Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w 2017r.

Karta informacyjna Nr 1/2017

Postanowienie - uzgodnienie warunków do zmiany decyzji Wójta Gminy Bierawa nr 1/16 z dnia 04.02.2016r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku inwentarskiego z zapleczem socjalno-technicznym i infrastrukturą na działkach nr 790/20, 790/21 i 790/22 w Bierawie".

DOCkarta informacyjna 1-2017.doc

Karta informacyjna Nr 2/2017

Decyzja o zmianie decyzji nr 1/16 z dnia 04.02.2016r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji w wariancie I przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku inwentarskiego z zapleczem socjalno-technicznym i infrastrukturą na działkach nr 790/20, 790/21 i 790/22 w Bierawie"

DOCkarta informacyjna 2-2017.doc

Karta informacyjna Nr 3/2017

Opinia pozytywna projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Lubieszów, Dziergowice i Solarnia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

DOCkarta informacyjna 3-2017.doc

Karta informacyjna Nr 4/2017

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "Rozszerzeniu przez Żwirownię CEMEX w Bierawie eksploatacji na działki nr: 1339/6, 1339/7, 1339/8, 1339/9, 1339/10 i 1339/11 w obrębie Bierawa:.

DOCkarta informacyjna 4-2017.doc

Karta informacyjna Nr 5/2017

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia polegającego na: "Rozszerzeniu przez Żwirownię CEMEX w Bierawie eksploatacji na działki nr: 1339/6, 1339/7, 1339/8, 1339/9, 1339/10 i 1339/11 w obrębie Bierawa".

DOCkarta informacyjna 5-2017.doc

Karta informacyjna Nr 6/2017

Opinia sanitarna o nie nałożeniu na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "Rozszerzeniu przez Żwirownię CEMEX w Bierawie eksploatacji na działki nr: 1339/6, 1339/7, 1339/8, 1339/9, 1339/10 i 1339/11 w obrębie Bierawa".

DOCkarta informacyjna 6-2017.doc

Karta informacyjna Nr 7/2017

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn: "Wydobywanie kruszywa naturalnego z rzeki Odry km od 71+500 do 80+000".

DOCkarta informacyjna 7-2017.doc

Karta informacyjna Nr 8/2017

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia polegającego na: "Wydobywaniu kruszywa naturalnego z rzeki Odry km od 71+500 do 80+000".

DOCkarta informacyjna 8-2017.doc

Karta informacyjna Nr 9/2017

Wezwanie do uzupełnienia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "Rozszerzeniu przez Żwirownię CEMEX w Bierawie eksploatacji na działki nr: 1339/6, 1339/7, 1339/8, 1339/9, 1339/10 i 1339/11 w obrębie Bierawa".

DOCkarta informacyjna 9-2017.doc

Karta informacyjna Nr 10/2017

Opinia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: "Rozszerzeniu przez Żwirownię CEMEX w Bierawie eksploatacji na działki nr: 1339/6, 1339/7, 1339/8, 1339/9, 1339/10 i 1339/11 w obrębie Bierawa".

DOCkarta informacyjna 10-2017.doc

Karta informacyjna Nr 11/2017

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Brzeźce - zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach".

DOCkarta informacyjna 11-2017.doc

Karta informacyjna Nr 12/2017

Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Bierawa nr 6/14 z dnia 03.11.2014r. o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Brzeźce".

DOCkarta informacyjna 12-2017.doc

Karta informacyjna Nr 13/2017

Opinia sanitarna w sprawie ponownego zaopiniowania warunków realizacji dla zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Brzeźce - zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach".

DOCkarta informacyjna 13-2017.doc

Karta informacyjna Nr 14/2017

Wezwanie do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Brzeźce - zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach".

DOCkarta informacyjna 14-2017.doc

Karta informacyjna Nr 15/2017

Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko: "Rozszerzenie przez Żwirownię CEMEX w Bierawie eksploatacji na działkach nr: 1339/6, 1339/7, 1339/8, 1339/9, 1339/10 i 1339/11 w obrębie Bierawa".

