Przejdź do treści strony
Gmina Bierawa Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz dziennych opiekunów w Gminie Bierawa


Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech (Dz. U. z 2013r. poz. 1457), opieka  na dziećmi w wieku do lat 3 może być organizowana w formie żłobka lub klubu dziecięcego, a także sprawowana przez dziennego opiekuna oraz nianię.

Przepisy dotyczące dziennego opiekuna zawarte są w rozdziale 4 cyt. ustawy.

Wyboru dziennych opiekunów dokonuje wójt  w drodze otwartego konkursu ofert, przeprowadzanego na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm).

Wójt, zgodnie z art. 46 cyt. ustawy, prowadzi wykaz dziennych opiekunów. Wykaz jest jawny i podlega publikacji
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bierawa.

 

 WYKAZ DZIENNYCH OPIEKUNÓW

GMINY BIERAWA
  

 

lp.
IMIĘ
NAZWISKO

UWAGI

 1.

ZOFIA

BAZAN

 
 

2.

TERESA

FABER

 
3.
 EWA
ARENDT - RACHYŁA
 

 

 

 

Metryczka
  • opublikowano:
    27-10-2014 14:07
    przez: Barbara Gawlik
  • zmodyfikowano:
    23-02-2015 14:09
    przez: Barbara Gawlik
Dane jednostki:

Gmina Bierawa
47-240 Bierawa
ul. Wojska Polskiego 12
NIP: 749-20-55-417 REGON: 531412935
Numer konta: 25 1240 1659 1111 0000 2591 9936

Dane kontaktowe:

tel.: 77 487 22 66
fax: 77 487 22 62
e-mail: ug@bierawa.pl
strona www: bierawa.pl