Gmina Bierawa

Biuletyn Informacji Publicznej

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli zewnętrznych w 2012r.

DOKUMENTACJA  PRZEBIEGU  I  EFEKTÓW  KONTROLI  ZEWNĘTRZNYCH

 ORAZ WYSTĄPIENIA, STANOWISKA, WNIOSKI  I  OPINIE
PODMIOTÓW  JE  PRZEPROWADZAJĄCYCH 
w 2012r.


 

LP. Podmiot przeprowadzający kontrole

Data rozpoczęcia/
zakończenia

Przedmiot kontroli Dokumentacja przebiegu i efektów
kontroli oraz wystąpienia, stanowiska,
wnioski i opinie podmiotów je przeprowadzających 
1. Ministerstwo Administracji
i Cyfryzacji

12.03.2012/
14.03.2012

Kontrola  rozliczenia dotacji na tablice z nazwami miejscowości w języku mniejszości  protokół
2. Wojewoda Opolski 23.03.2012r. Kontrola problemowa w zakresie rejestracji stanu cywilnego                                    wystąpienie pokontrolne
3. Wojewoda Opolski 23.03.2012r. Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości zabezpieczenia ksiąg stanu cywilnego  wystąpienie pokontrolne    
4. Wojewoda Opolski 23.03.2012r. Kontrola problemowa w zakresie wydawania decyzji administracyjnych o zmianie imienia i  nazwiska  wystąpienie pokontrolne
5. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 31.05.2012/
1.06.2012
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków przekazanych w ramach umowy  na realizację zadania pn . "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych" protokół
6. Wojewoda Opolski 12.06.2012r. Kontrola zapotrzebowań na środki finansowe z budżetu państwa  wyjaśnienie
7. Wojewoda Opolski 25.06.2012/
26.06.2012r.
Kontrola prawidłowości wykonania zadań objętych umowami oraz wykorzystania dotacji przyznanych promesami  w ramach podziału środków na usuwanie skutków powodzi z 2010r.  wystąpienie pokontrolne
8.  Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

13.08.2012/
14.08.2012

Kontrola dotycząca wykorzystania sali Domu Ludowego w Brzeźcach Raport z czynności kontrolnych 
9.  Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 23.08.2012r.   Kontrola prawidłowości wykorzystania środków na zakup wyposażenia kuchni w Domu Kultury w Bierawie  Raport z czynności kontrolnych
10. Archiwum Państwowe w Opolu  17.09.2012r. Kontrola archiwum zakładowego Urzędu Gminy  protokół
11. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 26.10.2012r. Kontrola realizacji zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Solarni i części Dziergowic wraz z rurociągiem tłocznym do oczyszczalni w ZA Kędzierzyn protokół

Metryczka
  • opublikowano:
    13-03-2013 15:15
    przez: Barbara Gawlik
Dane jednostki:

Gmina Bierawa
47-240 Bierawa
ul. Wojska Polskiego 12
NIP: 749-20-55-417 REGON: 531412935
Numer konta: 25 1240 1659 1111 0000 2591 9936

Dane kontaktowe:

tel.: 77 487 22 66
fax: 77 487 22 62
e-mail: ug@bierawa.pl
strona www: bierawa.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×