Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz środków trwałych wg Klasyfikacji Środków Trwałych

1. Wykaz środków trwałych wg Klasyfikacji Środków Trwałych wg stanu na 30 czerwca 2003r.

Grupa wg KŚT - wartość

1) Grunty - 1.228.187,45 zł

2) Budynki - 16.266.835,86 zł

3) Obiekty inżynierii lądowej - 10.341.150,30 zł

4) Maszyny, urządzenia - 742.620,88 zł

5) Środki transportu - 965.299,96 zł

6) Narzędzia, przyrządy,
ruchomości, wyposażenie
- 76.262,14 zł

--------------------------------------------------------

 

 o g ó ł e m : 29.620.356,59 zł

 
 
 
2. Wykaz środków trwałych wg Klasyfikacji Środków Trwałych wg stanu na 31 grudnia 2005r.

 
Grupa wg KŚT - wartość

1) Grunty - 1.368.979,62 zł

2) Budynki - 10.318.529,74 zł

3) Obiekty inżynierii lądowej - 9.982.974,54 zł

4) Maszyny, urządzenia - 568.842,37 zł

5) Środki transportu - 1.133.418,40 zł

6) Narzędzia, przyrządy,
ruchomości, wyposażenie
- 92.842,22 zł

--------------------------------------------------------
 
o g ó ł e m : 23.465.586,89 zł

  

3. Wykaz środków trwałych wg Klasyfikacji Środków Trwałych wg stanu na 31 grudnia 2006r.

 
Grupa wg KŚT - wartość brutto

1) Grunty -  11.398.053 zł

2) Budynki -  10.385.556,68 zł

3) Obiekty inżynierii lądowej - 28.257.289,71 zł

4) Maszyny, urządzenia -   674.988,83 zł

5) Środki transportu - 1.183.046,07 zł

6) Narzędzia, przyrządy,
ruchomości, wyposażenie
- 72.690,37 zł

--------------------------------------------------------
 
o g ó ł e m :  51.971.624,66 zł
 
 
 
 
4. Wykaz środków trwałych wg Klasyfikacji Środków Trwałych wg stanu na 31 grudnia 2007r.

 
Grupa wg KŚT - wartość brutto

1) Grunty - 11.375.079,00 zł

2) Budynki - 10.586.808,83 zł

3) Obiekty inżynierii lądowej  - 12.025.223,44 zł

4) Maszyny, urządzenia - 630.947,70 zł

5) Środki transportu -  1.841.987,75 zł

6) Narzędzia, przyrządy,
ruchomości, wyposażenie
-  92.943,83 zł

--------------------------------------------------------
 
o g ó ł e m :  36.552.990,55 zł
 
 
 
5. Wykaz środków trwałych wg Klasyfikacji Środków Trwałych wg stanu na 31 grudnia 2008r.

 
Grupa wg KŚT - wartość brutto

1) Grunty -  11.405.585,60 zł

2) Budynki -  7.671.672,98 zł

3) Obiekty inżynierii lądowej  -   8.229.918,79 zł

4) Maszyny, urządzenia -  638.139,27 zł

5) Środki transportu -  642.409,31 zł

6) Narzędzia, przyrządy,
ruchomości, wyposażenie
-  36.714,42 zł

--------------------------------------------------------
 
o g ó ł e m :  28.161.290,77 zł
 

 

6. Wykaz środków trwałych wg Klasyfikacji Środków Trwałych wg stanu na 31 grudnia 2009r.

 
Grupa wg KŚT - wartość netto

1) Grunty -  11.505.151,69 zł

2) Budynki -  7.695.855,62 zł

3) Obiekty inżynierii lądowej  -  8.170.994,30 zł

4) Maszyny, urządzenia -  642.414,27 zł
 
5) Środki transportu -   470.786,25 zł

6) Narzędzia, przyrządy,
ruchomości, wyposażenie
-  78.776,58 zł

--------------------------------------------------------
 
o g ó ł e m :   28.025.485,46 zł
 

 

