Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Spis formularzy E - karty informacyjne dla: raportów oddziaływania przedsiewzięcia na środowisko, analiz porealizacyjnych, przeglądó ekologicznych, raportów o bezpieczeństwie, dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych

KARTA 1-E-06

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla stacji telefonii komórkowej w Grabówce przy ul. Gliwickiej 1.

Nazwa i zakres przedmiotowy dokumentu: Raport oddziaływania na środowisko dla modernizacji stacji bazowej telefonii komórkowej BT-22205 Korzonek przy ul. Gliwickiej 1 w m. Grabówka na działce nr 37

Dane podmiotu, którego dokument dotyczy: POLKOMTEL S.A., ul. Postępu 3, 02-677 Warszawa 
DOCKarta 1-E-06.doc

KARTA 2-E-06

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla zbiornikowej instalacji gazu płynnego wraz z przyłączem gazu dla zasilania w gaz budynku kotłowni i biurowego w Goszycach przy ul. Dębowej 3.

Nazwa i zakres przedmiotowy dokumentu: Raport oddziaływania na środowisko dla budowy zbiornikowej instalacji gazu płynnego wraz z przyłączem gazu dla zasilania w gaz budynku kotłowni i biurowego przy ul. Dębowej 3 w m. Goszyce na działce nr 7/8

Dane podmiotu, którego dokument dotyczy: Kopalnia Piasku "Kotlarnia" S.A., ul. Dębowa 3, 47-246 Kotlarnia DOCKarta 2-E-06.doc

informację wytworzył(a): Sabina Mroczek
za treść odpowiada: Sabina Mroczek
data wytworzenia: wpisz datę