Gmina Bierawa

Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy

ORG. 120.22.2014

 

Z A R Z Ą D Z E N I E   nr   21/2014

WÓJTA  GMINY BIERAWA 
z dnia  30 grudnia 2014 r.

W sprawie  regulaminu  organizacyjnego  Urzędu  Gminy  Bierawa

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm), zarządza się co następuje:

 

§ 1.

Nadaje się regulamin organizacyjny Urzędowi Gminy Bierawa, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Traci moc regulamin organizacyjny nadany zarządzeniem nr 3/09 z dnia 23 stycznia 2009r. wraz ze zmianami wprowadzonymi w tym regulaminie.

 

§ 3.

 1. Wykonanie zarządzenia powierza się wszystkim pracownikom Urzędu.
 1. Zmiany w niniejszym regulaminie dokonywane są w trybie jego nadania.
 1. Nadzór nad przestrzeganiem zarządzenia powierza się  Sekretarzowi Gminy.

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 2 stycznia 2015 r.

 

                                                                                                                                                                   Wójt Gminy
                                                                                                                                                            mgr Krzysztof  Ficoń

PDFRegulamin organizacyjny Urzędu Gminy.pdf
PDFschemat struktury organizacyjnej.pdf

PDFZarządzenie nr 3-2016 w sprawie zmiany w regulaminie organizacyjnym.pdf
PDFschemat struktury organizacyjnej - zmiana.pdf

PDFZarządzenie nr 6-2016 w sprawie zmiany w regulaminie organizacyjnym.pdf

PDFZarządzenie nr 10-2016 w sprawie zmiany w regulaminie organizacyjnym.pdf
PDFschemat organizacyjny - zmiana.pdf
 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  07-01-2011
  przez: Barbara Gawlik
 • opublikowano:
  07-01-2011 12:17
  przez: Barbara Gawlik
 • zmodyfikowano:
  06-09-2016 13:10
  przez: Barbara Gawlik
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Bierawa
  odwiedzin: 2574
Dane jednostki:

Gmina Bierawa
47-240 Bierawa
ul. Wojska Polskiego 12
NIP: 749-20-55-417 REGON: 531412935
Numer konta: 25 1240 1659 1111 0000 2591 9936

Dane kontaktowe:

tel.: 77 487 22 66
fax: 77 487 22 62
e-mail: ug@bierawa.pl
strona www: bierawa.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×