Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Spis formularzy B - karty informacyjne dla: decyzji i postanowień, wskazań lokalizacyjnych

KARTA 1-B-06

Decyzja o środowiskowych uwarunkowanich zgody na realizację przedsięwzięcia dla zadania: Przedłużenie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w sołectwie Brzeźce.

Nazwa i zakres przedmiotowy dokumentu: Przedłużenie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w sołectwie Brzeźce na działkach o nr: 64/2,64/4, 64/7, 5, 37/1.

Dane podmiotu, którego dokument dotyczy: Gmina Bierawa, ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa   _KARTA 1-B-06_

KARTA 2-B-06

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zadania: Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej na aktualnie realizowanym przedsięwzięciu kanalizacji sanitarnej w sołectwie Stare Koźle.

Nazwa i zakres przedmiotowy dokumentu: Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej na aktualnie realizowanym przedsięwzięciu kanalizacji sanitarnej w sołectwie Stare Koźle.

Dane podmiotu, którego dokument dotyczy: Gmina BIerawa, ul. Wojska Polkiego 12, 47-240 Bierawa   _KARTA 2-B-06_

KARTA 3-B-06

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zadania: Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Bierawie, związana ze zmianami zagospodarowania terenu, uaktualnienie uwzględniające stan na rok 2005.

Nazwa i zakres przedmiotowy dokumentu: Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Bierawie, związana ze zmianami zagospodarowania terenu, uaktualnienie uwzględniające stan an rok 2005.

Dane podmiotu, którego dokument dotyczy: Gmina Bierawa, ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa     _KARTA 3-B-06_

KARTA 4-B-06

Decyzja o środowiskowych uwarunkowanich zgody na realizację przedsięwzięcia dla zadania: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej - droga dojazdowa do Nadleśnictwa w Starej Kuźni.

Nazwa i zakres przedmiotowy dokumentu: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej - droga dojazdowa do Nadleśnictwa w Starej Kuźni na działkach o nr: 503/2, 503/1, 503/3, 351.

Dane podmiotu, którego dokument dotyczy: Gmina Bierawa, ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa    _KARTA 4-B-06_

KARTA 5-B-06

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsęwzięcia dla zadania: Budowa nowoprojektowanego odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi przy ul. Brzozowej w Starej Kuźni.

Nazwa i zakres przedmiotowy dokumentu: Budowa odcinak sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi do nieruchomości przy ul. Brzozowej w Starej Kuźni na działkach o nr: 494,495, 496, 497, 498, 499.

Dane podmiotu, którego dokument dotyczy: Gmina Bierawa, ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa  DOCKarta 5-B-06.doc

KARTA 6-B-06

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zadania: Modernizacja stacji bazowej telefonii komórkowej w Grabówce.

Nazwa i zakres przedmiotowy dokumentu: Modernizacja stacji bazowej telefonii komórkowej systemu PLUS GSM w Grabówce, ul. Gliwicka 1.

Dane podmiotu, Którego dokument dotyczy: POLKOMTEL S.A., ul. Postępu 3, 02-677 Warszawa  DOCKarta 6-B-06.doc

KARTA 7-B-06

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zadania: Przedłużenie sieci wodociągowej i kanalizacji przy Nowej w Brzeźcach.

Nazwa i zakres przedmiotowy dokumentu: Przedłużenie sieci wodociągowej i kanalizacji przy ul. Nowej w Brzeźcach na działkach o nr: 435/2, 435/3, 435/4, 435/7.

Dane podmiotu, Którego dokument dotyczy: Gmina Bierawa, ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa DOCKarta 7-B-06.doc

KARTA 8-B-06

Decyzja środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zadania: Przedłużenie sieci wodociągowej i kanalizacji przy ul. Gliwickiej w Goszycach.

Nazwa i zakres przedmiotowy dokumentu: Przedłużenie sieci wodociągowej i kanalizacji przy ul. Gliwickiej w Goszycach na działkach o nr: 34/1, 34/3, 34/4, 34/6, 34/7, 34/8, 35, 196.

Dane podmiotu, Którego dokument dotyczy: Gmina Bierawa, ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa DOCKarta 8-B-06.doc

KARTA 9-B-06

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zadania: Przedłużenie sieci wodociągowej i kanalizacji przy ul. Polnej w Ortowicach.

Nazwa i zakres przedmiotowy dokumentu: Przedłużenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Polnej w Ortowicach na działkach o nr: 322, 207, 289. 

Dane podmiotu, Którego dokument dotyczy: Gmina Bierawa, ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa DOCKarta 9-B-06.doc

KARTA 10-B-06

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzięcia dla zadania: Przedłużenie sieci wodociagowej i kanalizacji przy ul. Wieczorka w Starej Kuźni.

Nazwa i zakres przedmiotowy dokumentu: Przedłużenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Wieczorka w Starej Kuźni na działkach o nr: 94/2, 94/3, 94/4, 94/5, 94/6, 94/8, 94/9, 94/10, 94/11, 94/12. 

Dane podmiotu, Którego dokument dotyczy: Gmina Bierawa, ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa DOCKarta 10-B-06.doc

KARTA 11-B-06

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia dla zadania: Budowa zbiornikowej instalacji gazu płynnego wraz z przyłączem gazu dla zasialania w gaz budynku hali produkcyjnej w Goszycach.

Nazwa i zakres przedmiotowy dokumentu: Budowa zbiornikowej instalacji gazu płynnego wraz z przyłączem gazu dla zasilania w gaz budynku hali produkcyjnej w Goszycach na działce o nr 7/4. 

Dane podmiotu, Którego dokument dotyczy: Betafence Sp z o.o., ul. Dębowa 4, 47-246 Kotlarnia DOCKarta 11-B-06.doc

KARTA 12-B-06

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia dla zadania: Budowa zbiornikowej instalacji gazu płynnego wraz z przyłączem gazu dla zasialania w gaz budynku kotłowni i biurowego w Goszycach.

Nazwa i zakres przedmiotowy dokumentu: Budowa zbiornikowej instalacji gazu płynnego wraz z przyłączem gazu dla zasilania w gaz budynku kotłowni i biurowego w Goszycach na działce o nr 7/8. 

Dane podmiotu, Którego dokument dotyczy: Kopalnia Piasku "Kotlarnia" S.A., ul. Dębowa 3, 47-246 Kotlarnia DOCKarta 12-B-06.doc

KARTA 13-B-06

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia dla zadania: Budowa zbiornikowej instalacji gazu płynnego wraz z przyłączem gazu dla zasialania w gaz budynku hali produkcyjnej w Goszycach.

Nazwa i zakres przedmiotowy dokumentu: Budowa zbiornikowej instalacji gazu płynnego wraz z przyłączem gazu dla zasilania w gaz budynku hali produkcyjnej w Goszycach na działce o nr 5/5. 

Dane podmiotu, Którego dokument dotyczy: BAZALTEX Sp. z o.o., ul. Batalionów Chłopskich 2, 42-680 Tarnowskie Góry DOCKarta 13-B-06.doc

 

informację wytworzył(a): Sabina Mroczek
za treść odpowiada: Sabina Mroczek
data wytworzenia: wpisz datę