Przejdź do treści strony
Gmina Bierawa Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz środków trwałych wg Klasyfikacji Środków Trwałych

1. Wykaz środków trwałych wg Klasyfikacji Środków Trwałych wg stanu na 30 czerwca 2003r.

Grupa wg KŚT - wartość

1) Grunty - 1.228.187,45 zł

2) Budynki - 16.266.835,86 zł

3) Obiekty inżynierii lądowej - 10.341.150,30 zł

4) Maszyny, urządzenia - 742.620,88 zł

5) Środki transportu - 965.299,96 zł

6) Narzędzia, przyrządy,
ruchomości, wyposażenie
- 76.262,14 zł

--------------------------------------------------------

 

 o g ó ł e m : 29.620.356,59 zł

 
 
 
2. Wykaz środków trwałych wg Klasyfikacji Środków Trwałych wg stanu na 31 grudnia 2005r.

 
Grupa wg KŚT - wartość

1) Grunty - 1.368.979,62 zł

2) Budynki - 10.318.529,74 zł

3) Obiekty inżynierii lądowej - 9.982.974,54 zł

4) Maszyny, urządzenia - 568.842,37 zł

5) Środki transportu - 1.133.418,40 zł

6) Narzędzia, przyrządy,
ruchomości, wyposażenie
- 92.842,22 zł

--------------------------------------------------------
 
o g ó ł e m : 23.465.586,89 zł

  

3. Wykaz środków trwałych wg Klasyfikacji Środków Trwałych wg stanu na 31 grudnia 2006r.

 
Grupa wg KŚT - wartość brutto

1) Grunty -  11.398.053 zł

2) Budynki -  10.385.556,68 zł

3) Obiekty inżynierii lądowej - 28.257.289,71 zł

4) Maszyny, urządzenia -   674.988,83 zł

5) Środki transportu - 1.183.046,07 zł

6) Narzędzia, przyrządy,
ruchomości, wyposażenie
- 72.690,37 zł

--------------------------------------------------------
 
o g ó ł e m :  51.971.624,66 zł
 
 
 
 
4. Wykaz środków trwałych wg Klasyfikacji Środków Trwałych wg stanu na 31 grudnia 2007r.

 
Grupa wg KŚT - wartość brutto

1) Grunty - 11.375.079,00 zł

2) Budynki - 10.586.808,83 zł

3) Obiekty inżynierii lądowej  - 12.025.223,44 zł

4) Maszyny, urządzenia - 630.947,70 zł

5) Środki transportu -  1.841.987,75 zł

6) Narzędzia, przyrządy,
ruchomości, wyposażenie
-  92.943,83 zł

--------------------------------------------------------
 
o g ó ł e m :  36.552.990,55 zł
 
 
 
5. Wykaz środków trwałych wg Klasyfikacji Środków Trwałych wg stanu na 31 grudnia 2008r.

 
Grupa wg KŚT - wartość brutto

1) Grunty -  11.405.585,60 zł

2) Budynki -  7.671.672,98 zł

3) Obiekty inżynierii lądowej  -   8.229.918,79 zł

4) Maszyny, urządzenia -  638.139,27 zł

5) Środki transportu -  642.409,31 zł

6) Narzędzia, przyrządy,
ruchomości, wyposażenie
-  36.714,42 zł

--------------------------------------------------------
 
o g ó ł e m :  28.161.290,77 zł
 

 

6. Wykaz środków trwałych wg Klasyfikacji Środków Trwałych wg stanu na 31 grudnia 2009r.

 
Grupa wg KŚT - wartość netto

1) Grunty -  11.505.151,69 zł

2) Budynki -  7.695.855,62 zł

3) Obiekty inżynierii lądowej  -  8.170.994,30 zł

4) Maszyny, urządzenia -  642.414,27 zł
 
5) Środki transportu -   470.786,25 zł

6) Narzędzia, przyrządy,
ruchomości, wyposażenie
-  78.776,58 zł

--------------------------------------------------------
 
o g ó ł e m :   28.025.485,46 zł
 

 

