Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zakres pracy Urzędu Stanu Cywilnego

Kompetencje Urzędu Stanu Cywilnego w Bierawie


Urząd Stanu Cywilnego prowadzi sprawy z zakresu rejestracji stanu cywilnego – urodzenia, małżeństwa i zgony – oraz dokonuje wszystkich zmian w aktach stanu cywilnego wynikających z postanowień

i wyroków sądów, decyzji administracyjnych oraz prawem przewidzianych oświadczeń stron – dla zdarzeń mających miejsce na terenie gminy Bierawa.
Wszystkie zdarzenia rejestrowane są w księgach stanu cywilnego.

Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się wyłącznie:

Odpisy skrócone i zupełne aktów stanu cywilnego;
Zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach bądź ich braku.
Zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego.

Przepisy prawa o aktach stanu cywilnego nie przewidują moż
liwości wydawania zaświadczeń o stanie cywilnym osób i o ich stanie rodzinnym.

Złożone w celu sporządzenia aktu stanu cywilnego dokumenty nie podlegają zwrotowi.

Urząd Stanu Cywilnego przechowuje akty stanu cywilnego przez okres 100 lat. Po upływie tego terminu przekazuje je do Archiwum Państwowego w Opolu.