Przejdź do treści strony
Gmina Bierawa Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr zmian stron

 1. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w II półroczu 2020 roku
  Data modyfikacji: 09-07-2020 13:13
 2. Konkursy ofert
  Data modyfikacji: 09-07-2020 11:20
 3. Rejestr działalności regulowanej
  Data modyfikacji: 08-07-2020 08:51
 4. Referat inwestycji - informacje
  Data modyfikacji: 07-07-2020 08:51
 5. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w granicach złoża kruszyw naturalnych "Bierawa" w gminie Bierawa
  Data utworzenia: 07-07-2020 08:49
 6. uchwały z dwudziestej trzeciej sesji Rady Gminy z dnia 1 lipca 2020 r.
  Data modyfikacji: 07-07-2020 07:04
 7. Uchwały Rady Gminy
  Data modyfikacji: 07-07-2020 06:57
 8. Przetargi - sprzedaż, dzierżawa nieruchomości
  Data modyfikacji: 06-07-2020 14:41
 9. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 74/2020 - BIP
  Data utworzenia: 06-07-2020 14:41
 10. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Awaryjne ułożenie tymczasowego rurociągu wodociągowego Bierawa – Stare Koźle
  Data modyfikacji: 03-07-2020 11:47
Dane jednostki:

Gmina Bierawa
47-240 Bierawa
ul. Wojska Polskiego 12
NIP: 749-20-55-417 REGON: 531412935
Numer konta: 25 1240 1659 1111 0000 2591 9936

Dane kontaktowe:

tel.: 77 487 22 66
fax: 77 487 22 62
e-mail: ug@bierawa.pl
strona www: bierawa.pl