Gmina Bierawa

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Urzędzie w 2004r.

1) Kontrola doraźna Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat : przestrzegania przepisów ustawy o samorządzie gminnym dot. składania oświadczeń o działalności gospodarczej i umowach cywilno - prawnych

2) Kontrola Najwyższej Izby Kontroli na temat : wykonania budżetu gminy za 2003r. - załącznik : DOCprotokół z kontroli NIK

3) Kontrola problemowa archiwum zakładowego Urzędu Stanu Cywilnego w Bierawie przeprowadzona przez Archiwum Państwowe w Opolu

4) Kontrola Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego na temat : realizacji zadań obrony cywilnej z zakresu gospodarki materiałowej oraz finansowej

5) Kontrola Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu na temat: funkcjonowania Gminnego Centrum Informacji w Bierawie
Metryczka
  • opublikowano:
    04-08-2004 13:25
    przez: Barbara Gawlik
  • zmodyfikowano:
    05-08-2004 16:10
    przez: Barbara Gawlik
Dane jednostki:

Gmina Bierawa
47-240 Bierawa
ul. Wojska Polskiego 12
NIP: 749-20-55-417 REGON: 531412935
Numer konta: 25 1240 1659 1111 0000 2591 9936

Dane kontaktowe:

tel.: 77 487 22 66
fax: 77 487 22 62
e-mail: ug@bierawa.pl
strona www: bierawa.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×