Gmina Bierawa

Biuletyn Informacji Publicznej

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli zewnętrznych w 2009r.


 

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU I EFEKTÓW KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH
 ORAZ WYSTĄPIENIA, STANOWISKA, WNIOSKI I OPINIE
PODMIOTÓW JE PRZEPROWADZAJĄCYCH 
w 2009r.
 
 
LP. Podmiot przeprowadzający kontrole

Data rozpoczęcia/
zakończenia

Przedmiot kontroli Dokumentacja przebiegu i efektów
kontroli oraz wystąpienia, stanowiska,
wnioski i opinie podmiotów je przeprowadzających 
 1.  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Opole  18.02.2009 Wywiązywanie się z warunków umowy z dnia 12 grudnia 2007r.   protokół kontroli
 2.  Wojewoda Opolski  08.04.2009r.  Wykonywanie zadań z zakresu wydawania dowodów osobistych  protokół kontroli
 3.  Wojewoda Opolski  08.04.2009r.  Wykonywanie zadań  z zakresu ewidencji ludności  protokół kontroli
 4.  Zakład Ubezpieczeń Społecznych  14.04.2009r.
        do 24.04.2009r.
 Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek i wpłat  protokół kontroli
 5. Wojewoda Opolski   30.06.2009r.  Kontrola problemowa w zakresie organizacji, przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków

 protokół kontroli

 

6. Państwowa Inspekcja Pracy
w Opolu
08.07.209r. Odbiór sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Starym Koźlu notatka z kontroli
7. Urząd Kontroli Skarbowej
w Opolu
10.07.2009r. - 17.09.2009r. Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania wybranymi środkami publicznymi w 2008r. protokół z kontroli, wystąpienie pokontrolne
8. Urząd Kontroli Skarbowej
w Opolu
21.07.2009 - 22.09.2009r. Kontrola rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za 2008r. protokół z kontroli, wystąpienie pokontrolne
9. Archiwum Państwowe
w Opolu
13.07.2009r. Kontrola archiwum zakładowego Urzędu Gminy protokół z kontroli
10. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 07.08.2009r. Wywiązywanie się z warunków umowy z dnia 28.07.2008r. Protokół kontroli
11. Wojewódzki Urząd Pracy
w Opolu
29 - 30.
10. 2009r.
Kontrola realizacji projektu POKL pn. "Będę Przedszkolakiem" Informacja pokontrolna
 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Barbara Gawlik
Data wytworzenia: 2009-05-05

 

Metryczka
  • opublikowano:
    05-05-2009 13:45
    przez: Barbara Gawlik
  • zmodyfikowano:
    17-12-2009 10:53
    przez: Barbara Gawlik
Dane jednostki:

Gmina Bierawa
47-240 Bierawa
ul. Wojska Polskiego 12
NIP: 749-20-55-417 REGON: 531412935
Numer konta: 25 1240 1659 1111 0000 2591 9936

Dane kontaktowe:

tel.: 77 487 22 66
fax: 77 487 22 62
e-mail: ug@bierawa.pl
strona www: bierawa.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×