Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w 2016r.

Karta informacyjna Nr 1/2016

Opinia sanitarna w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku inwentarskiego z zapleczem socjalno-technicznym i infrastrukturą na działkach nr 790/20, 790/21 i 790/22 w Bierawie".

DOCkarta informacyjna 1-2016.doc
 

Karta informacyjna Nr 2/2016

Uzgodnienie warunków z zakresu ochrony środowiska dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku inwentarskiego z zapleczem socjalno-technicznym i infrastrukturą na działkach nr 790/20, 790/21 i 790/22 w Bierawie".

DOCkarta informacyjna 2-2016.doc
 

Karta informacyjna Nr 3/2016

Opinia sanitarna o nie nałożeniu na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie i przebudowie istniejących obiektów magazynowo-produkcyjnych na potrzeby tartaku drzewnego na działce nr 933/3 w Dziergowicach".

DOCkarta informacyjna 3-2016.doc
 

Karta informacyjna Nr 4/2016

Opinia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zakresie raportu dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie i przebudowie istniejących obiektów magazynowo-produkcyjnych na potrzeby tartaku drzewnego na działce nr 933/3 w Dziergowicach".

DOCkarta informacyjna 4-2016.doc
 

Karta informacyjna Nr 5/2016

Postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie i przebudowie istniejących obiektów magazynowo-produkcyjnych na potrzeby tartaku drzewnego na działce nr 933/3 w Dziergowicach".

DOCkarta informacyjna 5-2016.doc
 

Karta informacyjna Nr 6/2016

Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie i przebudowie istniejących obiektów magazynowo-produkcyjnych na potrzeby tartaku drzewnego na działce nr 933/3 w Dziergowicach".

DOCkarta informacyjna 6-2016.doc
 

Karta informacyjna Nr 7/2016

Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla terenu położonego w obrębie Dziergowice.

DOCkarta informacyjna 7-2016.doc

Karta informacyjna Nr 8/2016

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku inwentarskiego z zapleczem socjalno-technicznym i infrastrukturą na działkach nr 790/20, 790/21 i 790/22 w Bierawie".

DOCkarta informacyjna 8-2016.doc

Karta informacyjna Nr 9/2016

Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie i przebudowie istniejących obiektów magazynowo-produkcyjnych na potrzeby tartaku drzewnego na działce nr 933/3 w Dziergowicach".

DOCkarta informacyjna 9-2016.doc

Karta informacyjna Nr 10/2016

Postanowienie w sprawie podjęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie i przebudowie istniejących obiektów magazynowo-produkcyjnych na potrzeby tartaku drzewnego na działce nr 933/3 w Dziergowicach".

DOCkarta informacyjna 10-2016.doc

Karta informacyjna Nr 11/2016

Opinia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie i przebudowie istniejących obiektów magazynowo-produkcyjnych na potrzeby tartaku drzewnego na działce nr 933/3 w Dziergowicach".

DOCkarta informacyjna 11-2016.doc

Karta informacyjna Nr 12/2016

Wezwanie do uzupełnienia raportu dla  przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie i przebudowie istniejących obiektów magazynowo-produkcyjnych na potrzeby tartaku drzewnego na działce nr 933/3 w Dziergowicach".

DOCkarta informacyjna 12-2016.doc

Karta informacyjna Nr 13/2016

Przyjęty dokument z podsumowaniem: Uchwała Nr XVII/129/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 01.06.2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla terenu położonego w obrębie Bierawa.

DOCkarta informacyjna 13-2016.doc

Karta informacyjna Nr 14/2016

Postanowienie o odmowie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie i przebudowie istniejących obiektów magazynowo-produkcyjnych na potrzeby tartaku drzewnego na działce nr 933/3 w Dziergowicach".

DOCkarta informacyjna 14-2016.doc

Karta informacyjna Nr 15/2016

Decyzja o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie i przebudowie istniejących obiektów magazynowo-produkcyjnych na potrzeby tartaku drzewnego na działce nr 933/3 w Dziergowicach".

DOCkarta informacyjna 15-2016.doc

Karta informacyjna Nr 16/2016

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Kompleksowej modernizacji energetycznej budynków Zespołu Szkół Dwujęzycznych w Solarni".

DOCkarta informacyjna 16-2016.doc

Karta informacyjna Nr 17/2016

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia polegającego na "Kompleksowej modernizacji energetycznej budynków Zespołu Szkół Dwujęzycznych w Solarni".

DOCkarta informacyjna 17-2016.doc

Karta informacyjna Nr 18/2016

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach polegającego na "Kompleksowej modernizacji energetycznej budynków Zespołu Szkół Dwujęzycznych w Solarni".

DOCkarta informacyjna 18-2016.doc

Karta informacyjna Nr 19/2016

Przyjęty dokument z podsumowaniem: Uchwała Nr XXI/155/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 26.09.2016r. w sprawie uchwalenia nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa.

DOCkarta informacyjna 19-2016.doc

Karta informacyjna Nr 20/2016

Wniosek o zmianę decyzji środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowie małej elektrowni wodnej usytuowanej przy stopniu wodnym w km 1+680 rzeki Bierawki w miejscowości Bierawa".

DOCkarta informacyjna 20-2016.doc

Karta informacyjna Nr 21/2016

Opinia sanitarna o nie nałożeniu na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie małej elektrowni wodnej usytuowanej przy stopniu wodnym w km 1+680 rzeki Bierawki w miejscowości Bierawa".

DOCkarta informacyjna 21-2016.doc

Karta informacyjna Nr 22/2016

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia polegającego na "Budowie małej elektrowni wodnej usytuowanej przy stopniu wodnym w km 1+680 rzeki Bierawki w miejscowości Bierawa".

DOCkarta informacyjna 22-2016.doc

Karta informacyjna Nr 23/2016

Opinia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Budowie małej elektrowni wodnej usytuowanej przy stopniu wodnym w km 1+680 rzeki Bierawki w miejscowości Bierawa".

DOCkarta informacyjna 23-2016.doc

Karta informacyjna Nr 24/2016

Wniosek o zmianę decyzji środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku inwentarskiego z zapleczem socjalno-technicznym i infrastrukturą na działkach nr 790/20, 790/21 i 790/22 w miejscowości Bierawa".

DOCkarta informacyjna 24-2016.doc

Karta informacyjna Nr 25/2016

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku inwentarskiego z zapleczem socjalno-technicznym i infrastrukturą na działkach nr 790/20, 790/21 i 790/22 w miejscowości Bierawa".

DOCkarta informacyjna 25-2016.doc

Karta informacyjna Nr 26/2016

Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na "Budowie małej elektrowni wodnej usytuowanej przy stopniu wodnym w km 1+680 rzeki Bierawki w miejscowości Bierawa".

DOCkarta informacyjna 26-2016.doc

Karta informacyjna Nr 27/2016

Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla sołectw Lubieszów, Dziergowice i Solarnia.

DOCkarta informacyjna 27-2016.doc

Karta informacyjna Nr 28/2016

Opinia sanitarna w sprawie warunków realizacji dla zmiany decyzji nr 1/16 z dnia 04.02.2016r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku inwentarskiego z zapleczem socjalno-technicznym i infrastrukturą na działkach nr 790/20, 790/21 i 790/22 w miejscowości Bierawa".

DOCkarta informacyjna 28-2016.doc

Karta informacyjna Nr 29/2016

Decyzja o zmianie decyzji nr 1/13 z dnia 14.10.2013r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowie małej elektrowni wodnej usytuowanej przy stopniu wodnym w km 1+680 rzeki Bierawki w miejscowości Bierawa".

DOCkarta informacyjna 29-2016.doc