Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2023
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
4709976380000000000
Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1244836347591725632534778560765693095155680024611926020055919
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
607975724964061584968021581410177231713141056676708175296180609
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
653105032159164567247227363059628977185877540723595498062743
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
5843445964515901271965438557674452755584044384508114720553597
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
729116847563931623156640056873499844637139731528235180863299
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
584965665357822389845024748383476954448348169630235391353866
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
318893324435417312683332531708328543128939123534475122449184
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
724921208141921739914573208091836422493246162311326982
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000000000017
 1. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 149638
 2. Przetargi
  Wyświetleń: 142580
 3. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 122293
 4. Konkursy ofert
  Wyświetleń: 101856
 5. Przetargi - sprzedaż, dzierżawa nieruchomości
  Wyświetleń: 101267
 6. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 53801
 7. Referat inwestycji - informacje
  Wyświetleń: 50138
 8. Informacje bieżące
  Wyświetleń: 41702
 9. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 35178
 10. Gminne Centrum Kultury i Rekreacji
  Wyświetleń: 33801
 11. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 29543
 12. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 25054
 13. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 24851
 14. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 22146
 15. WYBORY i REFERENDA
  Wyświetleń: 21071
 16. Zamówienia Publiczne
  Wyświetleń: 19546
 17. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 18264
 18. jednostki pomocnicze gminy
  Wyświetleń: 17935
 19. Oferty pracy, wyniki naboru
  Wyświetleń: 17876
 20. Publicznie Dostępny Wykaz Danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 17715
 21. Ogłoszenia, komunikaty
  Wyświetleń: 17505
 22. Informacje bieżące
  Wyświetleń: 16230
 23. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie
  Wyświetleń: 15967
 24. Szkoła Podstawowa w Solarni
  Wyświetleń: 14804
 25. Oferty pracy, wyniki postępowań
  Wyświetleń: 14662
 26. Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 11806
 27. USC
  Wyświetleń: 11714
 28. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 11527
 29. Ogłoszenia o naborze kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 11517
 30. Oświata
  Wyświetleń: 11469
 31. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bierawa - III edycja
  Wyświetleń: 11377
 32. Gospodarka przestrzenna
  Wyświetleń: 11350
 33. Strona Główna Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 11273
 34. Plan postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 11206
 35. Rejestr aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 11190
 36. Programy
  Wyświetleń: 10843
 37. Dotacje na przedsięwzięcia ekologiczne
  Wyświetleń: 10493
 38. Protokoły
  Wyświetleń: 10376
 39. Informacje o stanie zobowiązań gminy-sprawozdania statystyczne
  Wyświetleń: 10319
 40. Referaty i samodzielne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 10246
 41. ePUAP
  Wyświetleń: 10080
 42. Zasady korzystania z mikrobusu przystosowanego do przewozu uczniów niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 10062
 43. Szkoła Podstawowa w Dziergowicach
  Wyświetleń: 9931
 44. Rejestry, ewidencje, archiwa
  Wyświetleń: 9665
 45. Ewidencja ludności, dowody osobiste
  Wyświetleń: 9586
 46. Zawiadomienie o terminie Sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 9563
 47. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 9488
 48. Opłata skarbowa
  Wyświetleń: 9426
 49. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 9402
 50. Polityka prywatności serwisu bip.bierawa.pl
  Wyświetleń: 9374
 51. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 9180
 52. Publiczne Przedszkole w Bierawie
  Wyświetleń: 9128
 53. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 9102
 54. Jak załatwić sprawę w Urzędzie ?
  Wyświetleń: 9056
 55. Petycje
  Wyświetleń: 8973
 56. Wykaz środków trwałych wg Klasyfikacji Środków Trwałych
  Wyświetleń: 8941
 57. Statut Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 8910
 58. Pobierz programy
  Wyświetleń: 8879
 59. Wójt i zastępca
  Wyświetleń: 8799
 60. Informacje, wystąpienia, stanowiska,wnioski
  Wyświetleń: 8653
 61. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 8553
 62. Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
  Wyświetleń: 8474
 63. Komunikacja w języku migowym
  Wyświetleń: 8472
 64. Szkoła Podstawowa w Starej Kuźni
  Wyświetleń: 8464
 65. INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIANE
  Wyświetleń: 8456
 66. Strategia Rozwoju Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 8390
 67. Plan Rozwoju Lokalnego
  Wyświetleń: 8142
 68. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 8079
 69. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 7902
 70. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 7875
 71. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 7844
 72. Rejestr aktów prawa zewnętrznego i wewnętrznego kontroli zarządczej Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 7758
 73. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 7745
 74. Publiczne Przedszkole w Dziergowicach
  Wyświetleń: 7670
 75. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 7645
 76. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 7637
 77. Programy Europejskiego Funduszu Społecznego
  Wyświetleń: 7554
 78. Rejestr instytucji kultury
  Wyświetleń: 7535
 79. Urząd Stanu Cywilnego-kontakt
  Wyświetleń: 7531
 80. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stare Koźle
  Wyświetleń: 7387
 81. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 7375
 82. Młodzieżowa Rada Gminy
  Wyświetleń: 7301
 83. Plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bierawa
  Wyświetleń: 7250
 84. Stanowienie aktów publicznoprawnych
  Wyświetleń: 7239
 85. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
  Wyświetleń: 7099
 86. Wykaz dziennych opiekunów w Gminie Bierawa
  Wyświetleń: 7058
 87. Gminna Komisja ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 6860
 88. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 6664
 89. Podatki
  Wyświetleń: 6435
 90. Zrealizowane zadania
  Wyświetleń: 6321
 91. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 6278
 92. Informacje podstawowe
  Wyświetleń: 6181
 93. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 6133
 94. Ogłoszenie dotyczące rekrutacji uczestników
  Wyświetleń: 6130
 95. Kontynuacja Programu - II etap
  Wyświetleń: 5897
 96. Uchwały podatkowe obowiązujące w 2017 roku oraz w 2018 roku
  Wyświetleń: 5872
 97. Unieważnienie postępowania Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2018 r. II półrocze.
  Wyświetleń: 5799
 98. Informacje na temat dostawy wody i odbioru ścieków
  Wyświetleń: 5611
 99. Plan Zagospodarowania Przestrzennego sołectwa Dziergowice
  Wyświetleń: 5508
 100. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa drogi transportu rolnego Bierawa - Piskorzowiec - powódź 2010 r.
  Wyświetleń: 5354
 101. Publiczne Gimnazjum w Bierawie
  Wyświetleń: 5316
 102. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ Z NAUCZANIEM JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ - JĘZYKA NIEMIECKIEGO w SOLARNI
  Wyświetleń: 5299
 103. Bilanse i inne sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 5212
 104. Oświadczenia o stanie majątkowym złożone przez radnych w 2016 r.
  Wyświetleń: 5127
 105. Statut ZGKiM w Bierawie
  Wyświetleń: 5109
 106. Ceny wody i ścieków
  Wyświetleń: 5091
 107. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji środowiskowej
  Wyświetleń: 5044
 108. Uchwały z XXIX sesji Rady Gminy z 25 kwietnia 2017 r.
  Wyświetleń: 5035
 109. Przedmiot i procedura uchwalania uchwał rady gminy i wydawania zarządzeń Wójta
  Wyświetleń: 4968
 110. Rekrutacja dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018
  Wyświetleń: 4962
 111. Środki poprawy efektywności energetycznej
  Wyświetleń: 4960
 112. Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 4954
 113. Statut Publicznej Szkoły Podstawowej w Dziergowicach
  Wyświetleń: 4913
 114. Stawki podatkowe na 2006r.
  Wyświetleń: 4879
 115. Protokoły Rady Gminy Bierawa kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 4878
 116. Statut Szkoły Podstawowej w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 4729
 117. Zawiadomienie RDOŚ w Opolu w sprawie o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi woj. nr 408 na odc. Bierawa - Korzonek"
  Wyświetleń: 4686
 118. Ogłoszenie o wyborze oferty Przebudowa ulicy Wiejskiej w miejscowości Goszyce etap I
  Wyświetleń: 4682
 119. Stawki podatkowe obowiązujące w 2008r.
  Wyświetleń: 4682
 120. Plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzeźce
  Wyświetleń: 4655
 121. Terminy posiedzeń Komisji
  Wyświetleń: 4609
 122. Przedmiot i procedura wydawania decyzji administracyjnych
  Wyświetleń: 4545
 123. Stawki czynszów
  Wyświetleń: 4473
 124. Sołectwo Brzeźce
  Wyświetleń: 4461
 125. Regulamin Organizacyjny ZGKiM w Bierawie
  Wyświetleń: 4410
 126. Wybory samorządowe - 21 października 2018 r.
  Wyświetleń: 4409
 127. Oświadczenia majątkowe złożone przez pracowników samorządowych w 2014r.
  Wyświetleń: 4400
 128. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Sołectwa Stara Kuźnia
  Wyświetleń: 4356
 129. Skład Rady Gminy Bierawa na kadencję 2014-2018
  Wyświetleń: 4356
 130. Uchwały z XVIII sesji Rady Gminy z dnia 27 czerwca 2016 r.
  Wyświetleń: 4330
 131. Uchwały z XXIV sesji Rady Gminy z 5 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 4326
 132. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi gminnej ulicy parkowej w Starej Kuźni
  Wyświetleń: 4292
 133. Budżet Gminy Bierawa na 2017 rok wraz z opiniami
  Wyświetleń: 4291
 134. Informacja z otwarcia ofert Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubieszów
  Wyświetleń: 4291
 135. Zarządzenia Wójta wydane w 2016 roku
  Wyświetleń: 4288
 136. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Sołectwa Stare Koźle
  Wyświetleń: 4261
 137. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa ulicy Wiejskiej w miejscowości Goszyce etap I
  Wyświetleń: 4230
 138. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Stare Koźle - Bierawa
  Wyświetleń: 4205
 139. Sołectwo Stare Koźle
  Wyświetleń: 4177
 140. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Kanalizacja sanitarna w miejscowości Dziergowice etap II wraz z kanalizacją deszczową w ul. Kozielskiej
  Wyświetleń: 4169
 141. Sołectwo Lubieszów
  Wyświetleń: 4140
 142. Wyniki naboru
  Wyświetleń: 4062
 143. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r.
  Wyświetleń: 4056
 144. Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 425 w m. Bierawa - ul. Dworcowa"
  Wyświetleń: 4031
 145. Kompetencje Zastępcy Wójta Gminy
  Wyświetleń: 4004
 146. Zarządzenia Wójta Gminy wydane w 2017 r.
  Wyświetleń: 3994
 147. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Bierawa za 2017 rok
  Wyświetleń: 3986
 148. Kompetencje Wójta Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 3978
 149. Ogłoszenie o zamówieniu Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubieszów
  Wyświetleń: 3975
 150. Dostawa oleju opałowego
  Wyświetleń: 3945
 151. Sposób załatwiania spraw
  Wyświetleń: 3926
 152. Plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Lubieszów
  Wyświetleń: 3878
 153. Interpelacje, wnioski radnych
  Wyświetleń: 3876
 154. Opłaty za wywóz i składowanie odpadów przez zakład budżetowy
  Wyświetleń: 3867
 155. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Sołectwa Goszyce
  Wyświetleń: 3862
 156. Sołectwo Korzonek
  Wyświetleń: 3861
 157. Ogłoszenie o zamówieniu Utwardzenie placu kostką brukową przy ulicy Wąskiej w miejscowości Dziergowice
  Wyświetleń: 3848
 158. Oświadczenia o stanie majątkowym złożone przez pracowników samorządowych w 2015 r.
  Wyświetleń: 3843
 159. Spis formularzy A - 2007 r.
  Wyświetleń: 3838
 160. Informacja z otwarcia ofert - zakup samochodu dla OSP Kotlarnia
  Wyświetleń: 3835
 161. Sołectwo Solarnia
  Wyświetleń: 3817
 162. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 3808
 163. Statut Ośrodka Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 3796
 164. Ogłoszenie o wyborze oferty Nadzór inwestorski dla zadania pn. Kanalizacja bytowa – etap I w Dziergowicach
  Wyświetleń: 3785
 165. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej w Bierawie ulica Cicha
  Wyświetleń: 3764
 166. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia drugiego konkursu ofert na zadanie z zakresu kultury fizycznej w I półroczu 2017 roku
  Wyświetleń: 3760
 167. Sołectwo Kotlarnia
  Wyświetleń: 3756
 168. Komisje Rady Gminy Bierawa w kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 3752
 169. Wyniki postępowań przetargowych
  Wyświetleń: 3744
 170. Powszechny Spis Rolny 2020
  Wyświetleń: 3741
 171. OBWIESZCZENIE Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę małej elektrowni wodnej na rzece Bierawce w m. Bierawa
  Wyświetleń: 3731
 172. Transmisja sesji Rady Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 3716
 173. stawki podatku od nieruchomosci i podatku rolnego (obowiązujące w 2005r.)
  Wyświetleń: 3702
 174. Oświadczenia majątkowe złożone przez radnych i Wójta na początku kadencji w 2018 roku
  Wyświetleń: 3693
 175. Ogłoszenie o wyborze oferty Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa – II półrocze 2017 r.
  Wyświetleń: 3687
 176. Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do pracy i wyniki naboru
  Wyświetleń: 3682
 177. Uchwały podatkowe obowiązujące w 2016 r.
  Wyświetleń: 3681
 178. Zawiadomienie RDOŚ w Opolu w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Bierawa-Korzonek"
  Wyświetleń: 3680
 179. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 3675
 180. Sołectwo Bierawa
  Wyświetleń: 3672
 181. Zarządzenia Wójta wydane w 2012r.
  Wyświetleń: 3666
 182. ZARZĄDZENIE Nr 1/ 2005
  Wyświetleń: 3666
 183. Statut Publicznej Szkoły Podstawowej w Starej Kuźni
  Wyświetleń: 3661
 184. Informacja o wyborze oferty Odbudowa podbudowy i nawierzchni ul. Kościuszki w Starym Koźlu nr drogi 108133 O.
  Wyświetleń: 3659
 185. Wybory do Sejmu i do Senatu RP - 25 października 2015 r.
  Wyświetleń: 3627
 186. Jak załatwić sprawę w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bierawie?
  Wyświetleń: 3620
 187. Ogłoszenie o wyborze oferty Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lubieszów-Bierawa
  Wyświetleń: 3611
 188. Stawki podatkowe obowiązujące w 2007r.
  Wyświetleń: 3608
 189. Ogłoszenie o wyborze oferty Kanalizacja sanitarna w miejscowości Dziergowice etap II wraz z kanalizacją deszczową w ul. Kozielskiej
  Wyświetleń: 3596
 190. Zarządzenia Wójta wydane w 2015 roku
  Wyświetleń: 3596
 191. Protokoły Rady Gminy Bierawa kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 3584
 192. Sołectwo Dziergowice
  Wyświetleń: 3583
 193. Informacja z otwarcia ofert Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 3580
 194. Zarządzenie nr 1/2007
  Wyświetleń: 3579
 195. Plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ortowice
  Wyświetleń: 3573
 196. Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
  Wyświetleń: 3566
 197. Kompetencje Dyrektora
  Wyświetleń: 3563
 198. Regulamin Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie
  Wyświetleń: 3558
 199. status prawny, organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
  Wyświetleń: 3554
 200. Sołectwo Ortowice
  Wyświetleń: 3546
 201. Konsultacje projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok
  Wyświetleń: 3540
 202. status prawny, organy i osoby sprawujące funkcje
  Wyświetleń: 3538
 203. Uchwały z XXIII sesji Rady Gminy z 28 listopada 2016 r.
  Wyświetleń: 3506
 204. Przedterminowe wybory Wójta Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 3495
 205. Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami
  Wyświetleń: 3495
 206. Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 3484
 207. Protokoły Rady Gminy Bierawa kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 3474
 208. Plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Grabówka
  Wyświetleń: 3469
 209. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok
  Wyświetleń: 3464
 210. Zarządzenia Wójta Gminy wydane w 2003r.
  Wyświetleń: 3462
 211. Ogłoszenie o wyborze oferty Kanalizacja bytowa - etap I w Dziergowicach
  Wyświetleń: 3454
 212. Zarządzenie nr 2/2007
  Wyświetleń: 3441
 213. Ogłoszenie o wyborze oferty Odbudowa nawierzchni po budowie kanalizacji w Dziergowicach, ul. Kozielska – budowa chodnika etap I
  Wyświetleń: 3439
 214. ZARZĄDZENIE Nr 4/ 2008
  Wyświetleń: 3438
 215. Stypendium dla ucznia za szczególne osiągnięcia
  Wyświetleń: 3436
 216. Ogłoszenie o wszczęciu procedury naboru na stanowiska GCKiR
  Wyświetleń: 3433
 217. Wybory samorządowe 16 listopada 2014 r.
  Wyświetleń: 3427
 218. Sołectwo Grabówka
  Wyświetleń: 3425
 219. Uchwały z XV sesji Rady Gminy z 4 kwietnia 2016 r.
  Wyświetleń: 3418
 220. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
  Wyświetleń: 3417
 221. Wzory formularzy podatkowych obowiązujących od 2012r.
  Wyświetleń: 3408
 222. Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015 r.
  Wyświetleń: 3406
 223. Obwieszczenie RDOŚ Katowice w sprawie zmiany wydanej decyzji środowiskowej "Budowa gazociągu relacji K-Koźle - Granica RP (Polska - Czechy)"
  Wyświetleń: 3391
 224. Ogłoszenie o wyborze oferty Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dziergowicach
  Wyświetleń: 3388
 225. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Sołectwa Solarnia
  Wyświetleń: 3387
 226. Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok
  Wyświetleń: 3380
 227. Zarządzenie nr 1 / 2004 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie
  Wyświetleń: 3380
 228. Spis formularzy E - 2007 r.
  Wyświetleń: 3363
 229. Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach o wydaniu decyzji "Budowa gazociągu relacji K-Koźle - Granica RP (Polska - Czechy)"
  Wyświetleń: 3360
 230. Zarządzenia Wójta Gminy wydane w 2005r.
  Wyświetleń: 3345
 231. Postanowienie przedłużające ważność decyzji środowiskowej z dnia 22.10.2009r. oraz o etapowości inwestycji.
  Wyświetleń: 3343
 232. Spis formularzy B - karty informacyjne dla: decyzji i postanowień, wskazań lokalizacyjnych
  Wyświetleń: 3343
 233. ZARZĄDZENIE Nr 2/ 2004
  Wyświetleń: 3340
 234. Statut Publicznego Przedszkola w Dziergowicach
  Wyświetleń: 3334
 235. uchwały z XXX sesji Rady Gminy z 18 marca 2013r.
  Wyświetleń: 3332
 236. Sołectwo Stara Kuźnia
  Wyświetleń: 3313
 237. Punkt Konsultacyjny
  Wyświetleń: 3312
 238. Skład Rady Gminy Bierawa na kadencję 2010-2014
  Wyświetleń: 3312
 239. Sołectwo Goszyce
  Wyświetleń: 3310
 240. Wybory Samorządowe w 2010 r.
  Wyświetleń: 3301
 241. Ogłoszenie o zamówieniu Kanalizacja sanitarna w miejscowości Dziergowice etap II wraz z kanalizacją deszczową w ul. Kozielskiej
  Wyświetleń: 3298
 242. Plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kotlarnia
  Wyświetleń: 3293
 243. Protokoły Rady Gminy Bierawa kadencji 2002-2006
  Wyświetleń: 3285
 244. Oświadczenia o stanie majątkowym złożone przez pracowników samorządowych
  Wyświetleń: 3276
 245. Statut Publicznego Gimnazjum w Bierawie
  Wyświetleń: 3270
 246. Oświadczenia o stanie majątkowym złożone przez pracowników samorządowych w 2016 r.
  Wyświetleń: 3268
 247. Budżet Gminy Bierawa na rok 2016 wraz z opiniami
  Wyświetleń: 3266
 248. Plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Korzonek
  Wyświetleń: 3264
 249. Wykaz danych o dokumentach zawierających informcje o środowisku i jego ochronie w 2015 r.
  Wyświetleń: 3262
 250. Ogoszenie o wyniku naboru na stanowisko instruktor w GCKiR
  Wyświetleń: 3261
 251. Spis formularzy B - 2007 r.
  Wyświetleń: 3256
 252. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
  Wyświetleń: 3255
 253. Zarządzenie nr.3/2007
  Wyświetleń: 3251
 254. Projekt rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 roku
  Wyświetleń: 3242
 255. Spis formularzy A - karty informacyjne dla: wniosków o wydanie decyzji, wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosków o ustalenie programu dostosowawczego
  Wyświetleń: 3239
 256. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Remont dróg w miejscowości Lubieszów Powódź – kwiecień 2017
  Wyświetleń: 3230
 257. Uchwały z VI sesji Rady Gminy z 27 kwietnia 2015 r.
  Wyświetleń: 3225
 258. Ogłoszenie w sprawie uzupełniającego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej
  Wyświetleń: 3221
 259. Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli zewnętrznej w 2007r.
  Wyświetleń: 3220
 260. Ogłoszenie o wyborze oferty Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Kotlarnia
  Wyświetleń: 3215
 261. Podejmowanie działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 3214
 262. Zarządzenie nr 8/2015 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych na mienie gminy
  Wyświetleń: 3207
 263. Zakres pracy Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 3204
 264. Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
  Wyświetleń: 3202
 265. Zarządzenia Wójta Gminy wydane w 2006r.
  Wyświetleń: 3195
 266. Oświadczenia o stanie majątkowym złożone przez pracowników samorządowych w 2017 roku
  Wyświetleń: 3190
 267. Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli zewnętrznej w 2006r.
  Wyświetleń: 3181
 268. Budżet Gminy Bierawa na rok 2015 wraz z opiniami
  Wyświetleń: 3180
 269. uchwały z XV sesji Rady Gminy z 30 listopada 2011r.
  Wyświetleń: 3175
 270. Regulamin Organizacji Wewnętrznej GCKiR
  Wyświetleń: 3173
 271. Budżet Gminy na rok 2009
  Wyświetleń: 3170
 272. uchwały z VII sesji Rady Gminy z 11 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 3164
 273. Ogłoszenie o wyborze oferty Dostawa używanego autobusu dla potrzeb Urzędu Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 3158
 274. Jednostki pomocnicze Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 3155
 275. Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie na sezon grzewczy 2008/2009
  Wyświetleń: 3153
 276. Uchwały Rady Gminy ( od I - IX Sesji )
  Wyświetleń: 3153
 277. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie z zakresu kultury fizycznej w II półroczu 2018 r.
  Wyświetleń: 3146
 278. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 3144
 279. Komisje Rady Gminy Bierawa - kadencja 2002 - 2006
  Wyświetleń: 3132
 280. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Remont poprzez przebudowę nawierzchni jezdni i przebudowę chodnika na drodze gminnej - ulicy Gliwickiej w Brzeźcach w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu
  Wyświetleń: 3131
 281. ANEKS do Zarządzenia nr 4/2008
  Wyświetleń: 3130
 282. Zarządzenia Wójta wydane od 07 XII 2006r. i w 2007r.
  Wyświetleń: 3130
 283. uchwały podatkowe obowiązujące w 2015 r.
  Wyświetleń: 3126
 284. Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok
  Wyświetleń: 3124
 285. Protokoły Rady Gminy Bierawa kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 3122
 286. status prawny, organy i osoby sprawujące funkcje
  Wyświetleń: 3120
 287. Roczny Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok
  Wyświetleń: 3113
 288. Ogłoszenie o zamówieniu Remont i modernizacja Domu Kultury w Dziergowicach
  Wyświetleń: 3105
 289. Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w II półroczu 2016 roku
  Wyświetleń: 3101
 290. Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli zewnętrznych w 2009r.
  Wyświetleń: 3098
 291. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Kanalizacja bytowa - etap I w Dziergowicach
  Wyświetleń: 3089
 292. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kotlarnia
  Wyświetleń: 3083
 293. Ogłoszenie o udzielniu zamówienia Dostawa używanego autobusu dla potrzeb Urzędu Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 3081
 294. Środki Trwałe GCKiR
  Wyświetleń: 3081
 295. Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o postępowaniu z udziałem społeczeństwa
  Wyświetleń: 3067
 296. Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - Budowa MEW na rzece Bierawce
  Wyświetleń: 3065
 297. OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwziecia na środowisko Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Ortowice.
  Wyświetleń: 3058
 298. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 3057
 299. Zarządzenia Wójta wydane w 2014 r.
  Wyświetleń: 3054
 300. 1. ZASADA PRZEJRZYSTOŚCI
  Wyświetleń: 3048
 301. Skład Rady Gminy Bierawa na kadencję 2006 - 2010
  Wyświetleń: 3040
 302. Budżet Gminy Bierawa na rok 2014 wraz z opiniami
  Wyświetleń: 3039
 303. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia w 2017 roku
  Wyświetleń: 3030
 304. Oświadczenia majątkowe złożone przez radnych i wójta gminy w związku z wyborem oraz powołaniem zastępcy wójta
  Wyświetleń: 3026
 305. Firmy na wywóz nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 3021
 306. Skład Rady Gminy Bierawa na kadencję 2002-2006
  Wyświetleń: 3017
 307. Zarządzenia Wójta wydane w 2008r.
  Wyświetleń: 3010
 308. Komisje Rady Gminy Bierawa kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 3006
 309. Ogłoszenie o wyborze oferty Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 3006
 310. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lubieszów - Bierawa
  Wyświetleń: 3004
 311. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w 2014r.
