Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Spis formularzy A - karty informacyjne dla: wniosków o wydanie decyzji, wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

KARTA 1-A-06

Wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegającej na przedłużeniu istniejących sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w sołectwie Brzeźce. 

Nazwa i zakres przedmiotowy dokumentu: Przedłużenie istniejących sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w sołectwie Brzeźce na działkach o nr: 64/2, 64/4, 64/7, 5, 37/1

Dane podmiotu, którego dokument dotyczy: Gmina Bierawa, ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa
KARTA 1-A-06

KARTA 2-A-06

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowanich inwestycji polegającej na przedłużeniu sieci kanalizacji sanitarnej na aktualnie realizowanym przedsięwzięciu kanalizacji sanitarnej w sołectwie Stare Koźle.

Nazwa i zakres przedmiotowy dokumentu: Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej na aktualnie realizowanym przedsięwzięciu kanalizacji sanitarnej w sołectwie Stare Koźle na działkach o nr: 156, 159, 168, 187, 179/1, 211, 213, 224/5, 278, 284/1, 512/6, 285, 286, 287, 292, 294, 346, 348/2, 349/3, 354, 427, 515/1, 515/2, 520, 536/2, 547, 548, 549, 551, 620, 629, 645, 692, 1038, 1039, 1164, 150, 179/2, 194, 226, 297, 334, 345, 512/1, 522, 552, 619, 682, 690.

Dane podmiotu, którego dokument dotyczy: Gmina Bierawa, ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa  
KARTA 2-A-06

KARTA 3-A-06

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegającej na rozbudowie sieci kanalizacyjnej w Bierawie związane ze zmianami zagospodarowania terenu, uaktualnienie uwzględniające stan na rok 2005.

Nazwa i zakres przedmiotowy dokumentu: Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Bierawie związane ze zmianami zagospodarowania terenu, uaktualnienie uwzględniające stan na rok 2005 na działkach o nr: 153/6, 666, 681, 1499, 1500, 1501, 668/1, 668/3, 675/1, 668/2, 682/2, 671/1, 658/2, 680, 1445, 1442/1, 1443, 1444.

Dane podmiotu, którego dokument dotyczy: Gmina Bierawa, ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa

KARTA 3-A-06

KARTA 4-A-06

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegającej na przebudowie nawierzchni drogi gminnej - droga dojazdowa do Nadleśnictwa w Starej Kuźni.

Nazwa i zakres przedmiotowy dokumentu: Przebudowa nawierzchnidrogi gminnej - droga dojazdowa do Nadleśnictwa w Starej Kuźni na działkach o nr: 503/2, 503/1, 503/3, 351.

Dane podmiotu, którego dokument dotyczy: Gmina Bierawa, ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa _KARTA 4-A-06_

KARTA 5-A-06 

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegającej na budowie nowoprojektowanego odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w Starej Kuźni.

Nazwa i zakres przedmiotowy dokumentu: Budowa nowoprojektowanego odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi do nieruchomości nr 2, 6, 10, 14, 18 i 20 przy ul. Brzozowej w Starej Kuźni na działkach o nr: 494, 495, 496, 497, 498, 499.

Dane podmiotu, którego dokument dotyczy: Gmina Bierawa, ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa _KARTA 5-A-06_

KARTA 6-A-06

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegającej na modernizacji stacji bazowej telefonii komórkowej systemu PLUS GSM przy ul. Gliwickiej 1 w Grabówce.

Nazwa i zakres przedmiotowy domkumentu: Modernizacja stacji telefonii komórkowej systemu PLUS GSM nr BT 22205 Korzonek przy ul. Gliwickiej 1 w Grabówce na działce o nr: 37.

Dane podmiotu, którego dokument dotyczy: POLKOMTEL S.A., ul. Postępu 3, 02-677 Warszawa DOCKarta 6-A-06 stacja bazowa PLUS GSM Grabówka.doc

KARTA 7-A-06

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegającej na przedłużeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Nowej w miejscowości Brzeźce.

