Przejdź do treści strony
Gmina Bierawa Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy

ORG. 120.7.2017

 

Z A R Z Ą D Z E N I E   nr   7/2017

WÓJTA  GMINY  BIERAWA 
z dnia  14 lipca 2017 r.

 

W sprawie  regulaminu  organizacyjnego  Urzędu  Gminy  Bierawa

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), zarządza się co następuje:

 

§ 1.

Nadaje się regulamin organizacyjny Urzędowi Gminy Bierawa, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Traci moc regulamin organizacyjny nadany zarządzeniem nr 21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi w tym regulaminie.

 

§ 3.

 1. Wykonanie zarządzenia powierza się wszystkim pracownikom Urzędu.
 2. Zmiany w niniejszym regulaminie dokonywane są w trybie jego nadania.
 3. Nadzór nad przestrzeganiem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                                                                                Wójt Gminy
                                                                                                                                                            mgr Krzysztof  Ficoń

 


PDFRegulamin organizacyjny Urzędu Gminy.pdf
 

PDFschemat struktury organizacyjnej.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  07-01-2011
  przez: Barbara Gawlik
 • opublikowano:
  07-01-2011 12:17
  przez: Barbara Gawlik
 • zmodyfikowano:
  13-10-2017 08:01
  przez: Barbara Gawlik
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Bierawa
  odwiedzin: 5912
Dane jednostki:

Gmina Bierawa
47-240 Bierawa
ul. Wojska Polskiego 12
NIP: 749-20-55-417 REGON: 531412935
Numer konta: 25 1240 1659 1111 0000 2591 9936

Dane kontaktowe:

tel.: 77 487 22 66
fax: 77 487 22 62
e-mail: ug@bierawa.pl
strona www: bierawa.pl