Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta Gminy wydane w 2021 roku

1) Zarządzenie nr 1/2021 w sprawie powołania Komisji konkursowej do zaopiniowania ofert zgłoszonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadania publicznego

2) Zarządzenie nr 2/2021 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia  oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

3) Zarządzenie nr 3/2021 w sprawie zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

4) Zarządzenie nr 4/2021 w sprawie zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

5) Zarządzenie nr 5/2021 w sprawie planu finansowego na 2021 rok

6) Zarządzenie nr 6/2021 w sprawie rozwiązania gminnego biura spisowego utworzonego na potrzeby powszechnego spisu rolnego w 2020 roku

7) Zarządzenie nr 7/2021 w sprawie określenia sposobu przeliczania środków finansowych na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

8) Zarządzenie nr 8/2021 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Bierawa

9) Zarządzenie nr 9/2021 w sprawie  wyznaczenia jednostki organizacyjnej, która będzie właściwa do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż energii elektrycznej w 2022 roku 

10) Zarządzenie nr 10/2021 w sprawie zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

11) Zarządzenie nr 11/2021 w sprawie zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

12) Zarządzenie nr 12/2021 w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 roku

13) Zarządzenie nr 13/2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok

14) Zarządzenie nr 14/2021 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli prowadzonych przez gminę Bierawa w roku szkolnym 2021/2022

15) Zarządzenie nr 15/2021 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych gminy Bierawa w roku szkolnym 2021/2022

16) Zarządzenie nr 16/2021 w sprawie zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

17) Zarządzenie nr 17/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

18) Zarządzenie nr 18/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

19) Zarządzenie nr 19/2021 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Bierawa na 2021 rok

20) Zarządzenie nr 20/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

21) Zarządzenie nr 21/2021 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Korzonku

22) Zarządzenie nr 22/2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok

23) Zarządzenie nr 23/2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok

24) Zarządzenie nr 24/2021 w sprawie odwołania pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Korzonku

25) Zarządzenie nr 25/2021 w sprawie zawieszenia poboru podatków w formie inkaso

26) Zarządzenie nr 26/2021 w sprawie zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

27) Zarządzenie nr 27/2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok

28) Zarządzenie nr 28/2021 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Brzeźcach

29) Zarządzenie nr 29/2021 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Dziergowicach

30) Zarządzenie nr 30/2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok

31) Zarządzenie nr 31/2021 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bierawa za 2020 rok

32) Zarządzenie nr 32/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

33) Zarządzenie nr 33/2021 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Bierawa na 2021 rok

34) Zarządzenie nr 34/2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok

35) Zarządzenie nr 35/2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok

36) Zarządzenie nr 36/2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok

37) Zarządzenie nr 37/2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok

38) Zarządzenie nr 38/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

39) Zarządzenie nr 39/2021 w sprawie zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

40) Zarządzenie nr 40/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatora programu profilaktyki zdrowotnej pn. Szczepienia profilaktyczne przeciw HPV w 2021 roku

41) Zarządzenie nr 41/2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok

42) Zarządzenie nr 42/2021 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego w Dziergowicach

43) Zarządzenie nr 43/2021 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu ograniczonego na dzierżawę nieruchomości gminnej położonej w Starym Koźlu

44) Zarządzenie nr 44/2021 w sprawie sprzedaży pojazdów

45) Zarządzenie nr 45/2021 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury- Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie za 2020 rok

46) Zarządzenie nr 46/2021 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na mienie gminy

47) Zarządzenie nr 47/2021 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Korzonku

48) Zarządzenie nr 48/2021 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na mienie gminy

49) Zarządzenie nr 49/2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok

50) Zarządzenie nr 50/2021 w sprawie zawieszenia poboru podatków w formie inkasa

51) Zarządzenie nr 51/2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok

52) Zarządzenie nr 52/2021 w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu gminy Bierawa na 2021 rok

53) Zarządzenie nr 53/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i oddania w najem

54) Zarządzenie nr 54/2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok

55) Zarządzenie nr 55/2021 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Bierawa na 2021 rok

56) Zarządzenie nr 56/2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok

57) Zarządzenie nr 57/2021 w sprawie zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

58) Zarządzenie nr 58/2021 w sprawie zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

59) Zarządzenie nr 59/2021 w sprawie zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany

