Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr aktów prawa zewnętrznego i wewnętrznego kontroli zarządczej Urzędu Gminy

Lp.

Standard kontroli zarządczej

Dokumenty wewnętrzne lub zewnętrzne regulujące problematykę danego standardu
kontroli zarządczej

Uwagi

A

Środowisko pracy

1

Przestrzeganie wartości etycznych

 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
 • Regulamin Pracy Urzędu Gminy Bierawa
 • Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Bierawa
 • Zakresy czynności
 • Kodeks etyki

 

2

Kompetencje zawodowe

 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
 • Regulamin Pracy Urzędu Gminy Bierawa
 • Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Bierawa
 • Zakresy czynności
 • Regulamin naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Bierawa
 • Regulamin przeprowadzania okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym na kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Gminy Bierawa

 

3

Struktura organizacyjna

 • Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Bierawa

 

4

Delegowanie uprawnień

 • Pełnomocnictwa wydane przez Wójta Gminy Bierawa
 • Zakresy czynności

 

B

Cele i zarządzanie ryzykiem

5

Misja

 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
 • Uchwała Rady Gminy Bierawa w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bierawa
 • Uchwała Rady Gminy Bierawa w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Bierawa

 

6

Określanie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji

 • Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Bierawa z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wdrożenia Regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Bierawa oraz jednostkach organizacyjnych gminy Bierawa

 

7

Identyfikacja ryzyka

 • Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Bierawa z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wdrożenia Regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Bierawa oraz jednostkach organizacyjnych gminy Bierawa

 

 

 

8

Analiza ryzyka

 • Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Bierawa z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wdrożenia Regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Bierawa oraz jednostkach organizacyjnych gminy Bierawa

 

9

Reakcja na ryzyko

 • Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Bierawa z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wdrożenia Regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Bierawa oraz jednostkach organizacyjnych gminy Bierawa

 

C

Mechanizmy kontroli

10

Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej

Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Bierawa z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wdrożenia Regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Bierawa oraz jednostkach organizacyjnych gminy Bierawa

 

11

Nadzór

 • Zakresy czynności
 • Plan kontroli wewnętrznych
 • Zarządzenie nr 16/2021 z dnia 18.10.2021 r.
  w sprawie wdrożenia dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Bierawa
 • Zarządzenie Nr 17/2021 Wójta Gminy Bierawa z dnia
  18.10.2021 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Bierawa
 • Zarządzenie nr 18/2021 Wójta Gminy Bierawa z dnia 18.10.2021 r. w sprawie powołania Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Gminy Bierawa – pomocnika Inspektora Ochrony Danych

 

12

Ciągłość działalności

 • Zarządzenie nr 16/2021 z dnia 18.10.2021 r.
  w sprawie wdrożenia dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Bierawa
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia
  18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych, rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
  w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

 

13

Ochrona zasobów

 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia
  18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych, rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
  w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Bierawa

 

14

Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczących operacji finansowych i gospodarczych

 • Polityka Rachunkowości
 • Instrukcja inwentaryzacyjna
 • Instrukcja kasowa

 

 

 

15

Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
 • Polityka Bezpieczeństwa,
 • Zarządzenie nr 16/2021 z dnia 18.10.2021 r.
  w sprawie wdrożenia dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Bierawa

 

D

Informacja i komunikacja

16

Bieżąca informacja

 • Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Bierawa

 

17

Komunikacja wewnętrzna

 • Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Bierawa

 

18

Komunikacja zewnętrzna

 • Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Bierawa

 

E

Monitorowanie i ocena

19

Monitorowanie systemu kontroli zarządczej

 • Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Bierawa z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wdrożenia Regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Bierawa oraz jednostkach organizacyjnych gminy Bierawa

 

20

Samoocena

 • Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Bierawa z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wdrożenia Regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Bierawa oraz jednostkach organizacyjnych gminy Bierawa

 

21

Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej

 • Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Bierawa z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wdrożenia Regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Bierawa oraz jednostkach organizacyjnych gminy Bierawa

 

                            

                                                           

 

Wójt Gminy
                                        Krzysztof Ficoń                                                     ……………………..…………………………..

                    Bierawa 2023-02-09                                                                                  (podpis kierownika jednostki)