  Wyświetleń: 3000
 312. Wybory do Parlamentu Europejskiego - 7 czerwca 2009 r.
  Wyświetleń: 2997
 313. Spis formularzy A - 2009r.
  Wyświetleń: 2994
 314. Ogłoszenie o wyborze oferty Remont dróg w miejscowości Lubieszów Powódź – kwiecień 2017
  Wyświetleń: 2989
 315. Uchwały z XXV sesji Rady Gminy z 28 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 2987
 316. Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa oraz zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2980
 317. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
  Wyświetleń: 2976
 318. Organy i osoby sprawujące w nich funkcje
  Wyświetleń: 2970
 319. Informacja dla podmiotów gospodarczych nt. możliwości skorzystania z pomocy prawnej
  Wyświetleń: 2966
 320. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nadzór inwestorski dla zadania pn. Kanalizacja bytowa - etap I w Dziergowicach
  Wyświetleń: 2965
 321. Unieważnienie postępowania Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2018 r. II półrocze
  Wyświetleń: 2965
 322. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r.
  Wyświetleń: 2964
 323. Uchwały z IX sesji Rady Gminy Bierawa z 31 sierpnia 2015 r.
  Wyświetleń: 2964
 324. Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
  Wyświetleń: 2963
 325. Uchwały z XVII sesji Rady Gminy z 1 czerwca 2016 r.
  Wyświetleń: 2962
 326. Zarządzenia Wójta Gminy wydane w 2004r.
  Wyświetleń: 2955
 327. Ogłoszenie o wyborze oferty Uzbrojenie w sieć wodociągową i kanalizacyjną działek budowlanych w Starej Kuźni - etap I
  Wyświetleń: 2953
 328. Zarządzenie nr 651/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Dziergowicach oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2953
 329. Zarządzenia Wójta wydane w 2010r.
  Wyświetleń: 2952
 330. status prawny, organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
  Wyświetleń: 2945
 331. uchwały z XLII sesji Rady Gminy z 27 marca 2014 r.
  Wyświetleń: 2943
 332. Ogłoszenie o wyborze oferty Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2015/2016 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 2934
 333. Koordynator do spraw dostępności
  Wyświetleń: 2933
 334. uchwały z V sesji Rady Gminy z 9 marca 2015 r.
  Wyświetleń: 2929
 335. Ogłoszenie o wyborze oferty Remont poprzez przebudowę nawierzchni jezdni i przebudowę chodnika na drodze gminnej – ulicy Gliwickiej w Brzeźcach w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu
  Wyświetleń: 2924
 336. Spis formularzy E - 2008r.
  Wyświetleń: 2921
 337. Ogłoszenie o wyborze oferty Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagosp przestrz oraz zmiany Miejscowego planu zagosp przestrz Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2910
 338. A R C H I W A
  Wyświetleń: 2908
 339. Poprawa parametrów technicznych poprzez przebudowę drogi gminnej (ul Wolności) w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 2907
 340. status prawny, organy i osoby sprawujące funkcje
  Wyświetleń: 2904
 341. Wyniki przetargów
  Wyświetleń: 2902
 342. Komisje Rady Gminy Bierawa w kadencji 2010 - 2014
  Wyświetleń: 2900
 343. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Uzbrojenie w sieć wodociągową i kanalizacyjną działek budowlanych w Starej Kuźni - etap I
  Wyświetleń: 2899
 344. uchwały z XI sesji Rady Gminy z 12 września 2011r.
  Wyświetleń: 2899
 345. Obwieszczenie informujące o podjęciu postępowania "Rozbudowa drogi woj. nr 408 w m. Brzeźce"
  Wyświetleń: 2897
 346. Ogłoszenie o wyborze oferty Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej w Bierawie ulica Cicha
  Wyświetleń: 2896
 347. Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli zewnętrznej w 2008r.
  Wyświetleń: 2895
 348. Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli zewnętrznych w 2015 roku
  Wyświetleń: 2895
 349. Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli zewnętrznych w 2010r.
  Wyświetleń: 2889
 350. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania - "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół Dwujęzycznych"
  Wyświetleń: 2886
 351. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia uzupełniającego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2881
 352. Spis formularzy B - 2010
  Wyświetleń: 2879
 353. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych
  Wyświetleń: 2878
 354. Rekrutacja dzieci do przedszkoli w Gminie Bierawa
  Wyświetleń: 2868
 355. Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli zewnętrznych w 2011r.
  Wyświetleń: 2865
 356. Budżet Gminy Bierawa na rok 2003
  Wyświetleń: 2853
 357. Konsultacje projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok
  Wyświetleń: 2850
 358. Zawiadomienie RDOŚ o wydanej decyzji środowiskowej "Budowa, przebudowa i modernizacja prawego wału rzeki Odry na długości 2,85 km gmina Bierawa, woj. opolskie"
  Wyświetleń: 2847
 359. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa drogi transportu rolnego Bierawa - Cisek wzdłuż wału lewego - powódź 2010 r.
  Wyświetleń: 2844
 360. Informacja ogólna na temat akcji społecznej PRZEJRZYSTA POLSKA
  Wyświetleń: 2840
 361. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok
  Wyświetleń: 2834
 362. Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
  Wyświetleń: 2831
 363. Spis formularzy B - 2009r.
  Wyświetleń: 2830
 364. Informacja z otwarcia ofert Odbudowa nawierzchni po budowie kanalizacji w Dziergowicach, ul. Kozielska- budowa chodnika etap II
  Wyświetleń: 2829
 365. Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Urzędzie w 2004r.
  Wyświetleń: 2828
 366. Stawki podatkowe obowiązujące w 2009r.
  Wyświetleń: 2825
 367. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w Dziergowicach
  Wyświetleń: 2816
 368. Remont pokrycia dachowego wraz z wymianą orynnowania i obróbek blacharskich na budynku Urzędu Gminy w Bierawie
  Wyświetleń: 2807
 369. Zarządzenie nr 347/2013 w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Bierawie
  Wyświetleń: 2806
 370. Uchwały z VIII sesji Rady Gminy Bierawa z 29 czerwca 2015 r.
  Wyświetleń: 2804
 371. uchwały z III sesji Rady Gminy z 29 grudnia 2014r.
  Wyświetleń: 2798
 372. Statut Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie
  Wyświetleń: 2786
 373. uchwały z XXXIX sesji Rady Gminy z 27 listopada 2013r.
  Wyświetleń: 2786
 374. uchwały z XXIX sesji Rady Gminy z 08 grudnia 2008r.
  Wyświetleń: 2785
 375. Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli zewnętrznej w roku 2005
  Wyświetleń: 2780
 376. Informacja z otwarcia ofert Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2018 r. I półrocze
  Wyświetleń: 2778
 377. Oświadczenia majątkowe złożone przez radnych w 2013 roku
  Wyświetleń: 2778
 378. Konsultacje projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2013r.
  Wyświetleń: 2767
 379. Ogłoszenie drugiego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2755
 380. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych segment A i B w zabudowie bliźniaczej - mieszkania socjalne, budowa zjazdu z ulicy Dąbrowy, budowa dojazdu, parkingu i chodnika w Bierawie
  Wyświetleń: 2753
 381. Stawki podatkowe obowiązujące w 2010r.
  Wyświetleń: 2749
 382. Zarządzenie nr 567/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
  Wyświetleń: 2747
 383. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2015/2016 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 2737
 384. Raporty o stanie gminy
  Wyświetleń: 2737
 385. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Kotlarnia
  Wyświetleń: 2736
 386. Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Urzędu Gminy Bierawa na sezon grzewczy 2013/2014
  Wyświetleń: 2736
 387. Ogłoszenie o zamówieniu Kanalizacja bytowa - etap I w Dziergowicach.
  Wyświetleń: 2736
 388. Spis formularzy A - 2010
  Wyświetleń: 2735
 389. Spis formularzy B - 2008r.
  Wyświetleń: 2717
 390. Oświadczenia o stanie majątkowym złożone przez radnych w 2015 r.
  Wyświetleń: 2716
 391. Budżet Gminy Bierawa na rok 2004
  Wyświetleń: 2714
 392. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa ulicy Wiejskiej w miejscowości Goszyce etap I
  Wyświetleń: 2714
 393. Ogłoszenie o wyborze oferty Przebudowa drogi transportu rolnego Bierawa – Piskorzowiec – powódź 2010 r.
  Wyświetleń: 2713
 394. Zarządzenie nr 19/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2712
 395. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu mniejszości narodowych w 2014 roku
  Wyświetleń: 2707
 396. OBWIESZCZENIE o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa
  Wyświetleń: 2705
 397. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia w 2015 roku
  Wyświetleń: 2704
 398. Spis formularzy E - karty informacyjne dla: raportów oddziaływania przedsiewzięcia na środowisko, analiz porealizacyjnych, przeglądó ekologicznych, raportów o bezpieczeństwie, dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych
  Wyświetleń: 2704
 399. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2004r.
  Wyświetleń: 2704
 400. uchwały z XLVI sesji Rady Gminy z 29.06.2010r.
  Wyświetleń: 2698
 401. 4. ZASADA PRZEWIDYWALNOŚCI
  Wyświetleń: 2690
 402. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu mniejszości narodowych
  Wyświetleń: 2685
 403. Remont budynku przedszkola w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 2680
 404. Zarządzenia Wójta wydane w 2013 roku
  Wyświetleń: 2679
 405. Spis formularzy A - 2008
  Wyświetleń: 2676
 406. Budżet Gminy Bierawa na rok 2005
  Wyświetleń: 2674
 407. Kontynuacja Programu Przejrzysta Polska - ZASADA PRZEJRZYSTOŚCI
  Wyświetleń: 2671
 408. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 r.
  Wyświetleń: 2667
 409. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2003r.
  Wyświetleń: 2662
 410. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dziergowicach
  Wyświetleń: 2658
 411. Wyniki wyborów samorządowych w 2006r.
  Wyświetleń: 2658
 412. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi gminnej 108166 O ul. Wodna w Dziergowicach w celu poprawy bezpieczeństwa i podniesienia parametrów użytkowych
  Wyświetleń: 2656
 413. Uchwały z XII sesji Rady Gminy z 28 grudnia 2015 r.
  Wyświetleń: 2655
 414. Zarządzenia Wójta wydane w 2009r.
  Wyświetleń: 2655
 415. uchwały z IX sesji Rady Gminy z 17 czerwca 2011r.
  Wyświetleń: 2654
 416. uchwały z 42 sesji z dnia 30 kwietnia, z 43 sesji z dnia 14 maja i z 44 sesji z dnia 24 maja 2018 r.
  Wyświetleń: 2649
 417. Informacja z otwarcia ofert Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Starym Koźlu na 2 oddziały przedszkolne
  Wyświetleń: 2646
 418. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadania z zakresu ochrony zdrowia działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2642
 419. Oświadczenia o stanie majątkowym złożone przez pracowników samorządowych w 2018 roku
  Wyświetleń: 2639
 420. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w 2013 r.
  Wyświetleń: 2639
 421. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia System monitoringu wizyjnego w ramach projektu Gmina Bierawa dziś i jutro bezpieczna
  Wyświetleń: 2638
 422. Oświadczenia o stanie majątkowym złożone przez pracowników samorządowych w 2019 roku
  Wyświetleń: 2638
 423. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa drogi gminnej ulicy Parkowej w Starej Kuźni
  Wyświetleń: 2630
 424. Ogłoszenie o wyborze oferty Przedłużenie sieci wodociągowej w Brzeźcach, ul. Kwiatowa
  Wyświetleń: 2628
 425. Ogłoszenie o wyborze oferty Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Dwujęzycznych w Solarni
  Wyświetleń: 2626
 426. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 20 czerwca 2010 r.
  Wyświetleń: 2626
 427. Zarządzenie nr 361/2013 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Dziergowiach, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2623
 428. 5. ZASADA FACHOWOŚCI
  Wyświetleń: 2622
 429. status prawny, organy i osoby sprawujące funkcje
  Wyświetleń: 2611
 430. Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli zewnętrznych w 2014 roku
  Wyświetleń: 2608
 431. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005r.
  Wyświetleń: 2606
 432. System monitoringu wizyjnego w ramach projektu Gmina Bierawa dziś i jutro bezpieczna
  Wyświetleń: 2604
 433. Ogłoszenie o wyborze oferty Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dziergowicach
  Wyświetleń: 2602
 434. ZASADA BRAKU TOLERANCJI DLA KORUPCJI
  Wyświetleń: 2596
 435. Budżet Gminy na rok 2008
  Wyświetleń: 2589
 436. ZAWIADOMIENIE RDOŚ w Opolu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej Przebudowa istniejącej napowietrznej linii WN 110 kV Kędzierzyn-Kuźnia Raciborska
  Wyświetleń: 2584
 437. Informacja o wyborze oferty Utwardzenie placu kostką brukową przy ulicy Wąskiej w miejscowości Dziergowice
  Wyświetleń: 2583
 438. Oświadczenia majątkowe złożone przez radnych w 2014r.
  Wyświetleń: 2583
 439. Budżet Gminy Bierawa na 2006r.
  Wyświetleń: 2582
 440. Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli zewnętrznych w 2012r.
  Wyświetleń: 2582
 441. Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie
  Wyświetleń: 2581
 442. ZARZĄDZENIE DYREKTORA nr 4/2006 z dnia 27 listopad 2006
  Wyświetleń: 2580
 443. Zarządzenie nr 646/2014 w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starej Kuźni, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2580
 444. Uchwały z X sesji Rady Gminy z 19 października 2015 r.
  Wyświetleń: 2579
 445. Ogłoszenie o zamówieniu Odbudowa podbudowy i nawierzchni ul. Kościuszki w Starym Koźlu, nr drogi 108133 O
  Wyświetleń: 2577
 446. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Roboty dodatkowe przy zadaniu pn.: Kanalizacja sanitarna Solarni i części Dziergowic wraz z rurociągiem tłocznym do oczyszczalni w ZA Kędzierzyn
  Wyświetleń: 2576
 447. uchwały z X Sesji Rady Gminy z dnia 08 sierpnia 2003r.
  Wyświetleń: 2575
 448. 6. ZASADA ROZLICZALNOŚCI
  Wyświetleń: 2570
 449. Informacja o wyborze oferty Remont Domu Kultury w Starej Kuźni
  Wyświetleń: 2570
 450. Ogłoszenie o zamówieniu
  Wyświetleń: 2567
 451. 3. ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ
  Wyświetleń: 2566
 452. Oświadczenia o stanie majątkowym złożone przez radnych w 2017 roku
  Wyświetleń: 2561
 453. Informacja z otwarcia ofert Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Starym Koźlu na 2 oddziały przedszkolne
  Wyświetleń: 2555
 454. System monitoringu wizyjnego w ramach projektu Gmina Bierawa dziś i jutro bezpieczna
  Wyświetleń: 2555
 455. Ogłoszenie o zamówieniu Przedłużenie sieci wodociągowej w Bierawie, ul. Cicha i Jana Pawła II
  Wyświetleń: 2549
 456. Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli zewnętrznych w 2013 roku
  Wyświetleń: 2548
 457. Ogłoszenie o wyborze oferty Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Bierawa - ul. Polna w Starym Koźlu i ul. Dębowa w Bierawie
  Wyświetleń: 2542
 458. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Bierawa za 2016 rok
  Wyświetleń: 2542
 459. Budżet Gminy na rok 2010
  Wyświetleń: 2541
 460. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Lubieszów, Dziergowice i Solarnia
  Wyświetleń: 2530
 461. Zarządzenie nr 366/2013 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starej Kuźni, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2527
 462. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o zmianie terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sołectwach Bierawa i Lubieszów wraz z prognozą oddziaływania na śr
  Wyświetleń: 2526
 463. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003r.
  Wyświetleń: 2524
 464. Zarządzenie nr 370/2013 w sprawie wykazu nieruchomości do dzierżawy
  Wyświetleń: 2522
 465. uchwały podatkowe obowiązujące w 2012r.
  Wyświetleń: 2519
 466. uchwały podatkowe obowiązujące w 2014 roku
  Wyświetleń: 2514
 467. Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Rozbudowa drogi wewnętrznej, dojazdowej do gruntów rolnych w Dziergowicach
  Wyświetleń: 2513
 468. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 2011
  Wyświetleń: 2511
 469. uchwały z II sesji Rady Gminy z 8 grudnia 2014r.
  Wyświetleń: 2508
 470. Zarządzenie nr 383/2013 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych na mienie gminy
  Wyświetleń: 2508
 471. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 2507
 472. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Roboty dodatkowe przy zadaniu pn.: Kanalizacja sanitarna Solarni i części Dziergowic wraz z rurociągiem tłocznym do oczyszczalni w ZA Kędzierzyn
  Wyświetleń: 2502
 473. uchwały z XXII sesji Rady Gminy z 18 czerwca 2012r.
  Wyświetleń: 2493
 474. Uchwały z XLIV Sesji Rady Gminy z dnia 26.06.2006 r.
  Wyświetleń: 2491
 475. uchwały z IV sesji Rady Gminy z 16 lutego 2015 r.
  Wyświetleń: 2479
 476. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2478
 477. uchwały z XLIX sesji Rady Gminy z 27 września 2010r.
  Wyświetleń: 2477
 478. Informacja z otwarcia ofert Przebudowa drogi gminnej ul. Dworcowej w Dziergowicach
  Wyświetleń: 2474
 479. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Dwujęzycznych w Solarni
  Wyświetleń: 2472
 480. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2468
 481. Zarządzenie nr 373/2013 w sprawie ogłoszenie pierwszego ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierawie, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2467
 482. Uchwały podatkowe obowiązujące w 2019 r.
  Wyświetleń: 2465
 483. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Roboty dodatkowe przy zadaniu pn.: Kanalizacja bytowa - etap I w Dziergowicach
  Wyświetleń: 2464
 484. uchwały z XXII sesji Rady Gminy z 21 kwietnia 2008r.
  Wyświetleń: 2462
 485. Informacja z otwarcia ofert Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej w Bierawie, ul. Cicha.
  Wyświetleń: 2457
 486. Ogłoszenie o zamówieniu Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w Dziergowicach
  Wyświetleń: 2457
 487. 2. ZASADA BRAKU TOLERANCJI DLA KORUPCJI
  Wyświetleń: 2455
 488. Uchwały podatkowe obowiązujące od 01.01.2011r.
  Wyświetleń: 2455
 489. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Droga gminna do terenów inwestycyjnych w miejscowości Stare Koźle
  Wyświetleń: 2454
 490. uchwały z XXXI Sesji Rady Gminy z dnia 31 marca 2005r.
  Wyświetleń: 2453
 491. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - droga wojewódzka nr 408 w m. Stare Koźle
  Wyświetleń: 2452
 492. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Koźlu w ramach programu Radosna Szkoła - zaprojektuj i wybuduj
  Wyświetleń: 2451
 493. uchwały z X sesji Rady Gminy z 11 sierpnia 2011r.
  Wyświetleń: 2450
 494. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Usługa oświetleniowa na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2446
 495. Zarządzenia Wójta Gminy wydane od dnia 09 grudnia 2010r. i w 2011r.
  Wyświetleń: 2445
 496. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Roboty dodatkowe przy zadaniu pn.: Kanalizacja bytowa - etap I w Dziergowicach
  Wyświetleń: 2437
 497. uchwały z XII Sesji Rady Gminy z dnia 26 września 2003r.
  Wyświetleń: 2436
 498. uchwały z XXI sesji Rady Gminy z 18 kwietnia 2012r.
  Wyświetleń: 2431
 499. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2016/2017 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 2428
 500. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Bierawa – ul. Polna w Starym Koźlu i ul. Dębowa w Bierawie
  Wyświetleń: 2423
 501. Sprawozdania dotyczące udziału Gminy Bierawa w akcji społecznej Przejrzysta Polska
  Wyświetleń: 2423
 502. uchwały z XXXI sesji Rady Gminy z 24 kwietnia 2013r.
  Wyświetleń: 2423
 503. Zarządzenie nr 417/2013 w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starej Kuźni, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2422
 504. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu mniejszości narodowych
  Wyświetleń: 2421
 505. Informacja z otwarcia ofert Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2420
 506. Ogłoszenie o wyborze oferty Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2420
 507. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Starym Koźlu na 2 oddziały przedszkolne
  Wyświetleń: 2419
 508. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2418
 509. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004r.
  Wyświetleń: 2417
 510. Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych w 2016 r.
  Wyświetleń: 2417
 511. Oświadczenia o stanie majątkowym złożone przez pracowników samorządowych w 2013 roku
  Wyświetleń: 2417
 512. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadań z zakresu ochrony zdrowia
  Wyświetleń: 2415
 513. Zarządzenie nr 15/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i oddania w najem
  Wyświetleń: 2415
 514. Zarządzenie nr 330/2013 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Dziergowicach, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2415
 515. Zarządzenie nr 255/2013 w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Dziergowicach, stanowiącej własności Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2414
 516. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w 2012 r.
  Wyświetleń: 2413
 517. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania z zakresu ochrony zdrowia
  Wyświetleń: 2412
 518. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2011 - 2014 wraz z opinią
  Wyświetleń: 2404
 519. Informacja o wyborze oferty Przebudowa drogi gminnej 108166 O ul. Wodna w Dziergowicach w celu poprawy bezpieczeństwa i podniesienia parametrów użytkowych
  Wyświetleń: 2403
 520. Publiczne Przedszkole w Kotlarni
  Wyświetleń: 2403
 521. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w 2017r.
  Wyświetleń: 2399
 522. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2390
 523. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2013 zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2388
 524. Obwieszczenie o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2387
 525. Archiwa
  Wyświetleń: 2386
 526. Zarządzenie nr 364/2013 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starej Kuźni, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2386
 527. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r.
  Wyświetleń: 2383
 528. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadania z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych
  Wyświetleń: 2382
 529. Informacja z otwarcia ofert Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Bierawa - ul. Polna w Starym Koźlu i ul. Dębowa w Bierawie
  Wyświetleń: 2380
 530. Uchwały z XI sesji Rady Gminy z 30 listopada 2015 r.
  Wyświetleń: 2380
 531. Zarządzenie nr 415/2013 w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starej Kuźni, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2380
 532. uchwały z 50 sesji Rady Gminy z 14 listopada 2014 r.
  Wyświetleń: 2379
 533. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2016/2017 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 2379
 534. uchwały z XX sesji Rady Gminy z 22 marca 2012r.
  Wyświetleń: 2375
 535. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Kanalizacja sanitarna Solarni i części Dziergowic wraz z rurociągiem tłocznym do oczyszczalni w ZA Kędzierzyn
  Wyświetleń: 2373
 536. Ogłoszenie o zamówieniu Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bierawie, działki nr 459 i 463/2
  Wyświetleń: 2371
 537. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej w Brzeźcach, ul. Kwiatowa
  Wyświetleń: 2369
 538. Budżet Gminy Bierawa na rok 2013 wraz z opiniami
  Wyświetleń: 2368
 539. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2011r.
  Wyświetleń: 2368
 540. Uchwały z XVI sesji Rady Gminy z 10 maja 2016 r.
  Wyświetleń: 2368
 541. Zarządzenie nr 605/2014 w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Lubieszowie
  Wyświetleń: 2367
 542. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok
  Wyświetleń: 2362
 543. OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwziecia na środowisko Rozbudowa drogi wewnętrznej, dojazdowej do gruntów rolnych w Dziergowicach.
  Wyświetleń: 2361
 544. Zarządzenie nr 2 / 2005
  Wyświetleń: 2361
 545. Ogłoszenie o wyborze oferty Remont budynku przedszkola w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 2357
 546. uchwały z XLII Sesji Rady Gminy z dnia 27 marca 2006r.
  Wyświetleń: 2357
 547. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w 2016r.
  Wyświetleń: 2357
 548. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 2356
 549. uchwały z XXVIII sesji Rady Gminy z 28 grudnia 2012r.
  Wyświetleń: 2356
 550. Zarządzenie nr 346/2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Bierawie oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2356
 551. uchwały z XXXIII Sesji Rady Gminy z dnia 24 czerwca 2005r.
  Wyświetleń: 2355
 552. Zarządzenie nr 353/2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości ora zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu tych nieruchomości
  Wyświetleń: 2354
 553. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania z zakresu mniejszości narodowych w 2012 r.
  Wyświetleń: 2353
 554. Uchwały z XIII sesji Rady Gminy z dnia 25 stycznia 2016 r.
  Wyświetleń: 2353
 555. Zarządzenie nr 331/2013 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Dziergowicach, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2352
 556. Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante Usługa oświetleniowa na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2350
 557. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008r.
  Wyświetleń: 2346
 558. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa drogi gminnej ul. Dworcowej w Dziergowicach
  Wyświetleń: 2346
 559. Zarządzenie nr 345/2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej położonej w Korzonku oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2346
 560. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora świadczenia zdrowotnego w roku 2017
  Wyświetleń: 2343
 561. Informacja o wyborze oferty Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa zakup i montaż wyposażenia sprzęt komputerowy i multimedialny
  Wyświetleń: 2342
 562. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2341
 563. Zarządzenie nr 390/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
  Wyświetleń: 2340
 564. Informacja o udzieleniu zamówienia usługi społeczne
  Wyświetleń: 2339
 565. Rejestry
  Wyświetleń: 2339
 566. BIP Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji
  Wyświetleń: 2338
 567. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 r.
  Wyświetleń: 2337
 568. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Remont nawierzchni boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Publicznym Gimnazjum w Bierawie
  Wyświetleń: 2336
 569. uchwały z XXX sesji Rady Gminy z 19 grudnia 2008r.
  Wyświetleń: 2336
 570. Zarządzenie nr 332/2013 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Dziergowicach, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2336
 571. Uchwały z XIX sesji Rady Gminy z 12 września 2016 r.
  Wyświetleń: 2335
 572. uchwały z XLIV sesji Rady Gminy z 27 kwietnia 2010r.