7. Wykaz środków trwałych wg Klasyfikacji Środków Trwałych wg stanu na 31 grudnia 2010r.

 
Grupa wg KŚT - wartość netto

1) Grunty -  11.868.809,85 zł

2) Budynki - 7.647.199,72 zł

3) Obiekty inżynierii lądowej  - 17.116.873,94 zł 

4) Maszyny, urządzenia - 638.457,36 zł

5) Środki transportu -  299.496,19 zł

6) Narzędzia, przyrządy,
ruchomości, wyposażenie
-  58.597,42 zł

--------------------------------------------------------
 
o g ó ł e m :  37.056.056,87 zł
 
 
8. Wykaz środków trwałych wg Klasyfikacji Środków Trwałych wg stanu na 31 grudnia 2011r.

 
Grupa wg KŚT - wartość netto:

1) Grunty -  11.922.714,85 zł

2) Budynki - 8.126.506,49 zł

3) Obiekty inżynierii lądowej  - 15.904.109,25 zł

4) Maszyny, urządzenia - 638.657,00 zł

5) Środki transportu -  172.461,39 zł

6) Narzędzia, przyrządy,
ruchomości, wyposażenie
-  681.398,20 zł

--------------------------------------------------------
 
o g ó ł e m :  36.860.968,06 zł

 

 

9. Wykaz środków trwałych wg Klasyfikacji Środków Trwałych wg stanu na 31 grudnia 2012r.

 
Grupa wg KŚT - wartość netto:

1) Grunty -  11.905.183,71 zł

2) Budynki - 8.074.971,73 zł

3) Obiekty inżynierii lądowej  - 15.487.804,97 zł 

4) Maszyny, urządzenia - 644.973,73 zł

5) Środki transportu -  161.659,43 zł

6) Narzędzia, przyrządy,
ruchomości, wyposażenie
-  593.055,75 zł

--------------------------------------------------------
 
o g ó ł e m :  36.272.470,85 zł

 

 

10. Wykaz środków trwałych wg Klasyfikacji Środków Trwałych wg stanu na 31 grudnia 2013 r.

 
Grupa wg KŚT - wartość brutto (w zaokrągleniu do tys. zł) :

1) Grunty -  12.137.000 zł

2) Budynki - 12.146.000 zł

3) Obiekty inżynierii lądowej  - 32.842.000 zł 

4) Maszyny, urządzenia - 642.000 zł

5) Środki transportu -  2.089.000 zł

6) Narzędzia, przyrządy,
ruchomości, wyposażenie
-  912.000 zł

--------------------------------------------------------
 
o g ó ł e m :  60.768.000 zł

 

 

11. Wykaz środków trwałych wg Klasyfikacji Środków Trwałych wg stanu na 31 grudnia 2014 r.

 
Grupa wg KŚT - wartość brutto (w zaokrągleniu do tys. zł) :

1) Grunty -  12.286.000 zł

2) Budynki - 12.342.000 zł

3) Obiekty inżynierii lądowej  - 26.089.000 zł 

4) Maszyny, urządzenia - 662.000 zł

5) Środki transportu -  1.879.000 zł

6) Narzędzia, przyrządy,
ruchomości, wyposażenie
-  1.189.000 zł

--------------------------------------------------------
 
o g ó ł e m :  54.447.000 zł

 

12. Wykaz środków trwałych wg Klasyfikacji Środków Trwałych wg stanu na 31 grudnia 2015 r.

 
Grupa wg KŚT - wartość brutto (w zaokrągleniu do tys. zł) :

1) Grunty -  12.260.000 zł

2) Budynki -  7.546.000 zł

3) Obiekty inżynierii lądowej  - 15.396.000 zł 

4) Maszyny, urządzenia -  280.000 zł

5) Środki transportu -   450.000 zł

6) Narzędzia, przyrządy,
ruchomości, wyposażenie
-  251.000 zł

--------------------------------------------------------
 
o g ó ł e m :  36.186.000 zł