Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr aktów prawa miejscowego


 


REJESTR  AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO -

art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172)

lp.

Data

podjęcia        

         Przedmiot  uchwały                                                                                                          Rok, numer, pozycja  Dziennika  Urzędowego Województwa Opolskiego
w którym akt został opublikowany
   26.03.1993 r.  PDFuchwała nr 160-XX-93 (182,43KB) w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwalniania od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej na okres dłuższy niż 3 lata  
   25.06.1993 r.  PDFuchwała nr XXI-172-93 (149,16KB) w sprawie wyrażenia zgody na nowe elementy przy Pomniku w Bierawie  
   25.06.1993 r.  PDFuchwała nr XXI-173-93 (139,04KB) w sprawie Pomnika w Ortowicach  
   27.08.1993 r.  PDFuchwała nr XXII-184-93 (124,67KB) w sprawie zgody na nowe elementy
przy Pomniku w Dziergowicach
 
   08.11.1993 r.  PDFuchwała nr XXIII-192-93 (125,89KB) w sprawie zmiany nazwy ulicy  
   23.01.1995 r. PDFuchwała nr VII-54-95 (173,13KB) w sprawie utworzenia sołectwa Korzonek oraz wprowadzenia zmiany do statutu sołectwa Ortowice  2005r. Nr 5, poz. 22
   23.01.1995 r.  PDFuchwała nr VII-55-95 (107,63KB) w sprawie zmiany nazwy ulicy w Bierawie
- ul. Księdza Ottona Steiera
 
   24.04.1995 r. PDFuchwała nr IX-84-95 (123,95KB) w sprawie nazwy ulicy w Lubieszowie  
   26.06.1995 r.  PDFuchwała nr IX-85-95 (145,98KB) w sprawie nadania nazw ulicom w sołectwie Kotlarnia  
   27.03.1996 r. PDFuchwała nr XVII-132-96 (130,59KB) w sprawie wydania opinii o zaliczeniu odcinka drogi wojewódzkiej do dróg zakładowych  
   29.04.1996 r.  PDFuchwała nr XVIII-141-96 (106,07KB) w sprawie zmiany nazwy ulicy w Dziergowicach  
   22.05.1998 r.  PDFuchwała nr XXXVII-267-98 (378,68KB) w sprawie ustanowienia herbu i flagi gminnej  
   19.12.2000 r.  PDFuchwała nr XX-190-2000 (136,18KB) w sprawie nazwy ulicy  
   29.05.2003 r.  PDFuchwała nr VIII-50-03 (167,85KB) w sprawie nadania nazw ulic  2003 r. Nr  55, poz. 1068
   08.08.2003 r.  PDFuchwała nr X-59-2003 (119,37KB) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla sołectwa Stara Kuźnia  2003 r. Nr 79, poz. 1517
   08.08.2003 r.  PDFuchwała nr X-60-2003 (125,88KB) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla sołectwa Ortowice  2003 r. Nr 82, poz. 1599
   08.08.2003 r.  PDFuchwała nr X-61-2003 (82,44KB) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla sołectwa Korzonek  2003 r. Nr 83, poz. 1618
   08.08.2003 r.  PDFuchwała nr X-62-2003 (118,66KB) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla sołectwa Brzeźce  2003 r. Nr 80, poz. 1540
   08.08.2003 r.  PDFuchwała nr X-63-2003 (108,56KB) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla sołectwa Solarnia  2003 r. Nr 81, poz. 1574
   08.08.2003 r.  PDFuchwała nr X-65-2003 (106,53KB) w sprawie nadania nazwy ulicy w Korzonku  2003 r. Nr 73, poz. 1397
   16.09.2003 r.  PDFuchwała nr XI-81-2003 (138,31KB) w sprawie nazwy ulicy  2003 r. Nr 81, poz. 1575
   24.10.2003 r.  PDFuchwała nr XIII-100-2003 (167,57KB) w sprawie zaliczenia ulicy Nowej w Korzonku
do kategorii dróg gminnych
 2003 r. Nr 102, poz. 1930
   02.12.2003 r.  PDFuchwała nr XIV-112-2003 (159,93KB) w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych  2004 r. Nr 10, poz. 181
   22.12.2003 r.  PDFuchwała nr XV-118-03 (134,01KB) w sprawie nazwy ulicy  2004 r. Nr 3, poz. 39
   23.03.2004 r.  PDFuchwała uchwała nr XVIII-135-04 (134,08KB) w sprawie powołania młodzieżowej rady gminy  2004 r. Nr 23, poz. 670
   26.04.2004 r.  PDFuchwała nr XIX-141-04 (124,22KB) w sprawie nazwy ulicy  2004 r. Nr 43, poz. 1233
   26.04.2004 r.  PDFuchwała nr XIX-145-04 (112,80KB) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla sołectwa  Goszyce  2004 r. Nr 46, poz. 1313
   26.04.2004 r.  PDFuchwała nr XIX-146-04 (141,06KB) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla sołectwa Stare Koźle  2004 r. Nr 46, poz. 1314
   29.09.2004 r.  PDFuchwała nr XXIV-173-04 (153,84KB) w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych  2004 r. Nr 71, poz. 1898
   10.12.2004 r.  PDFUchwała nr XXVII-183-2004 (120,22KB) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla sołectwa Grabówka  2005 r. Nr 6, poz. 151
   29.12.2004 r.  PDFUchwała nr XXVIII-194-04 (171,25KB) w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS
w Bierawie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu ustawy o dodatkach mieszkaniowych
 2005 r. Nr 12, poz. 371
   24.01.2005 r.  PDFuchwała nr XXIX-203-05 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.pdf (372,54KB)  2005 r. Nr 10, poz. 345
   28.02.2005 r.  PDFuchwała nr XXX-206-05 (189,00KB) w sprawie określenia zasad zwrotu
wydatków poniesionych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych
gminy w zakresie dożywiania
 2005 r. Nr 27, poz. 710
   28.02.2005 r.  PDFUchwała nr XXX-211-05 (1,10MB) w sprawie określenia trybu postępowania
o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych  i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadania publicznego, innego niż okreslonego w ustawie o działalności pożytku publicznego
 2005 r. Nr 29, poz. 784
   24.06.2005 r.  PDFUchwała nr XXXIII-245-05 (468,36KB) w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Bierawa  2005 r. Nr 48, poz. 1474
   22.08.2005 r.

