Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Bilanse i inne sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe za 2021r Gmina Bierawa
 
 

 

Sprawozdania finansowe za 2020r Gmina Bierawa
 
PDFZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU 2020_WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA SP SOLARNIA 2.pdf
PDFZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU 2020_WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA SP SOLARNIA 1.pdf
PDFZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU 2020_SZANSA DLA PRZEDSZKOLAKA 2.pdf
PDFZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU 2020_SZANSA DLA PRZEDSZKOLAKA 1.pdf
PDFZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU 2020 URZĄD GMINY 2.pdf
PDFZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU 2020 URZĄD GMINY 1.pdf
PDFZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU 2020 SZKOŁA EKSPERYMENTÓW I DOŚWIADCZEŃ 2.pdf
PDFZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU 2020 SZKOŁA EKSPERYMENTÓW I DOŚWIADCZEŃ 1.pdf
PDFZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU 2020 GIMNAZJUM INNOWACJI 2.pdf
PDFZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU 2020 GIMNAZJUM INNOWACJI 1.pdf
PDFRACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2020_WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA SP SOLARNIA 2.pdf
PDFRACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2020_WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA SP SOLARNIA 1.pdf
PDFRACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2020_GIMNAZJUM INNOWACJI 2.pdf
PDFRACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2020_GIMNAZJUM INNOWACJI 1.pdf
PDFRACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2020 URZĄD GMINY 2.pdf
PDFRACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2020 URZĄD GMINY 1.pdf
PDFRACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2020 SZKOŁA EKSPERYMENTÓW I DOŚWIADCZEŃ 2.pdf
PDFRACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2020 SZKOŁA EKSPERYMENTÓW I DOŚWIADCZEŃ 1.pdf
PDFRACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2020 SZANSA DLA PRZEDSZKOLAKA 2.pdf
PDFRACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2020 SZANSA DLA PRZEDSZKOLAKA 1.pdf
PDFINFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU 2020 - Wymiana źródeł ciepła SP Solarnia.pdf
PDFINFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU 2020 - UB Bierawa.pdf
PDFINFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU 2020 - Szkoła eksperymentów i doświadczeń.pdf
PDFINFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU 2020 - Szansa dla Przedszkolaka.pdf
PDFINFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU 2020 - Gimnazjum innowacji.pdf
PDFINFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU 2020 - Ciekawy świat Przedszkolaka.pdf
PDFCiekawy Świat Przedszkolaka - Zmiany w funduszu 2020 strona 2.pdf
PDFCiekawy Świat Przedszkolaka - Zmiany w funduszu 2020 strona 1.pdf
PDFCiekawy Świat Przedszkolaka - Rachunek zysków i strat 2020 strona 2.pdf
PDFCiekawy Świat Przedszkolaka - Rachunek zysków i strat 2020 strona 1.pdf
PDFCiekawy Świat Przedszkolaka - Bilans 2020.pdf
PDFbilans 2020_WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA SP SOLARNIA.pdf
PDFbilans 2020_SZANSA DLA PRZEDSZKOLAKA.pdf
PDFbilans 2020_GIMNAZJUM INNOWACJI.pdf
PDFbilans 2020 URZĄD GMINY BIERAWA.pdf
PDFbilans 2020 SZKOŁA EKSPERYMENTÓW I DOŚWIADCZEŃ.pdf
PDFUG Bierawa - Bilans - Zał. nr 1 za 2020 rok.pdf
PDFProgram Ciekawy świat przedszkolaka Zał. nr 1 za 2020 rok.pdf
PDFProgram Szkoła eksperymentów i doświadczeń Zał. nr 1 za 2020 rok.pdf
 
 

 

Sprawozdania finansowe za 2019r Gmina Bierawa
 
 
 

 

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

PDFSprawozdanie finansowe (20).pdf
PDFSprawozdanie finansowe (19).pdf
PDFSprawozdanie finansowe (18).pdf
PDFSprawozdanie finansowe (17).pdf
PDFSprawozdanie finansowe (16).pdf
PDFSprawozdanie finansowe (15).pdf
PDFSprawozdanie finansowe (14).pdf
PDFSprawozdanie finansowe (13).pdf
PDFSprawozdanie finansowe (12).pdf
PDFSprawozdanie finansowe (11).pdf
PDFSprawozdanie finansowe (10).pdf
PDFSprawozdanie finansowe (9).pdf
PDFSprawozdanie finansowe (8).pdf
PDFSprawozdanie finansowe (7).pdf
PDFSprawozdanie finansowe (6).pdf
PDFSprawozdanie finansowe (5).pdf
PDFSprawozdanie finansowe (4).pdf
PDFSprawozdanie finansowe (3).pdf
PDFSprawozdanie finansowe (2).pdf
PDFSprawozdanie finansowe (1).pdf

PDFZałącznik nr 1 do Informacji dodatkowej.pdf

 

 

PDFBilans jednostki za 2018 rok.pdf
PDFBilans z wykonania budżetu za 2018 rok.pdf
PDFInformacja dodatkowa do bilansu za 2018 rok.pdf
PDFRachunek zysków i strat za 2018 rok.pdf
PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki za 2018 rok.pdf