Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w 2019r.

Karta informacyjna Nr 1/2019

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia "Budowa placów manewrowo - parkingowych z placem odkładczym na zbiorniki transportowe z materiałami niebezpiecznymi lub neutralnymi dla firmy HERMANN RINNEN Sp. z o.o." zlokalizowanego na  działkach 35, 36, 37 i 38 w obrębie Grabówka.

DOCkarta informacyjna 1-2019.doc
 

Karta informacyjna Nr 2/2019

Karta informacyjna przedsięwzięcia "Budowa placów manewrowo - parkingowych z placem odkładczym na zbiorniki transportowe z materiałami niebezpiecznymi lub neutralnymi dla firmy HERMANN RINNEN Sp. z o.o." zlokalizowanego na  działkach 35, 36, 37 i 38 w obrębie Grabówka.

DOCkarta informacyjna 2-2019.doc

 

Karta informacyjna Nr 3/2019

Opinia o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalenie zakresu raportu dla przedsięwzięcia "Budowa placów manewrowo - parkingowych z placem odkładczym na zbiorniki transportowe z materiałami niebezpiecznymi lub neutralnymi dla firmy HERMANN RINNEN Sp. z o.o." zlokalizowanego na  działkach 35, 36, 37 i 38 w obrębie Grabówka.

DOCkarta informacyjna 3-2019.doc
 

Karta informacyjna Nr 4/2019

Opinia o nałożeniu na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w pełnym zakresie ustawowym dla przedsięwzięcia "Budowa placów manewrowo - parkingowych z placem odkładczym na zbiorniki transportowe z materiałami niebezpiecznymi lub neutralnymi dla firmy HERMANN RINNEN Sp. z o.o." zlokalizowanego na  działkach 35, 36, 37 i 38 w obrębie Grabówka.

DOCkarta informacyjna 4-2019.doc

Karta informacyjna Nr 5/2019

Opinia, że dla przedsięwzięcia "Budowa placów manewrowo - parkingowych z placem odkładczym na zbiorniki transportowe z materiałami niebezpiecznymi lub neutralnymi dla firmy HERMANN RINNEN Sp. z o.o." zlokalizowanego na  działkach 35, 36, 37 i 38 w obrębie Grabówka nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określenie warunków realizacji przedsięwzięcia.

DOCkarta informacyjna 5-2019.doc
 

Karta informacyjna Nr 6/2019

Postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w pełnym zakresie ustawowym dla przedsięwzięcia "Budowa placów manewrowo - parkingowych z placem odkładczym na zbiorniki transportowe z materiałami niebezpiecznymi lub neutralnymi dla firmy HERMANN RINNEN Sp. z o.o." zlokalizowanego na  działkach 35, 36, 37 i 38 w obrębie Grabówka.

DOCkarta informacyjna 6-2019.doc
 

Karta informacyjna Nr 7/2019

Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa placów manewrowo - parkingowych z placem odkładczym na zbiorniki transportowe z materiałami niebezpiecznymi lub neutralnymi dla firmy HERMANN RINNEN Sp. z o.o." zlokalizowanego na  działkach 35, 36, 37 i 38 w obrębie Grabówka.

DOCkarta informacyjna 7-2019.doc
 

Karta informacyjna Nr 8/2019

Raport o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji pn.: "Budowa placów manewrowo - parkingowych z placem odkładczym na zbiorniki transportowe z materiałami niebezpiecznymi lub neutralnymi dla firmy HERMANN RINNEN Sp. z o.o." zlokalizowanego na  działkach 35, 36, 37 i 38 w obrębie Grabówka.

DOCkarta informacyjna 8-2019.doc
 

 

Karta informacyjna Nr 9/2019

Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa placów manewrowo - parkingowych z placem odkładczym na zbiorniki transportowe z materiałami niebezpiecznymi lub neutralnymi dla firmy HERMANN RINNEN Sp. z o.o." zlokalizowanego na  działkach 35, 36, 37 i 38 w obrębie Grabówka.

DOCkarta informacyjna 9-2019.doc
 

Karta informacyjna Nr 10/2019

Opinia sanitarna przedsięwzięcia "Budowa placów manewrowo - parkingowych z placem odkładczym na zbiorniki transportowe z materiałami niebezpiecznymi lub neutralnymi dla firmy HERMANN RINNEN Sp. z o.o." zlokalizowanego na  działkach 35, 36, 37 i 38 w obrębie Grabówka, z zastrzeżeniem.

DOCkarta informacyjna 10-2019.doc
 

Karta informacyjna Nr 11/2019

Uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia "Budowa placów manewrowo - parkingowych z placem odkładczym na zbiorniki transportowe z materiałami niebezpiecznymi lub neutralnymi dla firmy HERMANN RINNEN Sp. z o.o." zlokalizowanego na  działkach 35, 36, 37 i 38 w obrębie Grabówka.