 PDFUchwała nr XXXIV-246-05 (197,68KB) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla sołectwa Bierawa
 PDFzał. 1 do uchwały nr XXXIV-246 (89,66KB)

 2005 r. Nr 63, poz. 1780
   22.08.2005 r.  PDFUchwała nr XXXIV-247-05 (166,77KB) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla sołectwa Kotlarnia
 PDFzał. 1 do uchwały nr XXXIV-247 (86,14KB)
 2005 r. Nr 63, poz. 1781
   16.09.2005 r.  PDFUchwała nr XXXV-260-05 (137,22KB) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla sołectwa Lubieszów 2005 r. Nr 66, poz. 1937
   27.03.2006 r.  PDFuchwała nr XLII-308-06 (1,29MB) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji
z budżetu Gminy Bierawa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2006 r. Nr 35, poz. 1147
   27.03.2006 r.  PDFuchwała nr XLII-309-06 (205,83KB) w sprawie wprowadzenia zmian w ordynacji wyborczej do Młodzieżowej Rady Gminy Bierawa 2006 r. Nr 33, poz. 1115 
   28.04.2006 r.  PDFuchwała nr XLIII-322-06 (165,02KB) w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale dotyczącej  zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Bierawa 2006 r. Nr 36, poz. 1184
   11.08.2006 r.  PDFuchwała nr XLV-346-06 (177,11KB) w sprawie ustalenia wysokości stawki
procentowej opłaty adiacenkiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku
z budową urządzeń infrastruktury technicznej
 2006 r. Nr 59, poz. 1911
   15.02.2007 r.  PDFuchwała nr VI-24-07 (222,74KB) w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2007 r. Nr 20, poz. 904
   30.03.2007 r.  PDFuchwała nr VII-35-07 (478,70KB) w sprawie określenia rodzaju i sposobu przyznawania świadczeń realizowanych w ramach funduszu zdrowotnego
dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych
przez Gminę Bierawa
2007 r. Nr 35, poz. 1354
   30.03.2007 r.  PDFuchwała nr VII-43-07 (351,96KB) w sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych 2007 r. Nr 35, poz. 1356
   30.03.2007 r.  PDFuchwała nr VII-44-07 (193,15KB) w sprawie Pomnika upamiętniającego mieszkańców wsi Dziergowice - ofiar II wojny światowej 2007 r. Nr 31, poz. 1272
   28.06.2007 r.  PDFuchwała nr X-74-07 (161,31KB) w sprawie zmiany nazwy ulic 2007 r. Nr 58, poz. 1801
   03.09.2007 r.  PDFuchwała nr XII-88-07 (209,37KB) w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale dotyczącej ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej 2007 r. Nr 72, poz. 2139
   26.11.2007 r.  PDFuchwała nr XII-98-07 (196,33KB) w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Dziergowice
2008 r. Nr 5, poz. 133
   01.02.2008 r.  PDFuchwała nr XIX/120-08 (208,23KB) w sprawie ustalenia wysokości stawki
procentowej opłaty adicenckiej  z tyt. wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału oraz w związku z budową urządzeń infrastuktury technicznej
2008 r. Nr 21, poz. 665
   24.09.2008 r.

 PDFuchwała nr 178 (110,57KB) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów pod budowę zbiornika przeciwpowodziowego
JPEGuchwała nr 178 (808,88KB)

