Przejdź do treści strony
Gmina Bierawa Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr działalności regulowanej
REJESTR  DZIAŁALNOSCI  REGULOWANEJ w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bierawa

 

art. 65 ust.5 ustawy z dnia 2 lipca 2004r o swobodzie działalności gospodarczej Dz.U z 2004r, Nr 173, poz.1807 z póź.zmianami, art. 9b, 9c ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz.U. z 2005r, Nr 236, poz. 2008 z póź.zmianami
 

Lp.

Nazwa Firmy, oznaczenie siedziby

i adres albo imię i nazwisko, adres przedsiębiorcy

Numer identyfikacji podatkowej NIP

Numer identyfikacji REGON Okreslenie rodzaju odpadów komunalnych Numer rejestrowy data wpisu
1.

 

 

Usługi Komunalne sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 42/44

47-220 Kędzierzyn – Koźle
749-000-30-20 530869503 020304, 020601, 030105, 070213, 070299, 080112, 150101, 150102, 150103, 150106, 150203, 160103, 170101, 170102, 170103, 170107, 170180, 170181, 170201, 170202, 170203, 170380, 170504,170506, 170508, 170604, 170802, 170904, 190112, 190801, 190802, 190805, 190903, 200201, 200202, 200203, 200301, 200302, 200303, 200304, 200306, 200307, IRZP.OŚ..1.2015 12.02.2015
 2.

 Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach

42-274 Konopiska

Korzonek 98

 573-106-75-24  150628080

 150101, 150102, 150103, 150107, 200101,  200102, 200108, 200110, 200111, 200121, 200123, 200125, 200128, 200133, 200134, 200135, 200136, 200138, 200139, 200140, 200201, 200202, 200203, 200301, 200302, 200303, 200307, 200399

 

 IRZP.OŚ.2.2015  12.02.2015
3.

Remondis Opole Sp. z o.o

Al.Przyjaźni 9                   

45-573 Opole   

754-033-34-24 530590474

150101, 150102, 150103, 150104, 150105, 150106, 150107, 170101, 170102, 200101, 200102, 200108, 200110, 200111, 200113, 200114, 200115, 200117, 200119, 200121, 200123, 200125, 200126, 200127, 200128, 200129, 200130, 200131, 200132, 200133, 200134, 200135, 200136, 200137, 200138, 200139, 200140, 200141, 200180,200199, 200201,200202, 200203, 200301, 200302, 200303, 200304, 200306, 200307, 200399

 

IRZP.OŚ.3.2015 12.02.2015
4. Naprzód sp. z o.o. ul. Raciborska 144 B, 44-280 Rydułtowy 647-050-91-58 270658240


 

 200101, 200102, 200108, 200110, 200111, 200113, 200114, 200115, 200117, 200119, 200121, 200123, 200125, 200126, 200127, 200129, 200130, 200131, 200132, 200133, 200134, 200135, 200136, 200137, 200138, 200139, 200140, 200141, 200180, 200199, 200201, 200202, 200203, 200301, 200302, 200303, 200304, 200306, 200307, 200399, 150101, 150102, 150103, 150104, 150105, 150106, 150107, 150109, 150110, 150111, 170101, 170102, 170103, 170107, 170201, 170202, 170203, 170302, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 170411, 170508, 170604, 170802, 170904

IRZP.OŚ.4.2015

12.02.2015

 

5.

