Gmina Bierawa

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 2/2007

Zarządzenie nr 2/2007 z dnia 08-01-2007
Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnych
i przeprowadzenia inwentaryzacji.


     Na podstawie rozdziału III ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r (Dz.U.nr 121, poz. 591 z późn. zmianami) oraz na podstawie Zarządzenia  nr 1/2007          z dnia 03.01.2007 w sprawie ewidencjonowania środków trwałych zarządzam inwentaryzację okresową .

Inwentaryzacja zostaje przeprowadzona w związku ze zmianą Zarządzenia Dyrektora GCKiR  dotyczącego ewidencjonowania środków trwałych  o wartości początkowej poniżej 200,00 zł.
Środki te od  dnia 01.01.2007 należy ewidencjonować pozabilansowo w sposób wartościowy.

I. Do przeprowadzenia inwentaryzacji powołuję komisję w składzie:
1. Szymańska Elżbieta – przewodnicząca
2. Smykała Ewa – członek
3. Wyżgoł Katarzyna - członek

II. Inwentaryzacje należy przeprowadzić w placówkach:
1. Dom Kultury w Bierawie
2. Dom Kultury w Dziergowicach
3. Dom Kultury w Starej Kuźni
4. Klub w Kotlarni
5. Klub w Starym Koźlu
6. Sala Ludowa w Brzeźcach
7. Świetlica w Brzeźcach
8. Strzelnica w Solarni
9. Biblioteka w Starym Koźlu
10. Biblioteka w Kotlarni

III. Inwentaryzacje należy przeprowadzić na dzień 31.12.2006r.

IV. Terminy inwentaryzacji:
1. Dom Kultury w Bierawie  05.02.2007 - 08.02.2007
2. Dom Kultury w Dziergowicach 09.02.2007 - 14.02.2007
3. Dom Kultury w Starej Kuźni 15.02.2007 - 19.02.2007
4. Pozostałe placówki 20.02.2007- 23.02.2007

V. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
informację wytworzył(a): Iwona Kupisińska
za treść odpowiada: Mirosław Wierzba
data wytworzenia: 08.01.2007
Metryczka
  • opublikowano:
    18-01-2007 13:23
    przez: Mirosław Wierzba
Dane jednostki:

Gmina Bierawa
47-240 Bierawa
ul. Wojska Polskiego 12
NIP: 749-20-55-417 REGON: 531412935
Numer konta: 25 1240 1659 1111 0000 2591 9936

Dane kontaktowe:

tel.: 77 487 22 66
fax: 77 487 22 62
e-mail: ug@bierawa.pl
strona www: bierawa.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×