Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dotacje na przedsięwzięcia ekologiczne

OGŁOSZENIE O NABORZE

                                                          

Wójt Gminy Bierawa ogłasza nabór wniosków na udzielenie dotacji  celowej  z  budżetu  Gminy  Bierawa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska służących ochronie powietrza i ograniczeniu niskiej emisji,  realizowanych  na terenie  Gminy  Bierawa.

 

Ogólne zasady naboru wniosków:

  1. Beneficjentami dotacji mogą być osoby fizyczne (właściciele, lub najemcy) budynku lub   lokalu mieszkalnego zlokalizowanego na terenie gminy Bierawa, w tym osoba prowadząca działalność  gospodarczą,  a także  wspólnoty mieszkaniowe.  
  2. Wnioski  o udzielenie  dotacji,  sporządzone  według  wzoru  stanowiącego   załącznik 
    nr  1 do   Zarządzenia nr 9/2020 Wójta Gminy Bierawa z dnia 14 stycznia 2020 r.  można składać od dnia 4 lutego do dnia 17 lutego 2020 r. w Sekretariacie Urzędu Gminy  Bierawa, ul. Wojska Polskiego 12,  47-240 Bierawa, w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek 8.00-17.00, wtorek – czwartek 7.00-15.00, piątek 7.00-14.00).
  3. Wnioski złożone w terminie innym niż wskazany w pkt 2 nie zostaną rozpatrzone.
  4. Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy Bierawa w Referacie Inwestycji, pok. Nr 37
    w godzinach pracy Urzędu lub na stronie internetowej (www.bierawa.pl).  
  5. Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy na rok 2020. W budżecie gminy na 2020 r. zabezpieczono 40.000,00 zł.

PDFogłoszenie o naborze.pdf (300,92KB)

PDFdotacje-na-zakup-urzadzen-proekologicznych UCHWAŁA.pdf (201,39KB)

PDFZarządzenie w sparwie wzorów dokumentów.pdf (434,35KB)

PDFwzory dokumentów - dotacje.pdf (406,11KB)
DOCXwzory dokumentów - dotacje.docx (46,94KB)

PDFzgoda na przetwarzanie danych.pdf (274,70KB)