z instytucjami realizującymi zadania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, zapobiegania narkomanii oraz innych uzależnień, a także przemocy w rodzinie. Należą do nich: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Ośrodki Terapii Uzależnień w Branicach, w Woskowicach Małych, w Opolu, Ośrodek Pomocy Społecznej, Komenda Powiatowa Policji, Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii,  Ogólnopolskim Porozumieniem Niebieska Linia, Fundacją ETOH, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu i in.

13.   Wprowadzenie i realizacja nowych zadań zgodnych z rekomendacjami Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

14.   Organizacja i koordynacja  działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i zapobiegawczej dla mieszkańców gminy, określonej w Krajowym Programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.  

 

 

 

  

Podmiot udostępniający: GKRPA
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Klaudia Janas
Data wytworzenia: 2008-03-18