  Wyświetleń: 2335
 573. Zarządzenia Wójta Gminy wydane w 2018 r.
  Wyświetleń: 2334
 574. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Nepomucena w Solarni
  Wyświetleń: 2330
 575. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Urzędu Gminy Bierawa na sezon grzewczy 2013/2014
  Wyświetleń: 2326
 576. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych
  Wyświetleń: 2326
 577. Informacja o wyborze oferty Remont i modernizacja Domu Kultury w Dziergowicach
  Wyświetleń: 2325
 578. uchwały z XL sesji Rady Gminy z 21 grudnia 2009r.
  Wyświetleń: 2324
 579. Narodowy Spis Powszechny 2021
  Wyświetleń: 2322
 580. Zarządzenie nr 664/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2322
 581. Postanowienie o braku potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia: Budowa kanałów zbiorczych do zbierania ścieków bytowych z I etapu skanalizowania wsi Dziergwoice
  Wyświetleń: 2321
 582. OBWIESZCZENIE o przyjęciu w dniu 12 września 2011 roku uchwały w sprawie mpzp gminy Bierawa dla poszczególnych sołectw.
  Wyświetleń: 2320
 583. uchwały z XXI sesji Rady Gminy z 11 marca 2008r.
  Wyświetleń: 2319
 584. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010r.
  Wyświetleń: 2316
 585. uchwały z XXVI Sesji Rady Gminy z dnia 25 listopada 2004 r.
  Wyświetleń: 2316
 586. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007r.
  Wyświetleń: 2315
 587. ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ
  Wyświetleń: 2315
 588. uchwały z XLVI sesji Rady Gminy z 18 sierpnia 2014 r.
  Wyświetleń: 2314
 589. Zarządzenie nr 416/2013 w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w Korzonku obręb Grabówka, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2312
 590. Ogłoszenie o zamówieniu
  Wyświetleń: 2311
 591. uchwały podatkowe obowiązujące w 2013r.
  Wyświetleń: 2311
 592. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007r.
  Wyświetleń: 2310
 593. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006r.
  Wyświetleń: 2309
 594. Zarządzenie nr 419/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2309
 595. Zarządzenie nr 574/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
  Wyświetleń: 2308
 596. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nadzór inwestorski dla zadania pn. Kanalizacja sanitarna Solarni i części Dziergowic wraz z rurociągiem tłocznym do oczyszczalni w ZA Kędzierzyn
  Wyświetleń: 2305
 597. Zarządzenie nr 341/2013 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
  Wyświetleń: 2304
 598. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w granicach udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego położonych w sołectwach Bierawa i Lubieszów
  Wyświetleń: 2302
 599. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie z zakresu kultury fizycznej w I półroczu 2016 r.
  Wyświetleń: 2300
 600. uchwały z VII sesji Rady Gminy z 31 marca 2011r.
  Wyświetleń: 2300
 601. uchwały z XXXIX sesji Rady gminy z 23.11.2009r.
  Wyświetleń: 2299
 602. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w 2018r.
  Wyświetleń: 2299
 603. Ogłoszenie o zamówieniu Nadzór inwestorski dla zadania pn. Kanalizacja bytowa - etap I w Dziergowicach
  Wyświetleń: 2298
 604. uchwały z XXXIX Sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2005r.
  Wyświetleń: 2298
 605. Ogłoszenie o wyborze oferty Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Stare Koźle – Bierawa
  Wyświetleń: 2297
 606. Zarządzenie nr 372/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
  Wyświetleń: 2295
 607. Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na rzecz Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2294
 608. Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów
  Wyświetleń: 2293
 609. Obwieszczenie - przedłużenie terminu załatwienia sprawy
  Wyświetleń: 2292
 610. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2018/2019 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 2292
 611. uchwały z 42 sesji Rady Gminy z 05 marca 2010r.
  Wyświetleń: 2292
 612. OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2291
 613. Zarządzenie nr 432/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2290
 614. Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Kotlarnia
  Wyświetleń: 2289
 615. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w solectwach Bierawa i Lubieszów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2288
 616. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Dostawa sprzętu komputerowego oraz świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu w ramach projektu pn.: Połączeni cyfrowo w Gminie Bierawa
  Wyświetleń: 2285
 617. Ogłoszenie o wyborze oferty Przebudowa drogi transportu rolnego Bierawa - Cisek wzdłuż wału lewego - powódź 2010 r.
  Wyświetleń: 2284
 618. Oświadczenia majątkowe złożone przez radnych i Wójta w związku z upływem kadencji w 2018 roku
  Wyświetleń: 2284
 619. Zarządzenie nr 365/2013 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starej Kuźni, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2284
 620. Ogłoszenie o zamówieniu Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2283
 621. Przetarg Szkoła Stare Koźle Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STARYM KOŹLU na sezon grzewczy
  Wyświetleń: 2283
 622. Zarządzenie nr 374/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2281
 623. uchwały z XIII sesji z dnia 3 listopada 2011r. i z XIV sesji z dnia 7 listopada 2011r.
  Wyświetleń: 2278
 624. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r.
  Wyświetleń: 2277
 625. Zarządzenie nr 360/2013 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Dziergowicach, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2277
 626. uchwały z XIV Sesji Rady Gminy z dnia 02 grudnia 2003r.
  Wyświetleń: 2276
 627. Zarządzenie nr 471/2013 w sprawie ogłoszenia trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starej Kuźni, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2275
 628. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji środowiskowej - Budowa węzła betoniarskiego w Bierawie.
  Wyświetleń: 2274
 629. Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej strefy przemysłowej 3 w Bierawie
  Wyświetleń: 2274
 630. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w 2019r.
  Wyświetleń: 2274
 631. Informacja o wyborze oferty Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa roboty budowlano-remontowe
  Wyświetleń: 2272
 632. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla poszczególnych sołectw
  Wyświetleń: 2272
 633. Ogłoszenie o zamówieniu Odwiert otworu studziennego, awaryjnego nr R ujęcia wód podziemnych w Korzonku
  Wyświetleń: 2272
 634. uchwały z XIII Sesji Rady Gminy z dnia 24 października 2003r.
  Wyświetleń: 2272
 635. Uchwały z XV Sesji Rady Gminy z 26 listopada 2007r.
  Wyświetleń: 2272
 636. Zarządzenie nr 375/2013 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierawie, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2272
 637. OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla sołectw Dziergowice i Brzeźce
  Wyświetleń: 2270
 638. Uchwały z XXI sesji Rady Gminy z 26 września 2016 r.
  Wyświetleń: 2268
 639. Uchwały z XXII sesji Rady Gminy z 24 października 2016 r.
  Wyświetleń: 2268
 640. uchwały z XXXII sesji Rady Gminy z 19 czerwca 2013r.
  Wyświetleń: 2268
 641. Ogłoszenie o wyborze oferty Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Starym Koźlu na 2 oddziały przedszkolne
  Wyświetleń: 2267
 642. Informacja nt. wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r.
  Wyświetleń: 2265
 643. Zarządzenie nr 437/2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Grabówka oraz zatwierdzenia o ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2265
 644. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2262
 645. uchwały z XIX Sesji Rady Gminy z dnia 26 kwietnia 2004r.
  Wyświetleń: 2262
 646. Uzgodnienie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa rurociągu tranzytowego z Ortowic do oczyszczalni ścieków w Zakładach Azotowych SA
  Wyświetleń: 2260
 647. Zarządzenie nr 343/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
  Wyświetleń: 2259
 648. uchwały z XLVII sesji Rady Gminy z 1 września 2014 r.
  Wyświetleń: 2258
 649. Ochrona Danych Osobowych ZGKiM
  Wyświetleń: 2257
 650. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagosp przestrz oraz zmiany Miejscowego planu zagosp przestrz Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2257
 651. Finanse ZGKiM
  Wyświetleń: 2255
 652. Oświadczenia o stanie majątkowym złożone przez radnych w 2019 roku
  Wyświetleń: 2255
 653. uchwały z XLI Sesji Rady Gminy z dnia 10 lutego 2006r.
  Wyświetleń: 2255
 654. Zarządzenie nr 363/2013 w sprawie ogłoszeni pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starej Kuźni, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2252
 655. Informacja z otwarcia ofert Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2018 r. II półrocze
  Wyświetleń: 2251
 656. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji środowiskowej - Wydobywanie kopaliny z części złoża Kotlarnia-Solarnia położonego w obrębie wsi Dziergowice w gminie Bierawa
  Wyświetleń: 2251
 657. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005r.
  Wyświetleń: 2250
 658. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o odstąpieniu od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2249
 659. Postanowienie o braku potrzeby sporządzenia raportu dla budowy rurociągu tranzytowego z Ortowic
  Wyświetleń: 2249
 660. Zarządzenie nr 592/2014 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na wynajem pomieszczeń użytkowych w Dziergowicach
  Wyświetleń: 2248
 661. Zarządzenia Wójta Gminy wydane w 2019 roku
  Wyświetleń: 2246
 662. uchwały z XLI sesji Rady Gminy z 29 stycznia 2014 r.
  Wyświetleń: 2245
 663. uchwały z XXXIV Sesji Rady Gminy z dnia 22 sierpnia 2005r.
  Wyświetleń: 2245
 664. Zarządzenie nr 382/2013 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych na mienie gminy
  Wyświetleń: 2244
 665. Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w I półroczu 2016 roku
  Wyświetleń: 2243
 666. Budżet Gminy na rok 2011 wraz z opiniami
  Wyświetleń: 2241
 667. Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy
  Wyświetleń: 2241
 668. uchwały z XXXIII sesji Rady Gminy z 30 kwietnia 2009r.
  Wyświetleń: 2239
 669. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2238
 670. uchwały z I sesji Rady Gminy kadencji 2014-2018 w dniu 28 listopada 2014r.
  Wyświetleń: 2238
 671. Ogłoszenie o wyborze oferty Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2236
 672. uchwały z XI Sesji Rady Gminy z dnia 16 września 2003r.
  Wyświetleń: 2236
 673. uchwały z XVI sesji Rady Gminy z 12 grudnia 2011r.
  Wyświetleń: 2236
 674. uchwały z XVIII sesj Rady Gminy z 18 stycznia 2012r.
  Wyświetleń: 2236
 675. Skład Rady Gminy Bierawa na kadencję 2018 - 2023
  Wyświetleń: 2234
 676. Zarządzenie nr 513/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Starym Koźlu i Starej Kuźni oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2233
 677. II Przetarg - Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa sprzętu komputerowego oraz świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu w ramach projektu pn.: Połączeni cyfrowo w Gminie Bierawa
  Wyświetleń: 2231
 678. Informacja o wyborze oferty Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Dwujęzycznych w Solarni w ramach programu Radosna Szkoła - zaprojektuj i wybuduj
  Wyświetleń: 2231
 679. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 2229
 680. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych w 2016 r.
  Wyświetleń: 2229
 681. uchwały z XLV Sesji Rady Gminy z dnia 11 sierpnia 2006r.
  Wyświetleń: 2229
 682. uchwały z XVIII Sesji Rady Gminy z dnia 23 marca 2004r.
  Wyświetleń: 2228
 683. Ogłoszenie o zamówieniu
  Wyświetleń: 2227
 684. Zarządzenie nr 13/2015 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu
  Wyświetleń: 2227
 685. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej - IRZP.6220.1.2014
  Wyświetleń: 2225
 686. uchwały z 43 sesji Rady Gminy z 30 marca 2010r.
  Wyświetleń: 2224
 687. Zarządzenie nr 515/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Starym Koźlu oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2223
 688. Zarządzenie nr 559/2014 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starym Koźlu, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2223
 689. Ogłoszenie o wyborze oferty Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 2220
 690. uchwały z V sesji Rady Gminy z 31 stycznia 2011r.
  Wyświetleń: 2219
 691. Unieważnienie postępowania Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniego obszaru Gminy Bierawa obejmującego sołectwa Grabówka, Korzonek, Ortowice, Stara Kuźnia, Kotlarnia i Goszyce
  Wyświetleń: 2219
 692. uchwały z XV Sesji Rady Gminy z dnia 22 grudnia 2003r.
  Wyświetleń: 2218
 693. uchwały z XLIII sesji Rady Gminy z dnia 8 i 13 maja 2014r.
  Wyświetleń: 2217
 694. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Ortowice
  Wyświetleń: 2215
 695. uchwały z XXXII Sesji Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2005r.
  Wyświetleń: 2215
 696. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Remont drogi transportu rolnego w m. Brzeźce
  Wyświetleń: 2214
 697. Droga gminna do terenów inwestycyjnych w miejscowości Stare Koźle
  Wyświetleń: 2212
 698. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2014/2015 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 2211
 699. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Bierawa za 2010r.
  Wyświetleń: 2211
 700. Zarządzenie nr 628/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Korzonku obręb Grabówka oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2211
 701. Obwieszczenie - odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsiewzięcia Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubieszów
  Wyświetleń: 2210
 702. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa zakup i montaż wyposażenia pozostałe wyposażenie
  Wyświetleń: 2210
 703. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2013 zadań z zakresu ochrony zdrowia
  Wyświetleń: 2210
 704. OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów kopalnictwa odkrywkowego w sołectwie Bierawa i Lubieszów
  Wyświetleń: 2209
 705. Ogłoszenie o wyborze oferty Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2018/2019 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 2209
 706. Zarządzenie nr 344/2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych położonych w Dziergowicach i Starej Kuźnia oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2209
 707. Budżet Gminy Bierawa na rok 2007
  Wyświetleń: 2208
 708. OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwziecia na środowisko Rozbudowa drogi wewnętrznej, dojazdowej do gruntów rolnych Bierawa - Lubieszów
  Wyświetleń: 2208
 709. Obwieszczenie o przyjęciu dokumnetu pn. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu przeznaczonego pod budowę gazociągu średniego ciśnienia Sośnicowice - Bierawa
  Wyświetleń: 2207
 710. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bierawie, działki nr 459 i 463/2
  Wyświetleń: 2207
 711. Zarządzenie nr 512/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Lubieszowie oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2207
 712. Zarządzenie nr 362/2013 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w Korzonku obręb Grabówka, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2206
 713. Zarządzenie nr 459/2013 w sprawie nieodpłatnego nabycie nieruchomości na mienie gminy
  Wyświetleń: 2206
 714. Ogłoszenie o zamówieniu Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej w Brzeźcach, ul. Kwiatowa
  Wyświetleń: 2204
 715. OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2203
 716. Uchwały z XIV Sesji Rady Gminy z 29 października 2007r.
  Wyświetleń: 2203
 717. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubieszów
  Wyświetleń: 2203
 718. Oświadczenia majątkowe złożone przez radnych i Wójta w związku z upływem kadencji w 2014 r.
  Wyświetleń: 2202
 719. uchwały z XLIX sesji Rady Gminy z 27 października 2014 r.
  Wyświetleń: 2200
 720. Zarządzenie nr 653/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
  Wyświetleń: 2200
 721. Informacja z otwarcia ofert Odbudowa nawierzchni po budowie kanalizacji w Dziergowicach, ul. Kozielska – budowa chodnika etap I
  Wyświetleń: 2199
 722. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 2198
 723. Obwieszczenie o wydaniu decyzji srodowiskowej Poszerzenie eksploatacji kruszyw o nowe tereny w sołectwie Bierawa.
  Wyświetleń: 2196
 724. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brzeźcach, działki nr 95 i 135
  Wyświetleń: 2195
 725. uchwały z 41 sesji Rady Gminy z 01 lutego 2010r.
  Wyświetleń: 2195
 726. uchwały z XXVII sesji Rady Gminy z 12 listopada 2008r.
  Wyświetleń: 2195
 727. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert z zakresu ochrony zdrowia i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2194
 728. Zarządzenie nr 433/2013 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezbudowanej położonejw Dziergowicach, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2194
 729. Budżet Gminy Bierawa na rok 2012 wraz z opiniami
  Wyświetleń: 2191
 730. Informacja z otwarcia ofert Przebudowa drogi gminnej ulicy Parkowej w Starej Kuźni
  Wyświetleń: 2191
 731. Uchwały z XXX sesji Rady Gminy Bierawa z 9 maja 2017 r.
  Wyświetleń: 2189
 732. OBWIESZCZENIE o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa
  Wyświetleń: 2188
 733. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownaia przestrzennego gminy Bierawa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2188
 734. Zarządzenie nr 505/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Bierawie oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2187
 735. Zarządzenie nr 630/2014 w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Brzeźcach, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2186
 736. Obwieszczenie o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BIERAWA, dla terenów położonych w sołectwach Bierawa i Lubieszów
  Wyświetleń: 2184
 737. Zarządzenie nr 376/2013 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierawie, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2184
 738. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2183
 739. Zarządzenie nr 613/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i oddania w najem
  Wyświetleń: 2182
 740. Budżet Gminy Bierawa na 2018 rok wraz z opiniami
  Wyświetleń: 2181
 741. Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego
  Wyświetleń: 2181
 742. Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie wyrobiska eksploatującego kruszywo naturalne ze złoża Bierawa, budowie zakładu przeróbczego i zaplecza kopalni na działce nr 1274/4 w Bierawie
  Wyświetleń: 2180
 743. uchwały z XXVII Sesji Rady Gminy z dnia 10 grudnia 2004 r.
  Wyświetleń: 2180
 744. Ogłoszenie o wyborze oferty Przebudowa drogi gminnej ul. Dworcowej w Dziergowicach
  Wyświetleń: 2179
 745. uchwały z L/10 sesji Rady Gminy z 20 października 2010r.
  Wyświetleń: 2178
 746. Obwieszczenie informujące o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - IRZP.6220.6.2014
  Wyświetleń: 2177
 747. Zarządzenie nr 566/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
  Wyświetleń: 2177
 748. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008r.
  Wyświetleń: 2176
 749. uchwały z XXXVI Sesji Rady Gminy z 27 października 2005r.
  Wyświetleń: 2176
 750. uchwały z III sesji Rady Gminy z 22 grudnia 2010r.
  Wyświetleń: 2174
 751. Zarządzenie nr 387/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2174
 752. Ogłoszenie o zamówieniu emont Domu Kultury w Starej Kuźni
  Wyświetleń: 2173
 753. uchwały z XL sesji Rady Gminy z 20 grudnia 2013r.
  Wyświetleń: 2173
 754. uchwały z XXXVIII sesji Rady Gminy z 22 października 2009r.
  Wyświetleń: 2172
 755. Informacja o wyborze oferty Modernizacja poprzez przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lubieszowie na działkach nr: 89, 104/1, 104/4, 125/3, 103/1, 103/4, 167, 254, 314, 168, 152, 196, 125/5
  Wyświetleń: 2171
 756. Obwieszczenie informujące o wydaniu postanowienia w sprawie podjęcia postępowania
  Wyświetleń: 2171
 757. uchwały z XXIX sesji Rady Gminy z 15 lutego 2013r.
  Wyświetleń: 2171
 758. Uchwały z XXVII sesji Rady Gminy z dnia 27 lutego 2017 r.
  Wyświetleń: 2171
 759. Uchwały z XIV sesji Rady Gminy z 29 lutego 2016 r.
  Wyświetleń: 2170
 760. uchwały z XXIII sesji Rady Gminy z 02 czerwca 2008r.
  Wyświetleń: 2170
 761. Zawiadomienie stron - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku Brzeźce - Stare Koźle
  Wyświetleń: 2168
 762. uchwały z XLV sesji Rady Gminy z 25 czerwca 2014r.
  Wyświetleń: 2163
 763. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o przyjęciu dokumentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Bierawa, Stare Koźle i Brzeźce
  Wyświetleń: 2162
 764. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie z zakresu kultury fizycznej w II półroczu 2016 r.
  Wyświetleń: 2160
 765. uchwały z VI sesji Rady Gminy z 01 marca 2011r.
  Wyświetleń: 2160
 766. Unieważnienie postępowania Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kotlarnia
  Wyświetleń: 2160
 767. Informacja o udzieleniu zamówienia Remont pokrycia dachowego wraz z wymianą orynnowania i obróbek blacharskich na budynku Urzędu Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2159
 768. Informacja o wyborze oferty Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Koźlu w ramach programu Radosna Szkoła - zaprojektuj i wybuduj
  Wyświetleń: 2158
 769. Zarządzenie nr 389/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
  Wyświetleń: 2158
 770. Informacja o wyborze oferty Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brzeźcach, działki nr 95 i 135
  Wyświetleń: 2157
 771. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Dwujęzycznych w Solarni w ramach programu Radosna Szkoła - zaprojektuj i wybuduj
  Wyświetleń: 2157
 772. Zarządzenie nr 342/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2156
 773. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubieszów
  Wyświetleń: 2155
 774. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 425 w Bierawie wraz z kanalizacją deszczową
  Wyświetleń: 2154
 775. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dziergowicach w ramach programu Radosna Szkoła
  Wyświetleń: 2153
 776. Uchwały z III Sesji Rady Gminy z 11 grudnia 2006r.
  Wyświetleń: 2153
 777. Zamówienie poniżej 14 000 Euro: Wykonanie i montaż tablic informacyjnych w ramach projektu pn. Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg gminnych do terenów inwestycyjnych w miejscowości Bierawa
  Wyświetleń: 2153
 778. uchwały z XXXII sesji Rady Gminy z 26 marca 2009r.
  Wyświetleń: 2152
 779. Ogłoszenie o udzielniu zamówienia Remont Domu Kultury w Starej Kuźni
  Wyświetleń: 2150
 780. uchwały z XXV sesji Rady Gminy z 29 października 2012r.
  Wyświetleń: 2150
 781. uchwały z XXXV Sesji Rady Gminy z dnia 16 września 2005r.
  Wyświetleń: 2150
 782. Ogłoszenie o zamówieniu Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Dwujęzycznych w Solarni w ramach programu Radosna Szkoła - zaprojektuj i wybuduj
  Wyświetleń: 2149
 783. Zarządzenie nr 540/2014 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych na mienie gminy
  Wyświetleń: 2149
 784. Obwieszczenie o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BIERAWA, dla terenów położonych w sołectwach Bierawa i Lubieszów
  Wyświetleń: 2148
 785. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brzeźce – Stare Koźle
  Wyświetleń: 2148
 786. Zarządzenie nr 418/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2148
 787. uchwały z XXXVIII Sesji Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2005r.
  Wyświetleń: 2147
 788. uchwały z XXIV sesji Rady Gminy z 30 czerwca 2008r.
  Wyświetleń: 2146
 789. Informacja o wyborze oferty System monitoringu wizyjnego w ramach projektu Gmina Bierawa dziś i jutro bezpieczna
  Wyświetleń: 2145
 790. uchwały z XII sesji Rady Gminy z 12 października 2011r.
  Wyświetleń: 2145
 791. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla: budowy kanałów zbiorczych przeznaczonych do zbierania ścieków z I etapu skanalizowania wsi Dziergowice
  Wyświetleń: 2143
 792. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa drogi gminnej 108166 O ul. Wodna w Dziergowicach w celu poprawy bezpieczeństwa i podniesienia parametrów użytkowych
  Wyświetleń: 2143
 793. uchwały z XXIV sesji Rady Gminy z 24 września 2012r.
  Wyświetleń: 2143
 794. Zarządzenie nr 539/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej, położonej w Brzeźcach oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2143
 795. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lubieszów - Bierawa
  Wyświetleń: 2142
 796. uchwały z XXVI sesji Rady Gminy z 24 września 2008r.
  Wyświetleń: 2141
 797. Zarządzenie nr 634/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2141
 798. uchwały z XXXVII sesji Rady Gminy z 28 września 2009r.
  Wyświetleń: 2140
 799. Zarządzenie nr 531/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2138
 800. uchwały z XLIII Sesji Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2006r.
  Wyświetleń: 2137
 801. Uchwały z XLVII Sesji Rady Gminy z dnia 25 października 2006r.
  Wyświetleń: 2137
 802. Ogłoszenie o wyborze oferty Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2016/2017 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 2136
 803. OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu mpzp dla terenów położonych w sołectwach Bierawa i Lubieszów.
  Wyświetleń: 2134
 804. Ogłoszenie o zamówieniu Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Bierawa w miejscowościach Dziergowice oraz Lubieszów
  Wyświetleń: 2134
 805. uchwały z XXV Sesji Rady Gminy z dnia 22 października 2004 r.
  Wyświetleń: 2134
 806. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2134
 807. Zarządzenie nr 356/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
  Wyświetleń: 2133
 808. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006r.
  Wyświetleń: 2132
 809. Ogłoszenie o zamówieniu Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Dwujęzycznych w Solarni
  Wyświetleń: 2132
 810. Zarządzenie ne 391/2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Dziergowicach oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2132
 811. Ogłoszenie o wyborze oferty Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dziergowicach w ramach programu Radosna Szkoła
  Wyświetleń: 2131
 812. uchwały z XXI Sesji Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2004r.
  Wyświetleń: 2131
 813. Zarządzenie nr 442/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
  Wyświetleń: 2128
 814. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półorcze 2012r.
  Wyświetleń: 2127
 815. Ogłoszenie o wyborze oferty Odwiert otworu studziennego awaryjnego nr R ujęcia wód podziemnych w Korzonku
  Wyświetleń: 2127
 816. Ogłoszenie o wyborze oferty Poprawa parametrów technicznych poprzez przebudowę drogi gminnej ul Wolności w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 2126
 817. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Dziergowice
  Wyświetleń: 2125
 818. Ogłoszenie o zamówieniu Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych segment A i B w zabudowie bliźniaczej - mieszkania socjalne, budowa zjazdu z ulicy Dąbrowy, budowa dojazdu, parkingu i chodnika w Bierawie
  Wyświetleń: 2123
 819. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 72/2018- BIP
  Wyświetleń: 2123
 820. Oświadczenia o stanie majątkowym złożone przez radnych w 2018 roku
  Wyświetleń: 2122
 821. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2011r.
  Wyświetleń: 2122
 822. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2121
 823. Uchwały z IX Sesji Rady Gminy z 21 maja 2007r.
  Wyświetleń: 2121
 824. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bierawie, działki nr 759/1, 759/2, 765/2, 755
  Wyświetleń: 2120
 825. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 2120
 826. uchwały z XXXVI sesji Rady Gminy z 30 września 2013r.
