Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie z zakresu kultury fizycznej w II półroczu 2021 r.

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY BIERAWA

z dnia  6 lipca 2021 roku

 

o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty realizujące zadania w sferze zadań publicznych

 

 

Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057), ogłasza się, że w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w drugim półroczu 2021 roku, oferty złożyły następujące podmioty:

  1. Ludowy Zespół Sportowy „Zawisza” w Starej Kuźni                                  
  2. Ludowy Zespół Sportowy „Odrzanka”w Dziergowicach
  3. Ludowy Zespół Sportowy „Kotlarnia” w Goszycach  
  4. Ludowy Zespół Sportowy „Stare Koźle”.


Łączna ilość przyjętych ofert na realizację zadania w drugim półroczu 2021 roku wyniosła 4 na kwotę 94.181 zł. Wnioskowana kwota przekroczyła wysokość środków przeznaczonych na realizację tego zadania o 13.591 zł.

Oferty spełniły wymagane kryteria wyszczególnione w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego
w sferze zadań publicznych.

Gmina powierzyła realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i udzieliła dotacji Oferentom na łączną kwotę  80.590 zł, w tym:

Lp.

Nazwa podmiotu

Przyznana dotacja

dyscypliny sportowe objęte dotacją

1.

Ludowy Zespół Sportowy „Odrzanka” 
w Dziergowicach

39.460 zł

7 drużyn sekcji piłki nożnej (trampkarze, juniorzy, młodzicy, żacy, orlicy, skrzaty, seniorzy klasa okręgowa),  

2.

Ludowy Zespół Sportowy „Kotlarnia” w Goszycach  

14.700 zł

2 drużyny sekcji piłki nożnej
(juniorzy, seniorzy)

3.

Ludowy Zespół Sportowy „Zawisza” w Starej Kuźni

14.280 zł

1 drużyna sekcji piłki nożnej (seniorzy), sekcja lekkoatletyczna i skata sportowego

4.

Ludowy Zespół Sportowy
„Stare Koźle”
w Starym Koźlu

12.150 zł

2 drużyny sekcji piłki nożnej (żacy, seniorzy),  sekcja tenisa stołowego


Ogłoszenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bierawa, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej.  

 

Wójt Gminy
Krzysztof Ficoń