Przejdź do treści strony
Gmina Bierawa Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie dotyczące rekrutacji uczestników

 

Stowarzyszenie
”Wszystkie drogi i myśli                       prowadzą do Dziergowic”

w ramach realizowanego projektu pn.
 " Z Edukacją na Ty "
 Działanie 9.5  " Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich"
ogłasza rekrutację uczestników z Dziergowic i Solarni
                                                    na niżej wymienione kursy:

               
1. Kurs florystyki    ( 15 osób )
            2. Kurs obsługi wózków widłowych   ( 30 osób )
 
Udział w kursach jest bezpłatny.
Każdy uczestnik otrzyma
dokument potwierdzający ukończenie kursu.
Zgłoszenia telefoniczne lub osobiście do 26.11.2010r.przyjmują:
 Elżbieta Dziuda  tel. 77 / 4 830 567
 Marian Wesołowski tel. 77 / 4 830 402
Ruta Figura tel.  77 / 4 830 592
 
                     Prezes Stowarzyszenia :                    Kierownik Projektu :
                 Marian Wesołowski                            Elżbieta Dziuda


   


Stowarzyszenie
„Wszystkie drogi i myśli prowadzą  do Dziergowic”

w ramach realizowanego projektu pn.
 
 " Od edukacji do integracji "
 
 Działanie 7.3  " Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji"
ogłasza
rekrutację uczestników z Dziergowic i Solarni
               na niżej wymienione kursy:

            
1. Kurs komputerowy   ( poziom podstawowy 10 osób )
            2. Kurs komputerowy   ( poziom zaawansowany 10 osób)
            3. Kurs spawania    (10 osób)

Udział w kursach jest bezpłatny.
Każdy uczestnik otrzyma
dokument potwierdzający ukończenie kursu.
Zgłoszenia telefoniczne lub osobiście do 20.07.2010r.przyjmują:
 Elżbieta Dziuda  tel. 77 / 4 830 567
 Marian Wesołowski tel. 77 / 4 830 402
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   

 

Metryczka
  • opublikowano:
    27-02-2009 11:03
    przez: Barbara Gawlik
  • zmodyfikowano:
    17-11-2010 09:19
    przez: Barbara Gawlik
Dane jednostki:

Gmina Bierawa
47-240 Bierawa
ul. Wojska Polskiego 12
NIP: 749-20-55-417 REGON: 531412935
Numer konta: 25 1240 1659 1111 0000 2591 9936

Dane kontaktowe:

tel.: 77 487 22 66
fax: 77 487 22 62
e-mail: ug@bierawa.pl
strona www: bierawa.pl