Gmina Bierawa

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 1/2007

Zarządzenie nr 1/2007
Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie
z dnia 03.01.2007r
w sprawie ewidencjonowania środków trwałych


Na podstawie art. 10 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września
( Dz.U. nr 121, poz.591, z późn. zmianami) ustalam:

§ 1

Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 3.500, 00 zł. oraz sprzęt                     do komputerów (czynniki składowe komputera, drukarki) niezależnie                       od wartości początkowej podlegają ewidencji ilościowo – wartościowej                  w księdze środków trwałych.

§ 2

Środki trwałe o wartości początkowej od 200,00 zł do 3.500,00 zł podlegają ewidencji ilościowo – wartościowej w księdze inwentarzowej.

§ 3

Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 200,00 zł. stanowią składniki ewidencjonowane pozabilansowo w sposób ilościowy.

§ 4

Wartości niematerialne i prawne niezależnie od wartości początkowej podlegają ewidencji ilościowo – wartościowej w księdze środków trwałych.

 


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2007r

Traci moc Zarządzenie nr 1/2003 z dnia 01-01-2003                                                    w sprawie ewidencjonowania środków trwałych.

 
 

informację wytworzył(a): Iwona Kupisińska
za treść odpowiada: Mirosław Wierzba
data wytworzenia: 03.01.2007
Metryczka
  • opublikowano:
    18-01-2007 13:16
    przez: Mirosław Wierzba
Dane jednostki:

Gmina Bierawa
47-240 Bierawa
ul. Wojska Polskiego 12
NIP: 749-20-55-417 REGON: 531412935
Numer konta: 25 1240 1659 1111 0000 2591 9936

Dane kontaktowe:

tel.: 77 487 22 66
fax: 77 487 22 62
e-mail: ug@bierawa.pl
strona www: bierawa.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×