60) Zarządzenie nr 60/21021 w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Brzeźcach

61) Zarządzenie nr 61/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe i inne upoważnione podmioty

62) Zarządzenie nr 62/2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok

63) Zarządzenie nr 63/2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok

64) Zarządzenie nr 64/2021 w sprawie podziału rezerwy ogólnej w palnie wydatków w budżecie gminy Bierawa na 2021 rok

65) Zarządzenie nr 65/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

66) Zarządzenie nr 66/2021 w sprawie pierwszego ustnego przetargu ograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Korzonku

67) Zarządzenie nr 67/2021 w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendium dla uzdolnionych uczniów

68) Zarządzenie nr 68/2021 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego w Dziergowicach

69) Zarządzenie nr 69/2021 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na mienie gminy

70) Zarządzenie nr 70/2021 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Bierawa na 2021 rok

71) Zarządzenie nr 71/2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok

72) Zarządzenie nr 72/2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Bierawa

73) Zarządzenie nr 73/2021 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Brzeżcach

74) Zarządzenie nr 74/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

75) Zarządzenie nr 75/2021 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Bierawa

76) Zarządzenie nr 76/2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

77) Zarządzenie nr 77/2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

78) Zarządzenie nr 78/2021 w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Starej Kuźni

79) Zarządzenie nr 79/2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok

80) Zarządzenie nr 80/2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok

81) Zarządzenie nr 81/2021 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego, zatrudnionego w placówce oświatowej prowadzonej przez gminę Bierawa, ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

82) Zarządzenie nr 82/2021 w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Bierawie

83) Zarządzenie nr 83/2021 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Bierawa na 2021 rok

84) Zarządzenie nr 84/2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok

85) Zarządzenie nr 85/2021 w sprawie brakowania dokumentacji

86) PDFZarządzenie nr 86-2021 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku.pdf

87) PDFZarządzenie nr 87-2021 w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 r..pdf
 

88) Zarządzenie nr 88/2021 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Bierawa na 2021 rok

89) Zarządzenie nr 89/2021 w sprawie zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - DOCX89. wykaz sprzedaż Dziergowice.docx
 

90) Zarządzenie nr 90/2021 w sprawie zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - DOCX90. wykaz sprzedaż Goszyce.docx
 

91) Zarządzenie nr 91/2021 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej z nauczaniem języka mniejszości narodowej - języka niemieckiego im. Josepha von Eichendorffa w Solarni

92) Zarządzenie nr 92/2021 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Starej Kuźni

93) Zarządzenie nr 93/2021 w sprawie zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży    DOCX93.wykaz zbycie budynku w Brzeźcach.docx

94) Zarządzenie nr 94/2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok

95) Zarządzenie nr 95/2021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Korzonku, obręb Grabówka oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - DOCX95. wykaz sprzedaż Korzonek.docx

96) Zarządzenie nr 96/2021 w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dyrektorom szkół i przedszkoli na terenie gminy Bierawa

97) Zarządzenie nr 97/2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok

98) Zarządzenie nr 98/2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok

99) Zarządzenie nr 99/2021 w sprawie zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedażyDOCX99. wykaz zbycie Stara Kuźnia.docx

100) Zarządzenie nr 100/2021 w sprawie powołania komisji do zaopiniowania wniosków o przyznanie nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej, ustalenia liczby nagród oraz ich wysokości

101) Zarządzenie nr 101/2021 w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego w Dziergowicach - DOCX101. II przetarg lokal użytkowy Dziergowice ul. Dworcowa 8.docx
 

102) Zarządzenie nr 102/2021 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gminnej położonej w Starym Koźlu - DOCX102. I przetarg nieograniczony Stare Koźle.docx
 

103) Zarządzenie nr 103/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i oddania w najem - DOCX103. wykaz dzierżawa, najem.docx
 

104) Zarządzenie nr 104/2021 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu przy sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Bierawa, gmina Bierawa

105) Zarządzenie nr 105/2021 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Bierawa na 2021 rok

106) Zarządzenie nr 106/2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok

107) Zarządzenie nr 107/2021 w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Bierawa

108) Zarządzenie nr 108/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej  do oddania w użyczenie DOCXwykaz użyczenie Policja.docx

109) Zarządzenie nr 109/2021 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora placówki oświatowej w przypadku jego nieobecności

110) Zarządzenie nr 110/2021 w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Bierawa