7. Wykaz środków trwałych wg Klasyfikacji Środków Trwałych wg stanu na 31 grudnia 2010r.

 
Grupa wg KŚT - wartość netto

1) Grunty -  11.868.809,85 zł

2) Budynki - 7.647.199,72 zł

3) Obiekty inżynierii lądowej  - 17.116.873,94 zł 

4) Maszyny, urządzenia - 638.457,36 zł

5) Środki transportu -  299.496,19 zł

6) Narzędzia, przyrządy,
ruchomości, wyposażenie
-  58.597,42 zł

--------------------------------------------------------
 
o g ó ł e m :  37.056.056,87 zł
 
 
8. Wykaz środków trwałych wg Klasyfikacji Środków Trwałych wg stanu na 31 grudnia 2011r.

 
Grupa wg KŚT - wartość netto:

1) Grunty -  11.922.714,85 zł

2) Budynki - 8.126.506,49 zł

3) Obiekty inżynierii lądowej  - 15.904.109,25 zł

4) Maszyny, urządzenia - 638.657,00 zł

5) Środki transportu -  172.461,39 zł

6) Narzędzia, przyrządy,
ruchomości, wyposażenie
-  681.398,20 zł

--------------------------------------------------------
 
o g ó ł e m :  36.860.968,06 zł

 

 

9. Wykaz środków trwałych wg Klasyfikacji Środków Trwałych wg stanu na 31 grudnia 2012r.

 
Grupa wg KŚT - wartość netto:

1) Grunty -  11.905.183,71 zł

2) Budynki - 8.074.971,73 zł

3) Obiekty inżynierii lądowej  - 15.487.804,97 zł 

4) Maszyny, urządzenia - 644.973,73 zł

5) Środki transportu -  161.659,43 zł

6) Narzędzia, przyrządy,
ruchomości, wyposażenie
-  593.055,75 zł

--------------------------------------------------------
 
o g ó ł e m :  36.272.470,85 zł

 

 

10. Wykaz środków trwałych wg Klasyfikacji Środków Trwałych wg stanu na 31 grudnia 2013 r.

 
Grupa wg KŚT - wartość brutto (w zaokrągleniu do tys. zł) :

1) Grunty -  12.137.000 zł

2) Budynki - 12.146.000 zł

3) Obiekty inżynierii lądowej  - 32.842.000 zł 

4) Maszyny, urządzenia - 642.000 zł

5) Środki transportu -  2.089.000 zł

6) Narzędzia, przyrządy,
ruchomości, wyposażenie
-  912.000 zł

--------------------------------------------------------
 
o g ó ł e m :  60.768.000 zł

 

 

11. Wykaz środków trwałych wg Klasyfikacji Środków Trwałych wg stanu na 31 grudnia 2014 r.

 
Grupa wg KŚT - wartość brutto (w zaokrągleniu do tys. zł) :

1) Grunty -  12.286.000 zł

2) Budynki - 12.342.000 zł

3) Obiekty inżynierii lądowej  - 26.089.000 zł 

4) Maszyny, urządzenia - 662.000 zł

5) Środki transportu -  1.879.000 zł

6) Narzędzia, przyrządy,
ruchomości, wyposażenie
-  1.189.000 zł

--------------------------------------------------------
 
o g ó ł e m :  54.447.000 zł

 

12. Wykaz środków trwałych wg Klasyfikacji Środków Trwałych wg stanu na 31 grudnia 2015 r.

 
Grupa wg KŚT - wartość brutto (w zaokrągleniu do tys. zł) :

1) Grunty -  12.260.000 zł

2) Budynki -  7.546.000 zł

3) Obiekty inżynierii lądowej  - 15.396.000 zł 

4) Maszyny, urządzenia -  280.000 zł

5) Środki transportu -   450.000 zł

6) Narzędzia, przyrządy,
ruchomości, wyposażenie
-  251.000 zł

--------------------------------------------------------
 
o g ó ł e m :  36.186.000 zł

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  28-08-2003
  przez: Barbara Gawlik
 • opublikowano:
  28-08-2003 08:00
  przez: Barbara Gawlik
 • zmodyfikowano:
  07-06-2016 14:58
  przez: Barbara Gawlik
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Bierawa
  odwiedzin: 5462
Dane jednostki:

Gmina Bierawa
47-240 Bierawa
ul. Wojska Polskiego 12
NIP: 749-20-55-417 REGON: 531412935
Numer konta: 25 1240 1659 1111 0000 2591 9936

Dane kontaktowe:

tel.: 77 487 22 66
fax: 77 487 22 62
e-mail: ug@bierawa.pl
strona www: bierawa.pl