2008 r. Nr 83, poz. 2024
   04.02.2009 r.  PDFuchwała nr XXXI-220-09 (162,96KB) w sprawie nazwy ulicy 2009 r. Nr 18, poz. 279
   04.02.2009 r.  PDFuchwała nr XXXI-221-09 (166,98KB) w sprawie nazwy ulicy 2009 r. Nr 18, poz. 280
   30.04.2009 r.  PDFuchwała nr XXXIII-237-2009 (271,22KB) w sprawie wprowadzenia zmiany w regulaminie określającym wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli
oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokości, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz nagród
ze specjalnego funduszu nagród
2009 r. Nr 36, poz. 643
   28.09.2009 r.  PDFuchwała nr XXVII-271-09 (186,97KB) w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych 2009 r. Nr 88, poz. 1288
   28.09.2009 r.  PDFuchwała nr XXVII-272-09 (197,68KB) w sprawie zaliczenia dotychczasowych dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych 2009 r. Nr 88, poz. 1289
   22.10.2009 r.  PDFuchwała nr XXXVIII-285-09 (155,16KB) w sprawie nazwy ulicy w Goszycach 2009 r. Nr 106, poz. 1519
   30.03.2010 r. PDFuchwała nr XLIII-340-10 (1,46MB)  w sprawie statutu sołectwa Bierawa  2010 r. Nr 49, poz. 657
  30.03.2010 r.  PDFuchwała nr XLIII-341-10 (1,45MB) w sprawie statutu sołectwa Brzeźce 2010 r. Nr 49, poz. 658
  30.03.2010 r.  PDFuchwała nr XLIII-342-10 (1,45MB) w sprawie statutu sołectwa Dziergowice 2010 r. Nr 49, poz. 659
   27.04.2010 r.  PDFuchwała nr XLIV-349-10 (26,11KB) w sprawie zaliczenia ulicy Dolnej w Goszycach
do kategorii dróg gminnych
2010 r. Nr 60, poz. 798
   27.04.2010 r.  PDFuchwała nr XLIV-350-10 (26,26KB) w sprawie zaliczenia ulicy Gajowej  w Goszycach do kategorii dróg gminnych 2010 r. Nr 60, poz. 799
   29.06.2010 r.  PDFuchwała nr XLVI-358-10 (63,85KB) w sprawie nazwy ulicy w Lubieszowie 2010 r. Nr  84, poz. 993
   29.06.2010 r.  PDFuchwała nr XLVI-359-10 (96,46KB) w sprawie statutu sołectwa  Goszyce 2010 r. Nr 87, poz. 1038
   29.06.2010 r.  PDFuchwała nr XLVI-360-10 (96,10KB) w sprawie statutu sołectwa  Grabówka 2010 r. Nr 87, poz. 1039
   29.06.2010 r.  PDFuchwała nr XLVI-361-10 (96,35KB) w sprawie statutu sołectwa Korzonek 2010 r. Nr 87, poz. 1040
   29.06.2010 r.  PDFuchwała nr XLVI-362-10 (96,24KB) w sprawie statutu sołectwa Kotlarnia 2010 r.  Nr 87, poz. 1041
   29.06.2010 r.  PDFuchwała nr XLVI-363-10 (96,96KB) w sprawie statutu sołectwa Lubieszów 2010 r. Nr 87, poz. 1042
   29.06.2010 r.  PDFuchwała nr XLVI-364-10 (96,58KB) w sprawie statutu sołectwa Ortowice 2010 r. Nr 87, poz. 1043
   29.06.2010 r.  PDFuchwała nr XLVI-365-10 (97,07KB) w sprawie statutu sołectwa Solarnia 2010 r. Nr 87, poz. 1044
   29.06.2010 r.  PDFuchwała nr XLVI-366-10 (96,68KB) w sprawie statutu sołectwa Stara Kuźnia 2010 r. Nr 87, poz. 1045
   29.06.2010 r.  PDFuchwała nr XLVI-367-10 (97,09KB) w sprawie statutu sołectwa Stare Koźle 2010 r. Nr 87, p0oz. 1046
   31.08.2010 r.  PDFuchwała nr XLVIII-374-10 (71,21KB) w sprawie określenia sposobu konsultowania
z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 r. Nr 110, poz. 1190
   31.08.2010 r. PDFuchwała nr XLVIII-375-10 (63,69KB) w sprawie nazwy ulicy w Starym Koźlu 2010 r. Nr 110, poz. 1191
   27.09.2010 r. PDFuchwała XLIX-385-10 (64,83KB) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla sołectw Dziergowice i Brzeźce 2010 r. Nr 128, poz. 1453
   20.10.2010 r.  PDFuchwała nr L-391-10 (73,58KB) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2010 r. Nr 133, poz. 1511
   10.11.2010 r.  PDFuchwała nr 396 (60,56KB) w  sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów kopalnictwa odkrywkowego
w sołectwach Bierawa i Lubieszów
2010 r. Nr 156, poz. 1852 
   31.03.2011 r.  PDFuchwała nr VII-38-11 (63,66KB) w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu gminy Bierawa kartą płatniczą 2011 r. Nr 47, poz. 593
   12.09.2011 r.  PDFuchwała nr XI-76-11 (131,82KB) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla poszczególnych sołectw 2011 r. Nr 117, poz. 1400
   12.09.2011 r.  PDFuchwała nr XI-78-11 (65,98KB) w sprawie zaliczenia ulicy Okrężnej
w Starym Koźlu do kategorii dróg gminnych
2011 r. Nr 113, poz. 1363
  12.09.2011 r. PDFuchwała nr XI-79-11 (74,32KB) w sprawie ustanowienia zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród Wójta Gminy Bierawa za osiągnięcia w dziedzinie twóczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony kultury 2011 r. Nr 113, poz. 1364
  12.10.2011 r. PDFuchwała nr XII-82-11 (61,76KB) w sprawie nazwy ulicy 2011 r. Nr 126, poz. 1484
  12.10.2011 r. PDFuchwała nr XII-83-11 (63,03KB) w sprawie nazwy ulicy 2011 r. Nr 126, poz. 1485
  12.10.2011 r. PDFuchwała nr XII-84-11 (62,28KB) w sprawie nazwy ulicy 2011 r. Nr 126, poz. 1486
  12.10.2011 r. PDFuchwała nr XII-85-11 (66,36KB) w sprawie zaliczenia ulicy Sosnowej
w Lubieszowie do kategorii dróg gminnych 
2011 r. Nr 125, poz. 1474
  03.11.2011 r. PDFuchwała nr XIII-89-11 (69,99KB) w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości
2011 r. Nr 132, poz. 1579
  03.11.2011 r. PDFuchwała nr XIII-94-11 (64,15KB) w sprawie nazwy ulicy 2011 r. Nr 136, poz. 1647
  03.11.2011 r. PDFuchwała nr XIII-95-11 (63,02KB) w sprawie nazwy ulicy 2011 r. Nr 136, poz. 1648
  03.11.2011 r. PDFuchwała nr XIII-96-11 (63,65KB) w sprawie nazwy ulicy 2011 r. Nr 136, poz. 1649
   15.02.2012 r.  PDFuchwała nr XIX-120-2012 (493,85KB) w sprawie zarządzenia poboru podatków
i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 r. poz. 507 
   15.02.2012 r.  PDFuchwała nr XIX-121-2012 (488,82KB) w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych  2012 r. poz. 325
  18.04.2012 r.   PDFuchwała nr XXI-143-2012 (487,54KB) w sprawie nazwy ulicy  2012 r. poz. 709
  24.09.2012 r.  PDFuchwała nr 167 (155,67KB) w sprawie zaliczenia ulicy Wierzbowej
w Starym Koźlu do kategorii dróg gminnych
