Gmina Bierawa

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 1 / 2004 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie

Zarządzenie nr 1 / 2004 Dyrektora Gminnego centrum kultury i Rekreacji w Bierawie
z dnia 15 marca 2004r w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej
Na podstawie rozdziału III ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( Dz.U. nr 121, póz. 591 z późń. zmianami) zarządzam inwentaryzację okresową metodą sporządzania spisów z natury :
I. Inwentaryzacja środków trwałych
1/ Osoba materialnie odpowiedzialna : dyr. Wierzba Mirosław
21 Do przeprowadzenia spisu wyznaczam zespół spisowy w składzie :
- Szymańska Elżbieta - przewodnicząca
- Fikus Krystyna - członek
- Piechulek Ewa - członek
3/ Inwentaryzację należy przeprowadzić wg stanu na dzień 31 marca 2004r.
4/ Termin inwentaryzacji ustalam od dnia 01 kwietnia - 02 kwietnia 2004 r. , po czym przewodniczący komisji w terminie do dnia 7 kwietnia 2004r przekaże protokoły inwentaryzacyjne do księgowości celem ich rozliczenia.
II. Inwentaryzacja księgozbiorów w bibliotece w Bierawie
1/ Osoba materialnie odpowiedzialna : Szymańska Elżbieta
21 Do przeprowadzenia spisu wyznaczam zespół spisowy w składzie :
- Dowhań Teresa - przewodnicząca
- Fikus Krystyna - członek
- Piechulek Ewa - członek
3/ Inwentaryzację należy przeprowadzić wg stanu na dzień na dzień 30.08.2004 r.
4/ Termin inwentaryzacji ustalam od dnia 1 września 2004 do dnia 10 września 2004, po czym przewodniczący komisji w terminie do dnia 15 września 2004r. przekaże protokoły inwentaryzacyjne do księgowości celem rozliczenia.
III. Inwentaryzacja księgozbiorów w bibliotece w Dziergowicach.
1/ Osoba materialnie odpowiedzialna : Lena Skrzypek
21 Do przeprowadzenia spisu wyznaczam zespół spisowy w składzie:
- Szymańska Elżbieta - przewodnicząca
- Fikus Krystyna - członek
- Piechulek Ewa - członek
3/ Inwentaryzację należy przeprowadzić wg stanu na dzień 30.09.2004r. 4/Termin inwentaryzacji ustalam od dnia 01 października 2004r. do dnia 8 października 2004r, po czym przewodniczący komisji w terminie do dnia 15 października 2004r. przekaże protokoły inwentaryzacyjne do księgowości w celu rozliczenia.
IV. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryczka
  • opublikowano:
    31-03-2004 16:08
    przez: Mirosław Wierzba
Dane jednostki:

Gmina Bierawa
47-240 Bierawa
ul. Wojska Polskiego 12
NIP: 749-20-55-417 REGON: 531412935
Numer konta: 25 1240 1659 1111 0000 2591 9936

Dane kontaktowe:

tel.: 77 487 22 66
fax: 77 487 22 62
e-mail: ug@bierawa.pl
strona www: bierawa.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×