Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Spis formularzy B - 2007 r.

KARTA 1-B-07

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia dla zadania: Przedłużenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w nowobudowanej drodze na działce o nr: 160/2 w miejscowości Stara Kuźnia.

Nazwa i zakres przedmiotowy dokumentu: Przedłużenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w nowobudowanej drodze na działce o nr: 160/2 w Starej Kuźni.

Dane podmiotu, którego dokument dotyczy: Gmina Bierawa, ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa  DOCKarta 1-B-07.doc

KARTA 2-B-07

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia dla zadania: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTC Sp. z o.o. - BTS 53160 Stara Kuźnia.

Nazwa i zakres przedmiotowy dokumentu: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTC Sp. z o.o.-BTS 53160 Stara Kuźnia w miejscowości Stara Kuźnia, ul. Brzozowa 48, zlokalizowana na istniejącej wieży obserwacyjnej Nadleśnictwa Kędzierzyn.

Dane podmiotu, którego dokument dotyczy: Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa  DOCKarta 2-B-07.doc

KARTA 3-B-07

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia dla zadania: Przebudowa zakładowej stacji paliw na terenie Kopalni Piasku KOTLANIA SA.

Nazwa i zakres przedmiotowy dokumentu:  Przebudowa zakładowej stacji paliw na terenie Kopalni Piasku KOTLANIA SA, ul. Dębowa 3, 47-246 Kotlarnia.

Dane podmiotu, którego dokument dotyczy:  Kopalnia Piasku "KOTLARNIA" SA, ul. Dębowa 3, 47-246 Kotlarnia.  DOCKarta 3-B-07.doc

KARTA 4-B-07

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia dla zadania: Budowa wyrobiska eksploatującego kruszywo naturalne ze złoża Bierawa, zakładu przeróbczego i zaplecza kopalni na działce nr 1274/4 w Bierawie.

Nazwa i zakres przedmiotowy dokumentu: Budowa wyrobiska eksploatującego kruszywo naturalne ze złoża Bierawa, zakładu przeróbczego i zaplecza kopalni na działce nr 1274/4 w Bierawie

Dane podmiotu, którego dokument dotyczy:  CEMEX POLSKA sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 212A, 02-486 Warszawa. DOCKarta 4-B-07-1.doc

informację wytworzył(a): wpisz imię i nazwisko lub nazwę
za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko lub nazwę
data wytworzenia: wpisz datę