 2012 r. poz. 1366
  29.10.2012 r.  PDFuchwała nr 170 (155,96KB) o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  2012 r. poz. 1654
   29.10.2012 r.  PDFuchwała nr 171 (166,86KB) w sprawie opłaty targowej  2012 r. poz. 1655
  29.10.2012 r.  PDFuchwała nr 173 (151,99KB) w sprawie nazwy ulicy  2012 r. poz. 1576
  26.11.2012 r.  PDFuchwała nr 178 (164,59KB) w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania  zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych na terenie Gminy Bierawa
 2012 r. poz. 1890
  15.02.2013 r.  PDFuchwała nr XXIX-189-2013 (91,79KB) w sprawie zaliczenia ulicy Stawowej
w Dziergowicach do kategorii dróg gminnych
 2013 r. poz. 655, 7.03.2013 r.
   15.02.2013 r.  PDFuchwała nr XXIX-194-2013 (116,46KB) w sprawie określenia zasad nabywania,
zamiany, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy
Bierawa oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na czaas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
 2013 r. poz.666, 8.03.2013 r.
  18.03.2013 r.  PDFuchwała nr XXX-207-2013 (28,03KB) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami w Gminie Bierawa na lata 2013 - 2016
treść załącznika opublikowana na podstronie:   uchwały z XXX sesji Rady Gminy z 18 marca 2013r.
2013 r. poz. 912, 9.04.2013 r.
   24.04.2013 r. PDFuchwała nr XXXI-219-2013 (114,21KB) w sprawie określenia szczegółowych zasad
i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilno-prawnym przypadających gminie Bierawa oraz jej jednostkom organizacyjnym 
 2013 r. poz. 1246, 27.05.2013 r.
   19.06.2013 r.  PDFuchwała nr XXXII-230-2013 (97,25KB) w sprawie sieci i granic obwodów
publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Bierawa
 2013 r. poz. 1522, 26.06.2013 r.
  5.08.2013 r. PDFuchwała nr XXXIV-233-2013 (87,67KB) w sprawie nazwy ulicy  2013 r. poz. 1820, 7.08.2013 r.
  5.08.2013 r.  PDFuchwała nr XXXIV-234-2013 (88,01KB) w sprawie nazwy ulicy  2013 r. poz. 1821, 7.08.2013 r.
  5.08.2013 r.  PDFuchwała nr XXXIV-235-2013 (88,04KB) w sprawie nazwy ulicy  2013 r. poz. 1822, 7.08.2013 r.
   21.10.2013 r.   PDFuchwała nr XXXVIII-248-2013 (94,43KB) o zmianie uchwały w sprawie ustalenia
wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla dróg gminnych na terenie gminy Bierawa oraz zwolnień od tej opłaty
 2013 r. poz. 2287, 25.10.2013 r.
  27.11.2013 r. PDFuchwała nr XXXIX-254-2013 (90,52KB) w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej
zasad wynajmowania lokali użytkowych i garaży
 2013 r. poz. 2628,  4.12.2013 r.
  20.12.2013 r. PDFuchwała nr XL-262-2013 (91,02KB) w sprawie zaliczenia ulic w Starej Kuźni
do kategorii dróg gminnych
 2013 r, poz. 2941,  31.12.2013 r.
  20.12.2013 r. PDFuchwała nr XL-263-2013 (87,62KB) w sprawie nazwy ulicy  2013 r., poz. 2942, 31.12.2013 r.
   29.01.2014 r.  PDFuchwała nr XLI-268-2014 (94,88KB) o zmianie uchwały w sprawie określenia
zasad nabywania, zamiany, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie gminy Bierawa oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
 2014 r., poz. 300,  5.02.2014 r.
  29.01.2014 r. PDFuchwała nr XLI-269-2014 (94,00KB) w sprawie ustalenia wysokości opłat
za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz warunków zwolnienia z ponoszenia
tych opat
 2014 r., poz. 301,  5.02.2014 r.
  29.01.2014 r. PDFuchwała nr XLI-270-2014 (89,90KB) w sprawie max wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania  2014 r., poz. 302, 5.02.2014 r.
   27.03.2014 r. PDFuchwała nr XLII-284 (90,31KB) w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidulanych spraw z zakresu administracji publicznej  2014 r., poz. 920,  3.04.2014 r.
  27.03.2014 r.   PDFuchwała nr XLII-288 (210,98KB) w sprawie zwolnień od podatku
od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Bierawa w ramach pomocy de minimis
 2014 r., poz. 921, 3.04.2014 r.
  27.03.2014 r.  PDFuchwała nr XLII-292 (223,92KB) w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bierawa na lata 2014 - 2020  2014 r., poz. 923,  3.04.2014 r.
  27.03.2014 r.  PDFuchwała nr XLII-293 (132,92KB) w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bierawa  2014 r., poz. 924,  3.04.2014 r.
   27.03.2014 r.  PDFuchwała nr XLII-294 (89,94KB) w sprawie zaliczenia ulicy Kwiatowej
w Brzeźcach do kategorii dróg gminnych
2014 r., poz. 925,  3.04.2014 r. 
  13.05.2014 r.  PDFuchwała nr XLIII-297-2014 (4,33MB) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Kotlarnia  2014 r. poz. 1358, 23.05.2014 r.
  18.08.2014 r. PDFuchwała nr XLVI-318-2014 (180,31KB) w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Bierawa do stanu faktycznego  2014 r. poz. 1906, 20.08.2014 r.
  18.08.2014 r. PDFuchwała nr XLVI-319-2014 (203,36KB) w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bierawa  2014 r. poz. 1907, 20.08.2014 r.
   29.09.2014 r.  PDFuchwała nr XLVIII-324- (95,23KB) w sprawie udzielenia Dyrektorowi Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Bierawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw
z zakresu administracji publicznej
 2014 r. poz. 2151, 3.10.2014 r.
  14.11.2014 r.  PDFuchwała nr L-336-2014 (97,45KB) w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości
2014 r., poz. 2640, 24.11.2014 r.
   14.11.2014 r.  PDFuchwała nr L-337-2014 (93,08KB) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, jako podstawy obliczania podatku rolnego  2014 r., poz. 2641, 24.11.2014 r.
  14.11.2014 r. PDFuchwała nr L-338-2014 (91,12KB) o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia
poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 r., poz. 2642, 24.11.2014 r.
  16.02.2015 r. PDFuchwała nr IV-25-2015 w sprawie zaliczenia ulicy Kwiatowej w Brzeźcach do kategorii dróg gminnych.pdf (89,53KB)
 
