Gmina Bierawa

Biuletyn Informacji Publicznej

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli zewnętrznych w 2011r.


 

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU I EFEKTÓW KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH
 ORAZ WYSTĄPIENIA, STANOWISKA, WNIOSKI I OPINIE
PODMIOTÓW JE PRZEPROWADZAJĄCYCH 
w 2011r.
 
 
LP. Podmiot przeprowadzający kontrole

Data rozpoczęcia/
zakończenia

Przedmiot kontroli Dokumentacja przebiegu i efektów
kontroli oraz wystąpienia, stanowiska,
wnioski i opinie podmiotów je przeprowadzających 
 1.  Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego  15.04.2011/
 18.04.2011
 Kontrola realizacji projektu realizowanego
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. "Rurociąg tranzytowy z Ortowic do oczyszczalni ścieków w ZAK SA wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Korzonek Wieś"

 Informacja pokontrolna

 2.
Archiwum Państwowe w Opolu
 23.05.2011  Kontrola archiwum zakładowego Urzędu Gminy  Protokół kontroli
 3.  Wojewoda Opolski 15.09.2011/
13.10.2011 


 Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej udzielonej w 2010r. z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz środków z Funduszu Pracy na dofinansowawnie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
 

 Protokół kontroli problemowej,

PDFWP 
4. Wojewoda Opolski

 

4.10.2011 

 

Kontrola problemowa w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP
i rozporządzeń wydanych na jej podstawie
 Protokół kontroli
5.
Starostwo Powiatowe w Kędz. Koźlu
16.11.2011 Ocena stanu przygotowań i realizacji zadań  OC na obszarze działania szefa OC Gminy Bierawa Protokół kontroli
6.
Wojewódzki Urząd Pracy Opole
 
29.11.2011r. Sprawdzenie zgodności realizacji projektu
"Uczymy z pasją klasy I-III"
Protokół kontroli


 

 

 
 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Bierawa
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Barbara Gawlik
Data wytworzenia:  

 

Metryczka
  • opublikowano:
    17-02-2012 14:53
    przez: Barbara Gawlik
Dane jednostki:

Gmina Bierawa
47-240 Bierawa
ul. Wojska Polskiego 12
NIP: 749-20-55-417 REGON: 531412935
Numer konta: 25 1240 1659 1111 0000 2591 9936

Dane kontaktowe:

tel.: 77 487 22 66
fax: 77 487 22 62
e-mail: ug@bierawa.pl
strona www: bierawa.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×