Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

uchwały z trzydziestej trzeciej sesji Rady Gminy z 28 czerwca 2021 r.

 

PDFuchwała nr XXXIII-241-2021 w spraie udzielenia wotum zaufania wójtowi gminy.pdf

PDFuchwała nr XXXIII-242-2021 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego zakładu budżetowego.pdf

PDFuchwała nr XXXIII-243-2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.pdf

PDFuchwała nr XXXIII-244-2021 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2020.pdf

PDFUchwała nr XXXIII-245-2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok.pdf

PDFuchwała nr XXXIII-246-2021 o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFuchwała nr XXXIII-247-2021 w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji.pdf

PDFuchwała nr XXXIII-248-2021 w sprawie nazw ulic.pdf

PDFuchwała nr XXXIII-249-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Dziergowicach.pdf

PDFuchwała nr XXXIII-250-2021 w sprawie regulaminu usług przewozowych dla gminnego transportu zbiorowego.pdf

PDFuchwała nr XXXIII-251-2021 w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego w gminie Bierawa.pdf

PDFuchwała nr XXXIII-252-2021 w sprawie cen za usługi przewozowe w gminnych przewozach pasażerskich.pdf

PDFuchwała nr XXXIII-253-2021 w sprawie sposobu ustalenia wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich.pdf
PDFuchwała nr XXXIII-254-2021 o zmianie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki.pdf

PDFuchwała nr XXXIII-255-2021 w sprawie podtrzymania stanowiska dotyczącego skargi.pdf