Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w 2018r.

Karta informacyjna Nr 1/2018

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia "Rozbudowa i przebudowa istniejącej obory" zlokalizowanego na części działek 344/1, 345 i 1003 w obrębie Bierawa.

DOCkarta informacyjna 1-2018.doc

Karta informacyjna Nr 2/2018

Karta informacyjna przedsięwzięcia "Rozbudowa i przebudowa istniejącej obory" zlokalizowanego na części działek 344/1, 345 i 1003 w obrębie Bierawa.

DOCkarta informacyjna 2-2018.doc

Karta informacyjna Nr 3/2018

Opinia sanitarna o nie nałożeniu na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "Rozbudowa i przebudowa istniejącej obory" zlokalizowanego na części działek 344/1, 345 i 1003 w obrębie Bierawa.

DOCkarta informacyjna 3-2018.doc

Karta informacyjna Nr 4/2018

Odmowa wyrażenia opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenia zakresu raportu dla przedsięwzięcia "Rozbudowa i przebudowa istniejącej obory" zlokalizowanego na części działek 344/1, 345 i 1003 w obrębie Bierawa.

DOCkarta informacyjna 4-2018.doc

Karta informacyjna Nr 5/2018

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia "Odbudowa - renowacja zbiornika - stawu Kozieławy położonego w leśnictwie Rudziniec, oddz. 184 na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Kędzierzyn" zlokalizowanego na części działek 461 i 465 w obrębie Stara Kuźnia.

DOCkarta informacyjna 5-2018.doc

Karta informacyjna Nr 6/2018

Karta informacyjna przedsięwzięcia "Odbudowa - renowacja zbiornika - stawu Kozieławy położonego w leśnictwie Rudziniec, oddz. 184 na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Kędzierzyn" zlokalizowanego na części działek 461 i 465 w obrębie Stara Kuźnia.

DOCkarta informacyjna 6-2018.doc

Karta informacyjna Nr 7/2018

Opinia sanitarna o nie nałożeniu na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla projektowanego przedsięwzięcia "Odbudowa - renowacja zbiornika - stawu Kozieławy położonego w leśnictwie Rudziniec, oddz. 184 na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Kędzierzyn" zlokalizowanego na części działek 461 i 465 w obrębie Stara Kuźnia.

DOCkarta informacyjna 7-2018.doc

Karta informacyjna Nr 8/2018

Opinia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia "Odbudowa - renowacja zbiornika - stawu Kozieławy położonego w leśnictwie Rudziniec, oddz. 184 na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Kędzierzyn" zlokalizowanego na części działek 461 i 465 w obrębie Stara Kuźnia.

DOCkarta informacyjna 8-2018.doc

Karta informacyjna Nr 9/2018

Opinia dla przedsięwzięcia "Odbudowa - renowacja zbiornika - stawu Kozieławy położonego w leśnictwie Rudziniec, oddz. 184 na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Kędzierzyn" - nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

DOCkarta informacyjna 9-2018.doc

Karta informacyjna Nr 10/2018

Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "Odbudowa - renowacja zbiornika - stawu Kozieławy położonego w leśnictwie Rudziniec, oddz. 184 na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Kędzierzyn".

DOCkarta informacyjna 10-2018.doc

Karta informacyjna Nr 11/2018

Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i przebudowa istniejącej obory" na części działek nr: 344/1, 345 i 1003 w obrębie Bierawa.

DOCkarta informacyjna 11-2018.doc

Karta informacyjna Nr 12/2018

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Odbudowa - renowacja zbiornika - stawu Kozieławy położonego w leśnictwie Rudziniec, oddz. 184 na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Kędzierzyn" zlokalizowanego na części działek 461 i 465 w obrębie Stara Kuźnia.

DOCkarta informacyjna 12-2018.doc

Karta informacyjna Nr 13/2018

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 425 w m. Bierawa - ul. Dworcowa" przewidziane do realizacji na działkach 650/2, 650/1, 512, w obrębie Bierawa.

DOCkarta informacyjna 13-2018.doc

Karta informacyjna Nr 14/2018

Karta informacyjna przedsięwzięcia "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 425 w m. Bierawa - ul. Dworcowa" przewidzianego do realizacji na działkach 650/2, 650/1 i 512 w obrębie Bierawa.

DOCkarta informacyjna 14-2018.doc

Karta informacyjna Nr 15/2018

Opinia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 425 w m. Bierawa - ul. Dworcowa" przewidzianego do realizacji na działkach 650/2, 650/1 i 512 w obrębie Bierawa.

DOCkarta informacyjna 15-2018.doc

Karta informacyjna Nr 16/2018

Opinia sanitarna o nie nałożeniu na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 425 w m. Bierawa - ul. Dworcowa" przewidzianego do realizacji na działkach 650/2, 650/1 i 512 w obrębie Bierawa.

DOCkarta informacyjna 16-2018.doc

Karta informacyjna Nr 17/2018

Opinia sanitarna o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 425 w m. Bierawa - ul. Dworcowa" przewidzianego do realizacji na działkach 650/2, 650/1 i 512 w obrębie Bierawa.

DOCkarta informacyjna 17-2018.doc

Karta informacyjna Nr 18/2018

Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 425 w m. Bierawa - ul. Dworcowa" przewidzianego do realizacji na działkach 650/2, 650/1,662/1 i 502/2 w obrębie Bierawa.

DOCkarta informacyjna 18-2018.doc

Karta informacyjna Nr 19/2018

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 425 w m. Bierawa - ul. Dworcowa" przewidzianego do realizacji na działkach 650/2, 650/1,662/1 i 502/2 w obrębie Bierawa.

DOCkarta informacyjna 19-2018.doc