Remondis Gliwice Sp. z o.o.    ul. Kaszubska 2 

44-100 Gliwice

631-22-11-431 276253371 150101, 150102, 150104, 150107, 200101,200102, 200108, 200110, 200111, 200113, 200114, 200115, 200117, 200119, 200121, 200123, 200125, 200126, 200127, 200128, 200129, 200130, 200131, 200132, 200133, 200134, 200135, 200136, 200137, 200138, 200139, 200140, 200141, 200180, 200199, 200201, 200202, 200203, 200301, 200302, 200303, 200304, 200306, 200307, 200399, IRZP.OŚ.5.2015 12.02.2015
6. Veolia Usługi dla Środowiska Spółka Akcyjna, Oddział w Krapkowicach ul. Piastowska 38, 47-303 Krapkowice 527-20-98-636 012914009 200101, 200102, 200108, 200110, 200111, 200113, 200114, 200115, 200117, 200119, 200121, 200123, 200125, 200126, 200127, 200128, 200129, 200130, 200131, 200132, 200133, 200134, 200135, 200136, 200137, 200138, 200139, 200140, 200141, 200180, 200199, 200201, 200202, 200203, 200301, 200302, 200303, 200304, 200306, 200307, 200399, 150101, 150102, 150103, 150104, 150105, 150106, 150107, 150109, 170101, 170102, 170103, 170107, 170180, 170182, 170504, 170904 IRZP.OŚ.6.2015 12.02.2015
7.

Tonsmeier Południe

ul. Kokotek 33 41-700 Ruda Śląska

641-100-58-06 272644815 150101, 150102, 150103, 150104, 150105, 150106, 150107, 150109, 150110, 150111, 200101, 200102, 200108, 200110, 200111, 200113, 200114, 200115, 200117, 200119, 200121, 200123, 200125, 200126, 200127, 200128, 200129, 200130, 200131, 200132, 200133, 200134, 200135, 200136, 200137, 200138, 200139, 200140, 200141, 200180, 200199, 200201, 200202, 200203, 200301, 200302, 200303, 200304, 200306, 200307, 200399 IRZP.OŚ.7.2015 12.02.2015
8.

Prywatny Zakład Oczyszczania Miasta Waldemar Strach

ul. Spółdzielcza 1/1  42-274 Konopiska

573-025-01-66 150040693

200101, 200102, 200108, 200110, 200111, 200113, 200114, 200115, 200117, 200119, 200121, 200123, 200125, 200126, 200127, 200128, 200129, 200130, 200131, 200132, 200133, 200134, 200135, 200136, 200137, 200138, 200139, 200140, 200141, 200180, 200199, 200201, 200202, 200203, 200301, 200302, 200303, 200304, 200306, 200307, 200399, 150101, 150102, 150103, 150104, 150105, 150106, 150107, 150109, 150110, 150111,

IRZP.OŚ.8.2015 12.02.2015

 

9.

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o

44-120 Pyskowice ul. Zaolszany 3

631-10-00-353 272154695

150101, 150102, 150103, 150104, 150105, 150106, 150107, 150109, 150110, 150111, 200101, 200102, 200108, 200110, 200111, 200113, 200114, 200115, 200117, 200119, 200121, 200123, 200125, 200126, 200127, 200128, 200129, 200130, 200131, 200132, 200133, 200134, 200135, 200136, 200137, 200138, 200139, 200140, 200141, 200180, 200199, 200201, 200202, 200203, 200301, 200302, 200303, 200306, 200307, 200399

IRZP.OŚ.9.2015

12.02.2015

10. Przedsiebiorstwo Komunalne "DARPOL" Dariusz Strach, , Korzonek 98, 42-274 Konopiska 573-250-58-31 152146131

200101, 200102, 200108, 200110, 200111, 200113, 200114, 200115, 200117, 200119, 200121, 200123, 200125, 200126, 200127, 200128, 200129, 200130, 200131, 200132, 200133, 200134, 200135, 200136, 200137, 200138, 200139, 200140, 200141, 200180, 200199, 200201, 200202, 200203, 200301, 200302, 200303, 200304, 200306, 200307, 200399, 150101, 150102, 150103, 150104, 150105, 150106, 150107, 150109, 150110, 150111, 160103, 170101, 170102, 170103, 170107, 170180, 170201, 170202, 170203, 170302, 170380, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 170411, 170508, 170604, 170802, 170904