2015 r.,poz. 388
20.02.2015 r.
  16.02.2015 r. PDFuchwała nr IV-26-2015 w sprawie nazwy ulicy.pdf (86,26KB) 2015 r., poz. 389
20.02.2015 r.
  9.03.2015 r. PDFuchwała nr V-34-2015 o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa.pdf (96,56KB)
 

2015 r., poz. 642 12.03.2015 r.

  9.03.2015 r. PDFuchwała nr V-35-2015 o zmianie uchwały w sprawie opłaty targowej.pdf (96,83KB)
 
2015 r., poz. 643
12.03.2015 r.
  27.04.2015 r. PDFuchwała nr VI-44-2015 w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom OSP.pdf (96,56KB)
 
2015 r., poz. 1087
4.05.2015 r.
  27.04.2015 r. PDFuchwała nr VI-45-2015 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.pdf (206,16KB)
 
2015 r., poz. 1088
4.05.2015 r.
  27.04.2015 r. PDFuchwała nr VI-51-2015 w sprawie zaliczenia ulicy Jana Nepomucena w Solarni do kategorii dróg gminnych.pdf (91,36KB)
 
2015 r., poz. 1089
4.05.2015 r.
  27.04.2015 r. PDFuchwała nr VI-52-2015 w sprawie nadania nazwy dla placu w Brzeźcach.pdf (87,79KB)
 
2015 r., poz. 1090
4.05.2015 r.
  29.06.2015 r. PDFuchwała nr VIII-67-2015 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żlobków i klubów dziecięcych.pdf (89,28KB)
 
2015 r.,poz. 1615
6.07.2015
  19.10.2015 r. PDFuchwała nr X-77-2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.pdf (1,20MB)
 
2015 r., poz.2332
4.11.2015
  19.10.2015 r. PDFuchwała nr X-79-2015 w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług odbioru odpadów.pdf (300,87KB) 2015 r., poz. 2238
23.10.2015
  19.10.2015 r. PDFuchwała nr X-83-2015 w sprawie nazwy ulicy.pdf (87,80KB) 2015 r., poz. 2240
23.10.2015
  30.11.2015 r. PDFuchwała nr XI-88-2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.pdf (105,92KB) 2015 r., poz. 2765
7.12.2015
  30.11.2015 r. PDFuchwała nr XI-89-2015 w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych.pdf (501,02KB)
 
2015 r., poz. 2766
7.12.2015
  30.11.2015 r. PDFuchwała nr XI-90-2015 w sprawie opłaty targowej.pdf (103,69KB)
 
2015 r., poz. 2767
7.12.2015
  30.11.2015 r. PDFuchwała nr XI-93-2015 o zmianie uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług odbioru odpadów.pdf (94,11KB) 2015 r., poz. 2768
7.12.2015
  28.12.2015 r. PDFuchwała nr XII-99-2015 w sprawie ustalenia wysokości diet.pdf (105,42KB)
 
2015 r., poz. 3264
31.12.2015
  28.12.2015 r. PDFuchwała nr XII-100-2015 w sprawie zaliczenia ulicy do kategorii dróg gminnych.pdf (91,18KB)
 
2015 r., poz. 3265
31.12.2015
  29.02.2016 r. PDFuchwała nr XIV-109-2016 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.pdf (198,21KB)
 
2016 r., poz. 527 4.03.2016
 
  04.04.2016 r. PDFuchwała nr XV-116-2016 w sprawie zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich.pdf (100,74KB)
 
2016 r., poz. 851
11.04.2016
  04.04.2016 r. PDFuchwała nr XV-121-2016 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.pdf (91,31KB)
 
2016 r., poz. 852
11.04.2016
  04.04.2016 r. PDFuchwała nr XV-124-2016 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych.pdf (249,35KB)
 
2016 r., poz. 853
11.04.2016
  04.04.2016 r. PDFuchwała nr XV-125-2016 w sprawie nazwy ulicy.pdf (88,54KB)
 
2016 r., poz. 854
11.04.2016
  04.04.2016 r. PDFuchwała nr XV-127-2016 w sprawie likwidacji filii bibliotecznerj w Kotlarni.pdf (98,68KB)
 
2016 r., poz. 855
11.04.2016
  01.06.2016 r. PDFuchwała nr XVII-129-2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.pdf (1,49MB)
 
2016 r., poz. 1296
14.06.2016 r.
  01.06.2016 r. PDFuchwała nr XVII-134-2016 w sprawie nadania nazw drogom gminnym.pdf (90,29KB) 2016 r., poz. 1261
10.06.2016
  01.06.2016 r. PDFuchwała nr XVII-135-2016 w sprawie zaliczenia drogi w Brzeźcach do kategorii dróg gminnych.pdf (90,04KB) 2016 r., poz. 1262
10.06.2016
  01.06.2016 r. PDFuchwała nr XVII-138-2016 o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych.pdf (91,77KB) 2016 r., poz. 1265
10.06.2016
  12.09.2016 r. PDFuchwała nr XIX-153-2016 w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych.pdf (92,51KB)
 
2016 r., poz. 1891
16.09.2016
  28.11.2016 r. PDFuchwała nr XXIII-163-2016 w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.pdf (93,60KB)
 
2016 r., poz. 2551
2.12.2016
  30.01.2017 r. PDFuchwała nr XXVI-186-2017 o zmianie uchwały w sprawie świadczenia usług odbioru odpadów..pdf (98,78KB) 2017, poz. 380
3.02.2017
  27.03.2017 r. PDFuchwała nr XXVIII-194-2017 w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.pdf (261,59KB) 2017 r., poz. 932
30.03.2017 r.
  27.03.2017 r. PDFuchwała nr XXVIII-195-2017 w sprawie określenia kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli.pdf (96,74KB) 2017 r., poz. 933
30.03.2017 r.
  27.03.2017 r. PDFuchwała nr XXVIII-196-2017 w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych.pdf (99,82KB) 2017 r., poz. 934
30.03.2017 r.
  25.04.2017 r. PDFuchwała nr XXIX-201-2017 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzątami bezdomnymi.pdf (276,69KB) 2017 r., poz. 1341
28.04.2017 r.
  25.04.2017 r. PDFuchwała nr XXIX-204-2017 w sprawie zmiany nazw ulic.pdf (93,85KB) 2017 r., poz. 1328
27.04.2017 r.
  24.07.2017 r. PDFuchwała nr XXXIII-217-2017 w sprawie planu zagospodarowania dla terenu w Dziergowicach.pdf (2,92MB)
 
2017 r., poz. 2106
11.08.2017 r.
  28.08.2017 r.