111) Zarządzenie nr 111/2021 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy

112) Zarządzenie nr 112/2021w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora placówki oświatowej w przypadku jego nieobecności

113) Zarządzenie nr 113/2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok

114) Zarządzenie nr 114/2021 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu przy sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej
       w obrębie Dziergowice, gmina Bierawa

115) Zarządzenie nr 115/2021 w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dyrektorom szkół i przedszkoli na terenie gminy Bierawa

116) Zarządzenie nr 116/2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok

117) Zarządzenie nr 117/2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok

118) Zarządzenie nr 118/2021 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Brzeźcach DOCX118. przetarg sprzedaż budynek w Brzeźcach.docx

119) Zarządzenie nr 119/2021 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Dziergowicach DOCX119. przetarg sprzedaż budynek w Dziergowicach.docx

120) Zarządzenie nr 120/2021 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Goszycach DOCX120. przetarg sprzedaż Goszyce 123_28.docx

121) Zarządzenie nr 121/2021 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Bierawa na 2021 rok

122) Zarządzenie nr 122/2021 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu ograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Korzonku DOCX122. przetarg ograniczony dzierżawa Korzonek.docx

123) Zarządzenie nr 123/2021 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego w Bierawie DOCX123. przetarg lokal użytkowy Bierawa ul. Gliwicka 7.docx DOCX123. przetarg lokal użytkowy Bierawa ul. Gliwicka 7.docx

124) Zarządzenie nr 124/2021 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na mienie gminy

125) Zarządzenie nr 125/2021 w sprawie przyjęcia wzorów dokumentów obowiązujących przy realizacji projektu "Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w gminie Ujazd, gminie Bierawa i gminie Leśnica"

126) Zarządzenie nr 126/2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy gminy Bierawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 - http://bip.bierawa.pl/8114/konsultacje-rocznego-programu-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi-na-2022 rok.html?PagePreviewCode=5006ADC6BFB35B0A7CAE5F6D16D89DE6&prev=1

127) Zarządzenie nr 127/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę DOCX127. wykaz dzierżawa, najem.docx

128) Zarządzenie nr 128/2021 w sprawie zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży DOCX128. wykaz zbycie Stara Kuźnia.docx

129) Zarządzenie nr 129/2021 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Bierawa na 2021 rok

130) Zarządzenie nr 130/2021 w sprawie projektu budżetu gminy Bierawa na 2022 rok wraz z projektem wieloletniej prognozy finansowej gminy Bierawa na lata 2022-2025

131) Zarządzenie nr 131/2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok

132) Zarządzenie nr 132/2021 w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w gminie Bierawa, jej jednostkach budżetowych i zakładzie budżetowym

133) Zarządzenie nr 133/2021 w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Bierawie

134) Zarządzenie nr 134/2021 w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Starej Kuźni

135) Zarządzenie nr 135/2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok

136) Zarządzenie nr 136/2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok

137) Zarządzenie nr 137/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

138) Zarządzenie nr 138/2021 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Bierawa na 2021 rok

139) Zarządzenie nr 139/2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok 

140) Zarządzenie nr 140/2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok

141) Zarządzenie nr 141/2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok

142) Zarządzenie nr 142/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i oddania w najem

143) Zarządzenie nr 143/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty

144) Zarządzenie nr 144/2021 w sprawie organizacji i funkcjonowania elementów systemu wykrywania i alarmowania na ternie gminy Bierawa

145) Zarządzenie nr 145/2021 w sprawie organizacji i funkcjonowania elementów systemu wczesnego ostrzegania na terenie gminy Bierawa

146) Zarządzenie nr 146/2021 w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Brzeźcach

147) Zarządzenie nr 147/2021 w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego  na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Dziergowicach

148) Zarządzenie nr 148/2021 w sprawie zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

149) Zarządzenie nr 149/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty

150) Zarządzenie nr 150/2021 w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanej do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

151) Zarządzenie nr 151/2021 w sprawie przekazania nieruchomości w zarząd Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bierawie

152) Zarządzenie nr 152/2021 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Bierawa na 2021 rok

153) Zarządzenie nr 153/2021 w sprawie przygotowania dokumentacji planowych działań zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych na terenie gminy Bierawa

154) Zarządzenie nr 154/2021 w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

155) Zarządzenie nr 155/2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok