Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli zewnętrznych w 2019 roku

 

lp.    Podmiot przeprowadzający kontrole

Data rozpoczęcia/
zakończenia         

Przedmiot kontroli Dokumentacja przebiegu i efektów
kontroli oraz wystąpienia, stanowiska,
wnioski i opinie podmiotów je przeprowadzających 
 1. Wojewoda Opolski 8-23 lipca
2019 r.
Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2018 roku z rezerwy celowej budżetu państwa  na zadania związane   z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych
 
Wystąpienie pokontrolne
 2. Archiwum Państwowe
w Opolu
8 października 2019

Kontrola archiwum zakładowego
 

Protokół kontroli
 3. Izba Administracji Skarbowej w Opolu 4-7 listopada 2019 r.

Protokół z czynności audytowych w zakresie projektu "Programowanie sposobem na integrację"
 

Protokół