Gmina Bierawa

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencja ludności, dowody osobiste

 

Referat Spraw Obywatelskich
ul. Wojska Polskiego 12
47-240 Bierawa

 

 

kontakt:

telefon +48 77 4872 158

e-mail: ewidencja@bierawa.pl

 

 

 

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw:

1.

Miejsce składania wniosków (podań)

Pocztą na adres Urzędu Gminy

ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa 

2.

Godziny przyjmowania wniosków

Poniedziałek 8.00 - 17.00

Wtorek - Czwartek 7.00 - 15.00

Piątek 7.00 - 14.00

3.

Forma wniosku

Pisemny

Dopuszczalny ustny - do protokołu sporządzanego przez pracownika

4.

Informacja o wymaganych dokumentach oraz wymaganych wzorach wniosków

telefon +48 77 4872 158  

e-mail: ewidencja@bierawa.pl

5.

Sposób załatwienia

decyzja administracyjna - na piśmie

rozstrzygnięcie nie będące decyzją administracyjną

6.

Terminy załatwienia dla decyzji administracyjnych

30 dni (jeżeli nie wymaga szczegółowej analizy)

60 dni (jeżeli wymaga szczegółowej analizy)

7.

Terminy załatwienia dla rozstrzygnięć nie będących decyzją administracyjną

nie określony przepisami - niezwłocznie po ustaleniu stanu prawnego i faktycznego umożliwiającego zajęcie stanowiska przez urząd

8.

Terminy załatwienia dla zaświadczeń

7 dni

 
 
 

Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców

DOCXUdostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców.docx
PDFwniosek_udostępnienie_danych_z_Rejestru_Mieszkańców.pdf
 


Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie jednostkowym oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

DOCXUdostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie jednostkowym oraz d.docx
PDFwniosek_udostepnienie_dokumentacji_zwiazanej_z_dowodem_osobistym..pdf
PDFwniosek_udostępnienie_danych_RDO.pdf


Wydanie dowodu osobistego

PDFwniosek_dowód_osobisty.pdf
PDFWniosek-o-wydanie-dowodu-osobistego-online.pdf
DOCXWydanie_dowodu_osobistego.docx


Wydanie zaświadczenia na podstawie dokumentów znajdujących się w archiwum dowodów osobistych

PDFPełnomocnictwo_wzór.pdf
DOCXWydanie zaświadczenia na podstawie dokumentów znajdujących się w archiwum dowodów osobistych.docx


Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

DOCXZgłoszenie utraty dowodu osobistego.docx
PDFZgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.pdf


Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców lub rejestru zamieszkania cudzoziemców

PDFPełnomocnictwo_wzór.pdf
DOCXWydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców lub rejestru zamieszkania cudzoziemców.docx
PDFwzór_zaświadczenie_wniosek.pdf


Wymeldowanie z dotychczasowego miejsca pobytu w drodze decyzji administracyjnej

DOCXWymeldowanie z dotychczasowego miejsca pobytu w drodze decyzji administracyjnej.docx


Wymeldowania z pobytu czasowego

PDFPełnomocnictwo_wzór.pdf
DOCXWymeldowanie_z_pobytu_czasowego.docx
PDFWymeldowanie_z_pobytu_czsowego.pdf


Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego

PDFPełnomocnictwo_wzór.pdf
PDFwniosek_wymeldowanie_z_pobytu_stalego.pdf
DOCXWymeldowanie_z_pobytu_stałego.docx


Zameldowanie na pobyt czasowy

PDFPełnomocnictwo_wzór.pdf
PDFwniosek_zgloszenie_pobytu_czasowego.pdf
DOCXZameldowanie na pobyt czasowy.docx


Zameldowanie na pobyt stały

PDFPełnomocnictwo_wzór.pdf
PDFwniosek_zgloszenie_pobytu_stalego.pdf
DOCXZameldowanie na pobyt stały.docx


Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej na pobyt stały lub czasowy

PDFwniosek_zgloszenie_pobytu_czasowego.pdf
PDFwniosek_zgloszenie_pobytu_stalego.pdf
DOCXZameldowanie w drodze decyzji administracyjnej na pobyt stały lub czasowy.docx


Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

DOCXZgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.docx
PDFzgłoszenie_powrotu.pdf
PDFzgłoszenie_wyjazdu.pdf

 

Metryczka
 • wytworzono:
  06-07-2005
  przez: Artur Pawlaczyk
 • opublikowano:
  06-07-2005 10:34
  przez: Agnieszka Mincewicz
 • zmodyfikowano:
  16-02-2016 12:38
  przez: Artur Pawlaczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Bierawa
  odwiedzin: 2553
Dane jednostki:

Gmina Bierawa
47-240 Bierawa
ul. Wojska Polskiego 12
NIP: 749-20-55-417 REGON: 531412935
Numer konta: 25 1240 1659 1111 0000 2591 9936

Dane kontaktowe:

tel.: 77 487 22 66
fax: 77 487 22 62
e-mail: ug@bierawa.pl
strona www: bierawa.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×