PDFuchwała nr XXXIV-222-2017 w sprawie zmiany nazw ulic.pdf (88,95KB)

2017 r., poz. 2158
1.09.2017 r.
  28.08.2017 r. PDFuchwała nr XXXIV-223-2017 w sprawie nadania nazwy dla placu w Kotlarni.pdf (88,94KB) 2017 r., poz.2159
1.09.2017 r.
  9.10.2017 r. http://duwo.opole.uw.gov.pl/#/legalact/2017/2564/ 2017 r., poz. 2564
17.10.2017 r.
  9.10.2017 r. PDFuchwała nr XXXV-229-2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.pdf (4,02MB)
 
2017 r., poz. 2552
16.10.2017 r.
  9.10.2017 r. PDFuchwała nr XXXV-230-2017 o zmianie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.pdf (174,63KB) 2017 r., poz. 2533
 
  6.11.2017 r. PDFuchwała nr XXXVI-231-2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy.pdf (90,04KB)
 
2017 r., poz. 2784
10.11.2017 r.
  6.11.2017 r. PDFuchwała nr XXXVI-232-2017 w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej.pdf (97,71KB) 2017 r., poz. 2785
10.11.2017 r.
  12.02.2018 r.
 
PDFuchwała nr XL-253-2018 w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego.pdf (6,84MB) 2018 r., poz. 534
28.02.2018 r.
  26.03.2018 r. PDFuchwała nr XLI-263-2018 o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa.pdf (92,24KB)
 
2018 r., poz. 869
30.03.2018 r.
  26.03.2018 r. PDFuchwała nr XLI-264-2018 w sprawie nazwy ulicy.pdf (88,81KB)
 
2018 r., poz. 920
3.04.2018 r.
  26.03.2018 r. PDFuchwała nr XLI-267-2018 w sprawie podziału Gminy Bierawa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów.pdf (177,50KB)
 
2018 r.,poz. 921
3.04.2018 r.
  26.03.2018 r. PDFuchwała nr XLI-268-2018 w sprawie podziału Gminy Bierawa na stałe obwody głosowania.pdf (171,22KB) 2018 r.,poz. 922
3.04.2018
  30.04.2018 r. PDFuchwała nr XLII-275-2018 w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.pdf (99,48KB)
 
2018 r., poz. 1408
8.05.2018 r.
  18.06.2018 r. W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla sołectw Lubieszów, Dziergowice i Solarnia 2018 r., poz. 1844
26.06.2018 r.
  18.06.2018 r. PDFuchwała nr XLV-289-2018 w sprawie zaliczenia ulicy Szkolnej w Starej Kuźni do aktegorii dróg gminnych.pdf (90,72KB)
 
2018 r., poz. 1814
22.06.2018
  18.06.2018 r. PDFuchwała nr XLV-292-2018 o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.pdf (91,72KB)
 
2018 r., poz. 1816
22.06.2018 r.
  30.07.2018 r. PDFuchwała nr XLVI-297-2018 w sprawie powierzenia Wójtowi uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat.pdf (93,09KB)
 
2018 r., poz. 2265
  3.09.2018 r. PDFuchwała nr XLVII-302-2018 w sprawie max liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania punktów sprzedaży.pdf (98,08KB)
 
2018 r., poz. 2417
7.09.2018 r.
  29.10.2018 r. PDFuchwała nr L-310-2018 o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zamiany, zbywania nieruchomości.pdf (91,78KB)
 
2018 r., poz. 3072
6.11.2018
  29.10.2018 r. PDFuchwała nr L-312-2018 w sprawie statutu gminy Bierawa.pdf (1 020,33KB)
 
2018 r., poz. 3049
5.11.2018
  29.10.2018 r. PDFuchwała nr L-315-2018 w sprawie nazwy ulicy.pdf (87,51KB)
 
2018 r., poz.3074
6.11.2018
  29.11.2018 r. PDFuchwała nr II-6-2018 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami.pdf (91,84KB)
 
2018 r., poz. 3339
4.12.2018
  17.12.2018 r. PDFuchwała nr III-15-2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem Posiłek w szkole i w domu.pdf (95,12KB)
 
2018 r., poz. 3608
20.12.2018
  17.12.2018 r. PDFuchwała nr III-16-2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy w zakresie dożywiania.pdf (94,93KB)
 
2018 r., poz. 3609
20.12.2018
  17.12.2018 r. PDFuchwała nr III-19-2018 w sprawie wyrażenia zgody na stosowanie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego.pdf (89,39KB)
 
2018 r., poz. 3661
27.12.2018
  25.02.2019 r. PDFuchwała nr IV-23-2019 w sprawie wprowadzenia zmian w statutach sołectw gminy Bierawa.pdf (96,79KB)
 
2019 r., poz. 807
1.03.2019
  25.02.2019 r. PDFuchwała nr IV-25-2019 w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.pdf (98,95KB)
 
2019 r., poz. 808
1.03.2019
  25.02.2019 r. PDFuchwała nr IV-35-2019 o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za ainkaso.pdf (96,56KB)
 
2019 r., poz. 809
1.03.2019
  8.04.2019 r. PDFuchwała nr V-41-2019 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.pdf (274,51KB)
 
2019 r., poz. 1485
15.04.2019
  8.04.2019 r. PDFuchwała nr V-46-2019 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.pdf (203,84KB)
 
2019 r., poz. 1487
15.04.2019
  8.04.2019 r. PDFuchwała nr V-48-2019 w sprawie zaliczenia ulicy w Starym Koźlu do kategorii dróg gminnych.pdf (90,37KB)
 