  Wyświetleń: 2119
 827. Zarządzenie nr 568/2014 w sprawie odwołania pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starym Koźlu, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2119
 828. Zarządzenie nr 448/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
  Wyświetleń: 2118
 829. Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa
  Wyświetleń: 2116
 830. Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa używanego autobusu dla potrzeb Urzędu Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2116
 831. Zarządzenie nr 359/2013 w sprawie wprowadzenia zmiany w załączniku nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Bierawa nr 355/2013
  Wyświetleń: 2116
 832. Wszczęcie postępowania o wydanie decyzji
  Wyświetleń: 2115
 833. Informacja o udzieleniu zamówienia Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lubieszowie dz. nr 89 i nr 12
  Wyświetleń: 2114
 834. Ogłoszenie o zamówieniu Remont drogi transportu rolnego w m. Brzeźce
  Wyświetleń: 2114
 835. uchwały z drugiej sesji Rady Gminy z 29 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 2114
 836. Wszczędzie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Budowa tranzytowego rurociągu tłocznego
  Wyświetleń: 2114
 837. Zarządzenie nr 532/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2114
 838. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - odbudowa drogi wojewódzkiej nr 425 ul. Kozielskiej i Dworcowej po robotach zwiazanych z budowa kanalizacji.
  Wyświetleń: 2112
 839. Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa sprzętu komputerowego oraz świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu w ramach projektu pn.: Połączeni cyfrowo w Gminie Bierawa
  Wyświetleń: 2112
 840. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Bierawa za 2018 rok
  Wyświetleń: 2112
 841. Rekrutacja dzieci do przedszkoli w Gminie Bierawa na rok szkolny 2018/2019
  Wyświetleń: 2111
 842. OBWIESZCZENIE o przyjęciu w dniu 27 września 2010 roku uchwały w sprawie mpzp gminy Bierawa dla sołectw Dziergowice i Brzeźce.
  Wyświetleń: 2110
 843. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy i urządzenia Pensjonatu o funkcji hotelowo-gastronomicznej w Dziergowicach
  Wyświetleń: 2110
 844. Uchwały z II Sesji Rady Gminy z 06 grudnia 2006r.
  Wyświetleń: 2110
 845. Informacja z otwarcia ofert Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2018/2019 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 2108
 846. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania z zakresu ochrony zdrowia i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2107
 847. Zarządzenie nr 545/2014 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych na mienie gminy
  Wyświetleń: 2107
 848. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o przyjęciu dokumentu pn. zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla planowanej budowy gazociągu
  Wyświetleń: 2104
 849. uchwały z LI sesji Rady Gminy z 10 listopada 2010r.
  Wyświetleń: 2103
 850. Zarządzenie nr 449/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2103
 851. Zarządzenie nr 536/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziału w nieruchomości położonej w Starym Koźlu oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu udziału w nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2102
 852. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przedłużenie rozdzielczej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Koźle, ul. Wierzbowa
  Wyświetleń: 2101
 853. uchwały z XVIII sesji Rady Gminy z 14 stycznia 2008r.
  Wyświetleń: 2101
 854. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeźce
  Wyświetleń: 2099
 855. Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej dla Przebudowy zakładowej stacji paliw na terenie Kopalni Piasku KOTLARNIA SA
  Wyświetleń: 2098
 856. Zarządzenie nr 588/2014 w sprawie ogłoszenia pierwszych ustnych przetargów nieograniczonych na wynajem pomieszczeń użytkowych w Dziergowicach
  Wyświetleń: 2098
 857. Informacja o wyborze oferty Przedłużenie rozdzielczej sieci wodociągowej w Lubieszowie, ulica Leśna
  Wyświetleń: 2096
 858. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2013/2014 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 2096
 859. Ogłoszenie o zamówieniu Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2014/2015 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 2095
 860. Informacja z otwarcia ofert Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2017/2018 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 2093
 861. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Remont pokrycia dachowego wraz z wymianą orynnowania i obróbek blacharskich na budynku Urzędu Gminy w Bierawie
  Wyświetleń: 2092
 862. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów kopalnictwa odkrywkowego w sołectwie Bierawa i Lubieszów
  Wyświetleń: 2091
 863. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2012/2013 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 2090
 864. uchwały z XXIV Sesji Rady Gminy z dnia 29 września 2004r.
  Wyświetleń: 2090
 865. uchwały z XXVIII Sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2004r.
  Wyświetleń: 2090
 866. Informacja o wyborze oferty Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bierawie, działki nr 459 i 463/2
  Wyświetleń: 2089
 867. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Budowa rurociągu tranzytowego z Ortowic do oczyszczalni ścieków w Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A. wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Korzonek Wieś
  Wyświetleń: 2089
 868. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla terenu położonego w obrębie Bierawa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2088
 869. Ogłoszenie o zamówieniu Przedłużenie sieci wodociągowej w Brzeźcach, ul. Kwiatowa
  Wyświetleń: 2087
 870. Ogłoszenie o zamumieniu Nadzór inwestorski dla zadania pn. Kanalizacja sanitarna Solarni i części Dziergowic wraz z rurociągiem tłocznym do oczyszczalni w ZA Kędzierzyn
  Wyświetleń: 2087
 871. uchwały z XXIII sesji Rady Gminy z 10 sierpnia 2012r.
  Wyświetleń: 2087
 872. Ogłoszenie o zamówieniu Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Koźlu w ramach programu Radosna Szkoła - zaprojektuj i wybud
  Wyświetleń: 2086
 873. Zawiadomienie RDOŚ w Opolu o wydanej decyzji "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Bierawa - Korzonek"
  Wyświetleń: 2086
 874. Zarządzenie nr 470/2013 w sprawie ogłoszenia trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starej Kuźni, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2085
 875. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bierawa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 2084
 876. Ogłoszenie o wyborze oferty Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Urzędu Gminy Bierawa na sezon grzewczy 2012/2013
  Wyświetleń: 2084
 877. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półorcze 2013r.
  Wyświetleń: 2083
 878. Uchwały podatkowe obowiązujące w 2020 roku
  Wyświetleń: 2083
 879. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odwiert otworu studziennego, awaryjnego nr R ujęcia wód podziemnych w Korzonk
  Wyświetleń: 2082
 880. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2012r.
  Wyświetleń: 2082
 881. Informacja o wyborze oferty Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2014/2015 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 2080
 882. OBWIESZCZENIE o przyjęciu w dniu 31 sierpnia 2010 roku uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa.
  Wyświetleń: 2080
 883. Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa i urządzenie Pensjonatu o funkcji hotelowo-gastronomicznej w Dziergowicach
  Wyświetleń: 2080
 884. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brzeźcach, działki nr 95 i 135
  Wyświetleń: 2080
 885. Ogłoszenie o wyborze oferty Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubieszów
  Wyświetleń: 2080
 886. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przedłużenie sieci wodociągowej w Bierawie, ul. Cicha i Jana Pawła II
  Wyświetleń: 2079
 887. Informacja o wyborze oferty Droga gminna do terenów inwestycyjnych w miejscowości Stare Koźle
  Wyświetleń: 2078
 888. Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych w 2017 r.
  Wyświetleń: 2078
 889. uchwały z XXII Sesji Rady Gminy z dnia 05 sierpnia 2004r.
  Wyświetleń: 2077
 890. Obwieszczenie informujące o przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy w postępowaniu o zmianę decyzji środowiskowej "Rozbudowa drogi woj. 708 na odc. Brzeźce - Stare Koźle"
  Wyświetleń: 2075
 891. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg gminnych do terenów inwestycyjnych w miejscowości Bierawa
  Wyświetleń: 2075
 892. Informacja o udzieleniu zamówienia Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej strefy przemysłowej 3 w Bierawie
  Wyświetleń: 2074
 893. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o przepr. strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenów poł. w soł. Bierawa i Lubieszów wraz z prognozą oddziaływania na śr.
  Wyświetleń: 2074
 894. Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu Przebudowa i remont sali gimnastycznej w Gimnazjum Publicznym w Bierawie
  Wyświetleń: 2074
 895. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla zadania: Budowa kanałów zbiorczych przeznaczonych do zbierania ścieków z I etapu skanalizowania wsi Dziergowice w gminie Bierawa
  Wyświetleń: 2073
 896. Ogłoszenie o zamówieniu Termomodernizacja budynku i modernizacja instalacji grzewczej w domu kultury w Bierawie
  Wyświetleń: 2073
 897. OBWIESZCZENIE o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu postępownia z udziałem społeczeństwa
  Wyświetleń: 2072
 898. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 108193 O ul. Górniczej w Ortowicach
  Wyświetleń: 2072
 899. Zarządzenie nr 468/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
  Wyświetleń: 2072
 900. obwieszczenie informujące o zebraniu dowodów w sprawie zmiany decyzji środowiskowej "Rozbudowa drogi woj. nr 408 w m. Brzeźce"
  Wyświetleń: 2070
 901. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia Sośnicowice - Bierawa na trasie przebiegu przez obszar leśny w
  Wyświetleń: 2070
 902. uchwały z XXXIII sesji Rady Gminy z 18 lipca 2013r.
  Wyświetleń: 2070
 903. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję środowiskową - IRZP.6220.5.2013
  Wyświetleń: 2069
 904. Informacja z otwarcia ofert Wyposażenie techniczne wspierające poszczególne działania kulturalne w Domu Kultury w Dziergowicach – Studio wokalne
  Wyświetleń: 2068
 905. uchwały z XVII sesji Rady Gminy z 27 grudnia 2011r.
  Wyświetleń: 2068
 906. OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowaniu przestrzennego Gminy Bierawa dla poszczególnych sołectw
  Wyświetleń: 2067
 907. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji środowiskowej - Budowa kolektorów zbiorczych do zbierania ścieków bytowych z budynków przy ul. Cichej i Jana Pawła II w Bierawie
  Wyświetleń: 2067
 908. uchwały z XXXVI sesji Rady Gminy z 13 sierpnia 2009r.
  Wyświetleń: 2067
 909. Zarządzenie nr 603/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2067
 910. Informacja o wyborze oferty Dostawa sprzętu komputerowego oraz świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu w ramach projektu pn.: Połączeni cyfrowo w Gminie Bierawa
  Wyświetleń: 2066
 911. Obwieszczenie informujące o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 2066
 912. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji środowiskowej Budowa ulicy Sosnowej w Dziergowicach
  Wyświetleń: 2066
 913. Uchwały z XI Sesji Rady Gminy z 12 lipca 2007r.
  Wyświetleń: 2065
 914. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Remont budynku przedszkola w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 2064
 915. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2011/2012 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 2064
 916. Zarządzenie nr 548/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2064
 917. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Kotlarnia
  Wyświetleń: 2063
 918. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Remont poprzez przebudowę ulicy Brzozowej w celu poprawy parametrów technicznych i zwiększenia bezpieczeństwa ruchu w miejscowości Dziergowice
  Wyświetleń: 2063
 919. Zarządzenie nr 594/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych, położonych w Bierawie oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2062
 920. uchwały z VIII sesji Rady Gminy z 29 kwietnia 2011r.
  Wyświetleń: 2061
 921. uchwały z XXIX Sesji Rady Gminy z dnia 24 stycznia 2005r.
  Wyświetleń: 2061
 922. Zarządzenie nr 624/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
  Wyświetleń: 2061
 923. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla poszczególnych sołectw
  Wyświetleń: 2060
 924. Informacja o wyborze oferty Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej w Brzeźcach, ul. Kwiatowa
  Wyświetleń: 2058
 925. Przedłużenie rozdzielczej sieci wodociągowej w Lubieszowie, ulica Leśna
  Wyświetleń: 2057
 926. uchwały z XLVIII sesji Rady Gminy z 31 sierpnia 2010r.
  Wyświetleń: 2057
 927. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Przebudowa nawierzchni jezdni oraz rozbudowa chodników przy ul. Gliwickiej w Brzeźacach
  Wyświetleń: 2056
 928. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 2056
 929. Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Rozbudowa drogi wewnętrznej, dojazdowej do gruntów rolnych Bierawa - Lubieszów
  Wyświetleń: 2056
 930. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Budowa małej elektrowni wodnej na rzece Bierawce przy stopniu wodnym w km 1+680 w Bierawie
  Wyświetleń: 2055
 931. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 r.
  Wyświetleń: 2054
 932. uchwały z XXIII Sesji Rady Gminy z dnia 10 września 2004r.
  Wyświetleń: 2053
 933. uchwały z XXX Sesji Rady Gminy z dnia 28 lutego 2005r.
  Wyświetleń: 2052
 934. Ogłoszenie o zamówieniu Przedłużenie sieci wodociągowej w rejonie ul. Granicznej w miejscowości Dziergowice
  Wyświetleń: 2050
 935. Informacja o wyborze oferty Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2010 2011 w formie zakupu biletów miesięcznych?
  Wyświetleń: 2049
 936. Informacja o wyborze oferty Kanalizacja sanitarna Solarni i części Dziergowic wraz z rurociągiem tłocznym do oczyszczalni w ZA Kędzierzyn
  Wyświetleń: 2048
 937. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przedłużenie sieci wodociągowej w Brzeźcach, ul. Kwiatowa
  Wyświetleń: 2048
 938. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Modernizacja poprzez przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lubieszowie na działkach nr: 89, 104/1, 104/4, 125/3, 103/1, 103/4, 167, 254, 314, 168, 152, 196, 125/5
  Wyświetleń: 2047
 939. Ogłoszenie o zamówieniu Kanalizacja sanitarna Solarni i części Dziergowic wraz z rurociągiem tłocznym do oczyszczalni w ZA Kędzierzyn
  Wyświetleń: 2047
 940. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2018 r. IV kwartał
  Wyświetleń: 2046
 941. Ogłoszenie o zamówieniu Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg gminnych do terenów inwestycyjnych w miejscowości Bierawa
  Wyświetleń: 2045
 942. Informacja o wyborze oferty Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dziergowicach i Lubieszowie
  Wyświetleń: 2044
 943. uchwały z XXXIV sesji Rady Gminy z 5 sierpnia 2013r.
  Wyświetleń: 2044
 944. Informacja o wyborze oferty
  Wyświetleń: 2042
 945. OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarinkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sołectwach Bierawa i Lubieszów wraz z prognozą oddziaływania na środow
  Wyświetleń: 2041
 946. Ogłoszenie o zamówieniu Nadzór Inwestorski dla zadania: Budowa rurociągu tranzytowego z Ortowic do oczyszczalni ścieków w Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A. wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Korzonek Wieś
  Wyświetleń: 2027
 947. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora świadczenia zdrowotnego w roku 2018
  Wyświetleń: 2024
 948. Zarządzenie nr 478/2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Bierawie oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2023
 949. Ogłoszenie o wyborze oferty Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 2018
 950. Ogłoszenie o zamówieniu Remont poprzez przebudowę nawierzchni jezdni i przebudowę chodnika na drodze gminnej - ulicy Gliwickiej w Brzeźcach w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu
  Wyświetleń: 2018
 951. uchwały z XLV sesji Rady Gminy z 19.05.2010r.
  Wyświetleń: 2016
 952. Zarządzenie nr 589/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i oddania w najem
  Wyświetleń: 2016
 953. Informacja o wyborze oferty Przedłużenie sieci wodociągowej w rejonie ul. Granicznej w miejscowości Dziergowice
  Wyświetleń: 2015
 954. Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu postępownia z udziałem społeczeństwa
  Wyświetleń: 2015
 955. Zarządzenie nr 472/2013 w sprawie ogłoszenia nieruchomości przeznaczonej do użyczenia
  Wyświetleń: 2014
 956. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o przyjęciu dokumentu pn. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla terenu położonego w obrębie Bierawa
  Wyświetleń: 2012
 957. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dziergowicach i Lubieszowie
  Wyświetleń: 2012
 958. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wyposażenie techniczne wspierające poszczególne działania kulturalne w Domu Kultury w Dziergowicach - Studio wokalne
  Wyświetleń: 2010
 959. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego oraz świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu w ramach projektu pn.: Połączeni cyfrowo w Gminie Bierawa
  Wyświetleń: 2009
 960. Informacja o wyborze oferty Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa ? zakup i montaż wyposażenia ? sprzęt komputerowy i multimedialny
  Wyświetleń: 2006
 961. Ogłoszenie o udzieleniu zamówiania Poprawa parametrów technicznych poprzez przebudowę drogi gminnej ul Wolności w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 2006
 962. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odbudowa nawierzchni po budowie kanalizacji w Dziergowicach, ul. Kozielska – budowa chodnika etap II
  Wyświetleń: 2006
 963. Ogłoszenie o wyborze oferty Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kotlarnia
  Wyświetleń: 2004
 964. Ogłoszenie o zamówieniu Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa - zakup i montaż wyposażenia - sprzęt komputerowy i multimedialny
  Wyświetleń: 2003
 965. uchwały z VIII Sesji Rady Gminy z 20 kwietnia 2007r.
  Wyświetleń: 2003
 966. Zarządzenie nr 499/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2001
 967. Zarządzenie nr 479/2013 w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierawie, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1998
 968. Zarządzenie nr 619/2014m w sprawie ogłoszenia pierwszych ustnych przetargów ograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Bierawie, stanowiących własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1998
 969. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Starym Koźlu na 2 oddziały przedszkolne
  Wyświetleń: 1996
 970. Raporty o stanie zapewniania dostępności
  Wyświetleń: 1995
 971. Rekrutacja dzieci do przedszkoli w Gminie Bierawa na rok szkolny 2019/2020
  Wyświetleń: 1995
 972. Zarządzenie ne 464/2013 w sprawie ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1995
 973. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półorcze 2011r.
  Wyświetleń: 1994
 974. OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla sołectw Dziergowice i Brzeźce.
  Wyświetleń: 1993
 975. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Ortowice.
  Wyświetleń: 1993
 976. uchwała z XLIV sesji Rady Gminy z dnia 2 czerwca 2014r.
  Wyświetleń: 1993
 977. uchwały z XLVII sesji Rady Gminy z 29 września 2014 r.
  Wyświetleń: 1993
 978. Zamówienie poniżej 14 000 euro: Wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej
  Wyświetleń: 1993
 979. Informacja o wyborze oferty Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lubieszowie dz. nr 89 i nr 12
  Wyświetleń: 1991
 980. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Budowa 5 domków letniskowych w Dziergowicach.
  Wyświetleń: 1991
 981. Ogłoszenie o wyborze oferty Modernizację lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa zakup i montaż wyposażenia pozostałe wyposażenie
  Wyświetleń: 1991
 982. Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej dla Budowy drogi dojazdowej do obszaru inwestycyjnego w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 1989
 983. uchwały z XLVII sesji Rady Gminy z 02 sierpnia 2010r.
  Wyświetleń: 1989
 984. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji środowiskowej dla budowy kanałów zbiorczych przeznaczonych do zbierania ścieków bytowych z I etapu skanalizowania wsi Dziergowice
  Wyświetleń: 1988
 985. Zarządzenie nr 578/2014 w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty ceny nabycia udziału w nieruchomości położonej w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 1988
 986. Ogłoszenie o zamówieniu Odprowadzenie ścieków przemysłowych z gminnego składowiska odpadów komunalnych w Grabówce
  Wyświetleń: 1986
 987. Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - IRZP.6220.6.2014
  Wyświetleń: 1986
 988. Rekrutacja dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019
  Wyświetleń: 1985
 989. Uchwały z XII Sesji Rady Gminy z 03 września 2007r.
  Wyświetleń: 1985
 990. Uchwały z XXVI sesji Rady Gminy z 30 stycznia 2017 r.
  Wyświetleń: 1985
 991. Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Stare Koźle
  Wyświetleń: 1985
 992. Ogłoszenie o zamówieniu Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1984
 993. OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów kopalnictwa odkrywkowego w sołectwie Bierawa i Lubieszów
  Wyświetleń: 1983
 994. Obwieszczenie o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - zmiana studium Gminy Bierawa dla terenów w sołectwie Bierawa i Lubieszów
  Wyświetleń: 1982
 995. Ogłoszenie o zamówieniu Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dziergowicach w ramach programu Radosna Szkoła
  Wyświetleń: 1981
 996. Zarządzenie nr 585/2014 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na spredaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Brzeźcach, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1979
 997. Ogłoszenie o aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1978
 998. Zarządzenie nr 538/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1978
 999. Ogłoszenie o wyborze oferty Przebudowa Domu Ludowego w Brzeźcach
  Wyświetleń: 1977
 1000. uchwały z XXVII sesji Rady Gminy z 10 grudnia 2012r.
  Wyświetleń: 1977
 1001. Zarządzenie nr 490/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1976
 1002. Informacja z otwarcia ofert Przebudowa Domu Ludowego w Brzeźcach
  Wyświetleń: 1975
 1003. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg gminnych do terenów inwestycyjnych w m. Bierawa ul. Leśna i Polna
  Wyświetleń: 1974
 1004. Informacja o wyborze oferty Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania: Kanalizacja sanitarna Solarni i części Dziergowic wraz z rurociągiem tłocznym do oczyszczalni w ZA Kędzierzyn
  Wyświetleń: 1973
 1005. uchwały z XXXV sesji Rady Gminy z 12 września 2013r.
  Wyświetleń: 1973
 1006. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012r.
  Wyświetleń: 1972
 1007. Ogłoszenie o zamówieniu Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2016/2017 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1972
 1008. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013r.
  Wyświetleń: 1970
 1009. Informacja o wyborze oferty Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa ? zakup i montaż wyposażenia ? sprzęt komputerowy i multimedialny
  Wyświetleń: 1970
 1010. Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej dla Budowy tranzytowego rurociągu tłocznego z Ortowic do oczyszczalni ścieków w Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A. wraz z kanalizacją sanitarną m. Korzonek Wieś - uzupełnienie
  Wyświetleń: 1970
 1011. uchwały z XIX sesji Rady Gminy z 15 lutego 2012r.
  Wyświetleń: 1970
 1012. Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu pownownego postępowania
  Wyświetleń: 1969
 1013. Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej dla Budowa kanałów zbiorczych przeznaczonych do zbierania ścieków bytowych z II etapu skanalizowania wsi Dziergowice.
  Wyświetleń: 1968
 1014. Obwieszczenie o udostępnieniu treści dokumentu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowanai przestrzennego Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1967
 1015. Ogłoszenie o zamówieniu Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych segment A i B w zabudowie bliźniaczej - mieszkania socjalne, budowa zjazdu z ulicy Dąbrowy, budowa dojazdu, parkingu i chodnika w Bierawie
  Wyświetleń: 1967
 1016. uchwały z XXXVIII sesji Rady Gminy z 21 października 2013r.
  Wyświetleń: 1967
 1017. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 1967
 1018. Informacja o udzieleniu zamówienia Przedłużenie rozdzielczej sieci wodociągowej w Lubieszowie, ulica Leśna
  Wyświetleń: 1966
 1019. Zawiadomienie PGW Wody Polskie w sprawie wydania powzolenia wodnoprawnego "Budowa zbiornika przeciwpożarowego Goszyce w leśnictwie Kotlarnia, oddz. 268"
  Wyświetleń: 1966
 1020. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zmianie decyzji środowiskowej "Budowa małej elektrowni wodnej na rzece Bierawce w Bierawie"
  Wyświetleń: 1963
 1021. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Lubieszów, Dziergowice i Solarnia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1963
 1022. Budżet Gminy Bierawa na 2019 rok wraz z opiniami
  Wyświetleń: 1960
 1023. Informacja o udzieleniu zamówienia Nadzór Inwestorski dla zadania: Budowa rurociągu tranzytowego z Ortowic do oczyszczalni ścieków w Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A. wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Korzonek Wieś
  Wyświetleń: 1960
 1024. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - wydobywanie kopaliny ze złoża Kotlarnia-Solarnia z części działki nr 2338 o powierzchni 1,0625 ha w obrębie wsi Dziergowice
  Wyświetleń: 1960
 1025. Zarządzenie nr 555/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
  Wyświetleń: 1960
 1026. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bierawa o przyjęciu dokumentu pn. zmiana studium uwarunkowań i kierunkó zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1959
 1027. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Budowa prawostronnego wału rz. Odry na długości 150m w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1958
 1028. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów
  Wyświetleń: 1958
 1029. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniego obszaru Gminy Bierawa obejmującego sołectwa Grabówka, Korzonek, Ortowice, Stara Kuźnia, Kotlarnia i Goszyce
  Wyświetleń: 1958
 1030. Zarządzenie nr 491/2014 w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Dziergowicach, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1958
 1031. Szkoła Podstawowa w Starym Koźlu Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STARYM KOŹLU na sezon grzewczy 2011/2012
  Wyświetleń: 1956
 1032. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Bierawa - Stare Koźle" -
  Wyświetleń: 1954
 1033. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych
  Wyświetleń: 1954
 1034. Ogłoszenie o zamówieniu Modernizacja poprzez przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lubieszowie na działkach nr: 89, 104/1, 104/4, 125/3, 103/1, 103/4, 167, 254, 314, 168, 152, 196, 125/5
  Wyświetleń: 1953
 1035. Ewidencje
  Wyświetleń: 1949
 1036. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Dziergowice i Brzeźce
  Wyświetleń: 1949
 1037. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Budowa obiektu mieszkalno-usługowego z przeznaczeniem usług na nowoczesny warsztat samochodowy w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 1947
 1038. OBWIESZCZENIE o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa
  Wyświetleń: 1946
 1039. uchwały z XXXVII Sesji Rady Gminy z 29 listopada 2005r.
  Wyświetleń: 1946
 1040. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji środowiskowej Rekultywacja Składowiska Odpadów Innych Niż Niebezpieczne i Obojętne Bierawa-Grabówka.
