Gmina Bierawa

Biuletyn Informacji Publicznej

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli zewnętrznych w 2010r. 

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU I EFEKTÓW KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH
 ORAZ WYSTĄPIENIA, STANOWISKA, WNIOSKI I OPINIE
PODMIOTÓW JE PRZEPROWADZAJĄCYCH 
w 2010r.
 
 
LP. Podmiot przeprowadzający kontrole

Data rozpoczęcia/
zakończenia

Przedmiot kontroli Dokumentacja przebiegu i efektów
kontroli oraz wystąpienia, stanowiska,
wnioski i opinie podmiotów je przeprowadzających 
 1. Regionalna Izba Obrachunkowa
w Opolu 
 16.02. 2010r.  - 16.04.2010r.  Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej gminy za 2009r. oraz wybranych zagadnień za lata 2007-2009


 protokół kontroli

wystąpienie pokontrolne

PDFWystąpienie pokontrolne

 

 2.  Archiwum Państwowe
w Opolu
 14.04.2010r.  Kontrola problemowa archiwum zakładowego USC  protokół kontroli.
W związku z prawidłowym prowadzeniem archiwum, odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych
 3.  Urząd Kontroli Skarbowej
w Opolu
 18.06.2010r.  Prawidłowość i rzetelność dokumentów przedstawionych przez Urząd Gminy w zakresie transakcji dokonanych w latach 2005-2006 z podmiotem gospodarczym  protokół z czynności
 4.  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu  16.07.2010r.  Odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych ze szczególnym uwzględnieniem zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji

 

Protokół z kontroli

PDFZałącznik - kontrola WIOŚ

 

 

5.

 

 

 


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Opolski

 

21.07.2010r. Wywiązywanie się Urzędu Gminy ze zobowiązań wobec Fuduszu, wynikających z umowy 

Protokół z kontroli
/protokół został objęty tajemnicą służbową przez przeprowadzającego kontrolę/

 

6. Marszałek Województwa Opolskiego 14.09.2010r. Kontrola realizacji projektu pn. Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa, zgodnie z umową o dofinansowanie Informacja pokontrolna


 

 

 

  

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Barbara Gawlik
Data wytworzenia: 2010-01-27

 

Metryczka
  • opublikowano:
    19-08-2010 12:57
    przez: Barbara Gawlik
  • zmodyfikowano:
    05-01-2011 08:45
    przez: Barbara Gawlik
Dane jednostki:

Gmina Bierawa
47-240 Bierawa
ul. Wojska Polskiego 12
NIP: 749-20-55-417 REGON: 531412935
Numer konta: 25 1240 1659 1111 0000 2591 9936

Dane kontaktowe:

tel.: 77 487 22 66
fax: 77 487 22 62
e-mail: ug@bierawa.pl
strona www: bierawa.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×