2019 r., poz.1488
15.04.2019
  8.04.2019 r. PDFuchwała nr V-49-2019 w sprawie nazwy ulicy.pdf (85,59KB)
 
2019 r., poz. 1489
15.04.2019
  8.04.2019 r. PDFuchwała nr V-50-2019 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Bierawa.pdf (90,95KB)
 
2019 r., poz. 1490
15.04.2019
  8.04.2019 r. PDFuchwała nr V-51-2019 w sprawie określenia zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich.pdf (104,28KB)
 
2019 r., poz. 1491
15.04.2019
  27.05.2019 r. PDFuchwała nr VI-59-2019 w sprawie zaliczenia ulicy do kategorii dróg gminnych.pdf (88,22KB)
 
2019 r., poz. 1879
30.05.2019
  27.05.2019 r. PDFuchwała nr VI-60-2019 w sprawie określenia wzoru wniosku o dodatek energetyczny.pdf (311,17KB)
 
2019 r., poz. 1880
30.05.2019
  27.05.2019 r. PDFuchwała nr VI-61-2019 w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla sołectw Lubieszów, Dziergowice i Solarnia - etap 2.pdf (3,05MB)
 
2019 r., poz.2068
14.06.2019
  17.06.2019 r. PDFuchwała nr VIII-75-2019 w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie.pdf (184,75KB)
 
2019 r., poz.2136
21.06.2019
  7.08.2019 r. PDFuchwała nr IX-83-2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół.pdf (98,70KB)
 
2019 r., poz. 2579
13.08.2019
  9.09.2019 r. PDFuchwała nr X-92-2019 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w ramach programu osłonowego.pdf (98,70KB)
 
2019 r., poz. 2856
11.09.2019
  21.10.2019 r. PDFuchwała nr XI-95-2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf (97,10KB)
 
2019 r., poz.3280
24.10.2019
  21.10.2019 r. PDFuchwała nr XI-98-2019 w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska.pdf (222,12KB)
 
2019 r., poz. 3286
25.10.2019
  2.12.2019 r. PDFuchwała nr XIII-102-2019 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Bierawie.pdf (7,18MB)
 
2019 r., poz. 4149
24.12.2019
  2.12.2019 r. PDFuchwała nr XIII-103-2019 w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Solarni.pdf (5,15MB)
 
2019 r., poz.4150
24.12.2019
  2.12.2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniego obszaru
gminy Bierawa obejmującego sołęctwa Grabówka, Korzonek, Ortowice, Stara Kuźnia, Kotlarnia i Goszyce
2019 r., poz. 3930
10.12.2019
  2.12.2019 r. PDFuchwała nr XIII-109-2019 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.pdf (96,35KB)
 
2019 r., poz. 3884
9.12.2019
  2.12.2019 r. PDFuchwała nr XIII-110-2019 w sprawie zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, posiłki ... przyznane pod warunkiem zwrotu.pdf (95,03KB) 2019 r., poz. 3885
9.12.2019
  2.12.2019 r. PDFuchwała nr XIII-111-2019 w sprawie określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.pdf (183,44KB) 2019 r., poz. 3886
9.12.2019
  2.12.2019 r. PDFuchwała nr XIII-112-2019 w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza.pdf (201,39KB) 2019 r., poz. 3887
9.12.2019
  2.12.2019 r. PDFuchwała nr XIII-113-2019 w sprawie określenia zasad korzystania z cmentarza komunalnego w Kotlarni.pdf (177,26KB) 2019 r., poz. 3888
9.12.2019
  2.12.2019 r. PDFuchwała nr XIII-115-2019 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.pdf (120,96KB) 2019 r., poz. 3889
9.12.2019
  2.12.2019 r. PDFuchwała nr XIII-116-2019 w sprawie określenia zasad i rozmiaru obniżek wymiaru godzin zajęć nauczycieli.pdf (101,49KB) 2019 r., poz.3890
9.12.2019
  17.12.2019 r. PDFuchwała nr XIV-124-2019 o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli.pdf (94,68KB)
 
2019 r., poz. 4033
19.12.2019
  10.02.2020 r. PDFuchwała nr XVII-135-2020 w sprawie nazwy ulicy.pdf (94,27KB) 2020 r., poz. 564
11.02.2020
  10.02.2020 r. PDFuchwała nr XVII-136-2020 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.pdf (114,20KB) 2020 r., poz.565
11.02.2020
  20.04.2020 PDFuchwała nr XX-143-2020 w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego wschodniego obszaru gminy Bierawa - etap2.pdf (7,78MB)
 
2020 r., poz. 1534
22.05.2020 r.
  20.04.2020 PDFuchwała nr XX-146-2020 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w roku 2020.pdf (206,79KB)
 
2020 r., poz. 1257,
23.04,2020 r.
  20.04.2020 PDFuchwała nr XX-148-2020 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bierawa.pdf (229,47KB)

- regulamin ma moc obowiązującą od dnia 1 września 2020 r.
 
2020 r., poz. 1258
23.04.2020 r.
  20.04.2020 PDFuchwała nr XX-151-2020 w sprawie określenia zasad udzielania stypendium dla uzdolnionych uczniów.pdf (202,83KB)
 
2020 r., poz. 1259
23.04.2020 r.
  1.06.2021 PDFuchwała nr XXII-159-2020 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu.pdf (415,18KB)
 
2020 r., poz. 1624
3.06.2020 r.
  1.06.2020 PDFuchwała nr XXII-161-2020 w sprawie zaliczenia ulicy do kategorii dróg gminnych.pdf (94,42KB)
 
2020 r., poz. 1636
4.06.2020 r.
  1.06.2020 PDFuchwała nr XXII-162-2020 w sprawie określenia sposobu i zakresu świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych.pdf (361,58KB)
 
2020 r., poz, 1659
5.06.2020 r.
  1.07.2020 PDFuchwała nr XXIII-173-2020 w sprawie zwolnień od opłaty targowej na terenie gminy Bierawa.pdf (94,13KB)
 