DOCkarta informacyjna 15-2017.doc

Karta informacyjna Nr 16/2017

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "Rozszerzeniu przez Żwirownię CEMEX w Bierawie eksploatacji na działki nr: 1339/6, 1339/7, 1339/8, 1339/9, 1339/10 i 1339/11 w obrębie Bierawa".

DOCkarta informacyjna 16-2017.doc

Karta informacyjna Nr 17/2017

Opinia sanitarna o nie nałożenie na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla projektowanego przedsięwzięcia "Wydobywanie kruszywa naturalnego z rzeki Odry od km 71+500 do 80+000".

DOCkarta informacyjna 17-2017.doc

Karta informacyjna Nr 18/2017

Opinia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: "Wydobywaniu kruszywa naturalnego naturalnego z rzeki Odry km od 71+500 do 80+000".

DOCkarta informacyjna 18-2017.doc

Karta informacyjna Nr 19/2017

Aneks do raportu o oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Brzeźce - zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach".

DOCkarta informacyjna 19-2017.doc

Karta informacyjna Nr 20/2017

Uzgodnienie warunków do zmiany decyzji Wójta Gminy Bierawa nr IRZP.6220.3.2013 z dnia 03.11.2014r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej ne 408 w m. Brzeźce" - zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

DOCkarta informacyjna 20-2017.doc

Karta informacyjna Nr 21/2017

Opinia sanitarna w sprawie ponownego zaopiniowanie warunków realizacji dla zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięci: Rozbudowa drogi wojewódzkiej ne 408 w m. Brzeźce" - zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

DOCkarta informacyjna 21-2017.doc

Karta informacyjna Nr 22/2017

Postanowienie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Nr 3/17 znak IRZP.6220.5.2015 zmieniającej decyzję nr 6/14 z dnia 03.11.2014r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w wariancie I przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Brzeźce" - zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

DOCkarta informacyjna 22-2017.doc

Karta informacyjna Nr 23/2017

Decyzja o zmianie decyzji nr 6/14 z dnia 03.11.2014r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w wariancie I przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Brzeźce"  - zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

DOCkarta informacyjna 23-2017.doc

Karta informacyjna Nr 24/2017

Decyzja o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Wydobyciu kruszywa naturalnego z rzeki Odry km od 71+500 do 80+000".

DOCkarta informacyjna 24-2017.doc

Karta informacyjna Nr 25/2017

Opinia dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla sołectw Bierawa, Stare Koźle i Brzeźce wraz z prognozą.

DOCkarta informacyjna 25-2017.doc

Karta informacyjna Nr 26/2017

Opinia dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla sołectw Bierawa, Stare Koźle i Brzeźce wraz z prognozą.

DOCkarta informacyjna 26-2017.doc

Karta informacyjna Nr 27/2017

Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla sołectw Bierawa, Stare Koźle i Brzeźce.

DOCkarta informacyjna 27-2017.doc

Karta informacyjna Nr 28/2017

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie kruszywa naturalnego z części złoża "Kotlarnia-Solarnia" w granicach projektowanego obszaru górniczego "Dziergowice 3".

DOCkarta informacyjna 28-2017.doc

Karta informacyjna Nr 29/2017

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie kruszywa naturalnego z części złoża "Kotlarnia-Solarnia" w granicach projektowanego obszaru górniczego "Dziergowice 3".

DOCkarta informacyjna 29-2017.doc

Karta informacyjna Nr 30/2017

Opinia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Wydobywaniu kruszywa naturalnego z części złoża "Kotlarnia-Solarnia" w granicach projektowanego obszaru górniczego "Dziergowice 3".

DOCkarta informacyjna 30-2017.doc

Karta informacyjna Nr 31/2017

Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn. "Wydobywanie kruszywa naturalnego z części złoża "Kotlarnia-Solarnia" w granicach projektowanego obszaru górniczego "Dziergowice 3".

DOCkarta informacyjna 31-2017.doc

Karta informacyjna Nr 32/2017

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Wydobywaniu kruszywa naturalnego z części złoża "Kotlarnia-Solarnia" w granicach projektowanego obszaru górniczego "Dziergowice 3".

DOCkarta informacyjna 32-2017.doc