  Wyświetleń: 1945
 1041. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 1945
 1042. uchwały z XXXI sesji Rady Gminy z 04 lutego 2009r.
  Wyświetleń: 1944
 1043. Ogłoszenie o zamówieniu Budowa rurociągu tranzytowego z Ortowic do oczyszczalni ścieków w Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A. wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Korzonek Wieś
  Wyświetleń: 1942
 1044. Obwieszczenie informujące o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 1940
 1045. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia w 2016 r.
  Wyświetleń: 1940
 1046. Szkoła Podstawowa w Starym Koźlu Informacja o wyborze oferty ostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Koźlu na sezon grzewczy 2011/2012
  Wyświetleń: 1940
 1047. uchwały z XLVI Sesji Rady Gminy z dnia 01 września 2006r.
  Wyświetleń: 1940
 1048. Zawiadomienie RDOŚ w sprawie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Przebudowa istniejącej linii WN 110 kV Kedzierzyn-Kuźnia Raciborska
  Wyświetleń: 1940
 1049. uchwały z XIX sesji Rady Gminy z 01 lutego 2008r.
  Wyświetleń: 1938
 1050. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - droga wojewódzka nr 408 na odcinku Brzeźce-Stare Koźle
  Wyświetleń: 1938
 1051. Zarządzenie nr 604/2014 w sprawie ogłosenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starej Kuźni, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1937
 1052. Ogłoszenie o aktualizacji Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1935
 1053. Ogłoszenie o zamówieniu Wymiana konstrukcji więźby dachowej na budynku Sali Ludowej przy ulicy Rybnej w Brzeźcach
  Wyświetleń: 1935
 1054. Uchwały z IV Sesji Rady Gminy z 28 grudnia 2006r.
  Wyświetleń: 1933
 1055. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 r.
  Wyświetleń: 1932
 1056. uchwały z XXV sesji Rady Gminy z 18 sierpnia 2008r.
  Wyświetleń: 1931
 1057. Informacja o wyborze oferty Remont drogi transportu rolnego w m. Brzeźce.
  Wyświetleń: 1930
 1058. Ogłosznie o udzieleniu zamówienia Remont i modernizacja Domu Kultury w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1930
 1059. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przedłużenie sieci wodociągowej w rejonie ul. Granicznej w miejscowości Dziergowice
  Wyświetleń: 1929
 1060. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o przyjęciu dokumentu pn. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sołectwach BIerawa i Lubieszów.
  Wyświetleń: 1927
 1061. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Utwardzenie placu kostką brukową przy ulicy Wąskiej w miejscowości Dziergowice
  Wyświetleń: 1926
 1062. Informacja o wyborze oferty Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bierawie, działki nr 759/1, 759/2, 765/2, 755
  Wyświetleń: 1925
 1063. Obwieszczenie o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Dziergowice
  Wyświetleń: 1925
 1064. Informacja z otwarcia ofert Wyposażenie techniczne wspierające poszczególne działania kulturalne w Domu Kultury w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1923
 1065. OBWIESZCZENIE o przyjęciu w dniu 10 listopada 2010 roku uchwały w sprawie mpzp terenów kopalnictwa odkrywkowego w sołectwach Bierawa i Lubieszów.
  Wyświetleń: 1923
 1066. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi transportu rolnego Bierawa - Piskorzowiec - powódź 2010 r.
  Wyświetleń: 1923
 1067. Komisje Rady Gminy Bierawa w kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 1922
 1068. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BIERAWA dla terenów położonych w sołectwach Bierawa i Lubieszów
  Wyświetleń: 1922
 1069. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku Kotlarnia - Goszyce
  Wyświetleń: 1922
 1070. uchwały z 51 sesji Rady Gminy z 15 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 1922
 1071. Zarządzenie nr 593/2014 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Starej Kuźni, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1922
 1072. Zawiadomienie RDOŚ w Opolu w sprawie wydania decyzji środowiskowej zadania "Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w m. Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie"
  Wyświetleń: 1921
 1073. Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Modernizacja i rozbudowa Katowickiego Węzła Kolejowego"
  Wyświetleń: 1920
 1074. Zarządzenie nr 560/2014 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Starej Kuźni, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1920
 1075. Informacja o wyborze oferty Przebudowa i remont sali gimnastycznej w Gimnazjum Publicznym w Bierawie
  Wyświetleń: 1919
 1076. Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Urzędu Gminy Bierawa na sezon grzewczy 2012/2013
  Wyświetleń: 1919
 1077. Informacja o wyborze oferty Poprawa parametrów technicznych poprzez przebudowę nawierzchni jezdni i chodników ulicy Wiejskiej w Grabówce
  Wyświetleń: 1918
 1078. Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla: Budowy kanałów zbiorczych z I etapu skanalizowania wsi Dziergowice
  Wyświetleń: 1918
 1079. Ogłoszenie o zamówieniu Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2012/2013 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1918
 1080. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji środowiskowej dla budowy tranzytowego rurociągu tłocznego z Ortowic do oczyszczalni ścieków ZA Kędzierzyn S.A. wraz z kanalizacją sanitarną m. Korzonek Wieś.
  Wyświetleń: 1917
 1081. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach "Budowa gazociągu relacji K-Koźle - Granica RP (Polska - Czechy)"
  Wyświetleń: 1917
 1082. uchwały z XX Sesji Rady Gminy z dnia 18 czerwca 2004r.
  Wyświetleń: 1917
 1083. uchwały z XXXIV sesji Rady Gminy z 21 maja 2009r.
  Wyświetleń: 1917
 1084. Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa - zakup i montaż wyposażenia - sprzęt komputerowy i multimedialny
  Wyświetleń: 1916
 1085. uchwały z VI Sesji Rady Gminy z 15 lutego 2007r.
  Wyświetleń: 1916
 1086. Obwieszczenie informujące o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 1915
 1087. Wybory do Sejmu i do Senatu RP - 13 października 2019 r.
  Wyświetleń: 1915
 1088. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bierawie, działki nr 759/1, 759/2, 765/2, 755
  Wyświetleń: 1914
 1089. uchwały z XXXV sesji Rady Gminy z 19 czerwca 2009r.
  Wyświetleń: 1914
 1090. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej Utworzenie nowego warsztatu mechanicznego w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 1913
 1091. Ogłoszenie o zamówieniu Remont nawierzchni boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Publicznym Gimnazjum w Bierawie
  Wyświetleń: 1912
 1092. Uchwały z X Sesji Rady Gminy z 28 czerwca 2007r.
  Wyświetleń: 1912
 1093. Uchwały z XIII Sesji Rady Gminy z 27 września 2007r.
  Wyświetleń: 1912
 1094. uchwały z XVI Sesji Rady Gminy z dnia 16 lutego 2004r.
  Wyświetleń: 1912
 1095. OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw: Lubieszów, Dziergowice i Solarnia
  Wyświetleń: 1910
 1096. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa lipiec 2018 roku
  Wyświetleń: 1910
 1097. Informacja z otwarcia ofert Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniego obszaru Gminy Bierawa obejmującego sołectwa Grabówka, Korzonek, Ortowice, Stara Kuźnia, Kotlarnia i Goszyce
  Wyświetleń: 1908
 1098. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa - roboty budowlano-remontowe
  Wyświetleń: 1908
 1099. Ogłoszenie o wydaniu decyzji o zewoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1908
 1100. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 26 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 1907
 1101. Informacja o wyborze oferty Remont poprzez przebudowę ulicy Brzozowej w celu poprawy parametrów technicznych i zwiększenia bezpieczeństwa ruchu w miejscowości Dziergowice
  Wyświetleń: 1905
 1102. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Dziergowice i Brzeźce
  Wyświetleń: 1905
 1103. Informacja z otwarcia ofert Wymiana źródeł ciepła (pompy ciepła) oraz stolarki okiennej w Zespole Szkół w Solarni
  Wyświetleń: 1904
 1104. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów kopalnictwa odkrywkowego w sołectwie Bierawa i Lubieszów
  Wyświetleń: 1904
 1105. OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa.
  Wyświetleń: 1903
 1106. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa – II półrocze 2017 r.
  Wyświetleń: 1903
 1107. Informacja o wyborze oferty Budowa rurociągu tranzytowego z Ortowic do oczyszczalni ścieków w Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A. wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Korzonek Wieś
  Wyświetleń: 1901
 1108. Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
  Wyświetleń: 1900
 1109. Informacja o wyborze oferty Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2012/2013 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1899
 1110. Informacja o wyborze oferty Przedłużenie sieci wodociągowej w Bierawie, ul. Cicha j Jana Pawła II
  Wyświetleń: 1896
 1111. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brzeźce – Stare Koźle
  Wyświetleń: 1896
 1112. uchwały z II sesji Rady Gminy z 08 grudnia 2010r.
  Wyświetleń: 1896
 1113. Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Urzędu Gminy Bierawa na sezon grzewczy 2011/2012
  Wyświetleń: 1893
 1114. Zarządzenie nr 480/2013 w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonejw Bierawie, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1893
 1115. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - wydanie decyzji środowiskowych - przebudowa ul. Polna i ul. Leśna w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 1893
 1116. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw: Lubieszów, Dziergowice i Solarnia
  Wyświetleń: 1892
 1117. Uchwały z XXXIX sesji Rady Gminy z 27 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 1892
 1118. Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa
  Wyświetleń: 1890
 1119. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla poszczególnycg sołectw
  Wyświetleń: 1888
 1120. Ogłoszenie o wyborze oferty Przebudowa drogi gminnej ulicy Parkowej w Starej Kuźni
  Wyświetleń: 1888
 1121. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi transportu rolnego Bierawa - Cisek wzdłuż wału lewego - powódź 2010 r.
  Wyświetleń: 1887
 1122. Informacja z otwarcia ofert Remont dróg w miejscowości Lubieszów Powódź – kwiecień 2017
  Wyświetleń: 1886
 1123. uchwały z VII Sesji Rady Gminy z 30 marca 2007r.
  Wyświetleń: 1886
 1124. Informacja o wyborze oferty Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Urzędu Gminy Bierawa na sezon grzewczy 2013/2014
  Wyświetleń: 1885
 1125. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Stare Koźle - Bierawa
  Wyświetleń: 1883
 1126. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009r.
  Wyświetleń: 1882
 1127. Informacja o wyborze oferty Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2013/2014 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1882
 1128. Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu ponownego postępowania z udziałem społeczeństwa
  Wyświetleń: 1881
 1129. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy
  Wyświetleń: 1881
 1130. Obwieszczenie o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa przy wydawaniu decyzji środowiskowej "Budowa budynku inwentarskiego z zapleczem socjalno-technicznym i infrastrukturą na dz. nr 790/20, 790/21 i 790/22 w m. Bierawa"
  Wyświetleń: 1880
 1131. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sołectwach Bierawa i Lubieszów
  Wyświetleń: 1878
 1132. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Urzędu Gminy Bierawa na sezon grzewczy 2012/2013
  Wyświetleń: 1878
 1133. Ogłoszenie o zamówieniu Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa - zakup i montaż wyposażenia - sprzęt komputerowy i multimedialny
  Wyświetleń: 1876
 1134. Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli zewnętrznych w 2018 roku
  Wyświetleń: 1875
 1135. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.
  Wyświetleń: 1875
 1136. uchwały z XVI sesji Rady Gminy z 12 grudnia 2007r.
  Wyświetleń: 1874
 1137. Informacja o wyborze oferty Wymiana konstrukcji więźby dachowej na budynku Sali Ludowej przy ulicy Rybnej w Brzeźcach
  Wyświetleń: 1873
 1138. Ogłoszenie o zamówieniu Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa - roboty budowlano-remontowe
  Wyświetleń: 1873
 1139. OBWIESZCZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia na trasie przebiegu przez obszar leśny w sołectwie Kotlarnia
  Wyświetleń: 1872
 1140. Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach dot. zmiany decyzji środowiskowej "Budowa gazociagu relacji Kędzierzyn-Koźle - Granica RP (Polska - Czechy)"
  Wyświetleń: 1871
 1141. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1870
 1142. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Dziergowice
  Wyświetleń: 1869
 1143. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Budowa budynku inwentarskiego z zapleczem socjalno-technicznym i infrastrukturą na działkach nr 790/20, 790/21 i 790/22 w m. Bierawa"
  Wyświetleń: 1869
 1144. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Poprawa parametrów technicznych poprzez przebudowę nawierzchni jezdni i chodników ulicy Wiejskiej w Grabówce
  Wyświetleń: 1869
 1145. Ogłoszenie o zamówieniu Odbudowa drogi gminnej nr 108162 O ul. Turska w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1869
 1146. Uchwały z XXXII sesji Rady Gminy z 19 czerwca 2017 r.
  Wyświetleń: 1869
 1147. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lubieszowie
  Wyświetleń: 1868
 1148. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odbudowa drogi gminnej nr 108162 O ul. Turska w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1867
 1149. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Termomodernizacja budynku i modernizacja instalacji grzewczej w domu kultury w Bierawie
  Wyświetleń: 1867
 1150. uchwały z XXVIII sesji Rady Gminy z 20 listopada 2008r.
  Wyświetleń: 1867
 1151. Informacja z otwarcia ofert Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2018 r.
  Wyświetleń: 1866
 1152. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Budowa kanalizacji sanitarnej w Dziergowicach - Podświęcie"
  Wyświetleń: 1866
 1153. Informacja o wyborze oferty Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg gminnych do terenów inwestycyjnych w miejscowości Bierawa
  Wyświetleń: 1864
 1154. Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku Brzeźce - Stare Koźle
  Wyświetleń: 1863
 1155. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Urzędu Gminy Bierawa na sezon grzewczy 2011/2012
  Wyświetleń: 1862
 1156. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1862
 1157. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów pod budowę zbiornika przeciwpowodziowego
  Wyświetleń: 1861
 1158. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji inwestycji drogowej "Rozbudowa drogi woj. nr 408 w m. Stare Koźle od km 3+300 do 5+500"
  Wyświetleń: 1861
 1159. uchwały z XVII sesji Rady Gminy z 28 grudnia 2007r.
  Wyświetleń: 1861
 1160. Obwieszczenie informujące o postępowaniu w sprawie zmiany decyzji środowiskowej "Rozbudowa drogi woj. 408 na odc. Brzeźce - Stare Koźle"
  Wyświetleń: 1860
 1161. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1860
 1162. Ogłoszenie o wyborze oferty Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniego obszaru Gminy Bierawa obejmującego sołectwa Grabówka, Korzonek, Ortowice, Stara Kuźnia, Kotlarnia i Goszyce
  Wyświetleń: 1860
 1163. Rekrutacja dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych w Gminie Bierawa na rok szkolny 2019/2020
  Wyświetleń: 1860
 1164. Obwieszczenie informujące o wydaniu postanowienia w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Rozbudowa drogi woj. nr 408 na odc. Brzeźce - Stare Koźle
  Wyświetleń: 1859
 1165. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2010 2011 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1858
 1166. Ogłoszenie o zamówieniu Poprawa parametrów technicznych poprzez przebudowę nawierzchni jezdni i chodników ulicy Wiejskiej w Grabówce
  Wyświetleń: 1857
 1167. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGOGMINY BIERAWA dla terenów położonych w sołectwach Bierawa i Lubieszów
  Wyświetleń: 1855
 1168. OBWIESZCZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przeznaczonego pod budowę gazociągu średniego ciśnienia na trasie przebiegu przez obszar leśny w gminie Bierawa w sołectwie Kotlarnia
  Wyświetleń: 1854
 1169. Ogłoszenie o zamówieniu Przedłużenie rozdzielczej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Koźle, ul. Wierzbowa
  Wyświetleń: 1853
 1170. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 108193 O ul. Górniczej
  Wyświetleń: 1852
 1171. Obwieszczenie informujące o przystapieniu do zmiany studium uwarunkowań - Gmina Bierawa, tereny w sołectwach Bierawa i Lubieszów
  Wyświetleń: 1850
 1172. Ogłoszenie o wyborze oferty Odbudowa nawierzchni po budowie kanalizacji w Dziergowicach, ul. Kozielska – budowa chodnika etap II
  Wyświetleń: 1847
 1173. Uchwały z XXXVI sesji Rady Gminy z 6 listopada 2017 r.
  Wyświetleń: 1847
 1174. Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałów przed wydaniem decyzji Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku Brzeźce- Stare Koźle
  Wyświetleń: 1847
 1175. Ogłoszenie o wyborze oferty Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa zakup i montaż wyposażenia sprzęt komputerowy i multimedialny
  Wyświetleń: 1846
 1176. Obwieszczenie informujące w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Rozbudowa tartaku w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1844
 1177. Uchwały z XXVIII sesji Rady Gminy z 27 marca 2017 r.
  Wyświetleń: 1843
 1178. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2017/2018 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1842
 1179. Konkurs ofert na wybór realizatora świadczenia zdrowotnego w 2019 roku
  Wyświetleń: 1841
 1180. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1841
 1181. Informacja o wyborze oferty Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Urzędu Gminy Bierawa na sezon grzewczy 2011/2012
  Wyświetleń: 1839
 1182. Ogłoszenie o zamówieniu Odbudowa drogi gminnej nr 108156 O ul. Sienkiewicza w Bierawie
  Wyświetleń: 1839
 1183. Informacja o wyborze oferty Przedłużenie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Koźle, ul. Wierzbowa
  Wyświetleń: 1837
 1184. Ogłoszenie o zamówieniu Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej w Bierawie ulica Cicha
  Wyświetleń: 1836
 1185. Ogłoszenie o zamówieniu Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2010 2011 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1835
 1186. Informacja z otwarcia ofert Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brzeźce – Stare Koźle
  Wyświetleń: 1834
 1187. Zawiadomienie RDOŚ w Opolu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości K - Koźle, woj. opolskie"
  Wyświetleń: 1834
 1188. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa i remont sali gimnastycznej w Gimnazjum Publicznym w Bierawie
  Wyświetleń: 1833
 1189. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
  Wyświetleń: 1832
 1190. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Remont dachu po pożarze budynku mieszkalnego przy ulicy Gliwickiej 41 w Brzeźcach
  Wyświetleń: 1832
 1191. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeźce
  Wyświetleń: 1829
 1192. Informacja o wyborze oferty
  Wyświetleń: 1828
 1193. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1828
 1194. Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu Odbudowa podbudowy i nawierzchni ul. Kościuszki w Starym Koźlu, nr drogi 108133 O
  Wyświetleń: 1828
 1195. Informacja z otwarcia ofert Letnia Bazy Kultury przy Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie
  Wyświetleń: 1827
 1196. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku Brzeźce - Stare Koźle.
  Wyświetleń: 1826
 1197. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej do terenów inwestycyjnych w Starym Koźlu.
  Wyświetleń: 1826
 1198. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bierawa o przyjęciu dokumentu pn. nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1826
 1199. Uchwały z V Sesji Rady Gminy z 23 stycznia 2007r.
  Wyświetleń: 1825
 1200. Zarządzenia Wójta Gminy wydane w 2020 roku
  Wyświetleń: 1822
 1201. Informacja z otwarcia ofert Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 1821
 1202. Uchwały z XXXVIII sesji Rady Gminy z 12 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 1820
 1203. Ogłoszenie o zamówieniu Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2013/2014 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1818
 1204. Obwieszczenie informujące o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postepowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1814
 1205. Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku Kotlarnia - Goszyce
  Wyświetleń: 1814
 1206. Obwieszczenie informujące o wystąpieniu do organów uzgadniających oraz przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy w postępowaniu o zmianę decyzji środowiskowej "Rozbudowa drogi woj. 408 na odc. Brzeźce - Stare Koźle"
  Wyświetleń: 1810
 1207. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sołectwach Bierawa i Lubieszów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1810
 1208. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wymiana konstrukcji więźby dachowej na budynku Sali Ludowej przy ulicy Rybnej w Brzeźcach
  Wyświetleń: 1810
 1209. uchwały z I sesji Rady Gminy z 01 grudnia 2010r.
  Wyświetleń: 1809
 1210. uchwały z XXXV sesji Rady Gminy Bierawa z 9 października 2017 r.
  Wyświetleń: 1809
 1211. Zarządzenie nr 599/2014 w sprawie odwołania pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Starej Kuźni, stanowiącej własność Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1809
 1212. Informacja o wyborze oferty Odprowadzenie ścieków przemysłowych z gminnego składowiska odpadów komunalnych w Grabówce
  Wyświetleń: 1808
 1213. Informacja z otwarcia ofert Wyposażenie techniczne wspierające poszczególne działania kulturalne w Domu Kultury w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1807
 1214. OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzevy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku Kotlarnia-Goszyce
  Wyświetleń: 1807
 1215. Zawiadomienie-Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji środowiskowej "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Bierawa - Korzonek w km 7+500 - 10+220"
  Wyświetleń: 1807
 1216. Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
  Wyświetleń: 1806
 1217. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Budowa dwóch hal wraz towarzyszącą infrastrukturą oraz adaptacja części istniejącej hali produkcyjnej na zaplecze socjalno-biurowe: działki 1442/1, 1443, 1444
  Wyświetleń: 1806
 1218. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej nr 5/14
  Wyświetleń: 1805
 1219. Informacja o wyborze oferty Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 108193 O ul. Górniczej w Ortowicach
  Wyświetleń: 1804
 1220. Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach w sprawie wydania decyzji środowiskowej - "Prace na liniach kolejowych nr 153, 199, 681, 682, 872 na odcinku Toszek Północ - Rudziniec Gliwicki - Stare Koźle"
  Wyświetleń: 1802
 1221. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Ortowice w km 12+193,92 - 13+300"
  Wyświetleń: 1802
 1222. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa lipiec 2018 roku
  Wyświetleń: 1800
 1223. Obwieszczenie o uchwaleniu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1797
 1224. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa rurociągu tłocznego RT2 na terenie Zakładów Azotowych Kędzierzyn
  Wyświetleń: 1797
 1225. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 95/2018 - BIP
  Wyświetleń: 1793
 1226. Obwieszczenie informujące o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Rozbudowa i przebudowa obiektów na potrzeby tartaku drzewnego w Dziergowicach"
  Wyświetleń: 1792
 1227. Zawiadomienie SKO o umorzeniu postępowania odwoławczego (droga nr 408 na odcinku Brzeźce - Stare Koźle)
  Wyświetleń: 1791
 1228. OBWIESZCZENIE Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
  Wyświetleń: 1789
 1229. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1788
 1230. uchwały z 50 sesji Rady Gminy z 29 października 2018 r.
  Wyświetleń: 1788
 1231. uchwały z XXVI sesji Rady Gminy z 26 listopada 2012r.
  Wyświetleń: 1787
 1232. Zamówienie poniżej 14 000 Euro: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg gminnych do terenów inwestycyjnych w miejscowości Bierawa
  Wyświetleń: 1787
 1233. Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - zamknięcie i rekultywacja składowiska
  Wyświetleń: 1786
 1234. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa Domu Ludowego w Brzeźcach
  Wyświetleń: 1786
 1235. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg gminnych do terenów inwestycyjnych w miejscowości Stare Koźle
  Wyświetleń: 1786
 1236. Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych w 2019 roku
  Wyświetleń: 1784
 1237. Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach "Prace na liniach Kolejowych na odcinku Toszek Północ-Rudziniec Gliwicki - Stare Koźle"
  Wyświetleń: 1783
 1238. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie małej elektrowni wodnej usytuowanej przy stopniu wodnym w km 1+680 rzeki Bierawki w miejscowości Bierawa
  Wyświetleń: 1780
 1239. Informacja z otwarcia ofert Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa – II półrocze 2017 r.
  Wyświetleń: 1779
 1240. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsęwzięcia polegającego na "Budowie warsztatu samochodowego ze stanowiskiem blacharskim i lakiernią oraz zapleczem socjalno-biurowym w Solarni"
  Wyświetleń: 1779
 1241. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Stara Kuźnia
  Wyświetleń: 1779
 1242. Ogłoszenie o wyborze oferty Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brzeźce – Stare Koźle
  Wyświetleń: 1779
 1243. Ogłoszenie o zamówieniu Remont poprzez przebudowę ulicy Brzozowej w celu poprawy parametrów technicznych i zwiększenia bezpieczeństwa ruchu w miejscowości Dziergowice
  Wyświetleń: 1779
 1244. Zamówienie poniżej 14 000 Euro: Wykonanie i montaż tablic pamiątkowych w ramach projektu pn. Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg gminnych do terenów inwestycyjnych w miejscowości Bierawa
  Wyświetleń: 1779
 1245. Ogłoszenie o wyborze oferty Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2017/2018 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1778
 1246. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa luty 2020 r.
  Wyświetleń: 1778
 1247. Obwieszczenie informjące o wpłynięciu odwołania od decyzji środowiskowej "Rozbudowa drogi woj. nr 408 na odcinku" Brzeźce - Stare Koźle
  Wyświetleń: 1776
 1248. Ogłoszenie o zamówieniu Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2011/2012 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1775
 1249. uchwały z XL Sesji Rady Gminy Bierawa z dnia 19 stycznia 2006r.
  Wyświetleń: 1775
 1250. Unieważnienie postępowania pn. Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa ? zakup i montaż wyposażenia ? sprzęt komputerowy i multimedialny
  Wyświetleń: 1772
 1251. Informacja o wyborze oferty Nadzór Inwestorski dla zadania: ?Budowa rurociągu tranzytowego z Ortowic do oczyszczalni ścieków w Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A. wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Korzonek Wieś?