2020 r., poz. 1959
6.07.2020 r.
  12.08.2020 PDFuchwała nr XXIV-177-2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (109,17KB)
 
2020 r., poz. 2249
14.08.2020 r.
  12.08.2020 PDFuchwała nr XXIV-178-2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.pdf (297,41KB)
 
2020 r., poz. 2250
14.08.2020 r.
  14.09.2020

http://file:///C:/Users/B27D9~1.GAW/AppData/Local/Temp/akt-5.pdf

2020 r., poz. 2564
22.09.2020 r.
  14.09.2020 PDFuchwała nr XXV-192-2020 w sprawie nazwy ulicy.pdf (93,16KB)
 
2020 r., poz. 2553
18.09.2021 r.
  14.09.2020 PDFuchwała nr XXV-193-2020 o zmianie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za odpady.pdf (98,59KB)
 
2020 r., poz. 2554
18.09.2021 r.
  26.10.2020 PDFuchwała nr XXVI-196-2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf (110,61KB)
 
2020 r., poz. 2869
28.10.2020 r.
  26.10.2020 PDFuchwała nr XXVI-198-2020 w sprawie zaliczenia ulicy do kategorii dróg gminnych.pdf (95,90KB)
 
2020 r., poz. 2870
28.10.2020 r.
  11.12.2020 PDFuchwała nr XXVII-205-2020 o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad korzystania z cmentarza komunalnego w Kotlarni oraz wysokości opłat.pdf (212,84KB)
 
2020 r., poz. 3322
4.12.2020 r.
  21.12.2020 PDFuchwała nr XXVIII-213-2020 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet.pdf (150,71KB)
 
2020 r., poz. 3597
23.12.2021 r.
  15.02.2021 PDFuchwała nr XXIX-218-2021 w sprawie górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych.pdf (169,85KB)
 
2021 r., poz. 451
17.02.2021 r.
  29.03.2021 PDFuchwała nr XXX-225-2021 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w 2021 roku.pdf (286,40KB)
 
2021 r., poz. 907
31.03.2021
  29.03.2021 PDFuchwała nr XXX-228-2021 w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 roku.pdf (156,88KB)
 
2021 r., poz. 908
31.03.2021
  24.05.2021 PDFuchwała nr XXXII-240-2021 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce.pdf (307,50KB)
 
2021 r., poz. 1376
26.05.2021
  28.06.2021

http://file:///C:/Users/B27D9~1.GAW/AppData/Local/Temp/akt-6.pdf

2021 r., poz. 1702
30.06.2021
  28.06.2021 PDFuchwała nr XXXIII-248-2021 w sprawie nazw ulic.pdf (115,88KB)
 
2021 r., poz. 1659
29.06.2021 r.
  28.06.2021 PDFuchwała nr XXXIII-251-2021 w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego w gminie Bierawa.pdf (120,05KB)
 
2021 r., poz. 1661
29.06.2021 r.
  28.06.2021 PDFuchwała nr XXXIII-252-2021 w sprawie cen za usługi przewozowe w gminnych przewozach pasażerskich.pdf (183,89KB) 2021 r., poz. 162
29.06.2021 r.
  28.06.2021 PDFuchwała nr XXXIII-253-2021 w sprawie sposobu ustalenia wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich.pdf (123,57KB) 2021 r., poz. 1663
29.06.2021 r.
  28.06.2021 PDFuchwała nr XXXIII-254-2021 o zmianie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki.pdf (121,56KB) 2021 r., poz. 1664
29.06.2021 r.
  16.08.2021 PDFuchwała nr XXXV-259-2021 w sprawie przyjęcia regulaminu usług przewozowych dla gminnego transportu zbiorowego.pdf (215,66KB) 2021 r., poz. 2119
17.08.2021 r.
  16.08.2021 PDFuchwała nr XXXV-260-2021 w sprawie wyznaczenia dodatkowych linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego.pdf (162,46KB) 2021 r., poz. 2120
17.08.2021
  30.08.2021 PDFuchwała nr XXXVI-265-2021 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.pdf (216,90KB)
 
2021 r., poz. 2188
1.09.2021 r.
  30.08.2021 PDFuchwała nr XXXVI-266-2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Bierawa na rok szkolny 2021-2022.pdf (118,12KB) 2021 r., poz. 2189
1.09.2021 r.
  30.08.2021 PDFuchwała nr XXXVI-267-2021 w sprawie nazwy ulicy.pdf (115,67KB) 2021 r., poz. 2190
1.09.2021
  29.09.2021 PDFuchwała nr XXXVII-276-2021 w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie tablicy pamiątkowej.pdf (258,53KB)
 
2021 r., poz. 2413
1.10.2021 r.
  18.10.2021 PDFuchwała nr XXXVIII-277-2021 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na wymianę źródeł ogrzewania.pdf (226,06KB)
 
2021 r., poz. 2609
19.10.2021
  18.10.2021 PDFuchwała nr XXXVIII-279-2021 w sprawie odpłatności za ciepło dostarczane do ogrzewania lokali.pdf (120,85KB)
 
2021 r., poz. 2610
19.10.2021 r.
  27.10.2021 PDFuchwała nr XXXIX-284-2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf (121,91KB) 2021 r., poz. 2701
29.10.2021 r.
obow. od 1.01.2022 r.
  27.10.2021 PDFuchwała nr XXXIX-285-2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustalenia stawki takiej opłaty.pdf (121,63KB) 2021 r., poz. 2702
29.10.2021 r.
obow. od 1.01.2022 r.
  27.10.2021 PDFuchwała nr XXXIX-286-2021 w sprawie zaliczenia ulicy Zbożowej w Bierawie do kategorii dróg gminnych.pdf (112,49KB) 2021 r., poz. 2703
29.10.2021 r.
  27.10.2021 PDFuchwała nr XXXIX-287-2021 w sprawie nazwy ulicy.pdf (109,56KB) 2021 r., poz. 2704
29.10.2021 r.
       


 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Barbara Gawlik
Data wytworzenia: 2012-01-24

 

[