Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w 2020 r.

Karta informacyjna Nr 1/2020

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w km 13+300 - 15+800" na odcinku Ortowice - Kotlarnia zlokalizowanego w obrębie Ortowice i Kotlarnia.

DOCkarta informacyjna 1-2020.doc

Karta informacyjna Nr 2/2020

Karta Informacyjna przedsięwzięcia "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w km 13+300 - 15+800" na odcinku Ortowice - Kotlarnia zlokalizowanego w obrębie Ortowice i Kotlarnia.

DOCkarta informacyjna 2-2020.doc

Karta informacyjna Nr 3/2020

Wezwanie do uzupełnienia raportu "Budowa budynku dla opasów" na terenie części działki nr 344/1 w obrębie Bierawa.

DOCkarta informacyjna 3-2020.doc

Karta informacyjna Nr 4/2020

Opinia sanitarna - uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia "Budowa budynków dla opasów" zlokalizowanego na terenie części działki nr 344/1 w obrębie Bierawa.

DOCkarta informacyjna 4-2020.doc

Karta informacyjna Nr 5/2020

Uzupełnienie do raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia "Budowa budynku dla opasów" zlokalizowanego na terenie części działki nr 344/1 w obrębie Bierawa.

DOCkarta informacyjna 5-2020.doc

Karta informacyjna Nr 6/2020

Postanowienie - uzgodnienie warunków z zakresu ochrony środowiska dla realizacji przedsięwzięcia "Budowa budynków dla opasów" zlokalizowanego na terenie części działki nr 344/1 w obrębie Bierawa.

DOCkarta informacyjna 6-2020.doc

Karta informacyjna Nr 7/2020

Opinia sanitarna o nie nałożeniu na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w km 13+300 - 15+800" na odcinku Ortowice - Kotlarnia zlokalizowanego w obrębie Ortowice i Kotlarnia.

DOCkarta informacyjna 7-2020.doc

Karta informacyjna Nr 8/2020

Opinia, że nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w km 13+300 - 15+800" na odcinku Ortowice - Kotlarnia zlokalizowanego w obrębie Ortowice i Kotlarnia.

DOCkarta informacyjna 8-2020.doc

Karta informacyjna Nr 9/2020

Opinia, że nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określenia warunków realizacji dla przedsięwzięcia "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w km 13+300 - 15+800" na odcinku Ortowice - Kotlarnia zlokalizowanego w obrębie Ortowice i Kotlarnia.

DOCkarta informacyjna 9-2020.doc

Karta informacyjna Nr 10/2020

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynku dla opasów" zlokalizowanego na działce nr 344/1, obręb Bierawa.

DOCkarta informacyjna 10-2020.doc

Karta informacyjna Nr 11/2020

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w km 13+300 - 15+800".

DOCkarta informacyjna 11-2020.doc

Karta informacyjna Nr 12/2020

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia "Rozszerzenie przez Żwirownię CEMEX w Bierawie eksploatacji na działki: 1339/2, 1339/3, 1339/13, 1339/14 w obr. Bierawa oraz 70/2 i 74/4 w obr. Lubieszów.

DOCkarta informacyjna 12-2020.doc

Karta informacyjna Nr 13/2020

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia polegająca na rozszerzeniu przez Żwirownię CEMEX w Bierawie eksploatacji na działki nr: 1339/2, 1339/3, 1339/13, 1339/14 w obrębie BIerawa oraz 70/2 i 74/4 w obrębie Lubieszów.

DOCkarta informacyjna 13-2020.doc

Karta informacyjna Nr 14/2020

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania hali magazynowej z przeznaczeniem na halę produkcyjną w Kotlarni przy ul. Dębowej 4 dz. nr 8/11, obręb Goszyce.

DOCkarta informacyjna 14-2020.doc

Karta informacyjna Nr 15/2020

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania hali z przeznaczeniem na halę produkcyjną w Betafence Sp. z o.o. w Kotlarni.

DOCkarta informacyjna 15-2020.doc

Karta informacyjna Nr 16/2020

Opinia, że istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "rozszerzeniu przez Żwirownię CEMEX w Bierawie eksploatacji na działki nr: 1339/2, 1339/3, 1339/13, 1339/14 w obrębie Bierawa oraz 70/2 i 74/4 w obrębie Lubieszów ".

DOCkarta informacyjna 16-2020.doc

Karta informacyjna Nr 17/2020

Opinia, że nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej z przeznaczeniem na halę produkcyjną w Kotlarni przy ul. Dębowej 4 dz. nr 8/11, obręb Goszyce".

DOCkarta informacyjna 17-2020.doc

Karta informacyjna Nr 18/2020

Opinia sanitarna o nie nałożeniu na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej z przeznaczeniem na halę produkcyjną w Kotlarni przy ul. Dębowej 4 dz. nr 8/11, obręb Goszyce" .

DOCkarta informacyjna 18-2020.doc

Karta informacyjna Nr 19/2020

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegająca na " Zmianie sposobu użytkowania hali magazynowej z przeznaczeniem na halę produkcyjną w Kotlarni przy ul. Dębowej 4 dz. 8/11 obręb: Goszyce, jednostka ewidencyjna Bierawa".

DOCkarta informacyjna 19-2020.doc

Karta informacyjna Nr 20/2020

Opinia, że dla przedsięwzięcia pn.: "Rozszerzeniu przez Żwirownię CEMEX w Bierawie eksploatacji na działki nr: 1339/2, 1339/3, 1339/13, 1339/14 w obrębie Bierawa oraz 70/2 i 74/4 w obrębie Lubieszów " nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

DOCkarta informacyjna 20-2020.doc