  Wyświetleń: 1770
 1252. Uchwały z XXXIV sesji Rady Gminy z dnia 28 sierpnia 2017 r.
  Wyświetleń: 1770
 1253. Obwieszczenie informujące o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1769
 1254. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dziergowicach i Lubieszowie
  Wyświetleń: 1769
 1255. Uchwały z I Sesji Rady Gminy z dnia 27 XI 2006r. kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 1769
 1256. Zarządzenie nr 586/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Starej Kuźni oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1769
 1257. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odprowadzenie ścieków przemysłowych z gminnego składowiska odpadów komunalnych w Grabówce
  Wyświetleń: 1768
 1258. Ogłoszenie o wyborze oferty Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych segment A i B w zabudowie bliźniaczej - mieszkania socjalne, budowa zjazdu z ulicy Dąbrowy, budowa dojazdu, parkingu i chodnika w Bierawie
  Wyświetleń: 1768
 1259. Ogłoszenie o zamówieniu Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2015/2016 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1767
 1260. Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania "Rozbudowa i przebudowa istniejących obiektów magazynowo - produkcyjnych na potrzeby tartaku drzewnego w Dziergowicach"
  Wyświetleń: 1767
 1261. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Rozszerzenie przez Kopalnię Bierawa firmy CEMEX Polska Sp. z o.o. eksploatacji na działkach w obrębie Bierawa i Lubieszów
  Wyświetleń: 1766
 1262. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 1765
 1263. Obwieszczenie o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sołectwach Bierawa i Lubieszów wraz z prognozą oddziaływania
  Wyświetleń: 1765
 1264. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia w 2018 roku
  Wyświetleń: 1764
 1265. Obwieszczenie informujące o zawieszeniu postępowania w sprawie zmiany decyzji środowiskowej "Rozbudowa drogi woj. 408 na odc. Brzeźce-Stare Koźle"
  Wyświetleń: 1762
 1266. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odbudowa nawierzchni po budowie kanalizacji w Dziergowicach, ul. Kozielska – budowa chodnika etap I
  Wyświetleń: 1762
 1267. Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej w II półroczu 2017 r.
  Wyświetleń: 1759
 1268. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych segment A i B w zabudowie bliźniaczej - mieszkania socjalne, budowa zjazdu z ulicy Dąbrowy, budowa dojazdu, parkingu i chodnika w Bierawie
  Wyświetleń: 1758
 1269. Uchwały z XXXIII sesji Rady Gminy z 24 lipca 2017 r.
  Wyświetleń: 1756
 1270. Zawiadomienie RDOŚ w Opolu w sprawie wydania decyzji o umorzeniu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w m. K - Koźle, woj. opolskie.
  Wyświetleń: 1756
 1271. Informacja o wyborze ofery Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej strefy przemysłowej 3 w Bierawie
  Wyświetleń: 1755
 1272. Obwieszczenie informujące w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej "Rozbudowa i przebudowa istniejących obiektów magazynowo-produkcyjnych na potrzeby tartaku drzewnego w Dziergowicach"
  Wyświetleń: 1755
 1273. Informacja o wyborze oferty Remont nawierzchni boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Publicznym Gimnazjum w Bierawie
  Wyświetleń: 1754
 1274. Obwieszczenie informujące o wezwaniu do uzupełnienia wniosku w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku Brzeźce - Stare Koźle"
  Wyświetleń: 1752
 1275. uchwały z 49 sesji Rady Gminy z 15 października 2018 r.
  Wyświetleń: 1752
 1276. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1751
 1277. Unieważnienie postępowania Wyposażenie techniczne wspierające poszczególne działania kulturalne w Domu Kultury w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1749
 1278. Zawiadomienie RDOŚ w Opoluw sprawie wydania decyzji o środowiskowej dla zadania pn Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy kiejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kędzierzyn - Koźle
  Wyświetleń: 1749
 1279. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla terenu położonego w obrębie Bierawa
  Wyświetleń: 1748
 1280. uchwały z 40 sesji Rady Gminy z dnia 12 lutego 2018 r.
  Wyświetleń: 1748
 1281. Ogłoszenie o zamówieniu Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 1746
 1282. Informacja z otwarcia ofert Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa listopad-grudzień 2019 r.
  Wyświetleń: 1745
 1283. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odbudowa drogi gminnej nr 108156 O ul. Sienkiewicza w Bierawie
  Wyświetleń: 1744
 1284. Obwieszczenie Marszałka Woj. Opol. pozwolenie wodnoprawne "Gazociąg K-Koźle - Granica Państwa (Polska Czechy)"
  Wyświetleń: 1743
 1285. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę małej elektrowni wodnej na rzece Bierawka w m. Bierawa
  Wyświetleń: 1742
 1286. Informacja z otwarcia ofert Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2020 r.
  Wyświetleń: 1741
 1287. Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa - Rozbudowa tartaku w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1741
 1288. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej rozbudowa istniejącej zbironikowej instalacji gazu płynnego ze zbiornikami naziemnymi...
  Wyświetleń: 1740
 1289. Informacja o wyborze oferty Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa ? zakup i montaż wyposażenia ? sprzęt komputerowy i multimedialny
  Wyświetleń: 1738
 1290. Ogłoszenie o zamówieniu Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa zakup i montaż wyposażenia sprzęt komputerowy i multimedialny
  Wyświetleń: 1735
 1291. Obwieszczenie o ponownym udziale społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji środowiskowej "Budowa warsztatu samochodowego w Solarni"
  Wyświetleń: 1733
 1292. Unieważnienie postępowania Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2018 r.
  Wyświetleń: 1731
 1293. Informacja z otwarcia ofert Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg gminnych do terenów inwestycyjnych w miejscowości Stare Koźle
  Wyświetleń: 1729
 1294. Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach " Prace na liniach kolejowych na odcinku Toszek Północ - Rudziniec Gliwicki - Stare Koźle"
  Wyświetleń: 1727
 1295. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego "Rozbudowa drogi woj. nr 408 na odc. Bierawa - Korzonek w km 7+500 - 10+220"
  Wyświetleń: 1726
 1296. Rejestr petycji zgłoszonych w latach 2018-2020
  Wyświetleń: 1721
 1297. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej "Rozszerzenie przez Żwirownię CEMEX w Bierawie eksploatacji"
  Wyświetleń: 1719
 1298. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wyposażenie techniczne wspierające poszczególne działania kulturalne w Domu Kultury w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1719
 1299. Obwieszczenie o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa w postępowaniu o zmianę decyzji środowiskowej "Rozbudowa drogi woj. nr 408 na odc. Brzeźce - Stare Koźle
  Wyświetleń: 1718
 1300. Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku Budowa tranzytowego rurociągu tłocznego z Ortowic do oczyszczalni ścieków w Zakładach Azotowych Kędzierzyn SA wraz z kanalizacją sanitarną w m Korzonek Wieś
  Wyświetleń: 1718
 1301. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie z zakresu kultury fizycznej w I półroczu 2018 roku
  Wyświetleń: 1717
 1302. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2019 r.
  Wyświetleń: 1708
 1303. Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli zewnętrznych w 2016 i 2017 roku
  Wyświetleń: 1706
 1304. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie z zakresu kultury fizycznej w I półroczu 2017 roku
  Wyświetleń: 1705
 1305. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1704
 1306. Ogłoszenie o zamówieniu Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2016/2017 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1704
 1307. Obwieszczenie o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa dla zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Budowa budynku inwentarskiego z zapleczem socjalno-technicznym i infrastrukturą w Bierawie"
  Wyświetleń: 1703
 1308. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Stare Koźle
  Wyświetleń: 1703
 1309. Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach o udziale społeczeństwa w toku oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa gazociągu relacji K - Koźle - Granica RP (Polska - Czechy)"
  Wyświetleń: 1703
 1310. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1703
 1311. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2020 r.
  Wyświetleń: 1702
 1312. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2020 r.
  Wyświetleń: 1699
 1313. Informacja o wyborze oferty Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2011/2012 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1698
 1314. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji "Gazociąg Kędzierzyn-Koźle - Granica RP (Polska - Czechy)"
  Wyświetleń: 1697
 1315. Ogłoszenie o wyborze oferty Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2020 r.
  Wyświetleń: 1697
 1316. Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach w sprawie wydania decyzji środowiskowej pn. "Budowa gazociągu relacji Kędzierzyn-Koźle - Granica RP (Polska - Czechy)"
  Wyświetleń: 1692
 1317. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Wymiana źródeł ciepła (pompy ciepła) oraz stolarki okiennej w Zespole Szkół w Solarni
  Wyświetleń: 1692
 1318. Uchwały z XXXVII sesji Rady Gminy z 27 listopada 2017 r.
  Wyświetleń: 1692
 1319. Uchwały z trzynastej sesji Rady Gminy z dnia 2 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 1690
 1320. Informacja o wyborze oferty Remont dachu po pożarze budynku mieszkalnego przy ulicy Gliwickiej 41 w Brzeźcach
  Wyświetleń: 1688
 1321. Informacja z otwarcia ofert Przebudowa ulicy Wiejskiej w miejscowości Goszyce etap I
  Wyświetleń: 1686
 1322. Informacja o wybrzoe oferty Odbudowa drogi gminnej nr 108162 O ul. Turska w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1683
 1323. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Awaryjne ułożenie tymczasowego rurociągu wodociągowego Bierawa – Stare Koźle
  Wyświetleń: 1680
 1324. Obwieszczenie Marszałka Woj. Opol. w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego w związku z wykonaniem gazociągu DN1000 K-Koźle - Granica Państwa
  Wyświetleń: 1675
 1325. Ogłoszenie o zamówieniu Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniego obszaru Gminy Bierawa obejmującego sołectwa Grabówka, Korzonek, Ortowice, Stara Kuźnia, Kotlarnia i Goszyce
  Wyświetleń: 1672
 1326. Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostepnym wykazie danych wniosku i raportu Rozbudowa istniejącej zbiornikowej instalacji gazu płynnego ze zbiornikami naziemnymi 6400 l z 4 szt do 6 szt wraz z modernizacją przyłącza gazu oraz rozbudowa konstrukc
  Wyświetleń: 1671
 1327. Zbiorcze informacje o rozpatrzonych petycjach
  Wyświetleń: 1669
 1328. Informacja z otwarcia ofert Przewóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2019/2020
  Wyświetleń: 1667
 1329. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa"
  Wyświetleń: 1667
 1330. Zawiadomienie RDOŚ Opole dot. "Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Bierawa - Korzonek"
  Wyświetleń: 1667
 1331. Ogłoszenie o wyborze oferty Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg gminnych do terenów inwestycyjnych w miejscowości Stare Koźle
  Wyświetleń: 1663
 1332. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wyposażenie techniczne wspierające poszczególne działania kulturalne w Domu Kultury w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1662
 1333. Ogłoszenie o wyborze oferty Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2019 r.
  Wyświetleń: 1662
 1334. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę małej elektrowni wodnej na rzece Bierawce w m. Bierawa
  Wyświetleń: 1660
 1335. Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach "Budowa gazociągu relacji K-Koźle - Granica RP (Polska - Czechy)"
  Wyświetleń: 1658
 1336. Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu MPZP dla terenu położonego w obrębie Dziergowice
  Wyświetleń: 1655
 1337. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
  Wyświetleń: 1653
 1338. Ogłoszenie o zamówieniu Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniego obszaru Gminy Bierawa obejmującego sołectwa Grabówka, Korzonek, Ortowice, Stara Kuźnia, Kotlarnia i Goszyce
  Wyświetleń: 1651
 1339. Oświadczenia o stanie majątkowym złożone przez pracowników samorządowych w 2020 roku
  Wyświetleń: 1651
 1340. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 53/2018-BIP
  Wyświetleń: 1650
 1341. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji Gazociąg Kędzierzyn-Koźle - Granica RP (Polska -Czechy)
  Wyświetleń: 1649
 1342. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa - zakup i montaż wyposażenia - sprzęt komputerowy i multimedialny
  Wyświetleń: 1647
 1343. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 40/2019 - BIP
  Wyświetleń: 1647
 1344. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 86/2018 - BIP
  Wyświetleń: 1647
 1345. Informacja z otwarcia ofert Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Nepomucena w Solarni
  Wyświetleń: 1641
 1346. uchwały z 41 sesji Rady Gminy z dnia 26 marca 2018 r.
  Wyświetleń: 1640
 1347. Informacja z otwarcia ofert Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Stara Kuźnia
  Wyświetleń: 1638
 1348. Ogłoszenie o zamówieniu Odbudowa nawierzchni po budowie kanalizacji w Dziergowicach, ul. Kozielska – budowa chodnika etap II
  Wyświetleń: 1635
 1349. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 87/2018 - BIP
  Wyświetleń: 1634
 1350. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 1633
 1351. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie z zakresu kultury fizycznej w II półroczu 2017 roku
  Wyświetleń: 1632
 1352. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 88/2018 - BIP
  Wyświetleń: 1631
 1353. Zawiadomienie RDOŚ w Opolu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w m. Kędzierzyn-Koźle.
  Wyświetleń: 1631
 1354. Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp dla terenu położónego w obrębie Dziergowice
  Wyświetleń: 1627
 1355. Informacja z otwarcia ofert Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniego obszaru Gminy Bierawa obejmującego sołectwa Grabówka, Korzonek, Ortowice, Stara Kuźnia, Kotlarnia i Goszyce
  Wyświetleń: 1626
 1356. Zawiadomienie RDOŚ w Opolu w spawie wydania decyzji środowiskowej "Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości K-Koźle, woj. opolskie"
  Wyświetleń: 1626
 1357. Zawiadomienie RDOŚ w Opolu "Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w m. K-Koźle"
  Wyświetleń: 1625
 1358. Informacja o wyborze oferty Termomodernizacja budynku i modernizacja instalacji grzewczej w domu kultury w Bierawie
  Wyświetleń: 1624
 1359. Informacja z otwarcia ofert Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2021 r.
  Wyświetleń: 1624
 1360. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Bierawa, Stare Koźle i Brzeźce
  Wyświetleń: 1623
 1361. uchwały z 45 sesji Rady Gminy z dnia 18 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 1623
 1362. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Bierawa, Stare Koźle i Brzeźce
  Wyświetleń: 1621
 1363. Ogłoszenie o wyborze oferty Przewóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2019/2020
  Wyświetleń: 1612
 1364. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Letnia Baza Kultury przy Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie
  Wyświetleń: 1611
 1365. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa listopad-grudzień 2019 r.
  Wyświetleń: 1611
 1366. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1609
 1367. Zawiadomienie Prezydenta Miasta K-Koźle o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Rozbudowa drogi Wojewódzkiej nr 408 na odcinku K-Koźle - Brzeźce"
  Wyświetleń: 1608
 1368. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przewóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2019/2020
  Wyświetleń: 1607
 1369. Wybory ławników na kadencję 2020-2023
  Wyświetleń: 1605
 1370. Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach "Budowa gazociągu relacji Kędzierzyn-Koźle - Granica RP (Polska - Czechy)"
  Wyświetleń: 1604
 1371. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego w związku z wykonaniem gazociągu DN1000 (Polska - Czechy)
  Wyświetleń: 1603
 1372. zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 425 w m. Bierawa - ul. Dworcowa"
  Wyświetleń: 1603
 1373. Zawiadomienie RDOŚ w Opolu "Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie"
  Wyświetleń: 1603
 1374. Obwieszczenie o zmianie decyzji środowiskowej nr 1/16 z dnia 04.02.2016r. "Budowa budynku inwentarskiego w m. Bierawa"
  Wyświetleń: 1602
 1375. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla terenu położonego w obrębie Bierawa (dz. 790/28)
  Wyświetleń: 1600
 1376. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej "Rozbudowa drogi woj. nr 408 w m. Ortowice w km 12+193,92 do 13+300"
  Wyświetleń: 1598
 1377. Ogłoszenie o zamówieniu Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa – II półrocze 2017 r.
  Wyświetleń: 1597
 1378. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odwiert otworu studziennego nr 2a dla potrzeb ujęcia wody wodociągu grupowego Stare Koźle
  Wyświetleń: 1596
 1379. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 104/2018 - BIP
  Wyświetleń: 1593
 1380. Zawiadomienie Wójta Gminy Bierawa o wydaniu decyzji środowiskowej "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 425 w m. Bierawa - ul. Dworcowa"
  Wyświetleń: 1590
 1381. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp wschodniego obszaru Gminy Bierawa obejmującego sołectwa Grabówka, Korzonek, Ortowice, Stara Kuźnia, Kotlarnia i Goszyce
  Wyświetleń: 1588
 1382. Informacja z otwarcia ofert Przebudowa drogi gminnej ulicy Sosnowej w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1586
 1383. Obw. Marszałka Woj. Śląskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego "Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w m. K-Koźle, woj. opolskie
  Wyświetleń: 1586
 1384. Informacja z otwarcia ofert Przewóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2020/2021
  Wyświetleń: 1584
 1385. Ogłoszenie o zamówieniu Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1582
 1386. Ogłoszenie o wyborze oferty Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowej w miejscowości Stare Koźle etap I
  Wyświetleń: 1581
 1387. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Budowa boiska typu szkolnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Stara Kuźnia
  Wyświetleń: 1578
 1388. Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych w 2018 roku
  Wyświetleń: 1577
 1389. Uchwały z czternastej sesji Rady Gminy z 17 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 1576
 1390. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Wyposażenie techniczne wspierające poszczególne działania kulturalne w Domu Kultury w Dziergowicach dla części 1 zamówienia
  Wyświetleń: 1575
 1391. Ogłoszenie o wyborze oferty Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2018 r. IV kwartał
  Wyświetleń: 1571
 1392. uchwały z 48 sesji Rady Gminy z 26 września 2018 r.
  Wyświetleń: 1571
 1393. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 8/2019 - BIP
  Wyświetleń: 1569
 1394. Ogłoszenie o wyborze oferty Wyposażenie techniczne wspierające poszczególne działania kulturalne w Domu Kultury w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1566
 1395. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych w 2018 r.
  Wyświetleń: 1566
 1396. Informacja z otwarcia ofert Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa 2020-2021
  Wyświetleń: 1561
 1397. uchwały z pierwszej sesji rady gminy w kadencji 2018-2023 z dnia 19 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 1561
 1398. Ogłoszenie o wyborze oferty Wyposażenie techniczne wspierające poszczególne działania kulturalne w Domu Kultury w Dziergowicach – Studio wokalne
  Wyświetleń: 1560
 1399. Unieważnienie postępowania Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa 2020-2021
  Wyświetleń: 1558
 1400. Obwieszczenie o przyjęciu dokumentu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1554
 1401. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Bierawa w miejscowościach Dziergowice oraz Lubieszów
  Wyświetleń: 1552
 1402. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej "Wydobycie kruszywa naturalnego z rzeki Odry"
  Wyświetleń: 1551
 1403. Informacja z otwarcia ofert Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2018 r. IV kwartał
  Wyświetleń: 1545
 1404. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 54/2018 - BIP
  Wyświetleń: 1545
 1405. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 1544
 1406. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa listopad-grudzień 2019 r.
  Wyświetleń: 1541
 1407. Zawiadomienia RDOŚ w Opolu o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w m. K-Koźle"
  Wyświetleń: 1541
 1408. Zawiadomienie RDOŚ w Opolu (informacja)
  Wyświetleń: 1530
 1409. Informacja na temat wykonania budżetu gminy za I półorcze 2019 roku
  Wyświetleń: 1527
 1410. Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw: Lubieszów, Dziergowice i Solarnia
  Wyświetleń: 1527
 1411. Budżet Gminy Bierawa na 2020 rok wraz z opiniami
  Wyświetleń: 1526
 1412. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 1526
 1413. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa sierpień - wrzesień 2018 roku
  Wyświetleń: 1524
 1414. Konkurs ofert na zadania z zakresu kultury fizycznej w II półroczu 2018 r.
  Wyświetleń: 1523
 1415. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2018 r. I półrocze
  Wyświetleń: 1522
 1416. Ogłoszenie o wyborze oferty Odwiert otworu studziennego nr 2a dla potrzeb ujęcia wody wodociągu grupowego Stare Koźle
  Wyświetleń: 1522
 1417. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie Programu Ochrony Powietrza
  Wyświetleń: 1520
 1418. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa grudzień 2020 r.
  Wyświetleń: 1519
 1419. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 1518
 1420. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1515
 1421. Obwieszczenie Marszałka Woj. Opol. o sprostowaniu omyłki w decyzji pozwolenia wodnoprawnego w związku z wykonaniem gazociągu Polska Czechy
  Wyświetleń: 1514
 1422. Ogłoszenie o wyborze oferty Przebudowa drogi gminnej ulicy Sosnowej w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1514
 1423. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 69/2018-BIP
  Wyświetleń: 1511
 1424. Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
  Wyświetleń: 1510
 1425. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej "Wydobywanie kruszywa naturalnego z części złoża Kotlarnia-Solarnia w granicach projektowanego obszaru górniczego Dziergowice 3"
  Wyświetleń: 1509
 1426. Informacja z otwarcia ofert Odwiert otworu studziennego nr 2a dla potrzeb ujęcia wody wodociągu grupowego Stare Koźle
  Wyświetleń: 1508
 1427. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniego obszaru Gminy Bierawa obejmującego sołectwa Grabówka, Korzonek, Ortowice, Stara Kuźnia, Kotlarnia i Goszyce
  Wyświetleń: 1506
 1428. uchwały z trzeciej sesji Rady Gminy z dnia 17 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 1505
 1429. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 1504
 1430. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w I półroczu 2020 roku
  Wyświetleń: 1503
 1431. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o wydaniu decyzji zmieniającej wydaną decyzję nr 6/14 z dnia 03.11.2014r. o środowiskowych uwarunkowaniach "Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Brzeźce - Stare-Koźle"
  Wyświetleń: 1500
 1432. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych w 2020 roku
  Wyświetleń: 1500
 1433. uchwały z dziesiątej sesji Rady Gminy z 9 września 2019 r.
  Wyświetleń: 1498
 1434. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1498
 1435. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji "Rozbudowa drogi wojewódzkiej ne 408 na odc. Bierawa - Korzonek w km 7+500 - 10+220".
  Wyświetleń: 1491
 1436. uchwały z ósmej sesji Rady Gminy z dnia 17 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 1491
 1437. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych w 2019 r.
  Wyświetleń: 1489
 1438. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania "Budowa , przebudowa i modernizacja prawego wału rzeki Odry na dł. 150 m - wał poprzeczny gm. Bierawa
  Wyświetleń: 1488
 1439. Ogłoszenie o wyborze oferty Letnia Baza Kultury przy Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie
  Wyświetleń: 1488
 1440. Unieważnienie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa listopad - grudzień 2019 r.
  Wyświetleń: 1487
 1441. Obwieszczenie o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia "Rozbudowa i przebudowa istniejących obiektów magazynowo-produkcyjnych na potrzeby tartaku drzewnego na działce nr 933/3 w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1485
 1442. Informacja z otwarcia ofert Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowej w miejscowości Stare Koźle etap I
  Wyświetleń: 1484
 1443. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 27/2019 - BIP
  Wyświetleń: 1483
 1444. Ogłoszenie o wyborze oferty Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Nepomucena w Solarni
  Wyświetleń: 1480
 1445. uchwały z 46 sesji Rady Gminy z dnia 30 lipca 2018 r.
  Wyświetleń: 1479
 1446. Obwieszczenie Woj. Opol. o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji o pozwoleniu na budowę "Gazociąg K-Koźle - Granica RP"
  Wyświetleń: 1478
 1447. Informacja z otwarcia ofert Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2019 r.
  Wyświetleń: 1471
 1448. uchwały z szóstej sesji Rady Gminy z 27 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 1471
 1449. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wg stanu na dzień 30.06.2019 r.
  Wyświetleń: 1464
 1450. uchwały z 11 sesji Rady Gminy z 21 października 2019 r. i 12 sesji z dnia 18 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 1462
 1451. Ogłoszenie o wyborze oferty Przewóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2020/2021
  Wyświetleń: 1461
 1452. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 1459
 1453. Ogłoszenie o zamówieniu Letnia Baza Kultury przy Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie
  Wyświetleń: 1459
 1454. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w 2020 r.
  Wyświetleń: 1458
 1455. Uchwały z czwartej sesji Rady Gminy z dnia 25 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 1455
 1456. Ogłoszenie o zamówieniu Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kotlarnia
  Wyświetleń: 1453
 1457. Rekrutacja dzieci do przedszkoli w Gminie Bierawa na rok szkolny 2020/2021
  Wyświetleń: 1448
 1458. zawiadomienie stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku K-Koźle - Brzeźce"
  Wyświetleń: 1447
 1459. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej "Odbudowa - renowacja zbiornika - stawu Kozieławy położonego w leśnictwie Rudziniec, oddz. 184 na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Kędzierzyn"
  Wyświetleń: 1444
 1460. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 1444
 1461. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 11/2019 - BIP
  Wyświetleń: 1442
 1462. Obwieszczenie Marszałka Wójewództwa Opolskiego "Gazociąg K-Koźle - Granica RP (Polska - Czechy)"
  Wyświetleń: 1439
 1463. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w przedmiocie wykonania urządzenia wodnego wraz z obiektami towarzyszącymi zabezpieczającymi przed powodzią - tzn. prawego wału na rz. Odrze na terenie m. Księża Łąka,Podświęcie,Dziergowice
  Wyświetleń: 1438
 1464. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Awaryjne ułożenie tymczasowego rurociągu wodociągowego Bierawa – Stare Koźle
  Wyświetleń: 1435
 1465. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 10/2019 - BIP
  Wyświetleń: 1435
 1466. Ogłoszenie o zamówieniu Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Nepomucena w Solarni
  Wyświetleń: 1430
 1467. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 60/2019 - BIP
  Wyświetleń: 1426
 1468. Informacja z otwarcia ofert Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2018 r. II półrocze
  Wyświetleń: 1425
 1469. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 107/2018 - BIP
  Wyświetleń: 1425
 1470. Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok
  Wyświetleń: 1424
 1471. Informacja z otwarcia ofert Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2019 r.
  Wyświetleń: 1422
 1472. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 43/2020 - BIP
  Wyświetleń: 1419
 1473. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa luty 2020 r.
