Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zasady korzystania z mikrobusu przystosowanego do przewozu uczniów niepełnosprawnych

Z A R Z Ą D Z E N I E   nr 270 /08

Wójta Gminy Bierawa
z dnia   14 listopada 2008r.

 
 
 
W sprawie: określenia zasad korzystania z mikrobusu przystosowanego do przewozu uczniów niepełnosprawnych – mieszkańców Gminy Bierawa.
 
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zarządza się co następuje:
 
 
§ 1.
 
Określa się „Zasady korzystania z mikrobusu przystosowanego do przewozu uczniów niepełnosprawnych – mieszkańców Gminy Bierawa” dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu pn. „UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie”, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.      DOCZał nr 1 (42,00KB)
 
§ 2.
 
Określa się wzór „Wniosku o przewóz mikrobusem osób uprawnionych”, w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarzadzenia.  DOCZał nr 2 (32,00KB)
 
 
§ 3.
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy.
 
 
§ 4.
 
Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 


 

informację wytworzył(a): Wójt Gminy
za treść odpowiada: Zastępca Wójta
data wytworzenia: 2008-12-01