Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Punkt Konsultacyjny

 

 PUNKT   KONSULTACYJNY

Punkt Konsultacyjny jest miejscem, w którym prowadzone są działania w zakresie udzielania pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności dla rodzin z problemem alkoholowym, narkotykowym oraz przemocy domowej związanej z wyżej wymienionymi uzależnieniami.  Punkt Konsultacyjny mieści się przy Urzędzie Gminy Bierawa (wejście od strony Stacji Opieki „CARITAS").  
 
 W Punkcie Konsultacyjnym pomocy udzielają i interesantów przyjmują: 
 
1. PSYCHOLOG – Alicja Goździk - Żelazny 
    w zakresie pomocy psychospołecznej,
    w co drugi czwartek w godzinach od godz. 8.30 do 12.30,
    informacji o terminach pracy psychologa udziela
    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie tel. 77/487-21-81;
 
2. KONSULTANT PRAWNY - Olimpia Romanowicz 
    udziela konsultacji ofiarom przestępstw w zakresie: prawa karnego i cywilnego,  
   w co drugą środę w godzinach od 14.30 do 16.30.
 
 KONTAKT

PUNKT KONSULTACYJNY
tel. 77/ 487-22-66 wew. 144
 PRZEMOC DOMOWA zwana też przemocą w rodzinie, to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie skierowane przeciw członkowi rodziny, które narusza prawa i dobra osobiste, powodując cierpienie i szkody. Przemoc w rodzinie jest często problemem ukrytym, który ujawnia się jako przemoc fizyczna w małżeństwie. Przemocy w rodzinie doświadczają nie tylko kobiety, także dzieci, osoby starsze, chore, a czasem także mężczyźni. Rozwiązywanie problemów tego typu są prowadzone na zasadzie rozmowy motywującej do podjęcia dalszych kroków w kierunku jego zmniejszenia, a nawet jego zaprzestania. Ofiary przemocy w rodzinie są informowane o przysługujących im prawach oraz są kierowane do instytucji społecznych, które wywierają ogromny wpływ na dalsze ich losy (lekarze pierwszego kontaktu - obdukcje, policja - interwencje, Sądy Rejonowe - wydawanie postanowień lub wyroków sądowych itp.).  
 
 Zadania osób pracujących w Punkcie Konsultacyjnym:
 
1.       Motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego osób uzależnionych, jak i terapii osób współuzależnionych, kierowanie do placówek leczenia specjalistycznego.
2.       Motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych do zmiany szkodliwego wzorca picia.
3.       Udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym.
4.       Rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie stosowanego wsparcia i informowanie o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy.
5.       Inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej.
6.       Posiadanie dobrej orientacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, które mogą się włączyć w systemową pomoc dla rodziny.
7.       Udzielanie konsultacji ofiarom przestępstw w zakresie: prawa karnego i cywilnego prowadzone przez konsultanta prawnego.  
 
 
 
                                                                                          DOCInstytucje wsparcia 2011.doc* 
Podmiot udostępniający: GKRPAiN
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Janas Klaudia
Data wytworzenia: 2008-03-18