Przejdź do treści strony
Gmina Bierawa Biuletyn Informacji Publicznej

ePUAP

 epuap1.jpeg

Urząd Gminy Bierawa oddaje do dyspozycji interesantów nową formę załatwiania spraw za pośrednictwem Internetu. Za pomocą ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) osoby posiadające bezpieczny podpis elektroniczny (weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu) mogą wnieść pismo bez konieczności osobistego stawiennictwa    w Urzędzie, o ile przepisy obowiązującego prawa nie stanowią inaczej.
 
Aby można było złożyć wniosek, wymagane jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP. Konto można założyć bezpłatnie.
 
Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:
 1. Przekazanie dokumentu poprzez platformę ePUAP
 2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy Urzędu Gminy  do Sekretariatu na następujących nośnikach danych:
                  * Dyskietka FDD 1,44 MB,
                  * Napęd optyczny CD / DVD
                  * Pamięć masowa USB
 
 
Dostarczone dokumenty muszą spełniać następujące warunki:
 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym.
 2. Akceptowalne formaty załączników to: *.DOC, *.RTF, *.XLS, *.PDF, *.JPG, *.BMP,
 3. Wielkość łączna załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 2 MB.
 4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane   i nie zostaną rozpatrzone.

 epuap1.jpeg
www.epuap.gov.pl

 

 

 

Metryczka
 • opublikowano:
  29-09-2008 11:36
  przez: Barbara Gawlik
 • zmodyfikowano:
  29-09-2008 11:37
  przez: Barbara Gawlik
Dane jednostki:

Gmina Bierawa
47-240 Bierawa
ul. Wojska Polskiego 12
NIP: 749-20-55-417 REGON: 531412935
Numer konta: 25 1240 1659 1111 0000 2591 9936

Dane kontaktowe:

tel.: 77 487 22 66
fax: 77 487 22 62
e-mail: ug@bierawa.pl
strona www: bierawa.pl