Nazwa i zakres przedmiotowy dokumentu: Przedłużenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do działek o nr 435/2, 435/3, 435/4 przy ul. Nowej w Brzeźcach.

Dane podmiotu, którego dokument dotyczy: Gmina Bierawa, ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa DOCKarta 7-A-06 sieć wod i kan Brzeźce ul. Nowa.doc

KARTA 8-A-06

Wniosek o wydanie decyzji o środowoskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegajacej na przedłużeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Gliwickiej w miejscowości Goszyce.

Nazwa i zakres przedmiotowy dokumentu: Przedłużenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do działek o nr: 34/1, 34/3, 34/4, 34/6 przy ul. Gliwickiej w miejscowości Goszyce.

Dane podmiotu, którego dokument dotyczy: Gmina Bierawa, ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa  DOCKarta 8-A-06 sieć wod i kan Goszyce ul. Gliwicka.doc

KARTA 9-A-06

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przedłużeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Polnej w miejscowości Ortowice.

Nazwa i zakres przedmiotowy dokumentu: Przedłużenie sieci wodociagowej i kanalizacyjnej do działki o nr 322 przy ul. Polnej w Ortowicach.

Dane podmiotu, którego dokument dotyczy: Gmina Bierawa, ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa DOCKarta 9-A-06 sieć wod i kan Ortowice ul. Polna.doc

KARTA 10-A-06

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przedłużeniu sieci wodociagowej i kanalizacyjnej przy ul. Wieczorka w Starej Kuźni.

Nazwa i zakres przedmiotowy dokumentu: Przedłużenie sieci wodociagowej i kanalizacyjnej do działek o nr: 94/2, 94/3, 94/4, 94/5, 94/6, 94/8, 94/9, 94/10, 94/11, 94/12 przy ul. Wieczorka w Starej Kuźni.

Dane podmiotu, którego dokument dotyczy: Gmina Bierawa, ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa  DOCKarta 10-A-06 sieć wod i kan Stara Kuźnia ul. Wieczorka.doc

KARTA 11-A-06

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla inwestycji polegającej na budowie zbiornikowej instalacji gazu płynnego w Goszycach.

Nazwa i zakres przedmiotowy dokumentu: Budowa zbiornikowej instalacji gazu płynnego wraz z przyłączem gazu do budynku hali produkcyjnej w Goszycach na działce nr 7/4.

Dane podmiotu, którego dokument dotyczy: BETAFENCE Sp. z o.o., ul. Dębowa 4, 47-246 Kotlarnia DOCKarta 11-A-06 zbiornik na gaz Goszyce.doc

KARTA 12-A-06

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla inwestycji polegającej na budowie zbiornikowej instalacji gazu płynnego w Goszycach.

Nazwa i zakres przedmiotowy dokumentu: Budowa zbiornikowej instalacji gazu płynnego wraz z przyłączem gazu do budynku kotłowni i biurowego w Goszycach na działce nr 7/8.

Dane podmiotu, którego dokument dotyczy: Koplania Piasku "Kotlarnia" S.A., ul. Dębowa 3, 47-246 Kotlarnia DOCKarta 12-A-06 zbiornik na gaz Goszyce.doc

KARTA 13-A-06

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla inwestycji polegającej na budowie zbiornikowej instalacji gazu płynnego w Goszycach.

Nazwa i zakres przedmiotowy dokumentu: Budowa zbiornikowej instalacji gazu płynnego wraz z przyłączem gazu do budynku hali produkcyjnej w Goszycach na działce nr 5/5.

Dane podmiotu, którego dokument dotyczy: "BAZALTEX' Sp. z o.o., ul. Batalionów Chłopskich 2, 42-680 Tarnowskie Góry DOCKarta 13-A-06 zbiornik na gaz Goszyce.doc

informację wytworzył(a): Sabina Mroczek
za treść odpowiada: Sabina Mroczek
data wytworzenia: wpisz datę