  Wyświetleń: 1418
 1474. Zawiadomienie RDOŚ w Opolu o wydaniu decyzji "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dziergowicach"
  Wyświetleń: 1417
 1475. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 1/2019 - BIP
  Wyświetleń: 1414
 1476. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 22/2019 - BIP
  Wyświetleń: 1406
 1477. Ogłoszenie o wyborze oferty Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Stara Kuźnia
  Wyświetleń: 1405
 1478. Informacja z otwarcia ofert Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1404
 1479. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w II półroczu 2019 roku
  Wyświetleń: 1404
 1480. Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej I Żeglugi Śródlądowej w sprawie pozwolenia wodnoprawnego (prawy wał rzeki Odry na terenie miescowości Księża Łąka, Podświęcie, Dziergowice))
  Wyświetleń: 1404
 1481. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w granicach złoża kruszyw naturalnych "Bierawa" w gminie Bierawa
  Wyświetleń: 1404
 1482. Ogłoszenie o zamówieniu Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2017/2018 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1404
 1483. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zmieniającej pozwolenie na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
  Wyświetleń: 1401
 1484. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Starym Koźlu na 2 oddziały przedszkolne
  Wyświetleń: 1400
 1485. Ogłoszenie o zamówieniu Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2019 r.
  Wyświetleń: 1398
 1486. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji obejmującej budowę, przebudowę i modernizację prawego wału rzeki Odry na długości 150 m - wał poprzeczny gm. Bierawa
  Wyświetleń: 1394
 1487. Zawiadomienie RDOŚ w Opolu ("Przebudowa drogi dojazdowej w Dziergowicach")
  Wyświetleń: 1394
 1488. Unieważnienie postępowania Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2019 r.
  Wyświetleń: 1393
 1489. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przewóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2020/2021
  Wyświetleń: 1392
 1490. Ogłoszenie o wyborze oferty Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Bierawa w miejscowościach Dziergowice oraz Lubieszów
  Wyświetleń: 1391
 1491. Oświadczenia o stanie majątkowym złożone przez radnych w 2020 roku
  Wyświetleń: 1389
 1492. Zawiadomienie Wójta w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 425 w m. Bierawa - ul. Dworcowa"
  Wyświetleń: 1385
 1493. Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego "Prawy wał na rzece Odrze"
  Wyświetleń: 1384
 1494. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie z zakresu kultury fizycznej w I półroczu 2019 roku
  Wyświetleń: 1384
 1495. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o przyjęciu dokumentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla terenu położonego w obrębie Dziergowice
  Wyświetleń: 1383
 1496. Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa październik-listopad 2020 r.
  Wyświetleń: 1381
 1497. Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniego obszaru Gminy Bierawa obejmującego sołectwa Grabówka, Korzonek, Ortowice, Stara Kuźnia, Kotlarnia i Goszyce
  Wyświetleń: 1379
 1498. Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2019 r.
  Wyświetleń: 1378
 1499. Uchwały z piętnastej sesji Rady Gminy z 27 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 1376
 1500. Informacja z otwarcia ofert Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Bierawa w miejscowościach Dziergowice oraz Lubieszów
  Wyświetleń: 1374
 1501. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Bierawa, październik–listopad 2020 r.
  Wyświetleń: 1374
 1502. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Bierawa za 2019 rok
  Wyświetleń: 1374
 1503. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Starym Koźlu na 2 oddziały przedszkolne
  Wyświetleń: 1373
 1504. Obwieszczenie Ministra Inwestycji I Rozwoju w sprawie gazociągu K-Koźle - Granica RP (Polska - Czechy)
  Wyświetleń: 1372
 1505. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Brzeźce od km 1+700 do km 3+300"
  Wyświetleń: 1372
 1506. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 53/2019 - BIP
  Wyświetleń: 1372
 1507. uchwały z 47 sesji Rady Gmniny z dnia 3 września 2018 r.
  Wyświetleń: 1371
 1508. Konkurs ofert na wybór realizatora świadczenia zdrowotnego w 2020 roku
  Wyświetleń: 1366
 1509. Ogłoszenie o wyborze oferty Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2021 r.
  Wyświetleń: 1364
 1510. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2019 r.
  Wyświetleń: 1359
 1511. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego "Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie"
  Wyświetleń: 1356
 1512. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 10.10.2017r.
  Wyświetleń: 1354
 1513. Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego - Budowa wału przeciwpowodziowego rz. Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w K-Koźlu
  Wyświetleń: 1353
 1514. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Brzeźce od km 1+700 do km 3+300"
  Wyświetleń: 1344
 1515. uchwały z dwudziestej sesji Rady Gminy z 20 kwietnia 2020 r.
  Wyświetleń: 1339
 1516. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 108/2018-BIP
  Wyświetleń: 1338
 1517. Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+
  Wyświetleń: 1337
 1518. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Kotlarni
  Wyświetleń: 1334
 1519. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowej w miejscowości Stare Koźle etap I
  Wyświetleń: 1334
 1520. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 50/2019 - BIP
  Wyświetleń: 1334
 1521. Rekrutacja dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021
  Wyświetleń: 1331
 1522. Informacja z otwarcia ofert Przebudowa drogi gminnej ul. Okrężnej w Lubieszowie
  Wyświetleń: 1330
 1523. Oświadczenia o stanie majątkowym złożone przez pracowników samorządowych w 2021 roku
  Wyświetleń: 1328
 1524. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 28/2019 - BIP
  Wyświetleń: 1328
 1525. Orzeczenia PPIS marzec 2015r.
  Wyświetleń: 1323
 1526. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia w 2020 roku
  Wyświetleń: 1321
 1527. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 57/2020 - BIP
  Wyświetleń: 1320
 1528. Ogłoszenie o wyborze oferty Przebudowa drogi gminnej ul. Okrężnej w Lubieszowie
  Wyświetleń: 1319
 1529. Ogłoszenie o zamówieniu Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg gminnych do terenów inwestycyjnych w miejscowości Stare Koźle
  Wyświetleń: 1319
 1530. uchwały z szesnastej sesji Rady Gminy z 13 stycznia 2020 r.
  Wyświetleń: 1316
 1531. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 48/2020 - BIP
  Wyświetleń: 1309
 1532. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Bierawa w 2021 r.
  Wyświetleń: 1307
 1533. Ogłoszenie o zamówieniu Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2020 r.
  Wyświetleń: 1307
 1534. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 26/2020 - BIP
  Wyświetleń: 1306
 1535. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa drogi gminnej ulicy Sosnowej w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1301
 1536. Uchwały z piątej sesji Rady Gminy z 8 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 1297
 1537. uchwały z siódmej sesji Rady Gminy z 10 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 1294
 1538. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego "Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w m. K-Koźle, woj. opolskie"
  Wyświetleń: 1293
 1539. Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Rozbudowa drogi wojewódezkiej nr 408 na odcinku Brzeźce - Stare Koźle
  Wyświetleń: 1293
 1540. Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach "Budowa gazociągu relacji K-Koźle-Granica RP (Polska -Czechy)"
  Wyświetleń: 1289
 1541. uchwały z dziewiątej sesji Rady Gminy z 7 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 1289
 1542. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 14/2020 - BIP
  Wyświetleń: 1288
 1543. Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli zewnętrznych w 2019 roku
  Wyświetleń: 1286
 1544. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego "Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w m. Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie"
  Wyświetleń: 1283
 1545. Informacja z otwarcia ofert Zakup i dostawa pojemników na odpady zmieszane
  Wyświetleń: 1280
 1546. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 129/2019 - BIP
  Wyświetleń: 1280
 1547. uchwały z trzydziestej ósmej sesji Rady Gminy z 18 października 2021 r.
  Wyświetleń: 1279
 1548. Ogłoszenie o zamówieniu Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2018 r. I półrocze
  Wyświetleń: 1274
 1549. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w I półroczu 2019 roku
  Wyświetleń: 1271
 1550. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wgladu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniego obszaru Gminy Bierawa obejmującego sołectwa Grabówka, Korzonek, Ortowice, Stara Kuźnia, Kotlarnia i Goszyce - etap 2
  Wyświetleń: 1268
 1551. Zawiadomienie RDOŚ w Opolu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej "Budowa, przebudowa i modernizacja prawego wału rzeki Odry na długości 2,85 km gmina Bierawa, woj. opolskie"
  Wyświetleń: 1268
 1552. Ogłoszenie o zamówieniu Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2018/2019 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1265
 1553. Ogłoszenie o zamówieniu Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2018 r.
  Wyświetleń: 1261
 1554. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Zakup i dostawa pojemników na odpady zmieszane
  Wyświetleń: 1259
 1555. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie z zakresu kultury fizycznej w I półroczu 2020 r.
  Wyświetleń: 1259
 1556. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa grudzień 2020 r.
  Wyświetleń: 1256
 1557. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 74/2019 - BIP
  Wyświetleń: 1256
 1558. Ogłoszenie o zamówieniu Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2018 r. IV kwartał
  Wyświetleń: 1252
 1559. Ogłoszenie o zamówieniu Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kotlarnia
  Wyświetleń: 1251
 1560. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia w 2019 roku
  Wyświetleń: 1249
 1561. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie z zakresu kultury fizycznej w II półroczu 2019 roku
  Wyświetleń: 1247
 1562. uchwały z dwudziestej drugiej sesji Rady Gminy z 1 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 1247
 1563. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 42/2019 - BIP
  Wyświetleń: 1240
 1564. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego Gminy Bierawa dla terenu położonego w obrębie Solarnia
  Wyświetleń: 1230
 1565. Zawiadomienie Prezydenta Miasta K-Koźle o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Rozbudowa drogi woj. nr 408 na odcinku K-Koźle - Brzeźce
  Wyświetleń: 1229
 1566. Ogłoszenie o wyborze oferty Wyposażenie techniczne wspierające poszczególne działania kulturalne w Domu Kultury w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1227
 1567. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 52/2019 - BIP
  Wyświetleń: 1227
 1568. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 45/2020 - BIP
  Wyświetleń: 1225
 1569. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1223
 1570. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 116/2019 - BIP
  Wyświetleń: 1220
 1571. Oświadczenia o stanie majątkowym złożone przez radnych w 2021 roku
  Wyświetleń: 1215
 1572. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa"
  Wyświetleń: 1213
 1573. Uchwały z siedemnastej sesji Rady Gminy z 10 lutego 2020 r. i osiemastej sesji z 24 lutego 2020 r.
  Wyświetleń: 1213
 1574. Ogłoszenie o wyborze oferty Zakup i dostawa pojemników na odpady zmieszane
  Wyświetleń: 1210
 1575. Zawiadomienie RDOŚ w Opolu o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach "Rozbudowa drogi woj. nr 408 na odc. Bierawa-Korzonek w km 7+500 - 10+220"
  Wyświetleń: 1210
 1576. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 1208
 1577. Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa - III edycja
  Wyświetleń: 1205
 1578. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o przystąpieniu do opracowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bierawa na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025
  Wyświetleń: 1205
 1579. Ogłoszenie o wyborze oferty Wymiana źródeł ciepła (pompy ciepła) oraz stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Solarni
  Wyświetleń: 1205
 1580. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 51/2019 - BIP
  Wyświetleń: 1202
 1581. Ogłoszenie o przyjęciu dokumentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Lubieszów, Dziergowice i Solarnia
  Wyświetleń: 1195
 1582. Ogłoszenie o zamówieniu Remont dróg w miejscowości Lubieszów Powódź – kwiecień 2017
  Wyświetleń: 1194
 1583. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Wyposażenie techniczne wspierające poszczególne działania kulturalne w Domu Kultury w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1189
 1584. Informacja MInistra Gospodarki Morskiej I Żeglugi Śródlądowej o wszczęciu postępowania w sprawie potwierdzenia przejęcia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego (Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy MOŚ w K-Koźle),
  Wyświetleń: 1187
 1585. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa sierpień - wrzesień 2018 roku
  Wyświetleń: 1185
 1586. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 28/2020 - BIP
  Wyświetleń: 1183
 1587. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 47/2019 - BIP
  Wyświetleń: 1171
 1588. Zawiadomienie RDOŚ w Opolu o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji środowiskowej "Rozbudowa drogi woj. nr 408 na odc. Bierawa - Korzonek"
  Wyświetleń: 1169
 1589. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Lubieszów, Dziergowice i Solarnia - etap 2
  Wyświetleń: 1165
 1590. Informacja z otwarcia ofert Wymiana źródeł ciepła (pompy ciepła) oraz stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Solarni
  Wyświetleń: 1158
 1591. Zapytanie ofertowe Budowa boiska typu szkolnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Stara Kuźnia
  Wyświetleń: 1158
 1592. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 101/2019 - BIP
  Wyświetleń: 1151
 1593. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia "Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża Roszowicki Las"
  Wyświetleń: 1147
 1594. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 49/2020 - BIP
  Wyświetleń: 1142
 1595. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji o pozwoleniu na budowę "Gazociąg K-Koźle - Granica RP (Polska-Czechy)"
  Wyświetleń: 1139
 1596. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 41/2020 - BIP
  Wyświetleń: 1139
 1597. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 76/2019 - BIP
  Wyświetleń: 1136
 1598. Ogłoszenie o zamówieniu Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Bierawa – ul. Polna w Starym Koźlu i ul. Dębowa w Bierawie
  Wyświetleń: 1135
 1599. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa drogi gminnej ul. Okrężnej w Lubieszowie
  Wyświetleń: 1134
 1600. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 80/2020 - BIP
  Wyświetleń: 1132
 1601. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 109/2019 - BIP
  Wyświetleń: 1131
 1602. Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych w 2020 roku
  Wyświetleń: 1120
 1603. Zarządzenia Wójta Gminy wydane w 2021 roku
  Wyświetleń: 1116
 1604. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 1/2020 - BIP
  Wyświetleń: 1116
 1605. Uchwały z dziewiętnastej sesji Rady Gminy z 30 marca 2020 r.
  Wyświetleń: 1115
 1606. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 138/2019 - BIP
  Wyświetleń: 1115
 1607. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 110/2019 - BIP
  Wyświetleń: 1111
 1608. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 74/2020 - BIP
  Wyświetleń: 1101
 1609. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 27/2020 - BIP
  Wyświetleń: 1098
 1610. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 3/2020 - BIP
  Wyświetleń: 1094
 1611. Ogłoszenie o zamówieniu Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2018 r. II półrocze
  Wyświetleń: 1090
 1612. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych – Organizowanie publicznego transportu drogowego na terenie Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 1087
 1613. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 92/2020 - BIP
  Wyświetleń: 1087
 1614. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w granicach złoża kruszyw naturalnych "Bierawa" w gminie Bierawa
  Wyświetleń: 1085
 1615. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wg stanu na dzień 30.06.2020 r.
  Wyświetleń: 1084
 1616. Programy i raporty
  Wyświetleń: 1084
 1617. OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarzadu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach w sprawie pozwolenia wodnoprawnego dla zadania "Budowa chodnika w ciągu drogi woj. 425 w m. Bierawa"
  Wyświetleń: 1081
 1618. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych - rowów przydrożnych (w związku z budową chodnika w ciągu drogi woj. 425 w Bierawie)
  Wyświetleń: 1080
 1619. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 44/2020 - BIP
  Wyświetleń: 1079
 1620. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 18/2020 - BIP
  Wyświetleń: 1075
 1621. Informacja na temat wykonania budżetu gminy za I półorcze 2020 roku
  Wyświetleń: 1071
 1622. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o przyjęciu dokumentu - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Lubieszów, Dziergowice i Solarnia - etap 2
  Wyświetleń: 1069
 1623. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 124/2019 - BIP
  Wyświetleń: 1067
 1624. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 29/2020-BIP
  Wyświetleń: 1064
 1625. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 42/2020- BIP
  Wyświetleń: 1063
 1626. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 113/2019 - BIP
  Wyświetleń: 1060
 1627. Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
  Wyświetleń: 1059
 1628. Ogłoszenie o zamówieniu Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Stara Kuźnia
  Wyświetleń: 1057
 1629. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla terenu położonego w sołectwie Bierawa
  Wyświetleń: 1055
 1630. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w 2021 r.
  Wyświetleń: 1055
 1631. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 104/2019 - BIP
  Wyświetleń: 1055
 1632. Budżet Gminy Bierawa na 2021 rok wraz z opiniami
  Wyświetleń: 1052
 1633. Ogłoszenie o zamówieniu Wymiany źródeł ciepła (pompy ciepła) oraz stolarki okiennej w Zespole Szkół w Solarni
  Wyświetleń: 1052
 1634. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 118/2020 - BIP
  Wyświetleń: 1046
 1635. Obwieszczenie o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa "Budowa placów manewrowo-parkingowych z placem odkładczym na zbiorniki transportowe dla firmy HERMANN RINNEN Sp. z o.o. w Grabówce przy ul. Gliwickiej 1
  Wyświetleń: 1045
 1636. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wymiana źródeł ciepła (pompy ciepła) oraz stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Solarni
  Wyświetleń: 1044
 1637. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa Domu Ludowego w Brzeźcach
  Wyświetleń: 1039
 1638. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 112/2020 - BIP
  Wyświetleń: 1039
 1639. Obwieszczenie o przyjęciu dokumentów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla terenu położonego w sołectwie Bierawa i Solarnia
  Wyświetleń: 1035
 1640. Ogłoszenie o zamówieniu Wyposażenie techniczne wspierające poszczególne działania kulturalne w Domu Kultury w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1033
 1641. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 94/2019 - BIP
  Wyświetleń: 1031
 1642. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Brzeźce
  Wyświetleń: 1030
 1643. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 113/2020 - BIP
  Wyświetleń: 1027
 1644. Ogłoszenie o zamówieniu Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa 2020-2021
  Wyświetleń: 1026
 1645. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w II półroczu 2020 roku
  Wyświetleń: 1025
 1646. Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w sprawie zmiany decyzji pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód podziemnych
  Wyświetleń: 1025
 1647. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 100/2019 - BIP
  Wyświetleń: 1024
 1648. Ogłoszenie o zamówieniu Wyposażenie techniczne wspierające poszczególne działania kulturalne w Domu Kultury w Dziergowicach
  Wyświetleń: 1023
 1649. uchwały z dwudziestej trzeciej sesji Rady Gminy z dnia 1 lipca 2020 r.
  Wyświetleń: 1023
 1650. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "Rozbudowa drogi woj. 408 na odc. K-Koźle - Brzeźce"
  Wyświetleń: 1022
 1651. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 96/2019 - BIP
  Wyświetleń: 1021
 1652. Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach
  Wyświetleń: 1016
 1653. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 72/2020 - BIP
  Wyświetleń: 1013
 1654. uchwały z 21 sesji Rady Gminy z 25 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 1010
 1655. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej
  Wyświetleń: 1008
 1656. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 5/2020 - BIP
  Wyświetleń: 1007
 1657. Obwieszczenie o przyjęciu dokumentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniego obszaru gminy Bierawa obejmującego sołectwa Grabówka, KOrzonek, Ortowice, Stara Kuźnia, Kotlarnia i Goszyce
  Wyświetleń: 1006
 1658. Ogłoszenie o zamówieniu Przewóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2020/2021
  Wyświetleń: 1004
 1659. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 140/2020 - BIP
  Wyświetleń: 1004
 1660. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 52/2020 - BIP
  Wyświetleń: 1003
 1661. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 84/2020 - BIP
  Wyświetleń: 999
 1662. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 998
 1663. Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok
  Wyświetleń: 993
 1664. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Kędzierzyn-Koźle - Brzeźce (odcinek km 0+171,33 - 1+702,00)"
  Wyświetleń: 989
 1665. Rejestr petycji wniesionych w 2021 roku
  Wyświetleń: 987
 1666. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 20/2020 - BIP
  Wyświetleń: 987
 1667. Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej I Żeglugi Śródlądowej o wydaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 978
 1668. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 29/2021- BIP
  Wyświetleń: 977
 1669. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 15/2020 - BIP
  Wyświetleń: 975
 1670. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w km 13+300 - 15+800" na odcinku Ortowice - Kotlarnia
  Wyświetleń: 973
 1671. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Lubieszów, Dziergowice i Solarnia - etap 2
  Wyświetleń: 970
 1672. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 114/2020 - BIP
  Wyświetleń: 970
 1673. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 95/2019 - BIP
  Wyświetleń: 970
 1674. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 81/2020 - BIP
  Wyświetleń: 968
 1675. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert
  Wyświetleń: 963
 1676. Ogłoszenie o zamówieniu Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2018 r. II półrocze
  Wyświetleń: 963
 1677. Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
  Wyświetleń: 960
 1678. Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa budynku dla opasów" w Bierawie
  Wyświetleń: 957
 1679. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 roku
  Wyświetleń: 955
 1680. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla terenu położonego w sołectwie Bierawa
  Wyświetleń: 955
 1681. Rekrutacja dzieci do przedszkoli w Gminie Bierawa na rok szkolny 2021/2022
  Wyświetleń: 955
 1682. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej "Budowa placów manewrowo-parkingowych z placem odkładczym na zbiorniki transportowe z materiałami niebezpiecznymi lub neutralnymi dla firmy HERMANN RINNEN Sp. z o.o.".
  Wyświetleń: 952
 1683. Konkurs ofert na wybór realizatora świadczenia zdrowotnego w 2021 roku
  Wyświetleń: 949
 1684. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 11/2021-BIP
  Wyświetleń: 948
 1685. Ogłoszenie o zamówieniu Wyposażenie techniczne wspierające poszczególne działania kulturalne w Domu Kultury w Dziergowicach - Studio wokalne
  Wyświetleń: 947
 1686. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie z zakresu kultury fizycznej w II półroczu 2020 r.
  Wyświetleń: 946
 1687. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi gminnej ulicy Sosnowej w Dziergowicach
  Wyświetleń: 945
 1688. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 16/2021 - BIP
  Wyświetleń: 945
 1689. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w granicach złoża kruszyw naturalnych "Kotlarnia Solarnia" i "Kotlarnia P. Północne" w sołectwie Dziergowice w gminie Bierawa
  Wyświetleń: 944
 1690. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w ramch zadania: "Projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dziergowice - Podświęcie"
  Wyświetleń: 943
 1691. Zawiadomienie - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w km 13+300 - 15+800"
  Wyświetleń: 942
 1692. Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
  Wyświetleń: 937
 1693. Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach o wydaniu zmieniającej decyzji Marszałka Województwa Opolskiego w zakresie ustalenia rzezczywistego poboru wód podziemnych z utworów czawartorzędowych
  Wyświetleń: 935
 1694. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 935
 1695. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Budowa budynku dla opasów"
  Wyświetleń: 935
 1696. Uchwały z dwudziestej piątej sesji Rady Gminy z dnia 14 września 2020 r.
  Wyświetleń: 935
 1697. Uchwały z dwudziestej czwartej sesji Rady Gminy z 12 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 934
 1698. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 13/2020 - BIP
  Wyświetleń: 933
 1699. Zawiadomienie o dłuższym termienie załatwienia sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Rozszerzenie przez Żwirownię CEMEX eksploatacji w obrębie BIerawa i Lubieszów"
  Wyświetleń: 932
 1700. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 107/2020 - BIP
  Wyświetleń: 928
 1701. Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego "Budowa linii zasilania w energię elektryczną, z miejsca przyłączenia do sieci Tauron,do miejsca wylotu ścieków ..."
  Wyświetleń: 927
 1702. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie "Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego"
  Wyświetleń: 925
 1703. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 129/2020 - BIP
  Wyświetleń: 919
 1704. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych - rurociąg obejściowy oczyszczalni Piskorzowiec
  Wyświetleń: 917
 1705. Ogłoszenie o zamówieniu Przewóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2019/2020
  Wyświetleń: 916
 1706. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu ochrony zdrowia w 2021 roku
  Wyświetleń: 915
 1707. uchwały z dwudziestej szóstej sesji Rady Gminy z 26 października 2020 r.
  Wyświetleń: 912
 1708. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 38/2021 - BIP
  Wyświetleń: 910
 1709. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi gminnej ul. Okrężnej w Lubieszowie
  Wyświetleń: 909
 1710. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla terenu położonego w obrębie Solarnia
  Wyświetleń: 908
 1711. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 124/2020 - BIP
  Wyświetleń: 908
 1712. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Bierawa za 2020 rok
  Wyświetleń: 903
 1713. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 28/2021 - BIP
  Wyświetleń: 903
 1714. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie z zakresu kultury fizycznej w I półroczu 2021 r. r.
  Wyświetleń: 897
 1715. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 136/2020 - BIP
  Wyświetleń: 896
 1716. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowniach "Zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej z przeznaczeniem na halę produkcyjną w Kotlarni przy ul. Dębowej 4"
  Wyświetleń: 895
 1717. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 125/2020 - BIP
  Wyświetleń: 894
 1718. Zawiadomienie stron o zebranych materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Rozszerzenie przez Żwirownię CEMEX w Bierawie
  Wyświetleń: 889
 1719. Informacja Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 884
 1720. Rekrutacja dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022
  Wyświetleń: 883
 1721. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 53/2021 - BIP
  Wyświetleń: 883
 1722. Obwieszczenie o przyjęciu przez Sejmik Województwa Opolskiego uchwały w sprawie przyjęcia "Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego"
  Wyświetleń: 880
 1723. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o przyjęciu dokumentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodnieho obszaru Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 876
 1724. Ogłoszenie o zamówieniu Wymiana źródeł ciepła (pompy ciepła) oraz stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Solarni
  Wyświetleń: 875
 1725. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 21/2021 - BIP
  Wyświetleń: 873
 1726. Zawiadomienie Wójta Gminy Bierawa o uzupełnieniu raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "rozszerzeniu przez Żwirownię CEMEX w Bierawie eksploatacji"
  Wyświetleń: 870
 1727. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 89/2020 - BIP
  Wyświetleń: 869
 1728. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 3/2021 - BIP
  Wyświetleń: 868
 1729. Uchwały z dwudziestej siódmej sesji Rady Gminy z 1 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 865
 1730. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 18/2021-BIP
  Wyświetleń: 861
 1731. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r.
