Gmina Bierawa

Biuletyn Informacji Publicznej

Petycje

Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy.

Zgodnie z art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej każdy ma prawo składać petycje.

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej  ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Tryb rozpoznawania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195).


Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach - na niniejszej stronie będzie przedstawiana informacja  na temat petycji kierowanych do Wójta Gminy Bierawa i Rady Gminy Bierawa


Informacja na temat petycji kierowanych do organów Gminy

 

lp.

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa  w art. 4 ust.3 ustawy o petycjach)

skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Informacja
o sposobie załatwienia sprawy

1. 2 3 4 5 6 7

1.

Szulc-Efekt sp. z o.o.
Warszawa
ul. Poligonowa 1

PDFPetycja dot przystąpienia do programu - Wzorowa łazienka.pdf
 

Petycja dotycząca przekazania tekstu petycji do wszystkich podległych szkół

20.09.2018

28.09.2018

Petycję przekazano do szkół podstawowych

2.

Szulc-Efekt sp. z o.o.
Warszawa
ul. Poligonowa 1

PDFPetycja dot. próby wdrożenia w gminie systemu zarządzania i monitorowania energii.pdf
 

Petycja o próbę wdrożenia
w Gminie systemu zarządzania
i monitorowania energii

13.09.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  23-09-2016
  przez: Artur Pawlaczyk
 • opublikowano:
  23-09-2016 07:15
  przez: Barbara Gawlik
 • zmodyfikowano:
  28-09-2018 11:41
  przez: Barbara Gawlik
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Bierawa
  odwiedzin: 2478
Dane jednostki:

Gmina Bierawa
47-240 Bierawa
ul. Wojska Polskiego 12
NIP: 749-20-55-417 REGON: 531412935
Numer konta: 25 1240 1659 1111 0000 2591 9936

Dane kontaktowe:

tel.: 77 487 22 66
fax: 77 487 22 62
e-mail: ug@bierawa.pl
strona www: bierawa.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×