Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o terminie Sesji Rady Gminy

Bierawa  2023-03-17

ORG. 0002.58.2023

 

           ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40)  zwołuję na dzień 27 marca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 15:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bierawa pięćdziesiątą ósmą sesję Rady Gminy Bierawa.

Porządek obrad przedstawiać się będzie następująco:

 1. Otwarcie sesji  i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad oraz złożenie i rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia 6 i 27 lutego 2023 r.
 4. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Gminy informacji o podejmowanych działaniach
  w okresie międzysesyjnym.
 5. Przedstawienie przez przewodniczących Komisji informacji o pracach Komisji.
 6. Przedstawienie przez Wójta Gminy informacji o podejmowanych działaniach w okresie międzysesyjnym.
 1. Podjęcie uchwał:
  1) w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2023 rok;
  2) o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Bierawa;
  3) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw i najmu;
  4) w sprawie rozpatrzenia skargi na Urząd Gminy Bierawa;
  5) w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej
      z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego.
 1. Interpelacje i wnioski radnych.
 2. Dyskusja i wolne wnioski.
 3. Zakończenie obrad.

 

  Przewodniczący Rady
Joachim Morcinek