  Wyświetleń: 860
 1732. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o przyjęciu dokumentu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 859
 1733. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 17/2021 - BIP
  Wyświetleń: 859
 1734. Uchwały z dwudziestej ósmej sesji Rady Gminy z 21 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 858
 1735. Uchwały z dwudziestej dziewiątej sesji Rady Gminy z 15 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 856
 1736. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 4/2021-BIP
  Wyświetleń: 855
 1737. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w I półroczu 2021 roku
  Wyświetleń: 846
 1738. Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach w sprawie pozwolenia wodnoprawnego - odprowadzenie wód do rowu
  Wyświetleń: 844
 1739. uchwały z trzydziestej pierwszej sesji Rady Gminy z 26 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 839
 1740. Ogłoszenie o zamówieniu Odwiert otworu studziennego nr 2a dla potrzeb ujęcia wody wodociągu grupowego Stare Koźle
  Wyświetleń: 837
 1741. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 78/2021 - BIP
  Wyświetleń: 837
 1742. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 10/2021-BIP
  Wyświetleń: 836
 1743. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 26/2021 - BIP
  Wyświetleń: 836
 1744. Zawiadomienie Wójta Gminy Bierawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w km 13+300 - 15+800" na odcinku Ortowice - Kotlarnia
  Wyświetleń: 835
 1745. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 834
 1746. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 39/2021 - BIP
  Wyświetleń: 833
 1747. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 83/2020 - BIP
  Wyświetleń: 831
 1748. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 20/2021 - BIP
  Wyświetleń: 826
 1749. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 32/2021 - BIP
  Wyświetleń: 826
 1750. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Przebudowa oraz rozbudowa o zbiorniki na gnojowicę budynków gospodarczo-inwentarskich z przeznaczeniem na chów opasów" na dz. 169, obręb Stare Koźle
  Wyświetleń: 825
 1751. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego: utworzenie obszaru mokradłowego na cieku "Dopływ z lasu"
  Wyświetleń: 822
 1752. Ogłoszenie o zamówieniu Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa listopad-grudzień 2019 r.
  Wyświetleń: 821
 1753. Zawiadomienie Zarządu Zlewni w Gliwicach w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie sieci gazowej na działce 334/3, obręb Brzeźce
  Wyświetleń: 815
 1754. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 47/2021 - BIP
  Wyświetleń: 814
 1755. Obwieszczenie o ponownym przeprowadzeniu postępowania z udziałem społeczeństwa w ramach postępowania o wyadnie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa budynku dla opasów" na działce nr 344/1, obręb Bierawa
  Wyświetleń: 805
 1756. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 58/2021 - BIP
  Wyświetleń: 805
 1757. Ogłoszenie o zamówieniu Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2021 r.
  Wyświetleń: 803
 1758. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 60/2021 - BIP
  Wyświetleń: 801
 1759. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w II półroczu 2021 roku
  Wyświetleń: 789
 1760. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 57/2021 - BIP
  Wyświetleń: 787
 1761. Odwołanie przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Korzonku - BIP
  Wyświetleń: 782
 1762. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 43/2021 - BIP
  Wyświetleń: 782
 1763. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 42/2021 - BIP
  Wyświetleń: 779
 1764. Ogłoszenie o zamówieniu Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Starym Koźlu, ul. Polna
  Wyświetleń: 777
 1765. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowej w miejscowości Stare Koźle etap I
  Wyświetleń: 774
 1766. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 73/2021 - BIP
  Wyświetleń: 774
 1767. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 66/2021 - BIP
  Wyświetleń: 766
 1768. uchwały z trzydziestej drugiej sesji Rady Gminy z 24 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 764
 1769. Zawiadomienie stron postępowania administracyjnego o wydanie decyzji środowiskowej "Rozszarzenie przez Żwirownię CEMEX w Bierawie eksploatacji na działki w Bierawie i Lubieszowie"
  Wyświetleń: 762
 1770. Obwieszczenie Burmistrza Kuźnia Raciborska
  Wyświetleń: 759
 1771. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 65/2021 - BIP
  Wyświetleń: 751
 1772. Obwieszczenie Urzędu Miejskiemu w Kuźni Raciborskiej
  Wyświetleń: 748
 1773. Uchwały z trzydziestej sesji Rady Gminy z 29 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 746
 1774. Informacja z otwarcia ofert Budowa odcinka sieci wodociągowej Bierawa – Stare Koźle
  Wyświetleń: 745
 1775. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 68/2021 - BIP
  Wyświetleń: 745
 1776. Ogłoszenie o zamówieniu Budowa odcinka sieci wodociągowej Bierawa - Stare Koźle
  Wyświetleń: 739
 1777. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie z zakresu kultury fizycznej w II półroczu 2021 r.
  Wyświetleń: 738
 1778. Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu w ramach zadania Utworzenie obszaru mokradłowego na cieku Dopływ z Lasu.
  Wyświetleń: 737
 1779. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 74/2021 - BIP
  Wyświetleń: 735
 1780. Ogłoszenie o zamówieniu Zakup i dostawa pojemników na odpady zmieszane
  Wyświetleń: 734
 1781. Zawiadomienie o dłuższym termienie załatwienia sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Rozszerzenie przez Żwirownię CEMEX eksploatacji w obrębie Bierawa i Lubieszów
  Wyświetleń: 724
 1782. Informacja z otwarcia ofert Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Starym Koźlu, ul. Polna
  Wyświetleń: 715
 1783. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 82/2021 - BIP
  Wyświetleń: 714
 1784. Informacja Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 711
 1785. Zawiadomienie PGW Wody Polskie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla budynku opasów
  Wyświetleń: 707
 1786. Obwieszczenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Kędzierzyn w sprawie konsultacji społecznych reprezentatywnych ekosystemów referencyjnych
  Wyświetleń: 706
 1787. Zawiadomienie Wójta Gminy Bierawa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Rozszerzenie przez Żwirownie CEMEX w Bierawie eksploatacji na działki w Bierawie i Lubieszowie
  Wyświetleń: 698
 1788. Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa dla przedsięwzięcia "Rozszerzenie przez Żwirownię CEMEX w Bierawie eksploatacji na działki w obr.Bierawa i Lubieszów
  Wyświetleń: 695
 1789. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 59/2021 - BIP
  Wyświetleń: 689
 1790. uchwały z trzydziestej trzeciej sesji Rady Gminy z 28 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 687
 1791. Zawiadomienie o dłuższym terminie załatwienia sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozszerzeniu przez Żwirownię CEMEX w Bierawie eksploatacji na działkach w obrębie Bierawa i Lubieszów
  Wyświetleń: 687
 1792. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w granicach złoża kruszyw naturalnych "Bierawa 2" w gminie Bierawa
  Wyświetleń: 684
 1793. Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok
  Wyświetleń: 680
 1794. Informacja o wyborze oferty Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Starym Koźlu, ul. Polna
  Wyświetleń: 679
 1795. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o przyjęciu dokumentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w granicach złoża kruszyw naturalnych "Bierawa" w gminie Bierawa oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią
  Wyświetleń: 679
 1796. Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Rozszerzenie przez Żwirownie CEMEX w Bierawie eksploatacji na działki w Bierawie i Lubieszowi
  Wyświetleń: 678
 1797. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Rozszerzenie przez Żwirownię CEMEX eksploatacji w obrębie Bierawa i Lubieszów"
  Wyświetleń: 675
 1798. Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości o ponownym rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa "Rozszerzenie przez Żwirownie CEMEX w Bierawie eksploatacji na działki w Bierawie i Lubieszowie"
  Wyświetleń: 662
 1799. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzenie odcieków z zamkniętego skłądowiska odpadó komunalnych w Grabówce, do urządzeń kanalizacyjnych zarządzanych przez ZGKiM
  Wyświetleń: 656
 1800. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 90/2021 - BIP
  Wyświetleń: 655
 1801. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Uzbrojenie studni na ujęciu w Starym Koźlu"
  Wyświetleń: 655
 1802. uchwały z trzydziestej dziewiątej sesji Rady Gminy z 27 października 2021 r.
  Wyświetleń: 654
 1803. Informacja na temat wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku
  Wyświetleń: 645
 1804. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych "Budowa, przebudowa i modernizacja prawego wału rzeki Odry na dł. 2,85 km gm. Bierawa, woj. opolskie"
  Wyświetleń: 644
 1805. Ogłoszenie o wyniku postępowania Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Starym Koźlu, ul. Polna
  Wyświetleń: 637
 1806. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 89/2021 - BIP
  Wyświetleń: 637
 1807. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 93/2021 - BIP
  Wyświetleń: 632
 1808. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa Domu Ludowego w Brzeźcach - utworzenie Klubu Senior+
  Wyświetleń: 628
 1809. Zarządzenia Wójta Gminy wydane w 2022 roku
  Wyświetleń: 627
 1810. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 128/2021 - BIP
  Wyświetleń: 626
 1811. Informacja o wyborze oferty Budowa odcinka sieci wodociągowej Bierawa – Stare Koźle
  Wyświetleń: 610
 1812. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 r.
  Wyświetleń: 609
 1813. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 99/2021 - BIP
  Wyświetleń: 609
 1814. uchwały z trzydziestej szóstej sesji Rady Gminy z 30 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 607
 1815. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa - III edycja"
  Wyświetleń: 603
 1816. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w granicach złoża kruszyw naturalnych "Bierawa 2" w gminie Bierawa
  Wyświetleń: 602
 1817. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią przedsięwzięcia polegającego na wydobyciu kruszywa naturalnego ze złoża Bierawa
  Wyświetleń: 602
 1818. uchwały z trzydziestej piątej sesji Rady Gminy z 16 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 601
 1819. Informacja z otwarcia ofert Przebudowa Domu Ludowego w Brzeźcach – utworzenie Klubu Senior+
  Wyświetleń: 591
 1820. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 2/2020 - BIP
  Wyświetleń: 585
 1821. Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł
  Wyświetleń: 581
 1822. Ogłoszenie o wyniku postępowania Budowa odcinka sieci wodociągowej Bierawa - Stare Koźle
  Wyświetleń: 580
 1823. Ogłoszenie o wyniku postępowania Przebudowa Domu Ludowego w Brzeźcach - utworzenie Klubu Senior+
  Wyświetleń: 578
 1824. Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Uzbrojenie studni na ujęciu w Starym Koźlu""
  Wyświetleń: 573
 1825. uchwały z trzydziestej czwartej sesji Rady Gminy z 5 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 571
 1826. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na potrzeby Zakładu w Grabówce
  Wyświetleń: 550
 1827. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 122/2021- BIP
  Wyświetleń: 548
 1828. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Uzbrojenie studni na ujęciu w Starym Koźlu"
  Wyświetleń: 545
 1829. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 95/2021 - BIP
  Wyświetleń: 545
 1830. Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach przed wydanie decuzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Uzbrojenie studni na ujęciu w Starym Koźlu"
  Wyświetleń: 545
 1831. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 119/2021 - BIP
  Wyświetleń: 540
 1832. uchwały z czterdziestej pierwszej sesji Rady Gminy z 30 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 534
 1833. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 120/2021 - BIP
  Wyświetleń: 529
 1834. uchwały z czterdziestej sesji Rady Gminy z 8 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 528
 1835. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 123/2021 - BIP
  Wyświetleń: 519
 1836. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 134/2021 - BIP
  Wyświetleń: 517
 1837. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 103/2021 - BIP
  Wyświetleń: 513
 1838. Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2022 r.
  Wyświetleń: 509
 1839. uchwały z czterdziestej drugiej sesji Rady Gminy z 27 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 507
 1840. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 108/2021 - BIP
  Wyświetleń: 507
 1841. uchwały z trzydziestej siódmej sesji Rady Gminy z 29 września 2021 r.
  Wyświetleń: 504
 1842. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 133/2021 - BIP
  Wyświetleń: 503
 1843. Konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 498
 1844. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 127/2021 - BIP
  Wyświetleń: 488
 1845. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 148/2021 - BIP
  Wyświetleń: 488
 1846. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 137/2021 - BIP
  Wyświetleń: 486
 1847. Zawiadomienie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia i wydania pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 479
 1848. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 118/2021 - BIP
  Wyświetleń: 478
 1849. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa 142/2021 - BIP
  Wyświetleń: 477
 1850. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w I półroczu 2022 roku
  Wyświetleń: 474
 1851. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 102/2021 - BIP
  Wyświetleń: 472
 1852. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 147/2021 - BIP
  Wyświetleń: 470
 1853. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 101/2021 - BIP
  Wyświetleń: 463
 1854. Oświadczenia o stanie majątkowym złożone przez pracowników samorządowych w 2022 roku
  Wyświetleń: 462
 1855. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 30/2022
  Wyświetleń: 462
 1856. Informacja z otwarcia ofert Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2022 r.
  Wyświetleń: 456
 1857. Ogłoszenie o wyborze oferty dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł
  Wyświetleń: 455
 1858. Ogłoszenie o zamówieniu Odbudowa drogi gminnej ulicy Polnej w Bierawie, km 0+000 - 0+550, uszkodzonej w wyniku powodzi, w październiku 2020
  Wyświetleń: 447
 1859. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 29/2022
  Wyświetleń: 446
 1860. Uchwały podatkowe obowiązujące w 2022 roku
  Wyświetleń: 444
 1861. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 2022 roku
  Wyświetleń: 442
 1862. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 146/2021 - BIP
  Wyświetleń: 442
 1863. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 31/2022
  Wyświetleń: 437
 1864. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w 2022 r.
  Wyświetleń: 435
 1865. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowej w miejscowości Stare Koźle etap II
  Wyświetleń: 430
 1866. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie z zakresu kultury fizycznej w I półorczu 2022 r.
  Wyświetleń: 425
 1867. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 6/2022 - BIP
  Wyświetleń: 418
 1868. Informacja z otwarcia ofert Odbudowa drogi gminnej ulicy Polnej w Bierawie, w km 0+000- 0+550, uszkodzonej w wyniku powodzi, w październiku 2020
  Wyświetleń: 414
 1869. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 32/2022
  Wyświetleń: 413
 1870. Informacja o wyborze oferty Remont drogi gminnej ul. Wiejskiej w Goszycach – etap II
  Wyświetleń: 405
 1871. Rekrutacja dzieci do przedszkoli w Gminie Bierawa na rok szkolny 2022/2023
  Wyświetleń: 403
 1872. Rekrutacja dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023
  Wyświetleń: 397
 1873. Ogłoszenie o zamówieniu Wymiana stropów w budynku wielorodzinnym komunalnym mieszkaniowym w miejscowości Brzeźce
  Wyświetleń: 396
 1874. Ogłoszenie o wyniku postępowania Odbudowa drogi gminnej ulicy Polnej w Bierawie, km 0+000 - 0+550, uszkodzonej w wyniku powodzi, w październiku 2020
  Wyświetleń: 394
 1875. Informacja z otwarcia ofert Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowej w miejscowości Stare Koźle etap II
  Wyświetleń: 392
 1876. Budżet Gminy Bierawa na 2022 rok wraz z opiniami
  Wyświetleń: 391
 1877. Ogłoszenie o zamówieniu Remont drogi gminnej ul. Wiejskiej w Goszycach - etap II
  Wyświetleń: 390
 1878. Ogłoszenie o wyniku postępowania Przedłużenie sieci wodociągowej do terenów inwestycyjnych w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 388
 1879. Ogłoszenie o wyniku postępowania Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowej w miejscowości Stare Koźle etap II
  Wyświetleń: 387
 1880. Ogłoszenie o zamówieniu Przedłużenie sieci wodociągowej do terenów inwestycyjnych w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 385
 1881. Informacja o wyborze oferty Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2022 r.
  Wyświetleń: 384
 1882. Informacja o unieważnieniu postępowania Przedłużenie sieci wodociągowej do terenów inwestycyjnych w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 378
 1883. Ogłoszenie o wyniku postępowania Remont drogi gminnej ul. Wiejskiej w Goszycach - etap II
  Wyświetleń: 375
 1884. Informacja z otwarcia ofert Przedłużenie sieci wodociągowej do terenów inwestycyjnych w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 371
 1885. Informacja o wyborze oferty Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowej w miejscowości Stare Koźle etap II
  Wyświetleń: 370
 1886. uchwały z czterdziestej trzeciej sesji Rady Gminy z 14 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 367
 1887. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2022 r.
  Wyświetleń: 366
 1888. Oświadczenia o stanie majątkowym złożone przez radnych w 2022 roku
  Wyświetleń: 364
 1889. Informacja z otwarcia ofert Remont drogi gminnej ul. Wiejskiej w Goszycach – etap II
  Wyświetleń: 359
 1890. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 15/2022 - BIP
  Wyświetleń: 359
 1891. Ogłoszenie o wyniku postępowania Przedłużenie sieci wodociągowej do terenów inwestycyjnych w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 358
 1892. Informacja o unieważnieniu postępowania Przedłużenie sieci wodociągowej do terenów inwestycyjnych w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 355
 1893. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 11/2022 - BIP
  Wyświetleń: 352
 1894. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 13/2022 - BIP
  Wyświetleń: 352
 1895. Ogłoszenie o zamówieniu Przedłużenie sieci wodociągowej do terenów inwestycyjnych w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 346
 1896. Informacja o wyborze oferty Odbudowa drogi gminnej ulicy Polnej w Bierawie, w km 0+000- 0+550, uszkodzonej w wyniku powodzi, w październiku 2020
  Wyświetleń: 345
 1897. Informacja z otwarcia ofert Wymiana stropów w budynku wielorodzinnym komunalnym mieszkaniowym w miejscowości Brzeźce
  Wyświetleń: 340
 1898. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w granicach złoża kruszyw naturalnych „Bierawa 2” w gminie Bierawa
  Wyświetleń: 338
 1899. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 16/2022 - BIP
  Wyświetleń: 330
 1900. Rejestr petycji wniesionych w 2022 roku
  Wyświetleń: 317
 1901. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 8/2022 - BIP
  Wyświetleń: 304
 1902. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 9/2022 - BIP
  Wyświetleń: 303
 1903. Obwieszczenie - zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1433 O Ortowice - Stara Kuźnia"
  Wyświetleń: 302
 1904. Ogłoszenie o zamówieniu Budowa sali sportowej ogólnodostępnej przy Szkole Podstawowej w Dziergowicach
  Wyświetleń: 298
 1905. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 24/2022 - BIP
  Wyświetleń: 297
 1906. Uchwały z czterdziestej szóstej sesji Rady Gminy Bierawa z dnia 27 kwietnia 2022
  Wyświetleń: 292
 1907. Informacja z otwarcia ofert Przebudowa drogi gminnej ulicy Stawowej w miejscowości Dziergowice
  Wyświetleń: 290
 1908. uchwały z czterdziestej czwartej sesji Rady Gminy z 21 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 289
 1909. OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w granicach złoża kruszyw naturalnych "Bierawa 2" w gminie Bierawa w związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 285
 1910. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa w sprawie projektu Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną o paliwa gazowe dla Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 273
 1911. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 37/2022
  Wyświetleń: 271
 1912. Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Solarni i dyrektora Zespołu szkolno-przedszkolnego w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 267
 1913. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi gminnej ulicy Stawowej w miejscowości Dziergowice
  Wyświetleń: 265
 1914. Ogłoszenie o zamówieniu Przedłużenie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do terenów inwestycyjnych w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 264
 1915. uchwały z czterdziestej piątej sesji Rady Gminy z 4 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 262
 1916. Uchwały z czterdziestej siódmej sesji Rady Gminy z 23 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 253
 1917. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 57/2022 - BIP
  Wyświetleń: 244
 1918. Konkurs ofert na wybór realizatora świadczenia zdrowotnego w 2022 roku
  Wyświetleń: 242
 1919. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie stawu ziemnego-rybnego z eksploatacją złoża kruszywa naturalnego "Solarnia"
  Wyświetleń: 236
 1920. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 34/2022
  Wyświetleń: 226
 1921. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 89/2022 - BIP
  Wyświetleń: 221
 1922. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 53/2022-BIP
  Wyświetleń: 219
 1923. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 54/2022-BIP
  Wyświetleń: 219
 1924. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 55/2022-BIP
  Wyświetleń: 218
 1925. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 94/2022 - BIP
  Wyświetleń: 218
 1926. Uchwały z czterdziestej ósmej sesji Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 216
 1927. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 90/2022 - BIP
  Wyświetleń: 212
 1928. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w II półroczu 2022 roku
  Wyświetleń: 211
 1929. Informacja z otwarcia ofert Budowa sali sportowej ogólnodostępnej przy Szkole Podstawowej w Dziergowicach
  Wyświetleń: 210
 1930. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Bierawa -11 grudnia 2022 r.
  Wyświetleń: 210
 1931. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 87/2022 - BIP
  Wyświetleń: 210
 1932. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 44/2022 - BIP
  Wyświetleń: 209
 1933. Ogłoszenie o wyniku postępowania Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Bierawa dz. nr 346
  Wyświetleń: 206
 1934. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 52/2022-BIP
  Wyświetleń: 206
 1935. Zarządzeniie Wójta Gminy Bierawa nr 91/2022 - BIP
  Wyświetleń: 206
 1936. Uchwały z czterdziestej dziewiątej sesji Rady Gminy z 12 lipca 2022 roku
  Wyświetleń: 202
 1937. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 67/2022 - BIP
  Wyświetleń: 201
 1938. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 49/2022 - BIP
  Wyświetleń: 198
 1939. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 51/2022 - BIP
  Wyświetleń: 196
 1940. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 65/2022 - BIP
  Wyświetleń: 195
 1941. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 74/2022 - BIP
  Wyświetleń: 193
 1942. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 95/2022 - BIP
  Wyświetleń: 193
 1943. Informacja o wyborze oferty Budowa sali sportowej ogólnodostępnej przy Szkole Podstawowej w Dziergowicach
  Wyświetleń: 192
 1944. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Bierawa dz. nr 346
  Wyświetleń: 192
 1945. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 64/2022 - BIP
  Wyświetleń: 192
 1946. Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł
  Wyświetleń: 191
 1947. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 86/2022 - BIP
  Wyświetleń: 191
 1948. Informacja z otwarcia ofert Wymiana źródeł ciepła oraz instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Dziergowicach
  Wyświetleń: 188
 1949. Ogłoszenie o zamówieniu Odwiert nowej studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w Dziergowicach
  Wyświetleń: 188
 1950. Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa elewacji i wymiana okien w sali gimnastycznej w budynku szkoły w Bierawie
  Wyświetleń: 188
 1951. Informacja o wyborze oferty Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Bierawa dz. nr 346
  Wyświetleń: 187
 1952. Informacja o wyborze oferty Przebudowa elewacji i wymiana okien w sali gimnastycznej w budynku szkoły w Bierawie
  Wyświetleń: 187
 1953. Ogłoszenie o wyborze oferty Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bierawa
  Wyświetleń: 187
 1954. Ogłoszenie o wyniku postępowania Wymiana źródeł ciepła oraz instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Dziergowicach
  Wyświetleń: 186
 1955. Informacja o wyborze oferty Wymiana stropów w budynku wielorodzinnym komunalnym mieszkaniowym w miejscowości Brzeźce
  Wyświetleń: 185
 1956. Ogłoszenie o wyniku postępowania Budowa sali sportowej ogólnodostępnej przy Szkole Podstawowej w Dziergowicach
  Wyświetleń: 183
 1957. Uchwały z 52 sesji Rady Gminy z dnia 17 października 2022 r.
  Wyświetleń: 183
 1958. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 47/2022 - BIP
  Wyświetleń: 182
 1959. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 66/2022 - BIP
  Wyświetleń: 180
 1960. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 85/2022 - BIP
  Wyświetleń: 176
 1961. Ogłoszenie o wyniku postępowania Przedłużenie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do terenów inwestycyjnych w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 175
 1962. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 84/2022-BIP
  Wyświetleń: 174
 1963. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 88/2022 - BIP
  Wyświetleń: 172
 1964. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie z zakresu kultury fizycznej w II półorczu 2022 r.
  Wyświetleń: 171
 1965. Informacja z otwarcia ofert Przebudowa elewacji i wymiana okien w sali gimnastycznej w budynku szkoły w Bierawie
  Wyświetleń: 169
 1966. Ogłoszenie o wyniku postępowania Wymiana stropów w budynku wielorodzinnym komunalnym mieszkaniowym w miejscowości Brzeźce
  Wyświetleń: 169
 1967. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 83/2022 - BIP
  Wyświetleń: 169
 1968. Informacja z otwarcia ofert Przedłużenie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do terenów inwestycyjnych w Starym Koźlu
  Wyświetleń: 166
 1969. Informacja o wyborze oferty Wymiana źródeł ciepła oraz instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Dziergowicach
  Wyświetleń: 164
 1970. Ogłoszenie o wyniku postępowania Przebudowa elewacji i wymiana okien w sali gimnastycznej w budynku szkoły w Bierawie
  Wyświetleń: 164
 1971. Uchwały z pięćdziesiątej sesji Rady Gminy z 5 września 2022 r.
  Wyświetleń: 164
 1972. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 82/2022 - BIP
  Wyświetleń: 164
 1973. Ogłoszenie o zamówieniu Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2023 r.
  Wyświetleń: 162
 1974. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Budowy stawu ziemnego-rybnego z eksploatacją złoża kruszywa naturalnego "Solarnia"
  Wyświetleń: 160
 1975. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 113/2022 - BIP
  Wyświetleń: 158
 1976. Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 114/2022 - BIP
  Wyświetleń: 157
 1977. Informacja o wyborze oferty Przebudowa drogi gminnej ulicy Stawowej w miejscowości Dziergowice
  Wyświetleń: 155