IRZP.OŚ.10.2015 12.02.2015
.14 Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe TECHNIKA ul. Poezji 16, 44-113 Gliwice 631-010-07-85 008173898 200121, 200123, 200133, 200134, 200135, 200136, IRZP.OŚ.14.2015 12.02.2015
15 Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Gliwicka 3, 44-145 Pilchowice 969-153-74-85 241080759 150101, 150102, 150103, 150104, 150105, 150106, 150107, 150109, 150110, 150111, 160103, 170101, 170102, 170103, 170107, 170201, 170202, 170203, 170302, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 170411, 170508, 170604, 170802, 170904, 200101, 200102, 200108, 200110, 200111, 200113, 200114, 200115, 200117, 200119, 200121, 200123, 200125, 200126, 200127, 200128, 200129, 200130, 200131, 200132, 200133, 200134, 200135, 200136, 200137, 200138, 200139, 200140, 200141, 200180, 200199, 200201, 200202, 200203, 200301, 200302, 200303, 200304, 200306, 200307, 200399, IRZP.OŚ.15.2015 12.02.2015
.16

PHU Komunalnik sp. z o.o. ul. Św.Jerzego 1 a, 50-518 Wrocław

oddział w Nysie ul. Morcinka 66e, 48-303 Nysa
755-184-56-13 532468984

020103, 020104, 020107, 030101, 030105, 030301, 030307, 030308, 040209, 040215, 040221, 040222, 070213, 070280, 080318, 100101, 100105, 100115, 100180, 100903, 120105, 130208, 150109, 150110, 150111, 150203, 160103, 160119, 160122, 160213, 160214, 168001, 170103, 170107, 170180, 170181, 170201, 170202, 170203, 170380, 170504, 170506, 170508, 170904, 191201, 191202, 191203, 191204, 191205, 191207, 191208, 191209, 191210, 191212, 150101, 150102, 150103, 150104, 150105, 150106, 150107, 170101, 170102, 200101, 200102, 200108, 200110, 200111, 200113, 200114, 200115, 200117, 200119, 200121, 200123, 200125, 200126, 200127, 200128, 200129, 200130, 200131, 200132, 200133, 200134, 200135, 200136, 200137, 200138, 200139, 200140, 200141, 200180, 200199, 200201, 200202, 200203, 200301, 200302, 200303, 200304, 200306, 200307, 200399

IRZP.OŚ.16.2015 12.02.2015
17. Przedsiebiorstwo Wielobranżowe " BIOCED-KOMUNAL" Sebastian Cedro ul. Wikaryjska 104, 25-225 Kiele 657-207-77-45 260283930     wykreslono z rejestru z dniem 31.01.2015
18 Przedsiebiorstwo Usługowo-Handlowe "CEDROX" Józef Cedro ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 18/54, 25-431 Kielce 657-112-84-75 290987665     wykreslono z rejestru z dniem 31.01.2015
19 Przedsiebiorstwo Wielobranzowe " KARPINEX" mgr Barbara Karpińska Cedzyna 91, 25-900 Kielce 657-218-70-72 292891811     wykreslono z rejestru z dniem 31.01.2015
20. Przedsiebiorstwo Handlowe Bogumił Fałkowski ul. Krasińskiego 82U 17, 74-101 Gryfino 858-173-94-44 320510443     wykreslono z rejestru z dniem 01.01.2015

 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Bierawa
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Karina Kubina
Data wytworzenia: 2012-03-21
Metryczka
  • opublikowano:
    21-03-2012 09:27
    przez: Karina Kubina
  • zmodyfikowano:
    12-02-2015 13:14
    przez: Karina Kubina
Dane jednostki:

Gmina Bierawa
47-240 Bierawa
ul. Wojska Polskiego 12
NIP: 749-20-55-417 REGON: 531412935
Numer konta: 25 1240 1659 1111 0000 2591 9936

Dane kontaktowe:

tel.: 77 487 22 66
fax: 77 487 22 62
e-mail: ug@bierawa.pl
strona www: bierawa.pl