Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie Wójta Gminy Bierawa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Rozszerzenie przez Żwirownie CEMEX w Bierawie eksploatacji na działki w Bierawie i Lubieszowie

IRZP.6220.3.2020                                                                                   Bierawa, 13.04.2021 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

Wójta Gminy Bierawa

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.), Wójt Gminy Bierawa podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13.04.2021 r., na wniosek CEMEX Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Krakowiaków 46 w Warszawie, wydana została decyzja nr 1/21   (zn. sprawy IRZP.6220.3.2020) o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt.: „Rozszerzenie przez Żwirownię CEMEX w Bierawie eksploatacji na działki nr: 1339/2, 1339/3, 1339/13, 1339/14 w Bierawie oraz 70/2 i 74/4 w obrębie Lubieszów”, - wg wariantu 3.

Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją zgromadzoną w tej sprawie (w tym z opiniami  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Gliwicach) można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Bierawa przy ul. Wojska Polskiego 12,w Referacie Inwestycji, Remontów i Zamówień Publicznych (pok. nr 37) w godzinach pracy tut. Urzędu.