DOCkarta informacyjna 11-2019.doc
 

Karta informacyjna Nr 12/2019

Postanowienie uzgodnienie realizacji przedsięwzięcia i określenie warunków realizacji przedsięwzięcia "Budowa placów manewrowo - parkingowych z placem odkładczym na zbiorniki transportowe z materiałami niebezpiecznymi lub neutralnymi dla firmy HERMANN RINNEN Sp. z o.o." zlokalizowanego na  działkach 35, 36, 37 i 38 w obrębie Grabówka.

DOCkarta informacyjna 12-2019.doc
 

Karta informacyjna Nr 13/2019

Wezwanie o uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji "Budowa placów manewrowo - parkingowych z placem odkładczym na zbiorniki transportowe z materiałami niebezpiecznymi lub neutralnymi dla firmy HERMANN RINNEN Sp. z o.o." zlokalizowanego na  działkach 35, 36, 37 i 38 w obrębie Grabówka.

DOCkarta informacyjna 13-2019.doc

Karta informacyjna Nr 14/2019

Postanowienie uzgodnienie realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa placów manewrowo - parkingowych z placem odkładczym na zbiorniki transportowe z materiałami niebezpiecznymi lub neutralnymi dla firmy HERMANN RINNEN Sp. z o.o." zlokalizowanego na  działkach 35, 36, 37 i 38 w obrębie Grabówka.

DOCkarta informacyjna 14-2019.doc

 

Karta informacyjna Nr 15/2019

Pismo o podtrzymaniu opinii z dnia 06.05.2019 r. w sprawie przedsięwzięcia "Budowa placów manewrowo - parkingowych z placem odkładczym na zbiorniki transportowe z materiałami niebezpiecznymi lub neutralnymi dla firmy HERMANN RINNEN Sp. z o.o." zlokalizowanego na  działkach 35, 36, 37 i 38 w obrębie Grabówka.

DOCkarta informacyjna 15-2019.doc

 

Karta informacyjna Nr 16/2019

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia "Przebudowa oraz rozbudowa o zbiorniki na gnojowicę budynków gospodarczo-inwentarskich z przeznaczeniem na chów opasów" na działce nr 169 w obrębie Stare Koźle.

DOCkarta informacyjna 16-2019.doc
 

Karta informacyjna Nr 17/2019

Karta informacyjna przedsięwzięcia "Przebudowa oraz rozbudowa o zbiorniki na gnojowicę budynków gospodarczo-inwentarskich z przeznaczeniem na chów opasów" na działce nr 169 w obrębie Stare Koźle.

DOCkarta informacyjna 17-2019.doc

 

Karta informacyjna Nr 18/2019

Postanowienie uzgodnienie realizacji przedsięwzięcia oraz określenia warunków jej realizacji pn.: "Budowa placów manewrowo - parkingowych z placem odkładczym na zbiorniki transportowe z materiałami niebezpiecznymi lub neutralnymi dla firmy HERMANN RINNEN Sp. z o.o." zlokalizowanego na  działkach 35, 36, 37 i 38 w obrębie Grabówka.

DOCkarta informacyjna 18-2019.doc
 

Karta informacyjna Nr 19/2019

Opinia o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalenie zakresu raportu dla przedsięwzięcia "Przebudowa oraz rozbudowa o zbiorniki na gnojowicę budynków gospodarczo-inwentarskich z przeznaczeniem na chów opasów" na działce nr 169 w obrębie Stare Koźle.

DOCkarta informacyjna 19-2019.doc

Karta informacyjna Nr 20/2019

Opinia o nałożeniu na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w pełnym zakresie ustawowym dla  przedsięwzięcia "Przebudowa oraz rozbudowa o zbiorniki na gnojowicę budynków gospodarczo-inwentarskich z przeznaczeniem na chów opasów" na działce nr 169 w obrębie Stare Koźle.

DOCkarta informacyjna 20-2019.doc
 

Karta informacyjna Nr 21/2019

Opinia, że dla przedsięwzięcia "Przebudowa oraz rozbudowa o zbiorniki na gnojowicę budynków gospodarczo-inwentarskich z przeznaczeniem na chów opasów" na działce nr 169 w obrębie Stare Koźle, nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określenie warunków realizacji przedsięwzięcia.

DOCkarta informacyjna 21-2019.doc

Karta informacyjna Nr 22/2019

Postanowienie w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia "Przebudowa oraz rozbudowa o zbiorniki na gnojowicę budynków gospodarczo-inwentarskich z przeznaczeniem na chów opasów" na działce nr 169 w obrębie Stare Koźle.

