Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Spis formularzy A - 2007 r.

KARTA 1-A-07

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegającej na przedłużeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w nowobudowanej drodze na działce o nr: 160/2 w miejscowości Stara Kuźnia.

Nazwa i zakres przedmiotowy dokumentu: Przedłużenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w nowobudowanej drodze na działce o nr: 160/2 w miejscowości Stara Kuźnia.

Dane podmiotu, którego dokument dotyczy: Gmina Bierawa, ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa  DOCKarta 1-A-07.doc

KARTA 2-A-07

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTC Sp. z o. o. w miejscowości Stara Kuźnia.

Nazwa i zakres przedmiotowy dokumentu: Budowa stacji telefonii komórkowej PTC Sp. zo.o. na działce o nr: 503/4 w miejscowości Stara Kuźnia.

Dane podmiotu, którego dokument dotyczy: Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa   DOCKarta 2-A-07.doc

KARTA 3-A-07

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegającej na przedłużeniu sieci wodociągowej w pasie drogowym ul. 22 Lipca w miejscowości Bierawa.

Nazwa i zakres przedmiotowy dokumentu: Przedłuzenie sieci wodociagowej do działki o nr: 863/8 będącej pasem drogowymul. 22 Lipca w miejscowości Bierawa.

Dane podmiotu, którego dokument dotyczy: Gmina Bierawa, ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa  DOCKarta 3-A-07.doc

KARTA 4-A-07

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegającej na przebudowie Zakładowej Stacji Paliw na działce o nr: 7/8 obręb Goszyce położonej w Kotlarni.

Nazwa i zakres przedmiotowy dokumentu: Przebudowa Zakładowej Stacji Paliw na działce o nr: 7/8 obręb Goszyce położonej w Kotlarni.

Dane podmiotu, którego dokument dotyczy: Kopalnia Piasku "Kotlarnia" S.A., ul. Dębowa 3, 47-246 Kotlarnia   DOCKarta 4-A-07.doc

KARTA 5-A-07

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegającej na budowie wyrobiska eksploatującego kruszywo naturalne ze złoża "Bierawa" na działce o nr: 1274/4 obręb Bierawa.

Nazwa i zakres przedmiotowy dokumentu: Budowa wyrobiska eksploatującego kruszywo naturalne ze złoża "Bierawa", zakładu przeróbczego i zaplecza kopalni na działce o nr: 1274/4 obręb Bierawa.

Dane podmiotu, którego dokument dotyczy: CEMEX POLSKA Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 212A, 02-486 Warszawa   DOCKarta 5-A-07.doc

informację wytworzył(a): wpisz imię i nazwisko lub nazwę
za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko lub nazwę
data wytworzenia: wpisz datę