Przejdź do treści strony
Gmina Bierawa Biuletyn Informacji Publicznej

Dotacje na przedsięwzięcia ekologiczne

OGŁOSZENIE O NABORZE

                                                          

Wójt Gminy Bierawa ogłasza nabór wniosków na udzielenie dotacji  celowej  z  budżetu  Gminy  Bierawa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska służących ochronie powietrza i ograniczeniu niskiej emisji,  realizowanych  na terenie  Gminy  Bierawa.

 

Ogólne zasady naboru wniosków:

 1. Beneficjentami dotacji mogą być osoby fizyczne (właściciele, lub najemcy) budynku lub   lokalu mieszkalnego zlokalizowanego na terenie gminy Bierawa, w tym osoba prowadząca działalność  gospodarczą,  a także  wspólnoty mieszkaniowe.  
 2. Wnioski  o udzielenie  dotacji,  sporządzone  według  wzoru  stanowiącego   załącznik 
  nr  1 do   Zarządzenia nr 9/2020 Wójta Gminy Bierawa z dnia 14 stycznia 2020 r.  można składać od dnia 4 lutego do dnia 17 lutego 2020 r. w Sekretariacie Urzędu Gminy  Bierawa, ul. Wojska Polskiego 12,  47-240 Bierawa, w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek 8.00-17.00, wtorek – czwartek 7.00-15.00, piątek 7.00-14.00).
 3. Wnioski złożone w terminie innym niż wskazany w pkt 2 nie zostaną rozpatrzone.
 4. Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy Bierawa w Referacie Inwestycji, pok. Nr 37
  w godzinach pracy Urzędu lub na stronie internetowej (www.bierawa.pl).  
 5. Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy na rok 2020. W budżecie gminy na 2020 r. zabezpieczono 40.000,00 zł.

PDFogłoszenie o naborze.pdf

PDFdotacje-na-zakup-urzadzen-proekologicznych UCHWAŁA.pdf

PDFZarządzenie w sparwie wzorów dokumentów.pdf

PDFwzory dokumentów - dotacje.pdf
DOCXwzory dokumentów - dotacje.docx

PDFzgoda na przetwarzanie danych.pdf
 

 


 

 

 
 
Metryczka
 • wytworzono:
  09-05-2011
  przez: Barbara Gawlik
 • opublikowano:
  09-05-2011 11:55
  przez: test test
 • zmodyfikowano:
  21-01-2020 09:08
  przez: Sabina Mroczek
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Bierawa
  odwiedzin: 6699
Dane jednostki:

Gmina Bierawa
47-240 Bierawa
ul. Wojska Polskiego 12
NIP: 749-20-55-417 REGON: 531412935
Numer konta: 25 1240 1659 1111 0000 2591 9936

Dane kontaktowe:

tel.: 77 487 22 66
fax: 77 487 22 62
e-mail: ug@bierawa.pl
strona www: bierawa.pl