Gmina Bierawa

Biuletyn Informacji Publicznej

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli zewnętrznej w 2008r.

DOKUMENTACJA  PRZEBIEGU I EFEKTÓW KONTROLI ZEWNĘTRZNEJ

 ORAZ WYSTĄPIENIA, STANOWISKA, WNIOSKI I OPINIE

PODMIOTÓW JĄ PRZEPROWADZAJĄCYCH 

w roku 2008r.

 

Lp.

Podmiot przeprowadzający

kontrolę

Daty rozpoczęcia

i zakończenia

 kontroli

 

Przedmiot                    kontroli                         

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski, opinie

podmiotów ją przeprowadzających

1

2

3

4

 5

 

1. 


Archiwum Państwowe
w Opolu
 


 28.03.2008r.
 
Kontrola archiwum zakładowego
 
protokół kontroli

2.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 
 06.08.2008r. Wywiązywanie się z zobowiązań wobec Funduszu  protokół kontroli

3. 

 Wojewoda Opolski

 09.08.2008r. Kontrola problemowa stanu wykonania zadań obronnych
 
 protokół kontroli

4.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

 

 13.10.2008r.  Kontrola w zakresie realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w 2007r.  protokół kontroli


 

  

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Barbara Gawlik
Data wytworzenia: 2008-06-12
Metryczka
  • opublikowano:
    26-02-2009 13:26
    przez: Barbara Gawlik
Dane jednostki:

Gmina Bierawa
47-240 Bierawa
ul. Wojska Polskiego 12
NIP: 749-20-55-417 REGON: 531412935
Numer konta: 25 1240 1659 1111 0000 2591 9936

Dane kontaktowe:

tel.: 77 487 22 66
fax: 77 487 22 62
e-mail: ug@bierawa.pl
strona www: bierawa.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×