DOCkarta informacyjna 22-2019.doc

Karta informacyjna Nr 23/2019

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia "Budowa budynku dla opasów" zlokalizowanego na  działce 344/1 w obrębie Bierawa.

DOCkarta informacyjna 23-2019.doc
 

Karta informacyjna Nr 24/2019

Karta informacyjna przedsięwzięcia "Budowa budynku dla opasów" zlokalizowanego na  działce 344/1 w obrębie Bierawa.

DOCkarta informacyjna 24-2019.doc

Karta informacyjna Nr 25/2019

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia "Skup odpadów złomu i makulatury" zlokalizowanego na  działkach 504, 674 w obrębie Solarnia.

DOCkarta informacyjna 25-2019.doc
 

Karta informacyjna Nr 26/2019

Karta informacyjna przedsięwzięcia "Skup odpadów złomu i makulatury" zlokalizowanego na  działkach 504, 674 w obrębie Solarnia.

DOCkarta informacyjna 26-2019.doc
 

Karta informacyjna Nr 27/2019

Decyzjia o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia "Przebudowa oraz rozbudowa o zbiorniki na gnojowicę budynków gospodarczo-inwentarskich z przeznaczeniem na chów opasów" zlokalizowanego na działce 169 w obrębie Stare Koźle.

DOCkarta informacyjna 27-2019.doc

Karta informacyjna Nr 28/2019

Decyzjia o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia "Budowa placów manewrowo - parkingowych z placem odkładczym na zbiorniki transportowe z materiałami niebezpiecznymi lub neutralnymi dla firmy HERMANN RINNEN Sp. z o.o." zlokalizowanego na  działkach 35, 36, 37 i 38 w obrębie Grabówka.

DOCkarta informacyjna 28-2019.doc

 

Karta informacyjna Nr 29/2019

Pismo - odmowa wyrażenia opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenia zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn. "Skup odpadów złomu i makulatury" zlokalizowanego na  działkach 504, 674 w obrębie Solarnia.

DOCkarta informacyjna 29-2019.doc
 

Karta informacyjna Nr 30/2019

Opinia o nałożeniu na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w pełnym zakresie ustawowym dla przedsięwzięcia "Skup odpadów złomu i makulatury" zlokalizowanego na  działkach 504, 674 w obrębie Solarnia.

DOCkarta informacyjna 30-2019.doc
 

Karta informacyjna Nr 31/2019

Decyzja o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji  przedsięwzięcia "Skup odpadów złomu i makulatury" zlokalizowanego na  działkach 504, 674 w obrębie Solarnia.

DOCkarta informacyjna 31-2019.doc

 

Karta informacyjna Nr 32/2019

Opinia o nałożeniu na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w pełnym zakresie ustawowym dla przedsięwzięcia "Budowa budynku dla opasów" planowanego do realizacji na działce nr 344/1 w obrębie Bierawa.

DOCkarta informacyjna 32-2019.doc

 

Karta informacyjna Nr 33/2019

Opinia o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalenie zakresu raportu dla przedsięwzięcia "Budowa budynku dla opasów" przewidzianego do realizacji na działce 344/1 w obrębie Bierawa.

DOCkarta informacyjna 33-2019.doc

 

Karta informacyjna Nr 34/2019

Opinia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określenie warunków realizacji dla przedsięwzięcia "Budowa budynku dla opasów" przewidzianego do realizacji na działce 344/1 w obrębie Bierawa.

DOCkarta informacyjna 34-2019.doc
 

Karta informacyjna Nr 35/2019

Postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia "Budowa budynku dla opasów" przewidzianego do realizacji na  działce 344/1 w obrębie Bierawa.

DOCkarta informacyjna 35-2019.doc
 

Karta informacyjna Nr 36/2019

Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia "Budowa budynku dla opasów" planowanego dl realizacji na  działce 344/1 w obrębie Bierawa.

DOCkarta informacyjna 36-2019.doc
 

Karta informacyjna Nr 37/2019

Wystąpienie o ustalenie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko projektu dokumentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w granicach złoża kruszyw naturalnych "Bierawa" w gminie Bierawa.

DOCkarta informacyjna 37-2019.doc
 

Karta informacyjna Nr 38/2019

Uzgodnienie zakresu prognozy oddziaływania na środowisko projektu dokumentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w granicach złoża kruszyw naturalnych "Bierawa" w gminie Bierawa.

DOCkarta informacyjna 38-2019.doc
 

Karta informacyjna Nr 39/2019

Opinia sanitarna - Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko projektu dokumentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w granicach złoża kruszyw naturalnych "Bierawa" w gminie Bierawa.

DOCkarta informacyjna 39-2019.doc