Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ewidencja ludności, dowody osobiste

 

Referat Spraw Obywatelskich
ul. Wojska Polskiego 12
47-240 Bierawa

 

 

kontakt:

telefon +48 77 4872 158

e-mail: ewidencja@bierawa.pl

 

 

 

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw:

1.

Miejsce składania wniosków (podań)

Pocztą na adres Urzędu Gminy

ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa 

2.

Godziny przyjmowania wniosków

Poniedziałek 8.00 - 16.45

Wtorek - Czwartek 7.00 - 14.45

Piątek 7.00 - 13:45

3.

Forma wniosku

Pisemny

Dopuszczalny ustny - do protokołu sporządzanego przez pracownika

4.

Informacja o wymaganych dokumentach oraz wymaganych wzorach wniosków

telefon +48 77 4872 158  

e-mail: ewidencja@bierawa.pl

5.

Sposób załatwienia

decyzja administracyjna - na piśmie

rozstrzygnięcie nie będące decyzją administracyjną

6.

Terminy załatwienia dla decyzji administracyjnych

30 dni (jeżeli nie wymaga szczegółowej analizy)

60 dni (jeżeli wymaga szczegółowej analizy)

7.

Terminy załatwienia dla rozstrzygnięć nie będących decyzją administracyjną

nie określony przepisami - niezwłocznie po ustaleniu stanu prawnego i faktycznego umożliwiającego zajęcie stanowiska przez urząd

8.

Terminy załatwienia dla zaświadczeń

7 dni

 
 
Klauzula informacyjna
 

Dokumenty do pobrania:
PDFPełnomocnictwo_wzór.pdf (35,91KB)
PDFWniosek o udost. danych jednostkowych z rejestru mieszka_ców oraz rejestru PESEL.pdf (347,93KB)
PDFwniosek_formularz_dwujęzyczny.pdf (676,87KB)
PDFwniosek_zaświadczenie.pdf (787,18KB)
PDFzgoszenie_wymeldowania_z_pobytu_staego2020.pdf (418,87KB)
PDFzgoszenie_wymeldowania_z_pobytu_czasowego2020.pdf (330,39KB)
PDFzgoszenie_wyjazdu_za_granic2020.pdf (230,73KB)
PDFzgoszenie_powrotu_zza_granicy2020.pdf (330,79KB)
PDFzgoszenie_pobytu_staego2020.pdf (414,41KB)
PDFzgoszenie_pobytu_czasowego2020.pdf (398,94KB)
PDFWniosek_o_przekazanie_danych_kontaktowych_do_RDK.pdf (87,53KB)