Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o terminie Sesji Rady Gminy

Bierawa  2023-09-18

ORG. 0002.64.2023

           ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm. )
zwołuję w trybie nadzwyczajnym na dzień  21 września 2023 r. (czwartek) o godz. 15:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bierawa sześćdziesiątą czwartą sesję Rady Gminy Bierawa.

Porządek obrad przedstawiać się będzie następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad oraz złożenie i rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia 10 sierpnia 2023 r.
 4. Podjęcie uchwał:
  1) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
      przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Lubieszów, Dziergowice i Solarnia;
  2) w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
      Gminy Bierawa dla terenu zlokalizowanego w sołectwie Bierawa, przy skrzyżowaniu dróg wojewódzkich Nr 408 i Nr 425.
 5. Zakończenie obrad.

 

  Przewodniczący Rady
Joachim Morcinek

 


 

Bierawa  2023-09-18

ORG. 0002.65.2023

           ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.)  zwołuję na dzień  25 września 2023 r. (poniedziałek) o godz. 15:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bierawa sześćdziesiątą piątą sesję Rady Gminy Bierawa.

Porządek obrad przedstawiać się będzie następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad oraz złożenie i rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia 21 września 2023 r.
 4. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Gminy informacji o podejmowanych działaniach
  w okresie międzysesyjnym.
 5. Przedstawienie przez przewodniczących Komisji informacji o pracach Komisji.
 6. Przedstawienie przez Wójta Gminy informacji o podejmowanych działaniach w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwał:
  1) w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2023 rok;
  2) o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Bierawa;
  3) w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Kuźni;
  4) w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziergowicach;
  5) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej   
      w Ortowicach, stanowiącej własność Gminy Bierawa;
  5) w sprawie załatwienia skargi na Urząd Gminy Bierawa:
  6) w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania.
   
 8. Interpelacje i wnioski radnych.
 9. Dyskusja i wolne wnioski.
 10. Zakończenie obrad.

  Przewodniczący Rady
Joachim Morcinek